akcjonariusze pzu

Akcjonariusze PZU zdecydują 24 V o wypłacie 2,8 zł dywiendy na akcję

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakład Ubezpieczeń (PZU) zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 2 417 mln zł, tj. 2,8 zł na akcję z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne, zaplanowane na 24 maja

Akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydowali o przeznaczeniu 2 158,81 mln zł z zysku za 2017 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,5 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne

Akcjonariusze PZU zdecydują 28 VI o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję 

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują 28 czerwca o wypłacie dywidendy w wysokości 2 158 mln zł, tj. 2,5 zł na akcję z zysku za 2017 rok, wynika z projektów uchwał. "Dokonuje się podziału

Akcjonariusze PZU zdecydowali o 2,08 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) postanowili na walnym zgromadzeniu przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 1 796,13 mln zł tj. 2,08 zł na jedną akcję, podała spółka. "Liczba akcji objętych

Akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie 1,4 zł dywidendy na akcję za 2016 r. 

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (PZU SA) zdecydowali o przeznaczeniu 1 208,93 mln zł z zysku za 2016 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,4 zł na akcję. "Dokonuje się podziału zysku

Akcjonariusze PZU zdecydują 29 czerwca o wypłacie 1,4 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 01.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 1 208,9 mln zł tj. 1,4 zł dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w 2016 r., wynika z uchwał na walne, zaplanowane na 29 czerwca

Akcjonariusze PZU zdecydują 12 IV o emisji obligacji o wartości do 3 mld zł

Warszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze PZU zdecydują o emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym lub międzynarodowym o wartości nie wyższej niż 3 mld zł podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 12 kwietnia, wynika z projektów uchwał NWZ

Akcjonariusze PZU zdecydowali o emisji obligacji podporządk. za max 3 mld zł

Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) wyrazili zgodę na emisję obligacji podporządkowanych o wartości do 3 mld zł, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Wyraża się zgodę na

Akcjonariusze PZU zdecydują o zmianach w radzie nadzorczej na NWZ 18 stycznia

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 18 stycznia 2017 r. m.in. o zmianach w radzie nadzorczej, wynika z projektów uchwał. Grupa kapitałowa

Akcjonariusze Alior Banku zdecydują 21 IV o zmianach w RN na wniosek PZU

Warszawa, 24.03.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Alior Banku zdecydują o zmianach w składzie rady nadzorczej podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 21 kwietnia br. na wniosek Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), podał bank. PZU ma

Akcjonariusze PZU dokonają 12 IV zmian w RN na wniosek Skarbu Państwa

Warszawa, 23.03.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują o zmianach w radzie nadzorczej podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 12 kwietnia br., podała spółka. Punkt ten został dodany do porządku obrad na wniosek Skarbu

Akcjonariusze PZU zdecydowali o przerwie w obradach NWZ do 8 lutego

Warszawa, 18.01.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydowali - na wniosek pełnomocnika Skarbu Państwa - o przerwie w obradach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia do 8 lutego do godz. 12-ej. Podczas zaplanowanego na

PZU i PFR mają porozumienie akcjonariuszy dot. nabycia akcji Banku Pekao

Warszawa, 24.01.2017 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisali porozumienie akcjonariuszy, stanowiące część dokumentacji transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao, podał ubezpieczyciel. "

Akcjonariusze PZU zdecydują 30 czerwca o 2,08 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przeznaczeniu 1 796,13 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2,08 zł na jedną akcję, wynika z projektów na ZWZ

Akcjonariusze PZU zdecydują 30 VI o splicie akcji w stosunku 1:10 i dywidendzie

Warszawa, 26.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze PZU SA zdecydują o splicie akcji w stosunku 1:10 oraz o wypłacie dywidendy w wysokości 2,59 mld zł z zysku za 2014 r., tj. 30 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 30 czerwca

Akcjonariusze PZU zdecydowali o splicie akcji 1:10 i 30 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) ? Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydowali o splicie akcji w stosunku 1:10 oraz o wypłacie dywidendy w wysokości 2,59 mld zł z zysku za 2014 r., tj. 30 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia

Człowiek Morawieckiego w radzie nadzorczej PZU

Człowiek Morawieckiego w radzie nadzorczej PZU

Do rady nadzorczej PZU powołano dziś Radosława Sierpińskiego, jednocześnie odwołując Tomasza Kuczura, który zmieni radę nadzorczą PZU na PKO BP. Do rady nadzorczej banku wszedł też Bogdan Szafrański. A to oznacza początek kolejnych przetasowań kadrowych we władzach kontrolowanego przez PiS

PZU wypłaciło akcjonariuszom 12,75 mld zł dywidendy

Wypłata rekordowej dywidendy jest możliwa dzięki podpisanej 1 października ugodzie między dwoma największymi akcjonariuszami PZU: skarbem państwa (55 proc. akcji) i holenderskim Eureko (32 proc.). Od 9 lat walczyli oni o kontrolę nad PZU. Zagraniczny inwestor zrzekł się

PZU ma już nową radę nadzorczą. Wymiana 7 z 9 osób

PZU ma już nową radę nadzorczą. Wymiana 7 z 9 osób

spodziewać powołania nowego prezesa PZU. Dotychczasowy prezes Andrzej Klesyk, który szefował gigantowi ubezpieczeniowemu od blisko ośmiu lat, złożył rezygnację dokładnie miesiąc temu. Jako powód podał prośbę największego akcjonariusza ubezpieczeniowej spółki - skarbu państwa. - W

W czwartek PZU wypłaci akcjonariuszom 12,75 mld zł dywidendy

Dziś PZU wypłaci akcjonariuszom 12,75 mld zł dywidendy To rekord w historii ubezpieczeniowego giganta. Pieniędzmi podzielą się skarb państwa, holenderskie Eureko i mniejszościowi udziałowcy Wypłata rekordowej dywidendy jest

PZU podwyższa pensje w ustawie kominowej. Czy i kiedy pensje władz ubezpieczyciela będą niższe?

zwlekały z obniżką wynagrodzeń zarządzających, jest PZU. Maksymalnie 1,5 mln zł dla prezesa PZU Na początku lutego walne zgromadzenie akcjonariuszy PZU przyjęło w końcu uchwałę obniżającą pensje zarządu. Miało być tak: maksymalne miesięczne zarobki członków zarządu to 15-krotność miesięcznego wynagrodzenia

Walne PZU: Stary zarząd bez absolutorium, pracownicy bez dodatkowych nagród

Były prezes Andrzej Klesyk, członkowie zarządu PZU: Przemysław Dąbrowski, Rafał Grodzicki, Witold Jaworski, Dariusz Krzewina, Tomasz Tarkowski, Ryszard Trepczyński - wszyscy zostali wystawieni pod ocenę akcjonariuszy. I wszyscy polegli, absolutorium nie uzyskał żaden z nich. To

Prezes PZU Andrzej Klesyk podał się do dymisji na prośbę ministra skarbu

profesjonalista uważam, że należy zagwarantować stabilność i przewidywalność dla kluczowej, polskiej instytucji finansowej, jaką jest PZU. Jest to w interesie nie tylko głównego akcjonariusza, jakim jest Skarb Państwa, ale także tysięcy akcjonariuszy mniejszościowych oraz setek inwestorów instytucjonalnych

Morawiecki nie odzyskał wpływów w PZU - decyduje Ziobro. Nowy człowiek PiS w radzie nadzorczej

członków zarządu namaszczonych przez Ziobrę duże nadzieje pokładali w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PZU. Po dzisiejszym WZA okazało się jednak, że ich nadzieje były płonne, a zmiany we władzach kosmetyczne. Skład rady nadzorczej na wniosek skarbu państwa rozszerzono o jedną osobę. I na to

Prezesi bez absolutorium. Polityczne uderzenie w menedżerów

Do końca czerwca walne zgromadzenia akcjonariuszy kluczowych spółek skarbu państwa oceniły pracę ich zarządów za 2015 r. Przegłosowanie absolutorium oznacza akceptację pracy np. prezesa i jest informacją, że spełnił oczekiwania właścicieli. I odwrotnie. Na tej zasadzie władze

PZU dzieli akcje i decyduje o wypłacie dywidendy

- Teraz inwestor, który miałby kupić półtorej akcji PZU, musi kupić jedną albo dwie akcje i wydać 800-1000 zł. Dlatego będziemy was prosić o zmianę w statucie. Pewnego pięknego dnia każdy z was się obudzi, mając nie jedną akcję PZU, tylko dziesięć - tłumaczył prezes PZU we

"Nasz Dziennik": Wyjście akcjonariusza sfinansuje PZU

W najbliższych tygodniach ma się rozstrzygnąć, ile PZU będzie musiał zapłacić za wycofanie się Eureko. Sprzedaż 33 procent akcji PZU, należących do Eureko może być dokonana przez giełdę lub w formie wykupu akcji własnych przez samą spółkę. W pierwszym wypadku Eureko, oprócz

Oferta PZU przyciągnęła aż 140 tys. nowych inwestorów

się 251 tys. osób, co oznacza, że nieco ponad połowa akcjonariuszy PZU stawia dopiero pierwsze kroki na giełdzie. - Tak dużego zainteresowania inwestorów nie widzieliśmy na naszym rynku od lat - poinformowała prezes KDPW Iwona Sroka. Po zakończeniu oferty PZU maklerzy

Właściciel 30 akcji PZU zamieszał na walnym. Chciał kupna BZ WBK

- AIB [irlandzki właściciel BZ WBK] jest w trudnej sytuacji finansowej. Jest okazja do zakupu banku. Zwiększyłoby to wartość PZU i przyniosło akcjonariuszom większe zyski niż wypłata dywidendy - powiedział Zawiślak Wyborcza.biz. Domagał się przerwania walnego do 22 czerwca

PZU może zwiększyć dywidendę

O zmianach mówił w piątek prezes PZU Andrzej Klesyk. - W tym momencie trwają dyskusje z głównym akcjonariuszem, jak moglibyśmy zmienić politykę dywidendową. Na WZA chciałbym przedstawić długookresową politykę dywidendową, która będzie inna od obecnej - dodał Klesyk

"Żubr" wróci w polskie ręce. Czy PZU na tym skorzysta?

Zarówno UniCredit, jak i PZU przyznały się oficjalnie w sobotę do tego, że od 28 września prowadzą negocjacje w sprawie sprzedaży przez włoskiego inwestora pakietu akcji Banku Pekao - drugiego największego banku w Polsce, prowadzącego 5,4 mln rachunków osobistych. Dziś

Walne PZU przerwane, bo skarb dogaduje się z Eureko

We wtorek WZA PZU przyjęło tylko sprawozdanie z działalności spółki i jej wyników finansowych. Gdy obrady doszły do punktu 8 (podział zysku za 2008 r.), przedstawicielka skarbu państwa poprosiła o zawieszenie obrad. Protestów nie było. Przedstawiciele 99,91 proc. akcjonariuszy

Nie ma ugody rządu i Eureko. Miliardy zostają w PZU

akcjonariuszy PZU. Z naszych informacji wynika, że resort skarbu gotów był przystać na wypłatę wielomiliardowej dywidendy z PZU. W skarbcu ubezpieczyciela do podziału są 3,3 mld zł ubiegłorocznego zysku i co najmniej 8,8 mld zł kapitałów zapasowych. Przez ostatnie lata skarb państwa

PZU: Walne przyjęło uchwały, ale ugody z Eureko wciąż nie ma

- Ten dzień był gorszy niż u Hitchcocka - skarżył się rzecznik resortu skarbu. Po wielogodzinnym opóźnieniu czwartkowe nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PZU zadecydowało o wysokości dywidendy dla akcjonariuszy. Ale ugoda z Eureko nie została zawarta. Przynajmniej na razie. To miał

PZU: ugody z Eureko wciąż nie ma

rady nadzorczej PZU (przedstawiciel skarbu państwa), ogłosił: - Dwugodzinna przerwa techniczna. Bo akcjonariusze proszą. O 14 musiał powtórzyć to samo: - Na prośbę akcjonariuszy półtorej godziny przerwy technicznej. A potem znów o 15.30 nastąpiła kolejna przerwa. I potem

Ugoda z Eureko? Na koniec sporu jeszcze poczekamy

To będzie wyjątkowo krótkie, nadzwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy PZU. - Jutro, zaraz po rozpoczęciu obrad, ogłoszona zostanie przerwa w NWZA. Do 1 października - poinformował "Gazetę" Maciej Wewiór, rzecznik resortu skarbu. Powód? Strony sporu potrzebują

PZU w przyszłym roku zadebiutuje na GPW?

Na razie jednak szansę na to maleją, bo wciąż nie rozstrzygnięto sporu między skarbem państwa a holenderskim konsorcjum Eureko o kontrolę nad spółką. Kolejne walne zgromadzenie akcjonariuszy na razie nie doszło do porozumienia i zawiesiło swoje obrady do 1 października

Komornik w Dębicy. Firma twierdzi, że to włamanie

do wniosku PZU Asset Management, który w spółce ma ok. 12 proc. udziałów. Większościowy pakiet jest w rękach koncernu Goodyear. PZU podejrzewa, że zyski z firmy mogą być transferowane poza Dębicę - sprzedaje ona opony Goodyearowi z marżą nawet trzykrotnie niższą niż firmom

PZU nie wypłaci dywidendy za ubiegły rok

Część analityków oczekiwała, że rząd zdecyduje się na wypłatę dywidendy z kontrolowanej przez skarb państwa spółki, by podreperować nadwątlony spowolnieniem gospodarczym budżet. W ubiegłym roku zysk netto PZU wyniósł 2,3 mld złotych. Decyzja WZA to

Maciej Łopiński odszedł z rady nadzorczej PZU. Przeszedł do PKO BP

. Maciej Łopiński otrzymał przy tym stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej.  Do rady nadzorczej banku akcjonariusze PKO BP powołali też Agnieszkę Winnik-Kalembę, zgłoszoną przez OFE PZU "Złota Jesień". Bliski braci Kaczyńskich Maciej Łopiński (73 lata) to polityk PiS, były dziennikarz i

PZU jeszcze w tym roku chce zaprezentować założenia programu lojalnościowego

Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) jeszcze w tym roku planuje zaprezentować założenia programu lojalnościowego dla akcjonariuszy, poinformował członek zarządu Tomasz Kulik. Obecnie trwają prace na założeniami programu oraz przygotowania do jego

PZU zarabia najwięcej od lat. Dzięki cięciu odszkodowań zysk będzie jeszcze większy?

- Ciekaw jestem drugiego półrocza - to pierwsze pytanie, które nasuwa się ekspertom ubezpieczeniowym po publikacji świetnych wyników narodowego ubezpieczyciela. Pierwsze dwa kwartały 2021 roku były bowiem dla PZU rekordowe. 1,7 mld zł zysku to rekord na przestrzeni ostatnich 6 lat. To też o 455

R. Kubin powołany na nowego prezesa TFI PZU, D. Lasek został CIO

rozpocznie się w pierwszym dniu po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i potrwa przez dwa pełne lata kalendarzowe. "Jestem przekonany, że nowy skład całego obszaru inwestycji istotnie wzmocni realizację ambitnej strategii Grupy PZU. Zależy nam na stabilnych wynikach, które

PZU to maszynka do zarabiania pieniędzy? Przez wpływy polityczne ubezpieczalnia ma dwa poważne problemy

lepsza - dla porównania wtedy ubezpieczalnia zarobiła na czysto 935 mln zł. Mało tego: gdyby nie dwa banki, które przejął PZU, mimo pandemii koronawirusa ubezpieczalnia zarobiłaby więcej niż rok wcześniej. - Z wyłączeniem działalności bankowej wynik przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

Grupa PZU: Obietnica dotycząca rosnących dywidend 'pozostaje realna'

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - Wyniki finansowe Grupy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) sprawiają, że obietnica zapewnienia akcjonariuszom rosnących dywidend jest "jak najbardziej realna", poinformował dyrektor finansowy Tomasz Kulik

PZU TFI: PPK w PZU wybrało już 590 firm w Polsce

dominującą grupy kapitałowej PZU, której największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa - posiadający ok. 34,19% akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu) aktywnym przede wszystkim w sektorze działalności ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń majątkowych, produktów inwestycyjnych, emerytalnych, ochrony zdrowia i

PZU żąda zwołania nadzwyczajnego walnego Alior Banku ws. zmian w statucie

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Alior Banku otrzymał od akcjonariusza - Powszechnego Zakład Ubezpieczeń (PZU) żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu przeprowadzenia zmian w statucie banku, podał Alior. PZU SA, PZU Życie

PKN Orlen i PZU złożyły do UOKiK wniosek ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy

Gospodarczego, w tym w szczególności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. PZU jest zintegrowanym wertykalnie przedsiębiorcą (PZU jest spółką dominującą grupy kapitałowej PZU, której największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa - posiadający ok. 34,19% akcji oraz głosów na walnym

PZU rekomenduje wypłatę 2,80 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 2 417 864 400,0 zł, tj. 2,80 zł na jedną akcję z zysku za 2018 rok, podała spółka. Ponadto zarząd PZU wystąpi do akcjonariuszy z wnioskiem, aby dzień dywidendy został

PKN Orlen i PZU mają zgodę UOKiK na utworzenia wspólnego przedsiębiorcy

Polskiej. PZU jest zintegrowanym wertykalnie przedsiębiorcą (PZU jest spółką dominującą grupy kapitałowej PZU, której największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa - posiadający ok. 34,19% akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu) aktywnym przede wszystkim w sektorze działalności

Alior Bank ma umowę przedwstępną zakupu 100% udziałów Ruchu za 1 zł 

przyszłych akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie. W innym raporcie Alior Bank podał, że 1 czerwca zawarł umowę inwestycyjną z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie umowy inwestycyjnej, która jest związana z restrukturyzacją Ruchu. "Podpisana

PZU: Jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednio wyższą dywidendę r/r za 2018 r.

stabilnie rosnącej dywidendy. Skonsolidowany zysk netto Grupy PZU w 2018 roku wyniósł 5 368 mln zł i był wyższy o 1 183 mln zł, tj. o 28,3% niż w roku poprzednim. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 3 213 mln zł wobec 2 895 mln zł w 2017 roku, co

PZU rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

również. Przedmiotowy wniosek zarządu zostanie następnie przekazany do oceny radzie nadzorczej PZU, ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto PZU za rok obrotowy 2019 podejmie ZWZ spółki. W maju ub. r. akcjonariusze PZU zdecydowali o

PZU będzie analizował możliwość przejęcia mBanku 

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) będzie analizował możliwość przejęcia mBanku w kontekście potencjalnych synergii, jakie mógłby uzyskać z bankami, należącymi do grupy, poinformował prezes Paweł Surówka. PZU nie zamierza sprzedawać żadnego ze

Jedna z największych stacji narciarskich wystawiona na sprzedaż

PKO BP i PZU Życie, które posiadają po 38 proc. akcji w spółce, potwierdziły, że rozważają sprzedaż swoich udziałów. Agnieszka Rosa z biura prasowego PZU Życie potwierdziła, że rozmowy w sprawie sprzedaży akcji są w toku. Swoje akcje w formie przetargu chce też sprzedać gmina

PZU: Wyniki za 2018 uprawdopodabniają wypłatę stabilnie rosnącej dywidendy

akcjonariuszom" - powiedział Kulik, cytowany w komunikacie. Skonsolidowany zysk netto Grupy PZU w 2018 roku wyniósł 5 368 mln zł i był wyższy o 1 183 mln zł, tj. o 28,3% niż w roku poprzednim. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 3 213 mln zł

PZU dokonał odpisów na utratę wartości Alior Banku i Banku Pekao

szacowany wpływ na zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej PZU wynosi ok. 827 mln zł, podał PZU. "Szacowany wpływ przedmiotowych odpisów na wyniki finansowe PZU SA wyniesie: - skonsolidowany wynik finansowy netto PZU SA

O losach PZU decyduje Rabobank

Spór o PZU trwa już od prawie 10 lat. Eureko (ma 33 proc. akcji PZU) domaga się realizacji umowy prywatyzacyjnej z 1999 r. i późniejszego aneksu, na mocy których skarb państwa miał mu sprzedać następny, 21-proc. pakiet akcji PZU. Kolejne polskie rządy

PZU miało 116 mln zł zysku netto, 656 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 116 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 747 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

PZU uruchomił serwis dla pracowników do obsługi PPK

przesyłanie ich dyspozycji, np. o odprowadzaniu wpłat dodatkowych. PZU jest zintegrowanym wertykalnie przedsiębiorcą (PZU jest spółką dominującą grupy kapitałowej PZU, której największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa - posiadający ok. 34,19% akcji oraz głosów na walnym

PZU miało 3 295 mln zł zysku netto, 7 084 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 3 295 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 3 213 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa odnotowała najwyższy w

PZU chce kontynuować politykę dywidendy, oczekuje niższej dynamiki sprzedaży

; - dodał. Polityka dywidendowa PZU zakłada wypłatę pomiędzy 50% a 100% zysku. W zależności od potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem organicznym i realizacją celów strategicznych w zakresie fuzji i przejęć, do akcjonariuszy może trafiać do 100% rocznych zysków w formie

PZU miało 879 mln zł zysku netto, 1955 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 879 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1 017 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

PKO BP bez prezesa. Rościszewski złożył rezygnację. Karuzela po Jagielle znowu się kręci

wpływy w największym banku stracił premier Mateusz Morawiecki. Karty teraz rozdaje minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Już podczas wtorkowego walnego zgromadzenia akcjonariusze skarbu państwa odwołali Zbigniewa Hajłasza, a dzień wcześniej rezygnację złożył Piotr Sadownik. Na ich miejsce

PZU podtrzymuje, że chce wypłacić wyższą r/r dywidendę na akcję za 2017 r. 

. W czerwcu br. akcjonariusze PZU SA zdecydowali o przeznaczeniu 1 208,93 mln zł z zysku za 2016 rok na dywidendę, tj. wypłatę w wysokości 1,4 zł na akcję. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w

PZU liczy, że 'niebawem' pozna wyniki analiz dot. współpracy Pekao i Alior Banku

prezes. Dodał, że na dziś grupa PZU nie jest w posiadaniu analiz, które by wynikały z prac realizowanych przez Pekao i Alior Bank. "Grupa PZU jest akcjonariuszem jednego i drugiego banku i naszym interesem jest dbanie o to, by wartość jednego i

PTE PZU cofnęło pozew przeciwko ABC Data ws. uchylenia uchwały o sprzedaży firmy

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", cofnęło pozew złożony przeciwko ABC Data w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 6 lutego

PZU rekomenduje wypłatę 2,5 zł dywidendy na akcję za 2017 rok

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendy 2 158,81 mln zł z zysku za 2017 r., co da wypłatę w wysokości 2,5 zł na akcję, podała spółka. Zarząd proponuje, aby

KNF zgodziła się na powołanie Michała Krupińskiego na prezesa PZU

spółki i powierzyła Michałowi Krupińskiemu pełnienie funkcji prezesa w styczniu 2016 r. Andrzej Klesyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa PZU z dniem 9 grudnia br. Decyzję tę podjął na prośbę głównego akcjonariusza PZU - Skarbu Państwa

Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w wysokości 288,61 mln zł w całości na kapitał zapasowy oraz na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia

PZU sfinalizował sprzedaż PZU Lietuva za ostatecznie 65,97 mln euro

się przez akcjonariusza mniejszościowego PZU Lietuva (posiadającego 0,121% akcji) prawa pierwokupu w stosunku do akcji PZU Lietuva albo sprzedaży przez tego akcjonariusza mniejszościowego posiadanych przez niego akcji w PZU Lietuva na rzecz PZU SA. Wcześniej PZU informowało

PZU Życie i Pekao uzgodniły sposób poołączenia swoich PTE

przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 r." - czytamy w komunikacie. Przejęcie zarządzania funduszami przez PTE PZU zapewni również usunięcie stanu, w którym podmioty związane ze sobą wskutek nabycia przez PZU akcji Banku Pekao są akcjonariuszami różnych powszechnych

Prezes PZU: Przejęcie Pekao uczyni z PZU finansowego giganta w regionie CEE

nie tylko dla akcjonariuszy, ale również dla klientów obu instytucji" ? powiedział Surówka, cytowany w komunikacie. KNF jednogłośnie wydała decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru zakupu przez PZU i PFR 32,8% akcji Banku Pekao S.A. od

PZU miało 734 mln zł zysku netto, 1614 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 734 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 783 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto

PZU chce wypłacić wyższą r/r dywidendę na akcję z zysku za 2018 r. 

prasowej. W czerwcu br. akcjonariusze PZU zdecydowali o przeznaczeniu 2 158,81 mln zł z zysku za 2017 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,5 zł na akcję. W czerwcu ub.r. akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 1 208,93 mln zł z zysku za 2016 rok na dywidendę, co

PZU miał 747 mln zł zysku netto, 1489 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 747 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 627 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Paweł Surówka zrezygnował z funkcji przewodniczącego RN Banku Pekao

swoją wcześniejszą rezygnację z funkcji prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., strategicznego akcjonariusza Banku Pekao. Zarząd wyraził podziękowanie panu Pawłowi Surówce za pracę na rzecz banku oraz za wkład w rozwój Banku Pekao" - czytamy w komunikacie

PZU: Finalizacja nabycia akcji Banku Pekao ustalona na 7 czerwca

. "Podpisanie porozumienia ma związek z ogłoszeniem o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku na 8 czerwca 2017 r.. zgodnie z porozumieniem zamknięcie transakcji, tj. realizacja transakcji nabycia akcji banku przez PZU SA i PFR od UniCredit, ma nastąpić dnia 7 czerwca 2017 r

Grupa PZU oczekuje ROE na poziomie 20% do 2020 r.

założeń zawartych w strategii PZU 2.0 (2012-2014), jak i wyznacza nowe kierunku rozwoju, które będę kluczowe z punktu widzenia budowy wartości PZU dla akcjonariuszy" - czytamy w dokumencie. Strategia PZU 3.0 zakład między innymi przekształcenie PZU w grupę opartą na trzech

Kulik z PZU: Nasze podejście do akwizycji za granicą jest oportunistyczne 

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Grupa PZU ma oportunistyczne podejście do akwizycji za granicą. W dłuższym terminie chce rosnąć nieorganicznie, ale obecnie nie widzi podmiotów, których przejęcie mogłoby zwiększyć wartość PZU w przyszłości, wynika ze słów członka zarządu PZU i

KDPW wyznaczył dzień splitu akcji PZU na 30 listopada

. Pod koniec czerwca akcjonariusze PZU zdecydowali w sprawie podziału (splitu) akcji. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności

PZU będzie spółką o profilu dywidendowo-wzrostowym wg strategii do 2020 r.

) - Zatrzymanie części skonsolidowanych zysków grupy PZU na finansowanie inicjatyw wzrostowych (projekt bankowy, akwizycje na rynku TFI, akwizycje zagraniczne) - W przypadku braku wykorzystania zatrzymanego kapitału na rozwój, zostanie on zwrócony akcjonariuszom

PZU nie planuje emisji obligacji w tym roku

kapitałowych. Grupa nie wyklucza akwizycji, ale priorytetem jest obecnie realizacja synergii w ramach spółek, poinformował członek zarządu PZU i PZU Życie oraz CFO Grupy Tomasz Kulik. "PZU zamierza się dzielić sukcesem z akcjonariuszami. Rok 2017 nie należał do tych, które

Pekao: UniCredit zamknął pozycję w akcjonariacie banku

, pozostawał technicznym akcjonariuszem Banku Pekao. "W ramach transakcji M&A pomiędzy UniCredit a PZU oraz Polskim Funduszem Rozwoju ogłoszonej w grudniu 2016 roku, UniCredit sprzedał strategiczny pakiet 32,8% akcji Banku Pekao. W rękach UniCredit pozostał wówczas

Maciej Łopiński został powołany do rady nadzorczej PZU

Warszawa, 08.01.2018 (ISBnews) - Maciej Łopiński został powołany do rady nadzorczej PZU, podała spółka. "PZU SA jest jedną z bardziej rentownych spółek finansowych w Europie i konsekwentnie buduje pozycję lidera rynku ubezpieczeniowego. Dołączam

D. Krzewina będzie pełnił funkcję p.o. prezesa PZU po rezygnacji A.Klesyka

akcjonariusza PZU - Skarbu Państwa. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie

PZU w służbie kampanii Dudy. Tak żona spin doktora gra o stołek prezesa

właśnie o ocenę rządu czy innych instytucji publicznych. Dlaczego to istotne? PZU to spółka giełdowa, i teraz akcjonariusze mogą podejrzewać, że jej władze wydają pieniądze nie po to, by zwiększyć zysk firmy czy poprawić jej wizerunek, ale po to, by pomóc konkretnej partii politycznej czy konkretnemu

Była szefowa Kancelarii Prezydenta nie pobiera pensji z PZU, choć tam pracuje

kaganiec na pensje członków zarządu. Prace nad ustaleniem szczegółów wynagradzania zarządu PZU trwają bowiem już pół roku. Na początku lutego walne zgromadzenie akcjonariuszy PZU przyjęło uchwałę obniżającą pensje zarządu. Ale to był dopiero początek procesu obniżania pensji członkom zarządu, bo nowymi

PZU rekomenduje 2,08 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

Warszawa, 23.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) postanowił zarekomendować akcjonariuszom przeznaczenie 1 796,13 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 2,08 zł na akcję, podała spółka. "

PZU rekomenduje wypłatę 1,4 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 1 208,93 mln zł z zysku netto za 2016 r., co oznacza wypłatę w wysokości 1,4 zł na akcję, podała spółka. Ponadto

PZU będzie rekomendować wypłatę dywidendy w przedziale 66-100% zysku za 2017 r.

na takim poziomie będą wspierać bardzo dobre wyniki zanotowane przez grupę w 2017 r. W czerwcu ub.r. akcjonariusze PZU SA zdecydowali o przeznaczeniu 1 208,93 mln zł z zysku za 2016 rok na dywidendę, tj. wypłatę w wysokości 1,4 zł na akcję. Grupa

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. 

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, podał bank. "Zgodnie z uchwałą: 1) z zysku netto banku za rok 2019 w kwocie 2 247 466 618,97 zł

Bank Pekao będzie chciał wypłacić dywidendę, nawet jeśli dokona akwizycji

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Bank Pekao - decydując się na ewentualną akwizycję - nadal będzie chciał podzielić się częścią zysku za 2019 rok z akcjonariuszami, wynika ze słów wiceprezesa Tomasza Kubiaka. "Podejmując decyzje odnośnie

PZU chce przeznaczać min. 50% zysku na dywidendę, do 30% na przejęcia

Warszawa, 04.10.2016 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zamierza - zgodnie z nową polityką dywidendową - przeznaczać do 20% zysku na rozwój organiczny, do 30% na finansowanie strategicznych transakcji fuzji i przejęć oraz co najmniej 50% zysku netto na wypłatę

Bank Pekao zamierza samodzielnie oferować PPK

; - powiedział Krupiński zapytany, czy Bank Pekao będzie oferował PPK wspólnie z jednym z akcjonariuszy - PZU. Dodał, że bank chce do budowy swojego udziału w rynku PPK zamierza wykorzystać swoje silne relacje z klientami bankowości korporacyjnej. "

PZU zamierza kontynuować działalność na Ukrainie

zostało już zlikwidowanych). Aktywa należące do PZU Ukraine (papiery wartościowe i depozyty) są zdeponowane w bankach z udziałem akcjonariusza zachodniego lub polskiego oraz w dwóch największych bankach państwowych o ratingach spełniających warunki przewidziane w wewnętrznych

S&P zmienił perspektywę ratingu Banku Pekao na stabilną z pozytywnej

perspektywy ratingowej banku jest powiązana z obniżeniem perspektywy ratingowej dla PZU S.A., głównego akcjonariusza banku, oraz wynika z pogorszenia się warunków finansowych i biznesowych w Polsce, w związku z wybuchem pandemii COVID-19. W ocenie agencji, może mieć to wpływ na niższe wyniki finansowe banku