akcjonariusze sygnity

Akcjonariusze Sygnity zdecydują 16 XI o zmianach w radzie nadzorczej

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Sygnity zdecydują w przedmiocie zwiększenia liczby członków rady nadzorczej do 6 osób i wyboru nowego członka rady w ramach aktualnej kadencji, wynika z projektów uchwał na NWZ zwołane na dzień 16 listopada

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o emisji do 10 mln akcji bez prawa poboru

Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Sygnity uchylili uchwałę z 17 sierpnia 2017 r. i przyjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 10 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał podjętych

Akcjonariusze Sygnity zdecydują 27 IX o emisji do 20 mln akcji serii AA

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Sygnity zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 20 mln akcji serii AA, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 27 września br. "Nadzwyczajne walne

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o emisji akcji na kwotę do 12 mln zł

Warszawa, 18.08.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o emisji prywatnej do 10 mln akcji serii Z, z której spółka chce pozyskać 10-12 mln zł, wynika z uchwał walnego. "Podwyższenie kapitału zakładowego spółki [?] zostanie dokonane

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o skupie do 20% akcji własnych

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o utworzeniu kapitału rezerwowego w kwocie 6,237 mln zł w celu nabycia akcji własnych, których łączna wartość nominalna nie przekracza 20% kapitału zakładowego, podała spółka. "

Akcjonariusze Sygnity zdecydują 31 marca o skupie akcji własnych

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) ? Akcjonariusze Sygnity zdecydują 31 marca o utworzeniu kapitału rezerwowego w kwocie 6,23 mln zł w celu nabywania akcji własnych spółki, stanowiących do 20% kapitału po cenie nie wyższej niż 100 zł za akcję w okresie do 31 marca 2018, wynika z

Sygnity odwołało ZWZ zaplanowane na 26 marcu dot. m.in. podziału zysku

. "Jednocześnie zarząd informuje, że nowy termin zwyczajnego walnego zgromadzenia zostanie ustalony w najbliższym możliwym terminie, o czym spółka poinformuje w trybie stosownego raportu bieżącego" - czytamy w komunikacie. Akcjonariusze Sygnity podczas walnego

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Sygnity dot. akcji serii Z i AA

Banku Ochrony Środowiska. W sierpniu br. Sygnity w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarł z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3 703 705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,7 zł za 1 akcję, o łącznej cenie

Mariusz Nowak zrezygnował z funkcji prezesa Sygnity

akcjonariuszy przemawia za doprowadzeniem do składu osobowego zarządu spółki, który nie będzie dla niej, choć niezasadnie, obciążeniem wizerunkowym" - dodał Nowak. Wcześniej rada nadzorcza Sygnity podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia prezesa w czynnościach członka zarządu, mając

Sygnity ustaliło cenę emisyjną akcji serii Z na 2,7 zł

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Sygnity ustaliła cenę emisyjną akcji serii Z na 2,7 zł za jedną akcję, podała spółka. "Rada nadzorcza spółki, działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Sygnity ma umowę z wierzycielami dot. restrukturyzacji zadłużenia finansowego

17,25 mln zł ze środków uzyskanych w drodze emisji nowych akcji Sygnity w ofercie prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, skierowanej do nowych inwestorów lub dotychczasowych akcjonariuszy, bądź środków pozyskanych przez dodatkowe finansowanie dłużne, w kwocie 17,25 mln zł. W razie niezrealizowania

Sygnity miało 8,35 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2019/2020

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 8,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2019/2020 r. (tj. II kw. roku kalendarzowego 2020) wobec 4,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Sygnity miało 11,25 mln zł straty netto, 7,34 mln zł straty EBIT w r.fin 2017/18

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 11,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2017/2018, tj. od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., wobec 123,35 mln zł straty rok wcześniej, podała

Sygnity pozyskało z emisji akcji serii Z łącznie 10 mln zł

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Sygnity w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarła z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3 703 705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,7 zł za 1 akcję, o łącznej cenie emisyjnej 10

Ipopema TFI zażądała od Sygnity natychmiastowego wykupu obligacji

Warszawa, 07.07.2017 (ISBnews) - Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, występujące w imieniu i na rzecz Ipopema 30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zażądała od Sygnity natychmiastowego wykupu obligacji w związku z naruszeniem wskaźników finansowych

Sygnity miało 4,55 mln zł zysku netto w III kw. r. fin. 2018/2019

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 4,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r. fin. 2018/2019 (1 kwietnia - 30 czerwca 2019) wobec 5,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Sygnity miało 13,35 mln zł zysku netto w I poł. r. finans. 2019/2020

Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 13,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku finansowego 2019/2020 (1 października 2019 - 31 marca 2020), wobec 15,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w

Sygnity może przeprowadzić emisję akcji do 12 mln zł na przełomie roku

wierzycielami, z którymi wszystko ma być uzgodnione" - powiedział Wierzbicki podczas spotkania z dziennikarzami. W sierpniu akcjonariusze Sygnity zdecydowali o emisji prywatnej do 10 mln akcji serii Z, z której spółka chce pozyskać 10-12 mln zł. Wśród

CRON chce zwołania walnego Sygnity ws. zmian w radzie nadzorczej

Warszawa, 28.09.2016 (ISBnews) - CRON, akcjonariusz Sygnity, żąda zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie zmian w radzie nadzorczej, wynika z komunikatu Sygnity. "Żądanie zwołania NWZ w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia

Prezes Sygnity: Aktualna wycena spółki jest bardzo mocno zaniżona

opinii zarządu i mojej stopień ostatnich spadków kursu akcji Sygnity SA na GPW jest nieuzasadniony, a aktualna cena jest bardzo mocno zaniżona i nie odzwierciedla potencjału oraz planów rozwojowych grupy" - napisał prezes w liście do akcjonariuszy. Po zakończeniu okresu

Sygnity miało 3,4 mln zł zysku netto, 15 mln zł EBITDA w I poł. r.fin.2017/2018

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 3,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. roku finansowego 2017/2018 (1 października 2017 - 31 marca 2018) wobec 23,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w

Allianz Polska wezwał Sygnity do natychmiastowego wykupu obligacji

. Sygnity odnotowało 87,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2016/2017 (1 października 2016 - 31 marca 2017) wobec 2,93 mln zł zysku rok wcześniej. Jak podawała spółka, po analizie skutków finansowo

Sygnity miało 10,88 mln zł zysku netto w I kw. r. fin. 2018/2019

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 10,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2018/2019 (1 października - 31 grudnia) wobec 5,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Sygnity: Przychody na 2016 z umów podpisanych do 8 XII wynoszą 296,7 mln zł

biznesowych. Obok sektora bankowo-finansowego także public, utilities i telco są mocnymi filarami biznesowymi firmy. Podpisane w ostatnim tygodniu umowy z BGK i ARiMR są niezwykle istotne dla naszych inwestorów i akcjonariuszy. Liczymy, że po korzystnym orzeczeniu KIO dotyczącym wygranej Sygnity w przetargu

Zysk netto Sygnity wzrósł r/r do 5,6 mln zł w I kw. 2017 r., r.obr. 2017/2018

Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 5,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2017/2018 (1 października - 31 grudnia 2017 r.) wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Sygnity chce w ciągu 2 miesięcy zaprezentować plan strategiczny na 5 lat

; - napisał Guy w liście do akcjonariuszy. Wskazał, że strategia Grupy Sygnity będzie zdecydowanie nastawiona na rozwój, zarówno organiczny w obszarze innowacyjnych produktów i usług (np. w obszarze telco, technologii cloud, usług mobilnych itp.), jak i poprzez akwizycje ciekawych

Strata netto Sygnity wzrosła r/r do 123,35 mln zł w r. obr. 2016/2017

Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 123,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2016/2017 (obejmującym okres od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.), wobec 26,69 mln zł straty rok

Sygnity zaprezentuje jesienią nową strategię wzrostu do 2020 roku

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 333,55 mln zł w porównaniu z 374,56 mln zł rok wcześniej. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów

Portfel zamówień Sygnity na 2014/2015 wynosi 328 mln zł, 2,2% więcej r/r

obrotowym 2015 osiągną wartość 328 mln zł. Jest to kwota o 2,2% wyższa niż suma przychodów z kontraktów, przypadających na porównywalny okres roku ubiegłego (321 mln zł)" - napisał Guy w liście do akcjonariuszy. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem

Sygnity miało 5,02 mln zł straty netto, 5,15 mln zł straty EBIT w III kw. r.obr.

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 5,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2017/2018 r. (trwającego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r.) wobec 1,22 mln zł straty rok wcześniej, podała

Sygnity miało 15,93 mln zł zysku netto, 29,37 mln zł zysku EBIT w r.obr. 2018/19

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 15,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2018/2019, zakończonym 30 września 2019, wobec 11,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Firma, która miała informatyzować służbę zdrowia, traci miliony. Akcje spadają o ponad 10 procent.

trudniej. W kwartale, który trwał od lipca do września, firma straciła 10,2 mln zł. Prezes Sygnity Janusz Guy w liście do akcjonariuszy spółki pisze, że problem dotyczy całej branży: Sygnity tworzy systemy komputerowe między innymi dla ZUS, PFRON, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dla

Esaliens TFI wezwał Sygnity do natychmiastowej spłaty obligacji

. Wcześniej do Sygnity wpłynęły od AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (AXA TFI) oraz Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wezwania do wcześniejszego wykupu obligacji. Sygnity odnotowało 87,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki

Zysk netto Sygnity spadł r/r do 2,93 mln zł w I poł. r. fin. 2015/2016

Warszawa, 27.05.2016 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 2,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku finansowego spółki 2015/2016 (1 października 2015 - 31 marca 2016) wobec 4,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała

Portfel zamówień Sygnity wzrósł o 8,7% r/r do 220 mln zł na r.obr. 2015/2016

. Dzięki tej dywersyfikacji zakładamy również lepszą rentowność naszych przyszłych realizacji" - napisał Guy w liście do akcjonariuszy załączonym do raportu kwartalnego za I kw. r.obr. 2015/16. Po I kw. r.obr. 2015/2016 (październik-grudzień 2015) przychody Sygnity wynosiły

Sygnity: Przychody na 2016 z umów podpisanych do 15 XII wynoszą ok. 320 mln zł

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - Przychody Sygnity na rok obrotowy 2015/2016 z umów podpisanych do 15 grudnia br. wynoszą prawie 320 mln zł, poinformował prezes Janusz R. Guy. "Sygnity konsekwentnie buduje portfel zamówień na kolejny rok obrotowy

Zysk netto Sygnity spadł r/r do 3,4 mln zł w I kw. r.obr. 2015/2016 r.

Warszawa, 16.02.2016 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 3,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2015/2016 r. (1 października - 31 grudnia 2015 r.) wobec 4,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Zysk netto Sygnity spadł r/r do 0,21 mln zł w I kw. r.obr. 2016/2017

Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 0,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2016/2017 (1 października - 31 grudnia 2016 r.) wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Strata netto Sygnity wyniosła 87,96 mln zł w I poł. r.obr. 2016/2017

Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 87,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2016/2017 (1 października 2016 - 31 marca 2017) wobec 2,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w

Roman Durka wiceprezesem Sygnity, przygotuje firmę do realizacji nowej strategii

Warszawa, 02.03.2015 (ISBnews) ? Roman Durka, dotychczasowy prezes polskiego oddziału Kapsch BusinessCom, dołączy do zarządu Sygnity na stanowisku wiceprezesa z dniem 1 kwietnia. Będzie odpowiedzialny za transformację firmy pod kątem przyszłej strategii rozwoju, poinformował

Asseco na razie nie kupi Sygnity, brakuje zgody UOKiK

nie będzie jej do końca dnia, lub będzie odmowna wezwanie nie powiedzie się. Wezwanie było przykładem klasycznego wrogiego przejęcia. Asseco ogłosiło je bowiem bez uzgodnień z zarządem i głównymi akcjonariuszami Sygnity. Cenę za jedną akcję wyznaczono na 21 zł, czyli wartość

Przegląd informacji ze spółek

. kwoty z wierzytelnościami przysługującymi Sygnity od Skarbu Państwa, podała spółka. Akcjonariusze Apatora zdecydują o przeznaczeniu 52,98 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, tj. o wypłacie łącznie 1,2 zł na akcję, oraz o programie odkupu do 700 tys. akcji własnych za

Sygnity miało 15,92 mln zł zysku netto z dział. kont. w I poł. r.obr. 2018/2019

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 15,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I półroczu roku finansowego 2018/2019 r. (zakończonym 31 marca) wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk przypisany

Sygnity zaprezentuje nową strategię rozwoju we wrześniu

Warszawa, 27.05.2015 (ISBnews) - Sygnity planuje prezentację we wrześniu nowej strategii, "zdecydowanie" nastawionej na rozwój i uwzględniającej akwizycje, poinformował prezes Janusz R. Guy. "Dobra sytuacja finansowa jest tym bardziej

Zysk netto Sygnity spadł r/r do 4,51 mln zł w I poł. r. fin. 2014/15

Warszawa, 27.05.2015 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 4,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku finansowego 2014/2015 (1 październik 2014 - 31 marca 2015) wobec 8,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w

Strata netto Sygnity wyniosła 1,83 mln zł w III kw. r. fin. 2015/2016

Warszawa, 11.08.2016 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 1,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2016 r. (1 października 2015 - 30 czerwca 2016 r.) wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w

Przegląd informacji ze spółek

składzie: Sygnity oraz Indra Soluciones Tecnologías de la Información, następca prawny Indra Sistemas i Indra Sistemas Polska podpisało z Enea Operator ugodę przed mediatorem sądowym, dotyczącą realizacji umowy na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego, podało Sygnity

Przegląd prasy

wypłacie 1 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Rafako zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r. --Sygnity miało 15,92 mln zł zysku netto z dział. kont. w I poł. r.obr. 2018/2019 --TXM zakończył działalność prowadzoną

Backlog Sygnity miał wartość 205 mln zł na koniec stycznia

Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Wartość backlogu Sygnity wynosiła 205 mln zł na koniec stycznia br. wobec 199 mln zł miesiąc wcześniej, poinformował prezes Jan Maciejewicz. "Cały czas inwestujemy na rzecz przyszłego wzrostu sprzedaży. Backlog na

Przegląd informacji ze spółek

Warszawie (GPW) ustaliła, że dniem wycofania akcji Konsorcjum Stali z obrotu na rynku głównym GPW będzie 18 czerwca 2020 r., podało Konsorcjum Stali. Sygnity odnotowało 13,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku

Strata netto Sygnity zwiększyła się r/r do 7,79 mln zł w r.fin. 2015/2016

Warszawa, 19.12.2016 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 7,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2015/2016, tj. od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r., wobec 4,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka

Sygnity oczekuje dodatniej dynamiki przychodów i zysków w nowym roku finansowym

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - Sygnity oczekuje osiągnięcia dodatniej dynamiki zarówno w przychodach, jak i zyskach w kolejnym roku obrotowym (rozpoczętym 1 października 2015), poinformował prezes Janusz R. Guy. "Po dokonaniu odpisów i

Zysk netto Sygnity spadł r/r do 4,14 mln zł w I kw. r.fin. 2014/2015

Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 4,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2014/2015 (tj. w IV kw. 2014 r.) wobec 5,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Sygnity rozpoczyna program skupu akcji własnych o max. wartości 6,24 mln zł

programu może następować za cenę nie wyższą niż 100 zł. Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na GPW. Dopuszcza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych, podano również. Na początku kwietnia akcjonariusze Sygnity zdecydowali o utworzeniu kapitału

Przegląd informacji ze spółek

8,55 USD na baryłce w październiku wobec 10,4 USD miesiąc wcześniej i 8,86 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Zarząd iAlbatros Group informuje, że podane przez Porozumienie akcjonariuszy spółki informacje nie są zgodne ze stanem faktycznym i

Backlog Sygnity na rok obrotowy 2015/2016 wynosi 156,6 mln zł

przesuniętej realizacji projektu eZdrowie" - poinformował prezes w liście do akcjonariuszy . Dodał, że portfel zamówień, a co ważne także pipeline projektów, nad którymi pracuje Sygnity jest coraz bardziej zdywersyfikowany pod względem udziału w kluczowych sektorach, klientów

Sygnity ma obecnie umowy z których przychody w II poł. r. obr. sięgną 156 mln zł

Warszawa, 27.05.2015 (ISBnews) - Grupa Sygnity posiada obecnie umowy, z których przychody w II półroczu roku obrotowego osiągną wartość 156 mln zł wobec 186 mln zł rok wcześniej, poinformował prezes Janusz R. Guy. "Na 25 maja Grupa Sygnity

Zysk netto Sygnity spadł r/r do 1,51 mln zł w III kw. r.obr. 2014/15 r.

Warszawa, 07.08.2015 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 1,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2014/15 r. (zakończonym 30 czerwca br. ) wobec 4,00 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Backlog Sygnity da 347 mln zł przychodów w tym r. fin., spadek o 4,2% r/r

ubiegły, oceniana według stanu na 26 stycznia 2014 (363 mln zł), który zakończył się przychodami w kwocie 500,9 mln zł" - napisał Guy w liście do akcjonariuszy. Przypomniał, że w sektorze publicznym Sygnity realizuje największy w swojej historii kontrakt "e-podatki

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Orange Polska zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2018 rok wysokości 1 004 149,76 zł oraz zysku z lat ubiegłych w kwocie 598 705 137,63 zł na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 24 kwietnia

Przegląd informacji ze spółek

rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31 sierpnia 2019 roku, podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza spółki powołała od 1 września Krzysztofa Kołodziejczyka na członka zarządu, dyrektora finansowego Boryszewa. Sygnity przedłużyło na kolejne dwa lata umowę z Ministerstwem

Przegląd informacji ze spółek

to, że akcjonariusze skorzystają z oferty obrotu akcjami w postaci opcji konwertowalnych na Novej Giełdzie, wynika z oświadczenia zarządu Hawe. Tymczasem Nova Giełda została w ub. tygodniu wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na listę ostrzeżeń publicznych

Przegląd informacji ze spółek

. Sygnity odnotowało 4,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r. fin. 2018/2019 (1 kwietnia - 30 czerwca 2019) wobec 5,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polenergia nie wyklucza udziału w mającej

Przegląd informacji ze spółek

kierowniczej oraz osób kluczowych w spółce i spółkach zależnych, wynika z projektów uchwał na walne. Akcjonariusze Sygnity zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia zwołanego na 26 marca 2020 roku o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, podała spółka

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

i 2,09 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2017 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Źródło: ISBnews Sygnity : Wraz z Sygnity International (spółki) oraz ING Bank Śląski i Deutsche Bank Polska (banki), a także obligatariusze posiadający łącznie ok. 99% obligacji

Będą duże zamówienia. Krajowy rynek IT łapie wiatr w żagle

. Sygnity liczy na dobrą koniunkturę, bo po kilku latach intensywnej restrukturyzacji pomogłoby to pokazać się z dobrej strony akcjonariuszom. W pierwszym kwartale tego roku udało się Grupie Sygnity osiągnąć pierwszy od pięciu lat zysk operacyjny (1,4 mln zł), a przychody wyniosły 112 mln zł (plus 7 proc

Przegląd informacji ze spółek

Action w restrukturyzacji odnotował 4,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Celon-Pharma odnotowała 8,16 mln zł

Strata netto Sygnity wyniosła 4,18 mln zł w r. fin. 2014/2015

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 4,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2014/2015 (1 października 2014 - 30 września 2014) wobec 12,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Sygnity oczekuje wzrostu przychodów i zysków w kolejnych kwartałach

; - podsumował Guy. Sygnity odnotowało 1,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2014/15 r. (zakończonym 30 czerwca br. ) wobec 4,00 mln zł zysku rok wcześniej. W okresie I-III kw

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Vantage Development zgodzili się na skup do 2,19 mln akcji spółki po cenie 3,7 zł za sztukę w celu ich umorzenia, wynika z podjętych uchwał. Dekpol zawarł ze spółką z siedzibą na Litwie umowę o generalne wykonawstwo, której przedmiotem

Przegląd informacji ze spółek

. Krzysztof Krempeć został powołany na prezesa spółki Marcor, Jakub Lipiński na pierwszego wiceprezesa, a Tomasz Kamiński został powołany na członka zarządu, podała spółka. Akcjonariusze Echo Investment zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 206,35 mln zł, czyli

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2018 rok w wysokości 364,74 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Mariusz Nowak zrezygnował z funkcji prezesa Sygnity, podała spółka

Asseco Poland nie chce podnieść ceny za Sygnity

Wezwanie na akcje Sygnity trwa do 10 kwietnia. Asseco Poland chce skupić 100 proc. akcji, płacąc po 21 zł za sztukę. Przejęcie nie było uzgadniane ani z władzami Sygnity, ani z jej dużymi akcjonariuszami. Dlatego określa się je jako wrogie

Przegląd informacji ze spółek

. Solar Company osiągnęło skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 9,8 mln zł w styczniu br., podała spółka. Wcześniej spółka podawała, że w styczniu 2018 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 9,2 mln zł. Konsorcjum Sygnity (lider) oraz DHI Polska (partner) zawarło z

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Comp : Akcjonariusz Compu, Jacek Papaj, rozpoczął proces przyspieszonej budowy księgi popytu (procedura ABB), którego celem jest sprzedaż do 200 tys. akcji spółki, uprawniających do 3,37% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Źródło: ISBnews Sygnity : mBank zwrócił

Przegląd informacji ze spółek

Bank Śląski zdecydował o przekazaniu darowizny wysokości 4 mln zł na ochronę zdrowia. Środki te wesprą szpitale i placówki medyczne, podał bank. Zarząd Ulma Construccion Polska rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 13 664 643,2 zł z zysku za 2019 r., tj. 2,6

Asseco nie przejmie Sygnity. Przynajmniej na razie

Asseco Poland w lutym ogłosiło wezwanie na 100 proc. akcji swojego notowanego na giełdzie konkurenta w branży informatycznej Sygnity. To była klasyczna próba wrogiego przejęcia, bo Asseco ogłosiło plany bez konsultacji z drugą stroną. Oferowano za jedną akcję 21 zł, czyli całą

Przegląd informacji ze spółek

emerytalnych - obejmie prezes Skarbiec TFI i Skarbiec Holding Anna Milewska. Akcjonariusze Famuru zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 304,62 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,53 zł na akcję (z wyłączeniem akcji własnych), podała spółka

Przegląd prasy

powstaje fundusz venture capital, który będzie inwestować w fintechy i nowe technologie --Deutsche Bahn oraz przedstawiciele Sauerlandu pomagają spółce Pesa w produkcji linków ISBnews --Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o przeprowadzeniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, a także w sprawie emisji do 10 mln akcji serii Z z wyłączeniem prawa poboru, emisji akcji serii AA o wartości do 17,25 mln zł i emisji do 30 mln akcji serii AB, wynika z

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Orange Polska zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2018 rok wysokości 1 004 149,76 zł oraz zysku z lat ubiegłych w kwocie 598 705 137,63 zł na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 24 kwietnia. --Oferta Torpolu, warta

Przegląd prasy

Parkiet --Elemental Holding jest na etapie wznawiania inwestycji dotyczącej budowy linii do recyklingu sprzętu chłodniczego --Prezes Sygnity: Portfel zamówień jest porównywalny r/r pod względem wartości, natomiast jego jakość jest lepsza

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 wzrósł o 0,06% na zamknięciu w środę --Echo: Wing zamierza kontynuować rozwój spółki zgodnie ze strategią wzrostu --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Sygnity dot. akcji serii Z i AA --Wzrost rezerw po zmianie

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Master Pharm zdecydują o wypłacie 4,085 mln zł, tj. 0,19 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 rok, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 23 czerwca. UniCredit emituje 10,5-letnie obligacje podporządkowane na kwotę 750 mln

Przegląd prasy

spadła r/r do 39,2 mld zł w 2018 r. --Zarząd Groclinu z prezesem André Gerstnerem powołany na nową kadencję --Akcjonariusze Rawplug zdecydowali o wypłacie 0,33 zł dywidendy na akcję --Ultimate Games nabyło prawa do

Przegląd informacji ze spółek

projektów uchwał wynika, że akcjonariusze mają m.in. zdecydować o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 38,4 mln zł z zysku za 2019 r. i środków z kapitału rezerwowego, co da 0,74 zł na akcję. MOL rozpoczął produkcję środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, przeznaczonych do ochrony

Przegląd prasy

ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,86% na zamknięciu w poniedziałek --Pfleiderer Group miał wstępnie 11,1 mln euro straty netto w I poł. 2019 r. --Sygnity ma umowę z MRPiPS na kolejne dwa lata za blisko 37 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Unified Factory w restrukturyzacji odnotowało 15,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-IV kw. 2018 r. wobec 6,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Synektik osiągnął 11,5 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Wittchena zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 15,25 mln zł tj. 0,84 zł na akcję z zysku za 2017 rok, wynika z podjętych uchwał. Emperia odnotowała 13,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Przegląd informacji ze spółek

zobowiązań w łącznej kwocie około 44 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie 1,5 mld zł dywidendy z zysku za 2018 r., co oznacza 3,5 zł dywidendy na akcję. ALSO Holding i Grupa MCI nabędą akcje ABC Data

Przegląd prasy

--Sygnity ma umowę z PGE Dystrybucja na łączną kwotę ok. 10,7 mln zł --Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 29,66 mln akcji serii N --Spółka zależna Wasko podpisała umowę z SRK na kwotę 13,49 mln zł --URE zatwierdził

Przegląd informacji ze spółek

Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 "Szybka Ścieżka", podała spółka. Sygnity zawarło z PGE Dystrybucja umowę na świadczenie usług serwisowych oraz rozwojowych w zakresie systemów informatycznych za łącznie ok. 10,7 mln zł brutto, podała spółka

Przegląd prasy

przywrócenie międzynarodowych lotów --Drageus Games: Premiera 'The Great Perhaps' na PlayStation 4 ustalona na 10 VII --Akcjonariusze Wieltonu zdecydują 7 VII o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. --PBG ma porozumienie z PLNG dot

Przegląd prasy

--mDM podniósł rekomendację dla B. Handlowego do 'akumuluj', wycena w dół do 80 zł --Akcjonariusze MasterPharm zdecydują 29 VI o wypłacie 0,19 zł dywidendy na akcję --Wzrost PKB w USA wyniósł 0,8% kw/kw w I kw. 2016 r. wg II. szacunku

Przegląd prasy

. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 9,2 mln zł. --Konsorcjum Sygnity (lider) oraz DHI Polska (partner) zawarło z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni umowę, której przedmiotem jest wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływów i rozbiorów wody i ścieków

Przegląd prasy

. --Mostostal Zabrze powołał nowy zarząd na kolejną kadencję --Sygnity zakłada konieczność jednorazowych operacji księgowych na ok. 70 mln zł --Akcjonariusze CEZ zdecydowali o wypłacie 33 CZK dywidendy na akcję (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

Sygnity przewiduje, że jej operacje księgowe o szacowanej, łącznej wartości ok. 95,9 mln zł negatywnie wpłyną na wyniki I półrocza roku obrotowego 2016/2017, podała spółka. Grupa Kęty szacuje, że wypracowała ok. 66 mln zł skonsolidowanego zysku netto