aktualna inflacja w polsce

Ekonomia według Morawieckiego: płace rosną, więc nie ma problemu z inflacją. Komu się to nie zgadza w portfelu?

Jeżeli wynagrodzenia rosną szybciej niż ceny, to kupujemy dwa razy więcej i opływamy w dostatki - tak uważa premier Mateusz Morawiecki. A co z tymi pracownikami, których pensje stoją w miejscu? Choć inflacja dotyka nas wszystkich, to wzrost wynagrodzeń - tylko wybrane grupy zawodowe.

Minutes RPP: Inflacja może sięgnąć 3,5% r/r w I kw., niepewność dot. cen energii

górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Część członków Rady zaznaczała, że prognozowany wzrost inflacji na początku 2020 r. będzie w znacznej mierze wynikał ze

Łon z RPP: Spadek cen ropy powinien sprzyjać wyhamowaniu presji inflacyjnej

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Obecne przyspieszenie inflacji w Polsce to zjawisko przejściowe, natomiast obserwowany w tym roku dość znaczny spadek cen ropy naftowej powinien sprzyjać wyhamowaniu presji inflacyjnej, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Eryk Łon

Optymizm na globalnych rynkach finansowych pomaga kursowi złotego

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Na globalnych rynkach finansowych panuje optymizm, co pomaga złotemu. Jednak dużym znakiem zapytania jest inflacja w Polsce. Dziś poznamy kolejne dane na ten temat. Można powiedzieć, że złoty stoi na

Rekordowa inflacja w grudniu. A już w lutym będzie nawet 4,5 proc.

Rekordowa inflacja w grudniu. A już w lutym będzie nawet 4,5 proc.

Przypomnijmy: w październiku ukazał się raport World Economic Output Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To dokument, który podsumowuje aktualny stan gospodarki światowej. Eksperci MFW przewidywali w nim, że w 2020 r. polska inflacja osiągnie 3,5 proc. i tym samym będzie najwyższa w Unii

'Minutes' RPP: Inflacja może przejściowo przyspieszyć w I kw. 2020 do ok. 3,5%

" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Członkowie ci podkreślali, że wzrost inflacji na początku 2020 r. będzie w znacznej mierze wynikał ze statystycznego efektu bazy oraz założonego wzrostu cen energii. Podkreślano, że - według

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w II był wniosek o obniżkę stóp o 0,25 pkt proc.

kolejne sygnały wskazujące na przekładanie się słabej koniunktury na świecie na wzrost gospodarczy w Polsce. Jednocześnie ryzyko odchylenia się inflacji od celu NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej jest ograniczone. W efekcie podtrzymano opinię, że uzasadnione jest już obecnie obniżenie stóp

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w I były wnioski o podwyżkę i o obniżkę stóp

pojawiają się sygnały wskazujące na utrwalanie się słabej koniunktury w gospodarce światowej. W opinii tych członków Rady, może to negatywnie oddziaływać na wzrost gospodarczy także w Polsce w kolejnych kwartałach. Jednocześnie ryzyko odchylenia się inflacji od celu NBP w horyzoncie oddziaływania polityki

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie blisko celu w najbliższych latach

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Podczas listopadowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że wyniki listopadowej projekcji wskazują, że w najbliższych latach inflacja pozostanie zbliżona do celu (2,5%), wynika z "minutes" z tego

'Minutes' RPP: Inflacja w kolejnych miesiącach może przyspieszyć

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Podczas czerwcowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że inflacja w kolejnych miesiącach może przyspieszyć, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w XII był wniosek o obniżkę stóp, został odrzucony

wzrost gospodarczy także w Polsce w kolejnych kwartałach. Jednocześnie ryzyko trwałego odchylenia się inflacji od celu NBP jest ograniczone. W efekcie pojawiła się opinia, że uzasadnione jest obniżenie stóp procentowych NBP na bieżącym posiedzeniu, a w dłuższym okresie zasadne może być rozważenie ich

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w XI był wniosek o obniżkę stóp o 25 pb, odrzucony

wyższej inflacji niż wskazują aktualne prognozy. "Zaznaczali oni, że jeśli nastąpiłby wyraźny wzrost inflacji oraz oczekiwań inflacyjnych, który zagrażałby realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie, wówczas uzasadnione mogłoby być rozważenie podwyższenia stóp

Rząd pomylił się w prognozach. Będzie musiał znaleźć więcej pieniędzy dla emerytów

Rząd pomylił się w prognozach. Będzie musiał znaleźć więcej pieniędzy dla emerytów

Rząd w przyjętym budżecie przewidywał, że waloryzacja emerytur w przyszłym roku wyniesie 4,89 proc. Te wyliczenia są już jednak nieaktualne. Dlaczego? Bo rekordowo rośnie inflacja. W lipcu wyniosła 5 proc. w skali roku, w sierpniu osiągnęła 5,4 proc., we wrześniu mieliśmy kolejny rekord - inflacja

Po odczycie inflacji za kwiecień złoty pozostaje stabilny, ale słaby

nie przekłada się niestety na wyższy kurs PLN, który nie zareagował na dane o inflacji. Dziś rano inflacja w Polsce znowu zaskoczyła analityków. Według wstępnych danych za kwiecień miesięczna inflacja konsumencka CPI miała spaść o 0,2%, ale odczyt pokazał 0%, co oznacza

'Minutes' RPP: Średnia inflacja w 2018 roku roku będzie niższa od 2,5%

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia część członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że średnia inflacja w bieżącym roku będzie niższa od 2,5%, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP

Inflacja średnioroczna może znaleźć się poniżej 3,5% r/r w 2020 r. wg analityków

scenariuszem o rosnącym prawdopodobieństwie" - analityk Erste Group Małgorzata Krzywicka. "Jeżeli cena surowca utrzyma się na poziomie ok. 35US$ za baryłkę, inflacja w Polsce będzie niższa o 0,7pp. Tym samym już w kwietniu powróci w okolice 3,5-3,6%r/r, Szacujemy, że

Inflacja może spowolnić do ok. 1,2-2% r/r na koniec tego roku wg analityków

się w przedziale ok. 3,6 - 3,8% r/r w maju br. Część analityków wskazuje, że inflacja może przejściowo obniżyć się poniżej dolnego pasma dopuszczalnych odchyleń od celu NBP na przełomie I i II kw. 2021. Część ekonomistów nie widzi ryzyka deflacji w Polsce

Inflacja bardziej straszna niż pandemia. Polacy obawiają się drożyzny

Inflacja bardziej straszna niż pandemia. Polacy obawiają się drożyzny

. Inflacją zaprzątało sobie głowę 29 proc. badanych Polaków. Później obawy związane z pandemią rosły i spadały w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, ale zawsze były częściej wymieniane niż lęk przed wzrostem cen. Zmiana na pozycji lidera w "rankingu obaw" nastąpiła dopiero w

'Minutes': Większość RPP oczekuje stabilizacji stóp w kolejnych kwartałach

Bank Polski (NBP). "Większość członków Rady wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje, prawdopodobna jest także stabilizacja stóp procentowych w kolejnych kwartałach. Członkowie ci zaznaczali, że przemawiają za tym aktualne prognozy wskazujące na

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie w pobliżu celu w najbliższych latach

, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Dyskutując na temat perspektyw inflacji, większość członków Rady oceniała, że ? w świetle aktualnych informacji ? inflacja w horyzoncie projekcji utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. Członkowie ci wskazywali, że w kolejnych

Inflacja bije kolejny rekord! Najwyższa od lat, jeszcze przed uderzeniem koronawirusa

Inflacja bije kolejny rekord! Najwyższa od lat, jeszcze przed uderzeniem koronawirusa

ostrożni byli analitycy ankietowani przez Polską Agencję Prasową. Według nich inflacja w lutym miał wynieść 4,4 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca 0,3 proc. Czytaj też: Firmy nie chcą inwestować. Boją się tąpnięcia w gospodarce, lawiny kosztów i pomysłów rządu Inflacyjny rekord Od dziś obydwie

Ile wyniesie emerytura w 2022 roku? Pokazujemy wyliczenie waloryzacji

Rząd w przyjętym budżecie przewidywał, że waloryzacja emerytur w przyszłym roku wyniesie 4,89 proc. Te wyliczenia są już jednak nieaktualne. Dlaczego? Bo rekordowo rośnie inflacjaW lipcu wyniosła 5 proc. w skali roku, a w sierpniu padł kolejny rekord – inflacja

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w IX był wniosek o obniżkę stóp, został odrzucony

, przy prognozowanym stopniowym obniżeniu tempa wzrostu gospodarczego" - czytamy dalej. W opinii części członków RPP, istnieją czynniki, które mogą przyczynić się do wyższej inflacji niż wskazują aktualne prognozy. "Zaznaczali oni, że jeśli

'Minutes': Część RPP może rozważyć podnoszenie stóp proc. w kolejnych kwartałach

energii przyczyniłyby się do wyraźnego wzrostu inflacji, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Część członków Rady podkreślała, że występują czynniki, które mogą w średnim okresie przyczynić się do wyższej inflacji

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,8% w 2018, na 2019 nadal 3,7%

konsumpcyjnych. Z kolei, silna konkurencja rynkowa w zakresie towarów i usług konsumpcyjnych, rosnąca rola e-handlu oraz zakładana ścieżka globalnych cen ropy to - według prognoz - czynniki ograniczające wzrost inflacji" - czytamy dalej. Tabela z aktualnymi prognozami Komisji

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w X był wniosek o obniżkę stóp, został odrzucony

czynniki, które mogą przyczynić się do wyższej inflacji niż wskazują aktualne prognozy. "Niektórzy członkowie Rady zaznaczali, że w ostatnich miesiącach nasiliły się sygnały dotyczące pogarszania się światowej koniunktury. W opinii tych członków Rady czynniki te mogą

KIG obniżył prognozę PKB Polski na 2020 rok do -1,4% oraz do -6,2% w II kw.

0,6% r/r, w sierpniu spadku o 0,2%, we wrześniu wyniku pozytywnego - wzrostu o 1,8%. "W kolejnych miesiącach roku oczekiwane jest zmniejszanie rocznego wskaźnika inflacji. Należy mieć jednak na uwadze ryzyka w prognozowaniu inflacji. Szczególna jest tu kwestia kursu

Zubelewicz z RPP: Wewnętrzne czynniki inflacyjne nasilą się w perspektywie 2022

inflacji w obliczu problemów metodycznych jest w 2020 i 2021 roku obarczone dużym ryzykiem. W kryzys weszliśmy z wysoką inflacją, a potem pieniądz stał się jeszcze bardziej dostępny, a produkcja spadła. W perspektywie 2022 roku możemy więc mówić o nasileniu się wewnętrznych czynników inflacyjnych w naszym

Kolejna bańka na rynku kredytowym? Uwaga na tanie kredyty

, gdy jesteśmy niemal na zerze, mamy pewność, że w perspektywie spłaty kredytu hipotecznego stopy w końcu pójdą w górę – mówi „Wyborczej" Bartosz Turek, analityk HRE Investments. Pytanie tylko, kiedy i o ile. – Przyglądając się aktualnym notowaniom kontraktów terminowych do 2024

Szaleństwo kredytów hipotecznych. Czy to ma prawo skończyć się dobrze?

decydowali się na kredyty, sytuacja ekonomiczna była wyjątkowa. Po przemianach w Polsce i okiełznaniu inflacji ludzie zaczęli mieć pieniądze i ambicje, by kupić własne mieszkanie. Jak podawał wtedy GUS, w całym 2008 roku oddano do użytku prawie 166 tys. mieszkań i był to najlepszy wynik od kilkudziesięciu

'Minutes': Większość RPP oczekuje średniorocznej inflacji poniżej 2,5% w br.

, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Według większości z nich, średnioroczna inflacja wyniesie w br. poniżej 2,5% (wobec 2% w 2017 r.). "Większość członków Rady oceniała, że w świetle aktualnych informacji średni

Rano złoty słabszy, możliwe duże zmiany kursu GBP/PLN

wpływu na zachowanie złotego, co potwierdza m.in. brak reakcji na wczorajszy raport o inflacji bazowej, nie będą miały natomiast czerwcowe dane o przeciętnym wynagrodzeniu (prognoza: 7,0 proc. R/R) i zatrudnieniu (prognoza: 2,6 proc. R/R) w Polsce, a także lipcowe dane o koniunkturze konsumenckiej

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. o 0,7 pkt proc. do 4,2%

Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,7 pkt proc. wobec szacunków z lutego br. do 4,2% (wobec 5,1% odnotowanych w 2017 r.), podała Komisja w wiosennej prognozie. Prognoza na 2020 r. została podwyższona

Glapiński: NBP planuje na jutro aukcję obligacji

referencyjną o 50 pb do 1% i stopę lombardową o 100 pb do 1,5%. W komunikacie po ogłoszeniu decyzji RPP podała, że aktualne prognozy wskazują na wzrost prawdopodobieństwa szybszego niż oczekiwano w marcowej projekcji obniżenia się inflacji w bieżącym roku oraz kształtowania się inflacji poniżej celu

Pytlarczyk z mBanku: Wzrost PKB spowolni do 2,8% r/r w 2020 - poniżej potencjału

" - powiedział Pytlarczyk. Analitycy przewidują, że aktualny szczyt inflacji to poziom 4,3-4,4% r/r w marcu br. "Jeśli będziemy posiłkować się cyklicznym spojrzeniem na inflację, powinna wkrótce zwalniać" - ocenił wicedyrektor ds

Dane o inflacji bez wpływu na rynek, złoty może umocnić się po południu

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - W lipcu inflacja w Polsce utrzymała się na poziomie 2 proc. w relacji rocznej, wynika ze wstępnych jej szacunków opublikowanych przez GUS. Tym samym była ona nieco niższa od rynkowych prognoz (2,1 proc.). Dane też sugerują, że inflacja bazowa

Tempo inflacji przyspieszy, pozostanie poniżej celu 2,5% w 2019 r. wg analityków

cen towarów 1,2% r/r wobec 1,4% r/r w listopadzie" - analitycy Santander Bank Polska. "Ostateczne dane GUS potwierdziły szacunek flash: inflacja CPI spadła w grudniu do 1,1% r/r z 1,3% r/r w listopadzie (kons. 1,2% r/r, PKOe: 1,0% r/r) i była najniższa od dwóch lat

Ekonomiści zastanawiają się, czy RPP zacznie podnosić stopy proc. w 2020 roku

utrzymała dziś stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Rada w komunikacie podkreśliła, że inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego

Ceny materiałów budowlanych w sklepach szaleją. Liczby nie pozostawiają złudzeń: jest drogo. A na towar się czeka miesiącami

Polska długa i szeroka sprzedawały się wszelkie baseny: dmuchane, na stelażu, ale i takie bardziej zaawansowane, w których można pływać. Dlaczego? Tego nie wie nikt. W końcu lato nie było szczególnie gorące.  W ubiegłym roku spora część ludzi była zamknięta w domu, decydowała się na remonty, głównie

Inflacja pozostanie poniżej celu 2,5% r/r do końca 2018 r. wg analityków

Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Dane dotyczące inflacji konsumenckiej za luty były niższe niż wskazywał konsensus rynkowy. Większość analityków podkreśla, że w kolejnych kwartałach 2018 inflacja CPI będzie utrzymywać się w poniżej celu inflacyjnego 2,5% r/r. Po raz pierwszy od

Victoria Dom osiągnęła 88 mln zł zysku netto w 2019 r., wzrost o 87% r/r

roku. Jesteśmy przekonani, że kompaktowe mieszkania w stolicy są jedną z najlepszych inwestycji na czasy wysokiej inflacji, którą aktualnie obserwujemy w Polsce" - powiedział wiceprezes Waldemar Wasiluk, cytowany w komunikacie. Victoria Dom posiada obecnie w realizacji

Obawy o wzrost gospodarczy i inflację ciążą notowaniom na GPW

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Na razie notowania na warszawskim parkiecie nie reagują na rekordową inflację, ale jeśli wzrost cen utrzymałby aktualne tempo w długim terminie, nie mogłoby to być dobrą wiadomością dla wyników spółek. Tymczasem dziś na nastrojach

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp proc. prawdopodobna w kolejnych kwartałach

Polski (NBP). "Większość członków Rady wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje, prawdopodobna jest także stabilizacja stóp procentowych w kolejnych kwartałach. Członkowie ci zaznaczali, że przemawiają za tym wyniki projekcji NBP wskazujące na ograniczone

Polityka NBP pompuje inflację i osłabia banki. Gdzie wisi miecz Damoklesa?

wynikającym z analizy najbardziej aktualnych danych, bank spodziewa się negatywnego wyniku netto w IV kw. 2020 r., ale dodatniego w całym roku 2020” – poinformował na początku lutego mBank, piąty pod względem aktywów polski bank. W dodatku polskie banki obciążone są gigantycznymi podatkami. Płacą

Zubelewicz z RPP: Spóźniona podwyżka stóp proc. możliwa po 2019 roku

inflację, którą może dodatkowo podnieść dowolne negatywne zjawisko gospodarcze w otoczeniu zewnętrznym Polski. "Polska miała możliwość, żeby praktycznie pozbyć się inflacji, ewentualnie utrzymać ją stabilnie poniżej 2%. Można było to osiągnąć dzięki delikatnej podwyżce stóp

Efekt bazy może hamować wzrost inflacji w kolejnych miesiącach wg analityków

wskaźnika inflacji rzuci więcej światła na to jakie czynniki spowodowały wysoką wrześniową dynamikę cen i czy w październiku i listopadzie wskaźnik inflacji pozostanie bliżej poziomu 2,2%, czy też obniży się w okolice 2,0%. Niemniej niezależnie od tego aktualna pozostaje nasza prognoza wyraźnego ? w okolice

Kurs złotego będzie dziś zależał od rynków bazowych, inflacja bazowa bez wpływu

. Większych emocji na krajowym rynku walutowym nie wywoła natomiast popołudniowa publikacja inflacji bazowej w Polsce. O godzinie 07:22 za euro płacono 4,1730 zł, dolar kosztował 3,4030 zł, szwajcarski frank 3,53 zł, a brytyjski funt 4,6920 zł. We wszystkich czterech przypadkach

Zubelewicz z RPP: Stopy proc. nie zostaną podwyższone może nawet do końca 2019r.

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Stopy procentowe w Polsce nie zostaną podwyższone prawdopodobnie nawet do końca 2019 r., ponieważ w Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) jest duża tolerancja wobec inflacji, uważa członek RPP Kamil Zubelewicz. "

NBP chce skupić papiery skarbowe za max. 10 mld zł w operacji outright 23 III

lombardową o 100 pb do 1,5%. W komunikacie po ogłoszeniu decyzji RPP podała, że aktualne prognozy wskazują na wzrost prawdopodobieństwa szybszego niż oczekiwano w marcowej projekcji obniżenia się inflacji w bieżącym roku oraz kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w horyzoncie oddziaływania

Przegląd prasy

w 4. konkursie polsko-tureckim na projekty B+R --MAP: Powstanie magazyn rezerw węgla w centralnej Polsce --T-Bull rozpoczął proces negocjacji z markami samochodowymi i motocyklowymi --GDDKiA: Aktualnie trwa 29

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w XI był wniosek o podwyżkę stóp, został odrzucony

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Podczas listopadowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że prawdopodobna jest stabilizacja stóp w kolejnych kwartałach, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP

Inflacja powyżej celu NBP może pojawić się w I poł. 2018 r. wg analityków

Wojciechowski. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Opublikowane dziś dane potwierdziły najszybszy od listopada 2012 r. wzrost cen towarów i usług w Polsce. Zgodnie z oczekiwaniami przyspieszenie inflacji wynikało ze

Koronawirus zabija budżet bez deficytu

Emilewicz przyznaje, że rzeczywista dynamika PKB może być mniejsza aż o 1,3 pkt proc. od zakładanej pierwotnie przez rząd. Polski Instytut Ekonomiczny zakłada z kolei, że w scenariuszu podstawowym, tj. że w Polsce epidemia dotknie najwyżej kilku tysięcy osób, wzrost gospodarczy obniży się o 0,4 pkt proc

W co inwestować w dobie kryzysu? Eksperci wskazują dwa obszary

inflacja), w najgorszym – nominalną. W przypadku pieniędzy przeznaczonych na czarną godzinę nie możemy przesadnie ryzykować. Unikanie strat jest więc nadrzędnym kryterium, maksymalizacja zysku schodzi na dalszy plan. - Z tego powodu w przypadku poduszki finansowej w grę wchodzą takie formy lokowania

Kurs złotego powinien pozostać stabilny w oczekiwaniu na decyzję RPP

dużych transferów socjalnych i ich przyszłego wpływu na inflację i wzrost gospodarzy. Co ciekawe, wspomniane transfery prawdopodobnie nie zostaną jeszcze uwzględnione w publikowanych projekcjach makroekonomicznych. W oczekiwaniu na popołudniowe sygnały z RPP złoty powinien

Budżet 2016: Stopa referencyjna wyniesie średnio 1,5% w 2016 r.

. "Wobec aktualnych perspektyw wzrostu gospodarczego oraz utrzymywania się inflacji na niskim poziomie założono, że po obniżce o 0,5 pkt proc., która miała miejsce w marcu br., do końca 2016 r. stopy procentowe banku centralnego pozostaną na niezmienionym poziomie. W rezultacie, w 2015 r. stopa

Prezes Glapiński walczy o słabego złotego. Czy złoty go posłucha?

kurs waluty sprzyja (towary importowane są droższe), tym większe są bowiem wpływy do budżetu. Ale z drugiej rachunek za to działanie spada też na portfele Kowalskich. Już teraz inflacja w Polsce jest najwyższa w Unii Europejskiej. Celem zysk NBP? Najprawdopodobniej nie chodzi jednak o to, by zwiększać

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja blisko celu w najbliższych latach

pobliżu celu inflacyjnego. "Biorąc pod uwagę aktualne informacje, w tym wyniki listopadowej projekcji, Rada ocenia, że w najbliższych latach inflacja będzie kształtowała się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej

'Minutes': Większość RPP oczekuje stabilizacji stóp w kolejnych kwartałach

Bank Polski (NBP). "Członkowie ci zaznaczali, że przemawiają za tym aktualne prognozy wskazujące na ograniczone ryzyko trwałego odchylenia dynamiki cen od celu inflacyjnego. Podkreślali oni, że za stabilizacją stóp przemawia także utrzymująca się podwyższona niepewność

Kropiwnicki z RPP: W stanie nadzwyczajnym NBP mógłby kupować obligacje SP od MF

stopę referencyjną o 50 pb do 1% i stopę lombardową o 100 pb do 1,5%. W komunikacie po ogłoszeniu decyzji RPP podała, że aktualne prognozy wskazują na wzrost prawdopodobieństwa szybszego niż oczekiwano w marcowej projekcji obniżenia się inflacji w bieżącym roku oraz kształtowania się inflacji poniżej

Sielewicz z Coface: Wzrost PKB Polski sięgnie 3,3% w 2020 r.

głównego ekonomisty Coface Grzegorza Sielewicza. "Rok 2020 zapowiada się gorszym rokiem dla polskiej gospodarki. Nasza aktualna prognoza zakłada, że wzrost gospodarczy w Polsce sięgnie 3,3% w 2020 roku i jest to zauważalnie niżej niż było jeszcze w poprzednich latach

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp proc. prawdopodobna w kolejnych kwartałach

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Podczas styczniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że prawdopodobna jest stabilizacja stóp w kolejnych kwartałach, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP

Złoty nieco mocniejszy, inwestorzy czekają na RPP

o godz. 16:00 zostanie opublikowany komunikat po posiedzeniu i rozpocznie się konferencja prasowa. Rynek nie oczekuje zmiany kosztu pieniądza ani na obecnym, ani na wielu następnych posiedzeniach RPP. Oznacza to pozostawienie głównej stopy procentowej w Polsce na rekordowo

Posiedzenie RPP bez wpływ na złotego, frank najtańszy od stycznia

pieniądza w kolejnych kwartałach i powtarzana przez prezesa Glapińskiego sugestia, że być może stopy nie zmienią się nawet do 2020 roku. Szczególnie, że ostatnie inflacyjne niespodzianki (nieoczekiwany spadek inflacji w Polsce w marcu do 1,3 proc. R/R zamiast prognozowanego wzrostu do 1,6 proc. R/R) taką

PARP: Skutki COVID na rynku pracy najbardziej dotknęły kobiet

Przedsiębiorczości "Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Lipiec 2020" Skutki COVID-19 najbardziej dotknęły kobiet, które są zatrudnione w sektorach najmocniej dotkniętych kryzysem. "W II kwartale br. także dynamicznie

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp proc. prawdopodobna w kolejnych kwartałach

Polski (NBP). "Większość członków Rady wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje, prawdopodobna jest także stabilizacja stóp procentowych w kolejnych kwartałach. Członkowie ci wskazywali, że przemawia za tym w szczególności wyraźny spadek ryzyka trwałego

BofA Merrill Lynch: Deflacja w Polsce to 0,8% w 2015 r., inflacja w 2016 to 1,5%

. "Aktualne otoczenie rynkowe utwierdza nas w przekonaniu, że stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie (1,5%) aż do 2017 r." - konkludują analitycy. BofA Merrill Lynch obniżył także prognozy dla inflacji w krajach grupy tzw. CE3 (Polska, Węgry

Dziś źródłem zmienności cen na GPW mogą być dane makroekonomiczne

zmniejszenie zaangażowania ?byków", które aktualnie nie chcą zbytnio ryzykować. Dziś na rynek spłyną liczne odczyty makroekonomiczne, które mogą wpływać na notowania na GPW. Z tych z Polski kluczowe będzie wskazanie Narodowego Banku Polskiego dotyczące inflacji bazowej

Złoty stabilny po interwencji RPP, ale w dłuższym terminie może spadać

aktualnych potrzeb. Polski parlament pracuje nad poszerzoną wersją ?tarczy ochronnej". Jednak w ostatnich latach konsumowaliśmy nadwyżki będące efektem korzystnej sytuacji gospodarczej, więc nasze zasoby do walki ze spowolnieniem gospodarczym są dziś ograniczone. Pomocne byłyby wobec tego skoordynowane

Glapiński: Stopy proc. mogą pozostać stabilne do końca kadencji tej RPP

; chwilo trwaj", podkreślił. "Pojawia się taka perspektywa, na razie niepewna, że ta stabilizacja potrwa nawet dłużej niż w roku 2019 i 2020, co by było doskonałe, bo proszę pamiętać, że ok. roku 2022 zacznie oddziaływać na sytuację w Polsce radykalne zmniejszenie się

Nie, 500+ wcale nie rozleniwia. Jest badanie, które to potwierdza

zresztą w większości krajów, zdominowana przez ekonomistów. A ekonomiści w Polsce są, że tak to ujmę, nieco do tyłu, jeśli chodzi o znajomość aktualnej wiedzy naukowej. W Polsce nadal kontrowersje budzą wyniki badań, które na świecie można już nazwać konsensusem naukowym. Wielu polskich ekonomistów ma

CASE będzie przedstawiał inflację w czasie rzeczywistym

Warszawa, 12.03.2015 (ISBnews) - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) rozpoczęło projekt "Mierzenie inflacji konsumenckiej w czasie rzeczywistym", w ramach którego opracowuje innowacyjną metodę pomiaru inflacji w Polsce, podało centrum

Kiedy pandemia się skurczy, Polacy ruszą na duże zakupy. Szykuje się bal i odreagowanie [TYLKO U NAS]

; mamy od miesięcy najwyższą inflację w UE (liczy ją inaczej niż GUS). Ceny w Polsce w ciągu ostatniego roku wzrosły o 4,4 proc. Na drugim miejscu są Węgry (3,9 proc.). Co ciekawe, najmniej pogorszenia sytuacji gospodarczej boją się zwolennicy Zjednoczonej Prawicy. Najbardziej Konfederacji oraz Lewicy

Grant Thornton: 44% przedsiębiorstw planuje podwyżki w ciągu najbliższego roku

swoich towarów i usług, sprawia, że Polska stała się pod tym względem jednym z liderów Unii Europejskiej, podkreślono w ma. Średnio wśród krajów UE objętych badaniem podwyżki cen zapowiada aktualnie 30% średnich i dużych firm, a w niektórych krajach odsetek ten nie przekracza nawet 10

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,2 pkt do 3,2%

pierwszych miesiącach 2017 r., z uwagi na rosnące ceny energii, i żywności. Inflacja pozostanie poniżej 2,5% do końca 2018 r. Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski (ISBnews)

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,1 pkt proc. do 4,3%

inwestycje publiczne będą nadal rosnąć, a inwestycje prywatne, które pozostawały na niskim poziomie w 2017 r., stopniowo będą wzrastać w kolejnych latach. Spodziewany jest także wzrost eksportu, poziomu zatrudnienia i inflacji. Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp prawdopodobna także w kolejnych kwartałach

. "Wskazywano, że w świetle aktualnych informacji inflacja pozostanie zbliżona do celu inflacyjnego w horyzoncie projekcji. Jednocześnie zwracano uwagę na utrzymującą się ? mimo relatywnie szybkiego wzrostu PKB ? nadwyżkę w handlu zagranicznym Polski, a także zbliżony do dynamiki nominalnego PKB

Inwestorzy na GPW wracają do gry po świątecznej przerwie

poznamy szereg odczytów na temat inflacji CPI, w tym kluczowej na rodzimych inwestorów publikacji grudniowej inflacji w Polsce (o godz. 10:00). W kolejnych godzinach poznamy analogiczne odczyty dla Włoch i Strefy euro. Po południu natomiast uwaga inwestorów skupi się na amerykańskim bilansie handlowym

Polityka monetarna w Japonii bez zmian

względem pozostałych walut. Dodatkowo produkcja przemysłowa w Japonii rośnie miesiąc do miesiąca o 3,7%. W przeciwieństwie do waluty, główny indeks japońskiej giełdy zanotował 0,68% stratę. Dzisiejszy dzień w Polsce upłynie pod znakiem inflacji. Z samego rana został opublikowany

Masz grunty niskiej klasy? Firmy płacą nawet 1 tys. zł miesięcznie za hektar

, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki. Przypomina, że unijny system wsparcia, który aktualnie pozwala zrealizować większość tego typu projektów w Polsce, zaprojektowany jest na 15 lat. – To oznacza, że projekty objęte takim systemem wsparcia mają obowiązki i terminy na wyprodukowanie

Przegląd prasy

--Aktualny portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu wynosi ok. 1,9 mld zł --Strata netto Polimeksu Mostostalu zwiększyła się r/r do 137,41 mln zł w 2017 r. --Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 1,5% r/r w marcu wg fin. danych

Złoty słabnie, dodatkowa presja czynników politycznych i fundamentalnych

Warszawa, 14.09.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - Wczorajszy odczyt dotyczący inflacji w USA stał się katalizatorem zwyżek USD. Dziś poznamy kolejne dane inflacyjne, które mogą rzucić nowe światło na przyszłe posunięcia Fed. Traci natomiast złoty, na kurs którego presję dodatkowo

W tych krajach żyje się najciężej. Oto 18 państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa

Business Insider stworzył, na podstawie danych CIA World Factbook z 2014 r, listę państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa. Dla porównania wynik Polski z inflacja w wysokości 0,9 proc i średnią stopa bezrobocia 12,3 proc., wynosi 13,2, czyli znacznie mniej niż w państwach, które trafiły na listę. W połowie

Dane o inflacji zdecydują dziś o losach złotego

kosztowało 4,1930 zł, szwajcarski frank 3,5655 zł, a dolar 3,4155 zł. O tym ile na koniec dnia trzeba będzie zapłacić za te waluty, zdecydują przede wszystkim publikowane dziś przez Główny Urząd Statystyczny wstępne szacunki marcowej inflacji w Polsce. Należy również oczekiwać, że po okresie przerwy, złoty

Zachowanie EUR/USD to najważniejszy dziś czynnik wpływający na notowania PLN

Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Wczorajszy odczyt CPI zza oceanu spowodował zawirowania kursu EUR/USD, które wpływają również na PLN. Złotemu sprzyjają dobre odczyty makroekonomiczne. Dziś poznamy też dane dot. cen dóbr konsumpcyjnych w Polsce

Prezes Maspeksu Krzysztof Pawiński: "Stworzyliśmy pojęcie myślozbrodni, jak u Orwella! Ja sam na siebie mam donosić"

imigrantów jest w Polsce coraz więcej. Mamy bardzo atrakcyjny model kulturowy, który dla naszych wschodnich sąsiadów ma wartość. Ceną za pandemię jest też inflacja. - Lubię patrzeć na inflację jako powszechny podatek od płac, emerytur, oszczędności, od tego, co posiadamy. Podatek bezwzględny dla każdego

Przegląd prasy

Warszawa, 16.08.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Bisnode: Liczba sklepów internetowych w Polsce wyniosła 31,7 tys. na koniec czerwca, w I półr. przybyło ich

Złoty może zyskiwać czekając na RPP

jest aktualny? Czy obserwowane przyspieszenie w polskiej gospodarce i skorelowana z nim wyższa od zakładanej inflacji nie zmuszą Rady do wcześniejszych działań, inwestorzy przekonaj się już jutro na konferencji prasowej po posiedzeniu, gdy razem z komunikatem zostaną upublicznione najnowsze prognozy

Złoty słabszy po zaskakująco niskich danych dot. inflacji

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Na tle USD, umacnianego perspektywą podwyżek stóp procentowych, PLN może być dla inwestorów mniej atrakcyjny. A to za sprawą niskiej inflacji, która uprawdopodabnia utrzymanie przez RPP dotychczasowej polityki. W dalszej

RPP o budżecie 2017: Założenia makroekonomiczne zbieżne z projekcją NBP

Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews) - Założenia makroekonomiczne projektu ustawy budżetowej na rok 2017 zakładające wzrost PKB w ujęciu realnym w Polsce w przyszłym roku na 3,6%, przy średniorocznej inflacji CPI kształtującej się na poziomie 1,3% są zbieżne z wynikami projekcji

Dzisiaj celem dla indeksu WIG20 jest wyraźne pokonanie strefy 2180-2200 pkt

, co oznacza wzrost o 0,1 pkt. proc. w stosunku od poprzedniego miesiąca. Norweski wskaźnik CPI wyniósł 2,6% r/r, podczas gdy analitycy oczekiwali 2,4%, a w poprzednim okresie było to 2,3%. To najnowsze przykłady odczytów inflacji, ale sytuacja będzie wyglądała podobnie również w Polsce i to może

Wtorek upłynie pod znakiem stabilizacji notowań złotego

poniedziałkowym wzroście o 1,3 gr, który również był odreagowaniem 3-dniowego silnego spadku kursu tej waluty. Aktualnie sentyment do złotego, pomimo tygodnia przedwyborczego w Polsce i oczekiwanych w piątek decyzji agencji S&P i Moody's ws. polskiego ratingu, wyznaczają przede

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp prawdopodobna w kolejnych kwartałach

(NBP). Podczas posiedzenia pojawiła się opinia, według której zasadne może okazać się rozważenie obniżenia stóp procentowych. "Większość członków Rady wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje również w kolejnych kwartałach prawdopodobna jest stabilizacja

Mieszkaniowa spirala się nakręca. Coraz więcej budów, rekordowa sprzedaż i rekordowe ceny

1979 roku, powstało w Polsce 278 tys. mieszkań. – Po wojnie tylko raz polskim budowlańcom udało się oddać więcej kluczy do nowych nieruchomości. Rekord padł w 1978 roku. Wtedy w Polsce powstały prawie 284 tys. mieszkań – zwraca uwagę Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. Kolejka

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,7 pkt do 4,2%

drugiej połowie 2019 r. Presja na wzrost cen, szczególnie w sektorze usług, pojawi się głównie na skutek rozwoju sytuacji na rynku pracy" - napisano także w raporcie. Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski (ISBnews)

Dane PMI wskazują, że popyt krajowy złagodzi spowolnienie gosp. wg analityków

. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Popyt wewnętrzny, a zwłaszcza konsumpcja gospodarstw domowych, pełni aktualnie rolę stabilizatora polskiej gospodarki. I jednocześnie rodzi nadzieję, że spowolnienie gospodarcze w Polsce w 2020 r. będzie słabsze niż

Pogorszenie nastrojów na rynkach globalnych lekko osłabia złotego

. Dziś złoty może dalej tracić na wartości do głównych walut, pozostając przede wszystkim pod wpływem rynków globalnych (w tym zachowania EUR/USD) i tylko na chwilę zerkając na publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) dane o inflacji w Polsce, które zostaną opublikowane o godzinie 14:00

'Minutes': Większość RPP za utrzymaniem stóp bez zmian przez kolejne kwartały

Narodowy Bank Polski (NBP). Większość członków Rady wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje, stabilizacja stóp w kolejnych kwartałach będzie nadal sprzyjać realizacji celu inflacyjnego, a jednocześnie wspierać utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, w tym dalszego ożywienia