akcjonariuszy kghm

Akcjonariusze KGHM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.

Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r. Zgodnie z uchwałą, walne zgromadzenie postanowiło przekazać zysk, w kwocie 1 323 766 788,38 zł, w całości na kapitał zapasowy

Akcjonariusze KGHM zdecydują 7 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 7 czerwca, o przeznaczeniu całego zysku za 2018 r., w kwocie 2 025 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. "

Akcjonariusze KGHM zdecydują 26 VI o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 26 czerwca. "Po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy

Akcjonariusze KGHM nie udzielili absolutorium byłemu zarządowi

Warszawa, 28.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze KGHM Polska Miedź podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia nie udzielili absolutorium członkom zarządu pełniącym funkcje w 2015 r. Akcjonariusze zagłosowali przeciw uchwałom w sprawie udzielenia

Akcjonariusze KGHM zdecydowali o wypłacie dywidendy

"Zwyczajne walne zgromadzenie KGHM zdecydowało o podziale zysku. Zgodnie z rekomendacją zarządu firmy akcjonariusze postanowili, z zysku w wysokości 2,54 mld zł osiągniętego w 2009 roku, przekazać na dywidendę 600 mln zł, czyli 3 zł za jedną akcje spółki" - czytamy w

Akcjonariusze KGHM zdecydowali o przerwie w obradach walnego do 6 lipca

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze KGHM Polskiej Miedzi podjęli uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia do 6 lipca 2018 r. do godziny 14:00. Podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia akcjonariusze KGHM Polska Miedź

Zawrót głowy akcjonariuszy KGHM. Jak to się skończy?

Rollercoaster KGHM Notowany od 14 lat na giełdzie KGHM nigdy nie kipiał tak od wydarzeń bijących w kurs. Jego akcjonariusze są rozdarci między zyskami i dywidendą a podatkiem i inwestycjami Prezes KGHM Herbert Wirth w tym

Akcjonariusze KGHM zdecydowali o wypłacie łącznie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali o przeznaczeniu 200 mln zł na wypłatę dywidendy z zysków lat ubiegłych, czyli 1 zł na akcję. "Walne zgromadzenie postanawia, że wypłaci dywidendę dla akcjonariuszy w

Akcjonariusze KGHM zdecydowali o wypłacie 4 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 800 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 4 zł na akcję (łącznie w dwóch ratach), podała spółka. "

Akcjonariusze KGHM powołali trzy nowe osoby do RN na wniosek Skarbu Państwa

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze KGHM Polska Miedź na wniosek Skarbu Państwa powołali w skład rady nadzorczej spółki Wojciecha Andrzeja Myśleckiego, Marka Pietrzaka i Agnieszkę Winnik-Kalembę. Wcześniej, również na wniosek Skarbu Państwa

Akcjonariusze KGHM zdecydują 28 VI o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 300 mln zł z zysków z lat ubiegłych, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca

Akcjonariusze KGHM zdecydowali o 1,5 zł dywidendy na akcję z zysków lat ub.

Warszawa, 28.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali o przeznaczeniu 300 mln zł z zysków z lat ubiegłych na dywidendę, co daje wypłatę 1,5 zł na akcję. Za uchwałą oddano 96 200 098 głosów, przeciw 1 024 i jeden głos

KGHM odda więcej akcjonariuszom

Herbert Wirth, wiceprezes KGHM, po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w Lubinie. Od dzisiaj pełni on funkcję prezesa KGHM po Mirosławie Krutinie, który w poniedziałek złożył oświadczenie, że nie chce kierować spółką przez następną kadencję. Krutin zaprzeczył, że powodem jego

Akcjonariusze KGHM zdecydują 29 kwietnia o 4 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 02.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 kwietnia o przeznaczeniu 800 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 4 zł na akcję (łącznie w dwóch ratach), podała spółka w projektach

Mimo 5 mld zł straty KGHM wypłaci 300 mln zł dywidendy

Mimo 5 mld zł straty KGHM wypłaci 300 mln zł dywidendy

i spadku ceny wydobywanych surowców. KGHM ostatni raz miał stratę netto w 2002 r. Mimo to Zwyczajne Walne Zgromadzenie przegłosowało propozycję zarządu o wypłacie dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję. Do akcjonariuszy trafi łącznie 300 mln zł. Kluczowe było stanowisko

Prezesi bez absolutorium. Polityczne uderzenie w menedżerów

Prezesi bez absolutorium. Polityczne uderzenie w menedżerów

Do końca czerwca walne zgromadzenia akcjonariuszy kluczowych spółek skarbu państwa oceniły pracę ich zarządów za 2015 r. Przegłosowanie absolutorium oznacza akceptację pracy np. prezesa i jest informacją, że spełnił oczekiwania właścicieli. I odwrotnie. Na tej zasadzie władze

Bardzo słabe wyniki KGHM. Dalekie od prognoz

Bardzo słabe wyniki KGHM. Dalekie od prognoz

-III kw. 2015 r. spółka miała 1225 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1778 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 14 860 mln zł w porównaniu z 14 716 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w

Czy prezesa KGHM Herberta Wirtha czeka dymisja?

Pierwszym ważnym punktem w głosowaniu na NWZA była kwestia skupu własnych akcji przez spółkę. Zarząd KGHM chciał do 2014 roku wykupić własne akcje za 3 mld zł w sytuacji, gdyby ich wartość na rynku spadała. W ten sposób Polska Miedź mogłaby skutecznie wpłynąć na podwyższenie

Kto zarobił na KGHM

Zarabianie na spadkach jest łatwe, proste i przyjemne. Jak to zrobić? Teoretycznie ktoś, kto miałby wiedzę o słowach premiera, mógłby o godz. 11 pożyczyć dowolną liczbę akcji KGHM i natychmiast je sprzedać po aktualnej cenie. Po kilku godzinach, przy dużo niższym kursie

Naukowa rada nadzorcza KGHM

. zasobów ludzkich w Orbisie, niegdyś dyrektor ds. personalnych w KGHM; ((Jacek Kuciński - dr nauk technicznych, zajmuje się projektami unijnymi w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN; ((Marek Panfil - dr nauk ekonomicznych, pracownik SGH

KGHM rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Zarząd KGHM Polska Miedź zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy za 2019 r., podała spółka. "Zarząd [...] rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. powzięcie

KGHM rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2018 r.

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Zarząd KGHM Polska Miedź zarekomendował akcjonariuszom przekazanie całości wypracowanego w 2018 r. zysku (2 025,1 mln zł) na kapitał zapasowy, podała spółka. "Rekomendacja zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jest

KGHM rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 r.

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Zarząd KGHM Polska Miedź zarekomendował akcjonariuszom przekazanie całego zysku netto za 2017 r., w kwocie 1 323,77 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. "Opracowując rekomendację, zarząd KGHM Polska Miedź

Zysk grupy KGHM spadł o 30 proc., a samej spółki wzrósł o 1,5 proc.

miała 1291,16 mln zł zysku wobec 1719,41 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 5611,91 mln zł wobec 6750,77 mln zł. KGHM miał 844,76 mln zł jednostkowego zysku netto Spółka KGHM Polska Miedź SA miała 844,76 mln zł jednostkowego zysku

KGHM miał 10 mln zł zysku netto, 1,5 mld zł EBITDA w II kw. 2020 

Warszawa, 19.08.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź zanotował 10 mln zł skonsolidowanego zysku netto, przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. br. wobec 417 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ze sprzedaży wyniósł 645

KGHM 'z optymizmem' patrzy na możliwość dywidendy w tym roku

akcjonariusze maksymalizowali swoje korzyści wynikające z faktu bycia akcjonariuszem KGHM" - powiedział Domagalski-Łabędzki podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że kluczowe dla decyzji o dywidendzie jest otoczenie makroekonomiczne. "Kwestie

Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej KGHM 

nad działalnością spółki, podano w komunikacie. "Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 14 lutego 2018 r. uprawniony akcjonariusz spółki ? Skarb Państwa reprezentowany przez ministra energii, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu

KGHM miał 692 mln zł zysku netto, 1,13 mld zł skoryg. EBITDA w I kw. 2020 r.

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotował 692 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 552 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ze

KGHM zakłada, że może wypłacić dywidendę za 2017 r.

wypłatę" - powiedział Domagalski-Łabędzki podczas konferencji prasowej. "Ja bym chciał, żeby KGHM pozostał spółką dywidendową, ale priorytetem jest rozwój i inwestycje" - dodał prezes. W czerwcu br. akcjonariusze spółki postanowili o

KGHM miał 171 mln zł zysku netto, 1,39 mld zł skoryg. EBITDA w II kw. 2018 r.

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotował 171 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 341 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk przed

KGHM miał 684 mln zł zysku netto, 1 182 mln zł EBITDA w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 15.03.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotował 684 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto na

KGHM miał 439 mln zł zysku netto, 1174 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2018 r.

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotował 439 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 710 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skorygowany wynik

Rafako: R. Domagalski-Łabędzki prezesem E003B7, budującej blok w Jaworznie III

odpowiedzialnym za eksport i konsolidację obszarów biznesowych. Wcześniej, w latach 2016-2018, był prezesem zarządu KGHM Polska Miedź, gdzie sprawował nadzór nad całością spraw spółki, a w szczególności nad rozwojem aktywów zagranicznych, organizacją i modelem biznesowym 33 spółek zależnych, a także nad rozwojem

KGHM miał 702 mln zł zysku netto, 2 651 mln zł skoryg. EBITDA w I poł. 2020 r.

Warszawa, 19.08.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotował 702 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 969 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ze

KGHM miało 363 mln zł zysku netto, 1225 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 2018 r.

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotował 363 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 604 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "

KGHM miał 1 421 mln zł zysku netto, 5 229 mln zł skoryg. EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotował 1 421 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 1 657 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ze

KGHM miał 695 mln zł zysku netto, 823 mln zł zysku netto ze sprzedaży w III kw.

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - KGHM odnotował 695 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 363 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ze sprzedaży wyniósł

Prezes KGHM: Wynik za 2019 będzie prawdopodobnie zdecydowanie lepszy niż za 2018

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Wynik KGHM Polska Miedź za 2019 rok będzie prawdopodobnie zdecydowanie lepszy niż za 2018 rok, zapowiedział prezes Marcin Chludziński. "Rok 2019 będziemy zamykać prawdopodobnie ze zdecydowanie lepszym wynikiem niż

Herbert Wirth został nowym członkiem rady nadzorczej XTPL

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze XTPL powołali do rady nadzorczej Herberta Wirtha - m.in. byłego prezesa KGHM Polska Miedź, podał XTPL. Jednocześnie Sebastian Młodziński, współtwórca XTPL, złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej, motywowaną

KGHM miał 969 mln zł zysku netto, 2,73 mld zł skor. EBITDA w I poł. 2019 r.

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotował 969 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 610 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ze

Zysk netto KGHM Polska Miedź wzrósł r/r do 398 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 05.05.2017 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotował 398 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 161 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk przed

Przegląd informacji ze spółek

PMPG Polskie Media odnotowały 1,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała

Przegląd informacji ze spółek

Aplisens odnotował 6,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 7,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Oponeo.pl odnotowało 13,53 mln zł skonsolidowanego zysku

Radny PiS chce się dostać na wysokie stanowisko w KGHM [PRZEŚWIETLANIE KADR]

Miłosz Stanisławski trafił do rady nadzorczej największej miedziowej spółki w styczniu tego roku razem z innymi nominatami nowych władz Ministerstwa Skarbu, przy sprzeciwie mniejszościowych akcjonariuszy spółki. Kontrolę nad KGHM sprawuje skarb państwa, który ma 31,79 proc

KGHM będzie rekomendować przeznaczenie do 1/3 jednostkowego zysku na dywidendy

Warszawa, 26.01.2015 (ISBnews) - Zarząd KGHM Polska Miedź przyjął politykę dywidend, zakładającą przeznaczenie do podziału między akcjonariuszami do 1/3 jednostkowego zysku netto za poprzedni rok, podała spółka. "Polityka dywidend KGHM Polska

KGHM rekomenduje wypłatę 4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 16.03.2015 (ISBnews) ? Zarząd KGHM Polska Miedź zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy gotówkowej w wysokości 800 mln zł, co daje 4,00 zł za jedną akcję, podała spółka. "Opracowując rekomendację, Zarząd wziął pod uwagę

Przegląd informacji ze spółek

na akcję, podała spółka. Po wypłacie zaliczek na poczet dywidend zaliczkowych, do akcjonariuszy trafi jeszcze 1,28 zł na akcję. W kopalni miedzi Polkowice-Sieroszowice należącej do KGHM Polska Miedź nastąpił dziś podziemny wstrząs. W rejonie wstrząsu pracowało 16 górników

EBI udzielił KGHM Polska Miedź 900 mln zł kredytu na inwestycje

pracodawcą na Dolnym Śląsku, KGHM odgrywa znaczącą rolę gospodarczą i społeczną, przypomniano. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) to instytucja finansowa Unii Europejskiej, której akcjonariuszami są państwa członkowskie. EBI udziela długoterminowych pożyczek, które umożliwiają

Przegląd prasy

kary na łączną kwotę 1,2 mln zł --Sąd apelacyjny oddalił zażalenie HH Technology na decyzję sądu dot. PCC Rokita --Akcjonariusze Enter Air zdecydowali o wypłacie 0,7 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu

Zysk netto KGHM spadł r/r do 93 mln zł w II kw. 2017 r.

Warszawa, 17.08.2017 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotował 93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 135 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk przed

Strata netto KGHM zmniejszyła się r/r do 4 996 mln zł w IV kw. 2016 r.

Warszawa, 16.03.2017 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotowała 4 996 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 6 237 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata przed

Przegląd informacji ze spółek

Obecny portfel zamówień Grupy ZUE opiewa na kwotę ok. 1,6 mld zł, zapewniając realizację prac w latach 2019-2021, podała spółka. ZUE odnotowało 1,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r

Przegląd informacji ze spółek

). Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 7,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Tarczyński odnotował 6,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Przegląd informacji ze spółek

we Wrocławiu z 28 stycznia 2019 r., oddalające wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 ?Sposób wytwarzania alkoksylantów i urządzeń do realizacji tego sposobu", złożone przeciwko PCC Rokita, podała spółka. Akcjonariusze Enter Air

Zysk netto KGHM spadł r/r do 296 mln zł w I poł. 2016 r.

Warszawa, 17.08.2016 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotował 296 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1 192 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wynik netto ze

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę, w której rekomenduje akcjonariuszom zatrzymanie całości zysku netto osiągniętego przez bank w 2019 roku oraz pozostawienie niepodzielonymi zysków z lat poprzednich, podał bank. XTPL odnotował 3,45 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kernel odnotował 41 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 88,5 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. KGHM

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze CD Projekt podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 100 926 000 zł tj. w kwocie 1,05 zł na jedną akcję, podała spółka. CI Games odnotowało 1,95 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 0,58 mln zł zysku rok

Kalendarium ISBnews

dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2020 roku, wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2020 roku, wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2020 roku --11:00: Walne zgromadzenie akcjonariuszy KGHM Polska Miedź --12:00

Przegląd informacji ze spółek

nakładów inwestycyjnych w tym roku, poinformował wiceprezes Artur Dyczko. Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydują podczas walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 19 czerwca, o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie

Przegląd informacji ze spółek

zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Open Finance - w celu dalszego finansowania działalności - zamierza dokonać sprzedaży części lub całości posiadanych

Przegląd informacji ze spółek

emisji wyniosła 17,81 mln zł. Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała ok. 432 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Polskie Górnictwo

KGHM nie zakłada rewizji polityki dywidendowej

ostateczna decyzja zależy także od otoczenia spółki. "Na dzisiaj nie zakładamy rewizji polityki dywidendowej, natomiast zarząd będzie się rozglądał co do otoczenia" - powiedziała Wiernik-Gizicka. W kwietniu ub.r. akcjonariusze KGHM zdecydowali

Strata netto KGHM wyniosła 5 012 mln zł w 2015 r. wobec zysku rok wcześniej

Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotowała 5 012 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 2 450 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Zmiana waluty funkcjonalnej zwiększyła zysk KGHM za I półr. do 710 mln zł

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź dokonał zmiany waluty funkcjonalnej spółki zależnej Future 1 na dolara amerykańskiego ze złotego, czego skutkiem jest wzrost skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej za I kw. 2017 r. do 710

Przegląd prasy

gamingowych --Prezes KGHM: Pod względem produkcji, maj okazał się relatywnie najlepszym miesiącem tego roku. Notowania miedzi są niskie w ostatnim czasie, nie mamy jednak problemów z popytem, czy zbytem -- Klub piłkarski FC Barcelona w mniej niż dwie

Skonsolidowany zysk netto KGHM spadł r/r do 2,45 mld zł w 2014 r.

Warszawa, 16.03.2015 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotował 2,45 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 3,04 mld zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Przegląd informacji ze spółek

kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Zarząd KGHM Polska Miedź zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy za 2019 r., podała spółka. Gra "Drug Dealer Simulator" odnotowała zysk ze

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Seco/Warwick podjął uchwałę w sprawie przedstawienia do rozpatrzenia walnemu zgromadzeniu spółki uchwały upoważniającej do skupu do 1 mln akcji własnych w celu ich umorzenia, podała spółka. Jeśli akcjonariusze zgodzą się na skup akcji własnych, to zarząd nie będzie

Przegląd informacji ze spółek

metodą półsuchą NID kotłów CKTI nr 1, 2 i 3 w Elektrociepłowni Janikowo", podał Mostostal Warszawa. Wartość umowy to 15,89 mln zł netto. Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Produkcja miedzi ekwiwalentnej KGHM wzrosła o 4% r/r w I kw. 2015 r.

Warszawa, 11.05.2015 (ISBnews) - Produkcja miedzi ekwiwalentnej w KGHM Polska Miedź, jak i w KGHM International, wzrosła o 4% r/r w I kw. 2015 r., podała spółka. "W KGHM Polska Miedź S.A. ten wzrost związany jest głównie z wyższą produkcją

Przegląd prasy

upowszechnić bransoletki ratujące życie --MZ: 380 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 41 162 --Akcjonariusze LiveChat zdecydują 18 VIII o łącznie 2,48 zł dywidendy na akcję --KGHM: W kopalni miedzi Polkowice

Przegląd informacji ze spółek

inwestorów, podała spółka. Akcjonariusze Protektora zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, w kwocie 0,55 mln zł, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) objął transzę 10-letnich obligacji KGHM

Przegląd informacji ze spółek

serii B. Cena emisyjna akcji została ustalona na 15,5 zł, co oznacza, że do spółki trafi nieco ponad 17 mln zł. Do końca lipca spółka chce zadebiutować na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Akcjonariusze Krka zdecydowali o przeznaczeniu zysku

Strata netto KGHM zmniejszyła się r/r do 87 mln zł w IV kw. 2017 r.

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - KGHM odnotował 87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 4996 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany wynik netto

KGHM oczekuje dobrego II półrocza pod względem sprzedaży, IV kw. najlepszy

ceny energii i ceny ropy. KGHM Polska Miedź odnotował 1 192,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2015 r. wobec 1 100,0 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły w tym okresie 10

Zysk netto KGHM Polska Miedź wzrósł r/r do 1 192,0 mln zł w I półr. 2015 r.

Warszawa, 13.08.2015 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotował 1 192,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2015 r. wobec 1 100,0 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk

KGHM rozpoczął komercyjną produkcję w Sierra Gorda

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Kopalnia Sierra Gorda uruchomiła komercyjną produkcję miedzi i wysłała pierwszy transport molibdenu, podał KGHM Polska Miedź. "Zakład przeróbki miedzi w Sierra Gorda od ponad sześćdziesięciu dni osiąga 65

Przegląd informacji ze spółek

Forte odnotowało 6,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2020 r. wobec 12,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie

Prezes KGHM: Dobre wyniki I kw. głównie efektem dwucyfrowego r/r wzrostu cen

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 161 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 805 mln zł wobec 370 mln zł zysku rok wcześniej. KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi

Przegląd informacji ze spółek

3,45 mln zł straty netto w I kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Alumetal odnotował 11,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Zysk netto KGHM wzrósł r/r do 604 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotował 604 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 329 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Pomimo

Przegląd informacji ze spółek

, Kazar, Lancerto, Mediaexpert, Ochnik, Reserved jednoczą się w obliczu kryzysu i powołują Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU). Zarząd PKN Orlen proponuje akcjonariuszom przeznaczenie 1,28 mld zł z zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3

Przegląd informacji ze spółek

Tauron Polska Energia odnotował 162,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 535,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mostostal Zabrze odnotowało 2,07 mln zł

Przegląd prasy

stacje paliw przy drodze ekspresowej S8 --Movie Games liczy na jak najszybsze przejście na rynek główny GPW z NewConnect --KGHM ma list intencyjny z Instytutem Lotnictwa nt. rozwoju nowych technologii --Akcjonariusze Bowimu

Przegląd prasy

ISBnews --Benefit Systems wraz ze spółką zależną kupił 2 kluby fitness za 11,25 mln zł --Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o wypłacie 0,18 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --PKP Intercity ma umowę na modernizację 14 el

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze BioMaxima podjęli uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z programem opcji menedżerskich. Spółka rozważa również zmianę rynku notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie, podała spółka. KGHM Polska Miedź, Miedziowe Centrum Kształcenia

KGHM miał 552 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotował 552 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 439 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ze

Skonsolidowany zysk netto KGHM spadł r/r do 397 mln zł w I kw. 2015 r.

Warszawa, 08.05.2015 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotował 397 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 417 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Przegląd informacji ze spółek

. Pepees odnotował 24,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 23,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Celon Pharma odnotowało 11,94 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 29,7 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na "setki megawatów", poinformował wiceprezes Jarosław Ołowski. Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2019 rok, zgodnie z wnioskiem zarządu. Lubelski Węgiel Bogdanka

KGHM zrejteruje z Chile? Rekordowa polska inwestycja może zakończyć się klapą

chodzi o wielkość zasobów miedzi. To było zupełnie zaskoczenie dla analityków i inwestorów giełdowych, którzy ocenili ją negatywnie - kurs akcji KGHM w dniu ogłoszenia decyzji o 8 proc., ale wynikało to z obaw akcjonariuszy o mniejszą wypłatę dywidendy, a nie z obaw o rentowność chilijskiego projektu

Słabsze wyniki KGHM. Winne niskie ceny miedzi

czerwca tego roku Walne Zgromadzenie Akcjonariusz i KGHM Polska Miedź S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za rok 2015 w kwocie 300 mln zł. Na 18 sierpnia 2016 r. przypada wypłata pierwszej raty w kwocie 150 mln zł. Druga rata w tej samej kwocie zostanie wypłacona 17 listopada 2016 r.

Zysk netto KGHM Polska Miedź spadł r/r do 161 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 13.05.2016 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotowała 161 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 397 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk przed

Przegląd informacji ze spółek

Tauron Polska Energia odnotował 478,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 136,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. KGHM Polska Miedź odnotował 702 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź spadła o 10% r/r do 152 tys. ton w II kw. 2018 r., podała spółka. KGHM Polska Miedź odnotował 171 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w

Nagły powrót byłego szefa PGNiG. Mariusz Zawisza prezesem Rafako

, potem prezes KGHM i członek zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.  Taką decyzję pod koniec zeszłego tygodnia podjęli akcjonariusze Rafako , wśród których dominują: prywatna firma budowlana PBG, powiązana z nią spółka Multaros Trading Company z Cypru oraz fundusz z grupy rządowego Polskiego Funduszu