aktualna cena akcji gpw

Primetech: Cena w wezwaniu Famuru odpowiada wartości godziwej

obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania o 21,8%. Ponadto cena akcji jest o 28,1% wyższa od kursu zamknięcia notowań akcji spółki na rynku podstawowym GPW w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie wezwania. Biorąc pod uwagę powyższe dane dotyczące ceny proponowanej w

ZCh Police obejmą akcje Grupy Azoty Polyolefins za 334,97 mln zł

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) podjęła decyzję o objęciu 6 993 048 nowych akcji spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins w ramach emisji akcji imiennych serii F w cenie emisyjnej 47,9 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 334

PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee po cenie 1,96 zł/ szt.

na nabycie akcji Orphée (spółki zależnej), aż do maksymalnie wszystkich akcji Orphée aktualnie posiadanych przez innych niż PZ Cormay akcjonariuszy Orphée, po cenie jednostkowej nie wyższej niż 1,95 zł. Jak wówczas podano, zakończenie konsolidacji PZ

Kurs akcji Pharmeny spadł o 0,31% na debiucie na rynku głównym GPW

rozpoczęciem zapisów na akcje serii E" - przypomniano w komunikacie. Aktualnie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW zostało 5 730 000 akcji serii A, 524.260 akcji serii B, 781 782 akcji serii C, 1 759 010 akcji serii D oraz 8 795 052 praw poboru akcji serii E. Prawa

Zapisy w wezwaniu Famuru na sprzedaż akcji Primetechu ruszą w piątek

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Zapisy na sprzedaż akcji Primetechu w wezwaniu ogłoszonym przez Famur ruszą w piątek, 5 lipca 2019 r., podał Famur. Przyjmowanie zapisów zakończy się 5 sierpnia. Wzywający oferuje 1,45 zł za akcję, co stanowi 28,1-proc. premię względem ceny

ZWZ Mennicy Polskiej zdecydowało o 0,5 zł dywidendy na akcję i skupie akcji

przeznaczy na nabycie akcji własnych nie przekroczy 12 761 920 złotych. "Cena, za którą nastąpi nabycie akcji własnych nie będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem transakcji nabycia akcji własnych przez spółkę, niezależnego obrotu akcjami spółki na rynku regulowanym

Grupa Azoty obejmie akcje nowej emisji ZCh Police za 291,23 mln zł

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty złożyła w firmie inwestycyjnej dyspozycję objęcia 28 551 500 akcji spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) w ramach planowanej emisji, po cenie emisyjnej 10,2 zł za akcję, tj. za łączną kwotę 291 225 300 zł

TIM zakończył przegląd opcji strategicznych dla podmiotów zależnych

. Aktualnie trwa, wszczęta na wniosek TIM SA, procedura zniesienia dematerializacji akcji Rotopino.pl S.A. i wycofania akcji ww. spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. ?10 grudnia 2018 roku TIM S.A. sprzedał 1 020 000 akcji Elit SA po cenie 1 zł za 1 akcję

Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję

Drukarni Opakowań Janusz Schwark, cytowany w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 19 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 26 czerwca 2018 r., podano również. Biorąc pod uwagę aktualną cenę akcji BSC Drukarni Opakowań, która kształtuje się na

Famur ogłosi wezwanie na sprzedaż 34,18% akcji Primetech po 1,45 zł sztuka

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Famur zamierza ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 5 335 474 akcji spółki zależnej Primetech, stanowiących 34,18% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 1,45 zł za walor, podał Famur. W związku z

IMS uruchomił III transzę buy-backu z ceną 3 zł za akcję

zł. W każdym przypadku ogłoszona cena była wyższa od aktualnego kursu na GPW, jednak nie znaleźli się żadni chętni do sprzedaży akcji. W związku z tym obie transze zostały zamknięte bez realizacji żadnej transakcji. "Chcemy, żeby ci akcjonariusze, którzy chcieliby

Obawy o wzrost gospodarczy i inflację ciążą notowaniom na GPW

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Na razie notowania na warszawskim parkiecie nie reagują na rekordową inflację, ale jeśli wzrost cen utrzymałby aktualne tempo w długim terminie, nie mogłoby to być dobrą wiadomością dla wyników spółek. Tymczasem dziś na nastrojach

Inwestorzy wolą GPW od giełd na rynkach rozwiniętych

tych wakacyjnych i wyniosły 1,2 mld zł. Za lepsze nastroje na GPW odpowiedzialnych może być kilka czynników, w tym słabnący dolar i rosnące ceny surowców, co zazwyczaj sprzyja napływowi kapitału na giełdy rynków wschodzących. Mniejsze zainteresowanie rynkami rozwiniętymi

Przegląd informacji ze spółek

Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem", podało Wasko. W związku ze złożeniem propozycji nabycia 1 mln obligacji na okaziciela serii S2 zamiennych na akcje Miraculum zarząd podjął

IMS rozpoczyna dziś przyjmowanie ofert w ramach buy-back z ceną 3,6 zł za walor

zł za sztukę, w II transzy cena wynosiła 2,7 zł, a w trzeciej 3 zł. W każdym przypadku ogłoszona cena była wyższa od aktualnego kursu na GPW, jednak nie znaleźli się żadni chętni do sprzedaży akcji. W związku z tym wszystkie transze zostały zamknięte bez realizacji żadnej transakcji, przypomniano

IMS skupi 396,3 tys. akcji własnych w ramach buy-backu

transzy buy-backu IMS chciał skupować akcje własne po 2,6 zł za sztukę, w II transzy cena wynosiła 2,7 zł, a w trzeciej 3 zł. W każdym przypadku ogłoszona cena była wyższa od aktualnego kursu na GPW, jednak nie znaleźli się żadni chętni do sprzedaży akcji. W związku z tym wszystkie transze zostały

Spółka zależna Soho sfinalizowała sprzedaż działki za 13,6 mln zł netto

z realizacją inwestycji na nieruchomości wyniosła 13 600 000 zł plus podatek VAT. Cena sprzedaży nieruchomości jest zbliżona do aktualnej wartość bilansowej działki, dlatego transakcja będzie w dużej mierze neutralna dla wyniku skonsolidowanego spółki za III kwartał roku obrotowego 2018/2019"

PZ Cormay ma zgodę rady nadzorczej na nabycie pozostałych akcji Orphee

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza PZ Cormay wyraziła zgodę na nabycie akcji Orphée (spółki zależnej), aż do maksymalnie wszystkich akcji Orphée aktualnie posiadanych przez innych niż PZ Cormay akcjonariuszy Orphée, po cenie jednostkowej nie

Kurs akcji ML System nie zmienił się na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Akcje spółki ML System zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia i wyniósł 27 zł. Ok. godz. 9:20 kurs wynosił także 27 zł

IMS zamknął III transzę buy-backu bez transakcji

każdym przypadku ogłoszona cena była wyższa od aktualnego kursu na GPW, jednak nie znaleźli się żadni chętni do sprzedaży akcji. W związku z tym obie transze zostały zamknięte bez realizacji żadnej transakcji" - podsumowano w komunikacie. Grupa IMS jest dostawcą

Zamet dokonał odpisu aktualizującego wartość Mostostalu Chojnice na 15 mln zł

ropy i gazu, górnictwa, budownictwa infrastrukturalnego oraz przemysłowego, a także hutnictwa stali i metali nieżelaznych oraz metalurgii. Akcje Zamet S.A. zadebiutowały na GPW w październiku 2011 r. Spółka jest kontrolowana przez TDJ. (ISBnews)

Prezes Sygnity: Aktualna wycena spółki jest bardzo mocno zaniżona

Warszawa, 07.08.2015 (ISBnews) - Sygnity ocenia, że stopień ostatnich spadków kursu akcji spółki na GPW jest nieuzasadniony, a aktualna cena jest bardzo mocno zaniżona i nie odzwierciedla potencjału grupy, poinformował prezes Janusz R. Guy. "W

Na GPW w centrum uwagi akcje detalistów, na świecie Brexit

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Po euforii z ubiegłego tygodnia sytuacja dotycząca Brexitu znowu się skomplikowała i do finałowego głosowania i podpisania umowy z Unią ten aktualnie najważniejszy dla rynków temat będzie trzymał w napięciu. Z kolei na GPW akcje

Akcjonariusze Artifex Mundi wyrazili zgodę na prywatną emisje akcji

r. "Na obecnym etapie trudno jest przesądzać o harmonogramie emisji akcji. Będziemy z uwagą śledzić sytuację na rynku, w tym również kurs akcji spółki, jednakże nie będzie on najistotniejszą determinantą ceny emisyjnej nowych akcji spółki. Aktualna kapitalizacja

Hollywood przeprowadzi emisję 15 mln akcji serii L po 1 zł każda

realizowanych inwestycji rentalowych w oparciu o wewnętrzne oraz zewnętrzne źródła finansowania. Cena emisyjna jest wyższa niż aktualny oraz średni kurs na GPW z ostatnich 6 miesięcy, co sprawia, że emisja ta jest korzystna dla obecnych akcjonariuszy spółki" - powiedział członek zarządu ds. ekonomiczno

EJT Investment podniosło cenę w wezwaniu na akcje spółki Tarczyński do 14 zł

Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - EJT Investment S.? r.l., spółka inwestycyjna należąca do małżeństwa Elżbiety i Jacka Tarczyńskich, podniosła cenę w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński do 14 zł za akcję z 12,6 zł za akcję, poinformował

GK Immobile jest gotowa objąć 9 mln akcji nowej emisji ZBM Zremb-Chojnice

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - GK Immobile jest zainteresowana objęciem w wyniku nowej emisji akcji 9 mln akcji na okaziciela w spółce Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice w restrukturyzacji, po cenie emisyjnej 0,75 zł za jedną akcję, tj. o łącznej wartości emisji nowych akcji

Przegląd informacji ze spółek

Warszawie (GPW) zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 100 732 800 zł z zysku za 2019 r., co oznacza wypłatę w wysokości 2,4 zł na akcję, podała spółka. Akcjonariusze Huckleberry Games na najbliższym walnym zgromadzaniu mają podjąć decyzję o zmianie nazwy spółki oraz

Zapisy w wezwaniu Cyfrowego Polsatu na akcje Netii wydłużone do 14 maja

zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Z uwagi na ograniczenia wynikające z aktualnych dokumentów finansowych spółki, które pozwalają spółce na nabycie ograniczonej liczby akcji Netia w wezwaniu, nabywającymi akcje Netii w ramach wezwania są Cyfrowy

BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaklasyfikowanie akcji serii L do Tier I

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas 49 880 600 akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, za łączną cenę emisyjną wynoszącą 3 250 000

Nastroje na światowych rynkach ważniejsze dla GPW niż zamieszanie wokół Brexitu

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Ostatnie trzy sesje na GPW brutalnie przypomniały inwestorom, że bez przynajmniej neutralnych notowań w USA nasza giełda nie jest w stanie samodzielnie rosnąć. Bez najmniejszych kłopotów polskie akcje poddały się przecenie. Nastroje

Akcjonariusze PBKM zdecydują 14 X o emisji nowych akcji serii M bez pp 

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydują 14 października 2019 r. o emisji akcji nowej serii, skierowanej do obecnego inwestora. Cena emisyjna jednej nowej akcji wyniesie 62 zł, a łączna cena emisyjna za wszystkie nowe

Millennium DM obniżył wycenę ABC Daty do 2,62 zł, nadal rekomenduje 'neutralnie'

. Zysk netto według naszych prognoz wyniesie 35,2 mln zł (-24.8% r/r), co przy aktualnej cenie akcji spółki daje wskaźnik C/Z 9.2" - czytamy w raporcie. (ISBnews)

Ferrum: Cena w wezwaniu FIPP FIZAN nie jest godziwa, ale adekwatna do nastrojów

wezwaniu cena jest wyższa od średniej z ostatniego półrocza. Zarząd emitenta, biorąc jednak pod uwagę aktualną sytuację finansową spółki, która prezentowana jest w przekazywanych do publicznej wiadomości raportach okresowych stwierdza, że zaproponowana w wezwaniu cena za jedną akcję spółki na poziomie 4,39

Mercator Medical przydzielił wszystkie 1,8 mln akcji serii G po 17,5 zł/ szt.

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Mercator Medical przydzielił wszystkie oferowane akcje serii G w liczbie 1,8 mln sztuk, po cenie 17,5 zł/ szt., podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 0%. W ramach subskrypcji złożono zapisy na ogółem 1 800 000 akcji

Abris chce objąć nową emisję GetBack proporcjonalnie do posiadanych akcji

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - GetBack otrzymał oświadczenie od Abris Capital Partners dotyczące objęcia akcji nowej emisji, w którym zadeklarował objęcie nowych walorów w liczbie proporcjonalnej do aktualnego zaangażowania Abris w GetBack, poinformowała spółka

Netia rekomenduje pokrycie straty za 2017 r. z kapitału rezerwowego i zapasowego

. Na początku grudnia 2017 Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Z uwagi na ograniczenia wynikające z aktualnych dokumentów

ABC Data ma wiążącą ofertę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Zarząd ABC Data otrzymał od Investment Gear 2 z siedzibą w Warszawie wiążącą ofertę zakupu 100% udziałów w spółce zależnej ABC Data s.r.o. z siedzibą w Pradze, wraz z projektem umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji, podała spółka

Nastroje za granicą mogą dziś wspierać GPW, a obawy o złotego - osłabiać

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Niezłe nastroje na giełdach zagranicznych mogą dziś sprzyjać notowaniom na GPW. Trzeba jednak uważać na spadki na PLN. Po południu napłyną też istotne dane makro zza oceanu. W dłuższej perspektywie na rynki akcji może wpływać

Black Rock przekroczył 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku Pekao

udział inwestorów zagranicznych we free-float wynosi 40%. W ocenie analityków giełdowych Pekao ma jeden z największych potencjałów wzrostu kursu akcji w sektorze (27-proc. potencjał wzrostu kursu na podstawie średniej ceny docelowej z aktualnych rekomendacji), a 72

Bank Millennium wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 830 mln zł

, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii

Akcjonariusze PBKM zdecydowali o emisji akcji serii L bez prawa poboru

wybranych inwestorów: (i) będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; lub (ii) inwestorów, z których każdy nabędzie akcje serii L o wartości liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia wynoszącej co najmniej 100 000 euro

Na GPW flauta, wybory nie zajmują inwestorów

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Ani nadchodzące wybory, ani zeszłotygodniowe orzeczenie TSUE ws. kredytów frankowych nie budzą emocji inwestorów aktywnych na GPW, co znajduje odzwierciedlenie w niskich obrotach i niskiej zmienności cen akcji. Rynek czeka na

Mercator Medical ustalił cenę emisyjną na 17,50 zł za jedną akcję

Warszawa, 15.09.2016 (ISBnews) - Mercator Medical ustalił cenę emisyjną na 17,50 zł za jedną akcję oferowaną i ostateczną liczbę oferowanych akcji na 1,8 mln, podała spółka. "Zarząd spółki w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu i na

Stalprodukt uważa, że cena zaoferowana w wezwaniu jest 'adekwatna'

. "Zarząd biorąc pod uwagę wycenę akcji spółki na rynku regulowanym w ostatnich 6 miesiącach przed ogłoszeniem wezwania wskazuje, że zaproponowana w wezwaniu cena jest adekwatna do aktualnej wyceny rynkowej spółki oraz jest zgodna z wymogami przepisów prawa w tym szczególności, zaproponowana cena

Obecnie psychologiczną barierę na indeksie WIG20 stanowi poziom 1600 pkt

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Po wczorajszym, dramatycznym krachu na wiodących rynkach akcji, WIG20 może dziś odbić nieco w górę. W kolejnych dniach będą jednak napływać informacje o dalszych zachorowaniach na Covid-19 w Polsce, co nie będzie pomagać wycenom na GPW

IMS nie otrzymał propozycji zbycia akcji w buy-backu, nie wyklucza kolejnych

akcjonariusze podzielają tą opinię" ? skomentował Bielawski. W ramach aktualnego programu IMS może skupić do 1 mln akcji. W poprzednim buy-backu IMS skupił łącznie 2 786 220 akcje własne po cenie 2,15 zł za akcję. Grupa IMS jest dostawcą

Zwyżki na GPW mogą być krótkotrwałe, dla dalszego trendu ważne wyniki Apple'a

kontraktach CFD Poland20 wyraźnie dominują oczekiwania zniżek. Aktualnie aż 70% wszystkich pozycji otwartych na tym instrumencie to te krótkie. Globalnym tłem dla notowań na GPW jest spadek wiary inwestorów w amerykańskie spółki technologiczne. Po zeszłotygodniowych wynikach

Rekordy indeksów giełdowych w USA mogą dziś pomóc GPW

Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - Notowania amerykańskich indeksów giełdowych biją kolejne rekordy. Od 2007 r. ich wartość urosła już o 60%. Tymczasem akcje na GPW zwyżkowały w tym samym okresie o 36%, pozostając ?w cieniu". Szczyty za oceanem mogą dziś pomóc

Zapisy w wezwaniu Cyfrowego Polsatu na akcje Netii zostały wydłużone do 9 IV

; - czytamy także. Na początku grudnia 2017 Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Z uwagi na ograniczenia

Gobarto: Cena w wezwaniu Cedrobu odpowiada wartości godziwej akcji

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Zarząd Gobarto ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu Cedrobu na 34% akcji spółki wysokości 6,7 zł za akcję odpowiada wartości godziwej, podało Gobarto. "Cena akcji w wezwaniu nie jest niższa od średniej ceny

Cedrob ogłosił wezwanie na pozostałe akcje Gobarto, chce wycofać firmę z GPW

Warszawa, 09.11.2016 (ISBnews) - Cedrob ogłosił wezwanie na akcje firmy Gobarto (dawniej PKM Duda) z ceną oferowaną w pierwszym okresie zapisów 6,7 zł za akcję i 6,15 zł w drugim okresie, podano w komunikacie. Cedrob, który obecnie posiada 66% udziałów w Gobarto, zamierza przez

Słabszy złoty może dziś schłodzić optymizm na GPW

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - ?Indeks S&P500 zanotował najwyższe zamknięcie sesji w historii. ?Za ciosem" poszły dziś japońskie akcje, które mocno wzrosły. To powinny być decydujące czynniki dobrego nastroju na GPW dzisiaj rano. Później rynek zajmie się

Przegląd informacji ze spółek

. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ustaliła, że dniem wycofania akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona z obrotu na rynku głównym GPW będzie 15 lipca 2020 r., podała GPW. Rawlplug zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 1,5 mln akcji

Przegląd informacji ze spółek

której Gi Group przejęła kontrolny pakiet akcji Work Service, podała spółka. Gi Group zgodnie z aktualnymi przepisami wezwie do zapisu na co najmniej 66% wszystkich wyemitowanych akcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji

Cena maksymalna w ofercie Mercator Medical ustalona na 20 zł za akcję

Warszawa, 07.09.2016 (ISBnews) - Cena maksymalna akcji oferowanych w publicznej wtórnej ofercie Mercator Medical wyniesie 20 zł. Oznacza to, że wartość całej oferty może sięgnąć do 36 mln zł, podała spółka. Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji zostanie podana do 14

PGE, Enea, Energa, PGNiG Technologie ogłosiły wezwanie na 0,07% akcji Polimeksu

nabywane po cenie w wysokości 4,9 zł. "Wzywający jako podmioty nabywające zamierzają uzyskać w wyniku wezwania łącznie nie więcej niż 0,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, poprzez nabycie łącznie nie więcej niż 168 408 akcji uprawniających do wykonywania

Oferta OncoArendi Therapeutics warta do 66 mln zł rusza dziś

transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 19 do 27 marca 2018 r. Inwestorzy Instytucjonalni będą zapisywać się na akcje od 29 marca do 3 kwietnia. W dniu 28 marca planowane jest opublikowanie ceny akcji oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz dla Inwestorów Instytucjonalnych

Cedrob podniósł cenę w wezwaniu na Gobarto do 7,25 zł

Warszawa, 10.01.2017 (ISBnews) - Cedrob podniósł cenę w wezwaniu na akcje firmy Gobarto (dawniej PKM Duda) do 7,25 zł za akcję, czyli o 8,2% więcej niż wynosiła cena oferowana na początku wezwania, i o 20,8% więcej niż cena akcji z dnia poprzedzającego wezwanie, podała spółka

Cedrob skupił w wezwaniu 16,98% akcji Gobarto, nie wycofa spółki z GPW

akcji spółki z obrotu na GPW. Cena kupionych w ramach wezwania akcji wynosiła 7,25 zł za jedną akcję.W wezwaniu uczestniczyli zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni, czytamy w komunikacie. "Dzięki wezwaniu Cedrob umocnił pozycję

Geotrans planuje przejście na główny parkiet GPW w 2021 r.

analizy spółki" - czytamy dalej. W związku z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi, szacowanymi w I etapie realizacji strategii na ok. 30 mln zł, spółka planuje pozyskać kapitał z emisji do 500 tys. akcji na rynku NewConnect, co przy aktualnym kursie giełdowym daje ok. 16

Akcjonariusze DataWalk zdecydują 30 VI o m.in. o programie motywacyjnym

podmiotu, podano także. "Według ogłoszonych przez spółkę projektów uchwał na najbliższe walne zgromadzenie, pod głosowanie akcjonariuszy zostanie poddany program motywacyjny zakładający pulę 1,12 mln jednostek RSU, stanowiących około 25% aktualnej liczby akcji DataWalk

Tower Investments zmienił rekomendację dot. podziału zysku za 2017

kursu akcji spółki na GPW oraz realizowanych projektów i perspektyw rozwoju spółki, ocenia, że aktualna kapitalizacja spółki jest istotnie niższa od jej wartości godziwej. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zarówno dobro akcjonariuszy, jak i interes spółki, zarząd uznał za zasadne zaproponowanie

DM PKO BP obniżył rekomendację dla Pelionu do 'sprzedaj', wycenę do 48 zł

Warszawa, 04.07.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli rekomendację dla akcji spółki Pelion do "sprzedaj" z "trzymaj", a cenę docelową akcji do 48 zł z 70 zł, wynika z raportu datowanego na 27 czerwca

Inwestorzy zawiadamiają KNF. Kto "sypał" akcjami Kopeksu?

. Chodzi o proces zgodny z zasadami rachunkowości, który ma na celu oszacowanie, ile aktualnie wart jest majątek firmy. Wątpliwości Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wzbudziło to, że notowania akcji spółki wyraźnie tąpnęły już w trakcie sesji - tak jakby ktoś wiedział, że

Indeks WIG20 z nadziejami na dalsze zwyżki, indeks małych spółek sWIG80 w bessie

na GPW kapitału zagranicznego. Rozpoczynające się dziś Forum Ekonomiczne w Krynicy nie powinno wpływać na notowania. W związku z brakiem sesji w USA wczorajsze notowania w Warszawie nie były typowe. Dzień wolny na jednym z kluczowych rynków akcji zmienia optykę inwestorów i

ZA Puławy miały wstępnie 88 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,58 mld zł w 2019 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid

Dzisiaj celem dla indeksu WIG20 jest wyraźne pokonanie strefy 2180-2200 pkt

. Niestety wczorajsza sesja, pomimo wzrostów w Europie i USA, nie dała inwestorom w Warszawie powodów do zadowolenia. Akcje GPW nie poszły w ślad indeksu Nasdaq, który jest o krok od ustanowienia rekordu wszechczasów, na fali lepszych nastrojów wśród globalnych inwestorów, którzy na chwilę zapomnieli o

Cedrob chce emisji akcji bez pp w Gobarto i wycofania spółki z GPW

. Jedna z uchwał dotyczy obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 6,00 zł, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, przy wyłączeniu prawa poboru, podano także. ?Cena emisyjna akcji wyniesie 6,00 zł

Dalsze zwyżki na GPW nieprzesądzone; funt i ropa zwiększają zmienność cen akcji

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews/ CMC Markets) - Inwestorzy na rynkach akcji są zachęceni wzrostami. Katalizatorami zmienności pozostają słabnący funt i rosnące kursy ropy. Dzisiejszy odczyt polskiej inflacji nie powinien wpływać na notowania na GPW

PBKM rozpoczął emisję akcji serii L bez pp, w subskrypcji prywatnej

zainteresowanie emisją, a PBKM ocenia, że optymalna ceną za jedną akcję w byłoby 60 zł. PBKM zawarł umowę o oferowanie akcji serii L z Santander Bank Polska, działającym przez wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Biuro Maklerskie, który będzie pełnić funkcję Wyłącznego

Zagraniczni inwestorzy ograniczają zaangażowanie na GPW z powodu Turcji

. Dzisiaj znowu inwestorzy na GPW będą się bali podejmować samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Raczej będzie to śledzenie sytuacji na PLN, aby przekonać się, jakie jest aktualnie nastawienie zagranicznego kapitału do rynków wschodzących. W pierwszej połowie dnia poznamy wiele

GNB planuje emisję prywatną 18 315 019 akcji po cenie 2,73 zł/szt.

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Getin Noble Banku (GNB) wyraziła zgodę na podjęcie przez zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej 18 315 019 akcji serii B, podał bank. Cena emisyjna wynosi

Torpol: Podwyższona cena w wezwaniu nadal nie jest godziwa

Warszawa, 12.11.2015 (ISBnews) - Po podniesieniu ceny w wezwaniu na akcje Torpolu, ogłoszonym przez Projekt 03 - spółkę zależną Marvipolu - do 12,1 zł, spółka podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i nadal uważa, że cena nie jest godziwa, podał Torpol

Oferta publiczna do 100 tys. akcji T-Bull rusza dziś, cena maksymalna 60 zł

, ostatecznej liczby akcji poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny ostatecznej ma nastąpić 12 lipca. W dniach 12-17 lipca odbędą się zapisy inwestorów instytucjonalnych, a 18 lipca - przydział akcji. Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW akcji istniejących oraz praw do akcji (PDA) nowej emisji - ok. 2

Przegląd informacji ze spółek

. Na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zadebiutował fundusz Beta ETF na indeks mWIG40TR (total return), który będzie inwestował pieniądze powierzone przez inwestorów w akcje spółek notowanych na GPW, wchodzące w skład indeksu mWIG40TR, podała Giełda. Jest to drugi w historii

Bowim miał 5,6 mln zł zysku netto, 12,9 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

dostarczenia materiału aniżeli ceny dostarczanych towarów. Aktualnie wzrosty cen wyhamowały a odbiorcy prowadzą stabilną gospodarkę zaopatrzeniową" - czytamy w raporcie. Realizowanie niższych marż (na co emitent nie miał wpływu) zostało zrekompensowane istotnym wzrostem sprzedaży zarówno liczonej w

Pharmena liczy na ok. 15,3 mln zł z oferty zw. z przejściem na rynek główny GPW

akcji na rynek regulowany GPW, po czym planuje pozyskać w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru kwotę ok. 15,3 mln zł. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 6 zł. Kapitał zakładowy spółki dzieli się aktualnie na

Kurs praw do akcji BIK spadł o 2,67% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - Prawa do akcji spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs PDA spadł o 2,67% wobec ceny odniesienia i wyniósł 17,52 zł. Biuro Inwestycji Kapitałowych jest 484

Polskie akcje pozostają w korekcie poprzednich wzrostów

phossy. Z kolei przebicie 2101 pkt byłoby potwierdzeniem hossy. Aktualnie 2/3 najskuteczniejszych, globalnych, którzy są zaangażowani w kontrakt CFD Poland 20 za pośrednictwem CMC Markets, pozostawiło na noc otwarte pozycje na wzrost cen akcji największych polskich spółek

Energa szuka nabywców na projekty bloków gazowych w Gdańsku i Grudziądzu

. Wcześniej, podczas konferencji prasowej prezes mówił, że projekty bloków gazowych nie będą realizowane. "Przy aktualnych cenach tego paliwa i przy tych priorytetach, które zakładamy, w najbliższej perspektywie nie zamierzamy realizować ani inwestycji w Gdańsku, ani w

Debata Clinton-Trump nie powinna decydować o dzisiejszych notowaniach akcji

wczorajszej sesji inwestorzy z pozycjami na wzrost mogą się obawiać dalszego osuwania się cen polskich akcji. Nie udało się wybronić poziomu 1755 pkt na WIG20 i główny indeks GPW z każdą godziną wyglądał coraz bardziej ryzykownie. Jeżeli dwumiesięczna formacja głowy z ramionami miałaby się wypełnić, to

Kurs akcji Celon Pharma wzrósł o 17,58% podczas debiutu na rynku głównym GPW

Warszawa, 17.10.2016 (ISBnews) - Kurs akcji Celon Pharma wzrósł o 17,58% na otwarciu w pierwszym dniu notowań na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Jest to 485. spółka notowana na głównym rynku oraz 14. debiut na tym rynku w 2016 roku

Przegląd prasy

planuje do 8 XI nabyć do 50 tys. akcji własnych w cenie 26,8 zł za sztukę --Sejm przyjął nowelizację ws. kontroli rynku kotłów na paliwo stałe --Gaming Factory planuje debiut na GPW w 2020 r., chce wydawać 10 gier rocznie

Przegląd informacji ze spółek

. Ergis wystąpił do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji z dniem 21 lipca br., podała spółka. Tomasz Galas złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ATM z dniem 31 sierpnia 2020

Akcjonariusze Gobarto wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego

) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy

Torpol: Cena w wezwaniu nie jest godziwa, potencjalne wsparcie ma niską wartość

głosów na tym zgromadzeniu), za cenę 11,79 zł za jedną akcję, która to cena następnie została zmieniona na cenę 11,8 zł, przypomina Torpol. Na zamknięciu notowań na GPW we wtorek za akcję Torpolu płacono 12,2 zł po spadku o 3,79% wobec poprzedniego zamknięcia

WIG i PLN dyktują tempo, ale trzeba uważać na dane ekonomiczne

Warszawa, 18.07.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - Siła złotego i znaczne wzrosty na szerokim rynku GPW dają nadzieję na wykreowanie nowego trendu wzrostowego polskich akcji i to jeszcze w tym tygodniu. Należy jednak pamiętać, że w USA wchodzimy w sezon wyników kwartalnych, a

SMT uchwaliło odkup 1,13 mln akcji własnych w terminie do 31 marca 2016 r.

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - SMT podjęło uchwałę w sprawie programu odkupu 1,13 mln akcji własnych po cenie od 10 do 30 zł w terminie do końca marca 2016 roku, wynika z regulaminu skupu. "Łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych w

Dobre wyniki finansowe mogą dodać spółkom GPW wiatru w żagle

Warszawa, 11.07.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - Sytuacja na GPW pozostaje zależna od średnioterminowych nastrojów na światowych parkietach. Akcje spółek, których wyniki kwartalne sprostają oczekiwaniom inwestorów, zyskają przestrzeń do dalszych wzrostów. Z kolei pojawiające się

Przegląd prasy

scenariuszu bazowym zakładam, że aktualna przecena na GPW jest ostatnim akordem straszenia inwestorów przed cyklicznym odbiciem --Prezes Projprzem Makrum: I poł. ub.r. mieliśmy kumulację rozliczeń kontraktów budowlanych; w tym roku kumulacja nastąpi w II półroczu; cykliczność w

Prokom Investments nie posiada już akcji Polnordu

. W osobnym komunikacie Polnord podał, że przejęcie nastąpiło po cenie 12,58 zł za każdą akcję. Wczoraj Polnord podał, że PKO Bank Polski posiada 7,19% akcji Polnordu w związku z przejęciem na własność przedmiotu zabezpieczenia w postaci akcji. Przed zdarzeniem PKO BP i jego

Inwestorzy na GPW ofiarą obaw o chiński odwet na amerykanach

akcji. Lęki te pogrążyły wczoraj notowania akcji, również w Warszawie. Aktualnie kluczowym wsparciem dla WIG20 jest pułap 2100 pkt. i można się obawiać, że popyt na akcje nie pojawi się dopóki notowania nie spadną do tego właśnie poziomu. W sytuacji wyprzedaży na parkietach w

ZM Ropczyce przejęły 48,11% ZM Invest w zamian za własne akcje

Warszawa, 29.11.2016 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce zawarły z akcjonariuszami ZM Invest umowy objęcia 1,946 mln akcji serii E za cenę emisyjną ustaloną na poziomie 21,07 zł sztuka w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 2 139 akcji ZM Invest o wartości godziwej 41

Przegląd informacji ze spółek

północnej i centralnej Polsce oraz znaczącego portfela odnawialnych źródeł energii (OZE). PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114 tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została

Zysk netto P.A. Nova spadł r/r do 25,02 mln zł w 2017 r.

przez nas inwestycje wymagać będą zaangażowania kapitału, który zamierzamy pozyskać między innymi ze sprzedaży części portfela nieruchomości. Sprzyja takiej decyzji koniunktura na rynku nieruchomości komercyjnych i obserwowane aktualnie poziomy cen w takich transakcjach. Decyzja taka pozwoli również na

Przegląd informacji ze spółek

dezynfekcji rąk, poinformował prezes Daniel Obajtek. Ma to pozwolić obniżyć cenę detaliczną tego produktu do 15 zł za litr. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przeprowadziła w sobotę testową sesję w systemie UTP (elektroniczny system obrotu, na którym pracuje GPW