aktem zgonu

Piotr Miączyński

Ważne zmiany po wejściu RODO. Czy pracownik musi dostarczyć akt zgonu do kadr, jeśli zmarł mu ktoś z rodziny?

Ważne zmiany po wejściu RODO. Czy pracownik musi dostarczyć akt zgonu do kadr, jeśli zmarł mu ktoś z rodziny?

Czytelnikowi, panu Pawłowi, zmarł teść. Razem z żoną musiał jechać na pogrzeb na drugi koniec kraju. Tymczasem dział kadr, aby udzielić urlopu, zażądał aktu zgonu. Mógł?

Rezygnujesz z wycieczki? Akt zgonu bliskiego to za mało

Nie tak łatwo dostać świadczenie z polisy turystycznej. Okazuje się, że ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki może nie zadziałać nawet w przypadku śmierci bliskiego

Co zrobić, gdy bank nie może uwierzyć w... śmierć klientki?

Co trzeba zrobić, żeby bank przyjął do wiadomości śmierć swojej klientki? Na zdrowy rozum powinno wystarczyć przesłanie kopii aktu zgonu. Niestety, w przypadku jednego z czytelników blogu "Subiektywnie o finansach" oraz banku Santander tak łatwo nie było. Czyżby bank wychodził z założenia, że wiara czyni cuda?

UPC każe płacić abonament po śmierci abonenta? "Błąd ludzki"

UPC każe płacić abonament po śmierci abonenta? "Błąd ludzki"

- Najpierw nękano mnie telefonami z firmy UPC, namawiając do zmiany decyzji, dopuszczając się nawet nietaktownych pytań, czy ktoś po zmarłym w mieszkaniu będzie mieszkał. Po pewnym czasie otrzymałam obrzydliwe pismo adresowane na mojego zmarłego ojca i proponujące zmianę decyzji

Nabycie prawa do spadku - w sądzie czy u notariusza?

Nabycie prawa do spadku - w sądzie czy u notariusza?

poświadczenia dziedziczenia. Jeśli są jakieś wątpliwości, rozstrzyga je sąd. Poświadczenie dziedziczenia u notariusza Trzeba przygotować odpowiednie dokumenty, takie jak odpis aktu zgonu spadkodawcy, odpisy aktów urodzenia spadkobierców, akty własności nieruchomości itd. Do załatwienia formalności wszyscy

KO chce rozszerzyć dostęp do zasiłku pogrzebowego niektórym rodzicom

KO chce rozszerzyć dostęp do zasiłku pogrzebowego niektórym rodzicom

możliwość pochowania martwo urodzonego dziecka, dla którego sporządzono tylko kartę zgonu. Osobom, które poniosły koszty jego pogrzebu, należy więc stworzyć możliwość otrzymania zasiłku pogrzebowego”. Obecnie to 4 tys. zł. „Zmiana prawa o aktach stanu cywilnego ma na celu umożliwienie rodzicom

Pandemia. Kilkaset osób zmarłych każdego dnia. Jak wygląda pochówek zmarłego na COVID-19?

Pandemia. Kilkaset osób zmarłych każdego dnia. Jak wygląda pochówek zmarłego na COVID-19?

odbiór aktu zgonu z urzędu, wykupienie miejsca na pochówek w zarządzie cmentarza, wypełnienie wniosku o zasiłek pogrzebowy, rozmowa z duchownym lub mistrzem ceremonii pogrzebowej. Bardzo ważna jest także przejrzystość wyceny. Dopytajmy, czy firma nie policzy dodatkowych kosztów, np. za środki

Dziedziczenie ustawowe krok po kroku. Przydatne przykłady

Dziedziczenie ustawowe krok po kroku. Przydatne przykłady

ustawowych, wypis aktu zgonu spadkodawcy (albo prawomocne orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu). 5. Zrzeczenia się dziedzictwa i prawa do zachowku Spadkobierca może się zrzec prawa do spadku jeszcze za życia spadkodawcy. Uwaga! Musi to zrobić przed notariuszem, w formie aktu

Jak odziedziczyć pieniądze z OFE, ZUS i PPK? Średnia wypłata to 13 tys. zł

Jak odziedziczyć pieniądze z OFE, ZUS i PPK? Średnia wypłata to 13 tys. zł

wskazać, kogo chce, nie musieli to być członkowie rodziny. Pieniądze po zmarłym można odebrać po zgłoszeniu śmierci członka OFE i przedstawieniu skróconego odpisu aktu zgonu O śmierci bliskiego należy zawiadomić OFE, inaczej wypłata nie zostanie uruchomiona. Nieodebrane środki po zmarłym członku OFE są

Konto po zmarłym. Kiedy możemy wypłacić pieniądze, kiedy musimy spłacić kartę?

Konto po zmarłym. Kiedy możemy wypłacić pieniądze, kiedy musimy spłacić kartę?

, okazując akt zgonu. Żądanie od banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku wymaga udowodnienia, że wnioskująca osoba jest spadkobiercą po posiadaczu rachunku. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do spadku jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia

Prawo spadkowe. Po śmierci kredytobiorcy dług nie przepada

Prawo spadkowe. Po śmierci kredytobiorcy dług nie przepada

odpowiednie dokumenty. Potrzebne będą: akt zgonu kredytobiorcy, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia. Przedstawiciel banku udzieli informacji o warunkach umowy kredytowej, saldzie zadłużenia i ustali warunki spłaty. Najczęściej są one takie same, jakie miał

Trudna decyzja o ubezwłasnowolnieniu. Co mówi prawo?

Trudna decyzja o ubezwłasnowolnieniu. Co mówi prawo?

osoby, która ma być ubezwłasnowolniona. Jeśli jest wolna, należy załączyć akt urodzenia; jeśli pozostaje w związku małżeńskim – akt małżeństwa ze wskazaniem imienia, nazwiska współmałżonka i miejsca jego zamieszkania. W przypadku wdów i wdowców trzeba dołączyć odpis skrócony aktu zgonu małżonka, a

Wojna o dane. Poczta dostała PESEL-e. To jednak za mało do wyborów

Wojna o dane. Poczta dostała PESEL-e. To jednak za mało do wyborów

nieistnienie małżeństwa, – data zgonu małżonka, numer aktu zgonu oraz urząd stanu cywilnego, który sporządził akt, – adres i data zameldowania na pobyt stały, – data wymeldowania z pobytu stałego, – kraj zamieszkania, – kraj poprzedniego zamieszkania, – adres zameldowania na

Konto po zmarłym. Czy łatwo jest je zamknąć?

Konto po zmarłym. Czy łatwo jest je zamknąć?

Jakiś czas temu zmarła teściowa pana Damiana, klientka banku Millennium. Czytelnik i jego żona udali się więc do placówki z teczką pełną dokumentów, by zamknąć konto teściowej. - Wzięliśmy ze sobą przecięty dowód osobisty teściowej, dwie kopie odpisu skróconego aktu zgonu

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

dostać w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu www.zus.gov.pl (jest tam też instrukcja jego wypełnienia); skrócony odpis aktu zgonu lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe; oryginały rachunków, które dokumentują wydatki na pogrzeb, ewentualnie ich

Dla firmy ubezpieczeniowej rak to nie choroba?

Dla firmy ubezpieczeniowej rak to nie choroba?

przecież akt zgonu. Zresztą, o ile mi wiadomo, przy tym ubezpieczeniu nie było żadnej ankiety medycznej. A skoro firma ubezpieczeniowa nie uznała za stosowne, by zapytać klienta o stan zdrowia, to znaczy, że był on dla niej nieistotny. Czyżby raka nie było w katalogu „poważnych chorób”? Bo na

Jak wyrobić paszport dla dorosłego i dla dziecka

Jak wyrobić paszport dla dorosłego i dla dziecka

paszportu jest tylko jedno z rodziców. Dowodem będzie dołączony do wniosku odpis skrócony aktu zgonu drugiego rodzica albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka. Gdy dziecko ma oboje rodziców, uzyskanie dla niego paszportu wymaga wspólnego i zgodnego działania matki i ojca. Niekoniecznie oboje muszą być

Zasiłek pogrzebowy, kredyty, konta - sprawy do uporządkowania po śmierci bliskiego

Zasiłek pogrzebowy, kredyty, konta - sprawy do uporządkowania po śmierci bliskiego

każdy po okazaniu odpisu skróconego aktu zgonu lub innego dokumentu, z którego wynika, że autor testamentu nie żyje, bez konieczności podawania jakichkolwiek powodów. Przykład. Wnuk pana Jana chciałby wiedzieć, czy dziadek napisał testament, a jeszcze bardziej – poznać jego treść. Dopóki pan Jan

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

przedstawieniu rachunków. Innymi słowy, najpierw trzeba wyłożyć pieniądze, a dopiero potem starać się o ich zwrot. Załóżmy, że nie mamy tajemnic przed bankiem. Jak wtedy wygląda procedura likwidacji kont i lokat? Kiedy dostarczymy do banku akt zgonu, bank dokonuje zmiany taryfy – po to, by wstrzymać dalsze

Klapa nowego systemu w USC. Nie mogą zarejestrować zgonów i narodzin

dostęp do ogólnopolskiej bazy danych. W systemie mieliby wpisywać tylko nowe dane, co zajęłoby mniej czasu. Do godziny 11 wykonano w nim 28 tys. operacji. Urzędy przyjęły 787 wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego. Zarejestrowano 617 aktów zgonu, 463 akty urodzeń oraz 5090

Testament to podstawa do podzielenia majątku. Co się dzieje, gdy zaginie?

Testament to podstawa do podzielenia majątku. Co się dzieje, gdy zaginie?

, gdzie szukać testamentu. Aby otrzymać informację o sporządzonych i zarejestrowanych testamentach określonego spadkodawcy, wystarczy, że w dowolnej kancelarii notarialnej spadkobiercy okażą odpis aktu zgonu. Za pomoc w przygotowaniu poradnika dziękuję radcy prawnemu Monice Hałuszczak z Kancelarii

Jak potwierdzić prawo do spadku? Jak otrzymać notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Jak potwierdzić prawo do spadku? Jak otrzymać notarialne poświadczenie dziedziczenia?

– córek, wnuczek... – ważne są akty zawarcia małżeństwa, z których wynika zmiana nazwiska), akt zgonu spadkodawcy i ewentualnie testament. Sąd wyznaczy termin i wezwie nas na rozprawę. Uczestnikami postępowania są wnioskodawca i wszystkie osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy

5 spraw do załatwienia na wypadek śmierci

5 spraw do załatwienia na wypadek śmierci

jedynie członek rodziny lub wykonawca testamentu. Trzeba dostarczyć administratorom Facebooka akty urodzenia i zgonu posiadacza konta oraz zgodny z lokalnym prawem dokument potwierdzający pełnomocnictwo przedstawiciela zmarłej osoby lub wykonawcy testamentu. Gdy wniosek dotyczący konta zmarłego

I zapisuję ci mojego Facebooka. Jak odziedziczyć dobra cyfrowe?

. Konta użytkowników Apple’a – np. konto w usłudze chmurowej iCloud – po śmierci nie mogą zostać przekazane nikomu innemu. Apple dopuszcza jednak możliwość usunięcia wszelkich danych zmarłego po okazaniu przez bliskich aktu jego zgonu. Należy jednak pamiętać, że największe serwisy

Jak odziedziczyć składki emerytalne? ZUS, OFE, PPK

momencie. Dziedziczenie składek. Wypłata Przede wszystkim wymagane jest zgłoszenie śmierci członka OFE wraz ze skróconym odpisem aktu zgonu. Jeżeli nie wiemy, do którego OFE należał, możemy się zgłosić do ZUS z prośbą o udzielenie takiej informacji. Szczegółowe informacje na ten temat oraz

Jak wykupić mieszkanie komunalne? Można liczyć na dużą bonifikatę

wdowa lub wdowiec, dzieci, konkubent lub konkubina zmarłego najemcy, potrzebny będzie skrócony akt małżeństwa lub akt zgonu. Urzędnicy zweryfikują złożony wniosek, sprawdzą księgę wieczystą i ustalą, czy nie ma zaległości czynszowych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, poproszą o dodatkowe dokumenty. Na

"The New York Times": kolekcjoner ludzkich szczątków dba, by ciała wyrzuconych na brzeg migrantów bezpiecznie wróciły do domu

pierwszych sześciu miesięcy tego roku zmarło lub zaginęło 2087 osób usiłujących dotrzeć do Hiszpanii, w tym 341 kobiet i 91 dzieci. Bardziej konserwatywne obliczenia organu ONZ, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, mówią o  1300 zgonów w tym roku. Helena Maleno Garzón, szefowa Caminando Fronteras

Umarł prezes giełdy kryptowalut. Tylko on znał hasło do portfeli z 137 mln dolarów

chihuahua - Nitro i Gully. Na utrzymanie zwierzaków przeznaczył osobne 100 tys. dolarów. Na forach Reddita użytkownicy zaczęli spekulować, czy aby Cotten nie sfingował swojej śmierci. Argumentowali, że w Indiach, gdzie zmarł Cotten, można kupić fałszywy akt zgonu - a to jedyny dowód jego śmierci, który

7 problemów finansowych, które trzeba załatwić po śmierci bliskiego

dziedziczenia. Załóżmy, że nie mamy tajemnic przed bankiem. Jak wygląda procedura likwidacji kont i lokat po zmarłym? Kiedy dostarczymy do banku akt zgonu, bank dokonuje zmiany taryfy – wstrzymuje dalsze pobieranie opłat, blokuje środki oraz anuluje wszystkie aktywne usługi. Na tym etapie rozpoczyna się

Jak wykupić mieszkanie zakładowe? Jakie bonifikaty i dokumenty

); ** skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli o mieszkanie starają się wdowa lub wdowiec); ** skrócony odpis aktu zgonu najemcy (gdy o wykupienie zabiega bliski zmarłego). Wykup mieszkania na korzystnych warunkach jest możliwy dzięki ustawowym bonifikatom. Za każdy rok pracy w przedsiębiorstwie najemca dostanie 6

Jak kupić dobre ubezpieczenie na życie

kilkoma wyłączeniami, w przypadku których ubezpieczenie nie zadziała. Tak stanie się, jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpi w wyniku: samobójstwa w ciągu pierwszych dwóch lat od zawarcia umowy, czynnego uczestniczenia przez ubezpieczonego w aktach terroru lub masowych rozruchach czy usiłowania popełnienia

Więcej wyłudzaczy odszkodowań. Oszustwa na 179 mln zł

wydanie np. aktu zgonu jest natychmiastowo odnotowywane w centralnej bazie danych, co powinno w najbliżej przyszłości znacząco utrudnić wiele metod przestępczych bazujących na fałszywych dokumentach i braku możliwości ich szybkiej weryfikacji przez ubezpieczyciela - komentują eksperci Polskiej Izby

Firmy już nie "umierają" wraz ze śmiercią właściciela. Działa 7 tys. zarządców sukcesyjnych

przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego mogą też powołać spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy w formie aktu notarialnego. Mają na to dwa miesiące od zgonu przedsiębiorcy.Krajowa Rada Notarialna razem z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii utworzyły już Rejestr Zarządców Sukcesyjnych – system

Marek M. Kolekcjoner kamienic

imieniu kobiety. Ale w innym postępowaniu sądowym Marek M. przedstawił akt zgonu współwłaścicielki. Za przestępstwo usiłowania wyłudzenia uprawnień do zarządzania nieruchomością jako kurator osoby, o której M. wiedział, że nie żyje, grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Otrzymasz spadek po zmarłym? Uważaj, żeby nie odziedziczyć długów

spadku (testament, dziedziczenie ustawowe) *  listę osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych *  wypis aktu zgonu spadkodawcy (albo prawomocne orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu). Opłaty 50 zł – opłata sądowa za złożenie wniosku o odebranie oświadczenia

Dziedziczenie praw autorskich i patentów. Poradnik

takowej nie pozostawił, dochodzi do dziedziczenia ustawowego. W sytuacji, w której istnieje testament zmarłego, dziedziczenie praw autorskich będzie odbywało się zgodnie z jego zapisami. Za realizację woli wyrażonej w testamencie odpowiada sąd lub notariusz, którzy po otrzymaniu aktu zgonu otwierają i

Notarialny Rejestr Testamentów (NORT). Dlaczego warto sporządzić testament u notariusza?

zajmuje mniej więcej pięć minut. System drukuje potwierdzenie wpisania testamentu do rejestru. Poszukiwanie w nim śladów ostatniej woli spadkobiercy jest możliwe dopiero po jego śmierci i okazaniu notariuszowi aktu zgonu. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej, ale dostęp do niego wymaga

Jak kupić na atrakcyjnych warunkach mieszkanie zakładowe

prawny to np. dawne przedsiębiorstwo państwowe przekształcone w spółkę będącą własnością skarbu państwa), * decyzję administracyjną o przydziale lokalu, * zaświadczenie o zameldowaniu, * skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli o mieszkanie starają się wdowa lub wdowiec), * skrócony odpis aktu zgonu najemcy

Jak napisać ważny testament. Odręczny, notarialny czy z zapisem windykacyjnym?

jego śmierci spadkobiercy dowiedzą się, gdzie szukać testamentu. Aby otrzymać informację o sporządzonych i zarejestrowanych testamentach określonego spadkodawcy, wystarczy, że w dowolnej kancelarii notarialnej okażą odpis aktu zgonu. Za pomoc w przygotowaniu poradnika dziękuję mec. Renacie

Kopalnia Turów pozbawi Czechów wody. Mogą pozwać Polskę do unijnego trybunału

niesie się czasem daleko, nawet do Skandynawii - obrazuje Paweł Pomian z wrocławskiej Eko-Unii.  Według szacunków emisje z elektrowni Turów odpowiadały w 2017 r. za 120 przedwczesnych zgonów, 2100 ataków astmy, 60 nowych przypadków przewlekłego zapalenia oskrzeli i 110 przyjęć do szpitala. 

Oszuści wyłudzają miliony od ubezpieczycieli. Ich sposoby działania zaskakują. W procederze agenci, lekarze, pośrednicy

felgę oraz błotnik. Towarzystwo ubezpieczeniowe odkryło jednak, że już w takim stanie motocykl został sprowadzony do Polski z USA. Eksperci dotarli do zamieszczonych w internecie zdjęć z aukcji motocykla, z których wynikało, że w takim stanie został sprowadzony ze Stanów. Prokurator wniósł akt

Zamiast raty za laptopa operator ściągnął całość zadłużenia

Podczas dyżuru eksperta Orange zadzwoniła do nas pani Magdalena. Jej teściowa miała abonament na komórkę, telefon stacjonarny i internet oraz laptopa na raty. Gdy teściowa zmarła, pani Magdalena wraz z mężem udali się do operatora z aktem zgonu, by poinformować o jej śmierci

Sztuczna inteligencja będzie na Facebooku pilnować kont zmarłych. Są ich miliony

profilami. Obecnie aby przekształcić konto facebookowe w księgę pamiątkową, czyli nadać mu status "in memoriam", należy przesłać Facebookowi akt zgonu lub nekrolog danej osoby. Konto zostaje wówczas zamknięte - zostają wpisy, zdjęcia czy filmy, ale nikt nie może się na nie w pełni zalogować

Co się należy po zmarłym pracowniku

dostarczyć komplet dokumentów, nawet jeśli pracodawca zna każdego z nich osobiście. Będą to: akt zgonu pracownika – przyjmuje się, że data śmierci jest ostatnim dniem pracy; akt małżeństwa; akty urodzenia dzieci; dowody osobiste. Dokumenty powinny być aktualne, a akt zgonu powinien być opatrzony

Mieszkania komunalne z nowymi zasadami. W życie weszły korzystne przepisy dla lokatorów

, potrzebny będzie skrócony akt małżeństwa lub akt zgonu. Urzędnicy zweryfikują nasz wniosek, sprawdzą księgę wieczystą i ustalą, czy nie mamy zaległości czynszowych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, poproszą o dodatkowe dokumenty. Na przykład gdy mieszkanie jest w zabytkowym budynku, być może będziemy musieli

Jak napisać i zabezpieczyć testament? Kogo można wydziedziczyć?

testatora nikt poza nim samym nie może zapoznać się z treścią dokumentu. Po jego śmierci każdy, kto okaże w dowolnej kancelarii notarialnej odpis aktu zgonu, uzyska informację o sporządzonych i zarejestrowanych testamentach określonego spadkodawcy lub o ich braku. Czym jest wydziedziczenie Wydziedziczenie

Kiedy musimy spłacić długi otrzymane w spadku?

zmarł w styczniu 2012 r. Żonie i córce zostawił niespłacony kredyt na pralkę oraz pożyczkę na pokrycie kosztów leczenia. Rodzina wiedziała o zobowiązaniach zmarłego. Wdowa dostarczyła akt zgonu męża do banku, a ten umorzył pozostałą część kredytu na pralkę (niespłacona kwota została pokryta z

Informatyczna rewolucja w USC przełożona ze względu na ryzyko paraliżu

W Polsce działa około 2,3 tys. urzędów stanu cywilnego. Razem przechowują one około 85 mln aktów stanu cywilnego: ślubu, narodzin czy zgonu. Przez lata dokumenty te zbierane były w formie analogowej, na papierze. Od pewnego czasu archiwizowane są w formie cyfrowej. Tych w

Nie wychodź z domu. Nawet sprawy w urzędzie załatwisz przez internet i telefon

wydanie odpisu aktu urodzenia, zawarcia małżeństwa lub zgonu. 2. 500 plus Za pośrednictwem platformy możesz zgłosić urodzenie dziecka, złożyć wniosek o becikowe, 500 plus, kartę dużej rodziny. 3. E-recepta bez wizyty w gabinecie Platforma umożliwia wystąpienie o Europejską Kartę Ubezpieczenia

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze. Jak zostać jego właścicielem?

przekształcone w spółkę będącą własnością skarbu państwa), zaświadczenie o zameldowaniu, skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli o mieszkanie starają się wdowiec lub wdowa po najemcy), skrócony odpis aktu zgonu najemcy (gdy o wykup zabiega bliski zmarłego), decyzję o ustaleniu prawa do emerytury (gdy starają się o

"PB" Polacy wyłudzają 7,5 miliarda rocznie

Eksperci podkreślają, że lawinowo rośnie liczba wyłudzeń, dokonywanych przez osoby posiadające polisy na życie. Jak w przypadku małżeństwa, które na podstawie sfałszowanego aktu zgonu chcieli otrzymać od kilku firm ubezpieczeniowych odszkodowanie w wysokości 10 milionów złotych

Jak nie przyjąć długów w spadku? Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie bez podatku? Poznaj zmiany w prawie spadkowym

toczące się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i dołączyć akt zgonu spadkodawcy. Chodzi o to, że brak wpisów o zadłużeniu w jednym BIG-u wcale nie znaczy, że nie ma ich w innym. Do tego nie wszystkie bazy udzielają takich informacji. Trzeba być formalnie spadkobiercą, by uzyskać potrzebne

Dziedziczysz spadek z dzieckiem? Odzyskanie pieniędzy może nie być łatwe

powiadomiła o tym BRE Bank, przedstawiając akt zgonu, akt małżeństwa oraz akt poświadczenia dziedziczenia. "Na wskazanych rachunkach bankowych mąż lokował nasze wspólne oszczędności, dokonując większości wpłat na rachunki z naszego wspólnego konta w BZ WBK. W trakcie trwania

Jak odziedziczyć składki emerytalne? Kiedy spadkobiercom należą się składki do ZUS i OFE?

pracować i nie płaci składek. Dlatego o śmierci bliskiego należy zawiadomić OFE, przedstawiając akt zgonu. Przy podpisywaniu umowy z OFE na prowadzenie rachunku emerytalnego każdy może wskazać osobę (lub kilka osób), która po jego śmierci ma otrzymać składki. Można to zrobić też później, podobnie jak

Czy składki odłożone na emeryturę przepadną? Sprawdź, które składki możesz odziedziczyć po zmarłym

składek? Przede wszystkim należy powiadomić OFE o śmierci bliskiego (wymagane jest zgłoszenie śmierci członka OFE wraz ze skróconym odpisem aktu zgonu). Jeżeli nie wiemy, do którego funduszu należał, możemy zgłosić się do ZUS z prośbą o udzielenie informacji. Szczegółowe instrukcje na temat

Jak się starać o renty rodzinne i socjalne

osoby zmarłej, po której ma być przyznana renta rodzinna, imiona i nazwisko (a także nazwisko rodowe) członka rodziny ubiegającego się o rentę. Do wniosku trzeba dołączyć też akt zgonu osoby, po której chcemy pobierać rentę. Renty rodzinne i socjalne. Reforma w rentach Rząd kończy reformę, która

PZU do matki zmarłego 25-latka: Kiedy ostatnio była pani na grobie syna?

Kwiatkowską, aby nadesłała akt zgonu syna, kartę zgonu oraz protokół sekcji zwłok. Dodatkowo firma chce, aby kobieta udzieliła odpowiedzi na 27 pytań. Część z nich dotyczy jej statusu majątkowego, warunków życia, sytuacji rodzinnej, dochodów, świadczeń uzyskanych po śmierci syna oraz tego, kto pokrył koszty

Składki OFE po zmarłych. Pośrednicy wykorzystują niewiedzę Polaków, a wystarczy darmowy wniosek do ZUS

. Następnie trzeba się wylegitymować, pokazać akt zgonu zmarłego i wypełnić na miejscu prosty wniosek. Zajmuje to 10 minut. Pieniądze wypłacimy w ciągu trzech miesięcy - mówi Ewa Kosowska, dyrektor departamentu ubezpieczeń i składek ZUS. - Nasi klienci niestety mimo wielu akcji informacyjnych nie wiedzą o tej

Potrafili podrobić niemal każdy dokument. I poprosili o karę

. Katowiccy śledczy ustalili też, że na podstawie fikcyjnych aktów zgonów klienci fałszerzy przejęli kilka nieruchomości, w podobny sposób wykorzystywano także fikcyjne wyroki rozwodowe. Skazani fałszerze i ich współpracownicy będą świadkami w procesie Radosława M., który prowadził

Jak napisać i zabezpieczyć testament

dowiedzą się, u którego notariusza szukać testamentu. Każdy, kto okaże w dowolnej kancelarii notarialnej odpis aktu zgonu, uzyska informację o sporządzonych i zarejestrowanych testamentach określonego spadkodawcy lub o braku takich testamentów. Informacja z rejestru obejmuje: * numer wynikający z

Bruksela zawalczy o uzdrowienie wspólnego rynku w UE

. sprawiedliwości Viviane Reding, która uzupełniła pakiet Barniera planem "reform obywatelskich". Komisja chce, by akty stanu cywilnego - od metryk urodzenia przez śluby i akty zgonu - kraje UE uznawały wzajemnie bez dodatkowych poświadczeń. Planuje też reformy, które pozwolą

Długi w spadku? Pieniądze ekstra radzą, jak ich uniknąć

notariusza), a także akt zgonu spadkodawcy. Można też wysłać wszystko pocztą. Jeśli na podstawie lektury dokumentów okaże się, że spadkodawca był niezłym ziółkiem, idziemy do prawnika, by sporządził w naszym imieniu wniosek do sądu o uchylenie się od skutków oświadczenia o

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

dołączyć też akt zgonu osoby, po której chcemy pobierać rentę, dokument potwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy, jeśli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec – odpis skrócony aktu małżeństwa, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (jeżeli dziecko ukończyło 16 lat), zaświadczenie o stanie zdrowia

Windykator ściga po śmierci, nawet za spłacany kredyt

przelewów" - napisał klient. Dodał też, że wysłał akt zgonu do Sygma Banku oraz ustalił telefonicznie z jego pracownikami, że nadal będzie spłacał kredyt zgodnie z rozpiską. I że Sygma Bank nie informował o żadnych nieprawidłowościach w spłacie kredytu (bo takich nie było

Jak działa notarialny rejestr testamentów. Co to jest testament notarialny

zapoznać się z treścią dokumentu, za to po jego śmierci spadkobiercy z łatwością dowiedzą się, u którego notariusza szukać dokumentu. Każdy, kto okaże w dowolnej kancelarii notarialnej odpis aktu zgonu, uzyska informację o sporządzonych i zarejestrowanych testamentach określonego spadkodawcy lub o ich

Ważne zmiany dla najemców mieszkań komunalnych. Czynsz może wzrosnąć

, gdy proponuje to urząd, wraz z wnioskiem musimy złożyć umowę najmu lokalu na czas nieokreślony, decyzję o jego przydziale i zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli o wykup starają się wdowa lub wdowiec, dzieci, konkubent lub konkubina zmarłego najemcy, potrzebny będzie skrócony akt małżeństwa lub akt

Czy ubożsi będą mieli większe szanse na mieszkanie komunalne? Nowe przepisy Narodowego Programu Mieszkaniowego

lokalu na czas nieokreślony, decyzję o jego przydziale, zaświadczenie o zameldowaniu, skrócony akt małżeństwa lub akt zgonu (jeśli o wykup starają się wdowa lub wdowiec, dzieci, konkubent lub konkubina zmarłego najemcy). W urzędzie nasz wniosek zostanie zweryfikowany. Urzędnicy sprawdzą księgę wieczystą

Ile tak naprawdę warte jest ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczyciele seryjnie oddalają roszczenia dotyczące spłacenia takiego kredytu, powołując się na to, że przyczyna zgonu wynikała z "chorób istniejących w momencie przystępowania do ubezpieczenia". Na szczęście ostatnio zapadł precedensowy wyrok (Sąd Apelacyjny w

Zostań właścicielem mieszkania zakładowego

, * skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli o mieszkanie starają się wdowiec lub wdowa po najemcy), * skrócony odpis aktu zgonu najemcy (gdy o wykup zabiega bliski zmarłego), * decyzję o ustaleniu prawa do emerytury (gdy starają się o to emeryci). Aby sprzedaż była możliwa, najemca nie może mieć zaległości

Spadek z zagranicy może być kłopotliwy [PORADNIK]

oryginalny odpis [?] aktu zgonu. I czek płatny na terenie Francji opiewający na 15 euro. Ambasada informuje też. że odrzucenie spadku we Francji możliwe jest poprzez oświadczenie woli złożone przed notariuszem w terminie czterech miesięcy od zgonu spadkodawcy. Na jej stronie jest też lista pracujących we

UOKiK upomina instytucje finansowe za konta emerytalne

martwi ta sytuacja - mówi Dorota Grudzień-Barbachowska, dyrektor delegatury UOKiK w Warszawie. Instytucje utrudniały m.in. wypłatę zgromadzonych środków po śmierci właściciela rachunku. Uzależniały ją od spełnienia dodatkowych warunków. Chodziło np. o uwierzytelnienia aktu

Ostatnie logowanie. Niech twoje dane spoczywają w spokoju

; będącego swoistą księgą pamiątkową, bo zostają wpisy, zdjęcia, filmiki, można dopisywać wspomnienia na osi czasu – wystarczy dowolny znajomy, który w formularzu prześle akt zgonu lub choćby nekrolog. Śladami Facebooka zaczęły podążać kolejne portale. Każdy oczywiście z własną polityką. Yahoo! zamyka

Polisa widmo, czyli na co poszło 200 tys. zł? Samcik na tropie

. Jeśli są kłopoty z aktem własności, to zagrożony jest też prawomocny wpis hipoteki na rzecz banku. A ta z kolei – obok dochodów kredytobiorcy – jest docelowym zabezpieczeniem kredytu. W ramach ochrony ubezpieczyciel zobowiązuje się ponieść koszty prawników, koszty sądowe, koszty opinii

Testamenty do rejestru. Kolejna rewolucja w dziedziczeniu

depozycie. Wpisanie testamentu do rejestru będzie dobrowolne. A poszukiwanie w nim śladów ostatniej woli spadkobiercy będzie możliwe dopiero po jego śmierci, po okazaniu aktu zgonu. Wystarczy pójść do dowolnej kancelarii notarialnej. Osoba, która zarejestrowała testament, będzie

Jakie składki emerytalne odziedziczymy po bliskim zmarłym? [PORADNIK]

mogą uznać, że dana osoba przestała pracować i nie płaci składek. Dlatego o śmierci bliskiego należy zawiadomić OFE, przedstawiając akt zgonu. Przy podpisywaniu umowy z OFE na prowadzenie rachunku emerytalnego każdy może wskazać osobę (lub kilka osób), która po jego śmierci ma otrzymać składki. Można

Szybki przelew na numer telefonu. Nowa propozycja systemu BLIK

kosztują ubrania sportowe i dlaczego tak drogo? Co będzie pierwsze na mecie: Lokata czy inwestycja? Rezygnujesz z wycieczki? Akt zgonu bliskiego to za mało Wyślij dowód przez internet. Jak sklepy sprawdzają klientów

Bank namawia na e-mail, a on woli... papiery

ubrania sportowe i dlaczego tak drogo? Co będzie pierwsze na mecie: Lokata czy inwestycja? Rezygnujesz z wycieczki? Akt zgonu bliskiego to za mało Wyślij dowód przez internet. Jak sklepy sprawdzają klientów

Wyślij dowód przy zakupie przez internet. Jak sklepy mogą sprawdzić twoją tożsamość?

inwestycja? Rezygnujesz z wycieczki? Akt zgonu bliskiego to za mało Klient nie dostał karty bankowej, ale bank pobiera za nią opłaty Szybkie przelewy na numer telefonu Nowy bat na ubezpieczycieli. 30

Jak dostać zasiłek pogrzebowy?

na stronie internetowej zakładu www.zus.gov.pl; + skrócony odpis aktu zgonu lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe; + oryginały rachunków, które dokumentują wydatki na pogrzeb, ewentualnie ich kopie, potwierdzone przez bank; + dokumenty potwierdzające

Nastolatek zmarł na sepsę. Za taką śmierć PZU nie płaci

do karty zgonu. Po sekcji zwłok patomorfolog orzekł: posocznica meningokokowa prowadząca do niewydolności wielonarządowej i skazy krwotocznej. Kuba był uczniem TZN. Razem z całą szkołą ubezpieczył się w PZU. Po pogrzebie Włodzimierz Mucha zgłosił jego śmierć

Dziedziczenie emerytury - jakie zmiany proponuje ZUS?

inwestowane przez dany fundusz. Po odbiór środków po zmarłym członku OFE można się zgłosić w każdym momencie. Aby otrzymać pieniądze, należy powiadomić OFE o zgonie małżonka (wymagane jest zgłoszenie śmierci członka OFE wraz ze skróconym odpisem jego aktu zgonu). Jeżeli nie wiemy

Dostałeś majątek w spadku? Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić

. Jak załatwić poświadczenie prawa do spadku u notariusza? Przede wszystkim należy umówić się na spotkanie - osobiście, telefonicznie lub w jakikolwiek inny sposób. Notariusz powie, jakie dokumenty trzeba dostarczyć, np. testament, akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia małżeństwa potencjalnych

Wielkie zasysanie danych PESEL przez komorników

. W PESEL-NET może być 25 różnych o każdej osobie. Nie tylko imię, nazwisko, data urodzenia, adres. Znajdziemy także numer dowodu osobistego, daty ślubu, rozwodu czy zgonu współmałżonka. A także numery akt stanu cywilnego. Komornik może sprawdzać dane, bo pozwala mu na to

Od 1 marca nowe dowody osobiste. Bez adresu zameldowania, koloru oczu, wzrostu i skanu podpisu

dowodów osobistych. Całość będzie funkcjonować pod nazwą Systemu Rejestrów Państwowych i wszystkie gminy w Polsce będą miały dostęp do niej przez jednolitą aplikację "Źródło". To dlatego w dowolnym urzędzie będzie można złożyć wniosek o dowód, ale też o wydanie aktu urodzenia, zgonu czy

Jak zostać właścicielem mieszkania spółdzielczego

Co się dzieje z mieszkaniem spółdzielczym po śmierci? Jeśli jego główny lokator umrze, o lokal mogą się starać współmałżonek, dzieci i inne bliskie osoby. Jeżeli wdowiec po najemcy nie jest członkiem spółdzielni, musi w ciągu roku złożyć deklarację członkowską, dołączając do niej akt zgonu i

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność [PORADNIK]

o zameldowaniu; ** skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli o mieszkanie stara się wdowiec lub wdowa po najemcy); ** skrócony odpis aktu zgonu najemcy (jeśli o wykup zabiega bliski zmarłego); ** emeryci muszą dostarczyć

Jak zarejestrować swój testament

wydrukuje potwierdzenie wpisania testamentu do rejestru. Poszukiwanie w nim śladów ostatniej woli spadkobiercy będzie możliwe dopiero po jego śmierci, po okazaniu aktu zgonu. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. Dostęp do niego wymaga pośrednictwa notariusza - wystarczy pójść do dowolnej

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze i zakładowe [PORADNIK]

. Inne potrzebne załączniki to: zaświadczenie o zameldowaniu, skrócony odpis aktu małżeństwa (kiedy o lokal stara się wdowa lub wdowiec po najemcy), skrócony odpis aktu zgonu najemcy (kiedy o wykup zabiega bliski zmarłego

Jak zostać właścicielem mieszkania

przedsiębiorstwo państwowe przekształcone potem w spółkę akcyjną będącą własnością skarbu państwa, + zaświadczenie o zameldowaniu, kserokopię dowodu osobistego, odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli o lokal stara się wdowa lub wdowiec po najemcy), skrócony odpis aktu zgonu najemcy (jeśli o wykup zabiega bliski

500 zł za informacje o kontach zmarłego

ubezpieczeniowe. Tak naprawdę należałoby się zwrócić z pytaniem do każdej z tych firm, dołączając akt zgonu spadkodawcy i postanowienie sądu o nabyciu spadku. Zadanie żmudne, ale to tak naprawdę jedyny sposób, by poznać pełny obraz finansów zmarłego. Nie każdy ma ochotę bawić się w Sherlocka Holmesa i stąd owe

Nowy bat na banki. 30 dni na odpowiedź, albo reklamacja uznana

dlaczego tak drogo? Co będzie pierwsze na mecie: Lokata czy inwestycja? Rezygnujesz z wycieczki? Akt zgonu bliskiego to za mało Wyślij dowód przez internet. Jak sklepy sprawdzają klientów? Klient nie

Spadek po nowemu - sprawdź, kto dziedziczy

trzeba dostarczyć, np. akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia i małżeństwa potencjalnych spadkobierców, ewentualne testamenty. W wyznaczonym terminie wszyscy potencjalni spadkobiercy spotykają się w kancelarii notarialnej. Między nimi nie może być sporu o podział spadku. To

Dziewięciolatek i kredyt po dziadku. Jak nie otrzymać długów w spadku?

BIK trzeba zabrać postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub akt notarialny poświadczający dziedziczenie (oryginał ewentualnie kopia poświadczona przez notariusza), a także akt zgonu spadkodawcy. Kto nie może osobiście przyjechać do warszawskiej siedziby BIK, może wysłać wszystko pocztą do

Oszuści nie wykradli danych PESEL. Legalnie pobrały je kancelarie komornicze

kosztuje około 450 zł miesięcznie. W PESEL-NET jest ponad 20 różnych danych o każdej osobie. Nie tylko imię, nazwisko, data urodzenia i adres. Znajdziemy także numer dowodu osobistego, datę ślubu, rozwodu czy zgonu współmałżonka, a także numery akt stanu cywilnego

Spadek z długami. Tego można uniknąć [PORADNIK]

tym dotyczącym przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza - spadkobierca wpisuje swoje dane i oświadcza, że odrzuca w całości spadek po osobie zmarłej w takim to a takim dniu. Jako dowód dołącza, tak jak przy oświadczeniu o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, akt zgonu spadkodawcy. Tak

Jakie są największe problemy naszej e-administracji?

informatyczny. Przed kilkoma dniami okazało się, że nie jest gotowy i MSW przesunęło termin wdrożenia go o dwa miesiące. W Polsce działa około 2,3 tys. USC. Razem przechowują one około 85 mln aktów stanu cywilnego: ślubu, narodzin czy zgonu. Przez lata dokumenty te zbierane były na papierze. Teraz miały być

Jak nie odziedziczyć długów w spadku

administracji spółdzielni lub wspólnoty, zakładu energetycznego, gazowni czy w referacie podatków w gminie ustalimy, czy zmarły regulował zobowiązania na bieżąco. A jeśli tego nie robił – jak duże są zaległości. By otrzymać takie informacje, musimy mieć ze sobą akt zgonu. Następnie powinniśmy obejrzeć

Dostałeś w spadku masę długów? Sprawdź, co możesz zrobić w takiej sytuacji

swoje dane i oświadczamy, że spadek po zmarłym/zmarłej w określonym dniu przyjmujemy z dobrodziejstwem inwentarza. Jako dowód dołączamy akt zgonu spadkodawcy. Musimy też zamieścić informację o wszystkich spadkobiercach wraz z ich miejscem zamieszkania i stopniem pokrewieństwa

Jak dostać pieniądze za to, że... straciłeś pracę?

Firma ubezpieczeniowa pokryje koszty rat nie tylko w przypadku zwolnienia ubezpieczonego z pracy. Stanie się tak również w momencie zgonu naturalnego lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby, hospitalizacji, trwałej lub czasowej niezdolności do pracy. Uwaga

Gdy bank ma ochotę na seans. Spirytystyczny

. Natychmiast zaniosła więc do banku akt zgonu, a potem spłacała w miarę regularnie raty, chociaż przecież nie musiała - nie było wtedy jeszcze żadnego dokumentu o nabyciu długu w spadku po mężu. "Wpłaty przyjmowano bezpłatnie" Po trzech miesiącach