aktualne przetargi na roboty elektryczne

Zespół komunikaty.pl

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział III: Przepisy szczególne, Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 2) dostaw - zsumowana w ramach danej grupy Wspólnego Słownika Zamówień, z uwzględnieniem art. 133 ust. 1, jest równa lub

Zielona kraina nowoczesnych technologii

Zielona kraina nowoczesnych technologii

pracę w przyszłości? Elżbieta Polak: Doskonale pamiętam czas, gdy byłam burmistrzem małej gminy Małomice pod granicą z Niemcami. Nasze bezrobocie sięgało 40 proc. Wyglądaliśmy firm i inwestorów jak drzewa deszczu w porze suszy. To dotyczyło niemal całego województwa lubuskiego. Organizowaliśmy roboty

Przegląd informacji ze spółek

zdecydował o zwiększeniu programu emisji obligacji o 100 mln zł tj. do 170 mln zł, podała spółka. Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,9 mld zł. Spółka oczekuje również na rozstrzygnięcia przetargów o wartości ok. 619 mln zł i kontynuuje rozbudowę portfela zamówień w

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio.   Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski

Przegląd informacji ze spółek

odwołanie w sprawie wyboru oferty konsorcjum: Vistal Gdynia oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, wartej 79,7 mln brutto, jako najkorzystniejszej w przetargu na budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, podał Vistal. Newag zawarł z województwem zachodniopomorskim umowę na

Przegląd prasy

Confind, poinformowała spółka --Oferta Torpolu w przetargu PKP Polskie Linie Kolejowe na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz - Kutno" oraz projektu

Przegląd informacji ze spółek

przeprowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach przetargu nieograniczonego "Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Szczecin Port Centralny Zadanie 1" w ramach projektu "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujście"

Przegląd informacji ze spółek

. Narastająco od początku roku przychody wyniosły 582,85 mln zł, tj. o 34,47% więcej niż rok wcześniej, czytamy w komunikacie. ZUE widzi szansę na poprawę wyników finansowych od połowy przyszłego roku, dzięki oczekiwanym efektom ożywienia na rynku robót kolejowych w Polsce

Ogłoszono przetarg na rewitalizację Galerii El

- Roboty instalacyjne elektryczne wraz z dostawą opraw świetlnych i ich montażem - realizacja w zakresie Technologii Widowiskowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego 7. Etap VII - Wbudowanie dwupoziomowej empory w nawie bocznej Wyżej