akcjonariusze getin

Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 4:1

Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Holding podjęli uchwałę dotyczącą scalenia akcji w stosunku 4:1, wynika z uchwał podjętych podczas dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, "Wszystkie akcje spółki, tj. akcje spółki

Akcjonariusze Getin Noble Banku zdecydowali o emisji akcji serii D i E

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Noble Banku (GNB) podjęli uchwałę w sprawie emisji akcji serii D i E po ok. 100 mln zł każda w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii D

Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o emisji 27,78 mln akcji bez pp

Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o emisji 27,78 mln akcji serii C, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z podjętych uchwał. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę 27 780 000

Akcjonariusze Getin Holding zdecydują 27 VI o emisji 27,78 mln akcji bez pp

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Holding podejmą 27 czerwca decyzję o emisji 27,78 mln akcji serii C, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał. Cena emisyjna akcji serii C wynosić będzie 1,08 zł

Akcjonariusze Getin Noble Banku zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 3:1

Warszawa, 18.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Noble Banku (GNB) zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok w kwocie 1,12 mln zł na kapitał zapasowy i scaleniu akcji w stosunku 3:1, wynika z uchwał walnego. W efekcie wartość nominalna

Akcjonariusze Getin Noble Banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r.

Warszawa, 12.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Noble Banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku

Kolejne marki banków znikają. Leszek Czarnecki połączy Getin Noble Bank z Idea Bankiem? Trwają analizy

Kolejne marki banków znikają. Leszek Czarnecki połączy Getin Noble Bank z Idea Bankiem? Trwają analizy

Eurobank i Credit Agricole . Czarnecki nie jeden bank już łączył Teraz przyszła kolej na Getin Noble Bank i Idea Bank, czyli dwa banki, których głównym akcjonariuszem jest miliarder Leszek Czarnecki. „Zgodnie z informacją otrzymaną od akcjonariusza połączenie obu banków może doprowadzić do istotnych

Nowa ustawa frankowa łagodniejsza. Akcje banków ostro w górę, kurs franka poniżej 4 zł

Nowa ustawa frankowa łagodniejsza. Akcje banków ostro w górę, kurs franka poniżej 4 zł

. Najbardziej rosną papiery tych instytucji, którym najmocniej ciążyły obawy przed przymusowym przewalutowaniem kredytów walutowych, co wiązałoby się z dużymi stratami. Około 16 najmocniej zyskiwały spółki z bankowej grupy jednego z najbogatszych Polaków Ryszarda Czarneckiego. Getin

Fitch: Połączenie GNB i IB bez natychmiastowego wpływu na rating GNB

. Fitch ocenia także, że obecne możliwości wzmocnienia kapitału GNB są ograniczone ze względu na niedawne straty i zobowiązanie akcjonariusza większościowego do pokrycia jedynie około 650 mln zł braku kapitałowego banku. "Getin i Idea naruszyły swoje minimalne regulacyjne

Kolejny bank Leszka Czarneckiego do przejęcia? Analitycy wróżą to Getinowi

Kolejny bank Leszka Czarneckiego do przejęcia? Analitycy wróżą to Getinowi

Przejęcie Idea Banku przez państwowy Bank Pekao SA już się dokonało. Teraz zaczyna się gra o Getin Bank, czyli drugi bank z imperium Leszka Czarneckiego, instytucję o dużo większym niż Idea Bank znaczeniu dla rynku finansowego w Polsce. Jest kilka razy większy niż Idea Bank i w odróżnieniu od niego

KNF zatwierdziła aneks do programu naprawczego Getin Noble Banku 

działań przedstawionych w planie trwałej poprawy rentowności oraz zatrzymanie zysku za 2015 rok, zaś we wrześniu zatwierdziła dokument. Getin Noble Bank w 2016 r. odnotował 42,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 44,17 mln

GNB wznowi w tym tygodniu rozmowy ws. ewentualnej fuzji z Idea Bankiem 

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank w tym tygodniu wznowi rozmowy z Idea Bankiem dotyczące potencjalnej fuzji. Decyzja w sprawie połączenia jeszcze nie zapadła, poinformował prezes GNB Artur Klimczak. "Wznowimy jeszcze w tym

Getin Noble Bank ma zgodę KNF na połączenie z BPI Bankiem Polskich Inwestycji

Getin Noble Banku w wyniku transakcji sprzedaży 100% akcji spółki przez poprzedniego akcjonariusza, Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu. Bank do 28 marca 2013 r. należał do Grupy Dexia i działał pod firmą Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. BPI Bank Polskich

Getin Noble Bank zakończył proces pozyskania inwestora finansowego 

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - W ramach prowadzonych rozmów z wybranymi funduszami typu private equity w związku ze złożonymi przez nie niewiążącymi ofertami, nie udało się uzgodnić warunków finansowych transakcji mającej na celu dokapitalizowanie Getin Noble Banku, podała

Odpisy i rezerwy Idea Banku obciążą wynik grupy Getin Holding za II kw. 

Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - Odpisy i rezerwy dokonane przez Idea Bank obciążą skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding za II kwartał 2018 kwotą 174 mln zł, w tym skonsolidowany wynik finansowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej kwotą 95 mln zł

Getin Holding: Idea Bank Ukraina miał 44,69 mln zł zysku netto w 2018 roku

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Idea Bank S.A. z siedzibą we Lwowie, Ukraina (Idea Bank Ukraina) odnotował 335,98 mln UAH (44,69 mln zł) zysku netto w 2018 r., podał Getin Holding, właściciel 100% kapitału ukraińskiego banku. "Wybrane dane

Prezes GH: Połączenie Idea Banku i GNB byłoby korzystne dla akcjonariuszy

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Połączenie Idea Banku i Getin Noble Banku (GNB) przyniosłoby znaczące synergie biznesowe oraz kosztowe, zwiększyłoby płynność akcji, a tym samym byłoby korzystne dla akcjonariuszy, wynika ze słów prezesa Getin Holding Piotra Kaczmarka

Idea Bank chce poinformować o wynikach analiz ws. połączenia z GNB w listopadzie

Getin Noble Bank podpisał z Idea Bankiem umowę w sprawie współpracy przy analizie zasadności potencjalnego połączenia obu podmiotów. Głównym akcjonariuszem Idea Banku jest Leszek Czarnecki, posiadający (bezpośrednio i pośrednio poprzez Getin Holding, LC Corp BV i Getin Noble

Getin Holding miał 208,3 mln zł straty w I kw., bez one-off - 27,5 mln zł zysku

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 208,32 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 26,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Getin Holding zarekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - Zarząd Getin Holding będzie rekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2014 rok, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. "Będziemy rekomendowali niewypłacanie dywidendy z zysku za ten rok"

Getin Noble Bank i Idea Bank podpisały plan połączenia, fuzja prawna w III kw.

Getin Noble Banku wraz z nowoczesną ofertą Idea Banku dla sektora MŚP i mikroprzedsiębiorców, przewyższą koszty związane z fuzją i pozytywnie wpłyną na kondycję finansową połączonego podmiotu" - dodał. Bank podał, że z punktu widzenia akcjonariuszy mniejszościowych obu

Getin Noble Bank rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2015 r.

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) zarekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto banku w roku obrotowym 2015 na podwyższenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy. "Przedmiotowy wniosek jest zgodny

GNB złoży plan naprawy do UKNF na początku X, liczy na jego zatwierdzenie w br. 

. Wskaźnik TCR i CET1 wyniosły odpowiednio 10,8% i 8,8% na koniec czerwca. W I poł. 2019 r. bank miał 246,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 156,6 mln zł straty rok wcześniej. Getin Noble

EuroRating podniósł perspektywę ratingu B- GNB, potwierdził rating B+ Idea Banku

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - EuroRating podniósł perspektywę ratingu kredytowego Getin Noble Banku (GNB) do stabilnej z negatywnej (przy utrzymaniu ratingu na poziomie B-) oraz jednocześnie potwierdził rating kredytowy Idea Banku na poziomie B+ z perspektywą negatywną

Ursus złożył w sądzie odpowiedzi na wnioski PKO BP i Getin Noble Banku

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji złożył do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych odpowiedzi na wnioski PKO BP oraz Getin Noble Bank, dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego, wykazując

Leszek Czarnecki rozważa konsolidację Getin Noble Banku z Idea Bankiem

Warszawa, 18.07.2018 (ISBnews) - Leszek Czarnecki, sprawujący kontrolę nad Getin Noble Bankiem (GNB), rozważa opcje konsolidacyjne obejmujące GNB i Idea Bank, podał GNB. Bank "powziął informację od pana dr Leszka Czarneckiego, podmiotu

GH widzi ryzyko odstąpienia kontrahenta od umowy nabycia aktywów na Ukrainie

" - powiedział prezes. Getin Holding podał dziś, że odnotował 102,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 917,16 mln zł straty rok wcześniej. Holding podał, że zysk netto

EuroRating obniżył rating kredytowy Getin Noble Banku do B- z B

, mającej skutkować osiąganiem dodatnich wyników finansowych. "Agencja zwraca także uwagę na dodatkowe ryzyko, jakie dla Getin Noble Banku oraz jego akcjonariuszy i obligatariuszy wiąże się z uchwaloną w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawą o wzmocnieniu nadzoru oraz ochrony

Prezes GNB: Połączenie z Idea Bankiem to więcej plusów, niż minusów 

kosztowe, zwiększyłoby płynność akcji, a tym samym byłoby korzystne dla akcjonariuszy. Wskazał, że po połączeniu banków Getin Holding miałby pakiet mniejszościowy, a tym samym nie musiałby konsolidować wyników Idea Banku. Obecnie GH jest właścicielem 54% akcji Idea Banku. Na

Zysk netto Getin Holding wzrósł r/r do 106,18 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 106,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 36,62 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu

Getin Noble Bank spodziewa się ponad 100 mln zł zysku netto w I kw. br.

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Getin Noble Bank chce "zejść z kontroli" w Getin Leasing i oczekuje, że transakcja ta pozwoli zaksięgować w I kwartale tego roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości ponad 100 mln zł, poinformował

Getin Noble Bank miał 47,7 mln zł straty netto, 58,4 mld zł aktywów w I kw 2018

Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 47,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 96,55 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu

Zysk netto Getin Holding spadł r/r do 183,45 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 183,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 253,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk

Zysk netto z dz. kont. Getin Holding spadł r/r do 49,46 mln zł w II kw. 2017 r.

Warszawa, 21.08.2017 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 49,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 161,88 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie

Zysk netto Getin Holding z dz. kont. wzrósł r/r do 17,18 mln zł w I kw.

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 17,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 15,14 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie

KNF: L. Czarnecki potwierdził długoterminowe zaangażowanie w Idea Bank i GNB

odnotował 51,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 61,02 mln zł zysku rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 22,28 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 21,52 mld na koniec 2016 r. Getin Noble Bank powstał

Getin Holding dokona korekty wyniku za III kw. 2017 r.

Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Getin Holding dokona korekty skonsolidowanego i jednostkowego wyniku za III kw. 2017 r. o kwotę 34,32 mln zł brutto (27,9 mln zł netto) oraz wyniku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej o kwotę 15,19 mln zł w związku z

Czarnecki: 'Jest szansa', że moje banki będą zyskowne na koniec roku

), zakłada dokapitalizowanie kwotą prawie 1 mld zł w ciągu dwóch lat i będzie to kwota gwarantowana przez głównego akcjonariusza. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie

Idea Bank i Getin Noble Bank: Analizy ewentualnego połączenia są zaawansowane

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Idea Bank i Getin Noble Bank prowadzą zaawansowane prace analityczne dotyczące ewentualnego połączenia, które może przynieść istotne synergie i pozwolić zbudować silny bank uniwersalny z rozwiniętym modelem bankowości dla małych i średnich firm

Autokontrola w KNF. Sprawdzane są procedury nadzorcze wobec banków, do których Chrzanowski wysyłał Kowalczyka

będą procedury nadzorcze, które były stosowane wobec Getin Noble Banku i Idea Banku (banków należących grupy kapitałowej Leszka Czarneckiego) oraz Plus Banku (jego większościowym akcjonariuszem i udziałowcem jest Zygmunt Solorz-Żak, właściciel telewizji Polsat). Czytaj też: Prof. Orłowski

GNB miał prawie 900 mln zł luki kapitałowej na koniec III kw. 

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Luka kapitałowa Getin Noble Banku (GNB) wyniosła prawie 900 mln zł na koniec III kw. br., poinformował członek zarządu Karol Karolkiewicz. "Luka kapitałowa wynosiła na koniec września nieco poniżej 900 mln zł"

Getin Holding miał 102,43 mln zł zysku netto z działalności kont. w 2019 r.

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 102,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 917,16 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie

GNB: Przecena akcji na GPW to pochodna zdarzeń niezależnych od banku

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - W opinii zarządu Getin Noble Banku (GNB), obserwowana obecnie przecena akcji spółki na GPW jest pochodną zewnętrznych i niezależnych od banku wydarzeń, które nie są związane z jego działalnością operacyjną oraz kondycją finansową, podał bank

GNB spodziewa zakończenia rozmów z inwestorami najpóźniej do końca czerwca

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank spodziewa się finalizacji rozmów z inwestorami do połowy, a najpóźniej do końca czerwca, poinformował prezes banku Artur Klimczak. Według niego, coraz mniej prawdopodobny jest scenariusz połączenia z Idea Bankiem, ale nawet w

Getin Holding dołączył do listy giełdowych "spółek groszowych"

O tym, że Getin Holding trafi na listę alertów, mówiło się od kilku tygodni i dlatego wpisanie go na nią nie jest specjalnym zaskoczeniem na rynku. Kurs jego akcji dziś przed południem wynosił 27 gr. W ciągu roku (od września 2017 r.) spadł o półtora złotego. Lista alertów Lista alertów jest

Getin Noble Bank planuje emisję akcji serii D i E o na łącznie ok. 200 mln zł

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Getin Noble zatwierdziła porządek obraz walnego zgromadzenia, które ma zdecydować o emisji akcji serii D i E po ok. 100 mln zł każda w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała

Open Finance TFI podpisał plan połączenia z Noble Funds TFI

Warszawa, 25.08.2016 (ISBnews) - Open Finance TFI podpisał plan połączenia z Noble Funds TFI, poinformował Open Finance. W wyniku połączenia akcjonariusze Open Finance TFI staną się akcjonariuszami Noble Funds TFI. "Połączenie spółek nastąpi

Idea Bank kupił 10,93% akcji BIK od Getin Noble Banku za 50 mln zł

Warszawa, 19.12.2016 (ISBnews) - Idea Bank zawarł, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities, umowę, na podstawie której nabył od Getin Noble Banku 1 700 akcji imiennych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Cena transakcji wyniosła 50 mln zł, podał Idea

Getin Noble Bank sygnalizuje brak możliwości uzyskania dodatnich wyników w 2019

wskaźnik adekwatności kapitałowej (TCR): 14,79%, podał bank. W I poł. 2019 r. bank miał 246,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 156,6 mln zł straty rok wcześniej. Getin Noble Bank

Getin Noble Bank miał 453,39 mln zł straty netto, 49,91 mld zł aktywów w 2018 r.

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował (GNB) 453,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 572,9 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu

Zysk netto Getin Holding wzrósł r/r do 168 mln zł w II kw. 2016 r.

Warszawa, 12.08.2016 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 168 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 38,89 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek

Getin Noble Bank scali akcje i szybko opuści listę alertów

Akcjonariuszy Getin Noble podjęło decyzję o scaleniu akcji już w kwietniu, w lipcu przekazało do sądu prośbę o rejestrację procedury w KRS. - Ze względu na zagubienie przez sąd dokumentów, zmiana statutu banku została zarejestrowana dopiero w dni 21 września - tłumaczy prezes Getin Noble Banku.

Zysk netto z dz. kont. Getin Holding wzrósł r/r do 239,77 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 24.03.2017 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 239,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 64,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Zysk netto ogółem Getin Holding spadł r/r do 33,33 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 33,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w I kw. 2016 r. wobec 34,99 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie

Getin Holding miał 22,47 mln zł straty netto, 25,7 mld zł aktywów w I kw. 2019r.

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 22,47 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 24,52 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie

Fitch potwierdził ratingi IDR mBanku, GNB i Banku Millennium

agencji, iż istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo uzyskania wsparcia przez te podmioty ze strony Commerzbanku - głównego akcjonariusza. Agencja podała, że ratingi IDR Getin Banku i Banku Millennium bazują na ich samodzielnej sile i są wrażliwe na zmiany viability rating

Getin Holding miał 47,63 mln zł zysku netto z dział. kont. w III kw. 2019 r.

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 47,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 16,4 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie

Getin Holding miał 948,3 mln zł straty netto, 25,23 mld zł aktywów w 2018 r.

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 948,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 183,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W 2018 roku Grupa

Getin Holding miał 36,24 mln zł zysku netto, 25,75 mld zł aktywów w II kw. 2019

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 36,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 184,03 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu

GNB ma warunkową umowę sprzedaży akcji DM Noble Sec. na rzecz L. Czarneckiego

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank zawarł za pośrednictwem domu maklerskiego Mercurius Dom Maklerski warunkową umowę sprzedaży akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego, podał bank. Warunkiem zawieszającym zawartym w umowie

Idea Bank i inne spółki z imperium Leszka Czarneckiego z dużymi spadkami na GPW. Afera GetBacku odbija się czkawką

informacja odbiła się na wycenach pozostałych spółek Leszka Czarneckiego? Oprócz tego, że łączy je jeden akcjonariusz, niedawno Leszek Czarnecki poinformował, że rozważa połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem. A to oznacza, że problemy jednego banku automatycznie przeniosą się na drugi z tej samej grupy

GNB: Osiągnięcie zysku w 2017 roku będzie bardzo trudne 

pozwolą osiągać stabilne, dodatnie wyniki w kolejnych latach. Getin Noble Bank odnotował 96,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 18,27 mln zł straty rok wcześniej. Spółka podała

Zysk netto ogółem Getin Holding spadł r/r do 138,55 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 138,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem (tj. z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 173,92 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie

Getin Holding liczy na dalszy wzrost udziału zagranicy w zysku netto grupy

. Getin Holding odnotował 183,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 253,33 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Idea Bank Polska wypracowała roczny zysk netto, z uwzględnieniem transakcji jednorazowych, na poziomie

GNB chce wypracować zysk netto w całym 2018 roku

Warszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - Getin Noble Bank oczekuje, że 2018 rok zakończy zyskiem netto, poinformował prezes Artur Klimczak. "Taki jest plan, aby 2018 rok zakończyć zyskiem" - powiedział Klimczak podczas konferencji prasowej

Zysk netto Getin Holding spadł r/r do 173,92 mln zł w 2014 r.

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 173,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 246,41 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek

Zysk netto Getin Noble Banku spadł r/r do 44,17 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 44,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 360,03 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Roczny zysk Grupy

GNB i IB szacują synergie kosztowe docelowo na ok. 180 mln zł rocznie

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank i Idea Bank szacują, iż synergie kosztowe wynikające z fuzji wyniosą docelowo ok. 180 mln zł w skali roku i będą miały charakter powtarzalny, podał GNB. Koszt integracji oszacowano na poziomie 220 mln zł (przed podatkiem) w

GNB złożył wniosek do KNF o utworzenie banku hipotecznego, start w 2017 r.

. BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spółką należącą do Getin Noble Bank w wyniku transakcji sprzedaży 100% akcji spółki przez poprzedniego akcjonariusza, Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu. Bank, należący przed 28 marca 2013 r. do grupy Dexia, i działający wówczas pod firmą Dexia

NWZ Getin Noble Banku zdecyduje 10 XII o możliwości emisji akcji do 240 mln zł

Warszawa, 16.11.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Noble Banku zdecydują na walnym zgromadzeniu 10 grudnia w sprawie uchwały dotyczącą upoważnienia zarządu do emisji akcji o wartości do 240 mln zł, poinformował bank. "Zwołanie nadzwyczajnego

Zysk netto Getin Noble Banku spadł r/r do 40,98 mln zł w III kw. 2015 r.

Warszawa, 16.11.2015 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 40,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 79,7 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu

Zysk netto Getin Holding spadł r/r do 46,49 mln zł w III kw. 2015 r.

Warszawa, 05.11.2015 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 46,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 106,04 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu

Getin Noble Bank chce sprzedać akcje Noble Securities w 2018 r.

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank planuje sprzedaż akcji Noble Securities w tym roku i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego. Ekspozycja GNB na obligacje GetBack jest znikoma - bank w lutym 2016 r. wycofał te papiery z oferty, poinformowali

Getin Holding ma warunkowe umowy sprzedaży Idea Bank Ukraina i spółki NFS

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Getin Holding zawarł warunkowe umowy sprzedaży 100% akcji Idea Bank (IB) oraz 100% udziału LLC New Finance Service (NFS) - swych spółek zależnych, podał Getin Holding. Warunkowa umowa sprzedaży IB została zawarta z Dragon Capital Investments

Strata netto Getin Noble Banku wyniosła 67,71 mln zł w II kw. 2017 r.

Warszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 67,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu

Zysk netto Getin Holding wzrósł r/r do 45,76 mln zł w I kw. 2015 r.

Warszawa, 08.05.2015 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 45,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 32,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek

Przegląd infromacji ze spółek

uzgodnionych parametrów finansowych. Getin Noble Bank odnotował 116,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 17,57 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wyłączając efekt czynników o charakterze

Zysk netto Getin Holding spadł r/r do 38,44 mln zł w II kw. 2015 r.

Warszawa, 11.08.2015 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 38,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 41,32 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek

LC Corp planuje zmianę nazwy 'w celu ochrony wizerunku'

planowaną strategią spółki, zmiana nazwy nie wpłynie na działalność emitenta, który planuje kontynuować działalność realizowaną dotychczas przez spółkę, podsumowano. We wrześniu 2017 roku ówczesny akcjonariusz LC Corp - Leszek Czarnecki wraz z LC Corp BV, Getin Noble Bank, Open

Zysk netto z dz. kont. Getin Holding wzrósł r/r do 39,19 mln zł w III kw. 2016r.

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 39,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 27 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie

Getin Holding miał 191,59 mln zł straty netto w II kw. 2018 r.

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 191,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 46,84 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek

Zysk netto Getin Noble Bank spadł r/r do 360,03 mln zł w 2014 r.

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 360,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 399,73 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek

Przegląd informacji ze spółek

. Getin Noble Bank odnotował 109,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 159,62 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Capital Park odnotował 31,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r. 

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. wysokości 334,03 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podał bank. "Zwyczajne walne zgromadzenie Idea Bank S.A. postanawia dokonać podziału

Przegląd informacji ze spółek

. Getin Noble Bank odnotował 100,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 8,92 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. CD Projekt odnotował 14,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przegląd informacji ze spółek

poziom zadłużenia zmniejszył się do konserwatywnego z punktu widzenia spółki poziomu 1x EBITDA, przy utrzymaniu praktyki dzielenia się wypracowywanymi zyskami z akcjonariuszami w formie dywidend, poinformował prezes FFiL Śnieżka Piotr Mikrut. Getin Noble Bank odnotował 88,54

Akcjonariusze Idea Banku zdecydują 24 IV o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r. 

Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Idea Banku zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r. i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 24 kwietnia br. "W ocenie

Przegląd informacji ze spółek

rozwiązana, podał Getin Holding. CD Projekt zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku netto za 2019 i przeznaczenie całej kwoty 172 825 677,97 zł na kapitał rezerwowy, podała spółka. (ISBnews)

Getin Holding oczekuje kontynuacji pozytywnych trendów w spółkach zagranicznych 

. W I poł. br. Getin Holding wypracował 13,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 159,51 mln zł straty rok wcześniej. W I poł. 2019 roku spółki zagraniczne wypracowały dla grupy 69,7 mln zł zysku netto i

Przegląd informacji ze spółek

. wobec 4,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Getin Noble Bank odnotował 157,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 41,97 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie

Leszek Czarnecki odwoła Leszka Czarneckiego? Dziwny wniosek KNF

Getin Noble Banku – w tej sprawie w środę i w czwartek mają się odbyć zgromadzenia akcjonariuszy banków. Akcjonariuszy – dodajmy – z których najwięcej do powiedzenia ma sam Czarnecki, więc musiałby zagłosować sam za swoim odwołaniem, co jest jednak mało prawdopodobne. Za

Przegląd prasy

Florczak zrezygnował z funkcji członka zarządu Getin Holding --Boryszew miał 35,15 mln zł straty netto, 80,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r. --Akcjonariusze GK Immobile zdecydowali o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję --ZE PAK

Nowa polityka dywidendowa Getin Noble Banku: Dywidenda od zysku za 2016 r.

. Getin Noble Bank odnotował 360,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 399,73 mln zł zysku rok wcześniej. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany

Przegląd prasy

) przyniosłoby znaczące synergie biznesowe oraz kosztowe, zwiększyłoby płynność akcji, a tym samym byłoby korzystne dla akcjonariuszy, wynika ze słów prezesa Getin Holding Piotra Kaczmarka. --Polimex-Mostostal ujawnił z opóźnieniem, że uzgodnił warunki zakończenia sporów pomiędzy

Przejęcie Idea Banku? "Gdyby nie afery KNF i BFG, nikt nie kwestionowałby tej decyzji"

Gdański: – Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku, niewątpliwie bolesna dla akcjonariuszy, stabilizuje sytuację jego klientów i podnosi poziom bezpieczeństwa systemu bankowego w Polsce. Cezary Stypułkowski, prezes należącego do niemieckiego Commerzbanku, mBanku: – Formalne przesłanki, aby

Przegląd informacji ze spółek

) przyniosłoby znaczące synergie biznesowe oraz kosztowe, zwiększyłoby płynność akcji, a tym samym byłoby korzystne dla akcjonariuszy, wynika ze słów prezesa Getin Holding Piotra Kaczmarka. Polimex-Mostostal ujawnił z opóźnieniem, że uzgodnił warunki zakończenia sporów pomiędzy spółką

GNB podwyższy kapitał o 189,99 mln zł w ramach emisji akcji serii C

Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Zarząd Getin Noble Banku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej 69 597 068 akcji serii C o wartości nominalnej 2,73 zł każda akcja, podał bank. Na 23 lutego zwołano