aktualna giełda akcji

Andrzej Kublik

Orlen nie przejął w pełni Energi. I będzie miał z tym problemy

Orlen nie przejął w pełni Energi. I będzie miał z tym problemy

Także w drugim wezwaniu Orlenowi nie udało się kupić wszystkich akcji koncernu Energa. Orlen będzie miał też za mało głosów, aby przymusowo wykupić resztę akcji Energi.

Nawet największe spółki giełdowe mają długi w KRD. Ich zobowiązania to prawie 24 mln zł

Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, niemal jedna na osiem polskich spółek giełdowych ma problem z regulowaniem płatności. Największe długi wobec kontrahentów ma topowa spółka budowlana.

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o łącznej wartości 21,6 mln zł

osoby uprawnione 86 400 akcji warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło w tej części do skutku" - czytamy w komunikacie. Aktualna wysokość kapitału zakładowego AC S.A. wynosi 2 491 295,75 zł i dzieli się na 9 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o

Stelmet: S. Bieńkowski rozpocznie przymusowy wykup 4,63% akcji 29 lipca

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Stanisław Bieńkowski - dominujący akcjonariusz Stelmetu - złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokumentację związaną z zamiarem nabycia akcji należących do wszystkich pozostałych

Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie 4,56 zł dywidendy na akcję

rok w kwocie 4,56 zł brutto na jedną akcję. Zgodnie z uchwałą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116 417 246,88 zł postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy" - czytamy w komunikacie. Biorąc pod uwagę aktualną trudną

GPW zarekomenduje nie mniej niż 2,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję, podała spółka. "Intencją zarządu GPW jest rekomendowanie

Akcjonariusze GPM Vindexus zdecydują 6 lipca o 0,1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 1,16 mln zł tj. 0,1 zł na akcję z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 6 lipca. ZWZ zdecyduje o

GI International ogłosiło wezwanie na 15,29% akcji Work Service po 0,62 zł/szt.

oraz Gi Group podały dziś, że zawarły umowę inwestycyjną, na mocy której Gi Group przejęła kontrolny pakiet akcji Work Service. Zapowiedziano, że Gi Group zgodnie z aktualnymi przepisami wezwie do zapisu na co najmniej 66% wszystkich wyemitowanych akcji. Work Service jest

GPW zarekomendowała 2,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zarekomendowała wypłatę dywidendy w wysokości 100,73 mln zł, tj. 2,4 zł na akcję z zysku za 2019 rok, podała spółka. "Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w

GPW wierzy w efekty mnożnikowe dzięki wejściu PPK

maklerskimi przy profesjonalnej analizie średnich spółek. Przypomniała, że giełda rozpoczęła pilotażowy program specjalnego pokrycia analitycznego 40 spółek. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek

Polnord ustalił cenę emisyjną akcji serii T na 2,12 zł za sztukę

możliwie najmniej kosztowne pozyskanie środków na bieżące potrzeby finansowe, w tym na spłatę części aktualnego zadłużenia. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836

Kruk proponuje przeznaczenie części zysku za 2019 r. na skup akcji lub dywidendę

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Zarząd spółki Kruk podjął uchwałę w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku netto spółki za 2019 rok oraz rekomendacji walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenia części zysku netto za 2019 r. na skup akcji własnych za ok. 95 mln zł lub na

CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu (sprostowanie)

333 095 akcji zwykłych na okaziciela Gino Rossi uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości 0,55 zł za każdą akcję. Gino Rossi zadebiutowało na warszawskiej giełdzie w 2006 r. Grupa CCC jest liderem

Polnord osiągnął minimalny próg emisji akcji serii T

potrzeby finansowe, w tym na spłatę części aktualnego zadłużenia. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali. (ISBnews)

Akcjonariusze GPM Vindexus zdecydują 28 VI o wypłacie 0,3 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują 28 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 3,48 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. "Zwyczajne walne

GPW przewiduje w tym roku przegląd regulacji prawnych rynku NewConnect

. Ocenił jednocześnie, że rynki akcjiaktualnie przeregulowane, również "na poziomie unijnym to zostało dostrzeżone" i zmierza do zmian w tym zakresie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect

Mercor rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję za r. obr. 2019/2020

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Zarząd Mercor podjął uchwałę w sprawie zmiany propozycji z 3 lipca 2020 r., co do podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020 i obecnie rekomenduje przeznaczenie 3,91 mln zł na dywidendę (0,25 zł na akcję), podała spółka. Wcześniej zarząd

CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji

, które zostaną sprzedane przez Ultro w ramach oferty" - czytamy dalej. Spółka podała, że połączenie oferty akcji nowej emisji z ofertą sprzedaży na warunkach określonych w umowie plasowania ma pozwolić Ultro utrzymać przynajmniej swój aktualny udział w ogólnej liczbie

Asbis rozważy przedłużenie skupu akcji własnych

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Asbis Enterprises nie wyklucza, że program skupu akcji własnych zostanie przedłużony, poinformował członek rady dyrektorów Costas Tziamalis. Spółka przedstawi także swoje oczekiwania na 2020 r. po ustabilizowaniu się sytuacji na rynkach w

Polkon pozyskał 0,8 mln zł w II transzy emisji akcji, łącznie 2 mln zł

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Polkon zakończył kampanię crowdinvestingową przeprowadzoną na platformie CrowdConnect.pl. Inwestorzy zapisali się na wszystkie akcje dostępne w ramach II transzy o wartości 0,8 mln zł, podała spółka. W ramach całej oferty publicznej spółka

Mennica rozpozna koszt finansowy wys. 27,73 mln zł zw. z wyceną akcji Enei

. "Mennica Polska informuje, że w następstwie dokonania na koniec I kwartału 2020 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 8 777 339 szt. w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie emitenta na 31

Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o emisji do 75 mln nowych akcji bez pp

nominalnej 2,0 zł każda akcja" ? czytamy w uchwale. Planowana emisja akcji serii T ma umożliwić spółce sprawne i możliwie najmniej kosztowne pozyskanie środków na bieżące potrzeby finansowe, w tym na spłatę części aktualnego zadłużenia, podano w uzasadnieniu uchwały

Idea Bank otrzymał 101,27 mln zł od spółki Idea Money

IM - wyniosą łącznie do 300 mln zł. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na

PZU nie widzi na razie istotnego wpływu sytuacji na GPW na portfel inwestycyjny

. "Portfel inwestycyjny to obszar, w którym jak na razie jesteśmy najlepiej przygotowani. Nasza ekipa inwestycyjna włożyła bardzo duży wysiłek w to, by zmniejszyć ryzyko rynkowe i zredukować ekspozycje na akcje oraz ograniczyć wolatylność tego portfela. Aktualne gwałtowne spadki na akcjach jak na

Budimex rekomenduje wypłatę 4,56 zł brutto dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Budimeksu zdecydował, że zarekomenduje akcjonariuszom podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 4,56 zł brutto na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2019 roku, podała spółka. "Na dywidendę

GPW rozważa udostępnienie nowej platformy transakcyjnej i TCA Tool w chmurze

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nie przewiduje migracji do chmury obecnych rozwiązań IT, rozważa natomiast udostępnianie w ten sposób nowej platformy transakcyjnej lub obecnie budowanego systemu TCA Tool

Akcje Ovid Works zadebiutowały na NewConnect

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Ovid Works zadebiutował na rynku NewConnect. Ze względu na duże zainteresowanie inwestorów, notowania akcji są równoważone, podała spółka. Aktualnie TKO (Teoretyczny Kurs Otwarcia) wynosi 7,7 zł za akcję, co oznaczałoby wzrost kursu o ponad 300

Kruk rekomenduje wypłatę 5 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Kruk zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi w całości z kapitału zapasowego, podała spółka. "Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia

Budimex złożył ofertę nabycia pozostałych akcji FBSerwis za 95,4 mln zł

. Aktualnie Budimex jest właścicielem akcji FBSerwis stanowiących udział 49% w kapitale zakładowym FBSerwis, przypomniano także. W grudniu ub.r. Budimex rozpoczął negocjacje z Ferrovial Services International Ltd. w przedmiocie nabycia 89 760 akcji spółki FBSerwis, stanowiących

Michał Cieciórski powołany na stanowisko członka zarządu GPW

Nadzoru Finansowego na dokonanie zmiany w składzie zarządu giełdy" - czytamy w komunikacie. Michał Cieciórski aktualnie jest ekspertem ESMA (European Securities and Markets Authority; Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) ds. ryzyk finansowych izb

Inwestorzy wolą GPW od giełd na rynkach rozwiniętych

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Słabnący dolar pomaga notowaniom na GPW i na innych giełdach z rynków wschodzących. Oczy inwestorów są zwrócone w kierunku technologicznych gigantów notowanych w USA, którzy podają nie tylko wyniki kwartalne, ale też prognozy na

Mennica Polska rozpozna 5,5 mln zł kosztu finansowego w zw. z wyceną akcji Enei

. "W następstwie dokonania na koniec IV kwartału 2019 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea [...] w ilości 8 122 339 sztuk, w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie emitenta na 31 grudnia 2019 roku wykaże akcje Enea o wartości 64 288 313,19 zł

Idea Bank pracuje nad rozwiązaniem przyczyny podwójnego księgowania

" - czytamy dalej. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r

Akcjonariusze Budimeksu zdecydują 18 VI o wypłacie 4,56 dywidendy na akcję

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Budimeksu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 18 czerwca 2020 r. o przeznaczeniu 116,42 mln zł z zysku za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 4,56 brutto na akcję za 2019 r., zaś pozostałą część

Allegro idzie na giełdę. To ruch przed przyjściem Amazona?

Inwestorom Detalicznym około 5% ostatecznej łącznej liczby Oferowanych Akcji" - twierdzi Allegro. Czyli mało. Wszyscy pracownicy, którzy będą zatrudnieni przez grupę w dniu wejścia na giełdę i którzy nie posiadają akcji objętych w ramach historycznych uzgodnień inwestycyjnych, otrzymają jednorazową

Spyrosoft zadebiutuje na NewConnect w piątek, 28 lutego

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Spyrosoft na rynku NewConnect na piątek, 28 lutego 2020 r., podała spółka. Do obrotu trafi 150 000 akcji z serii A2, 18 900 serii

KNF: Informacje o zatwierdzeniu prospektu Raiffeisen Bank Polska nieaktualne

zobowiązaniu wobec KNF dotyczącym notowania akcji banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W połowie czerwca ub.r. Raiffeisen Bank Polska planował, że pierwsza oferta publiczna (IPO) Raiffeisen Bank Polska (RBPL) będzie obejmować 33 850 251 istniejących akcji

PCC Exol: Opóźni się realizacja inwestycji z uwagi na sytuację makroekonomiczną

anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 638,61 mln zł w 2019 r. (ISBnews)

GPW zdecyduje o projekcie badawczym nowego systemu w ciągu miesiąca

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w ciągu miesiąca zdecyduje, czy angażować się w prace badawcze nad nowym systemem transakcyjnym z dofinansowaniem NcBiR, poinformował prezes Marek Dietl. "

TUnŻ Warta wycofuje się z uczestnictwa w programie PPK

. Głównymi akcjonariuszami Warty są niemiecka Grupa Talanx i japoński ubezpieczyciel na życie Meiji Yasuda. W kwietniu 2014 r. Talanx zadebiutował na warszawskiej giełdzie. Akcje Talanx AG są notowane także na głównym rynku giełdy we Frankfurcie (Deutsche Boerse AG), jak również na rynku regulowanym giełdy w

Akcjonariusze Kruka zdecydują 25 VI o 5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Kruka zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 czerwca br. o przeznaczeniu 94,65 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę w wysokości 5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. "Walne

Akcjonariusze Polnordu zdecydują 23 X o emisji do 75 mln akcji serii T

potrzeby finansowe spółki, w tym na spłatę części aktualnego zadłużenia spółki. Dodatkowo, pozwoli na wsparcie dalszego funkcjonowania spółki, w tym realizacje nowych inwestycji. Pozyskanie środków z emisji akcji serii T zasili spółkę o dodatkowy kapitał, pozytywnie wpływając na sytuację płynnościową

Akcjonariusze GPW zdecydują 19 VI o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydują o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 19 czerwca. ?Walne zgromadzenie spółki dokonuje podziału zysku

Polyslash planuje debiut na NewConnect w I połowie 2020 roku

' zdobyliśmy uznanie zarówno wśród graczy, jak i w branży gamingowej. Pokazaliśmy, że potrafimy tworzyć dopracowane gry, opowiadać ciekawe historie. Decyzja o wejściu na giełdę to konsekwencja przeprowadzonej w I połowie roku kampanii crowdfundingowej, z której pozyskaliśmy od inwestorów ponad 2 mln zł

Akcjonariusze Ipopemy zdecydowali o 0,04 zł dywidendy na akcję

przypadającej na jedną akcję skalkulowana z uwzględnieniem aktualnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki (29 937 836) wynosi 0,04 zł" - podała spółka. Dniem prawa do dywidendy ustalono na 15 czerwca 2018 roku, a jej wypłata ma nastąpić 27 czerwca 2018 r

Revolut: Użytkownicy kart Standard i Premium mogą handlować akcjami bez prowizji

dostępnych akcji obejmie walory 450 spółek z amerykańskiej giełdy. Użytkownicy mogą pobierać miesięczne sprawozdanie ze zrealizowanych transakcji bezpośrednio z aplikacji, podano. "Użytkownicy kart Standard będą mieli do dyspozycji 3 bezprowizyjne transakcje w miesiącu, a

Skinwallet złożył dokument informacyjny na GPW wz. z debiutem na NewConnect

informacyjnego na GPW zbliża nas do końca drogi w kierunku rynku kapitałowego jakim jest debiut na rynku NewConnect. Obecnie czekamy na pozytywną decyzję giełdy w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu. Mamy nadzieję na szybki proces decyzyjny, by inwestorzy mogli kupić nasze akcje bezpośrednio na rynku w

Idea Bank wprowadza odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu do 6 miesięcy

Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r. (ISBnews)

Prezes Murapolu: Debiut giełdowy na pewno nie w 2019 roku

giełdzie. Moment spodziewanego napływu kapitału z PPK to raczej rok 2021. Kolejna kwestia to zmiana sprawozdawczości" - dodał. Murapol podał na konferencji, że jest w gotowości do szerszego wejścia na rynek finansowy, a plany IPO wciąż są aktualne, ale z uwagi na aktualne

Przegląd informacji ze spółek

Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem", podało Wasko. W związku ze złożeniem propozycji nabycia 1 mln obligacji na okaziciela serii S2 zamiennych na akcje Miraculum zarząd podjął

Akcjonariusze Mirbudu zdecydowali o emisji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych

statusu jedynego akcjonariusza w spółce zależnej JHM Development S.A. z siedzibą w Skierniewicach, co ma umożliwić następnie zniesienie dematerializacji akcji JHM Development S.A. i wycofanie ich z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy dalej

GPW ogłosiła 40 uczestników Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego

Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyłoniła uczestników Pilotażowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego, podała giełda. Zakwalifikowało się do niego 40 spośród zgłoszonych spółek z indeksów mWIG40 oraz sWIG80 (zgodnie z

Obawy o wzrost gospodarczy i inflację ciążą notowaniom na GPW

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Na razie notowania na warszawskim parkiecie nie reagują na rekordową inflację, ale jeśli wzrost cen utrzymałby aktualne tempo w długim terminie, nie mogłoby to być dobrą wiadomością dla wyników spółek. Tymczasem dziś na nastrojach

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 20 III o emisji akcji serii K

kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji spółki, co pozwoli dostosować wartość nominalną akcji spółki do aktualnej wartości rynkowej akcji spółki i umożliwi spółce restrukturyzację jej zadłużenia w drodze emisji nowych akcji w zamian za wkład pieniężny w postaci potrącenia części

Akcjonariusze GPM Vindexus zdecydują 19 VI o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują 19 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 2,88 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. "Zwyczajne walne

Akcjonariusze Ipopemy zdecydowali o wypłacie 0,03 zł na akcję dywidendy

dywidendy przypadającej na jedną akcję skalkulowana z uwzględnieniem aktualnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki (29 937.836) wynosi 0,03 zł" ? czytamy w komunikacie. Dniem ustalenia praw do dywidendy jest 7 lipca 2017 roku, a jej wypłata nastąpi 18 lipca 2017 r

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali m.in. o emisji akcji serii K

do aktualnej wartości rynkowej akcji spółki i umożliwi spółce restrukturyzację jej zadłużenia w drodze emisji nowych akcji w zamian za wkład pieniężny w postaci potrącenia części wierzytelności CCC S.A. lub CCC.eu sp. z o.o. lub CCC SHOES & BAGS sp. z o.o. wobec spółki lub wpłaty gotówkowej"

7Levels ma zabezpieczone środki na dokończenie i marketing nowej gry

. Dodał, że spółka powiększyła zespół w związku z nowym projektem - w studio aktualnie pracuje 11 osób plus 4-5 zdalnie. ?Mamy zabezpieczone fundusze na skończenie produkcji nowej gry, marketing i jeszcze nam zostanie. Chodzi tylko o pieniądze z oferty publicznej na giełdzie

Black Rock przekroczył 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku Pekao

udział inwestorów zagranicznych we free-float wynosi 40%. W ocenie analityków giełdowych Pekao ma jeden z największych potencjałów wzrostu kursu akcji w sektorze (27-proc. potencjał wzrostu kursu na podstawie średniej ceny docelowej z aktualnych rekomendacji), a 72

Kurs akcji Pharmeny spadł o 0,31% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Akcje spółki Pharmena zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Na otwarciu kurs akcji spadł wobec ceny odniesienia o 0,31% i wyniósł 6,36 zł. Ok. godz. 9:20 kurs wynosił nadal 6,36 zł

GPW rekomenduje 3,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rekomenduje podział zysku za rok obrotowy 2018, w którym przewiduje wypłatę dywidendy w kwocie 133 470 960,00 zł, czyli 3,18 zł na akcję, podała spółka. "Proponowana

Widmo recesji stawia rządy pod ścianą

1,2 proc. Czytaj też:  "Lot do domu". Pracownicy LOT-u się boją. Jeśli złapią wirusa, ryzykują utratę pracy Giełdy w dół Nie wiadomo, jak długo te prognozy pozostaną aktualne. W zapaść wpada bowiem nie tylko polska gospodarka. Narastają obawy o recesję w strefie euro (Komisja

Kruk planuje przedstawić rekomendację ws. podziału zysku w sierpniu

zależnej od aktualnej sytuacji finansowej i rynkowej" - podano także. Kruk podał dziś, że w wyniku sytuacji związanej z pandemią, zaobserwował pogorszenia spłat w kwietniu, które osiągnęły poziom 85% celu operacyjnego, przyjętego w budżecie roku 2020

Wysokie obroty na GPW potwierdzają wagę wzrostów WIG20

z gospodarki mogą paradoksalnie sprzyjać wzrostom wycen akcji, utwierdzając inwestorów w przekonaniu, że banki centralne będą nadal stymulować gospodarkę. Stało się - na parkiet warszawskiej giełdy z impetem wdarł się kapitał zagraniczny, ciągnąc WIG20 w górę, dzięki czemu

Przegląd informacji ze spółek

tytuł autorstwa Inlogic Software. Premiera gier "Solitaire TriPeaks: Rose Garden" oraz "Crowdy Farm Puzzle" na Nintendo Switch została zaplanowana na 9 lipca 2020 r., podało 7Levels. Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w

Impexmetal dostarczy Grupie Valeo wyroby za ok. 398 mln zł w l. 2017-2019

uzgodnień jest dostawa wyrobów aluminiowych dla zakładów Grupy Valeo oraz do ich poddostawców. Warunki umowy uwzględniają zmienne notowania na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME). Szacunkowa wartość dostaw w okresie 2017-2019 wynosi około 398 mln zł i została ustalona w oparciu o aktualne notowania aluminium

KGHM rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 r.

1 zł na jedną akcję. KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. (ISBnews)

GPW zarekomenduje wypłatę 2,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza zaproponować przeznaczenie na dywidendę 92,34 mln zł z skonsolidowanego ubiegłorocznego zysku netto, co oznacza wypłatę w wysokości 2,2 zł na akcję, podała spółka

Kruk: Rekomendacja ws. podziału zysku za 2018 r. będzie w ciągu kilku tygodni

dywidendę wysokości 5 zł na akcję. Z zysku za 2016 r. Kruk wypłacił dywidendę wysokości 2 zł na jedną akcję. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)

Akcjonariusze GPW zdecydują 17 VI o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydują o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję za 2018 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 czerwca. "Walne zgromadzenie

Ferrum: Cena w wezwaniu FIPP FIZAN nie jest godziwa, ale adekwatna do nastrojów

Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Cena zaproponowana w wezwaniu Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN na sprzedaż akcji Ferrum wysokości 4,39 zł za akcję, nie odpowiada wartości godziwej spółki, ale jest adekwatna do obecnie panujących nastrojów na Giełdzie Papierów

Ferrum: Cena w wezwaniu Watchet niższa od wartości godziwej, wezwanie korzystne

finansowej spółki pokrywają się z aktualnymi planami spółki, wskazano "Zarząd spółki jest zdania, że mimo, iż cena wezwania nie oddaje potencjalnej i rzeczywistej wartości Ferrum, to jednak jest adekwatna do obecnie panujących nastrojów na warszawskiej Giełdzie Papierów

Akcjonariusze GetBack zdecydują 28 III o emisji akcji bez prawa poboru

; oraz dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji nowej emisji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a także podjęcie uchwały w sprawie: - upoważnienia zarządu do podwyższenia

PBKM rozpoczął emisję akcji serii L bez pp, w subskrypcji prywatnej

akcji nowej emisji serii L i praw do akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz - zmiany statutu spółki" - czytamy w komunikacie. Emisja akcji serii L zostanie

Akcjonariusze PBKM zdecydują 14 X o emisji nowych akcji serii M bez pp 

. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarząd spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności w związku z wykonaniem postanowień niniejszego punktu, podano także

Akcjonariusze Komputronika 19 września zdecydują o emisji obligacji zamiennych

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Komputronika zdecydują o emisji obligacji zamiennych na akcje serii G o wartości nominalnej do 97 939,4 zł zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 19 września br

Kurs PLN nadał bardzo zmienny, zależny od notowań indeksów w USA

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Przyszłość złotego pozostaje niepewna, a zmienność cen utrzymuje się na bardzo wysokich poziomach. Kursowi PLN niestety nie pomogły działania RPP. Ostatnim źródłem nadziei dla inwestorów pozostają notowania amerykańskich akcji, od

MedApp pozyskał 9,9 mln zł z emisji, chce przejść na rynek główny GPW w III kw.

giełdy z NewConnect planowane jest na III kwartał 2020 rok. "Chcemy zadebiutować w tym roku na dużym parkiecie. Aby spełnić wszystkie wymogi GPW w tym zakresie, podjęliśmy decyzję o uporządkowaniu struktury bilansu. Środki pozyskane z emisji akcji zostaną w głównej mierze

GPW zarekomenduje wypłatę 2,15 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

stowarzyszonych, co oznacza wypłatę w wysokości 2,15 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) informuje, że zamierza wystąpić do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, w którym przewiduje

Cedrob nie planuje wykupu akcji i wycofania Gobarto z giełdy

jej możliwość przymusowego wykupu dotychczasowych akcjonariuszy, a w następnym etapie - wycofania spółki z giełdy, wskazano w komunikacie. "Kiedy inwestowaliśmy w PKM Duda, była to spółka w głębokiej restrukturyzacji, z problemami finansowymi i operacyjnymi. Kurs akcji

Akcjonariusze Quercus TFI zdecydują 2 września o umorzeniu 3,22 mln akcji

225 673 akcji własnych Quercus TFI. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, podano również. "Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym w spółce programem skupu akcji własnych (?). Skupione akcje własne, będące aktualnie w posiadaniu

KNF zatwierdziła prospekt ML System w związku z ofertą publiczną akcji

Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt ML System, w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B, B1 oraz C, a także zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, B1, B2, C oraz praw do

Gi Group ma kontrolny pakiet Work Service, ogłosi wezwanie na min. 66% akcji

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - Work Service oraz Gi Group zawarły umowę inwestycyjną, na mocy której Gi Group przejęła kontrolny pakiet akcji Work Service, podała spółka. Gi Group zgodnie z aktualnymi przepisami wezwie do zapisu na co najmniej 66% wszystkich wyemitowanych

Prezes Sygnity: Aktualna wycena spółki jest bardzo mocno zaniżona

Warszawa, 07.08.2015 (ISBnews) - Sygnity ocenia, że stopień ostatnich spadków kursu akcji spółki na GPW jest nieuzasadniony, a aktualna cena jest bardzo mocno zaniżona i nie odzwierciedla potencjału grupy, poinformował prezes Janusz R. Guy. "W

Wyrok TSUE ważny dla złotego, zmartwieniem sytuacja na światowych giełdach

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Dziś rano inwestorzy na polskim złotym będą "trawili" wyrok TSUE dotyczący kredytów hipotecznych indeksowanych do franka szwajcarskiego. Później złoty będzie jednak musiał sprostać słabym nastrojom na światowych giełdach i

Obecnie psychologiczną barierę na indeksie WIG20 stanowi poziom 1600 pkt

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Po wczorajszym, dramatycznym krachu na wiodących rynkach akcji, WIG20 może dziś odbić nieco w górę. W kolejnych dniach będą jednak napływać informacje o dalszych zachorowaniach na Covid-19 w Polsce, co nie będzie pomagać wycenom na GPW

Przegląd informacji ze spółek

koncie, podał bank. Do tej pory z usługi korzystali klienci firmowi. Akcjonariusze ATM zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Live Motion Games

WIG20 najniżej od 2009 roku, inwestorzy panikują

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Wczoraj WIG20 był wyceniany w okolicy dołków z czasów wielkiego krachu lat 2008-09. Po fatalnym dla wiodących rynków akcji na świecie poniedziałku, dziś inwestorzy mogą liczyć na stabilizację sytuacji. Dla notowań na GPW kluczową

Gothaer TU oficjalnie zmieniło nazwę na Wiener TU S.A. VIG

(VIG) jest specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego ok. 50 spółek w 25 krajach. Akcje VIG są notowane na giełdzie w Austrii oraz w Czechach. (ISBnews)

Alior Bank potrzymuje cel wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. 

dywidendy za 2019 rok. I ten cel pozostaje dla nas aktualny. Dobre wyniki finansowe, które osiągamy w każdym kwartale, jednoznacznie wskazują, że z perspektywy współczynników kapitałowych tę gotowość osiągniemy. Ostateczna decyzja co do podziału zysku zależy od wytycznych KNF i należy do akcjonariuszy"

Impexmetal dostarczy Mahle Behr wyroby za ok. 322 mln netto w l. 2017-19

warunki cenowe uwzględniają zmienne notowania na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME). Szacunkowa wartość dostaw w ramach umowy w okresie 2017 -2019 stanowić będzie równowartość około 322 mln zł netto i została ustalona w oparciu o aktualne notowania aluminium na LME oraz aktualne kursy walut" ? czytamy

Idea Bank przygotuje nowy plan naprawy w ciągu maks. 3 mies.

mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r. (ISBnews)

Biuro Inwestycji Kapitałowych chce zadebiutować na GPW 23 listopada

Warszawa, 16.11.2016 (ISBnews) - Biuro Inwestycji Kapitałowych planuje debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w środę, 23 listopada br., poinformowała spółka. W ramach oferty publicznej inwestorzy objęli wszystkie oferowane akcje, a wartość

Akcjonariusze PBKM zdecydowali o emisji akcji serii L bez prawa poboru

warszawskiej giełdzie oczekuje dalszego zainteresowania ze strony zagranicznych inwestorów. Stwierdził, że w deklaracjach inwestorów widać bardzo duże zainteresowanie emisją, a PBKM ocenia, że optymalna ceną za jedną akcję w byłoby 60 zł. PBKM zawarł umowę o oferowanie akcji serii L

Wskazówek dla sesji na GPW dostarczą dziś liczne odczyty makroekonomiczne

", co od kilkudziesięciu lat powtarza jeden z komentatorów piłki nożnej. Wkrótce możemy się przekonać, czy to powiedzenie będzie złowieszczą prognozą dla polskich akcji. WIG20, pomimo siły amerykańskich giełd, kolejnych maksimów podczas obecnego odbicia Nikkei, a nawet dobrej postawy niemieckiego

Zjazd rekinów. Trzech polskich miliarderów i japoński fundusz od Ubera i TikToka zainwestowali w jeden sklep. Po co?

pandemię. Wartość całego CCC na giełdzie to aktualnie około 6,8 mld zł. Przypomnijmy: pakiet 10 proc. akcji eObuwie.pl wyceniane jest na 500 mln zł, czyli całe eObuwie.pl to 5 mld zł. Co to znaczy? Że większość wartości giganta to aktualnie większościowe udziały w eObuwie.pl. Sieć sklepów CCC przeszła

Polityka dywidendowa Vindexusa zakłada coroczny wzrost wypłat o min. 5 gr/ akcję

, - potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus, - stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki, - potrzeby płynnościowe grupy, które uzależnione będą od aktualnych i

KNF ustanowiła kuratora dla Idea Banku 

dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r. (ISBnews)

ML System zadebiutuje na rynku głównym GPW w czwartek

Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - ML System zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek, 28 czerwca, podała spółka. Wcześniej spółka informowała, że przydzieliła wszystkie akcje nowej emisji serii C