aktualne notowania akcji

Mennica rozpozna koszt finansowy wys. 27,73 mln zł zw. z wyceną akcji Enei

. "Mennica Polska informuje, że w następstwie dokonania na koniec I kwartału 2020 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 8 777 339 szt. w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie emitenta na 31

Mennica Polska rozpozna 5,5 mln zł kosztu finansowego w zw. z wyceną akcji Enei

. "W następstwie dokonania na koniec IV kwartału 2019 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea [...] w ilości 8 122 339 sztuk, w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie emitenta na 31 grudnia 2019 roku wykaże akcje Enea o wartości 64 288 313,19 zł

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości 21,6 tys. zł (sprost.)

; - czytamy w komunikacie. Aktualna wysokość kapitału zakładowego AC S.A. wynosi 2 491 295,75 zł i dzieli się na 9 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł każda, 381 150 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł każda, 135

PGE i Enea chcą nowych kapitałów. Sasin dołoży miliardy

PGE i Enea chcą nowych kapitałów. Sasin dołoży miliardy

zwołano na 7 marca.  Po co takie ceregiele? "Uwzględniając, że aktualny kurs akcji PGE jest poniżej wartości nominalnej, a zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych nie można obejmować akcji poniżej wartości nominalnej, proponuje się połączenie podwyższenia kapitału zakładowego PGE w drodze emisji

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o łącznej wartości 21,6 mln zł

osoby uprawnione 86 400 akcji warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło w tej części do skutku" - czytamy w komunikacie. Aktualna wysokość kapitału zakładowego AC S.A. wynosi 2 491 295,75 zł i dzieli się na 9 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o

AC SA rekomenduje 1,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

rynkowych związanych z epidemią wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2, spółka rozważy możliwość innych wypłat na rzecz akcjonariuszy, czytamy także. Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011

Mennica Polska rozpoczęła buy-back do 10% akcji, cena max.: 19,5 zł/szt.

własnych nie będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem transakcji nabycia akcji własnych przez spółkę, niezależnego obrotu akcjami spółki na rynku regulowanym lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji spółki na rynku regulowanym i jednocześnie nie wyższa niż 19,5 zł za jedną akcję

Akcje Ovid Works zadebiutowały na NewConnect

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Ovid Works zadebiutował na rynku NewConnect. Ze względu na duże zainteresowanie inwestorów, notowania akcji są równoważone, podała spółka. Aktualnie TKO (Teoretyczny Kurs Otwarcia) wynosi 7,7 zł za akcję, co oznaczałoby wzrost kursu o ponad 300

Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie 4,56 zł dywidendy na akcję

rok w kwocie 4,56 zł brutto na jedną akcję. Zgodnie z uchwałą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116 417 246,88 zł postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy" - czytamy w komunikacie. Biorąc pod uwagę aktualną trudną

Zarmen odstąpił od udziału w procesie dokapitalizowania Elektrobudowy

oferta wiążąca z dnia 13 września 2019 roku objęcia emisji akcji serii F spółki przestaje być aktualna ze skutkiem natychmiastowym. Tym samym po otrzymaniu powyższego pisma Zarmen wskazał, aby nie traktować go jako potencjalnego inwestora zainteresowanego objęciem emisji akcji serii F spółki"

ZCh Police obejmą akcje Grupy Azoty Polyolefins za 334,97 mln zł

. Aktualnie ZCh Police posiadają bezpośrednio 53% akcji w spółce GA Polyolefins, 47% akcji należy do spółki Grupa Azoty. Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa realizująca projekt Polimery Police będący jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym

Polnord ustalił cenę emisyjną akcji serii T na 2,12 zł za sztukę

możliwie najmniej kosztowne pozyskanie środków na bieżące potrzeby finansowe, w tym na spłatę części aktualnego zadłużenia. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836

Asseco SEE rekomenduje 0,74 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2019 w wysokości 0,74 zł na jedną akcję, podała spółka. "Łączna kwota przeznaczona na dywidendę (z zysku netto

GI International ogłosiło wezwanie na 15,29% akcji Work Service po 0,62 zł/szt.

oraz Gi Group podały dziś, że zawarły umowę inwestycyjną, na mocy której Gi Group przejęła kontrolny pakiet akcji Work Service. Zapowiedziano, że Gi Group zgodnie z aktualnymi przepisami wezwie do zapisu na co najmniej 66% wszystkich wyemitowanych akcji. Work Service jest

PBG chce sprzedać pakiet akcji Rafako, dający 33,32% głosów na walnym

zatrudnieniu doradcy transakcyjnego i powierzeniu mu przygotowania struktury transakcji uwzględniającej aktualną wycenę rynkową akcji Rafako S.A. i ewentualne potrzeby gotówkowe Rafako S.A. Wybór inwestora powinien zostać dokonany w transparentnym procesie, w który zaangażowani będą główni akcjonariusze Rafako

Infoscan obniżył cenę emisyjną akcji serii G z 7,5 zł do 6 zł za jedną akcję

. "Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania ceny emisyjnej do aktualnego poziomu notowań akcji spółki na rynku NewConnect, w związku z wcześniejszymi deklaracjami inwestorów, którzy wyrazili chęć objęcia co najmniej 120 tys. akcji spółki po cenie nieodbiegającej istotnie od ceny rynkowej

Polnord osiągnął minimalny próg emisji akcji serii T

potrzeby finansowe, w tym na spłatę części aktualnego zadłużenia. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali. (ISBnews)

Kruk proponuje przeznaczenie części zysku za 2019 r. na skup akcji lub dywidendę

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Zarząd spółki Kruk podjął uchwałę w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku netto spółki za 2019 rok oraz rekomendacji walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenia części zysku netto za 2019 r. na skup akcji własnych za ok. 95 mln zł lub na

GPW przewiduje w tym roku przegląd regulacji prawnych rynku NewConnect

. Ocenił jednocześnie, że rynki akcjiaktualnie przeregulowane, również "na poziomie unijnym to zostało dostrzeżone" i zmierza do zmian w tym zakresie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect

LPP rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za rok obr. zakończony 31 I

spółki kieruje się dobrem pracowników i chęcią utrzymania miejsc pracy oraz zapewnieniem płynności finansowej spółki, w aktualnej trudnej sytuacji rynkowej, wywołanej epidemią koronawirusa COVID-19. Wspomniany wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania radzie nadzorczej LPP" - czytamy w

Nawet największe spółki giełdowe mają długi w KRD. Ich zobowiązania to prawie 24 mln zł

akcyjna z największym zadłużeniem, warta 118 mln zł i działająca w branży budowlanej, ma do oddania swojemu wierzycielowi ponad 5,5 mln zł. - Aktualnie na giełdzie można kupić akcje czterech spółek, które są w upadłości lub restrukturyzacji. Jedna z nich jest w naszej bazie danych. Ma 14 zobowiązań

Stalprodukt: ZGH Bolesław wypłaci 2 zł dywidendy na akcję

. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,82 mld zł w 2019 r. (ISBnews)

Spyrosoft zadebiutuje na NewConnect w piątek, 28 lutego

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Spyrosoft na rynku NewConnect na piątek, 28 lutego 2020 r., podała spółka. Do obrotu trafi 150 000 akcji z serii A2, 18 900 serii

GNB: Przecena akcji na GPW to pochodna zdarzeń niezależnych od banku

kapitałowe banku są istotnie powyżej europejskich norm określonych przez Rozporządzenie CRR. Sytuacja kapitałowa banku z perspektywy klientów nie ma wpływu na bieżącą działalność operacyjną. "Aktualne notowania akcji banku na GPW oraz doniesienia medialne nie mają związku z

ZWZ Mennicy Polskiej zdecydowało o 0,5 zł dywidendy na akcję i skupie akcji

lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji spółki na rynku regulowanym i jednocześnie nie wyższa niż 20 zł za jedną akcję własną" - czytamy dalej. Skup akcji własnych trwać będzie nie dłużej niż do 30 grudnia br., podano także

Asbis rozważy przedłużenie skupu akcji własnych

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Asbis Enterprises nie wyklucza, że program skupu akcji własnych zostanie przedłużony, poinformował członek rady dyrektorów Costas Tziamalis. Spółka przedstawi także swoje oczekiwania na 2020 r. po ustabilizowaniu się sytuacji na rynkach w

Mennica Polska rozpozna ok. 8,85 mln zł zysku z inwestycji w Eneę za IV kw.

linii podatku dochodowego o odpowiednią rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wynika z komunikatu spółki. ?W następstwie dokonania na koniec roku 2018 wyceny akcji spółki notowanej na GPW w Warszawie - Enea S.A. [?] w ilości 4 663 514 sztuk, w jednostkowym jak i

Mercor rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję za r. obr. 2019/2020

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Zarząd Mercor podjął uchwałę w sprawie zmiany propozycji z 3 lipca 2020 r., co do podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020 i obecnie rekomenduje przeznaczenie 3,91 mln zł na dywidendę (0,25 zł na akcję), podała spółka. Wcześniej zarząd

e-Kiosk przeanalizuje opcję wycofania akcji spółki z NewConnect

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Zarząd e-Kiosk, w wyniku oceny aktualnej sytuacji spółki i perspektyw rozwoju, podjął decyzję o przeanalizowaniu w najbliższych kilku tygodniach opcji strategicznych, polegających na możliwości wycofania akcji spółki z rynku NewConnect i

Kurs akcji Pharmeny spadł o 0,31% na debiucie na rynku głównym GPW

rozpoczęciem zapisów na akcje serii E" - przypomniano w komunikacie. Aktualnie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW zostało 5 730 000 akcji serii A, 524.260 akcji serii B, 781 782 akcji serii C, 1 759 010 akcji serii D oraz 8 795 052 praw poboru akcji serii E. Prawa

Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o emisji do 75 mln nowych akcji bez pp

nominalnej 2,0 zł każda akcja" ? czytamy w uchwale. Planowana emisja akcji serii T ma umożliwić spółce sprawne i możliwie najmniej kosztowne pozyskanie środków na bieżące potrzeby finansowe, w tym na spłatę części aktualnego zadłużenia, podano w uzasadnieniu uchwały

Grupa Azoty obejmie akcje nowej emisji ZCh Police za 291,23 mln zł

w ramach przysługujących praw poboru, podała spółka. "Przydział akcji zgodnie z aktualnym harmonogramem planowanej emisji ZCh Police nastąpi do dnia 20 grudnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Wcześniej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne

CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu (sprostowanie)

W depeszy z 12 lipca br. w przedostatnim akapicie podaliśmy nieaktualne dane dot. zarządzania przez Gino Rossi siecią Simple Creative Products - poniżej treść sprostowania nadesłanego przez CCC oraz poprawiona wersja depeszy "Gino Rossi S.A. nie

TIM zakończył przegląd opcji strategicznych dla podmiotów zależnych

. Aktualnie trwa, wszczęta na wniosek TIM SA, procedura zniesienia dematerializacji akcji Rotopino.pl S.A. i wycofania akcji ww. spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. ?10 grudnia 2018 roku TIM S.A. sprzedał 1 020 000 akcji Elit SA po cenie 1 zł za 1 akcję

GPW zarekomenduje nie mniej niż 2,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję, podała spółka. "Intencją zarządu GPW jest rekomendowanie

Primetech: Cena w wezwaniu Famuru odpowiada wartości godziwej

obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania o 21,8%. Ponadto cena akcji jest o 28,1% wyższa od kursu zamknięcia notowań akcji spółki na rynku podstawowym GPW w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie wezwania. Biorąc pod uwagę powyższe dane dotyczące ceny proponowanej w

PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee po cenie 1,96 zł/ szt.

na nabycie akcji Orphée (spółki zależnej), aż do maksymalnie wszystkich akcji Orphée aktualnie posiadanych przez innych niż PZ Cormay akcjonariuszy Orphée, po cenie jednostkowej nie wyższej niż 1,95 zł. Jak wówczas podano, zakończenie konsolidacji PZ

Idea Bank otrzymał 101,27 mln zł od spółki Idea Money

IM - wyniosą łącznie do 300 mln zł. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na

PZU nie widzi na razie istotnego wpływu sytuacji na GPW na portfel inwestycyjny

. "Portfel inwestycyjny to obszar, w którym jak na razie jesteśmy najlepiej przygotowani. Nasza ekipa inwestycyjna włożyła bardzo duży wysiłek w to, by zmniejszyć ryzyko rynkowe i zredukować ekspozycje na akcje oraz ograniczyć wolatylność tego portfela. Aktualne gwałtowne spadki na akcjach jak na

PKO Leasing ma po wezwaniu ok. 94,4% udziału w głosach na WZ PCM

. "Aktualnie PKOL posiada 11 244 402 akcji PCM, co stanowi ok. 94,4% udziału w kapitale zakładowym PCM, uprawniających do 11 244 402 głosów na walnym zgromadzeniu PCM, co stanowi ok. 94,4% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PCM" - czytamy w zawiadomieniu. W

CI Games wypracowało 13,1 mln zł przychodów w II kw. 2020 r.

aktualnym portfolio wydawniczym oraz dalszą jego rozbudowę. Spółka z sukcesem zakończyła I transzę emisji akcji, z której pozyskała 3 mln zł. Zapisy w II transzy startują 1 lipca o 14:00, szczegóły oferty zostaną zaprezentowane na CrowdConnect.pl" - wskazano również. CI Games

Bowim zarekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

668,32 zł proponuje się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki. Wnioskując taki podział zysku, zarząd bierze pod uwagę aktualną i przyszłą, przewidywaną sytuację finansową spółki" - czytamy w komunikacie. Powyższa rekomendacja jest następstwem rosnącego

Kruk rekomenduje wypłatę 5 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego, Kruk wypłacił dywidendę wysokości 5 zł na akcję. Z zysku za 2016 r. Kruk wypłacił dywidendę wysokości 2 zł na jedną akcję. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na

KNF: Informacje o zatwierdzeniu prospektu Raiffeisen Bank Polska nieaktualne

zobowiązaniu wobec KNF dotyczącym notowania akcji banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W połowie czerwca ub.r. Raiffeisen Bank Polska planował, że pierwsza oferta publiczna (IPO) Raiffeisen Bank Polska (RBPL) będzie obejmować 33 850 251 istniejących akcji

Budimex złożył ofertę nabycia pozostałych akcji FBSerwis za 95,4 mln zł

. Aktualnie Budimex jest właścicielem akcji FBSerwis stanowiących udział 49% w kapitale zakładowym FBSerwis, przypomniano także. W grudniu ub.r. Budimex rozpoczął negocjacje z Ferrovial Services International Ltd. w przedmiocie nabycia 89 760 akcji spółki FBSerwis, stanowiących

Budimex rekomenduje wypłatę 4,56 zł brutto dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Budimeksu zdecydował, że zarekomenduje akcjonariuszom podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 4,56 zł brutto na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2019 roku, podała spółka. "Na dywidendę

Akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o wypłacie 0,74 zł dywidendy na akcję

akcję, zarówno z zysku za 2018 r., jak i części kapitału rezerwowego. Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE

GPW rozważa udostępnienie nowej platformy transakcyjnej i TCA Tool w chmurze

pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie

Carbon Studio chce przenieść się na rynek główny GPW w 2021 r.

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Carbon Studio planuje przeniesienie notowań na główny parkiet GPW w Warszawie w 2021 r., podała spółka. "Szykujemy się do zmiany rynku notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany. Chcemy jeszcze mocniej

Cloud Technologies nabędzie 299,4 tys. akcji własnych po średniej cenie 60,12 zł

. Zrealizowaliśmy podstawowy cel jakim było kupienie znaczącego pakietu akcji w atrakcyjnej cenie. Udało się uzyskać średnią cenę zakupu niższą od aktualnej ceny rynkowej" - skomentował prezes Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie. 20 grudnia Cloud Technologies ogłosił ofertę

Enter Air sfinalizował umowę objęcia 49% akcji Germania Flug

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Enter Air objął 1 499 nowych akcji imiennych Germania Flug o wartości nominalnej 100 CHF każda, stanowiących ok. 49% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, podała spółka. "Jednocześnie, zarząd emitenta

Huuuge Game Jam startuje 28 maja!

Huuuge miesięcznie dają rozrywkę milionom graczy na całym świecie i są dostępne w 17 językach. Huuuge zatrudnia około 600 osób w 9 biurach na całym świecie. Od lutego 2021 akcje Huuuge są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dowiedz się więcej, odwiedzając huuuge.com

Asseco SEE rekomenduje wypłatę dywidendy w wys. 0,52 zł na akcję

0,52 zł na jedną akcję, podała spółka. "Łączna kwota przeznaczona na dywidendę (z zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz kapitału rezerwowego) wynosi 26 985 010,52 zł" - czytamy w komunikacie. Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się

Akcjonariusze Ipopemy zdecydowali o 0,04 zł dywidendy na akcję

przypadającej na jedną akcję skalkulowana z uwzględnieniem aktualnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki (29 937 836) wynosi 0,04 zł" - podała spółka. Dniem prawa do dywidendy ustalono na 15 czerwca 2018 roku, a jej wypłata ma nastąpić 27 czerwca 2018 r

Idea Bank pracuje nad rozwiązaniem przyczyny podwójnego księgowania

" - czytamy dalej. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r

Elektrobudowa oczekuje na podpisanie umowy zmieniającej do umowy o finansowanie

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa wskazuje, iż jej intencją pozostaje uzgodnienie wydłużenia terminu na "wystąpienie zdarzeń związanych z emisją akcji serii F" i aktualnie oczekuje na podpisanie umowy zmieniającej, podała spółka

Asseco SEE przesunęło termin walnego zgromadzenia ws. dywidendy na 16 VI

zgromadzenia spółki na 16 czerwca 2020 r. podała spółka. Z projektów uchwał wynika, że akcjonariusze mają m.in. zdecydować o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 38,4 mln zł z zysku za 2019 r. i środków z kapitału rezerwowego, co da 0,74 zł na akcję. "Jednocześnie zarząd spółki

Akcjonariusze Kruka zdecydują 25 VI o 5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Kruka zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 czerwca br. o przeznaczeniu 94,65 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę w wysokości 5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. "Walne

Obawy o wzrost gospodarczy i inflację ciążą notowaniom na GPW

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Na razie notowania na warszawskim parkiecie nie reagują na rekordową inflację, ale jeśli wzrost cen utrzymałby aktualne tempo w długim terminie, nie mogłoby to być dobrą wiadomością dla wyników spółek. Tymczasem dziś na nastrojach

Akcjonariusze Budimeksu zdecydują 18 VI o wypłacie 4,56 dywidendy na akcję

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Budimeksu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 18 czerwca 2020 r. o przeznaczeniu 116,42 mln zł z zysku za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 4,56 brutto na akcję za 2019 r., zaś pozostałą część

Black Rock przekroczył 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku Pekao

udział inwestorów zagranicznych we free-float wynosi 40%. W ocenie analityków giełdowych Pekao ma jeden z największych potencjałów wzrostu kursu akcji w sektorze (27-proc. potencjał wzrostu kursu na podstawie średniej ceny docelowej z aktualnych rekomendacji), a 72

Akcjonariusze Polnordu zdecydują 23 X o emisji do 75 mln akcji serii T

potrzeby finansowe spółki, w tym na spłatę części aktualnego zadłużenia spółki. Dodatkowo, pozwoli na wsparcie dalszego funkcjonowania spółki, w tym realizacje nowych inwestycji. Pozyskanie środków z emisji akcji serii T zasili spółkę o dodatkowy kapitał, pozytywnie wpływając na sytuację płynnościową

Starward Industries rozpoczął emisję akcji, chce wejść na NC w II kw. 2020 r.

rozpoczęcie przyjmowania zapisów 2 grudnia. Zapisy na akcje krakowskiego developera potrwają do 12 grudnia. W ofercie znajdą się tylko nowe akcje bez ograniczeń sprzedaży. Wszystkie pozostałe serie objęte są od 6 do 18 miesięcznym lock-upem począwszy od pierwszego notowania spółki na NewConnect lub od daty

Getin Holding dokona odpisu wys. 19,77 mln zł w jedn. sprawozdaniu za 2018 r. 

księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. (ISBnews)

Inwestor objął nową emisję 130 tys. akcji Infoscan po 3 zł

za akcje więcej niż ich aktualna wartość rynkowa. Oznacza to, że inwestorzy widzą potencjał w naszej działalności, a to cieszy nas szczególnie. Planujemy bardzo rozwinąć działalność na rynku polskim. Od listopada zaczynamy współpracę z dyrektorem sprzedaży posiadającym 20-letnie doświadczenie w

PHZ Baltona ma list intencyjny z PPL dot. pożyczki i dokapitalizowania spółki

, aby dokapitalizować Baltonę i ustabilizować jej sytuację finansową z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa oraz po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, jak również mając na uwadze aktualny status spółki jako podmiotu, którego akcje zostaną wycofane z obrotu

PCC Exol: Opóźni się realizacja inwestycji z uwagi na sytuację makroekonomiczną

anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 638,61 mln zł w 2019 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Ipopemy zdecydowali o wypłacie 0,03 zł na akcję dywidendy

dywidendy przypadającej na jedną akcję skalkulowana z uwzględnieniem aktualnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki (29 937.836) wynosi 0,03 zł" ? czytamy w komunikacie. Dniem ustalenia praw do dywidendy jest 7 lipca 2017 roku, a jej wypłata nastąpi 18 lipca 2017 r

Stalprodukt: ZGH Bolesław wypłaci 6 zł dywidendy na akcję

., podano także. Stalprodukt posiada aktualnie 94,92 w kapitale ZGH "Bolesław". Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 3 956,69

Akcjonariusze Atalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)

Bowim zarekomendował 0,03 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

na zwiększenie kapitału zapasowego, z zastrzeżeniem, iż kwoty mogą ulec zmianie w wyniku odkupów akcji własnych, podała spółka. "Wnioskując taki podział zysku, zarząd bierze pod uwagę aktualną i przyszłą, przewidywaną sytuację finansową spółki" - czytamy w

LW Bogdanka rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka) rekomenduje przeznaczenie zysku netto za 2019 r. w kwocie 306,18 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, podała spółka. "Biorąc pod uwagę aktualną sytuację spółki

Polkon pozyskał 1,2 mln zł w I transzy emisji akcji i ropoczyna crowdfunding

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Polkon zakończył pierwszą transzę emisji akcji skierowaną do dużych inwestorów, w której pozyskał 1,2 mln zł, podała spółka. Druga transza emisji akcji, o wartości 2 mln zł, rozpoczyna się dziś w formie publicznej kampanii crowdinvestingowej na

Akcjonariusze GPM Vindexus zdecydują 6 lipca o 0,1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 1,16 mln zł tj. 0,1 zł na akcję z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 6 lipca. ZWZ zdecyduje o

IMS zawiesił politykę dywidendową w odniesieniu do 2019 roku

rekomendował wypłatę zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu dywidendy za rok 2019, zarząd poinformuje w dniu zwołania ZWZ. Decyzja zależeć będzie od aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz przewidywaniach dotyczących sytuacji gospodarczej w przyszłości" - czytamy w komunikacie

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 20 III o emisji akcji serii K

kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji spółki, co pozwoli dostosować wartość nominalną akcji spółki do aktualnej wartości rynkowej akcji spółki i umożliwi spółce restrukturyzację jej zadłużenia w drodze emisji nowych akcji w zamian za wkład pieniężny w postaci potrącenia części

Rano złoty słabszy, możliwe duże zmiany kursu GBP/PLN

. Pogorszenie nastrojów na globalnych rynkach akcji, jakie ma miejsce po wczorajszych spadkach na Wall Street, kładzie się dziś cieniem na notowaniach złotego. Główne waluty drożeją po około 0,4-0,5 gr wobec poziomów z wtorkowego zamknięcia, gdy złoty osłabił się jedynie do dolara, jednocześnie umacniając do

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali m.in. o emisji akcji serii K

do aktualnej wartości rynkowej akcji spółki i umożliwi spółce restrukturyzację jej zadłużenia w drodze emisji nowych akcji w zamian za wkład pieniężny w postaci potrącenia części wierzytelności CCC S.A. lub CCC.eu sp. z o.o. lub CCC SHOES & BAGS sp. z o.o. wobec spółki lub wpłaty gotówkowej"

CI Games miało wstępnie 4,9 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

. CI Games pracuje aktualnie nad dwoma kluczowymi tytułami - Sniper Ghost Warrior Contracts 2 oraz sequelem gry Lords of the Fallen. Jednocześnie spółka prowadzi intensywne prace nad grą Lords of the Fallen 2 oraz negocjuje potencjalną umowę współwydawniczą z globalnym graczem

Ferrum: Cena w wezwaniu Watchet niższa od wartości godziwej, wezwanie korzystne

792 817 akcji Ferrum, uprawniających do ok. 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,39 zł za akcję. Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r

PPL ma wstępną zgodę na objęcie obligacji Baltony refinansujących zadłużenie

PPL wszystkich posiadanych akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona, podała spółka. "Aktualnie emitent oczekuje na informację w przedmiocie finalizacji badania warunków formalno-prawnych, których spełnienie przez strony jest konieczne do zawarcia umów w

Pozbud T&R ma list intencyjny ws. sprzedaży akcji Ever Home za min. 4,3 mln zł

diligence Ever Home, w następstwie którego podjęte zostaną decyzje co do zawarcia ostatecznej transakcji sprzedaży akcji na kwotę nie niższą niż 4 300 000 zł. "Aktualnie w posiadaniu spółki jest pakiet akcji imiennych uprzywilejowanych serii C w liczbie 902 603 sztuk o

Morawiecki topi spółki Sasina. Ale dziwne słowa premiera mogą mieć drugie dno

notowania i tak są na najniższym poziomie od czasu pandemii. Charakterystyczne jest to, że kilka godzin po wypowiedzi premiera prezes Urzędu Regulacji Energetyki zapowiedział podwyżki rachunków za prąd w części odpowiadającej za dystrybucję (czyli dostarczanie prądu i finansowanie utrzymania sieci

Idea Bank wprowadza odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu do 6 miesięcy

Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r. (ISBnews)

Atal zarekomenduje jednorazową rezygnację z wypłaty dywidendy za 2019 r.

obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)

CI Games wydłużył finansowanie kredytowe z mBanku o wartości 15 mln zł

, podano. Spółka przypomina, że United Label - globalna platforma wydawnicza z Grupy CI Games - prowadzi emisję akcji, z której chce pozyskać 4,4 mln zł na finalizację prac nad aktualnym portfolio wydawniczym oraz dalszą jego rozbudowę. Spółka z sukcesem zakończyła I transzę

MedApp pozyskał 9,9 mln zł z emisji, chce przejść na rynek główny GPW w III kw.

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - MedApp pozyskał emisji akcji 9,9 mln zł, które zostaną przeznaczone na uporządkowanie struktury bilansu, podała spółka. Emisja akcji była skierowana do obecnych akcjonariuszy MedApp. Przeniesienie notowań spółki na rynek główny warszawskiej

Akcjonariusze Elemental zdecydują 24 II o upoważnieniu do podwyższania kapitału

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Elemental Holding zdecydują o upoważnieniu zarządu do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisje do 34 093 213 akcji w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, wynika z

Zapisy w wezwaniu Famuru na sprzedaż akcji Primetechu ruszą w piątek

obecnie" - czytamy w komunikacie. Aktualnie Famur posiada 65,8% kapitału Primetechu, czyli 10 274 359 akcji. Intencją wzywającego jest osiągnięcie pełnej kontroli nad Primetechem i wycofanie spółki z obrotu giełdowego. "Harmonogram wezwania

Rekordy indeksów giełdowych w USA mogą dziś pomóc GPW

Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - Notowania amerykańskich indeksów giełdowych biją kolejne rekordy. Od 2007 r. ich wartość urosła już o 60%. Tymczasem akcje na GPW zwyżkowały w tym samym okresie o 36%, pozostając ?w cieniu". Szczyty za oceanem mogą dziś pomóc

GNB widzi powrót odpływów środków klientów do 'normalnych poziomów'

z publikacjami w mediach, które pojawiły się 13 listopada br., wokół sytuacji banku powstał szum medialny, który wywołał niepewność wśród klientów i inwestorów banku. "W wyniku tego notowania akcji banku uległy znacznej przecenie i fluktuacji oraz odnotowano wzmożone

PZ Cormay ma zgodę rady nadzorczej na nabycie pozostałych akcji Orphee

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza PZ Cormay wyraziła zgodę na nabycie akcji Orphée (spółki zależnej), aż do maksymalnie wszystkich akcji Orphée aktualnie posiadanych przez innych niż PZ Cormay akcjonariuszy Orphée, po cenie jednostkowej nie

Impexmetal dostarczy Grupie Valeo wyroby za ok. 398 mln zł w l. 2017-2019

uzgodnień jest dostawa wyrobów aluminiowych dla zakładów Grupy Valeo oraz do ich poddostawców. Warunki umowy uwzględniają zmienne notowania na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME). Szacunkowa wartość dostaw w okresie 2017-2019 wynosi około 398 mln zł i została ustalona w oparciu o aktualne notowania aluminium

Synerga.fund zamierza rozpocząć inwestycje w produkcję gier komputerowych

podmioty z branży gier komputerowych. Emitent dostrzega bardzo wysoki potencjał rozwoju tego sektora oraz będzie mógł wykorzystać kompetencje i know-how głównych akcjonariuszy, którzy posiadają duże doświadczenie w tej branży. Przeprowadzili oni z sukcesem połączenie notowanej na rynku akcji GPW NewConnect

Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję

Drukarni Opakowań Janusz Schwark, cytowany w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 19 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 26 czerwca 2018 r., podano również. Biorąc pod uwagę aktualną cenę akcji BSC Drukarni Opakowań, która kształtuje się na

GK Immobile jest gotowa objąć 9 mln akcji nowej emisji ZBM Zremb-Chojnice

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - GK Immobile jest zainteresowana objęciem w wyniku nowej emisji akcji 9 mln akcji na okaziciela w spółce Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice w restrukturyzacji, po cenie emisyjnej 0,75 zł za jedną akcję, tj. o łącznej wartości emisji nowych akcji

GPW zarekomendowała 2,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zarekomendowała wypłatę dywidendy w wysokości 100,73 mln zł, tj. 2,4 zł na akcję z zysku za 2019 rok, podała spółka. "Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w