aktualizacją planu

Efekt OFE, czyli budżet na sterydach "opłaty przekształceniowej"

Są już pierwsze efekty planu przekształcenia OFE. Najnowsza aktualizacja planu konwergencji przewiduje, że w przyszłym roku zamiast deficytu sektora finansów publicznych będziemy mieli niewielką nadwyżkę w budżecie, m.in. dzięki pieniądzom z OFE.

Rząd ma plan finansowy na najbliższe lata

inflacja o 2,7 proc. Takie założenia rząd przekaże partnerom społecznym z Komisji Trójstronnej. W środę do tych danych doszły kolejne, zapisane w aktualizacji wieloletniego planu finansowego. - Dobre wyniki gospodarcze oraz skuteczne działania konsolidacyjne rządu w 2011 r

Min. Finansów potwierdza: zbijemy deficyt budżetowy do 3 proc. PKB w 2012

W planie konwergencji Polska szczegółowo opisuje, jak stoimy z wypełnieniem unijnych kryteriów konwergencji i kiedy uda się nam zrealizować wyznaczone przez Brukselę wskaźniki. Największy problem mamy z kryterium fiskalnym. Obecnie deficyt sektora finansów publicznych znacznie

Patkowski z MF: Prognoza 8,4% PKB dot. deficytu general gov't może wzrosnąć

wyklucza, że jesienią może podwyższyć ten szacunek, zapowiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski. "Jeśli chodzi o deficyt general government, tutaj trzymamy się planu konwergencji, tj. -8,4%. [?] Jesienią nastąpi aktualizacja planu konwergencji - będzie dyskutowany

Naimski: Polityka rządu wobec sektora naftowego nie wymaga aktualizacji

Miszewko Strzałkowskie, 18.09.2019 (ISBnews) - Uchwalona w listopadzie 2017 roku polityka rządu dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym nie wymaga aktualizacji, ocenił pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski

JSW planuje publikację aktualizacji strategii na I kw. 2020 r.

. "Przygotowujemy trzy dokumenty: plan techniczno-ekonomiczny, aktualizację strategii, program dostosowawczy. 18 grudnia przedstawimy je radzie nadzorczej, a w I kwartale nastąpi publikacja" - powiedział Dyczko podczas spotkania z dziennikarzami. W połowie listopada

Dodatkowy miesiąc na analizę Krajowego Planu Odbudowy? Polska rozmawia z Komisją Europejską

Dodatkowy miesiąc na analizę Krajowego Planu Odbudowy? Polska rozmawia z Komisją Europejską

12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności: "Komisja ocenia plan odbudowy i zwiększania odporności lub, w stosownych przypadkach, aktualizację tego planu, przedłożone przez państwo członkowskie (...) w terminie dwóch miesięcy od formalnego

Rząd podejmie m.in. uchwałę ws. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów na środowym posiedzeniu ma między innymi podjąć uchwalę ws. przygotowanego przez ministra finansów Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022, a także przyjąć projekt krajowego programu reform na rzecz realizacji

MF podniósł prognozę wzrostu PKB na ten rok do 4% w ramach APK

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - W Aktualizacji planu konwergencji (APK), którą rząd zajmie się po Wielkanocy, została podniesiona m.in. prognoza wzrostu PKB na ten rok do 4% z 3,8%, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. "Do 30

BoomBit odnotował 8,5 mln zł przychodów w styczniu 2020 r.

A Lot! oraz Darts Club". "Siłą rzeczy, ze względu na wspomniane plany aktualizacji, budżet marketingowy na te tytuły został przesunięty na kolejne okresy. Większe kampanie marketingowe dla nich rozpoczniemy zaraz po wprowadzeniu aktualizacji" - dodał Soares

"Cyberpunk 2077" dostał pierwszą dużą listę poprawek. CD Projekt spełnił obietnicę, ale pojawiły się nowe błędy

"Cyberpunk 2077" dostał pierwszą dużą listę poprawek. CD Projekt spełnił obietnicę, ale pojawiły się nowe błędy

W połowie stycznia Marcin Iwiński, współzałożyciel CD Projektu, opublikował wideo, w którym po raz kolejny przeprosił graczy za błędy pojawiające się szczególnie w wersjach na starsze konsole. Pokazał też plan naprawy gry i zapowiedział pierwszą dużą łatę w ciągu 10 dni, choć już wcześniej

Gawęda z MAP: Powstanie aktualizacja programu dla górnictwa węgla kamiennego

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) pracuje nad aktualizacją programu dla górnictwa kamiennego, tak by dostosować sektor do zapotrzebowania energetyki, poinformował wiceminister Adam Gawęda. "W tej chwili

Getin Noble Bank uruchomił zatwierdzony przez KNF plan naprawy

dotychczas realizowany "Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank S.A. na lata 2017-2021 - Aktualizację Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016-2019". Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany

Rząd chce odstąpić od sporządzenia wieloletniego planu finansowego w 2020 r.

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Strona rządowa, w terminie do dnia 10 maja każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego wieloletni plan finansowy państwa zawierający Aktualizację Programu

Konsorcjum Stali rozszerza plan inwestycyjny, wydatki wzrosną do ok. 68 mln zł

nadzorcza zatwierdziła przedmiotową aktualizację planu. Emitent informuje, że plan inwestycyjny w pozostałym zakresie nie ulega zmianie" - czytamy także. W maju br. Konsorcjum Stali przyjęło plan inwestycyjny na lata 2019-2021, zakładający wydatki na jego realizację na

Zaktualizowany plan BSC Drukarni Opakowań zakłada 46,4 mln zł inwestycji w br.

przez spółkę za maszyny do nowego zakładu, wyniosą ok. 15,8 mln zł. "Na aktualizację planu inwestycyjnego wpływ miały następujące czynniki: - podpisanie kontraktów na zakup maszyn powodujące aktualizację cen planowanych zakupów oraz przesunięcie

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 30 stycznia --09:00: Konferencja prasowa 7Levels nt. aktualizacji strategii spółki oraz planów wydawniczych na 2020 r. --09:00: Podpisanie umów o dofinansowanie zakupu zeroemisyjnych autobusów

Gaz-System zaktualizuje plan rozwoju, zakłada wyższy wzrost popytu na gaz

mld m3 w 2030 r. "Składamy w tej chwili aktualizację dziesięcioletniego planu rozwoju do prezesa URE" - powiedział Zawartko dziennikarzom. Wyjaśnił, że składanie aktualizacji co dwa lata jest zgodnie z przyjętym harmonogramem

Kruk nie spodziewa się negatywnych zdarzeń jednorazowych w II poł. roku

rynku słowackim negatywnej aktualizacji wartości portfela w kwocie 19 mln zł w wyniku uwzględnienia zaleceń pokontrolnych nadzorcy i wstrzymania windykacji spraw nabytych od jednej z instytucji finansowych. "To było dla nas bardzo duże zaskoczenie i pierwsza taka sytuacja

Idea Bank przygotuje nowy plan naprawy w ciągu maks. 3 mies.

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Idea Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie odmowy zatwierdzenia przez KNF aktualizacji planu naprawy grupy kapitałowej Idea Bank, podał bank. Priorytetem banku jest przekazanie nowego planu naprawy w najkrótszym

7Levels planuje pięć premier gier i jeden update w III kw. 2020 r.

nieznaczne przesunięcia w harmonogramie premier niektórych gier, przekazuje aktualizację planu wydawniczego emitenta na najbliższe miesiące: III kwartał 2020 r.: - update gry 'Warplanes: WWII Dogfight' (nowa kampania

Bank Pocztowy zaktualizował strategię i wydłużył jej horyzont do 2022 r.

aktualizacji strategicznego planu finansowego i samej strategii banku oraz wydłużenie ich horyzontu strategicznego do 2022 r., wyjaśniono. "Jednym z nich była zmiana warunków rynkowych, w szczególności w zakresie wydłużenia oczekiwanego horyzontu stałych stóp procentowych

Amerykańskie elektrownie atomowe w Polsce? Znamy ustalenia

Euratom, a Bruksela nie zgłosiła do niego zastrzeżeń.  Sześć bloków atomowych Na początku października rząd premiera Mateusza Morawieckiego przyjął aktualizację Programu Polskiej Energii Jądrowej, uchwalonego w 2014 r. przez PO-PSL. Aktualizacja przewiduje budowę do 2040 r. sześciu atomowych bloków

Kronika zapowiedzianej katastrofy, czyli cichy pogrzeb "planu Morawieckiego"

Przyjęta przez rząd w roku 2016 Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, zwana popularnie „planem Morawieckiego” przewidywała zrealizowanie wielu projektów inwestycyjnych (głównie rękami podmiotów państwowych), dzięki którym polska gospodarka stanie się bardziej nowoczesna, konkurencyjna

Aktualizacja strategii PERN przewiduje 2,7 mld zł nakładów inwest. do 2022 r.

Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Walne zgromadzenie akcjonariuszy PERN zatwierdziło wieloletni plan strategiczny spółki na lata 2018?2022, czyli aktualizację strategii, podała spółka. Do 2022 roku nakłady inwestycyjne Grupy PERN wyniosą łącznie 2,7 mld zł

KGHM podtrzymuje prognozy produkcji molibdenu w Sierra Gorda, srebra w Polsce

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź nie widzi potrzeby aktualizacji prognozy produkcji molibdenu w Sierra Gorda, ani produkcji srebra w Polsce, poinformowali członkowie zarządu. Perspektywy produkcji w KGHM International są analizowane

No Gravity Games celuje w sprzedaz łącznie min. 400 tys. sztuk gier w 2020 r.

półroczu. "Emitent wyjaśnia, ze najnowsza aktualizacja planu wydawniczego została dokonana przy uwzględnieniu (1) stale zmieniającej się sytuacji na rynku gier, (2) wyników testów gier przygotowywanych do premiery i konieczności wprowadzenia poprawek w wyniku

Zaktualizowany plan wydawniczy No Gravity Games obejmuje wydanie 12 gier

Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Zaktualizowany plan wydawniczy No Gravity Games obejmuje 12 gier, których premiery zaplanowane są na okres od października 2019 r. do II kw. 2020 r., podała spółka. Po aktualizacji planu wydawniczego celem spółki jest osiągnięcie w roku 2019

Prezes PZU: Realizacja strategii do 2020 pozostaje niezwykle ambitnym planem

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nie będzie dokonywać aktualizacji celów strategicznych do 2020 roku, ponieważ uważa je za bardzo ambitne, poinformował prezes Paweł Surówka. "Bardziej już myślimy o strategii w

Aktualizacja strategii GPW podtrzymuje cele finansowe; szczegóły inicjatyw 27 VI

technologicznych, - utrzymanie atrakcyjnej polityki dywidendowej" - czytamy dalej. Przyjęta aktualizacja strategii stanowi aktualizację i uszczegółowienie działań w ramach wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania spółki zawartego w dokumencie pt. "

Bloober Team: Rozważamy M&A lub pozyskanie partnera branżowego

; - czytamy w aktualizacji planu strategicznego spółki na lata 2020-2022. Według spółki, zainteresowanie współpracą z firmą rozważają liczni partnerzy branżowi, natomiast ich potencjalny wybór będzie związany z realizacją strategii długoterminowej (tym elementów takich jaka

PKN Orlen przewiduje odwrócenie ok. 0,8 mld zł odpisów w Unipetrolu

., podała spółka. Grupa dokona także aktualizacji wartości aktywów w Orlen Upstream. "Oszacowana kwota odwrócenia netto odpisów powiększy wysokość skonsolidowanego wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (EBITDA) grupy kapitałowej Orlen. Jej wysokość

Biden proponuje globalny podatek dla wielkich korporacji

negocjujących międzynarodowe opodatkowanie na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Czytaj też: Globalny minimalny podatek CIT Bidena. Plan ambitny, utopijny czy polityczny? Porozumienie zawarte w OECD pozwoliłoby prezydentowi Joemu Bidenowi - jak pisze “Financial Times&rdquo

Skiba z MF: Spodziewamy się wzrostu dynamiki eksportu, co będzie wspierać PKB

. Spodziewamy się wzrostu dynamiki eksportu. To podstawa, na której - naszym zdaniem - można oczekiwać, że wzrost gospodarczy będzie przyspieszał" - powiedział Skiba podczas posiedzenia komisji. Według projektu aktualizacji programu konwergencji, eksport wzrośnie o 7,1% w 2017 r

PBKM rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

ostatnim okresie emisja akcji serii M miała na celu uzyskanie środków na realizację strategii dalszych planów akwizycyjnych i rozwoju, w związku z tym zdaniem zarządu wypłacanie dywidendy za 2019 rok jest nieuzasadnione" - czytamy w komunikacie. Rekomendacja zarządu spółki w

Grupa Piotr i Paweł złożyła zaktualizowane plany restrukturyzacyjne

rozbudową sieci. To wszystko musiało się znaleźć aktualizacji planów restrukturyzacyjnych. Moim zamiarem jest doprowadzenie do zwołania zgromadzeń wierzycieli w sprawie głosowania nad układem na początku 2020 r." - powiedział prezes Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja zarządca sanacyjny w Grupie Piotr

Kalendarium ISBnews

; CZWARTEK, 30 stycznia --09:00: Konferencja prasowa 7Levels nt. aktualizacji strategii spółki oraz planów wydawniczych na 2020 r. --09:00: Podpisanie umów o dofinansowanie zakupu zeroemisyjnych autobusów --10:30: Konferencja

Kalendarium ISBnews

--14:00: Konferencja prasowa APPLiA Polska pt. "AGD ? pierwsze branżowe otwarcie roku" CZWARTEK, 30 stycznia --09:00: Konferencja prasowa 7Levels nt. aktualizacji strategii spółki oraz planów wydawniczych na 2020 r

'Nowe PZU' stopniowo zmieni model działania na firmę usługową z pełną ofertą

. Przyjęty przez zarząd PZU S.A. i zatwierdzony przez radę nadzorczą PZU S.A. wieloletni plan rozwoju i funkcjonowania spółki zawarty w dokumencie pt. "Nowe PZU ? więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020" stanowi aktualizację wieloletniego

PKN Orlen widzi możliwość odwrócenia części odpisów w raporcie za IV kw.

. "PKN Orlen S.A. informuje, że zatwierdzona 20 grudnia 2018 roku aktualizacja strategii Grupy Orlen na lata 2019-2022 oraz przyjęty w jej ramach, plan średnioterminowy na lata 2019-2022, oparty o zaktualizowane założenia makroekonomiczne, stanowią dla spółki, zgodnie z MSR 36, przesłankę do

MF opracowuje mechanizm, który pozwoli na powrót do SRW w ciągu 2-4 lat

spadnie poniżej 0% r/r. Zmiany dotyczyłyby także sposobu powrotu do stosowania SRW. MF przygotowało dwa scenariusze. Gdyby scenariusz powrotu do reguły wydatkowej oprzeć na danych, dotyczących dynamiki PKB Polski z kwietniowej Aktualizacji Planu

BoomBit chce wydawać rocznie 3-6 gier w formule GaaS

aktualnych warunków rynkowych. "Plany produkcyjne oraz wydawnicze grupy będą podlegać bieżącym aktualizacjom, przy czym w perspektywie najbliższych 1-2 lat grupa zakłada: - wydawanie rocznie 3-6 gier w formule Game as a Service

PKO BP przedstawi aktualizację celów finansowych do 2020 r. w listopadzie br.

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski chce zaprezentować aktualizację celów finansowych strategii do roku 2020 nie wcześniej niż 5 listopada br., kiedy będzie publikował wyniki finansowe po III kw. 2019 roku, zapowiedział prezes Zbigniew Jagiełło. Bank jest na dobrej

The Dust ma umowę inwestycyjną dot. finansowania produkcji 15 gier

Nintendo. Planujemy skupić się na realizacjach średniokosztowych z dużym potencjałem monetyzacyjnym. Szczegóły związane z dalszymi planami rozwoju spółki zostaną przedstawione w zaktualizowanej strategii" - powiedział prezes Jakub Wolff, cytowany w komunikacie. Spółka

Zarząd CD Projekt bierze winę na siebie: "Naprawdę wierzyliśmy". Mimo to "Cyberpunk 2077" zaskakująco wysoko w głosowaniu Czytelników

kilkukrotnym przesunięciu premiery. Gra zebrała dobre noty od recenzentów korzystających z lepszego sprzętu, ale została zmiażdżona przez użytkowników starszych konsol. Sprawię miała załatwić aktualizacja Co poszło nie tak? Plan zakładał, że wersja na PC ma wyglądać oszałamiająco, a później przyjdzie pora na

Skiba: Podatek od przedsiębiorstw cyfrowych ma dać ok. 0,5 mld zł dochodu

FM. "W gruncie rzeczy nie widzimy tutaj negatywnych konsekwencji dla zwykłego obywatela, ponieważ to są plany związane z obciążeniem przede wszystkim wielkich koncernów" - dodał wiceminister. Wśród działań w zakresie systemu podatkowego

MF przekazało aktualizację programu konwergencji KE Rady Ministrów

Warszawa, 19.04.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) przekazało aktualizację programu konwergencji (APK) w wersji na 2016 rok pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, podał resort. "Dokument przewiduje wzrost PKB w 2017 r. na

Bloober Team chce skupić się na grach typu AAA, liczy na sprzedaż w mln szt.

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Bloober Team chce skoncentrować się na wydawaniu gier z kategorii AAA i chce publikować jeden duży tytuł co 1,5-2 lata, licząc na sprzedaż w milionach sztuk, podała spółka w aktualizacji planu strategicznego spółki na lata 2020-2022. Mniejsze

Kalendarium ISBnews

. "AGD ? pierwsze branżowe otwarcie roku" CZWARTEK, 30 stycznia --09:00: Konferencja prasowa 7Levels nt. aktualizacji strategii spółki oraz planów wydawniczych na 2020 r. (ISBnews)

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi wskaźniki koniunktury PMI w Chinach

w Chinach. Nieco mniej uwagi będą natomiast przyciągać zapewne aktualizacje szacunku wzrostu PKB w USA i strefie euro w II kw. biorąc pod uwagę, że obecnie kluczowe jest właśnie tempo wychodzenia gospodarek z kryzysu" - czytamy w tygodniku banku. Ekonomiści banku

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 22 czerwca --09:00: Spotkanie prasowe S&P Global Ratings: Aktualizacja BICRA dla Polski --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i

Grupa PZU stawia na ekspansję w CEE, liczy na 8% składki z zagranicy do 2020 r.

zarząd PZU S.A. i zatwierdzony przez radę nadzorczą PZU S.A. wieloletni plan rozwoju i funkcjonowania spółki zawarty w dokumencie pt. "Nowe PZU ? więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020" stanowi aktualizację wieloletniego planu rozwoju i

Kalendarium ISBnews

w III kwartal: 2019 roku PONIEDZIAŁEK, 16 grudnia --09:00: Spotkanie prasowe Forum Energii pt. Ciepłownictwo w Polsce. Edycja 2019 --09:00: Konferencja prasowa GPW, PFR, IZFiA "Pracownicze Plany Kapitałowe

GPW chce systematycznie prezentować elementy aktualizacji strategii w I półroczu

, obok podstawowych jej pięciu elementów (jak szczególnie obrót akcjami, obligacjami, czy rynku towarowego), nowych rynków. W aktualizacji strategii chcemy się przymierzyć właśnie do otwierania nowych obszarów" - powiedział ISBnews Dietl. Jak wskazał, plan prac nad

Art Games Studio planuje kilkanaście premier gier na najbliższe 3 kwartały

Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Art Games Studio zaktualizował listę planowanych premier gier na PC i Nintendo Switch na okres od IV kw. 2019 r. do II kw. 2020 r., podała spółka. "Po aktualizacji plan premier spółki przedstawia się następująco

Enea chce zaktualizować strategię do końca roku

; - powiedział Kowalik dziennikarzom w kuluarach Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku. Podkreślił konieczność dostosowania strategii nie tylko do Polityki Energetycznej Polski, ale przede wszystkim do Krajowego Planu dla Energii i Klimatu

PiS bierze się do budżetowej reguły wydatkowej. Ma ją zacieśnić, ale najpierw wybory

reguły fiskalnej – przypomina Dudek.  Ekspert podkreśla też, że w najnowszej aktualizacji planu konwergencji (to dokument na temat stanu finansów publicznych, który co roku musi być przedstawiany w Brukseli) znalazła się zapowiedź, że powrót do reguł wydatkowych nastąpi rok później, niż

Amerykański WP Engine otwiera ośrodek badawczo - rozwojowy w Krakowie

ambitne plany" - dodał szef krakowskiego oddziału Zygmunt Dyras, cytowany w komunikacie. Zespół specjalistów z Krakowa zaskarbił sobie uznanie wśród zarządu firmy już w ubiegłym roku przy okazji pracy nad rozwiązaniem ułatwiającym zarządzanie aktualizacjami oferowanych DXP

7Levels zaktualizował strategię i opracował zarys planów wydawniczych

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Zarząd 7Levels w związku z aktualizacją strategii podjął decyzję m.in. o rozszerzeniu rynku zbytu gier o kolejne platformy sprzętowe, tj. komputery PC oraz konsole Xbox One, podała spółka. Jednocześnie spółka

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 16 grudnia --09:00: Spotkanie prasowe Forum Energii pt. Ciepłownictwo w Polsce. Edycja 2019 --09:00: Konferencja prasowa GPW, PFR, IZFiA "Pracownicze Plany Kapitałowe długoterminowym mechanizmem

Archicom prognozuje 170-190 mln zł EBIT w 2020 r., obniżył cel sprzedażowy

tys. przekazań. "Przedstawiona prognoza skonsolidowanego wyniku emitenta została przygotowana w oparciu o zrealizowane w pierwszym półroczu przekazania lokali oraz szczegółowe plany spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej" - czytamy w komunikacie

KNF zatwierdziła aneks do programu naprawczego Getin Noble Banku 

Warszawa, 30.08.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała dokument Getin Noble Banku pt. "Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank na lata 2017-2021", który jest aktualizacją "Programu postępowania naprawczego na lata 2016-2019

Ursus miał 86,24 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r.

mln zł wobec 132,66 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 80,9 mln zł w 2019 r. wobec 196,56 mln zł rok wcześniej. "Plan Restrukturyzacyjny złożony przez spółkę w lutym 2020 roku przygotowany został przy

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 1 lipca --09:00: Markit opublikuje IHS Markit Poland Manufacturing PMI --10:30: Briefing prasowy Grupy PZU na temat pracowniczych planów kapitałowych --12:45: Konferencja prasowa

T-Bull: Gra Top Speed 2 zadebiutowała na urządzeniach Android

względem rozgrywki, jak i rozwiązań technologicznych. W planach mamy stały rozwój, aktualizacje i doskonalenie gry" - powiedział współzałożyciel i członek zarządu T-Bull Damian Fijałkowski, cytowany w komunikacie. Użytkownicy systemu iOS również mogą wkrótce spodziewać się

Anwim chce dystrybuować 70-75% paliw poprzez sieć Moya w 2020 roku

wszystko będzie najprawdopodobniej wymagało aktualizacji strategii grupy na kolejne lata" - dodał. Jednocześnie Łapiński na pytanie o możliwe opcje na przyszłość dla Grupy Anwim stwierdził, że zarząd konsekwentnie realizuje strategię budowania pozycji rynkowej poprzez rozwój

Cyfrowa zimna wojna. USA vs Chiny 1:0

utarczkami na poziomie dwóch mocarstw – zauważa ekspert. Zerwanie współpracy przez Google’a może oznaczać, że urządzenia Huawei utracą dostęp do aktualizacji bezpieczeństwa systemu Android, na którym działają wszystkie smartfony tej firmy. Co więcej, kolejne smartfony Huawei stracą dostęp do

Szałamacha: Wzrost gospodarczy w Polsce będzie utrzymany

przedstawił działania dotyczące planowanej poprawy ściągalności podatków (m.in. utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej)" - czytamy w komunikacie. Zapowiedział także, że szczegółowe plany dotyczące ścieżki utrzymania deficytu finansów publicznych pod kontrolą zostaną

Prezes PKN Orlen: Przejęcie Energi to nie ostatnia nasza akwizycja

Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Ogłoszone dziś przejęcie 100% akcji Grupy Energa nie będzie ostatnią akwizycją przeprowadzaną przez PKN Orlen, zapowiedział prezes koncernu Daniel Obajtek. Podkreślił także, że akwizycje nie wpłyną na plany koncernu w zakresie wypłacania

Getin Noble Bank sygnalizuje brak możliwości uzyskania dodatnich wyników w 2019

zakładanych pierwotnie terminach, Komisja Nadzoru Finansowego w kwietniu 2019 roku zobowiązała Getin Noble Bank do opracowania i przekazania do akceptacji Komisji Planu Naprawy, a także aktualizacji POK. Do czasu przygotowania i wdrożenia Planu Naprawy Bank zobowiązany jest do realizacji działań naprawczych

Jacek Gnich powołany na prezesa Nestmedic, nowa strategia w I kw. 2020 r.

nadzieję, że moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe i wiedza w zakresie komercjalizacji produktów przyniesie wymierne korzyści dla spółki Nestmedic. Jednym z moich pierwszych zadań na stanowisku prezesa będzie przygotowania aktualizacji planu działań zarówno w zakresie sprzedaży urządzenia jak i rozwoju

Bruksela chce wstrzymać wsparcie dla nowej infrastruktury. To uderza w Polskę

włączenie do naszego systemu energetycznego czystych technologii, w tym morskich farm wiatrowych oraz wodoru. Aby osiągnąć cel Zielonego Ładu, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r., musimy dokonać teraz aktualizacji i modernizacji" - stwierdził Frans Timmermans, wiceprzewodniczący KE ds

Facebook i Apple walczą o przyszłość internetu. Do kogo jest ci bliżej?

aktualizacji iOS 14.5. Zostawcie odblokowywanie zegarkiem i lokalizatory na boku. Historia dzieje się gdzie indziej, konkretnie w punkcie dotyczącym prywatności. Apple z opóźnieniem realizuje swój plan. Facebookowi nie jest do śmiechu. Koniec z podglądaniem Producent iPhone'ów ostatecznie wypowiedział wojnę

PL Group planuje przejście na rynek główny GPW z NewConnect w II poł. 2020 r.

działalność o nowe obszary biznesowe, związane z nowymi technologiami i nieruchomościami. "Podtrzymujemy plan przejścia na rynek główny GPW, zapewne w II połowie 2020 roku. To ambitne założenie, ale mamy nadzieję, że uda się je zrealizować, między innymi dzięki planowanemu

RPP: Deficyt 'general government' wzrośnie, ale wyniesie poniżej 1,7% PKB w 2019

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wzrośnie w tym roku z rekordowo niskiego poziomu z ub.r., ale osiągnie poziom niższy niż 1,7% PKB, zakładane przez rząd w kwietniowej Aktualizacji Programu Konwergencji, uważa

Kalendarium ISBnews

inwestycji oraz możliwości implementacji tych rozwiązań w innych krajach --11:30: Konferencja prasowa Neuki nt. wyników --13:00: Konferencja Scope Fluidics nt. aktualizacji planów projektów --14:00: Narodowy Bank Polski

Grupa Kęty rozpoczęła przegląd opcji strategicznych

zarządowi do aktualizacji planów strategicznych spółki" - czytamy dalej. Dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnych opcji i nie ma pewności, czy i kiedy takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości, zaznaczono. Grupa

ALDI planuje trzykrotnie zwiększyć liczbę otwarć sklepów w Polsce do końca 2022

inwestycje ALDI szuka działek i lokali o minimalnej powierzchni 800 m2. ALDI aktualnie posiada w Polsce 141 sklepów. W minionym roku otwartych zostało 6, zaś od stycznia sieć otworzyła 4 nowe sklepy. "Mamy ambitne plany rozwoju sieci na najbliższe

Fitch potwierdził rating PKN Orlen na poziomie BBB- z perspektywą stabilną

Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził rating PKN Orlen na poziomie BBB- z perspektywą stabilną, podała spółka. Przegląd uwzględnia zrealizowane już projekty, w tym przejęcie kapitałowe Grupy Energa, a także plany spółki dotyczące m.in. fuzji z Grupą Lotos

NFOŚiGW rozdysponuje 60 mln zł dotacji z UE na gospodarowanie wodami opadowymi

. Konkurs skierowany jest do miast ujętych w projekcie 1b, polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, lub których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km2, albo jeśli projekt dotyczący zagospodarowania wód opadowych

Tauron zakończył testy na utratę wartości aktywów, wpływ na wynik: 218 mln zł

trwałych w segmencie Wydobycie. Były one efektem aktualizacji założeń techniczno-ekonomicznych, głównie w zakresie planów eksploatacji i dostępności złóż" - czytamy w komunikacie. Wobec powyższego spółka w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmie utworzenie odpisów z

Dorzucają do "Czystego powietrza". NFOŚ zmienia plan wydatków

nie są uwzględnione w planie finansowym”. W jaki sposób? „Bo w razie potrzeby można je dołożyć” - pisali w informacji do nas. Będzie jednak więcej Teraz okazuje się jednak, że NFOŚ zdecydował, że plan finansowy wymaga aktualizacji. „Analiza (...) wskazuje na konieczność

Skiba z MF: Rząd planuje przyjąć aktualizację programu konwergencji 26 kwietnia

Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć długoletni plan rozwoju Polski, którego częścią będzie program konwergencji, na posiedzeniu 26 kwietnia, zapowiedział wiceminister finansów Leszek Skiba. Polska jest zobowiązana przekazać aktualizację programu

LC Corp przyjął politykę dywidendową opartą na wskaźniku dług netto/kapitały wł.

. "Skonsolidowany zysk netto skorygowany ? skonsolidowany zysk netto, skorygowany o sumę przeszacowań netto (o podatek dochodowy) rozliczonych przez wynik finansowy dotyczących: - aktualizacji wartości niefinansowych aktywów trwałych, w szczególności nieruchomości inwestycyjnych, z tytułu zmiany

Mały atom zelektryzował Polaków. Czeka nas wysyp minielektrowni atomowych z USA?

budowę zespołu czterech SMR konstrukcji firmy NuScale. Pierwszy z nich zostałby uruchomiony w 2029 r., a pozostałe - w 2030 r. Miedziowy gigant nie wyklucza przy tym budowy instalacji złożonej z 12 SMR swojego amerykańskiego partnera.  Plany nuklearnej inwestycji KGHM tłumaczy polityką klimatyczną

KE przedstawiła nowy plan walki z praniem brudnych pieniędzy

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska przedstawiła dziś plan działań w ramach walki UE z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, który ma na celu wyeliminowanie pozostałych luk prawnych i wszelkich słabych ogniw w unijnych przepisach, poinformowała KE

Draw Distance przesuwa emisję akcji o kilka miesięcy, nie zwalnia z projektami

Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Draw Distance przekłada plany emisji akcji o kilka miesięcy, ale nie zwalnia z produkcją swoich kolejnych projektów. W II półroczu wyjdzie dodatek "Vampire: The Masquerade: Coteries of New York", czyli "Shadows of New

Zamówienia unijne - jak wydać zaoszczędzone środki?

nieplanowane. Co za tym idzie, można ich udzielić według progu odpowiadającego oszacowanej wartości tylko tych zamówień. W przypadku planowania wydatków (zakupów) ze środków unijnych zalecałabym, aby każda aktualizacja planu zamówień była oznaczana każdorazowo datą. Wówczas

Niższy PIT jeszcze przed wyborami. PiS zaczyna licytację

brutto miesięcznie), ale roczne koszty dla państwa (dla budżetu i samorządów) to ok. 10 mld zł. Pomysł próbowała zablokować poprzednia minister finansów Teresa Czerwińska. Jej resort w aktualizacji programu konwergencji, czyli planie finansowym przesłanym do Brukseli, zaproponował 17-proc. stawkę PIT w

Idea Bank porządkuje finanse i planuje poprawę rentowności

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Idea Bank realizuje działania naprawy bilansu stosując konserwatywne podejście, aby rozwijać bank bez obciążeń związanych z poprzednim modelem zarządzania, podała instytucja. "Plan naprawy i plan ochrony kapitału

Creepy Jar:Wyjście 'Green Hell' z early access w I kw. 2019, później multiplayer

Krzysztof Sałek. Creepy Jar rozważa również wersje "Green Hell" na konsole, co jest związane z dużą liczbą pytań graczy o taką możliwość. Wcześniej opublikowana została aktualizacja "animal update" i tzw. feature "modular

GetBack zaktualizował plan restrukturyzacji, przyspieszy płatność pierwszych rat

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - GetBack w restrukturyzacji złożył informacje o realizacji planu restrukturyzacji wraz z jego aktualizacją do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oraz do Sądu

Huckleberry Games wstrzymał prace nad grą 'Edengrad'

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Huckleberry Games wstrzymał prace nad grą "Edengrad", podała spółka. "W toku prac nad aktualizacją gry 'Edengrad', mając na uwadze dokonywaną na bieżąco analizę rynku gier komputerowych i w związku ze

Zarząd CD Projektu przyznaje: "Byliśmy nadmiernie skoncentrowani na wydaniu gry"

poszło zgodnie z planem” Jednym z powtarzających się wśród graczy zarzutów wobec CD Projektu jest to, że firma nie pokazywała przed premierą wersji “Cyberpunka” na starsze konsole - pompując oczekiwania nagraniami z lepiej dopracowanych wersji na PC i nowe konsole. - Demonstrowaliśmy

PZ Cormay miał 2,4 mln zł zysku netto, 3,97 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

wyniki I kwartału 2019 roku w wysokości 5,1 mln zł miała aktualizacja wyceny udziałów Grupy PZ Cormay w spółce Diesse Diagnostica Senese, związana z jej niedawną sprzedażą. Zakończenie wielomiesięcznego, złożonego procesu sprzedaży włoskiej spółki to ważny krok w procesie rozwoju naszej grupy i budowy

PFR otworzy w Chełmie centrum doradztwa dla uczestniczących w PPK w I kw. 2020

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) otworzy w Chełmie nowe centrum doradztwa dla pracowników i pracodawców uczestniczących w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) w I kwartale 2020 roku. Inwestycja oznacza 50 nowych miejsc pracy dla mieszkańców

Agencja Moody's utrzymuje rating Polski. Ale przestrzega przed zamachem na sądownictwo

wyniesie w tym roku 1,8 PKB, a w przyszłym aż 2,6 proc. To znacznie powyżej planów rządu. Według najnowszych planów Ministerstwa Finansów (opublikowana parę dni temu aktualizacja programu konwergencji) w 2020 r. powinniśmy cieszyć się nadwyżką w finansach w wysokości 0,2 proc. Jako powód dla swojej

Rząd ma przyjąć uchwałę ws. Strategii Cyberbezpieczeństwa w III kw. 2019 r.

przeglądu w 2019 r. dotychczasowego dokumentu o charakterze strategicznym, czyli przyjętych uchwałą Nr 52/2017 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 ? 2022 oraz wynikającego z tego Planu działań na rzecz wdrożenia