aktualizacja wyceny

BESI obniżyło wycenę PCM do 57 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' (aktualizacja)

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Analitycy BESI Grupo Novo Banco utrzymali rekomendację dla Prime Car Management (PCM) na poziomie "kupuj" i obniżyli cenę docelową do 57 zł z 62 zł, wynika z raportu datowanego na 28 kwietnia. Rekomendacja zos

"PB": Bioton pogrzebał marzenia

Bioton potwierdził, że nie opłaca mu się kontynuować prac nad kilkoma preparatami. Przyznał się też do znacznego przeszacowania wartości spółek włoskich, których sprzedaż negocjuje z Polpharmą Jerzego Staraka, i fabryki w Izraelu, której los wciąż nie jest jeszcze przesądzony. S

JR Holding ASI planuje ogłoszenie aktualizacji strategii w najbliższym czasie

potencjale nie mniejszym niż te, w których JR Holding jest zaangażowany, a są one osadzone w branżach: odnawialnych źródeł energii, gier, technologii, w szczególności sztucznej inteligencji, - prezentację wartości portfela inwestycyjnego poprzez kwartalną aktualizację wyceny

Agora zwiększyła cenę nabycia udziałów Piani Group o ok. 14,9 mln zł

mniejszościowych w Piano Group przyjętej do wyceny zobowiązania opcyjnego. Zmiana szacunków została dokonana o wstępne niezaudytowane dane za 2019 r. i może podlegać dalszej korekcie. W wyniku aktualizacji cena nabycia udziałów zwiększyła się do około 14,9 mln zł" - czytamy w komunikacie

CCC: Efekt przeszacowania wartości instrumentów finans. na wyniki to 2,9 mln zł

na wycenę instrumentów finansowych z tytułu nabycia opcji. W związku z tym zarząd CCC podjął uchwałę o aktualizacji wartości pozycji bilansowych, podano. "Przeszacowanie wartości instrumentów finansowych z tytułu nabycia opcji będzie miało dodatni wpływ na wynik

Bumech miał wstępnie co najmniej 25 mln zł straty netto w 2017 r.

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Bumech w restrukturyzacji oszacował wstępnie stratę za rok obrotowy 2017 na co najmniej 25 mln zł, podała spółka. "Na ustalenie szacowanej straty mają wpływ następujące czynniki: aktualizacja wyceny aktywów

DM BOŚ podniósł wycenę Cyfrowego Polsatu do 25,1 zł, nadal zaleca 'trzymaj'

rekomendacji kurs wynosił 24,35 zł. Wczoraj na zamknięciu wynosił 24,28 zł. "Z uwagi na aktualizację naszych finansowych prognoz (efekt netto przejęcia Midasa), odświeżenie mnożników wyceny porównawczej oraz przesunięcie horyzontu wyceny do przodu, nasza ostateczna 12-miesięczna

Kino Polska miało wstępnie 36,06 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r.

wyceny posiadanego dotychczas udziału w jednostce zależnej na dzień bilansowy. Zarząd emitenta zwraca uwagę, iż ww. aktualizacja wyceny jest wyceną tymczasową i może ulec zmianie po zakończeniu procesu alokacji ceny nabycia. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na raportowane wyniki był wzrost wyniku

Kruk miał wstępnie 62 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Skonsolidowana strata netto Kruka wyniosła 62 mln zł w I kwartale 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Kruk dokonał aktualizacji wyceny portfela na łączną kwotę - 125 mln zł, uwzględniając oczekiwany wpływ pandemii COVID

Poprawa wyników Orlenu i Lotosu. Koncerny wychodzą z kryzysu pandemii

Poprawa wyników Orlenu i Lotosu. Koncerny wychodzą z kryzysu pandemii

EBITDA Lifo wzrósł do niemal 2,4 mld zł z nieco ponad 1,6 mld zł przed rokiem.  Tę poprawę wyników grupy Orlen spowodowała m.in. aktualizacja wyceny zapasów ropy naftowej koncernu. Przed rokiem, gdy świat pogrążył się w pandemii koronawirusa, ceny ropy naftowej gwałtownie spadły i Orlen musiał

Setki tysięcy komputerów Asusa zainfekowanych. Wszystko przez aktualizacje wysyłane przez producenta [CZYTNIK]

Setki tysięcy komputerów Asusa zainfekowanych. Wszystko przez aktualizacje wysyłane przez producenta [CZYTNIK]

1. Przestępcy celowali w 600 komputerów, zainfekowali setki tysięcy Grupa przestępcza przejęła dostęp do serwerów Asusa, z których firma wysyłała swoim klientom aktualizacje systemu operacyjnego. Następnie każda z aktualizacji wysyłanych od czerwca do listopada 2018 r. była modyfikowana

Monnari aktualizuje wartość nieruchomości w Łodzi, z pozytywnym wpływem na wynik

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Monnari Trade podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 293/305 (70% udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntów o pow. ok. 105 tys. m2) na koniec 2019 r., a w

Strata netto Vivid Games wyniosła 0,86 mln zł w I poł. 2017 r.

jednorazowe zdarzenie uwzględnione w wartości pozostałych przychodów operacyjnych. Zdarzenie to wynika z aktualizacji wyceny wartości opcji na akcje spółki, które znajdują się w rękach jednego inwestora" - czytamy w raporcie. W I półroczu 2017 spółka rozpoznała m.in

LC Corp ujął kwoty wpływające na skons. wynik brutto za 2017 r.

inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w euro i przeliczana na złotego, w kwocie 100,87 mln zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji "Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych"; - spadek wyceny

GTC miało 36,61 mln euro straty netto w II kw. 2020 r.

r. "Strata netto z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych wynika głównie z dewaluacji wszystkich naszych galerii handlowych, związanej z wpływem pandemii COVID-19 na działalność Grupy w segmencie obiektów handlowych. Strata została skompensowana wzrostem

GTC miało 20,06 mln euro zysku netto w III kw. 2019 r.

32,66 mln euro wobec 28,75 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 43,35 mln euro w III kw. 2019 r. wobec 38,16 mln euro rok wcześniej. "Zysk netto z tytułu aktualizacji wyceny wartości aktywów

DM BOŚ obniżył wycenę Cyfrowego Polsatu do 24,4 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

przy cenie 23,34 zł za akcję. W piątek ok. godz. 9-tej kurs wynosił 24,4 zł. "Z uwagi na aktualizację naszych finansowych prognoz, odświeżenie mnożników wyceny porównawczej oraz przesunięcie horyzontu wyceny do przodu, nasza ostateczna 12-miesięczna wycena walorów

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

Pytanie: Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na wycenę nieruchomości. Jednym z kryteriów oceny ofert jest doświadczenie rzeczoznawcy wskazanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia. W siwz znajduje się zapis: „Celem uzyskania punktów w kryterium »jakość &ndash

PKN Orlen przewiduje odwrócenie ok. 0,8 mld zł odpisów w Unipetrolu

., podała spółka. Grupa dokona także aktualizacji wartości aktywów w Orlen Upstream. "Oszacowana kwota odwrócenia netto odpisów powiększy wysokość skonsolidowanego wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (EBITDA) grupy kapitałowej Orlen. Jej wysokość

QubicGames planuje co najmniej 20 premier gier do końca 2020 r.

zakończyliśmy naszą kolejną udaną promocję Giveaway i wprowadziliśmy 7 gier do Top 30. Jestem przekonany, że przełoży się to na wycenę akcji spółki, które w porównaniu z branżą mają wciąż duży potencjał wzrostu" - powiedział prezes Pieczykolan, cytowany w komunikacie. QubicGames

Zysk netto Orco spadł r/r do 137,28 mln euro w 2017 r.,

;Aktualizacja wyceny netto w 2017 r. wynosi 113 mln euro ( w 2016 r.: 7,1 mln euro), na co składają się wyceny przeprowadzone w czeskich nieruchomościach Bubny, Pragovka i Bubenská i CD Property" - czytamy w komentarzu do wyników. Orco Property Group jest inwestorem

KNF pisze przepisy pod PZU? Pozwoli ubezpieczycielom ciąć odszkodowania

dotąd PZU nie ma odwagi podważać wycen innych towarzystw ubezpieczeniowych i płaci tyle, na ile opiewają faktury. Jak PZU tłumaczy swoją nową politykę kosztorysową? Ma to powstrzymać wzrost cen polis OC dzięki pilnowaniu warsztatów, które nagminnie zawyżają wyceny napraw. Zaniżanie odszkodowań

Zmiany wycen zwiększą wynik brutto LC Corp za I kw. o 18,25 mln zł

.: - wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w euro i przeliczana na zł, w kwocie 15 789 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji 'Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych

Zmiana wycen aktywów zwiększy zysk brutto grupy LC Corp. o 35,56 mln zł w I poł.

przeliczana na zł, w kwocie 80 080 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji 'Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych' - wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro zaciągniętych w związku z budową

Polnord dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę ok. 31,13 mln zł

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Polnord podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny wartości aktywów finansowych spółki. Aktualizacją wartości objęte zostały m.in. akcje spółki Korporacja Budowlana Dom w Kartoszynie w kwocie 28,45 mln zł oraz pożyczka wraz z należnymi

Kruk miał 62,16 mln zł straty netto, 7,04 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

szacunkowym wynikiem za I kw., wysokości 62 mln zł, który spółka przedstawiła 22 maja. "Negatywna aktualizacja wyceny pakietów wierzytelności przełożyła się bezpośrednio na wynik I kwartału 2020 roku, który wyniósł -62 mln zł, czyli o 160 mln zł mniej w porównaniu do

Mostostal Zabrze:Aktualizacja wyceny kontraktu obniży wynik o 19,9 mln zł w 2016

Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny kontraktu, która skutkuje obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego brutto za 2016 r. o kwotę 19,9 mln zł, podała spółka. "W

Członek zarządu Libetu kupił 520 tys. akcji spółki za 676 tys. zł

. przeglądu opcji strategicznych" - dodał członek zarządu spółki. Zgodnie z wynikami aktualizacji wyceny majątku przeprowadzonej w lipcu 2018 r., oszacowana sumaryczna wartość składników majątku trwałego grupy wynosi niemal 315mln zł. Przeprowadzona wycena majątku spółki i

NIK: Restrukturyzacja PGG nie doprowadziła do rentowności działania

. Według Izby, PGG niewłaściwie wyceniła znaczną część nabytych aktywów KW i KHW, co zniekształcało obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki. Wartość tych aktywów na poziomie całej spółki była niższa ok. 40% w stosunku do wycen sporządzonych przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych. W jednych

Mostostal Zabrze miał wstępnie 79,9 mln zł skons. straty netto w 2017 r.

jest obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego brutto za 2017 r. o kwotę 47,6 mln zł, ustaloną zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny. Kwota 47,6 mln zł obejmuje głównie nadwyżkę kosztów nad zrealizowanymi przychodami [...], - aktualizację budżetu kontraktów

Grupa WP.pl zaktualizowała wartość zobowiązania wykupu Nocowanie.pl o 6,6 mln zł

ze zmianą zasad rozliczeń związanych z wykupem, zarząd podjął uchwałę warunkową wskazującą konieczność dokonania aktualizacji ujętej w sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej wyceny zobowiązania opcyjnego do wykupu, dodano. "Zarząd emitenta informuje ponadto, że

Libet będzie kontynuował przegląd opcji strategicznych

informowali o postępach" - zaznaczył Lehmann. W lipcu 2018 Grupa Libet przeprowadziła aktualizację wyceny majątku. Oszacowana sumaryczna wartość składników majątku trwałego wynosi niemal 315 mln zł, co świadczy o wysokiej wartości aktywów grupy. Libet umacnia swoją pozycję

Kredyt Inkaso miał 20,5 mln zł straty netto, 2,5 mln zł zysku EBIT w I-III kw.

spółka w raporcie. "Odnotowana w analizowanym okresie strata netto jest w dużej mierze konsekwencją wyższej niż w roku poprzednim wartości amortyzacji portfeli (różnica między wpłatami a przychodami odsetkowymi) oraz niższą wartością aktualizacji wyceny. W okresie I-III

DM PKO BP obniżył rekomendację GTC do 'trzymaj', wycena w górę do 10,14 zł

projektu Galerii Wilanów" - czytamy w raporcie. Broker oczekuje, że dodatkowy zysk z aktualizacji wyceny Galerii Północnej może wynieść ok. 40-50 mln euro. "W 2018 r. oczekujemy rozpoczęcia budowy City Tower w Budapeszcie oraz biurowców w

Grupa WP: Domodi jest najszybciej rosnącym biznesem holdingu

przejęcia". Stąd potrzeba aktualizacji wyceny, która wpływa na wynik netto, poinformowała wiceprezes Wirtualna Polska Holding odpowiedzialna za finanse Elżbieta Bujniewicz-Belka. "Jest to odzwierciedlenie jednorazowej korekty w wycenie spółki DOMODI, która jest

KGHM: Kanada wydała negatywną decyzję ws. projektu Ajax

. "KGHM Ajax po zapoznaniu się z argumentacją decyzji federalnej, w połączeniu z uprzednio wydaną decyzją prowincjonalną, rozważy podjęcie kolejnych kroków" - czytamy w komunikacie. Ze względu na aktualizację wyceny projektu Ajax na dzień 31 grudnia 2017 roku, w której

Zysk netto Orco wzrósł r/r do 62,61 mln euro w 2017 r.

mln euro). "Aktualizacja wyceny netto za pierwsze sześć miesięcy 2017 r. wynosi 74,5 mln euro (w I poł. 2016 r.: 10,3 mln euro), na co składają się wyceny przeprowadzone w czeskich nieruchomościach Bubny, Pragovka i Bubenská. Wzrost ich wartości wynikał głównie z

Vivid Games miało 3,07 mln zł straty netto, -1,55 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

również przychody i koszty operacyjne. Podstawowym ich składnikiem jest aktualizacja wyceny instrumentu pochodnego (wartość na 31.03.2018 wynosi ponad 4,5 mln zł), która wygenerowała w I kw. 2018 koszt operacyjny wyższy o 26% od kosztu poniesionego w I kw. 2017. Wycena była większa o ponad 0,3 mln zł z

Libet prognozuje 17 mln zł zysku netto, 40 mln zł EBITDA w 2019 r.

budownictwie mieszkaniowym" ? wyjaśnił Lehmann. W lipcu 2018 r. Grupa Libet przeprowadziła aktualizację wyceny majątku. Zgodnie z jej wynikami, oszacowana sumaryczna wartość składników majątku trwałego Grupy wynosi niemal 315mln zł. Przeprowadzona wycena majątku Spółki i spółek

Zysk netto Budimeksu wzrósł r/r do 159 mln zł w IV kw. 2016 r.

aktualizacji wyceny ryzyk na jednym z realizowanych kontraktów infrastrukturalnych wartość rezerwy na przewidywane straty na dzień 31 grudnia 2016 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 60 mln zł. Po uwzględnieniu aktualizacji wyceny ryzyk skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex w IV kwartale 2016 roku

DM BOŚ obniżył wycenę Eurocash do 30 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

prognozy zysków dla Eurocashu na 2017 i lata następne. Od wydania przez nas fundamentalnej rekomendacji Sprzedaj kurs akcji spółki notował dwucyfrowe tempo spadku i po korekcie naszych prognoz oraz aktualizacji wyceny porównawczej nadal postrzegamy walory Eurocashu jako drogie" - czytamy w raporcie

'Nowe PZU' stopniowo zmieni model działania na firmę usługową z pełną ofertą

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020 zakłada, że Grupa połączy wszystkie aspekty działalności w jedną, pełną ofertę zbudowaną wokół potrzeb klienta oraz stopniowo zmieni model funkcjonowania firmy z modelu

Wynik finansowy PKP Cargo za 2017 dzięki odpisowi będzie lepszy o 22,2 mln zł

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Ze względu na wzrost cen złomu na dzień 31 grudnia 2017 r. w stosunku do cen przyjętych przez PKP Cargo do wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego w poprzednich okresach, zarząd po przeprowadzeniu analizy, podjął decyzję o dokonaniu

DM BOŚ podniósł wycenę Eurocash do 34,2 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

obniżyliśmy prognozy zysków dla Eurocashu na 2017 i lata następne. Pomimo podwyższenia naszej 12-miesięcznej wyceny w konsekwencji korekty naszych prognoz finansowych i aktualizacji wyceny porównawczej, postrzegamy walory spółki jako zbyt drogie. Zważywszy wygórowany wskaźnik EV/EBITDA (odpowiednio ok. 12x i

Sygnity rozpozna w wynikach 2016/2017 rezerwy i odpisy na kwotę ok. 24 mln zł 

stanowią operacje księgowe na łączną szacunkową kwotę wynoszącą na dzień podjęcia ww. decyzji ok. 24 mln zł, które obejmują łącznie 22 odpisy/rezerwy o wartości jednostkowej od ok. 0,01 do ok. 4,2 mln zł, wynikające przede wszystkim z tytułu: a) zmiany wyceny projektów

PL Group planuje przejście na rynek główny GPW z NewConnect w II poł. 2020 r.

wcześniej skupowi akcji własnych" - powiedział Albin podczas konferencji prasowej. "Do przejścia na GPW potrzebujemy odpowiedniej kapitalizacji. Obecna wycena akcji - naszym zdaniem - odbiega od naszego potencjału, stąd m.in. skup własnych akcji, którym pokazujemy dobrą

Kogeneracja miała wstępnie ok. 35,9 mln zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.

KDT wyniosły 82 477 tys. zł), podano także. "Zmiana szacunków z tytułu rekompensat KDT dotyczy wyników spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. i jest efektem aktualizacji prognozowanych ścieżek cenowych energii elektrycznej w latach 2019-2024 oraz ujęcia dodatkowego

Strata netto Vistalu wyniosła 107,1 mln zł w II kw. 2017 r.

Vistal Gdynia, w związku z otrzymaniem od Vistal Offshore korekty wyceny długoterminowych kontraktów budowlanych, skorygował aktualizację wyceny swoich długoterminowych kontraktów budowlanych, co miało pomniejszyć dodatkowo jednostkowy wynik finansowy brutto o ok. 0,7 mln zł oraz skonsolidowany wynik

Elektrobudowa miała 46,9 mln zł jednostkowej straty EBITDA w I półroczu 2019

sprzedaży spółki wyniosły 236,4 mln zł, podano. "Na pozycje zaprezentowane powyżej wpływ miały przede wszystkim następujące zdarzenia: -27 mln zł - aktualizacja wyceny budżetów kontraktów, w tym w szczególności kontraktów realizowanych w: Turowie (Budimex, Technicas Reunidas

Vistal Gdynia rozpoznał korekty, które obniżą wynik brutto o dalsze 44,7 mln zł

Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia, w związku z otrzymaniem od Vistal Offshore korekty wyceny długoterminowych kontraktów budowlanych, skorygował aktualizację wyceny swoich długoterminowych kontraktów budowlanych, co pomniejszy dodatkowo jednostkowy wynik finansowy

DM Vestor podwyższył wycenę Marvipolu do 17 zł na akcję

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor podwyższyli wycenę Marvipolu do 17 zł na akcję z 14 zł wcześniej, wynika z aktualizacji raportu datowanej na 6 kwietnia. W dniu wydania aktualizacji kurs wynosił 13,3 zł. W czwartek

Netia szacuje możliwy odpis aktualizacyjny na 150,7 mln zł za 2017 r.

. Spółka zakończyła przegląd założeń wyceny aktywów za rok 2017 i podjęła decyzję o aktualizacji założeń wyceny aktywów. Jednocześnie jest w trakcie przeprowadzania testu na trwałą utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36 poprzez porównanie wartości bilansowej składników aktywów z ich wartością

Elektrobudowa miała wstępnie 34,1 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2019

przedstawione powyżej wartości straty wpływ miały przede wszystkim następujące zdarzenia: - (-28) mln zł - aktualizacja wyceny budżetów kontraktów, w tym w szczególności kontraktów realizowanych w: Turowie (Budimex), Opolu (Polimex) oraz Koninie (PSE) przeprowadzone w związku z

Noble Securities obniżyło rekomendację Inter Cars do 'trzymaj', wycena 297,9 zł

Warszawa, 29.09.2016 (ISBnews) - Analitycy Noble Securities obniżyli rekomendację Inter Cars do "trzymaj" z "akumuluj" i podwyższyli wycenę do 297,9 zł z 265,2 zł, wynika z raportu datowanego na 26 września. W dniu wydania

Trakcja miała 285,43 mln zł straty netto, 288,39 mln zł straty EBIT w 2019 r.

, aktualizację budżetów kontraktów również pod kątem dodatkowych kosztów w związku z wydłużonym czasem ich realizacji; aktualizację budżetów kontraktów o możliwe oraz niemożliwe do osiągnięcia optymalizacje na kontraktach budowlanych, a także wzrost zaawansowania realizacji kontraktów (głównie kontraktów

Grupy WP: Spółka zal. nabędzie 10% udziałów w Nocowanie.pl, będzie miała ok. 85%

, przy czym wstępny szacunek jego zdyskontowanej wartości po realizacji opcji 2019 wynosi około 21 mln zł. Łączna różnica w zdyskontowanej wycenie opcji 2019, opcji 2020 oraz opcji 2021 w kwocie około 4 mln zł ujęta zostanie w wyniku Grupy jako dodatkowy przychód z tytułu aktualizacji wyceny zobowiązania

Grupa Qumak miała szacunkowo 20,1 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r.

. ?Jednocześnie na sprawozdanie (bilans) istotny wpływ będą miały przeszacowania majątku dokonane w związku ze złożeniem przez spółkę w dniu 31.10.2018 r. wniosku o ogłoszenie upadłości. Korekty te ujęte zostaną w powiązaniu z ?kapitałem z aktualizacji wyceny" - czytamy w komunikacie

Photon Energy miał 1,69 mln euro straty netto, 1,39 mln euro EBITDA w I kw.

do sieci nowych elektrowni w węgierskiej miejscowości Tata spółka dokonała aktualizacji wyceny aktywów w wysokości 2,086 mln euro. Z kolei zmienność kursów korony czeskiej i forinta węgierskiego spowodowana pandemią COVID-19 wygenerowała ujemną niezrealizowaną różnicę walutową w bilansie na koniec

Spółka zależna Vistalu złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

, złożyli wnioski o ogłoszenie ich upadłości. Vistal Gdynia poinformował dziś we wcześniejszym komunikacie, że w związku z otrzymaniem od innej spółki z grupy - Vistal Offshore korekty wyceny długoterminowych kontraktów budowlanych, skorygował aktualizację wyceny swoich

"Cyberpunk 2077" wraca do sklepu PlayStation. Czekał na to pół roku

pracuje nad koniecznymi poprawkami, przez co wyłączona jest z ewentualnych prac koncepcyjnych nad kolejnymi tytułami. Pod koniec marca firma przedstawiła aktualizację swojej strategii i jednym z głównych jej punktów było zapewnienie, że w przyszłości będzie ostrożniej konstruowała swój marketing

Capital Park miał 262,94 mln zł zysku netto, 367,3 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych i tym samym na rekordowo wysoki wzrost NAV (+27% r/r). Dzięki wpływom ze sprzedaży tego kluczowego projektu nasze saldo gotówki na koniec roku wyniosło rekordowe 604 mln zł a wskaźniki zadłużenia netto spadły aż do poziomu 5%" - czytamy w liście zarządu do

DM BOŚ podniósł wycenę Famuru do 3,75 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

cenie za akcję w wysokości 2,32 zł, zaś w czwartek ok. godz. 9:05 kurs akcji wynosił 2,64 zł. Analitycy wskazali, że raport jest aktualizacją prognoz dla spółki i wyceny spółki opartymi na ryzykownym założeniu, że fuzja z Kopeksem ostatecznie dojdzie do skutku

Zysk netto PKP Cargo wyniósł 81,67 mln zł w 2017 r. wobec straty rok wcześniej

. Skorygowane przychody z działalności operacyjnej spółki wzrosły o 10,5% r/r, a skorygowane koszty działalności operacyjnej wzrosły o 5,7% r/r, podano w raporcie. "W 2017 r. w spółce dokonano aktualizacji wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego oraz rozwiązanie części

DM BOŚ obniżył wycenę Eurocash do 32,8 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

fundamentalnej rekomendacji sprzedaj kurs akcji spółki zanotował dwucyfrowe tempo spadku i po korekcie naszych prognoz oraz aktualizacji wyceny porównawczej w dalszym ciągu postrzegamy walory Eurocashu jako drogie notowane przy wymagającym wskaźniku EV/EBITDA na 2016 i 2017 odpowiednio ok. 11x i 10x. W

Best miał 32,07 mln zł zysku netto, 75,06 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

wyniósł 34,94 mln zł wobec 55,05 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik netto w 2018 r. był niższy niż rok wcześniej, o czym przesądziła istotna aktualizacja wyceny portfeli wierzytelności należących do Grupy Best. "Z uwagi na liczne zmiany przepisów

Marvipol miał 7,79 mln zł zysku netto, 12,11 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

(OBI w Łodzi) oraz aktualizacją wyceny IC 81 (Konotopa II) związaną ze sprzedażą udziałów w spółce po okresie sprawozdawczym" - czytamy w raporcie. W I kwartale 2019 r. Grupa Marvipol sprzedała 303 lokale, przekazała nabywcom 169 lokali, a powierzchnia użytkowa projektów

PZ Cormay miał 2,4 mln zł zysku netto, 3,97 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

wyniki I kwartału 2019 roku w wysokości 5,1 mln zł miała aktualizacja wyceny udziałów Grupy PZ Cormay w spółce Diesse Diagnostica Senese, związana z jej niedawną sprzedażą. Zakończenie wielomiesięcznego, złożonego procesu sprzedaży włoskiej spółki to ważny krok w procesie rozwoju naszej grupy i budowy

DM Vestor podwyższył wycenę Marvipolu do 14 zł na akcję

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Analitycy DM Vestor podwyższyli wycenę Marvipolu do 14 zł na akcję z 11,4 zł, wynika z raportu datowanego na 5 grudnia. W dniu wydania aktualizacji kurs wynosił 10,7 zł. W poniedziałek kurs oscyluje na poziomie 10,59

Libet rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

. Grupa Libet poinformowała także niedawno o przeprowadzeniu aktualizacji wyceny majątku. Oszacowana sumaryczna wartość składników majątku trwałego wynosi niemal 315 mln zł, Libet prowadzi obecnie produkcję na terenie 15 zakładów, przypomniano. Libet to największy producent

Grupa BIK miała 7,1 mln zł zysku netto, 12,89 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

półrocza dokonana została również aktualizacja parametrów wyceny poszczególnych nieruchomości. Dodatkowo skorzystaliśmy na osłabieniu kursu złotówki do euro, co miało bezpośredni wpływ na aktualizację wyceny nieruchomości inwestycyjnych, których wartość określana jest właśnie w tej walucie. Jednocześnie

Atlas Estates miało 5,81 mln euro zysku netto, 14,69 mln euro zysku EBIT w 2018

wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych o 7 mln euro; - kwota 4,2 mln euro z tytułu aktualizacji wyceny hoteli na 31 grudnia 2018 r.; - wpływy ze sprzedaży budynku biurowego Sadowa w kwocie 9,1 mln euro, które zostały wykorzystane na całkowitą

ZEW Kogeneracja miała wstępnie 149,7 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r.

PGE (w tym w ramach aktywów nabytych w 2017 r.), podano również. W związku z decyzją o przeznaczeniu powyższego przydziału uprawnień do emisji CO2 do sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujęto wycenę w skonsolidowanych przychodach finansowych w kwocie 108 467

LC Corp przyjął politykę dywidendową opartą na wskaźniku dług netto/kapitały wł.

wyceny wartości godziwej nieruchomości lub zmiany kursu walutowego, - aktualizacji wartości zobowiązań walutowych z tytułu zmiany kursu walutowego" - wyjaśniono w komunikacie. Spółka zastrzegła że wypłata dywidendy będzie możliwa pod warunkiem, że wyniki jednostkowe spółki LC Corp będą pozwalały na

Kredyt Inkaso miało 6,22 mln zł straty netto w I poł. roku obrot. 2019/2020

aktualizacja wycen pakietów wierzytelności wyniosła 22,7 mln zł, podczas gdy w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 1,3 mln zł. Dodatkowo grupa odnotowała wzrost kosztów operacyjnych związany ze wzrostem skali działalności, refinansowaniem długu oraz inwestycjami w systemy

Pegas oczekuje zysku EBITDA w tym roku bliżej 44 mln euro niż 48,5 mln euro

optymizmem, a naszym głównym celem pozostaje osiągnięcie całorocznego zysku EBITDA na prognozowanym poziomie. Z celem tym wiąże się istotne wyzwanie, bowiem w związku z kursem naszych akcji i wynikającą z niego aktualizacją wyceny programu opcji na akcje wynik EBITDA w tym roku jest obciążony kwotą ok. 3,5

GTC miało 24,31 mln euro zysku netto, 27 mln euro marży brutto z najmu w I kw.

kw. 2017 r.). Na osiągnięty wynik największy wpływ miał zysk z aktualizacji wyceny oraz wzrost wyniku na działalności operacyjnej" - czytamy w komunikacie. Zysk z aktualizacji wartości aktywów wyniósł 12,53 mln euro wobec 24,42 mln euro zysku rok wcześniej

Strata netto Vivid Games zmniejszyła się r/r do 0,85 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Vivid Games odnotował 0,85 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2017 r. wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Na wynik miały wpływ m.in. aktualizacja wyceny opcji na akcje

Haitong Bank obniżył rekomendację Capital Park do 'neutralnie', wycena 6,83 zł

trzech lat. Jednak według naszych prognoz w tym roku zysk netto odnotuje widoczny spadek r/r (ze względu na prognozowany spadek wyniku z aktualizacji wyceny portfela nieruchomości), przed powrotem na ścieżkę wzrostu w latach 2017-2018" - czytamy w komunikacie poświęconym rekomendacji

Zysk netto GTC wzrósł r/r do 27,5 mln euro w II kw. 2017 r.

wynikał głównie z zysku z aktualizacji wyceny nieruchomości. "Zysk z wyceny nieruchomości wyniósł 51 mln euro głównie dzięki projektom w trakcie realizacji i aktualizacji wartości portfela nieruchomości generujących przychody" - czytamy w komunikacie poświęconym

Enea miała wstępnie 99 mln zł straty netto,1,82 mld zł zysku EBITDA w I poł. br.

sprzedaży energii oraz aktualizacja wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie wzrosły koszty zakupu energii (spowodowane głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO2) oraz koszty obowiązków ekologicznych" - czytamy dalej. Jednostkowe przychody ze sprzedaży oraz inne dochody

Noble obniżyło rekomendację Trakcji do 'trzymaj', wycena w górę do 15,7 zł

drogi. W wyniku aktualizacji naszych prognoz podnosimy wycenę z 14,9 zł do 15,7 zł i z uwagi na wzrost kursu od momentu wydania poprzedniej rekomendacji o 17% obniżamy ją z 'akumuluj' do 'trzymaj'" - czytamy w raporcie. Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie

Photon Energy miało 0,95 mln euro straty netto, 4,04 mln euro EBITDA w II kw.

elektrowni o mocy 3 MWp w Wodonga, w Australii, wskazano także. "Dzięki przyłączeniu do sieci nowych elektrowni w Mályi i Kunszentmárton, spółka odnotowała dodatnią aktualizację wyceny aktywów w wysokości 0,641 mln euro w pozostałych całkowitych dochodach

GUS: Wynik finansowy netto SKOK-ów wyniósł 47,2 mln zł w 2018 r.

główny wpływ miało obniżenie funduszu z aktualizacji wyceny o 104,7 mln zł oraz funduszu udziałowego o 82,8 mln zł przy zmniejszeniu strat z lat ubiegłych o 180,1 mln zł, podano również. "Wynik działalności kas ukształtował się w 2018 r. na poziomie 439,6 mln zł. Głównym

Wstępny szac. zysk netto Grupy Kruk wzrósł o 20,6% r/r do 300 mln zł w 2017 r.

/r, czyli o 1,4 pkt. proc. poniżej celu określonego w strategii na lata 2015-2019, dodano. "Spółka zastrzega, że wstępny szacunkowy wynik finansowy może ulec zmianie, w szczególności w związku z wysokością aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności, która ma wpływ na

Zysk netto Kredyt Inkaso spadł r/r do 1,55 mln zł w I poł. r. obr. 2016/2017

własnych, jak i portfeli na zlecenie. Poziom przychodów z tytułu wpłat dłużników utrzymał się na poziomie 69 mln zł porównywalnym w stosunku do półrocza roku poprzedniego 69,2 mln zł. Spółka w okresie bieżącym dokonała jednak aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności, polegającej na skorygowaniu prognoz

Kredyt Inkaso miało 3,62 mln zł straty netto w I kw. r.obr. 2019/2020

aktualizacja wycen pakietów wierzytelności wyniosła 9,3 mln zł, podczas gdy w I kwartale trwającego roku obrotowego było to 0,2 mln zł. Dodatkowo grupa odnotowała wzrost kosztów operacyjnych związany z rozwojem swojej działalności operacyjnej oraz wpływ ujemnych różnic kursowych w kosztach finansowych"

Zysk netto Introlu spadł r/r do 2,4 mln zł w III kw. 2017 r.

ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 18,98 mln zł wobec 12,73 mln zł zysku rok wcześniej. "Na 30 września 2017 r. miała miejsce aktualizacja wartości inwestycji tj. wycena posiadanych przez Introl S.A. 671 399 akcji spółki Mostostal Zabrze S.A

Zysk netto GTC spadł r/r do 156,3 mln euro w 2017 r.

osiągnięty wynik miały wpływ przede wszystkim zysk z aktualizacji wyceny oraz wzrost wyniku na działalności operacyjnej. W roku 2016 grupa rozpoznała jednorazowy zysk z tytułu podatku dochodowego w wysokości 48 mln euro, związane z połączenia GTC S.A. z GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. i GTC RH B.V

LC Corp: Zmiany kursu euro obniżyły skons. zysk brutto o 52,98 mln zł w I kw.

. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji 'Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych' - spadek wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 30 643

DM Vestor podwyższył wycenę Mercator Medical do 27,2 zł na akcję

Warszawa, 09.12.2016 (ISBnews) - Analitycy DM Vestor podwyższyli wycenę Mercator Medical do 27,2 zł na akcję z 26,5 zł, wynika z raportu datowanego na 9 grudnia. W dniu wydania aktualizacji kurs wynosił 18,8 zł. W piątek ok. godz. 9:45 kurs wynosił

Spór o wysokość opłat za użytkowanie wieczyste w Kielcach. 6 razy drożej nie będzie

wypowiedziano mu dotychczasowe warunki i w ramach aktualizacji naliczono nową kwotę. Teraz wynosi ona 14,5 tys. zł, a to oznacza wzrost o 600 procent. Miasto powoływało się przy tym na nową wycenę nieruchomości. Właściciel zakładu nie zgodził się na taką

Vivid Games: Docelowe portfolio gier ma zapewnić rosnące w czasie przychody

gry "Real Boxing" o 70%. "To efekt marcowej aktualizacji. Warto tu podkreślić, że kolejne odsłony 'Real Boxing' nie kanibalizują wpływów starszych wersji. Obserwujemy, iż wzrost monetyzacji 'Real Boxing' jest stały, w najbliższych miesiącach czekają nas

Jak się bronić przed podwyżką opłaty za wieczyste użytkowanie?

). Problem w tym, że rzeczoznawcy majątkowi wrzucają do jednego worka zarówno działki kupione przez deweloperów pod inwestycje komercyjne, jak i te z już istniejącymi budynkami mieszkalnymi. W efekcie wartość tych drugich działek bywa zawyżana. Dowodem na to, że wyceny budzą kontrowersje, są tysiące odwołań

PKN Orlen miał 2 244 mln zł straty netto, 1 607 mln zł EBITDA LIFO w I kw.

zł rok wcześniej. Efekt LIFO: (-) 2,1 mld zł wpływu spadku cen ropy na wycenę zapasów, podano także. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22 077 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 25 246 mln zł rok wcześniej. Przychody: spadek o (-) 13% (r/r

Cyfryzacja sposobem na sukces. Nowe strategie na zyski

czasie rzeczywistym menedżerom lepszą alokację kapitału i siły roboczej firmy. Wydajne firmy regularnie dokonują przeglądu i aktualizacji swoich działań na co najmniej trzy sposoby: usprawnienie istniejących procesów, przyjęcie najlepszych praktyk spoza organizacji oraz określenie najbardziej

Zysk netto MLP Group spadł r/r do 0,15 mln zł w I kw. 2015 r.

wyniosła 17,66 mln zł wobec 14,37 mln zł zysku rok wcześniej. Strata z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych wyniosła 36 mln zł w I kw. 2015 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,1 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 24,14 mln zł rok wcześniej

PGNiG miało 30 mln zł zysku netto, 1 575 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

S.A., spółka zależna PGNiG, rozpoznała odpis z tytułu aktualizacji wartości posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. (PGG). Wpływ wyceny metodą praw własności udziałów w PGG na skonsolidowany wynik netto grupy kapitałowej PGNiG w IV kw. 2019 roku wyniósł -272 mln zł" - zaznaczono w