akcjonariusze stalprofilu

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują 16 V o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują o przeznaczeniu 4,03 mln zł z zysku netto za2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,23 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 16 maja. "

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują 17 V o wypłacie 0,18 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 16.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 maja o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 3,15 mln zł z zysku za 2017 r., wynoszącego łącznie 16,36 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,18 zł na akcję, podano w

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o 0,1 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o przeznaczeniu 1,75 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,1 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują 7 VI o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 04.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 1,75 mln zł z zysku za 2016 r., wynoszącego 8,97 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podano

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują 16 IV o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 16 kwietnia o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r., wynika projektów uchwał na ZWZ. Według projektów, ZWZ ma "dokonać

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o wypłacie 0,04 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Stalprofil zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy 0,7 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, podała spółka. "Wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę w

Izostal rekomenduje wypłatę 0,11 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwoty 3 601 840 zł., co daje 0,11 zł. dywidendy na każdą akcję. Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę w ilości 32 744 000 sztuk" - czytamy w komunikacie. Jako termin ustalenia prawa do dywidendy

Stalprofil rekomenduje wypłatę 0,18 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Stalprofilu zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 3,15 mln zł, co daje 0,18 zł na każdą akcję, poinformowała spółka. "Zarząd Stalprofil S.A. w dniu 21 marca 2018 roku podjął

Przegląd informacji ze spółek

akademikach oraz część biurową i usługową, realizowane w 7 etapach. Szacunkowe koszty inwestycji to ok. 2,1 mld zł. Akcjonariusze Stalprofilu podczas walnego zgromadzenia spółki zdecydowali - wbrew rekomendacji zarządu spółki - o przeznaczeniu 1,23 mln zł na dywidendę dla

DM BDM obniżył rekomendację Stalprofilu do 'akumuluj', wycena 16,51 zł

Warszawa, 23.08.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli cenę docelową akcji Stalprofilu do 16,51 zł z 14,6 zł i obniżyli rekomendację do "akumuluj" z "kupuj", wynika z raportu datowanego na 21 sierpnia

Przegląd prasy

partnerem strategicznym projektu Nowy Wełnowiec w Katowicach --Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o wypłacie 0,07 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję za 2019 r

Stalprofil rekomenduje 0,04 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r.

Warszawa, 08.03.2016 (ISBnews) - Zarząd Stalprofilu wnioskuje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 700 000,00 zł z zysku za 2015 r. tj. 0,04 zł na akcję, podał Stalprofil. "Zarząd Stalprofil S.A. w dniu 8 marca 2016 roku podjął uchwałę

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę, w której rekomenduje akcjonariuszom zatrzymanie całości zysku netto osiągniętego przez bank w 2019 roku oraz pozostawienie niepodzielonymi zysków z lat poprzednich, podał bank. XTPL odnotował 3,45 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

roku, podała spółka w komunikacie. Erbud ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych po cenie 40 zł za sztukę i za maksymalnie łącznie 16,5 mln zł (razem z kosztami nabycia), podała spółka. Akcjonariusze CEZ zdecydowali o

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, a także o skupie akcji własnych, za maksymalnie 16,5 mln zł, w celu umorzenia i następnie obniżenia kapitału zakładowego, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie

Stalprofil rekomenduje wypłatę 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 05.03.2015 (ISBnews) - Zarząd Stalprofilu podjął uchwałę o zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę kwoty 1,75 mln zł z ubiegłorocznego zysku, co da 0,10 zł na akcję, podała spółka. "Jednocześnie zarząd złoży

Przegląd informacji ze spółek

deweloperskiej umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w Poznaniu za 63,5 mln zł netto, podał Apator. Spółka szacuje, że wpływ transakcji na wynik netto grupy wyniesie 27 mln zł. Akcjonariusze ML System zdecydowali o publicznej emisji do 729 999 akcji serii E w formie subskrypcji

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 105,58 mln zł z zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,41 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. Ferro może odczuć presję na marże w związku z sytuacją gospodarczą będącą

Stalprofil: ZRUG Zabrze zawiązał rezerwy i doknał odpisów na 14,41 mln zł

Warszawa, 12.10.2016 (ISBnews) - ZRUG Zabrze - spółka zależna Stalprofilu - podjął decyzję o zawiązaniu rezerw i utworzeniu odpisów na łączną kwotę 14 414 tys. zł (przed uwzględnieniem efektu podatkowego), podał Stalprofil. "Zawiązane rezerwy i

Przegląd prasy

wyraźnego pogorszenia swojej sytuacji w II kw. br. --NBP: Gorsze prognozy popytu wśród firm eksportowych i nieeksportowych w II kw. --NBP: Spadł odsetek firm planujących podwyżki płac w II kw. br. --Akcjonariusze Stalprofilu

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszy JHM, którzy złożą oferty sprzedaży akcji. Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują o przeznaczeniu 4,03 mln zł z zysku netto za2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,23 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 16 maja

Przegląd informacji ze spółek

S.A. Oddział w Rembelszczyźnie", podał Pekabex. Wartość oferty wynosi ok. 3% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Akcjonariusze Orange Polska zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w

Przegląd informacji ze spółek

dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars spadła o 4,1% r/r do 711,2 mln zł w maju 2020 r., podała spółka. Gaz-System podpisał z Izostalem - spółką zależną Stalprofilu - umowę na dostawę łuków giętych indukcyjnie na potrzeby budowy gazociągów Goleniów-Lwówek i Niechorze-Płoty

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Geotrans odnotował 0,48 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 0,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PGE Polska Grupa

Przegląd informacji ze spółek

zapasowy, podała spółka. Akcjonariusze Ten Square Games zdecydowali o przeznaczeniu 27,31 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego 37,02 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,78 zł na akcję, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia

Przegląd informacji ze spółek

Cloud Technologies odnotowało 1,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 5,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Unique Apartments, spółka zależna Marvipol

Przegląd prasy

, realizacja kontraktów staje się ryzykowna w chwili ich podpisania ISBnews --InventionMed ma umowę o poufności z funduszem z Hong Kongu dot. finansowania --Akcjonariusze Vigo System zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r

Zysk netto Stalprofilu to 8,22 mln zł w III kw. br. wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 8,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 10,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Przegląd informacji ze spółek

wynosiła 3 702,8 mln zł. Trans Polonia odnotowała 12,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 5,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze Getin Holding

Przegląd informacji ze spółek

Zwyczajne walne zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica, zwołane na 25 czerwca, zdecyduje o podziale zysku za 2018 rok w kwocie 89 752 356 zł w następujący sposób: kwotę 67 357 420 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,88 zł na jedną akcję, kwotę 22 394 936

Przegląd informacji ze spółek

Życie powołała Małgorzatę Kot w skład zarządu spółki, podał PZU. Gremi Media, korzystając z prawa pierwszeństwa wynikającego z umowy inwestycyjnej, podpisały umowę z akcjonariuszem e-Kiosk, w wyniku której nabyły 28,14% akcji e-Kiosk za 2,4 mln zł, podała spółka, która teraz

Przegląd informacji ze spółek

zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 25,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Maxcom odnotowało 2,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r

Przegląd prasy

--Zysk netto Stalprofilu wyniósł 20,8 mln zł w 2017 r. wobec straty rok wcześniej --Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym --QubicGames udzielił licencji na wydanie dwóch swoich gier na PC

Przegląd informacji ze spółek

perspektywa ratingu, podała agencja. EPP nabyła centrum handlowe King Cross Marcelin za 91,1 mln euro, podała spółka. Po przejęciu w portfolio firmy znajduje się 19 centrów handlowych. Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu podpisało z Gaz-Systemem umowę

Przegląd prasy

Wrocławiem, docelowo zatrudni 250 osób --RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, oczekuje stabilnego wzrostu PKB w II kw. --Akcjonariusze BIK zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r. --Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali

Przegląd informacji ze spółek

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok, podała spółka. Aviva Investors TFI zostało wpisane do ewidencji PPK. Do końca 2020 r. nie będzie pobierać opłat za zarządzanie subfunduszami PPK, podała Aviva. Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd BSC Drukarni Opakowań zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie całości zysku netto za 2019 rok, w kwocie 27,29 mln zł, na kapitał zapasowy, podała spółka. Akcjonariusze Domu Maklerskiego X-Trade Brokers zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 28,17 mln zł, tj. 0,24

Strata ZRUG Zabrze obniży zysk Stalprofilu za I półrocze o ok. 3,4 mln zł

Warszawa, 31.07.2015 (ISBnews) - Strata spółki zależnej ZRUG Zabrze za I półrocze 2015 r. pomniejszy skonsolidowany zysk Stalprofilu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej o ok. 3,4 mln zł, podała spółka. "Zarząd (...) powziął informację

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Akcjonariusze Vigo System zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji Silvair, Inc. została ustalona na 25 zł za walor, podała spółka. W

Przegląd prasy

King Cross Marcelin w Poznaniu za 91,1 mln euro --Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę z Gaz-Systemem na 116 mln zł netto --UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie wzrosły o 0,42% r/r w czerwcu --UTK: Kolejowe przewozy

Przegląd informacji ze spółek

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 1 737,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2 538,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. CDRL obejmie 70% udziałów i tyle

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydowali o zarządzeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia do 20 lipca 2018 r., podała spółka. Oferta konsorcjum Izostalu (lider konsorcjum) i Stalprofilu, o wartości 116,14 mln zł netto, została wybrana jako

Przegląd prasy

prokuraturę ws. 10 podmiotów, oferujących obligacje GetBack --MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,9% m/m do 963,57 mld zł w lutym --Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali o wypłacie 0,24 zł dywidendy na akcję --MF: Zadłużenie Skarbu

Przegląd prasy

Investors TFI nie będzie pobierać opłat za zarządzanie PPK do końca 2020r. --Nationale-Nederlanden PTE wpisane do ewidencji instytucji oferujących PPK --Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję

Przegląd informacji ze spółek

dystrybutorem Jiuwei ws. dystrybucji w Chinach, podała spółka. Zgodnie z treścią listu intencyjnego, strony planują zakończyć negocjacje i najpóźniej w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku zawrzeć ww. umowę współpracy. PKN Orlen zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę 3,5 zł na akcję

Przegląd informacji ze spółek

potencjalnemu inwestorowi, podała spółka. Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 maja o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 3,15 mln zł z zysku za 2017 r., wynoszącego łącznie 16,36 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,18 zł na akcję, podano w

Przegląd informacji ze spółek

danych skonsolidowane przychody na poziomie ok. 153 mln USD w czerwcu br. wobec 179 mln USD w czerwcu 2018 r. (spadek o ok. 15%), podała spółka. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System wybrał ofertę Izostalu, spółki zależnej Stalprofilu, jako jedną z sześciu

Przegląd informacji ze spółek

inwestycyjnego wpłynie na znaczną poprawę wskaźników finansowych począwszy od IV kw. br. Zarząd Stalprofilu zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 3,15 mln zł, co daje 0,18 zł na każdą akcję, poinformowała spółka. Asseco Poland

Przegląd informacji ze spółek

nowych placówek do końca 2019 r. poinformował prezes Redanu Bogusz Kruszyński. Portfel zamówień grupy Stalprofilu obejmował na koniec czerwca ok. 450 mln zł na rynku rur izolowanych (do realizacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy) oraz ok. 200 mln zł na rynku budowy gazociągów

Przegląd informacji ze spółek

zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 13 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 5,11 mln zł, tj. 0,15 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał. Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 3,15 mln zł z zysku za 2017 r., wynoszącego łącznie

Przegląd informacji ze spółek

wypłaty dywidendy - na 25 maja 2017 r., podała spółka. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, dywidenda ma wynieść 5,75 zł na akcję. Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 1,75 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Izostalu i Stalprofilu, warta 70,9 mln zł netto (87,21 mln zł brutto), okazała się najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy rur stalowych dla gazociągu Podgórska Wola - Tworzeń o długości ok. 41 km, podał Stalprofil. Zarząd IMS rekomenduje akcjonariuszom wypłatę

Przegląd informacji ze spółek

Amica nadal będzie negocjować ws. nabycia praw do marki Fagor, podała spółka. Wasko odnotowało 8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 6,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała

Przegląd prasy

aluminium --Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują 17 V o wypłacie 0,18 zł dywidendy na akcję --Senetic: Stabilizacja rynku chmurowego w 2018 r. w Polsce po silnych wzrostach --Dworczyk: Koszt 'wyprawki' dla wszystkich uczniów

Przegląd prasy

--Walne zgromadzenie Elektrowni Ostrołęka zgodziło się na umowę z gen. wykonawcą --Konica Minolta miała ok. 350 mln zł przychodów w Polsce w ub.r. --Akcjonariusze KGHM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r. --Volvo

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 10 stycznia 2018 r. o skupie nie więcej niż 20% wszystkich akcji spółki, wynika z projektów uchwał. Celon Pharma podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę na dofinansowanie dwóch

Przegląd prasy

zainwestuje w AI w ciągu roku --Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę z Gaz-Systemem na 65 mln zł netto --IDC: Wydatki na technologie w Polsce wzrosły do 12 mld USD w 2018 i będą rosnąć --Zolkiewicz & Partners: Wyceny na GPW

Przegląd prasy

. Parkiet -- Wyniki banków w tym roku powinny pójść w górę, ocenia Michał Fidelus z Vestor DM Puls Biznesu --Grupa Azoty twierdzi, że o planach emisji w Policach dowiedziała się wtedy, kiedy inni akcjonariusze. Prezesem obu

Przegląd informacji ze spółek

Gino Rossi otrzyma 20 mln zł pożyczki od CCC w celu uregulowania zaległych zobowiązań oraz podtrzymania bieżącej działalności, podała spółka. Novaturas odnotował 0,23 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki

Przegląd prasy

wzrósł o 3% w XII --NBP: Saldo na rachunku C/A to -1400 mln euro w XII, konsensus: -1072 mln euro --Skanska Property Poland ma w realizacji ok. 280 tys. m2 powierzchni biurowych --Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę z

Przegląd informacji ze spółek

niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całości zysku za 2016 r. w wysokości 577 tys. zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych przez ZWZ. Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o przeznaczeniu 1,75 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,1 zł na

Przegląd informacji ze spółek

. Bank Millennium odnotował 131,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r. wobec 53,0 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Akcjonariusze Millennium Banku zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2016 r. w kwocie 652 651 155,79 zł w całości

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd IMS rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,19 zł na akcję z zysku za 2018 r., podała spółka. IMS odnotował 9,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r., podała spółka, prezentując szacunkowe

Przegląd informacji ze spółek

. i2 Development odnotował 10,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 6,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PMPG Polskie Media odnotowały 9,76 mln zł znormalizowanego skonsolidowanego zysku

Przegląd prasy

zamówienia w przemyśle wzrosły o 9,9% r/r w sierpniu --GUS: Liczba nowych bezrobotnych spadła m/m do 133,1 tys. osób w sierpniu --GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła do 5,8% w sierpniu --Backlog Stalprofilu to ok. 450

Stalprofil przyjął plan dla restrukturyzacji w zakresie usług budowy rurociągów

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Stalprofilu zatwierdziła "Plan działań Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A., wspierających restrukturyzację działalności w zakresie usług budowy rurociągów", wykonywanej w ramach Grupy przez spółkę zależną ZRUG Zabrze

Przegląd prasy

, wynikająca z realizacji strategii, to ok. 0,25 mld zł w roku 2023 oraz ok. 1 mld zł od roku 2030. --Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 10 stycznia 2018 r. o skupie nie więcej niż 20% wszystkich akcji spółki, wynika z projektów

Przegląd informacji ze spółek

wartość przychodów z projektu Gwint od łącznej wartości nakładów poniesionych w tym okresie na promocję gry oraz innych kosztów związanych z tą produkcją, podała spółka. CD Projekt odnotował 118,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Przegląd prasy

Unibepu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 13 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 5,11 mln zł, tj. 0,15 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał. --Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 3,15 mln zł z zysku za 2017 r., wynoszącego

Przegląd informacji ze spółek

. Strata spółki zależnej ZRUG Zabrze za I półrocze 2015 r. pomniejszy skonsolidowany zysk Stalprofilu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej o ok. 3,4 mln zł, podała spółka. Drop przydzielił 5 tys. obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, podała spółka

Przegląd prasy

działalności, podała spółka. --Novaturas odnotował 0,23 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 0,6 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Rada nadzorcza Orange Polska

Przegląd prasy

kredytów --Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę z Gaz-Systemem o wartości 70,9 mln zł --Selvita zakłada utrzymanie 2-cyfrowej rentowności w segmencie usług w br. --PKO BP: Dynamika wzrostu cen mleka zmaleje w kolejnych

Przegląd prasy

instalacjach OZE wyniosła 8 478 MW na koniec II kw. --PKO BP uplasował obligacje podporządkowane o wartości nom. 1,7 mld zł --Akcjonariusze Fachowcy.pl Ventures sprzedali 7,23% akcji w procesie ABB --RN Alior Banku zgodziła się na

Przegląd informacji ze spółek

obiegowych o nominale 2 baht w ilości 220 mln sztuk, podała spółka. Oferta konsorcjum Stalprofilu i jego spółki zależnej - Izostalu, warta 71,97 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu na dostawę izolowanych rur stalowych do budowy gazociągu

Przegląd prasy

listopadzie --Zarząd Stalprofilu z prezesem Jerzym Bernhardem powołany na nową kadencję --Spółka zal. i2 Dev. ma pozwolenie na budowę bloku przy ul. Śrutowej we Wrocławiu --PHN złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Korporacji

Przegląd prasy

I kw. --S&P podtrzymał ratingi Polski, perspektywa nadal stabilna --Senat przyjął nowelizację Prawo farmaceutyczne tzw. apteka dla aptekarza --Akcjonariusze ING BSK upoważnili zarząd do emisji akcji w ramach kapitału

Przegląd prasy

podniósł rekomendację Asbis do 'kupuj', wycenę do 4,1 zł --DM BOŚ podniósł rekomendację Agory do 'trzymaj', wycenę do 13,8 zł --Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują 7 VI o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję --Zysk netto Bumechu

Przegląd prasy

uszczelnienie opodatkowania obrotu paliwami płynnymi wewnątrz UE --Stopa bezrobocia w USA wynosiła nadal 5% w kwietniu --Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o wypłacie 0,04 zł na akcję dywidendy --BGK wyemitował obligacje o

Przegląd informacji ze spółek

rocznym, podała spółka, prezentując wstępne dane. Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź odwołała ze stanowiska prezesa Krzysztofa Skórę i powołała na jego miejsce Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, podała spółka. Akcjonariusze Magellana zdecydują 30

Przegląd prasy

planuje wzrost aktywów do ponad 4 mld zł w tym roku --Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują 16 IV o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję --BM Reflex: Ceny paliw wyhamowały, przed nami kolejne symboliczne obniżki --Enea planuje

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza Stalprofilu powołała na nową kadencję zarząd w niezmienionym składzie, z Jerzym Bernhardem jako prezesem, podała spółka. i2 Development Sp. z o.o. Pomorska 44 Sp. k. uzyskała zaświadczenie o ostateczności decyzji prezydenta Wrocławia zatwierdzającej projekt

Przegląd prasy

nabył grunt pod 620 lokali we Wrocławiu za 34,3 mln zł --Porozumienie akcjonariuszy nabyło 169 tys. akcji Netmediów w wezwaniu --mDM podniósł wycenę Wirtualnej Polski do 60 zł, nadal rekomenduje 'akumuluj' --Wskaźnik PMI

Przegląd prasy

125,68 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Tameh Polska --Akcjonariusze PCM zdecydują 27 VI o wypłacie 2,36 zł dywidendy na akcję --MCI Capital wyemituje obligacje do łącznej kwoty 20 mln zł --Akcjonariusze JW Construction

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Stalprofilu wnioskuje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 700 000,00 zł z zysku za 2015 r. tj. 0,04 zł na akcję, podał Stalprofil. Archicom wprowadził do sprzedaży 152 mieszkania na osiedlu Księżno przy ul. Opolskiej we Wrocławiu, podała spółka. Docelowo - do

Przegląd informacji ze spółek

nadzorcza Energi powołała Daniela Obajtek na prezesa z dniem 2 marca, podała spółka. PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotuje EBITDA na poziomie ok. 7,38 mld zł, a skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 2,45 mld zł w 2016 r

Przegląd informacji ze spółek

koniec ub.r., podało Open Finance. Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 16 kwietnia o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r., wynika projektów uchwał na ZWZ. Enea planuje wzrost nakładów

Przegląd prasy

netto na 7,84 mln zł w III kw. --Radosław Domagalski-Łabędzki zastąpi Krzysztofa Skórę na stanowisku prezesa KGHM --Akcjonariusze Magellana 30 XI zdecydują o połączeniu z Medioną --Indeks WIG20 wzrósł o 1,25% na zamknięciu

Przegląd informacji ze spółek

współpracę z nowym dystrybutorem na terenie Niemiec, poinformowała COO spółki Karolina Bołądź. Zarząd Stalprofilu podjął uchwałę o zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę kwoty 1,75 mln zł z ubiegłorocznego zysku, co da 0,10 zł na akcję, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza Stalprofilu zatwierdziła "Plan działań Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A., wspierających restrukturyzację działalności w zakresie usług budowy rurociągów", wykonywanej w ramach Grupy przez spółkę zależną ZRUG Zabrze, której akcjonariuszami są Stalprofil (62,89% udziału w

Przegląd prasy

usług, jej backlog to 42,4 mln zł --Akcjonariusze Pekao zdecydują 16 VI o wypłaceniu 8,7 zł na akcję dywidendy --Murapol kupił od Unibepu spółkę Wola House, która miała budować biura w stolicy --PGE przygląda się możliwości

Przegląd prasy

Maklerski obniżył rekomendację Synthos do 'redukuj', wycenę do 3,39 zł --Mennica Polska dostarczy 418 mln monet dla Banku Kolumbii za 18,3 mln USD --Akcjonariusze Krynicki Recycling zdecydują 18 IV o niewypłacaniu dywidendy

Strata netto Stalprofilu to 4,85 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 4,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 14,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 6,51

Zysk netto Stalprofilu wzrósł r/r do 0,68 mln zł w I poł. 2016 r.

Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 0,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Przegląd prasy

. --EMF liczy na podtrzymanie wzrostowego trendu w sprzedaży i EBITDA --Indeks WIG20 wzrósł o 0,05% na zamknięciu w piątek --Zysk netto Farmacolu wzrósł r/r do 19,15 mln zł w I kw. 2015 r. --Akcjonariusze Elemental Holding

Zysk netto Stalprofilu wyniósł 20,8 mln zł w 2017 r. wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 30.03.2018 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 20,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 10,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 39,95

Zysk netto Stalprofilu wzrósł r/r do 7,16 mln zł w I poł. 2017 r.

Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 7,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 0,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Zysk netto Stalprofilu spadł r/r do 1,72 mln zł w I kw. 2015 r.

Warszawa, 15.05.2015 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 1,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł