aktualne notowania funduszy inwestycyjnych

Altus Agent Transferowy ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad BPH TFI

), wszczęte w związku ze złożonym na podstawie art. 54 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zawiadomieniu o zamiarze przekroczenia 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym BPH TFI jest aktualnie w toku, podano

OFE przekształcą się w fundusze inwestycyjne w tej kadencji Sejmu - prasa

praktycznie przestanie istnieć. Około 75% aktywów netto OFE ma zostać przekształcone w aktywa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych, które mają stanowić głównie akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Z kolei 25% obecnych aktywów OFE (gotówka, obligacje czy akcje spółek notowanych na

Andrzej Ladko został powołany do zarządu Altus TFI

Warszawa, 14.10.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) powołała Andrzeja Ladko na członka zarządu, podała spółka. "Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania z dniem 13 października 2016

Bank Pekao ma umowę z EFI dotyczącą finansowania startupów

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Bank Pekao podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) dotyczącą kredytów dla startupów z gwarancjami EFI w ramach Programu "EaSI", poinformował bank. Dzięki umowie startupy - firmy działające nie dłużej niż dwa lata

MCI liczy na sfinalizowanie do trzech transakcji do końca bieżącego roku

pracujemy" - powiedział Czechowicz podczas spotkania z analitykami. Zaznaczył, że dotychczasowy okres bieżącego roku jest rekordowy pod względem wyjść z inwestycji. Fundusze ogłosiły tzw. exity na poziomie ok. 600 mln zł. Według jego słów, aktualny

Altus TFI rekomenduje przeznaczenie 90% zysku netto na dywidendę lub skup akcji

funduszy inwestycyjnych w 2018 r." - podkreślono także. Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających

Work Service chce zakończyć procesy dezinwestycyjne w maju 2020 r.

. Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,08 mld zł w 2018 r

Ferrum ma porozumienie restrukturyzacyjne z PFR, MWAM i Mezzanine FIZAN

wierzytelności w kwocie równej kwocie pożyczki, przysługującej aktualnie CC 94 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, a nabytych przez ten podmiot pośrednio od mFaktoring. Po uzyskaniu wymaganej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie

Inwestor objął nową emisję 130 tys. akcji Infoscan po 3 zł

ekspansji" - dodał Sobiś. 11 czerwca br. Infoscan podpisał umowę inwestycyjną z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund. W ramach umowy Infoscan pozyska finansowanie na realizację kluczowych kamieni milowych, które zostaną przedstawione w aktualnie

Infoscan opublikuje zaktualizowaną strategię rozwoju po NWZ zwołanym na 13 VIII

Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Infoscan zwołał na 13 sierpnia 2019 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, po którym zarząd planuje opublikować zaktualizowaną strategię rozwoju, podała spółka. Podczas NWZ akcjonariusze zdecydują o zatwierdzeniu umowy inwestycyjnej z

CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu (sprostowanie)

zarządza markami modowymi Simple Creative Products S.A. od dnia 17 maja 2019 roku. Akcje Simple Creative Products S.A. zakupił FORUM 82 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY z siedzibą w Krakowie" Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - CCC w ramach przymusowego wykupu nabył wszystkie

ZWZ Mennicy Polskiej zdecydowało o 0,5 zł dywidendy na akcję i skupie akcji

wyznaczono na 6 czerwca a dzień wypłaty dywidendy na 16 czerwca 2020 r. Jednocześnie zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło pokryć wykazaną przez spółkę stratę w wysokości 10 833 156,16 zł za rok 2019 z funduszu rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat

Infoscan wyemitował I transzę obligacji zamiennych na akcje

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Infoscan wyemitował pierwszą transzę obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, podała spółka. W ramach transakcji spółka przydzieliła Inwestorowi obligacje o

Reino Partners buduje giełdowy holding finansowy przez przejęcie spółki Graviton

aktywów, a także posiadające niezbędne zezwolenia, w tym towarzystwo funduszy inwestycyjnych i dom maklerski. Kolejne części mają uzupełnić docelową układankę jeszcze w tym roku. Kluczowe miejsce w strukturze holdingu ma również zajmować własna dystrybucja z istotną rolą domu maklerskiego, podano także

Mennica czeka na wiążącą ofertę zakupu Legacy Tower do połowy listopada

złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. (ISBnews)

Penta: Wartość aktywów spółek portfelowych grupy wzrosła do 6,7 mld euro w 2014r

zarządzający Penta Jaroslav Haščák. Polska jest jednym z kluczowych rynków - udział polskich aktywów w portfelu Penty wynosi ponad 20%. Penta rozwija aktualnie na rynku polskim 7 projektów inwestycyjnych. "Jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych w ubiegłym roku

Akcjonariusze Infoscanu zatwierdzili umowę ws. pozyskania finansowania

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Infoscanu zatwierdzili kluczową umowę inwestycyjną, w ramach której spółka ma pozyskać finansowanie w formie obligacji zamiennych na realizację kluczowych kamieni milowych, które zostaną przedstawione w aktualnie opracowywanej

Ferrum otworzyło nową linię produkcyjną dzięki inwestycji PFR

, podano także. Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to grupa finansowa obejmująca m.in. Polski Fundusz Rozwoju S.A., PFR

ZBP: Banki bardzo dobrze oceniają system poręczeń i gwarancji w Polsce

, niż przy tradycyjnych zabezpieczeniach. "Najwyżej ocenianym instrumentem jest gwarancja de minimis. Kolejnym o wysokich notowaniach wśród banków zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych są instrumenty regwarantowane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, udzielane

Przegląd informacji ze spółek

przyspieszonym harmonogramem, na podstawie którego spółka planuje komercjalizację systemu w połowie 2021 r. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 grudnia 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny

Santander BP wprowadził pakiet e-usług dla mikro i małych firm

jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r

Afera GetBacku. Czarny scenariusz opisany przez Konrada K. zaczyna się ziszczać

finansowy W połowie sierpnia Trigon (to też towarzystwo funduszy inwestycyjnych  współpracujące z GetBackiem) wstrzymał publikację sprawozdania za pierwsze 6 miesięcy tego roku. Dlaczego? Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie, zrobił to powodu „aktualnych uwarunkowań rynkowych”. Być

PGE Ventures podpisał umowy inwestycyjne z pierwszymi startupami

konsekwentnie realizowanego planu inwestycyjnego funduszu oraz całej grupy kapitałowej PGE, która w swojej strategii biznesowej postawiła na innowacyjność oraz dywersyfikację źródeł przychodu. Inwestycje w dwie spółki wpisują się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i świadczą o innowacyjnym

Jerzy Karney został powołany na stanowisko prezesa zarządu PBG

. Pełnił m.in. funkcję wiceprezesa funduszu inwestycyjnego Maggelan Pro-equity Fund I oraz funkcję prezesa zarządu HAWE, podano również. "To jest jeden z najbardziej wymagających okresów, w jakich znalazła się spółka PBG i Grupa. Stoimy przed ogromnymi i bardzo trudnymi

Arrinera zawiesiła publiczną subskrypcję akcji serii H

Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Arrinera zawiesiła publiczną subskrypcję 1 mln akcji serii H, podała spółka. Przyczyną jest aktualna niekorzystna sytuacja na rynku pierwotnym, w zakresie spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu. "Środki

KI:Zamiar przejęcia przez Best funduszy od KI nosi znamiona wrogiego działania

mogłoby być w przyszłości niekorzystne rozporządzenie mieniem spółki. KI wskazuje, że zamierzone przez Best TFI przejęcie kontroli nad funduszami Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie oraz Kredyt Inkaso II

ML System ma umowy kredytowe z BGK na budowę nowego zakładu warte 49,9 mln zł

. Umowy zawarte z BGK dotyczą kredytu inwestycyjnego, kredytu pomostowego oraz kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej na łączną kwotę 49,9 mln zł, wskazano również. "Kapitał pozyskany z BGK stanowi istotne wsparcie w realizacji naszych celów strategicznych

Madison International Realty sfinalizował przejęcie 65,99% Capital Park

2003 roku i stała się jedną z wiodących firm deweloperskich i inwestycyjnych z doświadczeniem w branży nieruchomości. Od 13 grudnia 2013 roku Capital Park SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2004 roku Grupa rozpoczęła współpracę z brytyjskim funduszem private equity real

To już koniec Naszej Klasy. Serwis przyniósł majątek założycielom, miliony Polaków uczył internetu

Interaktywnie.com sprzed ponad dekady. Dość szybko zęby zaczęły sobie ostrzyć europejskie fundusze inwestycyjne. Już w 2007 r. niemiecki European Founders nabył 20 proc. udziałów za około kilka milionów złotych. Media zaczęły pisać o Macieju Popowiczu, studencie informatyki, jako o „najmłodszym polskim

Develia planuje akwizycje gruntów w miastach regionalnych i stolicy

milowy w rozwoju naszej spółki. W styczniu 2020 sfinalizowaliśmy umowę sprzedaży naszej największej inwestycji, zlokalizowanego w Warszawie biurowca Wola Center. Zrealizowane transakcje oraz duże zainteresowanie funduszy inwestycyjnych naszymi obiektami świadczą o ich wysokiej wartości biznesowej"

Pekao chce zwiększyć udział w rynku zamożnych klientów do 11-12% w 2020 r. 

prasowej. Klienci zaliczani do grupy zamożnych odpowiadają w Banku Pekao za ponad 30% posiadanych przez bank depozytów detalicznych oraz 50% wolumenów funduszy inwestycyjnych, zaś wolumen pożyczek i kredytów hipotecznych udzielonych tej grupie stanowi jedynie 0,6% całego

ProService AT liczy na szybkie zamknięcie akwizycji od Skarbca, ma szereg innych

Skarbiec Holding to jedna z szeregu akwizycji, nad którymi obecnie pracujemy. Nowe usługi ProService AT mają uzupełniać ofertę agenta transferowego. Naturalnym rynkiem dla ProService AT są otwarte i zamknięte fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe oraz spółki publiczne. Chcemy skoncentrować się na

Nieprzyjemnie na GPW, CD Projekt w centrum uwagi

. Na warszawskim parkiecie emocje budzi aktualnie CD Projekt. Przez ostatnie kilkadziesiąt miesięcy ?pocieszeniem" dla inwestorów oczekujących ciekawej zmienności na GPW i głównym powodem ekscytacji były akcje producentów gier. Od końca sierpnia jesteśmy w wyraźnej korekcie ich notowań. Liderem

Prezes Banku Pekao: Polski sektor bankowy skonsoliduje się do 4-6 graczy

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Ze względu na procesy konsolidacyjne w Europie, wysokie obciążenia regulacyjne i nakłady inwestycyjne przekładające się na presję na rentowność, na polskim rynku bankowym docelowo pozostanie około 4-6 najsilniejszych banków, ocenia prezes Banku

Właściciel Empiku i Iglotexu z dużym zyskiem za 2014 rok

funduszy inwestycyjnych w regionie. Należy do niego m.in. licząca około 200 księgarń sieć Empik czy też apteki Dr.Max, druga największa sieć w Polsce. Należące do funduszu zakłady bukmacherskie Fortuna są m.in. sponsorem drużyny Legia Warszawa, a logo firmy jest widoczne na koszulkach zawodników. Penta

Paged sfinalizował nabycie 70% udziałów w Forbis Group

Warszawa, 07.02.2017 (ISBnews) - Paged Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Paged FIZAN) - jednostka zależna Pagedu - zawarł umowę nabycia udziałów stanowiących 70% w kapitale zakładowym Forbis Group za 8,4 mln zł ceny podstawowej, podała spółka

Dolar najdroższy od dwóch lat po obniżeniu stóp przez Fed

się na poziome 47,4. Nie powinno to jednak rzutować dziś na notowania złotego, gdyż inwestorzy skupiają się na kwestiach globalnych. Może to jednak zaważyć na decyzjach inwestycyjnych kapitału zagranicznego w przyszłości. Dziś w kalendarium przed nami publikacje wskaźnika koniunktury PMI dla przemysłu

Accor - właściciel Orbisu - ma umowę nabycia grupy Gekko

. Założoną w 2010 roku grupą Gekko zarządzają Olivier Delouis i Stéphane de Laforcade. W roku 2015 jako akcjonariusz referencyjny do grupy dołączył HLD - europejski fundusz inwestycyjny. Stephane de Laforcade i Olivier Delouis pozostaną w zarządzie Gekko i będą nadal niezależnie kierować grupą

Tauron: Zaawansowanie projektu Jaworzno przekroczyło 33%

. z o.o., która została wydzielona ze spółki Tauron Wytwarzanie S.A. i jest aktualnie odpowiedzialna za realizację projektu. Inwestycja powinna pozytywnie wpłynąć na standing finansowy Tauron i wzmocnić potencjał inwestycyjny Grupy. "Jak każdy inwestor, także PFR

BOŚ ma kolejną umowę w ramach Jessica II, inwestycja opiewa na 20,5 mln zł

wspieranych funduszami Jessica II w woj. zachodniopomorskim sięga obecnie 60 mln zł. "Bank Ochrony Środowiska podpisał kolejną umowę pożyczki Jessica II w ramach rewolwingu środków pochodzących z Inicjatywy Jessica 2007-2013. Inwestorem jest spółka Grand Park Rusałka, a

Unified Factory, po road show w USA, nie wyklucza dalszych rozmów z funduszami

przedstawicielami funduszy inwestycyjnych, które pokazały nam jak się podchodzi do projektów technologicznych na rynku amerykańskim. Jesteśmy po tym wyjeździe przekonani, że technologia, którą oferujemy jest w sferze zainteresowań większości funduszy, z którymi rozmawialiśmy. Trendy i rozmowy wskazują na to, że

Iwonę Szmitkowska została powołana na prezesa Work Service

sprzedażą, organizacją i w zarządzaniu przedsiębiorstwem zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych. Zawodowo związany też był z różnorodnymi sektorami biznesowymi takim jak: dobra szybko rotujące, branża inwestycyjna i aktualnie obszar HR. Karierę rozpoczynał w branży FMCG wprowadzając z sukcesem na

MCI skupi się na zwiększaniu wartości swoich inwestycji w Turcji i Rosji

; liczą oni na wypracowanie synergii z nabycia S4E, szczególnie pod koniec roku. MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)

Fundusze inwestycyjne dla początkujących

Oszczędzający mają dziś twardy orzech do zgryzienia: trzymać pieniądze w banku na pewny, ale rekordowo niski procent czy bardziej zaryzykować i włożyć je np. do funduszu inwestycyjnego. Stopy procentowe w Polsce są dziś na rekordowo niskim poziomie

Gett, z portfela MCI.TechVentures, przejmuje Juno - aplikację taxi w Nowym Yorku

największych globalnych firm oferujących usługi transportowe na żądanie" - podsumował Kowalski. Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których

BOŚ rusza z pożyczką JESSICA II w woj. zachodniopomorskim, w puli ok. 68 mln zł

miarę spłat pożyczek udzielonych na zrealizowane już przedsięwzięcia, podał bank. "Powtórne wykorzystanie funduszy z pierwszej odsłony projektu JESSICA umożliwia umowa podpisana między BOŚ a województwem zachodniopomorskim. Oznacza to, że bank będzie mógł ponownie

Przegląd informacji ze spółek

. Na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zadebiutował fundusz Beta ETF na indeks mWIG40TR (total return), który będzie inwestował pieniądze powierzone przez inwestorów w akcje spółek notowanych na GPW, wchodzące w skład indeksu mWIG40TR, podała Giełda. Jest to drugi w historii

MCI Capital rozważa ogłoszenie 'mikro wezwania', czeka na opinię prawną

wydatków inwestycyjnych w I półroczu. Według słów przedstawicieli spółki, w całym roku inwestycje mogą zbliżyć się do zapowiadanych wcześniej 0,5 mld zł. W planach są "dwa duże projekty". Czechowicz wskazał, że fundusz Tech.Ventures ma "dobre perspektywy"

Przegląd prasy

ponad 2,2 mld eur Parkiet --Ukraińska hrywna jest w tym roku walutą, która najbardziej na świecie umocniła się wobec dolara --Choć towarzystwa funduszy inwestycyjnych łącznie w ostatnim czasie notują rekordowe zyski netto

Przegląd informacji ze spółek

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Ultimo NS FIZ przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI), podał Altus. Zarząd spółki Atal

Millennium DM: Pekao dzięki fuzji z Aliorem mogłoby zawalczyć o pozycję lidera

przeglądu potencjalnych możliwości inwestycyjnych. Podkreślono, że aktualnie podejmowane analizy mają charakter wstępny. "Na obecnym etapie, rozważane scenariusze pozostają zróżnicowane, przy czym bank podjął działania w sprawie rozpoczęcia prac mających na celu zbadanie

PGZ i Autosan mają porozumienie z PGE, Tauronem i Eneą ws. rozwoju e-mobilności

dla przedsiębiorców. Grupa Enea wpisuje się w aktualne trendy rozwojowe obszaru elektromobilności. Potencjał wykorzystania e-aut w gospodarce stałe rośnie, budowany jest ekosystem sprzyjający rozwojowi tego obszaru, dostępne są również fundusze, co powinno być dodatkowym impulsem do zainteresowania

Bank Pekao i Alior Bank prowadzą analizy dotyczące współpracy lub fuzji

komunikacie, zawierającym opóźnioną informację poufną z 11 października br., Bank Pekao poinformował, że w ramach trwających prac nad aktualizacją strategii na najbliższe lata, dokonuje przeglądu potencjalnych możliwości inwestycyjnych. Podkreślono, że aktualnie podejmowane analizy mają charakter wstępny

Przegląd informacji ze spółek

podane wraz z opublikowaniem w raportu rocznego, co jest planowane na 21 maja br., podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wspólnie z bankami inwestycyjnymi rozpoczęła cykl spotkań dla spółek notowanych na warszawskiej giełdzie z inwestorami z

Przegląd prasy

uzasadniać aktualne zachowanie kursu, mówi wiceprezes banku Tomasz Biłous -- Spółki narzekają na nowy indeks WIG-ESG, który zastąpił Respect Index -- Fundusze kryptowalutowe zarządzaja aktywami o wartości ponad 18 mld USD

CMS: Wartość M&A w Polsce wzrośnie w 2016 r., ożywienie także w 2017 r.

). "W nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się w Polsce aktywności wynikającej m.in. z wychodzenia funduszy inwestycyjnych i private equity z inwestycji w związku z osiągnięciem oczekiwanego wzrostu wartości spółek czy zakończeniem planowanego okresu inwestycyjnego. Jak pokazuje przykład Allegro

Inno-Gene złoży w II półr. prospekt do KNF wz. z przejściem na GPW z NC

fundusze inwestycyjne, m.in. klienci PZU Asset Management oraz Moonrock Enterprise" - powiedział ISBnews Ziarkowski. Według jego słów, przejściu na GPW mogłaby towarzyszyć emisja akcji, która wzmocniłaby kapitał własny w obliczu realizowanych przez spółkę projektów

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Planuje przeniesienie notowań na główny parkiet GPW w Warszawie w 2021 r., podała spółka. Źródło: ISBtech Pyramid Games : Zadebiutował na rynku NewConnect. Źródło: ISBnews e-Kiosk : Zarząd, w wyniku oceny aktualnej sytuacji spółki i perspektyw rozwoju

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) rozważa wejście w nowe obszary rynku. Jednym z nowych kierunków, które spółka zamierza

Fundusze inwestycyjne dla opornych

powinna urosnąć znacznie bardziej niż ta trzymana w bankach. Ale w finansach nic nie wiadomo na pewno, więc cały czas aktualna pozostaje moja rada: część pieniędzy powinna zostać w banku lub w obligacjach. W fundusze inwestycyjne wkładajmy tylko drugą ich część (np. połowę

Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie na 34,24% akcji Netii po 5,77 zł/ sztuka

2017 r. spółka zawarła z jednym ze znaczących akcjonariuszy Netia - FIP 11 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie umowę zobowiązującą, na podstawie której akcjonariusz zobowiązał się do złożenia w wezwaniu zapisu na sprzedaż co najmniej 37 325 134 akcji Netia w

InventionMed chce przejść na rynek główny GPW na przełomie 2018/2019 r.

InventionMed zamierza aplikować o dofinansowanie z funduszy unijnych na działalność badawczo-rozwojową i inwestycyjną. "Jeśli w przyszłości któryś z głównych akcjonariuszy zdecyduje, że chce zmniejszyć swój udział, a np. PFR byłby zainteresowany wejściem kapitałowym do spółki

W co inwestować? Od lokaty po fundusz zagraniczny

wpłata do funduszu inwestycyjnego wynosi z reguły 1 tys. zł. Progi wejścia do produktów strukturyzowanych mogą wynosić już kilka tysięcy złotych, a do zagranicznych funduszy inwestycyjnych nawet kilka tysięcy dolarów lub euro. Mając świadomość tego, jakimi jesteśmy inwestorami

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

gospodarki pozostaje spożycie gospodarstw domowych, zaś ożywienie inwestycyjne ma wciąż ograniczony charakter. Istotna zmiana w strukturze PKB to znaczące zmniejszenie roli zapasów przy jednoczesnym wzroście znaczenia handlu zagranicznego. GUS poinformował dziś, że produkt krajowy

Altus TFI rekomenduje 1,49 zł dywidendy na akcję lub buy-back po 16 zł/szt.

stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie polityki dywidendowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r., aktualną sytuację finansową spółki, planowane inwestycje i cele strategiczne spółki oraz interes akcjonariuszy, wskazano także w materiale

GetBack pokazał, że obligacje firm to nie lokata w banku. Ale nie jest to też rosyjska ruletka

mln zł zwykle trafiają do funduszy inwestycyjnych, gdzie są profesjonalnie analizowane, a więc również bezpieczniejsze. – Dane pokazują, że w przypadku małych emisji odsetek niewykupionych obligacji sięga czasem nawet 30 proc., widać więc, że to już stąpanie po polu minowym jedynie dla

Przegląd informacji ze spółek

wyniki. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wzmacnia zespół zarządzania akcjami. Do zespołu dołączyli Andrzej Kubacki - na stanowisku dyrektora zespołu zarządzania akcjami oraz Piotr Stopiński - jako zastępca dyrektora tego zespołu, podała spółka

Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas wzrósł r/r do 279,71 mln zł w 2017 r.

; - czytamy w raporcie. W 2017 roku, w związku z nowelizacją ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), zmianie uległa metodologia naliczania opłaty na fundusz gwarancyjny oraz na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, zmieniony został również cykl odprowadzania opłaty na

Przegląd prasy

i Inwestycyjnej odbędzie się 9-10 X --GPW: Fundusz funduszy GPW Ventures ma być spółką publiczną (aktual.) --BoomBit oczekuje poprawy wyników w kolejnych okresach --GUS: Przychody transportu wzrosły o 8,6% r/r do 250

Przegląd informacji ze spółek

jednocześnie, że ze względu na niepewność związaną z wirusem COVID-19 wycofuje prognozę 5-6 mln euro wyniku EBITDA w 2020 r. i wzrostu przychodów o 3-5% r/r. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zakończyło skup akcji własnych, w ramach którego spółka nabyła akcje

Przegląd informacji ze spółek

otrzymał od Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) pozew o ustalenie tego, że do rozwiązania umowy ramowej zawartej pomiędzy spółkami 9 sierpnia 2017 r. doszło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GetBack, podała spółka. GetBack podjął kroki prawne nakierowane na ochronę sfery praw i

Średnie oszczędności Polaków: 37 tys. zł

Na lokatach, kontach, w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych każdy Polak trzyma średnio 8,7 tys. euro. Pod tym względem jesteśmy w Europie na szarym końcu. Więcej oszczędności na głowę mają nie tylko mieszkańcy bogatych krajów Europy Zachodniej (np. Holendrzy i Duńczycy

Przegląd informacji ze spółek

. Dywidenda płatna będzie w dwóch transzach. Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na koniec maja 2016 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem

Przegląd informacji ze spółek

zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 stycznia 2017 r. wyniosła łącznie 19 312,5 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 19 166,6 mln zł. Rada nadzorcza MNI powołała Marka Południkiewicza na stanowisko

Przegląd informacji ze spółek

zobowiązanym do zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego leczenia mieszkańców na rzecz walki z pandemią koronawirusa, podała spółka. Intersport przejął trzy sklepy 4 Faces od OTCF, podała spółka. Cognor planuje poniżej 31 mln zł nakładów inwestycyjnych w

MM Prime TFI zaleca 'umiarkowanie pozytywne' nastawienie do rynku akcji w br.

2008/2009 r. Wówczas zysk sektora bankowego spadł z rekordowego poziomu 2008 r. o 40% w 2009 r., by już w ciągu 2 kolejnych lat znów osiągnąć szczyty. Notowania giełdowe banków w tym czasie spadły aż o 70%, co było efektem światowej wyprzedaży akcji. Aktualnie jednak zyski banków przez podatek bankowy

Vivid Games: Docelowe portfolio gier ma zapewnić rosnące w czasie przychody

; poszukuje kolejnych projektów inwestycyjnych na 2018 rok. "Konsekwentnie realizujemy swoją strategię i mamy plan na długoterminowy wzrost wartości spółki. Na koniec 2018 roku planujemy 10 gier w portfolio - w tym roku czekają nas jeszcze 2 duże premiery, w przyszłym roku

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wszystkie środki dostępne w perspektywie finansowej 2014-2020, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Źródło: ISBnews E-commerce : Pandemia koronawirusa przyczyniła się do wzrostu popularności e-handlu, wynika z raportu Santander Consumer Banku (Santander CB

Polityka NBP pompuje inflację i osłabia banki. Gdzie wisi miecz Damoklesa?

-procentowy pakiet akcji mBanku należący do Niemców jest wart 5,7 mld zł. Dla Polskiego Funduszu Rozwoju, zasilanego pośrednio przez NBP, to żadna suma. Gdyby rząd chciał rzeczywiście znacjonalizować jeden lub kilka banków, to najlepszy moment już minął. Notowane na giełdzie banki zaliczyły dołek pod koniec

Nieoczywiste zagrożenia dla twoich pieniędzy. W co inwestować do końca roku?

pod koniec roku należy zrealizować zyski i szukać "bezpieczniejszych przystani” – mówi Buczek. Bezpiecznych ,czyli dalej od akcji czy rynku walut. Mogą to być obligacje skarbowe albo jednostki funduszy inwestycyjnych, które inwestują w obligacje. Ciągle aktualna jest zasada o

Fundusz zagraniczny czy krajowy?

politykach inwestycyjnych. Pod tym względem funduszom zagranicznym należy więc postawić sporego plusa. W długim terminie ten koszt ma szczególne znaczenie i może w znacznym stopniu zaważyć na potencjalnych, przyszłych stopach zwrotu. Fundusze zagraniczne a fundusze krajowe - plusy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

-up z siedzibą w Wilnie, który już niebawem połączy światowe giełdy i uczyni je bardziej dostępnymi dla szerokiego grona inwestorów. Spółka pracuje obecnie nad specjalną aplikacją, która pozwoli użytkownikom na łatwy, przejrzysty i tani dostęp do akcji, obligacji i funduszy inwestycyjnych typu ETF

Jak powstała polska sieć handlowa większa od Orlenu? W tle tajemniczy miliarder z Krotoszyna i rozbite ferrari

działał, ta niespełna setka sklepów przyniosła rok wcześniej 10 mln zł zysku. Przedsiębiorca dogadał się z Enterprise Investors. Fundusz za 49 proc. udziałów zapłacił 200 mln zł. – Horyzont inwestycyjny standardowo ustaliliśmy na około 5 lat. Historycznie z naszych inwestycji uzyskiwaliśmy 2,5-3

Przegląd informacji ze spółek

dystrybutorem wyniesie 272 mln zł. Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU podpisały list intencyjny dotyczący wsparcia dla innowacyjnych projektów, poinformował prezes PGE Marek Woszczyk. Zgodnie ze wstępnymi założeniami współpracy PGE i PZU

Przegląd informacji ze spółek

pozwoli m.in. zrealizować cele inwestycyjne. Budimex spodziewa się, że utworzy w tym roku 400-500 nowych etatów, poinformował prezes Dariusz Blocher. Budimex do końca marca zdecyduje, czy będzie rekomendował przeznaczenie na dywidendę 100% zysku za

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

września 2020 roku, podała spółka. Decyzja uzasadniona jest potrzebą zapewnienia dodatkowego czasu na prace związane z testowaniem gry, usunięciem usterek i nadaniem jej ostatecznego szlifu. Źródło: ISBnews Vivid Games : Notuje coraz lepsze wyniki finansowe i zamierza spłacić

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Finansowanie : Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Komisja Europejska uruchamiają nowy pilotażowy instrument gwarancji na rzecz poprawy dostępu do programów szkoleniowych dla studentów i przedsiębiorstw inwestujących w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników m.in. w sektorze zdrowia, edukacji czy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawie (GPW) zawiesiła od dziś notowania akcji spółki. Źródło: ISBnews RemoteMyApp : Telekom Innovation Pool GmbH - strategiczny fundusz inwestycyjny należący do Deutsche Telekom - zainwestował 2 mln euro w polską spółkę, która jest dostawcą technologii cloud gamingowej, podała

Oferta Krynica Vitamin rusza dziś, spółka chce pozyskać 20-30 mln zł netto

ofercie do 1 598 062 nowo emitowanych akcji serii B, w ofercie znajdzie się także 5 486 682 istniejących akcji serii A, sprzedawanych przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. "Na podstawie prospektu w ramach oferty spółka i akcjonariusz sprzedający oferują łącznie nie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawie (GPW), podała spółka. Źródło: ISBnews bValue : Fundusz we współpracy z kołem naukowym SGH stworzył pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny zarządzany przez studentów - Freshman Capital. Młodzi inwestorzy będą inwestować jednorazowo do miliona złotych w startupy głównie w

Konsumpcja będzie wspierać wzrost gospodarki, ale dynamika słabsza wg analityków

7.5%r/r, a realny fundusz płac zwiększył się o 9.3%r/r. Dane dotyczące sprzedaży detalicznej wskazują na utrzymujące się wciąż wysokie tempo wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych, która pozostaje filarem wzrostu gospodarczego w Polsce. Publikowane dane miesięczne dotyczące sprzedaży detalicznej

Przegląd informacji ze spółek

zwiększenia zysku EBITDA o 12-22%, poinformował dyrektor generalny i członek rady dyrektorów Frantisek Rezac. Jednocześnie spółka obniżyła plan nakładów inwestycyjnych na cały rok do 10 mln euro z 12 mln euro. Pegas Nonwovens odnotowało 8,93 mln euro skonsolidowanego zysku netto w

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała giełda. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 792,4 mln zł na 31 października, podała spółka. Na koniec września było to 4 904,2 mln zł. Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na

Przegląd informacji ze spółek

. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Saturn TFI kontroli nad Getback Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podał Altus TFI. X-Trade Brokers Dom Maklerski

Poranny komentarz rynkowy XTB - Grecja i dane z Europy

górnego ograniczenia formacji trójkąta, jednak do tej pory nie doprowadziło to do większych wzrostów; para testuje aktualnie przełamane ograniczenie jako wsparcie; gdyby notowania wróciły do wewnątrz formacji czekałyby nas spadki do ok. 4,10; jeśli natomiast wsparcie zostanie wybronione, notowania powinny

Przegląd informacji ze spółek

kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 742 tys. ton w. 2016 r. wobec 748,6 tys. ton rok wcześniej, podała spółka. Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przejęło od Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie GetBack

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wzmocnienia wydatków na drogi, cyfryzację, modernizację szkół; są to środki niezależne od jakichkolwiek funduszy, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Źródło:ISBnews Cyberbezpieczeństwo : Inwestycje w cyberbezpieczeństwo w polskich firmach stałe rosną i koncentrują się na