aktualna stawka wibor

KNF: Banki muszą ostrzegać przed ryzykiem stóp procentowych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypomina klientom o ryzyku stopy procentowej. Do końca marca wszystkie banki muszą zmienić procedury i pokazywać klientom, o ile mogą wzrosnąć ich raty, jeśli RPP podniesie stopy procentowe w Polsce.

Rada będzie się przyglądać ustalaniu stawek WIBOR

będą mieli pokusy, by podawać do codziennych ankiet dane z sufitu. W przeszłości im się to zdarzało, zwłaszcza w sytuacji, gdy wiedzieli, że i tak nie zawrą danego dnia transakcji na rynku międzybankowym, a chcieli, by ostateczna stawka WIBOR była bliższa ich aktualnemu interesowi.

Everest Capital wyemitował obligacje serii K o wartości 55 mln zł

dobrze oceniają naszą strategię, rozwój oraz dotychczasowe działania grupy" - powiedział prezes Everest Capital Andrzej Dworczak, cytowany w komunikacie. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje

Frankowe ugody dopiero na jesieni. Ale niektórzy będą wykluczeni

Frankowe ugody dopiero na jesieni. Ale niektórzy będą wykluczeni

, które zaakceptowała rada nadzorcza tej instytucji finansowej. Kredyty we frankach mają zostać zamienione na kredyty złotowe, oprocentowane według stawki opartej o WIBOR i marżę banku i spłacane w złotych. Konwersja ma obejmować kredyt od momentu jego zawarcia, tak jakby od początku był on udzielony w

KSF-M rekomenduje utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%

postępy w realizacji reformy wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID. Mając na uwadze obecne zaawansowanie prac oceniono, że ryzyko dla krajowego systemu finansowego związane z zagrożeniem terminowego dostosowania stawek WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR1 zmalało z uwagi na uzgodnienie w UE przedłużenia

BGK sprzedał 3-letnie obligacje warte 500 mln zł

Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach budowy książki popytu sprzedał trzyletnie obligacje w łącznej kwocie 500 mln zł z marżą 24 pkt bazowych ponad stawkę WIBOR, podał bank. Emisja służy częściowemu rolowaniu obligacji BGK zapadających 25

Bank proponuje ubezpieczenie od... wzrostu stóp procentowych. Czy to się opłaca?

Bank proponuje ubezpieczenie od... wzrostu stóp procentowych. Czy to się opłaca?

lat rata nie wzrośnie, ani nie spadnie. Dopiero po pięciu latach będzie musiał przejść na stawkę WIBOR plus 2,15%). Co ciekawe, propozycja jest aktualna zarówno dla nowych klientów, jak i dla tych, którzy już mają w BZ WBK kredyt hipoteczny oparty o stawkę WIBOR i marżę banku

PGE ma umowę z konsorcjum banków na 4,1 mld zł kredytu odnawialnego

WIBOR (stawka referencyjna) powiększonej o marżę" - podano w kmunikacie. Zgodnie z warunkami umowy, PGE zobowiązała się też do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego zadłużenia netto do skonsolidowanego zysku EBITDA na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania

Everest Capital przydzielił obligacje serii L o wartości nom. 50 mln zł

; - powiedział prezes Everest Capital Andrzej Dworczak, cytowany w komunikacie. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę i będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych

KSF-M rekomenduje MF utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%

rozporządzenia BMR, w szczególności o złożeniu przez GPW Benchmark wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora w zakresie Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, podano także. "Komitet Stabilności Finansowej, wykonując

PGE ma umowę z konsorcjum banków na 4,1 mld zł kredytu odnawialnego (aktual.)

nie dłuższe niż 6 miesięcy. Ostateczny dzień spłaty kredytu przypada na dzień 16 grudnia 2022 r. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej opartej na odpowiedniej stopie WIBOR (stawka referencyjna) powiększonej o marżę" - podano w komunikacie

Bank Millennium wyemituje obligacje o łącznej wartości nom. do 700 mln zł

zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,30%. Odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy. "Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot lub Giełdę Papierów Wartościowych w

i2 Development wyemituje obligacje o wartości do 25 mln zł na inwestycje

. Oprocentowanie zostanie określone na bazie stawki referencyjnej WIBOR 6M powiększonej o marżę ustaloną na podstawie przeprowadzonego procesu book-buildingu. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co sześć miesięcy, podano również. Środki finansowe z emisji przeznaczone zostaną m.in

Everest Capital przydzielił obligacje serii J o wartości 20 mln zł

zł, co wskazuje na zaufanie inwestorów do obranej przez grupę Everest Finanse strategii" ? powiedział prezes Everest Capital Andrzej Dworczak, cytowany w komunikacie. Everest Capital wyemitował 3,5-letnie o zmiennym oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR

Kredyt Inkaso kupił wierzytelności o wartości ponad 100 mln zł

Kredyt Inkaso o wartości do 30 mln zł. Spółka oferuje oprocentowanie stałe 5,6% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym, a w kolejnych zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,7% w skali roku. Minimalny zapis wynosi 1000 zł. Kupon będzie wypłacany co pół roku, podano również

Analitycy: Polacy nie kupią kredytów ze stałym oprocentowaniem. Są za drogie

Analitycy: Polacy nie kupią kredytów ze stałym oprocentowaniem. Są za drogie

Od ponad dwóch lat stopy procentowe w Polsce są rekordowo niskie. Rynkowa stopa WIBOR oscyluje wokół poziomu 1,7 proc. Oprocentowanie kredytów w Polsce to najczęściej suma trzymiesięcznej stawki WIBOR i stałej marży. To oznacza, że raty kredytów hipotecznych w tym okresie prawie w ogóle się nie

Zamieniać franki na złote?

Zamieniać franki na złote?

będą stopy procentowe za kilka, kilkanaście, a tym bardziej za kilkadziesiąt lat. Przykładowo, trzymiesięczna stopa WIBOR PLN, która aktualnie wynosi 1,72 proc., w 2008 r. dochodziła do 7 proc., a w 2000 r. - do 20 proc. Dlatego Komisja Nadzoru Finansowego policzyła, o ile

Kredyt hipoteczny ze stałymi ratami nawet przez 10 lat? Tak chce KNF

Kredyt hipoteczny ze stałymi ratami nawet przez 10 lat? Tak chce KNF

Dzisiaj prawie wszystkie kredyty hipoteczne oprocentowane są według stopy zmiennej. Zwykle oprocentowanie to suma trzymiesięcznej stawki WIBOR (w uproszczeniu jest to koszt, po jakim banki pożyczają sobie pieniądze) i stałej marży (na tym bank zarabia). To oznacza, że co trzy

Polacy pożyczają częściej, a banki dają coraz więcej

? Analityk Lion's Banku nie wyklucza minimalnego spadku oprocentowania kredytów mieszkaniowych. - W tym względzie pole manewru wydaje się już jednak niemal wyczerpane. Szczególnie dotyczy to stawki WIBOR, która jest ważnym składnikiem oprocentowania kredytu - zauważa Bartosz Turek. Zaznacza przy tym, że

ZBP nadal liczy, że wartość kredytów hipotecznych przekroczy 40 mld zł w 2017 r.

przekroczyła 2%, na rynku warszawskim i łódzkim oscylowała wokół 3,7%" - czytamy dalej. Według danych z aktualnie obowiązujących umów najmu, miastami o najwyższych średnich stawkach czynszu są Warszawa (1 647 zł), Gdańsk (1 524 zł) oraz Wrocław (1 502 zł). Kraków znalazł się w

Czy banki miały franki?

Czy banki miały franki?

okres na podstawie trzymiesięcznego LIBOR i przyjmuje depozyt w złotych z oprocentowaniem opartym na aktualnym WIBOR. Bank pośrednikiem Tym samym bank - nie posiadając własnych środków w walutach obcych - występuje w roli pośrednika między chcącymi

Wymień piec i okna za państwową dotację [PORADNIK]

„właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego i ponosić wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych”. To nie wszystko. Z ulgi skorzystają tylko „podatnicy podatku PIT opłacający podatek (według skali podatkowej, (19 proc. stawki podatku oraz

Edukacja w finansach: kredyt mieszkaniowy w euro czy złotych?

kredytu powstaje w taki sposób, że bank dolicza do stawki WIBOR, LIBOR lub EURIBOR swoją marżę. Jeśli zależy mu na udzielaniu kredytów w danej walucie, to marża jest niższa, jeśli zaś chce klientów zniechęcić - narzuca wyższą. Generalnie jednak różnica między wartością stawki WIBOR, a LIBOR-em i EURIBOR

Oferta obligacji detal. serii L3 Bestu o wartości nom. 50 mln zł ruszy we wtorek

zmiennym równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5% będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Zapisy rozpoczną się we wtorek, 12 kwietnia, i zakończą 22 kwietnia, a o przydziale decydować będzie kolejność zapisów. Im wcześniej inwestor złoży zapis, tym niższą zapłaci cenę

Columbus Energy daje 9,2 proc. zysku z obligacji w skali roku. Firma chce budować panele słoneczne na dachach kościołów i domów

stawki WIBOR (1,7 proc.) plus 2,3 proc. marży. 5 mln zł jest potrzebne to skredytowania zakupu i montażu 400 instalacji fotowoltaicznych w ramach abonamentu. Potem te koszty będą spłacane przez klientów przez 15 lat. Do tej pory spółka sprzedała 2 tys. instalacji fotowoltaicznych, a z tego 600 jest już

Kredyt mieszkaniowy z ujemną marżą w BOŚ? To możliwe, ale

oprocentowanie kredytu będzie o 0,1 pkt proc. niższe od aktualnej stawki WIBOR 6M. Ale oczywiście i w tym przypadku nie ma nic za darmo. To promocja. Skorzystają z niej osoby, które zdecydują się inwestować regularnie w "Programie Inwestycyjnym Banku Ochrony Środowiska"

Na rynek mogą wrócić kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu!

, ile aktualnie wynoszą stopy procentowe NBP, jak rośnie oprocentowanie depozytów i po ile banki nawzajem pożyczają sobie pieniądze (mówi o tym tzw. stawka WIBOR). Samcik: Kredyt BZ WBK nie za tani, ale bezpieczny Pionierem w dziedzinie kredytów o

Banki licytują się na lokaty. Ile można zarobić?

4,75 proc.), zaostrzyła apetyty posiadaczy lokat na wyższe zyski. Bankowcy co prawda nie muszą z automatu naśladować poczynań Radcy Polityki Pieniężnej, ale stawka WIBOR 3M, obrazująca po ile banki nawzajem pożyczają sobie pieniądze, już ruszyła w górę. W ostatnich tygodniach WIBOR 3M oscylował w

Najnowsze dane: kredyty potaniały, ale... nie wszystkie

skutkiem rosnącej stawki WIBOR, która dopiero pod koniec marca zaczęła się stabilizować - komentuje Marcin Zienkiewicz z Comperia.pl. - Główną przyczyną obniżki średniego oprocentowania kredytów samochodowych było pojawienie się nowych ofert w banku BNP Paribas. Bank ten stosunkowo niedawno dał możliwość

Jeśli nie antybelki to co? Czy lokaty są nadal atrakcyjne?

2,25 pkt proc. marży. Papiery dwu- i trzyletnie dają zarobić zauważalnie mniej, odpowiednio 4,75 i 5,01 proc. Stawka dwulatek jest stała, a oprocentowanie obligacji trzyletnich zmienia się co pół roku i jest równe sześciomiesięcznej stawce WIBOR. Bez wątpienia aktualna oferta dziesięcioletnich

Tańsze bankowanie z 500 zł na dziecko. Co oferują banki?

Program Systematycznego Oszczędzania Moja Rezerwa Finansowa. Najpierw trzeba założyć konto osobiste w banku, bo z niego automatycznie pobierane są składki - co najmniej 50 zł miesięcznie. Oprocentowanie wyliczane jest według wzoru: WIBOR 3M minus 0,8 pkt proc., czyli aktualnie

GetBack pokazał, że obligacje firm to nie lokata w banku. Ale nie jest to też rosyjska ruletka

, zwykle ustalane w oparciu o trzymiesięczną stawkę WIBOR (obrazująca, po ile banki nawzajem pożyczają sobie pieniądze) plus marża. Inwestor z góry więc wie, ile mniej więcej powinien zarobić. Jak długa to inwestycja? Małe i średnie przedsiębiorstwa emitują obligacje na stosunkowo krótkie terminy

Ranking kredytów hipotecznych - grudzień 2014

. Marża jest jednym z dwóch składników oprocentowania i jest stała w całym okresie spłaty. Drugim składnikiem jest poziomu stóp procentowych w Polsce, a dokładniej stawka WIBOR, czyli oprocentowanie, po którym banki skłonne są pożyczać sobie pieniądze. To on powoduje, że oprocentowanie się zmienia. Zwykle

Big Data, sukces "nabitych" - najważniejsze bankowe wydarzenia 2013 r.

oprocentowanie wynosi już tylko 2,5-2,6 proc. Przy takim poziomie realnie tracimy. Od zysku z lokaty trzeba bowiem zapłacić jeszcze 19-proc. podatek. Poza tym część zysku zjada inflacja, bo za jakiś czas za te same pieniądze co dziś będziemy mogli kupić mniej. Przy aktualnej prognozie rocznej inflacji NBP (2,3

Depozyty coraz niżej oprocentowane

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) już trzykrotnie obcięła stopy procentowe, w sumie o 1,75 punktu procentowego. To spowodowało, że ostro w dół poszły też rynkowe stopy i na przykład trzymiesięczny WIBOR aktualnie ma wartość 4,71 proc., a więc niższą o ponad dwa punkty procentowe

Ślub z bankiem za niską marżę. Czy kredyt w "zgrzewce" jest tańszy?

. Co zatem wybrać: kredyt na warunkach standardowych czy pozornie tańszy, tylko że w "zgrzewce" z kartą i kontem? Sprawdźmy najpierw jakie korzyści da nam obniżenie marży. Załóżmy, że standardowa wynosi 3 pkt. proc. Jeśli doliczymy do tego aktualny WIBOR - ok. 3,9 proc. (oprocentowanie

Deflacja będzie już niższa, choć może potrwać do III kw. wg analityków

ile nawet wówczas w Radzie nie powstanie większość zdolna przegłosować podwyżkę stóp, to można oczekiwać, że rosnące oczekiwania rynkowe na taki wzrost będą od początku 2016 r. stopniowo odzwierciedlane w stawkach WIBOR" - główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski

Jak bankructwo Grecji wpłynie na portfele Polaków?

stopami procentowymi w Polsce. A więc również z oprocentowaniem depozytów i kredytów. Jeśli masz kredyt w złotych, z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR, to nic nie wskazuje na to, by czekały cię większe zmiany w wysokości rat. Gdzie lokować oszczędności

Kto manipuluje portugalskimi strachami?

hipotecznego. Stawka WIBOR jest aktualnie na najwyższym od blisko 2,5 roku poziomie - 4,70 proc., a to ona wpływa na oprocentowanie złotowych kredytów. 11.00 JSW - już tylko poniżej 1 proc. na plusie. Wielu rozczarowanych inwestorów, zniechęconych do

Ranking kredytów hipotecznych - wrzesień 2013

ustalanych przez banki. Banki nie przyczyniły się jednak do obniżenia się kosztów kredytów. Wszystkie korzyści, jakie odnoszą obecnie kredytobiorcy, zawdzięczają obniżkom stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. To z kolei spowodowało obniżenie stawki WIBOR, od której bezpośrednio zależy oprocentowanie

Czas na własne mieszkanie? My zrobiliśmy analizę, ty decydujesz

dającej się przewidzieć perspektywie jest to raczej mało prawdopodobne, o czym świadczą aktualne kontrakty terminowe na stopy procentowe (FRA). Bartosz Turek z firmy Home Broker wyjaśnia, że kontrakty FRA sugerują, w jakim kierunku z dużym prawdopodobieństwem będą w przyszłości podążały stawki WIBOR-u

Grupa Noble Bank: Rok 2009 na rynkach finansowych

zapewne w okolice 4 proc. Na tak znaczny ruch zareagują stopy rynkowe, a banki dostaną impuls do obniżek oprocentowania kredytów. W przypadku tych hipotecznych stanie się to niejako automatycznie, wraz ze spadkiem stóp WIBOR. Jeśli stawka trzymiesięczna będzie podążać za ruchami stóp NBP, to może spaść do

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. "Oznacza to że od 15 czerwca 2017 można będzie używać urządzeń mobilnych podczas podróży po UE płacą te same stawki co w kraju" - czytamy w komunikacie. Regulacje wzmacniają również ochronę konsumenta. Zapewniają, że użytkownicy będą informowani o ich prawach i

Słownik pojęć finansowych

rodzaju waluty. Kredyty w złotych będą uzależnione od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Kredyty w walutach obcych obarczone będą ryzykiem kursowym. Oprocentowanie jest naliczane na podstawie stawki bazowej WIBOR (kredyty w złotówkach) lub LIBOR i EURIBOR (dla kredytów w walutach