akcjonariusze petrolinvestu

800 tys. zł kary dla Petrolinvestu i bezterminowe wykluczenie z giełdy

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Petrolinvest karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł za "nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych". Do tego akcje spółki zostały bezterminowo wykluczone z obrotu na warszawskiej giełdzie.

Rada Petrolinvestu czeka na przedstawiciela EBOiR

Pod koniec czerwca zmianami w radzie nadzorczej Petrolinvestu, który poszukuje ropy naftowej w Kazachstanie, zajmie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. Wnioskował o to Prokom Investments, fundusz inwestycyjny Ryszarda Krauzego, który jest największym

Sąd odrzucił wniosek ZUS o upadłość Petrolinvestu z powodu braku środków

wcześniej urząd. Wcześniej w czerwcu akcjonariusze Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań akcji spółki na NewConnect z rynku głównego GPW. W maju br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymała w mocy decyzję w sprawie nałożenia 800 tys. zł

Strata netto Petrolinvestu zwiększyła się r/r do 289,72 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 11.04.2016 (ISBnews) - Petrolinvest odnotował 289,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 240,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Koszty działalności

Do rady Petrolinvestu wszedł były prezes Canal+ Cyfrowy

Do rady Petrolinvestu Le Guerna został powołany w środę na wniosek Ryszarda Krauzego, który jest przewodniczącym rady Petrolinvestu i największym akcjonariuszem tej spółki. Le Guern był znany dotąd głównie z polskich firm telekomunikacyjnych. W latach 90. był wiceprezesem

Kolejne kary dla zarządu Petrolinvestu za błędy w raporcie

Kolejne kary dla zarządu Petrolinvestu za błędy w raporcie

Petrolinvest do dzisiaj nie natrafił na bogate złoża ropy i gazu, które zapewniłyby akcjonariuszom zyski. A inwestorom obiecywał to już pięć lat temu. W połowie października 2011 roku spółka wydała bowiem komunikat, w którym informowała o "zwiększonym prawdopodobieństwa

Ryszard Krauze sprzedał część akcji Petrolinvestu

Krauze, pośrednio i bezpośrednio, zmniejszył swój udział w Petrolinveście do 17,3 proc. "Zmniejszenie procentowego udziału w kapitale zakładowym spółki nie oznacza w żaden sposób wycofywania się przeze mnie ani przez Prokom z roli głównego akcjonariusza Petrolinvestu"

150 tys. zł kary dla prezesa Petrolinvestu. Za manipulację akcjami

150 tys. zł kary dla prezesa Petrolinvestu. Za manipulację akcjami

straty? Petrolinvest do dzisiaj nie natrafił na bogate złoża ropy i gazu, które zapewniłyby akcjonariuszom zyski. Zjazd kursu to także wynik wielu emisji nowych akcji, które rozwadniały kapitał. - Emisje można powtarzać tak długo, jak długo cena akcji Petrolinvestu jest większa od zera. Hojnie obdarowani

180 tys. zł kary dla menedżera giełdowego Petrolinvestu

180 tys. zł kary dla menedżera giełdowego Petrolinvestu

- tłumaczył dla Wyborcza.biz Lesław Pietrewicz z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Czy akcjonariusze, którzy kupili papiery Petrolinvestu po 227 zł za sztukę w ofercie publicznej i trzymają je do dzisiaj, mogą wyjść na swoje? To mało prawdopodobne, bo kurs spółki

Petrolinvest ogłasza program naprawczy. Drugi raz na liście alertów

Wyborcza.biz Lesław Pietrewicz z INE PAN. Czy akcjonariusze, którzy kupili papiery Petrolinvestu po 227 zł za sztukę w ofercie publicznej i trzymają je do dzisiaj, mogą wyjść na swoje? Szanse wydają się mało prawdopodobne, bo kurs spółki musiałby wzrosnąć z

Przegląd informacji ze spółek

Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań akcji spółki na NewConnect z rynku głównego GPW, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcjonariusze Qumaka podjęli uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 13 mln akcji zwykłych z wyłączeniem

Prokom znajdzie pieniądze dla Petrolinvestu

. Prokom i Ryszard Krauze mają teraz 38, 3 proc. akcji Petrolinvestu i są największym akcjonariuszem spółki, której sławę przyniósł ambitny projekt poszukiwania złóż ropy naftowej w Kazachstanie. Jednak wielkiej ropy spółka jeszcze nie znalazła, a zeszły rok zakończyła stratą netto oszacowaną na 300 mln zł

Petrolinvest wypuści akcje dla rady nadzorczej

Prokomu większość udziałów w spółce. W tym roku dzieje się jednak na odwrót - kazachscy akcjonariusze jeszcze się nie pojawili, natomiast akcje Petrolinvestu zaczął skupować Prokom. Obecnie Ryszard Krauze i jego fundusz inwestycyjny mają ponad 51 proc. akcji spółki. Dotąd Petrolinvest nie znalazł dużej

Petrolinvest miał w 2009 r. 420 mln zł straty netto

Strata netto skorygowana o zdarzenia jednorazowe, takie jak prowizje należne między innymi akcjonariuszowi Prokom Investments za udostępnienie aktywów zabezpieczających kredyty Petrolinvestu, czy odpisy na utratę wartości aktywów, wyniosła 106 milionów złotych, podała spółka

Przegląd prasy

gier klasy AAA na rzecz mniejszych projektów --Akcjonariusze Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań na NewConnect --Wtorek może przynieść odreagowanie ostatniego umocnienia się złotego --BIEC: WWK spadł o 1,7

Przegląd informacji ze spółek

spółka w raporcie. OEX odnotowało 16,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 11,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza Petrolinvestu powołała Franciszka

Przegląd prasy

pieniężną i bezterm. wykluczenie z obrotu akcji Petrolinvestu --KNF obniżyła kary pieniężne dla PZU, Warty i MNI --Trakcja ma umowę na roboty za 165 mln zł netto na linii kolej. 405 na Pomorzu --Akcjonariusze Seco/Warwick

Przegląd prasy

rozwoju --Akcjonariusze OEX zdecydują 14 V o prywatnej emisji akcji wartych max. 20 mln zł --ZM Henryk Kania przydzielił obligacje o wartości nominalnej 15,5 mln zł --TIM planuje jednostkowy capex na poziomie 7,5 mln zł w

Przegląd prasy

remontów dworców, rezygnujemy z wyprzedaży majątku --KNF chce wykluczenia z obrotu akcji Petrolinvestu od 29 czerwca --Warimpex sprzedał osiem hoteli tajskiemu inwestorowi --Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o 30,03 zł

Przegląd prasy

--Pięciu drobnych inwestorów zdecydowało się zawrzeć porozumienie, w którego posiadaniu jest ponad 5% akcji Petrolinvestu. Cel to powrót spółki do notowań na warszawskiej giełdzie ISBnews --Qumak podpisał umowę z dużą spółką działającą w sektorze

Prokom bez Ryszarda Krauzego. Milioner porzuca swoją spółkę

Prokom bez Ryszarda Krauzego. Milioner porzuca swoją spółkę

nad firmą). Z komunikatu wynika również, że Ryszard Krauze nie ma już także akcji Prokomu. - Potwierdzam - powiedział nam wczoraj wiceprezes Prokomu Investments Marcin Dukaczewski. Nie chciał powiedzieć, kto teraz jest akcjonariuszem funduszu. - To prywatna spółka i nie musi

Przegląd prasy

Petrolinvestu --Banco Santander wypłaci 1 sierpnia 0,055 euro na akcję dywidendy zaliczkowej --Netia: Spór zbiorowy w TK Telekom zakończył się porozumieniem --Akcjonariusze Grupy Lotos powołali Mariusza Goleckiego do rady

Przegląd informacji ze spółek

, czyli 75,3 mln zł, podała spółka. Mariusz Ciepły, Jakub Sitarz oraz Maciej Jarzębowski, akcjonariusze LiveChat Software zdecydowali o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu (procedura ABB), której celem jest sprzedaż do 1 033 523 akcji spółki, uprawniających

Przegląd informacji ze spółek

emitenta za I półrocze wyniósł 15,148 mln zł, co stanowi spadek o 7,905 mln zł w stosunku do I półrocza roku poprzedniego. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 41,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II

Przegląd prasy

Communications zdecydują 8 III o przejściu na GPW z NC --Litewski PFUS złożył wniosek o upadłość spółki zależnej Petrolinvestu --OT Logistics przydzieliło obligacje serii F o wartości nominalnej 25,4 mln zł --Akcjonariusze Herkulesa

Przegląd informacji ze spółek

. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę Petrolinvestu na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącą wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz nałożenia kary pieniężnej w wysokości 800 tys. zł, poinformowała Komisja. Urząd Ochrony

Przegląd prasy

, głównie w małych opakowaniach Parkiet --Strata Petrolinvestu to w dużej mierze efekt odpisu dokonanego w związku z zaprzestaniem poszukiwań gazu łupkowego w Polsce Dziennik Gazeta Prawna --Bankom

Przegląd prasy

inwestycji 'Fotoplastykon' --Grupa Magellana miała 45,3 mln zł przychodów i 13,7 mln zł zysku netto w I kw. --Murapol kupił działkę w Siewierzu pod inwestycję na 447 mieszkań --Akcjonariusze Ferrum zdecydują 31 V o emisji do

Przegląd prasy

do I półrocza roku poprzedniego. --Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 41,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 33,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Przegląd informacji ze spółek

CCC podjął uchwałę w sprawie utworzenia spółki CCC Shoes & Bags d.o.o. Beograd z siedzibą w Belgradzie w Serbii, podała spółka. Vantage Development odnotował 1,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w

Przegląd prasy

Kompanii Węglowej - prasa --Indeks zaufania niemieckich konsumentów Gfk na październik wyniósł 9,6 pkt --Mikrokasa wyemitowała obligacje serii O na łącznie 1 mln zł --Akcjonariusze Petrolinvestu zdecydowali o scaleniu akcji w

Przegląd prasy

--Best przedłuża zapisy na obligacje o wartości 50 mln zł do 26 października --KNF zaleca BGŻ BNP utrzymywanie funduszy na dodatkowy wymóg na poziomie 0,71 pkt --Akcjonariusze Alma Market chcą zmienić zarząd i radę nadzorczą 15 listopada

Przegląd informacji ze spółek

ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,71 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Akcjonariusze Alma Market chcą zmienić zarząd i radę nadzorczą na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu

Przegląd informacji ze spółek

Erbud podpisał umowę na budowę salonu samochodowego marki Mercedes we Wrocławiu. Wartość kontraktu wynosi 32,4 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie kwoty 21,28 mln zł na dywidendę, czyli 3,12 zł na akcję, wynika

Przegląd prasy

--Akcjonariusz Synthosa chce zwołania NWZ ws. wypłaty dywidendy --Bochenek: Rząd pozytywnie ocenił projekt obniżenia wieku emerytalnego --Indeks WIG20 wzrósł o 0,24% na zamknięciu we wtorek --Dane o sprzedaży detal. i produkcji

Prokuratura znów ściga Krauzego

pożyczki udzielono, choć K&K nie spłaciła wcześniejszych wielomilionowych zobowiązań wobec innych firm Krauzego. Zdaniem śledczych naruszało to interes akcjonariuszy i zasadę rzetelnego obrotu gospodarczego. - To przestępstwo ścigane z urzędu - twierdzą. K&K to niewielka spółka

Przegląd informacji ze spółek

netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 12,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. TOO EmbaJugNieft - spółka w 79% zależna od Petrolinvestu - zawarła z Ministerstwem Energetyki Republiki Kazachstanu aneks do Kontraktu Emba z

Przegląd prasy

--Akcjonariusze OEX zdecydowali o wypłacie 0,75 zł na akcję dywidendy --Netia przedłużyła umowę serwisową z Ericsson do końca 2017 roku --PBG złożyło w sądzie wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wobec PGNiG --Inter RAO wypłaci

Przegląd prasy

życie ustawa o przewalutowaniu kredytów hipotecznych w wersji przyjętej przez Sejm Parkiet --Mniejszościowi akcjonariusze byli jedynymi, którzy brali udział ?w przerwanym WZ Petrolinvestu; nie jest wykluczone, że teraz będą rozdawać karty wg gazety

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 spadł o 0,39% na zamknięciu we wtorek --Akcjonariusze Enter Air zdecydowali o wypłacie 0,20 zł dywidendy na akcję -K2 Internet rekomenduje wypłatę 1 zł na akcję dywidendy --Plaza Centers sprzedaje nieruchomość w

Przegląd prasy

kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na członków zarządu spółki, w tym prezesa ISBnews --PHN rusza ze sprzedażą 18 willi w prestiżowych lokalizacjach wart. ok.100 mln zł --Akcjonariusze Pekaesu zdecydują 16

Zysk netto Petrolinvestu wyniósł 1,69 mln zł w I poł. 2017 r.

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Petrolinvest odnotował 1,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 41,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem wyniosła 30,43 mln zł wobec

Przegląd prasy

giełdzie --RN BIK ma zająć się w przyszłym tygodniu kwestią powołania polskiej agencji ratingowej wg gazety Parkiet --Niemal 40% spółek notowanych na warszawskim parkiecie dzieli się zyskami z akcjonariuszami; w tym roku

Strata netto Petrolinvestu zmniejszyła się r/r do 78,41 mln zł w 2016 r.

odnotował 78,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 289,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 41,22 mln zł wobec 24,17 mln zł straty rok wcześniej

Fundusz inwestycyjny Ryszarda Krauzego na skraju przepaści

. w Biotonie (54 mln zł), znaczący pakiet akcji Petrolinvestu (kurs spółki jest groszowy, a notowania zawieszono z powodu nieprzekazania w terminie raportu finansowego). PI kontroluje też Osiedle Wilanowskie, znaczącego dewelopera ze stolicy. * Wiele cennych nieruchomości

Przegląd prasy

aktywa nieoperacyjne za 120-130 mln zł w tym roku --Akcjonariusze BZ WBK zdecydują 20 IV o wypłacie 13 zł dywidendy na akcję --GPW zawiesiła obrót akcjami Mediatela, Petrolinvestu i Hawe --Spółka Erbudu ma kontrakt na

Przegląd prasy

od grupowych plany naprawcze --KNF wydała rekomendację dot. bezpieczeństwa transakcji płatniczych w internecie --Akcjonariusze Tella zdecydowali o wypłacie 0,6 zł na akcję dywidendy --Trakcja ma umowę na prace na dworcu

Strata netto Petrolinvestu zwiększyła się r/r do 119,1 mln zł w III kw. 2015 r.

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Petrolinvest odnotował 119,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 23,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane

Strata netto Petrolinvestu zwiększyła się r/r do 22,03 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Petrolinvest odnotował 22,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 20,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Strata netto Petrolinvestu zmniejszyła się r/r do 147,24 mln zł w IV kw. 2014 r.

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) - Petrolinvest odnotował 147,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 160,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane

Strata netto Petrolinvestu zmniejszyła się r/r do 36,56 mln zł w I poł. 2015 r.

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - Petrolinvest odnotował 36,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 71,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Strata netto Petrolinvestu zmniejszyła się r/r do 14,76 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Petrolinvest odnotował 14,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 119,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata brutto na

Strata netto Petrolinvestu zwiększyła się r/r do 23,86 mln zł w III kw. 2014 r.

Warszawa, 15.11.2014 (ISBnews) - Petrolinvest odnotował 23,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 23,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane

Cypr: skok na oszczędności obywateli. Takich metod dotąd nie stosowano

Enterprises ma 9,2 proc. akcji Petrolinvestu. Nie wiadomo, do kogo należą te cypryjskie firmy. Na Cyprze zarejestrowana była też firma Luglio Limited, akcjonariusz Kulczyk Investments - funduszu inwestycyjnego Jana Kulczyka. Nie wiadomo, czy cypryjscy

Strata netto Petrolinvestu zmniejszyła się r/r do 20,21 mln zł w I kw. 2015 r.

Warszawa, 18.05.2015 (ISBnews) - Petrolinvest odnotował 20,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 54,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Energa płynie z prądem. I wymyka się z rąk politykom

fundusze inwestycyjne. "Pierwszy dzień dramatu akcjonariuszy Energi" - komentowano na formach internetowych. O debiucie giełdowym prezes Bieliński mówi dziś tylko: "To był ciekawy dzień". Finał wielomiesięcznych przygotowań do święta, jakim miał być debiut

Co się dzieje z imperium Ryszarda Krauze? "Miał dwa Sopoty, a teraz zabiega o pole na błotach"

. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wytyka Krauzemu, że obiecał zwiększyć zaangażowanie w akcje Petrolinvestu, a słowa nie dotrzymał. Zagadkowo wygląda też kupno koncesji na poszukiwania gazu łupkowego w Polsce. Petrolinvest zapłacił za udziały w niewielkiej spółce ponad 100 mln zł, a stowarzyszenie

Krauze walczy o dostęp do morza

? PPTKM SA założył w 1920 r. w Warszawie bankier Ryszard Gałczyński z grupą akcjonariuszy, aby we wsi Gdynia na 17 ha stworzyć alternatywę dla niemieckich kąpielisk w Sopocie i Gdańsku. W 1949 r. spółkę postawiono w stan likwidacji, ale proces ten nie został zakończony. W latach PRL firma istniała