aktu dziedziczenia

Opracowała: ml

Chciał zamknąć konto zmarłego ojca. Bank podważył pełnomocnictwa

Chciał zamknąć konto zmarłego ojca. Bank podważył pełnomocnictwa

Według banku do zamknięcia konta po zmarłym członku rodziny powinno wystarczyć sądowe postanowienie o nabyciu spadku lub postanowienie aktu dziedziczenia sporządzone przez notariusza. Jednak przedstawione dokumenty mogą nie wystarczyć. Przekonał się o tym pan Jerzy, który najpierw trafił na pracowników niewiedzących, jak przeprowadzić taką operację, a potem dowiedział się, że dostarczone przez niego dokumenty nie dają możliwości wypłaty środków i rozwiązania konta

Prawo spadkowe. Po śmierci kredytobiorcy dług nie przepada

Na kogo spada obowiązek spłaty rat po śmierci kredytobiorcy? Co się dzieje, jeśli dług nie był spłacany w terminie?

Jak odziedziczyć pieniądze z OFE, ZUS i PPK? Średnia wypłata to 13 tys. zł

Polacy nie wiedzą, że po śmierci bliskiego mamy prawo nie tylko do 4 tys. zł zasiłku pogrzebowego, ale również do pieniędzy, które zmarły odłożył na emeryturę. Nie zgłaszamy się, bo nie znamy procedur. Oto nasz informator.

Dziedziczenie praw autorskich i patentów. Poradnik

Dziedziczenie praw autorskich i patentów. Poradnik

takowej nie pozostawił, dochodzi do dziedziczenia ustawowego. W sytuacji, w której istnieje testament zmarłego, dziedziczenie praw autorskich będzie odbywało się zgodnie z jego zapisami. Za realizację woli wyrażonej w testamencie odpowiada sąd lub notariusz, którzy po otrzymaniu aktu zgonu otwierają i

Testament to podstawa do podzielenia majątku. Co się dzieje, gdy zaginie?

Testament to podstawa do podzielenia majątku. Co się dzieje, gdy zaginie?

dokumentu starał się wpłynąć na to, kto ma dziedziczyć po zmarłym, albo oddziaływał na treść testamentu, podlega uznaniu jako osoba niegodna dziedziczenia – podkreśla mec. Monika Hałuszczak. Osoba taka wyłączona jest z dziedziczenia. Należy też pamiętać, iż jest to czyn zabroniony, zagrożony karą. To

Testament. Jak wydziedziczyć bliskich? [PORADNIK]

Testament. Jak wydziedziczyć bliskich? [PORADNIK]

formie aktu notarialnego. W innym wypadku będzie nieważne. Osoba, która zrzekła się dziedziczenia, oraz jej zstępni traktowani są tak, jakby nie dożyli otwarcia spadku, czyli jakby zmarli przed spadkodawcą. Zrzeczenie może obejmować tylko zrzekającego się, co oznacza, że jego zstępni nie przestają być

Prezes NBP skrytykował formułę likwidacji OFE proponowaną przez PiS

Prezes NBP skrytykował formułę likwidacji OFE proponowaną przez PiS

przenosin do ZUS uczestnik OFE nie zapłaci podatku, ale zgromadzone środki nie będą mogły być dziedziczone. Między młotem a kowadłem W opinii przesłanej do Kancelarii Sejmu, którą upublicznił TVN 24 BiS, czytamy, że przedstawiony projekt likwidacji OFE zakłada niekorzystne rozwiązania dla ich uczestników

Konto po zmarłym. Kiedy możemy wypłacić pieniądze, kiedy musimy spłacić kartę?

Konto po zmarłym. Kiedy możemy wypłacić pieniądze, kiedy musimy spłacić kartę?

dziedziczenia. W sytuacji, gdy dziedziczy kilkoro spadkobierców niezbędne jest również przedłożenie w banku sądowego lub notarialnego działu spadku. Uwaga! Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd po przeprowadzeniu postępowania spadkowego. Akt poświadczenia dziedziczenia sporządza notariusz i ma

Jak odziedziczyć składki emerytalne? ZUS, OFE, PPK

Jak odziedziczyć składki emerytalne? ZUS, OFE, PPK

momencie. Dziedziczenie składek. Wypłata Przede wszystkim wymagane jest zgłoszenie śmierci członka OFE wraz ze skróconym odpisem aktu zgonu. Jeżeli nie wiemy, do którego OFE należał, możemy się zgłosić do ZUS z prośbą o udzielenie takiej informacji. Szczegółowe informacje na ten temat oraz

Jak potwierdzić prawo do spadku? Jak otrzymać notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Jak potwierdzić prawo do spadku? Jak otrzymać notarialne poświadczenie dziedziczenia?

. (znowelizowana ustawa Prawo o notariacie, wprowadzająca notarialne poświadczenia dziedziczenia, weszła w życie 2 października 2008 r.). Dzięki nowym przepisom zamiast do sądu zgłaszamy się do kancelarii notarialnej i możemy oszczędzić sporo czasu. Zdobycie aktu poświadczenia dziedziczenia jest możliwe nawet

Sprawy sądowe w czasie epidemii. Na wiele orzeczeń trzeba będzie długo czekać

Sprawy sądowe w czasie epidemii. Na wiele orzeczeń trzeba będzie długo czekać

będą: koszt protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – 61,5 zł brutto, koszt protokołu dziedziczenia – 123 zł brutto, koszt aktu poświadczenia dziedziczenia – 61,5 zł brutto lub w przypadku dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym – 123 zł brutto, opłatę za

Co stanie się z firmą po śmierci jej właściciela. Kto ją może odziedziczyć?

Co stanie się z firmą po śmierci jej właściciela. Kto ją może odziedziczyć?

ustalić krąg spadkobierców. Może to nastąpić zarówno na drodze sądowej (poprzez stwierdzenie nabycia spadku), jaki i przed notariuszem (poprzez akt poświadczenia dziedziczenia). W ten sposób można ustalić, kto i w jakim udziale odziedziczył spadek. Spadkobiercy mogą następnie ustalić dalsze działania

Trudna decyzja o ubezwłasnowolnieniu. Co mówi prawo?

Trudna decyzja o ubezwłasnowolnieniu. Co mówi prawo?

ubezwłasnowolnione nie mogą samodzielnie głosować, podjąć pracy, kupić mieszkania, sporządzić testamentu (po osobie ubezwłasnowolnionej dziedziczyć można tylko według ustawowych reguł dziedziczenia, chyba że sporządziła testament przed ubezwłasnowolnieniem). Ubezwłasnowolniony całkowicie nie może sam przyjąć spadku

Jak odziedziczyć spadek: ustawowo czy testamentowo? Jakich błędów nie popełnić pisząc testament?

Jak odziedziczyć spadek: ustawowo czy testamentowo? Jakich błędów nie popełnić pisząc testament?

Sprawy związane ze spadkami reguluje Kodeks cywilny, a dokładnie jego księga IV: Spadki. Kodeks dokładnie określa, kto dziedziczy prawa, ale i obowiązki majątkowe po zmarłym. To istotne, ponieważ w spadku możemy dostać pieniądze, nieruchomości i ruchomości, ale także długi! Prawo przewiduje dwie

Rejestry, które ułatwiają życie dziedziczącym. Jak potwierdzić dziedziczenie? Gdzie szukać testamentu?

Rejestry, które ułatwiają życie dziedziczącym. Jak potwierdzić dziedziczenie? Gdzie szukać testamentu?

Poświadczeń Dziedziczenia Od 1 marca 2009 r. działał Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia, obecnie: Rejestr Spadkowy. Dzięki niemu wiadomo, że któryś z notariuszy poświadczył już dziedziczenie, dlatego sąd lub inny notariusz nie przeprowadzą tej procedury jeszcze raz. Ten rejestr uruchomiono, gdy

Otrzymasz spadek po zmarłym? Uważaj, żeby nie odziedziczyć długów

Otrzymasz spadek po zmarłym? Uważaj, żeby nie odziedziczyć długów

: Antywindykator pomoże ci z długiem. Od planu spłaty po upadłość konsumencką. Ile kosztuje obrona przed "nękaniem"? Zrzeczenie się dziedziczenia Spadkobierca może się zrzec prawa do spadku jeszcze za życia spadkodawcy. Ale uwaga! Musi to zrobić przed notariuszem, w formie aktu notarialnego. Inaczej

Firma nie musi umrzeć razem z właścicielem. Jak ją przekazać spadkobiercom?

Firma nie musi umrzeć razem z właścicielem. Jak ją przekazać spadkobiercom?

dziedziczeniu, a zatem spadkobiercy mogą korzystając z niego, prowadzić własną działalność gospodarczą. Dziedziczeniu nie podlega natomiast np. numer identyfikacji podatkowej (NIP), który jest zawsze przypisany do konkretnej osoby. Trudności mogą powstać przy większej liczbie spadkobierców, zwłaszcza jeśli brak

I zapisuję ci mojego Facebooka. Jak odziedziczyć dobra cyfrowe?

I zapisuję ci mojego Facebooka. Jak odziedziczyć dobra cyfrowe?

internetowe na świecie są amerykańskie i procedura dziedziczenia lub usunięcia konta może trwać długo. A już na pewno dłużej niż w polskich serwisach, choć i one nie mają jasnych reguł na taką okoliczność. W ich przypadku najlepiej jest się powołać na wspomniany art. 922 kodeksu cywilnego oraz okazać akt

Jak odziedziczyć składki emerytalne? Kiedy spadkobiercom należą się składki do ZUS i OFE?

Jak odziedziczyć składki emerytalne? Kiedy spadkobiercom należą się składki do ZUS i OFE?

pracować i nie płaci składek. Dlatego o śmierci bliskiego należy zawiadomić OFE, przedstawiając akt zgonu. Przy podpisywaniu umowy z OFE na prowadzenie rachunku emerytalnego każdy może wskazać osobę (lub kilka osób), która po jego śmierci ma otrzymać składki. Można to zrobić też później, podobnie jak

Zasiłek pogrzebowy, kredyty, konta - sprawy do uporządkowania po śmierci bliskiego

Zasiłek pogrzebowy, kredyty, konta - sprawy do uporządkowania po śmierci bliskiego

testamentu po śmierci testatora mają jedynie spadkobiercy, którzy przedstawią prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Testament notarialny zgłoszony do rejestru można odwołać nawet w formie testamentu własnoręcznego. Liczy się data sporządzenia

Jak nie przyjąć długów w spadku? Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie bez podatku? Poznaj zmiany w prawie spadkowym

Jak nie przyjąć długów w spadku? Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie bez podatku? Poznaj zmiany w prawie spadkowym

nabycia spadku dokonuje sąd; akt poświadczenia dziedziczenia sporządza notariusz. Do jakiego sądu skierować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Z reguły jest to sąd właściwy dla ostatniego miejsca pobytu zmarłego. W treści postanowienia sąd wymienia spadkodawcę oraz z imienia i nazwiska spadkobierców

Czy składki odłożone na emeryturę przepadną? Sprawdź, które składki możesz odziedziczyć po zmarłym

Czy składki odłożone na emeryturę przepadną? Sprawdź, które składki możesz odziedziczyć po zmarłym

Jeżeli ktoś od początku odkładał składki tylko do ZUS (I filar), to jego pieniądze nie podlegają dziedziczeniu. Inaczej jest w przypadku OFE i PPK oraz subkont ZUS. Co się dzieje ze składkami w ZUS Pani Katarzyna z Ostrołęki pracowała od 34 lat jako księgowa w firmie logistycznej. Zamierzała

Jak napisać ważny testament. Odręczny, notarialny czy z zapisem windykacyjnym?

Jak napisać ważny testament. Odręczny, notarialny czy z zapisem windykacyjnym?

Niemal w każdej rodzinie dochodzi do sytuacji, gdy po śmierci bliskiego ktoś otrzymuje mieszkanie, samochód czy pewną sumę pieniędzy. Jeżeli osoba, która umarła, czyli spadkodawca, nie pozostawiła ważnego testamentu, majątek dziedziczą osoby wskazane ustawowo. Dlaczego warto napisać testament

Kiedy musimy spłacić długi otrzymane w spadku?

doliczyć podatek VAT. Uwaga! Od momentu uprawomocnienia postanowienia sądu lub zarejestrowania aktu dziedziczenia spadkobiercy z tzw. grupy zerowej (małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha) mają sześć miesięcy na zgłoszenie nabycia spadku właściwemu naczelnikowi

Po rozwodzie. Podział wspólnego dorobku małżonków [PORADNIK]

małżonkowie mogą podzielić majątek samodzielnie, ale gdy w jego skład wchodzi nieruchomość, konieczna będzie umowa w formie aktu notarialnego. Jeśli nie mogą się pogodzić, zostaje im droga sądowa. 1. Co się dzieje z majątkiem osobistym? W przypadku rozwodu majątki osobiste małżonków nie podlegają podziałowi

Konto po zmarłym. Czy łatwo jest je zamknąć?

, notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, protokół dziedziczenia, kartę zgonu, zaświadczenie o kosztach pogrzebu, fakturę od grabarza i kosztorys od zakładu pogrzebowego - wylicza pan Damian. Ten zestaw okazał się jednak niewystarczający - konta nie udało się zamknąć. Iwona

Jakie składki emerytalne odziedziczymy po bliskim zmarłym? [PORADNIK]

mogą uznać, że dana osoba przestała pracować i nie płaci składek. Dlatego o śmierci bliskiego należy zawiadomić OFE, przedstawiając akt zgonu. Przy podpisywaniu umowy z OFE na prowadzenie rachunku emerytalnego każdy może wskazać osobę (lub kilka osób), która po jego śmierci ma otrzymać składki. Można

Odziedziczyłeś mieszkanie i chcesz je sprzedać? Już wkrótce nie zapłacisz podatku

mogącej po nim dziedziczyć, spadek po nim przechodzi na własność gminy, w której mieszkał przed śmiercią. Po przyjęciu spadku, a dokładnie po uprawomocnieniu sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub po zarejestrowaniu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, spadkobiercy mają sześć miesięcy na

Dziedziczenie emerytury - jakie zmiany proponuje ZUS?

Premier Beata Szydło poprosiła ZUS, aby zbadał, co trzeba zmienić w systemie emerytalnym. Zakład zorganizował 24 debaty z ekspertami, związkowcami oraz pracodawcami i ogłosił rekomendacje. Jedną z kluczowych kwestii było dziedziczenie składek emerytalnych

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy. Osoba, która ma w ręku prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, składa wniosek w dowolnym, wybranym przez siebie banku lub SKOK-u (nie musi być jego klientem). Bank lub SKOK po

Jak działa zapis windykacyjny? Kto ma prawo do majątku wskazanego przez spadkodawcę?

– podkreślmy to – może się pojawić jedynie w testamentach sporządzanych w formie aktu notarialnego. Chodzi o to, żeby był precyzyjny i nie budził wątpliwości. Dzięki temu dziedziczenie może potwierdzić notariusz, nie trzeba iść do sądu. Jednak gdy jest spór między spadkobiercami, wtedy bez

Trudy dziedziczenia [PORADNIK]

dożyje ich wypłaty. Jednak pieniądze zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych nie muszą przepaść. To ciągle nie jest wiedza powszechna, ale pieniądze te podlegają dziedziczeniu. O śmierci bliskiego trzeba zawiadomić OFE, np. przedstawiając akt zgonu klienta funduszu. OFE nie zgłosi się do nas samo

Rząd przyjął ustawę o włączeniu europejskich poświadczeń do Rejestru Spadkowego

orzeczeń sądowych i dokumentów wydawanych przez notariuszy, potwierdzających prawa do spadku" - czytamy w komunikacie. Natomiast EPS to kolejne - obok postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz wydawanego przez notariuszy aktu poświadczenia dziedziczenia

Gospodarstwo rolne w spadku? Może być problem

Wierzyć się nie chce, ale dopiero orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z początku 2001 r. uporządkowało zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych w Polsce. Do 1982 r. - jak ocenił Trybunał - w zasadach tych "można było dostrzec (...) także zamysł polityczny ograniczania

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

Jeśli zmarły nie zostawił testamentu, dziedziczenie po nim odbywa się na podstawie kodeksu cywilnego. Dziedziczą wszyscy uprawnieni wedle zapisanej w nim kolejności, czyli przede wszystkim najbliżsi: współmałżonek i dzieci. Ale rozwód i separacja to zmieniają

Jak przekazać ziemię w spadku?

Istnieją dwie drogi: *dziedziczenie testamentowe, czyli zgodnie z ostatnią wolą zmarłego zapisaną w testamencie oraz *dziedziczenie ustawowe, czyli na podstawie kodeksu cywilnego, jeśli zmarły nie zostawił testamentu lub ten testament z różnych względów jest nieważny

Gospodarstwo w spadku? Sprawdź, czy masz prawo do dziedziczenia

spadku termin zgłoszenia obowiązuje od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego jego nabycie. Jeśli zaś nabycie spadku potwierdza notariusz, termin biegnie od momentu sporządzenia przez niego aktu poświadczenia dziedziczenia. Zwolnienie od podatku jest możliwe także po upływie

Sztuczna inteligencja będzie na Facebooku pilnować kont zmarłych. Są ich miliony

profilami. Obecnie aby przekształcić konto facebookowe w księgę pamiątkową, czyli nadać mu status "in memoriam", należy przesłać Facebookowi akt zgonu lub nekrolog danej osoby. Konto zostaje wówczas zamknięte - zostają wpisy, zdjęcia czy filmy, ale nikt nie może się na nie w pełni zalogować

Wydziedziczenie nie tak proste

testamencie pominąć. Zachowek pozwala im wystąpić do spadkobiercy o zapłatę kwoty, jaka by im się należała, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Wysokość zachowku to 2/3 wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona małoletnia

Gospodarstwo rolne w spadku? Kto może dziedziczyć majątek rolny

Dopiero orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z początku 2001 roku uporządkowało zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych w Polsce. Do 1982 r. - jak ocenił Trybunał - w zasadach tych "można było dostrzec (...) także zamysł polityczny ograniczania udziału własności prywatnej

7 problemów finansowych, które trzeba załatwić po śmierci bliskiego

stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia. Tylko te dokumenty będą stanowiły dla banku podstawę do udzielenia informacji o stanie oszczędności zmarłego, a także wskazują krąg osób, od których można dochodzić roszczeń np. z tytułu spłaty kredytu (nie stanowią jednak

Czy można zmienić testament? [PORADNIK]

jest. Co zrobić gdy testamentu nie ma Są dwa sposoby dziedziczenia. Testamentowe i ustawowe. Jeśli zmarły nie zostawił testamentu, dziedziczenie po nim odbywa się na podstawie kodeksu cywilnego. Dziedziczą wszyscy

Przekazywanie majątku i dziedziczenie - z testamentem i bez niego

Jeśli zmarły nie zostawił testamentu albo gdy testament wprawdzie jest, ale wskazane w nim osoby nie chcą lub nie mogą dziedziczyć, podział majątku odbywa się na podstawie kolejności zapisanej w Kodeksie cywilnym. To tzw. dziedziczenie ustawowe

Jak przekazać majątek

Jeśli nie zostawisz po sobie testamentu, dziedziczenie odbędzie się wedle kolejności zapisanej w kodeksie cywilnym. Będzie to tzw. dziedziczenie ustawowe. Testament może zmienić tę kolejność. Zacznijmy od testamentów, bo to

Dostałeś majątek w spadku? Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić

łącznie 150 zł (100 zł za protokół dziedziczenia, 50 zł za sporządzenie aktu poświadczenia). Trzeba jednak spełnić dwa warunki: - w kancelarii muszą się stawić wszyscy potencjalni spadkobiercy, - nie może być między nimi sporów co do podziału spadku

5 spraw do załatwienia na wypadek śmierci

nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. Przedstawienie wyłącznie testamentu, który zostawił zmarły, nie jest podstawą do żądania od operatora zwrotu nadpłaty w abonamencie.

Jak przekazać w spadku, jak odziedziczyć: gotówka, składki emerytalne, lokaty

Pieniądze dziedziczy się według takich samych zasad jak inne składniki majątku. Nie tylko te przechowywane w domu, lecz także te zgromadzone w banku - na koncie lub na lokatach. Pieniądze w banku Po pierwsze, spadkobiercy

Spadek po nowemu - sprawdź, kto dziedziczy

notariusza, który - jak zapewnia Krajowa Rada Notarialna -poświadczy dziedziczenie znacznie szybciej, często jeszcze tego samego dnia. Opłata za tę czynność wynosi łącznie 150 zł (100 zł za protokół dziedziczenia, 50 zł za sporządzenie aktu poświadczenia) - to dane z KRN. -To

Jak uniknąć długów w spadku

jest tylko postanowienie sądu o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie. Polecamy poradnik: Jak przekazać ziemię w spadku? Może się zdarzyć, że do kredytu przypisane było ubezpieczenie na wypadek śmierci. W

Jak napisać i zabezpieczyć testament

Jeśli nie rozporządzimy naszym majątkiem za życia, po naszej śmierci zostanie on podzielony między spadkobierców zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Dojdzie wtedy do tzw. dziedziczenia ustawowego, które nie zawsze jest zgodne z zamysłem spadkodawcy. Dlatego warto pomyśleć o testamencie. Jak

Jak zarejestrować swój testament

. Poświadczenie dziedziczenia. Od 1 marca 2009 r. działa Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Dzięki niemu wiadomo, że któryś z notariuszy poświadczył już dziedziczenie, więc sąd lub inny notariusz nie przeprowadzą tej procedury ponownie. Ten rejestr uruchomiono po tym, jak notariusze dostali prawo

Jak napisać i zabezpieczyć testament? Kogo można wydziedziczyć?

, czyli odrębnie sporządzonego przez każdego z małżonków, gdzie jeden drugiego powołuje do dziedziczenia w całości. Ważność jednego testamentu nie zależy od ważności drugiego. Testament własnoręczny można sporządzić, odwołać, zniszczyć albo zmienić poszczególne jego zapisy w dowolnym momencie. Odwołać

Wydziedziczenie? To nie takie proste

W powszechnym przekonaniu określenie "wydziedziczyć kogoś" oznacza "pominąć w testamencie". Jednak to, że kogoś nie ma w testamencie, nie oznacza, że nie będzie brał udziału w podziale majątku. Pozbawienie prawa do dziedziczenia nie jest łatwe

Przypadkowe dziedziczenie długów. Już niedługo nie będzie możliwe

akt poświadczający dziedziczenie. Może się zdarzyć, że do kredytu przypisane było ubezpieczenie na życie (na wypadek śmierci). W takiej sytuacji kredyt, przynajmniej w części, zostanie spłacony z tego ubezpieczenia. To oczywiście dobra wiadomość dla spadkobiercy. Jeśli

Składki OFE po zmarłych. Pośrednicy wykorzystują niewiedzę Polaków, a wystarczy darmowy wniosek do ZUS

wszyscy rodacy mają obecnie odłożone na swoich subkontach aż 394 mld zł. I wszystkie te pieniądze (w przeciwieństwie do I filaru w ZUS) podlegają dziedziczeniu. Zasada jest taka, że w momencie śmierci danej osoby połowa jej pieniędzy przechodzi na małżonka. Zazwyczaj nie dostaje jednak gotówki, ale

Dziedziczysz spadek z dzieckiem? Odzyskanie pieniędzy może nie być łatwe

powiadomiła o tym BRE Bank, przedstawiając akt zgonu, akt małżeństwa oraz akt poświadczenia dziedziczenia. "Na wskazanych rachunkach bankowych mąż lokował nasze wspólne oszczędności, dokonując większości wpłat na rachunki z naszego wspólnego konta w BZ WBK. W trakcie trwania

Czy składki emerytalne można dziedziczyć?

Jeżeli ktoś od początku odkładał składki tylko do ZUS (I filar), to jego pieniądze nie podlegają dziedziczeniu. Nie przejmie ich małżonek ani dzieci. Przykład. Pani Krystyna, księgowa z Zabrza, w grudniu miała odejść na emeryturę. Od początku należała

Jak nie odziedziczyć długów w spadku

administracji spółdzielni lub wspólnoty, zakładu energetycznego, gazowni czy w referacie podatków w gminie ustalimy, czy zmarły regulował zobowiązania na bieżąco. A jeśli tego nie robił – jak duże są zaległości. By otrzymać takie informacje, musimy mieć ze sobą akt zgonu. Następnie powinniśmy obejrzeć

Jak działa notarialny rejestr testamentów. Co to jest testament notarialny

przekazany do sądu, a stamtąd do archiwum państwowego. Przykład. Pani Stefania zmarła w 1996 r. Była wdową z piątką dzieci. Po dziesięciu latach od śmierci matki dzieci przeprowadziły postępowanie spadkowe. Dziedziczyły z ustawy, po 1/5 części każde. Gdy postępowanie się skończyło, jedna z synowych odkryła w

Podatek od spadków i ekwiwalentu za udziały zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W sprawie rozpoznanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 1216/13 zmarł wspólnik spółki. W myśl umowy spółki w przypadku śmierci wspólnika wyłącza się wstąpienie spadkobierców w jego miejsce, a udziały zmarłego wspólnika ulegają

Zabezpiecz majątek - napisz testament

Pewnie, że można sprawy spadkowe zostawić swojemu biegowi. Majątek i tak najpewniej nie przepadnie, bo są przepisy określające zasady dziedziczenia i podziału, gdy nie ma testamentu. Ale czy warto tak lekko traktować dorobek całego życia, a czasami także poprzednich pokoleń

Podatek od spadków i ekwiwalentu za udziały zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W sprawie rozpoznanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 1216/13 zmarł wspólnik spółki. W myśl umowy spółki w przypadku śmierci wspólnika wyłącza się wstąpienie spadkobierców w jego miejsce, a udziały zmarłego wspólnika ulegają

Spadek? Nie, rezygnuję

Niektórzy próbują dzielić swój majątek tak, by nie dziedziczyło po nich jedno z dzieci. Gorzej im się z nim układa, rzadko rozmawiają, prawie wcale się nie spotykają. Poza tym dziecko już sobie ułożyło życie, ma samochód, mieszkanie... W testamencie

Nie tylko pracownicze plany kapitałowe. Poważne zmiany w prawie pracy

zwolnienia lekarskie. Jeszcze większy wysyp zmian nastąpił z początkiem tego roku: nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, krótszy czas przechowywania akt pracowniczych, bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzeń, mniej szkoleń BHP, a także budzące najwięcej emocji pracownicze plany kapitałowe

Jak odzyskać pieniądze z konta po zmarłej osobie?

potwierdzające prawo do nabycia spadku lub akt notarialny poświadczający jego dziedziczenie. Jeśli szukasz swoich pieniędzy, wystarczy dowód tożsamości. Wizyta w banku lub SKOK-u Wniosek o przeszukanie rachunków możesz złożyć w

Zadłużony spadek

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, akt zgonu spadkodawcy. Tak jak tam zamieszcza też informację o wszystkich spadkobiercach, podaje przy tym adresy ich zamieszkania i stopień pokrewieństwa. Rezygnacja z dziedziczenia - a fachowo mówiąc, odrzucenie spadku - oznacza

Biznes nie musi umrzeć wraz z właścicielem. Jak przekazać firmę w spadku?

(nie muszą mieć przy tym prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, aktu poświadczenia dziedziczenia ani europejskiego poświadczenia spadkowego). Rząd zdecydował, że do wyboru konkretnej osoby będzie potrzebna zgoda tych, których łączny udział w przedsiębiorstwie w spadku jest większy

Bałagan w darowiznach - na nowe przepisy jeszcze poczekamy

formie aktu notarialnego. Chodzi o to, żeby zapis był precyzyjny i nie budził wątpliwości. Dzięki temu dziedziczenie będzie mógł potwierdzić notariusz, nie trzeba będzie iść do sądu (chyba że będzie spór między spadkobiercami, wtedy bez sądu się nie obejdzie). Spadkodawca

Co powinieneś wiedzieć o spadkach i testamentach?

! Na szczęście sytuację poprawi zapis windykacyjny. To nowość, która w polskich przepisach o dziedziczeniu pojawi się pod koniec października. Jest już uchwalony i ogłoszony w Dzienniku Ustaw W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca będzie mógł

Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami [PORADNIK]

dokumenty jak przy wniosku o przejęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza: akt zgonu spadkodawcy, informację o wszystkich spadkobiercach z adresami ich zamieszkania i stopniem pokrewieństwa. Co z pozostałymi spadkobiercami Rezygnacja z dziedziczenia

Jak spisać testament, żeby był ważny

notarialny - sporządzony przez notariusza. Ma formę aktu notarialnego. Notariusz spisuje wolę testatora (czyli osoby dyktującej testament), potem głośno ją odczytuje. Jeśli sporządzający testament zgadza się z treścią, podpisuje się pod tym dokumentem. To samo robi następnie notariusz. W testamencie trzeba

OFE nieuchronnie czeka koniec. 16 milionów Polaków stanie przed ważnym wyborem: IKE czy ZUS

społeczne, które nie wprowadziły istotnych zmian poza kwestiami technicznymi – mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, jeden z twórców koncepcji zmian w OFE. Rynek spodziewa się, że ustawa likwidacyjna OFE może być jednym z pierwszych aktów prawnych uchwalonych przez nowy parlament

Zamiast raty za laptopa operator ściągnął całość zadłużenia

. Faktury opiewały na 162 zł, natomiast całość kwoty pozostałej do uiszczenia wynosiła 1067 zł. - W salonie operatora dowiedzieliśmy się, że najpierw musimy mieć notarialny akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu o nabyciu spadku i dopiero wtedy będziemy mogli

Mieszkania komunalne z nowymi zasadami. W życie weszły korzystne przepisy dla lokatorów

. Podwyższenie czynszu przez wypowiedzenie jego dotychczasowej wysokości nie będzie oznaczało zawarcia nowej umowy. Podobnie jest w przypadku tzw. dziedziczenia najmu, czyli wstąpienia w stosunek najmu osoby bliskiej w przypadku śmierci najemcy. Inne mieszkanie i kryterium metrażu To nie koniec zmian. Na żądanie

Spadek z długami. Tego można uniknąć [PORADNIK]

negatywnym konsekwencjom takiego nabycia może w bardzo prosty sposób zapobiec, ani z tego, że na takie zapobieżenie ma bardzo niewiele czasu"... - czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu nowelizacji kodeksu cywilnego. Nowelizacja ma zmienić zasady dziedziczenia w Polsce. I

Spadek z zagranicy może być kłopotliwy [PORADNIK]

wniosku informacje dotyczące spadkodawcy i jego rodziny należy udokumentować oryginałami odpisów skróconych aktów stanu cywilnego. Ambasada informuje też, że wniosek o wydanie poświadczenia dziedziczenia oraz odpisy skrócone aktów stanu cywilnego muszą być przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza

Ziemia w spadku? Zadbaj o prawa spadkobierców

przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo. Pod koniec zeszłego roku to się zmieniło. W polskich przepisach o dziedziczeniu pojawił się zapis testamentowy. Dzięki niemu w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca

Różnice między testamentem a darowizną [PORADNIK]

nowy testament albo w zamiarze odwołania poprzedni zniszczy. Może też dokonać w testamencie zmian, z których będzie wynikała wola odwołania jego wcześniejszych postanowień. To wszystko sprawia, że osoba sporządzająca testament nie musi się obawiać, iż ten, kto ma po niej dziedziczyć, nagle przestanie o

Firmy już nie "umierają" wraz ze śmiercią właściciela. Działa 7 tys. zarządców sukcesyjnych

przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego mogą też powołać spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy w formie aktu notarialnego. Mają na to dwa miesiące od zgonu przedsiębiorcy.Krajowa Rada Notarialna razem z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii utworzyły już Rejestr Zarządców Sukcesyjnych – system

Gdy umiera właściciel firmy, wygasają umowy o pracę, koncesje, nieważny staje się NIP. Jak uratować firmę przed upadkiem?

przedsiębiorcy. Po jego upływie nie można już powołać zarządcy sukcesyjnego. Nie można ustanowić zarządu sukcesyjnego, jeżeli została ogłoszona upadłość przedsiębiorcy. Czytaj też: Dziedziczenie składek emerytalnych. OFE, ZUS, I filar, II filar... Które pieniądze mogą dostać najbliżsi po naszej śmierci? Kto

Księgi wieczyste. Duże zmiany, "jest bezpieczniej i szybciej, a będzie taniej"

. Elektroniczny Rejestr Spadkowy Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało również, że 8 września ruszy elektroniczny Rejestr Spadkowy. Oprócz aktów poświadczenia dziedziczenia sporządzanych przez notariuszy, znajdą się w nim także prawomocne postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia

Zmniejszenie składek do OFE może być niekonstytucyjne

dziedziczenia, do zabezpieczenia społecznego i zasadzie zaufania obywateli do państwa. "Analiza projektu założeń prowadzi do wniosku, że akt normatywny, który powstałby w związku z ich realizacją, naruszałby Konstytucję RP" - napisali w opinii prawnicy kancelarii. Prawo do

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

postępowanie spadkowe często ciągnęło się latami. Zapisz, komu chcesz Właśnie to zmienił zapis windykacyjny. Dziś w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba dziedziczy konkretny przedmiot

Spadek po nowemu. Nowe przepisy poszerzają krąg spadkobierców ustawowych

łącznie 150 zł (100 zł za protokół dziedziczenia, 50 zł za sporządzenie aktu poświadczenia) - to dane z KRN. - To opłaty netto - zwraca jednak uwagę notariusz Hanna Jasiewicz. Do cennika dodaje jeszcze opłatę za wypisy: 6 zł netto za każdą rozpoczętą stronę wypisu (przy czym wypis będzie miał ok. pięciu

Zapisać w testamencie czy podarować - jak przekazać mieszkanie?

odwołania poprzedni zniszczy. Może też dokonać w testamencie zmian, z których będzie wynikała wola odwołania jego wcześniejszych postanowień. To wszystko sprawia, że osoba sporządzająca testament nie musi się obawiać, iż ten, kto ma po niej dziedziczyć, nagle przestanie o nią dbać, zacznie ją źle traktować

Kto jest prawdziwą rodziną? Dla banku to oczywiste

się procedury zamykania debetów, kart itp. i terminy w akcie notarialnym i umowie z bankiem się rozminęły. Dopłaciłyśmy. Zaczęło nam już brakować oszczędności. Zdaniem Anki i Pauli o wszystkich dodatkowych wpłatach w gotówce powinny dowiedzieć się wcześniej np. na pierwszym spotkaniu w banku. Pary

Dłużnik podarował dom żonie i podpisał z nią rozdzielność majątkową, żeby uciec przed wierzycielem. Ale komornik go przechytrzył

będzie własnością żony, a samochód – męża. Przy czym to, które wzięło więcej, może spłacić drugie, ale nie musi. Jeśli umowa majątkowa nie stanowi inaczej, podział nie obejmuje: – przedmiotów nabytych przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę; – praw niezbywalnych, przysługujących tylko

Długi w spadku? Pieniądze ekstra radzą, jak ich uniknąć

proc. kredytów bankowych oraz pożyczek ze SKOK-ów (nie ma niestety długów z firm pożyczkowych). Na wycieczkę do BIK trzeba zabrać postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub akt notarialny poświadczający dziedziczenie (oryginał, ewentualnie kopia poświadczona przez

Polskie przepisy nie sprzyjają konkubinatom. Co tracą partnerzy w wolnym związku?

. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. o zmianie imienia i nazwiska) na to nie zezwala. Taką wykładnię przepisów potwierdził wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 21 października 2015 r. (sygn. akt III SA/Łd 679/15). Spadek z wyższym podatkiem Konkubenci dziedziczą jedynie na

Rewolucja w dziedziczeniu - wskażemy osobę, która przejmie nasz majątek

Pozwoli na to zapis windykacyjny. To nowość w polskich przepisach o dziedziczeniu. Dziś za pomocą testamentu nie można przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwala na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskażemy w testamencie, że

Dochodzisz swoich praw w sądzie pracy w sporze z pracodawcą? Będziesz zwolniony z opłat sądowych

postępowania przed sądami cywilnymi”. To powoduje, że Polacy z każdą sprawą zwracają się do sądu, co wydłuża postępowanie i blokuje prace sędziów. Jako przykład resort podaje sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, które można przeprowadzić zarówno przed sądem, jak i przed notariuszem (akt poświadczenia

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

niezależność majątkową. Bo prowadzą dość ryzykowne interesy i nie chcą, żeby jedno odpowiadało swoim osobistym majątkiem za porażki biznesowe drugiego. Bo kobieta boi się, że jej wybranek poślubił ją tylko dla majątku... Umowa intercyzy zawsze wymaga formy aktu notarialnego

Zachowek dla pominiętych i wydziedziczenie

Zmiana partnera, założenie nowej rodziny zdarzają się coraz częściej. I często w testamencie zamiast dzieci pojawiają się konkubenci i np. ich dzieci z wcześniejszych związków. Może być też tak, że z jakichś powodów przykładny mąż albo żona, sporządzając akt ostatniej woli

Przekaż mieszkanie najbliższym. Skutecznie

Jeżeli jesteśmy właścicielami mieszkania, bo np. udało nam się je wykupić od gminy lub zakładu pracy, to wtedy - tak jak wszystkie inne składniki majątku - podlega ono dziedziczeniu. Jeżeli nie zostawimy ważnego testamentu (piszemy o tym niżej), nasze mieszkanie będzie podlegało zasadom dziedziczenia

Zapis windykacyjny - rewolucja w dziedziczeniu

. Uwaga! Zapis windykacyjny - powtórzmy to wyraźnie - może się pojawić jedynie w testamentach sporządzanych w formie aktu notarialnego. Chodzi o to, żeby zapis był precyzyjny i nie budził wątpliwości. Dzięki temu dziedziczenie może potwierdzić notariusz, nie trzeba iść do sądu (no, chyba że jest spór

Zapis windykacyjny ułatwi przejęcie firmy po śmierci przedsiębiorcy

sporządzanych w formie aktu notarialnego. Chodzi o to, żeby zapis był precyzyjny i nie budził wątpliwości. Dzięki temu dziedziczenie może potwierdzić notariusz, nie trzeba iść do sądu (no, chyba że jest spór między spadkobiercami, w takim przypadku bez sądu się nie obejdzie). Dzięki

Dostałeś w spadku masę długów? Sprawdź, co możesz zrobić w takiej sytuacji

. Najważniejsze, żeby pamiętać o tym, że spadek to nie zawsze korzyści. Nie tylko prawa, ale i obowiązki majątkowe zmarłego z chwilą śmierci przechodzą na jego bliskich! Dlatego dziedziczymy w zasadzie wszystkie długi, których podmiotem był spadkodawca. Spokojni możemy być za to, jeżeli

Jak zapisać ziemię w spadku

. Blisko rok temu to się zmieniło. W polskich przepisach o dziedziczeniu pojawił się zapis testamentowy. Dzięki niemu w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli jego śmierci. Przedmiotem

Spadek z długiem. Jakie długi dziedziczymy?

Kiedy emocje związane ze śmiercią bliskiej osoby trochę opadną, przychodzi czas na porządkowanie spraw po zmarłym. Trzeba być uważnym, bo czasami na spadkobierców czeka przykra niespodzianka. Jakie długi dziedziczymy? Z

Jak kupić mieszkanie lub dom? Uwaga, łatwo wpaść na krętaczy

członka spółdzielni, powierzchnia lokalu oraz informacje, czy obecny właściciel wywiązywał się z zobowiązań wobec spółdzielni. Uwaga! Jeśli sprzedawane mieszkanie lub dom pochodzą ze spadku, potrzebne jest postanowienie sądu stwierdzające jego nabycie lub akt notarialny poświadczający dziedziczenie osoby