aktualna stopa lombardowa

'Minutes': Większość RPP oczekuje stabilizacji stóp w kolejnych kwartałach

. Rada uznała na posiedzeniu w maju, że stopy procentowe powinny pozostać niezmienione: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. (ISBnews)

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp proc. prawdopodobna w kolejnych kwartałach

pieniężnej, podano także. RPP postanowiła w marcu utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. (ISBnews)

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w I były wnioski o podwyżkę i o obniżkę stóp

. RPP postanowiła w styczniu utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. (ISBnews)

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w II był wniosek o obniżkę stóp o 0,25 pkt proc.

referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%" - czytamy dalej. (ISBnews)

'Minutes': Większość RPP oczekuje stabilizacji stóp w kolejnych kwartałach

procentowe powinny pozostać niezmienione: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. (ISBnews)

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w XII był wniosek o obniżkę stóp, został odrzucony

. Wniosek nie został przyjęty" - podano także. RPP postanowiła w listopadzie utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. (ISBnews)

Stopy procentowe mocno w dół. RPP reaguje na kryzys gospodarczy

Stopy procentowe mocno w dół. RPP reaguje na kryzys gospodarczy

jakość portfela kredytowego” – czytamy dalej. Nie minęła nawet doba, a RPP zastosowała się do zaleceń zarządu NBP. Stopa referencyjna (od niej zależy np. wysokość rat kredytu) została obniżona o 50 punktów bazowych do 1 proc.  Stopa lombardowa (to wg niej NBP udziela pożyczek bankom

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp proc. prawdopodobna w kolejnych kwartałach

pieniężnej, podano także. RPP postanowiła w lutym utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. (ISBnews)

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w X był wniosek o obniżkę stóp, został odrzucony

podstawowych stóp procentowych NBP o 0,25 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty" - podano także. RPP postanowiła w październiku utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w XI był wniosek o obniżkę stóp o 25 pb, odrzucony

. RPP postanowiła w listopadzie utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. (ISBnews)

'Minutes': Większość RPP za stabilizacją stóp proc. w kolejnych kwartałach

utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. (ISBnews)

RPP utrzymała stopy bez zmian; CPI będzie 'wyraźnie' mniejsze niż oczekiwano

. "Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - podsumowano. Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w IX był wniosek o obniżkę stóp, został odrzucony

poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. (ISBnews)

'Minutes': Większość RPP za stabilizacją stóp proc. w kolejnych kwartałach

1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. (ISBnews)

RPP utrzymała stopy bez zmian; inflacja przyspieszy, ale mniej niż oczekiwano

obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - czytamy dalej. Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a

'Minutes': Większość RPP za utrzymaniem stóp bez zmian przez najbliższe kwartały

gospodarki, w tym prawdopodobnie nadal ujemnego poziomu stóp w strefie euro" - czytamy dalej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75

Glapiński: NBP planuje na jutro aukcję obligacji

referencyjną o 50 pb do 1% i stopę lombardową o 100 pb do 1,5%. W komunikacie po ogłoszeniu decyzji RPP podała, że aktualne prognozy wskazują na wzrost prawdopodobieństwa szybszego niż oczekiwano w marcowej projekcji obniżenia się inflacji w bieżącym roku oraz kształtowania się inflacji poniżej celu

'Minutes': Część RPP może rozważyć podnoszenie stóp proc. w kolejnych kwartałach

1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. "Zdaniem członków Rady perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, choć w kolejnych kwartałach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się tempa wzrostu PKB. Jednocześnie

'Minutes': Większość RPP: Stopy bez zmian być może dłużej niż dotąd oczekiwano

najbliższym otoczeniu polskiej gospodarki, w tym prawdopodobnie nadal ujemnego poziomu stóp w strefie euro" - czytamy dalej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa

'Minutes': Większość RPP za utrzymaniem stóp bez zmian przez kolejne kwartały

wyraźnym pogorszeniem się nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw w dłuższym okresie zasadne może być rozważenie obniżenia stóp procentowych" - czytamy także. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa

RPP utrzymała stopy bez zmian; inflacja umiarkowana pomimo szybszego wzrostu PKB

przedsiębiorstwach - niska pozostaje inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii" - wskazano także w komunikacie. Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp prawdopodobna także w kolejnych kwartałach

okresie zasadne może być rozważenie obniżenia stóp procentowych" - czytamy również. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75

'Minutes': Większość RPP za stabilizacją stóp proc. w kolejnych kwartałach

wyraźnym pogorszeniem się nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw w dłuższym okresie zasadne może być rozważenie obniżenia stóp procentowych" - napisano także. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa

Glapiński: Stopy proc. mogą pozostać stabilne do końca kadencji tej RPP

oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Rada w komunikacie podkreśliła, że w "według aktualnych prognoz w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen zwiększy się, jednak ze względu na spadek cen ropy naftowej oraz zamrożenie cen energii elektrycznej skala tego wzrostu będzie

'Minutes' RPP: Inflacja w br. może być niższa niż pokazuje marcowa projekcja NBP

stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. Według centralnej ścieżki marcowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie inflacja konsumencka wyniesie 2,1% w 2018 r

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp proc. prawdopodobna w kolejnych kwartałach

" - podsumowano w materiale. RPP postanowiła w grudniu utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. (ISBnews)

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; wzrost PKB będzie niższy niż w II poł. 2017

także w komunikacie. Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%. Według analityków bankowych, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych - podwyżki - może

NBP chce skupić papiery skarbowe za max. 10 mld zł w operacji outright 23 III

instrumentów będą m.in. operacje repo, skup obligacji skarbowych "na dużą skalę" w ramach operacji otwartego rynku oraz kredyt wekslowy dla banków. 17 marca br. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe - m.in. główną stopę referencyjną o 50 pb do 1% i stopę

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w XI był wniosek o podwyżkę stóp, został odrzucony

lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. (ISBnews)

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie blisko celu w najbliższych latach

być wyższa, niż przewiduje aktualna projekcja w związku z możliwym silniejszym wzrostem presji płacowej i kosztowej" - czytamy również. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa

'Minutes' RPP: Inflacja w kolejnych miesiącach może przyspieszyć

procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. Według centralnej ścieżki marcowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie inflacja konsumencka wyniesie 2,1% w 2018 r. i

'Minutes': Większość RPP oczekuje średniorocznej inflacji poniżej 2,5% w br.

: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie 1,9% r/r w 2017 r., 2,3% w 2018 r., i przyspieszy do 2,9% r/r w 2019 r., Według banku

Minutes' RPP: Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie się stopniowo obniżać

zmian w polityce migracyjnej Niemiec na przepływy migrantów" - podano również. RPP postanowiła w listopadzie utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja blisko celu w najbliższych latach

wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 3,8-4,6% w 2017 r. (wobec 3,4-4,7% w projekcji z lipca 2017 r.), 2,5-4,5% w 2018 r. (wobec 2,5-4,5%) oraz 2,3-4,3% w 2019 r.( wobec 2,3-4,3%). Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa

Kropiwnicki z RPP: W stanie nadzwyczajnym NBP mógłby kupować obligacje SP od MF

stopę referencyjną o 50 pb do 1% i stopę lombardową o 100 pb do 1,5%. W komunikacie po ogłoszeniu decyzji RPP podała, że aktualne prognozy wskazują na wzrost prawdopodobieństwa szybszego niż oczekiwano w marcowej projekcji obniżenia się inflacji w bieżącym roku oraz kształtowania się inflacji poniżej

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp prawdopodobna w kolejnych kwartałach

%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie 1,9% r/r w 2017 r., 2,3% w 2018 r., i przyspieszy do 2,9% r/r w 2019 r., wynika wynika z centralnej ścieżki

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja blisko celu w najbliższych latach

lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%. (ISBnews)

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie w pobliżu celu w najbliższych latach

procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie 1,9% r/r w 2017 r., 2,3% w 2018 r., i przyspieszy

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Po uwzględnieniu w swoich szacunkach decyzji Rady Polityki Pieniężnej z 28 maja 2020 r. o obniżce referencyjnej stopy procentowej do 0,1% i stopy lombardowej do 0,5% Bank Millennium aktualnie oczekuje ujemnego wpływu tych obniżek na wynik odsetkowy grupy kapitałowej

Szybka pożyczka, ale za to droga

Oprocentowanie kredytów jest dzisiaj bardzo niskie, stopy procentowe w Polsce są bowiem na najniższym poziomie w historii. W efekcie odsetki od kredytu nie mogą być wyższe niż 12 proc. w skali roku (to czterokrotność stopy lombardowej NBP, która wynosi aktualnie 3 proc.). Ale

Minutes: RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 100 pb w tym miesiącu

. Rada postanowiła utrzymać podstawowe stopy procentowe NBP na poziomie: stopa referencyjna 2,00%, stopa lombardowa 3,00%, stopa depozytowa 1,00%, stopa redyskonta weksli 2,25%" - czytamy w "minutes". Podczas posiedzenia większość członków RPP była zdania, że na

Odsetki podatkowe w górę, bo za mało bolały

lombardowego NBP. Czyli wedle aktualnego poziomu tej stopy - 10 proc. w stosunku rocznym. Gdy podatnik składał korektę deklaracji i w ciągu siedmiu dni spłacał całą kwotę zaległości wobec fiskusa, miał niższe odsetki - 75 proc. stawki podstawowej, czyli 7,5 proc. kwoty zaległości

Zamieniać franki na złote?

, wynosi 1,5 proc. Z kolei stopę lombardową, której czterokrotność wyznacza w Polsce próg lichwy, obniżono w marcu do 2,5 proc. Niskie stopy odczuwają nie tylko kredytobiorcy gotówkowi, dla których teraz oprocentowanie tych pożyczek nie może przekraczać 10 proc. Zyskują też osoby

RPP obniżyła stopy procentowe

Od 28 stycznia stopa referencyjna wyniesie 4,25 proc., natomiast stopa redyskonta weksli - 4,50 proc., stopa lombardowa - 5,75 proc., a stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej przez NBP od banków - 2,75 proc. Siedmiu z dwunastu

Rok 2016. Co czeka nasze portfele

prawo regulujące działalność firm pożyczkowych. Będzie taniej, bo ustawa wprowadza limit kosztu pożyczek. Dzisiaj ograniczone są tylko odsetki (czterokrotność stopy lombardowej NBP, aktualnie 10 proc. w skali roku), ale firmy pożyczkowe żyją głównie z nielimitowanych prowizji

Big Data, sukces "nabitych" - najważniejsze bankowe wydarzenia 2013 r.

. Korzystają też osoby spłacające pożyczki czy posiadacze kart kredytowych, których oprocentowanie nominalne nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej ustalanej przez NBP. W lutym Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła nową wersję tzw. rekomendacji T, czyli zasady, jakimi banki powinny kierować się

Kręcą nowy bat na chwilówki

je z czego spłacać i czy nie jest już zadłużony po uszy (patrz reklamy: "Kredyt bez BIK"). Dzisiaj jedynym batem na firmy pożyczkowe jest ustawa o kredycie konsumenckim (obowiązuje też banki) ograniczająca koszt odsetek do czterokrotności stopy lombardowej NBP

Pożyczka czy karta - skąd wziąć pieniądze na wakacje

miesięcznych ratach powiększonych o odsetki. O tym, jak dużo zapłacisz odsetek, mówi oprocentowanie nominalne kredytu. Jego wysokość waha się dzisiaj od 10 do 20 proc. (zgodnie z prawem oprocentowanie nie może być wyższe niż czterokrotność tzw. stopy lombardowej NBP, która aktualnie wynosi 5 proc

Lichwy nie ma, są tylko kosmiczne odsetki

maksymalne nominalne oprocentowanie kredytów. Nie może ono przekraczać czterokrotności stopy lombardowej ustalanej przez NBP, czyli aktualnie 20 proc. - tłumaczy Marta Chmielewska-Racławska z KNF. I przyznaje, że banki stosują się do tego wymogu, ale na dodatkowe opłaty, prowizje czy ubezpieczenia, które

Idą zmiany w polskiej gospodarce

koniec rokuzł3,974,25 stopa lombardowa na koniec rokuproc. 17,515,0 stopa redyskontowa na koniec rokuproc. 16,013,5 stopa 28-dniowych operacji otwartego rynkuproc. 14,512,0 wzrost nakładów brutto

Szybkie pożyczki na cenzurowanym. Gdzie są haczyki? [Pieniądze Ekstra]

zakłada też wprowadzenie limitu na koszty windykacyjne. Ma to być sześciokrotność stopy lombardowej NBP w skali roku, czyli dzisiaj 24 proc. Przykład. Jeśli nie spłacimy na czas 1 tys. zł, firma pożyczkowa mogłaby wziąć nie więcej niż 240 zł rocznie z tytułu działań

Słownik pojęć finansowych

każdorazowym wpływie środków na konto. Debet w koncie jest dość wysoko oprocentowany, nawet do czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. W większości banków odsetki naliczane są tylko od faktycznie wykorzystanego limitu. Debet powinno się spłacić szybko - najczęściej w ciągu 30 dni od zadłużenie