akredytywa dokumentowa

JSW ma umowę dostaw koksu do Balta GmbH o szac. wart. 1,18 mld zł do III 2021 r.

31.03.2021 r. Warunki cenowe będą uzgadniane w okresach kwartalnych. Walutą rozliczenia umowy jest dolar amerykański USD. Warunki finansowe: przedpłata częściowa w wysokości 4,0 mln USD (15,3 mln zł), pozostała część wartości ładunku pokryta akredytywą dokumentową" - czytamy w komunikacie

BGK i Bank Pekao wesprą kontrakt Trasko Inwest na Białorusi kwotą 57 mln euro

nabywcy oraz akredytywą dokumentową, finansuje też część opłaty ubezpieczeniowej w KUKE, podano także. KUKE udostępniła bankom dwa instrumenty zabezpieczające - krótkoterminową gwarancję i długoterminowe ubezpieczenie spłaty kredytów. "Połączenie

TXM złożył plan restrukturyzacyjny; chce, by układ wszedł w życie w II kw. 2020

dostępne finansowanie udzielane jej przez oba banki w formie limitów kredytowych oraz produktów pozabilansowych i gwarancji oraz akredytyw dokumentowych" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka zakłada stopniowy wzrost rotacji zobowiązań handlowych w wyniku uzyskiwania

BGK finansuje kontrakt eksportowy Unibep na Białorusi warty 34,3 mln euro

pięcioletnim okresem spłaty. Kredyt zabezpieczony jest polisą KUKE SA. Pozostałe 15% kwoty kontraktu eksportowego finansowane będzie również przez BGK, poza programem rządowym, przy wykorzystaniu akredytywy dokumentowej" - czytamy w komunikacie, Grupa Unibep działa w segmentach

TXM uzgodnił z bankami warunki finansowania na kolejne 12 miesięcy

: - kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 22 mln zł - akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (PLN, EUR i USD) oraz na kredyt nieodnawialny (PLN, EUR i USD), wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw, do kwoty 17

TXM ma umowę o utrzymaniu status quo z PKO BP i ING BSK do 31 maja br.

. W okresie obowiązywania umowy banki zobowiązały się do utrzymania i udostępniania TXM produktów bankowych (kredytów w rachunku bieżącym, akredytyw dokumentowych, gwarancji należytego wykonania umów najmu) na poziomie wynikającym z ich zaangażowania na dzień 1 kwietnia 2019 r., to jest do łącznej

Redan liczny na lepszą sprzedaż w Top Secret w br., zwiększy import w TXM

. Na wiosnę na pewno przekroczymy poziom 30%" - powiedział prezes. Dodał, że dostawcy zagraniczni wymagają najczęściej akredytyw dokumentowych. "Te umowy, jakie mamy z PKO BP i ING na obecnym poziomie zapewniają na możliwość zrealizowania

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

na Impuls EVO od BPSC. Źródło: spółka ING Bank Śląski wziął udział w pilotażowej transakcji finansowania handlu w oparciu o technologię blockchain. W ramach tej transakcji, bank otworzył elektroniczną akredytywę dokumentową, za pomocą której zabezpieczył dostawę towaru do

Jest zgoda, Sylwester Cacek może kupić akcje Redanu po 2,5 zł za sztukę

prywatną emisję 6 mln akcji dla Sławomira Cacka. Na dzień 7 lipca 2009 r. łączne zobowiązania Redanu wobec wszystkich banków wynoszą 30,7 mln zł, na co składają się zobowiązania kredytowe (26,8 mln zł), a także pozabilansowe w postaci gwarancji bankowych oraz akredytyw