aktualne przetargi na druk

InSilesia.pl

W Marklowicach zbudują plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła

W Marklowicach zbudują plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na wykonanie placu zabaw przy szkole w Marklowicach Górnych, w ramach programu RADOSNA SZKOŁA, wybrano ofertę firmy PPUH ARKOM Sp. z o.o.

Rekrutują w Polsce na potęgę. Te firmy będą zatrudniać jeszcze w tym roku

Po 100, 200, a niektóre nawet 9 tys. osób - firmy pod koniec roku nie zwalniają i rekrutują. Aktywne są szczególnie centra usług biznesowych, ale i produkcja nie zostaje w tyle.

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Protokół postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem opatrzony komentarzem eksperta dotyczącym aktualnego stanu prawnego. Pobierz wzór protokołu.

Dialog konkurencyjny - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Dialog konkurencyjny - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

publiczne, który wymagał - oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) - sporządzania szeregu załączników, np. druk zp-12, który miał zawierać zestawienie złożonych w przetargu ofert. Protokoły sporządzane zgodnie z rozporządzeniem z

Termin zakończenia prac komisji przetargowej

jednolity dla wszystkich postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego bez względu na ich wartość szacunkową, wobec tego konieczność wpisania daty zakończenia prac komisji występuje obecnie w każdym przypadku. Druk ZP/PN obliguje Cię do wpisania powyższych danych w

Zasady zmian SIWZ i ogłoszenia po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące SIWZ Otóż ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Markit na zlecenie firmy Fortinet. Menedżerowie cały czas szukają najlepszej oferty zasobów IT w chmurze, a także próbują modyfikować swoje modele biznesowe w celu dostosowania ich do nowych realiów. Źródło: spółka Cyfryzacja : Nie szkodzi polskiemu rynkowi druku. Drukarki 3D

Nowe zasady zmian w ogłoszeniu o zamówieniu

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W świetle nowych regulacji ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamawiający można zmienić, zamieszczając Ogłoszenie o

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

przetarg na KSI w październiku. Źródło: DM PKO BP Cyfryzacja : Według globalnego badania Oracle, w którym wzięło udział 1610 informatyków, w ostatnim kwartale liczba przedsiębiorstw czerpiących korzyści ze wdrożenia usług w zakresie infrastruktury chmurowej znacznie wzrosła

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

odnotują wzrost przychodów o 23 mld zł, utrzymując koszty na poziomie 28 mld zł, a pensje pracowników IT wzrosną o 1572 zł w stosunku do roku 2009. Zarówno wyniki finansowe, jak i prognozy, wyliczone na podstawie aktualnych danych GUS, zachęcą coraz więcej osób do dołączenia do branży IT. Źródło: spółka

Nowy zakres informacji o wyniku przetargu.

Nowy zakres informacji o wyniku przetargu.

odniesieniu do wartości szacunkowej zamówienia. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym zamawiający nie ma obowiązku ujawnienia przed otwarciem złożonych ofert wartości szacunkowej zamówienia lub kwoty jaką zamierza przeznaczyć na jego realizację

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Nowy wiceprezes rozpocznie pracę od 1 października br., podał bank. Źródło:ISBnews HP Inc Polska : Liczy, że nowe urządzenia NeverStop Laser osiągną 10-15% polskiego rynku druku laserowego w pierwszym roku obecności oferty na rynku, poinformował odpowiedzialny za segment SOHO

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

dopuszczenie do przetargu na Centralny System Bankowy BGK złożyło m.in. Asseco Poland, Sygnity oraz konsorcjum Cube.ITG i Compu. Wnioski o dopuszczenie złożyła także hinduska Tata Consultancy Services Limited, IBM Polska, a także hiszpańska Indra. Szacunkowa wartość projektu to od 20 mln do 120 mln zł netto

Sieci i sidła polskich e-urzędów

Sieci i sidła polskich e-urzędów

Czytelnik opisuje swoje przygody z urzędem: - Chcesz dokument? Ściągasz go z sieci (zazwyczaj nie tak łatwo jest znaleźć odpowiedni druk, bo są ich setki - po co?). Oni potrzebują twojego podpisu (po co?), więc wysyłasz faksem na nazwisko urzędnika. W środę. Faks trafia do

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

się konkurencja wykorzystywana do tego, by oczekiwania odbiorców usług były coraz większe. Dzięki temu otrzymują coraz lepsze usługi przy jednoczesnym spadku cen" - wskazał członek zarządu InPost. Szostak dodał, że przykładem może być przetarg na obsługę sądów, w którym pojawiły się historycznie

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

publiczne, który wymagał dodatkowo, poza wypełnieniem druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2), również sporządzania załączników np. druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert. Protokoły postępowania o zamówienie publiczne

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

o zamówienie publiczne. Oprócz wypełnienia druku protokołu wzór ten wymagał (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) również sporządzania szeregu załączników takich jak chociażby druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert. Protokoły sporządzane zgodnie z nowym

Drogowcy zażyczyli sobie samochód. I to nie byle jaki

Drogowcy zażyczyli sobie samochód. I to nie byle jaki

kompletnie nie rozumiem, po co przy tym zamówieniu Zarządowi potrzebne jest takie auto - komentuje przedstawiciel jednej z firm zainteresowanych startem w przetargu. - Teraz dokładnie analizujemy, czy zamawiającemu nie chodzi o jakiś konkretny model, bo szczegółowy opis zamówienia mógłby na to wskazywać. Z

Tryb zapytania o cenę

przepisów Prawa zamówień publicznych. Z uwagi na konieczność wyboru oferty z najniższą ceną, zamawiający powinien porównywać ceny brutto. Przetargi bez tajemnic: Wzory dokumentów niezbędnych w procedurze przetargu