aktualne przetargi z środków unijnych

Marek Okniński

Zmiana zasad składania JEDZ - szczegóły

Zmiana zasad składania JEDZ - szczegóły

Od 18 kwietnia 2018 wykonawcy startujący do przetargów przekraczających tzw "progi unijne" będą zobowiązani do złożenia JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jak należy się do tego przygotować?

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

Wykonawca, pozyskawszy wcześniej wskazane dokumenty, może się nimi posłużyć na wezwanie zamawiającego, o ile oczywiście pozostają aktualne - jak wskazano powyżej - nie co do daty ich wystawiania, ale co do konkretnych podmiotowych kwestii, wstępnie potwierdzonych w ramach oświadczeń złożonych wraz z ofertą lub wnioskiem.

Kto broni złotego? Premier Morawiecki zaczyna podejmować paniczne decyzje

- Mamy kryzys finansowy - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dowód? Rentowności obligacji są na najwyższym poziomie od ponad 20 lat. Sytuację próbuje ratować rząd, który wypuszcza dewizy na rynek, umacniając złotego. A obligacji skarbowych kupować nie może.

Budowlanka już nie daje rady. Firmy opuszczają inwestycje.  Brakuje już 100-150 tys. pracowników

Budowlanka już nie daje rady. Firmy opuszczają inwestycje. Brakuje już 100-150 tys. pracowników

jak Polska długa i szeroka można mnożyć. Borykają się z nimi nie tylko duże samorządy czy spółki skarbu państwa. Największy kłopot mają gminy ze znacznie mniejszym budżetem. Kolejne unieważnienia przetargów na inwestycje to groźba utraty przez nie unijnego dofinansowania, które sięga nawet 75 proc

Donos konkurencji. Jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Donos konkurencji. Jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych z zastosowaniem procedury odwróconej. Wykonawca , którego oferta uplasowała się na pierwszej pozycji w rankingu ofert, po

MFPR: Olsztyn otrzyma dodatkowe 188 mln zł na rozbudowę sieci tramwajowej

komunikacie. To najważniejszy w Olsztynie realizowany w aktualnej perspektywie finansowej UE projekt w zakresie komunikacji miejskiej i największy tego typu finansowany z Programu Polska Wschodnia. Ponieważ wydatki kwalifikowalne przekroczą 50 mln euro, zyskał on status "

Miała tu być polska Dolina Krzemowa. Na własne oczy oglądamy ponad 100 mln zł wyrzucone w błoto

Miała tu być polska Dolina Krzemowa. Na własne oczy oglądamy ponad 100 mln zł wyrzucone w błoto

;przedsiębiorca z Katowic. Co tu zrobi? Nie wiadomo.  Ale to pierwsza taka oferta od kilku lat. Przetargów było w sumie kilkanaście. Próby sprzedaży zaczęto od 56 mln zł. Później cena spadała, bo w przetargach nikt nie brał udziału. Nabywcy bali się, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

wybranych". Braki i wady obecnie obowiązujących przepisów powodują, że system ten z roku na rok jest coraz mniej konkurencyjny" - powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej. Dodała, że średnia liczba ofert składanych na przetargach w 2018 r. wynosiła zaledwie

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Pytanie Prowadzimy przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wpłynęło 6 ofert. Zamawiający wymagał w formularzu ofertowym zakreślenia informacji, czy u zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy (odwrócony VAT). Wszyscy zakreślili, że VAT

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

polskich firm, tak by małe stawały się średnimi, a średnie - dużymi. Chcemy zmienić sytuację, w której do przetargów średnio startują nieco ponad 2 firmy, co powoduje, że - finansowany przecież z publicznych pieniędzy system - jest swoistym klubem dla wybranych. Po drugie chcemy nakierować ten ogromy

FPP i CALPE: Zrywanie kontraktów drogowych grozi utratą 4,2 mld zł środków z UE

Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Zrywanie kontraktów drogowych i brak waloryzacji, która dostosowałaby ich wartość do gwałtownie zmieniających się warunków rynkowych może w konsekwencji grozić utratą środków unijnych w wysokości ponad 4,2 mld zł, wynika z szacunków Federacji

Oferta Sygnity na 54 mln zł brutto najkorzystniejsza na system bankowy BGK

Warszawa, 14.10.2015 (ISBnews) - Oferta Sygnity została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na Centralny System Bankowy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Opiewa ona na 40,55 mln netto zł za wykonanie zamówienia podstawowego (53,97 mln brutto zł z prawem opcji), podała

Nowy plan dla autostrad. Z całą drogą S6, ale bez dokończonej S3

Nowy plan dla autostrad. Z całą drogą S6, ale bez dokończonej S3

Krajowych i Autostrad z marszu ogłosiła przetargi na wybór firm, które zaprojektują i zbudują te drogi. Jeżeli wykonawcy będą trzymali się ustalonego harmonogramu, wszystkie te drogi powinny być zbudowane do końca 2019 r. Teraz rząd kończy konsultacje kolejnego dokumentu - "

Hiszpanie przebudują dworzec kolejowy w Gliwicach?

Hiszpanie przebudują dworzec kolejowy w Gliwicach?

dworzec razem ze wszystkimi peronami do końca przyszłego roku. Teraz to już nieaktualne. Inwestycję okrojono, by nie przepadła dotacja z Brukseli, dlatego przebudowa w obecnej perspektywie unijnej obejmie tylko trzy perony. Jak zapowiada Bartłomiej Sarna, prace przy peronie 4. zostaną sfinalizowane w 2016

GDDKiA zakończyła 80 zadań drogowych na ponad 960 km, udostępniła nowych 460 km

przygotowania i realizacji. Aktualnie prowadzone są także przetargi na kolejne 15 obiektów MOP. Dzierżawa nieruchomości MOP generuje dochody, które systematycznie zasilają budżet Krajowego Funduszu Drogowego. Tylko w 2019 r. wpływy z MOP to około 158 mln zł. Dodatkowo w tym roku

Zielona kraina nowoczesnych technologii

Zielona kraina nowoczesnych technologii

wymagają pomocy i interwencji również funduszy europejskich. Np. seniorzy. Chcemy zadbać o ich zdrowie. Dlatego stworzyliśmy w regionie kilka programów profilaktycznych i prozdrowotnych, które realizujemy ze środków unijnych. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego finansujemy program w zakresie

Prawo zamówień publicznych wymaga wielu zmian, powstanie kodeks dobrych praktyk

cenowe jako jedyne, ale nadal pojawiają się oferty z rażąco niską ceną, które trudno jest wyeliminować. Urząd Zamówień Publicznych (UZP) zadeklarował działania na rzecz dalszych zmian w przepisach i dostosowania ich do dyrektyw unijnych; zastanawia się także nad przygotowaniem listy dobrych praktyk i

Mamy już jedne z najlepszych autostrad, ale sieć pozostawia wiele do życzenia

Mamy już jedne z najlepszych autostrad, ale sieć pozostawia wiele do życzenia

przebudowę Kanału Dębickiego. Tego rodzaju projekty otrzymały szerokie wsparcie z budżetu centralnego i ze środków unijnych. To dla NDI okazja, żeby rozwijać nasze doświadczenia hydrotechniczne. Bo przypomnę, że już kilka lat temu budowaliśmy drugi terminal głębokowodny dla DCT w Gdańsku. NDI odważnie

W Porcie Gdynia popłyną miliony na inwestycje

W Porcie Gdynia popłyną miliony na inwestycje

). Przetarg na budowę obrotnicy rozpisany został w kwietniu tego roku. - Otwarcie kopert planujemy na koniec września i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jesienią ruszymy z realizacją inwestycji - mówi Grzegorz Dyrmo, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. infrastruktury i

Przegląd informacji ze spółek

ramach "scientific advice" (tj. konsultacji naukowych z przedstawicielami EMA) odpowiedź do poszczególnych założeń dotyczących nowego procesu rejestracyjnego produktu MabionCD20, podała spółka. Zwrot środków związany z wygraniem przez Polskie Górnictwo Naftowe i

AMW próbuje sprzedać bocznicę przy wrocławskim lotnisku

. Taki projekt został uwzględniony w strategii rozwoju województwa. Jeśli miasto będzie zainteresowane jego realizacją, będzie mogło ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych. Dyrektor Lubieniecki podkreśla także, że w przyszłej unijnej perspektywie finansowej na lata

Przegląd informacji ze spółek

energetyki węglowej i kopalni, podał bank. Chce aktywniej wspierać projekty zmniejszające emisję CO2 i zwiększa zaangażowanie w zieloną energię. Bank BGŻ BNP Paribas zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę, w ramach której pozyskał środki z unijnego programu ELENA

PKP InterCity inwestuje miliardy w kolej. Pendolino to początek

"RK", że fundusze unijne przeznaczone na tę inwestycję trafią na inne projekty taborowe. - Zakładamy również, że Przewozy Regionalne złożą wniosek, ale na ograniczoną liczbę taboru i relacji - powiedział Massel. - Nasz przetarg jest cały czas aktualny, ale będziemy

Czwarte podejście do opery

pieniędzy na budowę - ponad 95 proc. - miała pochodzić z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. - Rozmawiałem na temat nowego kosztorysu z ministrem kultury Bohdanem Zdrojewskim. Nie był zaskoczony rosnącymi kosztami. Stwierdził, że na tle innych unijnych projektów w kraju

Bolesławiec bez granic

dokumentacji projektowej budowy. Aktualnie rozpisany został przetarg na wyłonienie wykonawcy wariantowej koncepcji techniczno-architektonicznej. Okres trwania projektu zaplanowano na lata 2017-20. W tym czasie „podejmowane będą działania, mające na celu poprawę sytuacji publicznego transportu

Poczta Polska znalazła się właśnie na kolejnym zakręcie. Chce z niego wyjechać z pomocą państwa

poswawoliła na klientach publicznych. Gdy miała konkurenta, zgadzała się wysyłać listy i paczki z ZUS za 239 mln zł. Gdy InPostu już nie było, zażądała ponad 100 mln więcej. Listy sądowe? Startując w przetargu w 2015 roku, Poczta Polska zaoferowała trzyletnią obsługę za 293 mln zł brutto. W ubiegłym roku za

Inwestycje SKM za ponad miliard złotych

? Gdzie spółka będzie szukała pieniędzy na realizację? - Nasze projekty zostały złożone jako "Pakiet Kolejowy ZIT" z przeznaczeniem do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w horyzoncie 2014-2020 - mówi

Jak zweryfikować, czy wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat lokalnych?

ustawy, powyżej progów unijnych, zamawiający żąda w zakresie zalegania z podatkami jedynie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

Przegląd prasy

) będzie kontynuować koncentrację na dywersyfikacji przychodów grupy, poinformował wiceprezes Jacek Fotek. --Alior Bank podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę dotyczącą uzyskania środków z unijnego programu ELENA (European Local Energy Assistance) na wsparcie

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

większym optymizmem patrzeć na prognozy popytu i stabilność otoczenia regulacyjnego. Z kolei w przypadku sektora publicznego ryzyko dotyczy opóźnień w realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych (m.in. czas rozstrzygnięcia przetargów, podpisania umów)" - główny ekonomista Plus Banku

Przegląd informacji ze spółek

Bank podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę dotyczącą uzyskania środków z unijnego programu ELENA (European Local Energy Assistance) na wsparcie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Przez najbliższe 3 lata bank będzie mógł tym samym zwiększyć efektywność i zakres

Zmiana Prawa o zamówieniach publicznych

W dniu 11 czerwca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560). Wskazana ustawa wprowadziła zmiany istotne dla przedsiębiorców startujących w przetargach

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną szpitalom, laboratoriom, a także osobom prywatnym dotkniętym skutkami epidemii COVID-19. Poniżej przedstawiamy działania pomocowe z okresu

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

?: Aktualne oferty przetargów Art. 131n. 1. Wykonawca zobowiązany do zawarcia umowy o podwykonawstwo, zgodnie z art. 131m ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie wyboru podwykonawców, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na podwykonawstwo. Wykonawca stosuje odpowiednio przepisy o

Wolni od podatku. Michałowo - jedyna taka gmina w Polsce

Są już pierwsze wnioski o zameldowanie w Michałowie, są też zainteresowani kupnem działek. Burmistrz mówi, że gmina aktualnie przeżywa boom na spłacanie wszelkich zaległości, bo aby zostać zwolnionym z podatku od nieruchomości, trzeba mieć czyste konto - to pierwsze efekty

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

ale i w tym przypadku niepewność, poza opóźnieniami w uruchomieniu środków unijnych z nowej puli, odgrywa istotną rolę. Nie ma co liczyć na to, że w ostatnim kwartale br. inwestycje znajdą się na plusie. Koniec roku może nieco jeszcze zmobilizować samorządy do wydawania więcej pieniędzy, ale w firmach

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Papierów Wartościowych w Warszawie dofinansowanie z funduszy unijnych na prace badawczo-rozwojowe związane z budową systemu GPW Data, podała giełda. Budżet projektu szacowany jest na około 8,3 mln zł, z czego 4,2 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania przez NCBR. Wdrożenie projektu planowane jest na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

rozwoju, jest także powodem wielu obaw w sektorze bankowym. W badaniu KPMG i Związku Banków Polskich, aż 76 proc. przedstawicieli banków wyraziło opinię, że spodziewa się zwiększonej liczby cyberataków po wdrożeniu unijnej dyrektywy. Z tym rozporządzeniem wiąże się także wzrost nakładów finansowych na

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

słabszych danych wskaźniki wyprzedzające inwestycji sugerują, że dynamika inwestycji będzie w kolejnych kwartałach coraz wyższa. (rośnie m.in. wartość kosztorysowa noworozpoczętych inwestycji, wartość rynku leasingu, wykorzystanie mocy produkcyjnych, wartość przetargów publicznych, absorpcja środków z UE

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

publiczną, a środki pozyskane z niej przeznaczyć na dalszy rozwój Grupy" ? powiedział ISBnews Czapla. Wcześniej Indata podawała, że celem oferty publicznej jest pozyskanie środków finansowych w wysokości ok. 40 mln zł na kolejne działania akwizycyjne, ekspansję zagraniczną

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 03.07.2015 (ISBnews) ? Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 19 czerwca -3 lipca br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Prawo pocztowe : W zakresie

Nowe zasady odwołań dla zamówień o wartości powyżej 14 000 euro

przekracza progów unijnych. Odwołanie przysługuje wówczas wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; 2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w