akcjonariusze budimeksu

Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie 6,3 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2018 rok w kwocie 6,30 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą zysk netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w

Akcjonariusze Budimeksu zdecydują 16 maja o 6,3 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Budimeksu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 maja o wypłacie 6,3 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów na walne zgromadzenie. "Zysk netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31

Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie 14,99 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Budimeksu podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 14,99 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. "Na dywidendę przeznaczono zysk netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia

Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o 17,61 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Budimeksu podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 17,61 zł brutto na jedną akcję, poinformowała spółka. "Na dywidendę przeznacza się zysk netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31

Akcjonariusze Budimeksu zdecydują 17 V o wypłacie 17,61 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Budimeksu zdecydują o przeznaczeniu 449,59 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 17,61 zł brutto na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 maja br

Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o 8,14 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o przeznaczeniu 207,81 mln zł na dywidendę za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 8,14 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Dzień dywidendy tj. dzień ustalenia

Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie 6,11 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 28.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o przeznaczeniu 155,99 mln zł z zysku netto za 2014 rok na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 6,11 zł brutto na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy ustalono na 8 maja. Termin

Akcjonariusze Budimeksu zdecydują 11 maja o 14,99 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 10.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Budimeksu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 11 maja o przeznaczeniu 382,7 mln zł na dywidendę, co da 14,99 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. "Zysk

Akcjonariusze Budimeksu zdecydują 26 kwietnia o 8,14 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 24.03.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Budimeksu zdecydują o przeznaczeniu 207,81 mln zł na dywidendę za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 8,14 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 26 kwietnia br. "Zysk netto

Szefowie Budimeksu chcą przeznaczyć na dywidendę nawet 100 mln zł!

Na każdą akcję przypadałoby po mniej więcej 4 zł. Lwią część dywidendy zgarnąłby największy akcjonariusz, hiszpański Ferrovial, który ma przeszło 59 proc. z ok. 25 mln akcji Budimeksu. - Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła - zastrzegł prezes

Budimex rekomenduje wypłatę 4,56 zł brutto dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Budimeksu zdecydował, że zarekomenduje akcjonariuszom podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 4,56 zł brutto na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2019 roku, podała spółka. "Na dywidendę

Budimex rekomenduje wypłatę 6,3 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

. wyniósł 321,6 mln zł wobec 449,84 mln zł zysku rok wcześniej. W czerwcu 2018 r. akcjonariusze Budimeksu podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 17,61 zł brutto na jedną akcję. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r

Budimex rekomenduje 6,11 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 16.03.2015 (ISBnews) - Zarząd Budimeksu zdecydował zarekomendować akcjonariuszom podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 6,11 zł na jedną akcję, podała spółka. "Na dywidendę proponuje się przeznaczyć zysk netto za okres od 1

Budimex rekomenduje 17,61 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Budimeksu zdecydował zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 17,61 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. "Na dywidendę proponuje się przeznaczyć

Budimex rekomenduje wypłatę 14,99 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 22.03.2017 (ISBnews) - Zarząd Budimeksu rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 14,99 zł na akcję, podała spółka. "Na dywidendę proponuje się przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016

Spółka zależna Ferrovial Agroman International sprzedała 1 mln akcji Budimeksu

Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Valivala Holdings B.V., spółka zależna Ferrovial Agroman International, sprzedała 1 mln akcji Budimeksu, co skutkuje zmniejszeniem udziału w spółce z 59,06% do 55,14%, podał Budimex. "Transakcja ta nie wiąże się z

Budimex: Możliwa wypłata 100% zysku na dywidendę za 2016 r.

. W ub. roku akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o przeznaczeniu 207,81 mln zł (całego zysku jednostkowego) na dywidendę za 2015 r., co dało wypłatę w wysokości 8,14 zł na akcję. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W

Budimex nabył pozostałe 51% akcji FBSerwis za 98,5 mln zł

, Budimex będzie właścicielem wszystkich akcji FBSerwis, stanowiących udział 100% w kapitale zakładowym FBSerwis oraz uprawniających do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu FBSerwis. Transakcja nabycia Akcji FBSerwis zostanie sfinansowana ze środków własnych Budimeksu" - czytamy w komunikacie

Budimex: Sytuacja spółki pozwala na wypłatę 100% zysku jako dywidendy za 2017 r.

Warszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Sytuacja Budimeksu pozwala na przeznaczenie na dywidendę 100% zysku za 2017 rok, ocenił prezes Dariusz Blocher. "Sytuacja grupy umożliwia wypłacenie 100% dywidendy. My nie mamy zadłużenia, mamy gotówkę. Nie ma

Budimex rekomenduje 8,14 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

. 25 530 098 akcji. Zarząd proponuje ustalić dzień dywidendy na 6 maja 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na 24 maja 2016 roku, podano również. W kwietniu ub.r. akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o przeznaczeniu 155,99 mln zł z zysku netto za 2014 rok na dywidendę, co

Przegląd informacji ze spółek

Enea wypracowała 8 949 mln zł skonsolidowanych przychodów, 1 822 mln zł zysku EBITDA w I połowie br. Skonsolidowana strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 99 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Po

Przegląd informacji ze spółek

PHN odnotował 29,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 12,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. IMS odnotował 9,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 88,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Stelmet miał 474,19 mln zł skonsolidowanych przychodów i 17,4 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. r.obr. 2018/2019 (1 października 2018 - 30 czerwca 2019), co

Przegląd informacji ze spółek

Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz. Bardzo ważne jest także to, "aby w okresie najbliższych kilku lat banki się nie wywracały" i uniknięcie efektu domina. Akcjonariusze Budimeksu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 18 czerwca 2020 r. o przeznaczeniu 116,42

Przegląd informacji ze spółek

Tauron Polska Energia odnotował 478,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 136,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. KGHM Polska Miedź odnotował 702 mln zł

Przegląd prasy

przejmuje A. Milewska --Akcjonariusze Famuru zdecydowali o wypłacie 0,53 zł dywidendy na akcję --Ferrum: Wartość rynkowa linii Bender wynosi 74,6 mln zł wg rzeczoznawcy --Altus TFI: Rockbridge TFI sprzedało 5,85% akcji FO

Przegląd prasy

wstępnie 40 mln zł straty EBIT w II kw. r. obr. 2020/2021 --Akcjonariusze Develii zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za ub. rok 31 VIII --MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 291 mld zł --ZE PAK rozpoczął

Budimex: Wzrost FBSerwis na rynku zagosp. odpadów będzie wymagał akwizycji

długoterminowy i stanowi element realizacji strategii rozwoju Grupy Budimex opierającej się na budowaniu wartości dla akcjonariuszy poprzez dywersyfikację działalności budowlanej i rozwój biznesu usługowego" - dodał prezes Dariusz Blocher, cytowany w komunikacie. "Intencją

Przegląd informacji ze spółek

ramach tego wezwania, podało Biuro Maklerskie PKO BP, które pośredniczy w wezwaniu. Synektik odnotował 2,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2019/2020 (1 października - 31 grudnia 2019 r.) wobec 8,13

Przegląd informacji ze spółek

. Patrick Roesink złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ING Banku Śląskiego ze skutkiem na koniec dnia 31 marca 2020 roku, podał bank. Oferta Budimeksu Budownictwo (spółki w 100% zależnej od Budimeksu), warta 1 399,75 mln zł netto, została wybrana przez PKP Polskie Linie

Przegląd informacji ze spółek

Novaturas odnotował 1,89 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,59 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje

Przegląd informacji ze spółek

ostatecznej decyzję w sprawie przejęcia Grupy Lotos jest niezagrożony, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2019 rok w kwocie 4,56 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. Decyzja

Przegląd informacji ze spółek

projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie "pod klucz" instalacji granulacji we Włocławku, podał koncern. Rada nadzorcza Groclinu powołała zarząd z André Gerstnerem jako prezesem na kolejną kadencję, podała spółka. Akcjonariusze Rawplug

Budimex nie zamierza zmieniać polityki dywidendowej

. W kwietniu ub.r. akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie kwoty 302,53 mln zł, czyli 11,85 zł na akcję na dywidendę. Pozostałą część rocznego zysku - 67,83 mln zł - przeznaczyli na kapitał zapasowy. Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest

Przegląd informacji ze spółek

PKN Orlen przedłużył termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje Energi do 22 kwietnia 2020 r., z 9 kwietnia 2020 r., podała spółka. Bank Handlowy odnotował 480,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Przegląd informacji ze spółek

. Tarczyński odnotował 13,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 13,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PlayWay odnotował 28,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności

Przegląd informacji ze spółek

S.A. Oddział w Rembelszczyźnie", podał Pekabex. Wartość oferty wynosi ok. 3% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Akcjonariusze Orange Polska zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w

Budimex: Utrzymanie zyskowności z III kw. może okazać się niemożliwe w kolejnych

Warszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Budimeksu ocenia, że ze względu na presję cenową ze strony podwykonawców oraz wzrost płac i cen materiałów utrzymanie poziomu zyskowności z III kwartału może okazać się niemożliwe w kolejnych okresach, poinformował prezes Dariusz Blocher

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie 4,56 zł dywidendy na akcję --Kościński: Obecny kurs złotego jest trochę za słaby --Prezes PKN Orlen spodziewa się decyzji inwest. ws. Ostrołęki C w 1-1,5 miesiąca --Sasin: Ruszyły

Przegląd informacji ze spółek

. Pepees odnotował 24,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 23,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Celon Pharma odnotowało 11,94 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 29,7 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Budimeksu zdecydował, że zarekomenduje akcjonariuszom podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 4,56 zł brutto na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2019 roku, podała spółka. Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 27,7 mln zł

Przegląd prasy

motoryzacyjnych wg analityków Dziennik Gazeta Prawna --Wstępny projekt tarczy 2.0, przekazany do konsultacji w weekend, zakłada zmianę 59 ustaw --Prezes Budimeksu: Branżę budowlana efekty pandemii dotkną później - chyba że będziemy

Zysk netto Budimeksu wzrósł r/r do 85,16 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Budimex odnotował 85,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 51,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W pierwszym kwartale

Przegląd prasy

ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna --Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 2:1 --BOŚ Bank: Posiedzenie FOMC w centrum uwagi w tym tygodniu --PKP mają 8 stacji ładowania e

Przegląd prasy

. -- Kolejne miasta podnoszą ceny i powiększają płatne strefy parkowania ISBnews --Akcjonariusze ZUE zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Strategia OT Logistics na lata 2020-2023 zakłada osiąganie 45-50 mln zł EBITDA

Przegląd prasy

grunty pod serwerownie ISBnews --Novaturas miał 1,89 mln euro straty netto, 0,71 mln euro straty EBIT w II kw. --ML System rozpoczął budowę księgi popytu na akcje serii E --Akcjonariusze Eurocash

Przegląd informacji ze spółek

Oknińskiemu zostały przedstawione zarzuty prokuratorskie, podała spółka. Akcjonariusze Budimeksu zdecydują o przeznaczeniu 449,59 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 17,61 zł brutto na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 maja

Przegląd informacji ze spółek

zakończenia dotychczasowego programu skupu określono na 19 czerwca (dotychczasowy termin zakończenia to 30 czerwca). Akcjonariusze J.W. Construction Holding zdecydowali o przeznaczeniu w całości zysku za 2018 rok na kapitał zapasowy spółki, wynika z podjętych uchwał walnego

Przegląd informacji ze spółek

. TDJ Equity I, akcjonariusz Famuru, zamierza sprzedać do ok. 57,48 mln akcji Famuru (czyli do 10% kapitału) w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), podał Famur. Akcjonariusze Brastera zdecydowali o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 23 076 924 zwykłych akcji

Przegląd informacji ze spółek

870, podał Altus. PKP Polskie Linie Kolejowe oceniły jako najkorzystniejszą ofertę Budimex Budownictwo, spółki zależnej Budimeksu w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze ZUE zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2019 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Średnioterminowa Strategia Stabilizacji i Rozwoju OT Logistics (OTL) na lata 2021-2023 zakłada

Przegląd informacji ze spółek

PBG odnotowało 2,06 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. CI Games odnotowało

Przegląd prasy

realizację kontraktu w dwóch kopalniach JSW --Akcjonariusze CI Games zdecydują 23 lipca o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok --Oferta Budimeksu za 229,37 mln zł najwyżej oceniona w przetargu na odcinek S1 --Marcin Gadomski

Przegląd informacji ze spółek

Piotr Adamczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Enei ds. handlowych z upływem dnia 10 sierpnia br., podała spółka. Walne zgromadzenie akcjonariuszy Apatora wyraziło zgodę na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w Poznaniu

Przegląd informacji ze spółek

34,17 mln zł w styczniu 2020 r. i były niższe o 14% w skali roku, podała spółka. Oferta Budimeksu warta 165,6 mln zł została oceniona najwyżej w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddziału w Olsztynie na budowę drogi ekspresowej S-5 na odcinku

Przegląd informacji ze spółek

Netia odnotowała 13,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 9,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 4FunMedia odnotowało 13,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej

Przegląd prasy

wartą 650 mln zł Parkiet --Kowalski: MCI jest w stanie wesprzeć ABC Datę, jeśli to zwróci się z taką prośbą do akcjonariuszy Dziennik Gazeta Prawna --MF szacuje, że deficyt sektora rządowego i

Przegląd informacji ze spółek

wynik finansowy Budimeksu w III kwartale zostanie powiększony o 34,82 mln zł. CP Retail BV, spółka zależna Capital Park, podpisała niewiążący list intencyjny otrzymany od międzynarodowego podmiotu zajmującego się inwestowaniem w nieruchomości komercyjne, dotyczący sprzedaży

Przegląd informacji ze spółek

przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Muzeum Historii Polski w Warszawie wybrało ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na Budowę Muzeum Historii Polski w

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2018 rok w kwocie 6,30 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. Rada nadzorcza Enei powołała zarząd na nową wspólną kadencję - z Mirosławem Kowalikiem na stanowisku prezesa, z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia

Przegląd informacji ze spółek

będzie rekomendował radzie nadzorczej i akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r, poinformowała spółka. Tauron Polska Energia podpisał z konsorcjum Budimeksu i Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe umowę o wartości ponad 58 mln zł brutto na dostosowanie

Przegląd informacji ze spółek

PCC Exol odnotował 5,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 5,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Atal Development GmbH - spółka w której Atal posiada 49

Przegląd informacji ze spółek

GK Immobile odnotowała 2,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2018 r. wobec 1,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Przekazanie kluczy zaplanowano na przełom III i IV kwartału 2021 r. Radosław Górski zrezygnował z dniem 18 czerwca z pełnienia funkcji członka zarządu Budimeksu, podała spółka. Akcjonariusze Asbisu zdecydują na nadzwyczajnym walnym

Przegląd informacji ze spółek

. przeznaczanie co najmniej 25% rocznych zysków na dywidendy, nie wyklucza też buy-backu, podała spółka. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 628,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 1 737,1 mln zł zysku rok

Przegląd informacji ze spółek

przebudowę Domu Studenckiego nr III w Łodzi, podał Erbud. Wartość umowy to 56,98 mln zł netto. Wing IHC złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Lisala - większościowym akcjonariuszem spółki Echo Investment, podał

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o przeprowadzeniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, a także w sprawie emisji do 10 mln akcji serii Z z wyłączeniem prawa poboru, emisji akcji serii AA o wartości do 17,25 mln zł i emisji do 30 mln akcji serii AB, wynika z

Przegląd informacji ze spółek

podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania informacji poufnej w związku z obrotem akcjami Ursus SA oraz o blokadzie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego spółki POL-MOT Auto, podał Urząd. Akcjonariusze Ulma Construccion Polska zdecydują na walnym

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,25 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Netia odnotowała 21,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 18,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Przegląd informacji ze spółek

PGE Polska Grupa Energetyczna miała wstępnie ok. 1,7 mld zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej oraz ok. 5,14 mld zł EBITDA na poziomie skonsolidowanym za okres I-III kw. 2018 r., podała spółka. Rada nadzorcza Rafako powołała

Przegląd prasy

kupnie Konsalnetu - ujawniła w końcu ubiegłego tygodnia agencja Reuters Parkiet --Prezes Budimeksu: Będziemy trochę szybciej niż rynek, zapewni nam to portfel zamówień - będzie to widoczne głównie w II półroczu, bo przychodów zaksięgujemy właśnie w

Przegląd informacji ze spółek

Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach za 50,98 mln zł netto, podał Polimex-Mostostal. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w m.st. Warszawie wybrało ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym "Budowa kolektora Wiślanego - etap II

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Budimeksu zdecydują 18 VI o wypłacie 4,56 dywidendy na akcję --DB Energy widzi wzrost zainteresowania ofertą, liczy na kolejne duże kontrakty --PSPA: Liczba samochodów w pełni elektrycznych wyniesie 140-280 tys. szt. w 2025

Przegląd prasy

powstaje fundusz venture capital, który będzie inwestować w fintechy i nowe technologie --Deutsche Bahn oraz przedstawiciele Sauerlandu pomagają spółce Pesa w produkcji linków ISBnews --Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o

Przegląd informacji ze spółek

Portfel zamówień grupy Asseco na 2020 rok wynosi obecnie 7 601 mln zł, co oznacza wzrost o 22% w skali roku, podała spółka. Zarzad i rada nadzorcza Asseco Poland zdecydowały o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 3,01 zł dywidendy na akcję z zysku za

Przegląd informacji ze spółek

Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 829,9 mln zł. Zarząd BBI Development przyjął program skupu akcji własnych do maksymalnej kwoty 8 mln zł, dokonywanego na podstawie upoważnienia udzielonego przez akcjonariuszy w czerwcu 2019 r., podała spółka

Przegląd prasy

instalacji OZE, przede wszystkim fotowoltaicznych, wzrosła o 183% r/r w 2018 r. Dziennik Gazeta Prawna --Prezes Budimeksu: GDDKiA miała w br ogłosić przetargi na ok. 19 mld zł, do tej pory rozstrzygnięto kontrakty na 1,9 mld zł, a dalsze 2,3 mld zł czeka

Przegląd prasy

--W wielu europejskich miastach na wynajmie można zarobić nawet więcej niż nad Wisłą, jednak nasi rodacy nie mają serca do takich inwestycji --Odcinki dróg budowane przez włoskie firmy są opóźnione. GDDKiA najbardziej zadowolona jest z prac Budimeksu, Metrostawu i Dragadosu

Przegląd informacji ze spółek

Portfel zamówień Budimeksu wynosił 11,04 mld zł na 30 września br. wobec 9,28 mld zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie za III kw. 2018 r. Budimex odnotował 102,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Przegląd prasy

źródeł zeroemisyjnych w miksie energetycznym Parkiet --Wilson z Morgan Stanley: Trzymamy się naszej niedawnej opinii, że najgorsze w tym cyklicznym rynku niedźwiedzia jest już za nami --Prezes Budimeksu: Kondycja finansowa

Przegląd informacji ze spółek

zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Oferta Budimeksu o wartości 125,68 mln zł netto została wybrana przez Tameh Polska jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym

Przegląd informacji ze spółek

wydawniczą z firmą 505 Games na wydanie gry "Total Tank Simulator" w wersji na PC, podała spółka. Premiera strategicznego symulatora bitew planowana jest na początek 2020 r. Oferta Budimeksu, warta 486,83 mln zł netto, została oceniona najwyżej w postępowaniu Generalnej

Przegląd prasy

2017 r. --Oferta Budimeksu za 333,5 mln zł najkorzystniejsza na odcinek S19 w podkarpackim --Akcjonariusze Mostostalu Warszawa zdecydują 24 IV o niewypłacaniu dywidendy --FTI Profit zadebiutuje we wtorek na rynku

Przegląd prasy

niewypłacaniu dywidendy --Ferrum zakończyło współpracę z Węglokoksem dot. dostaw materiałów i półproduktów --Oferta Budimeksu za 546,75 mln zł netto najkorzystniejsza na S61 do Budziska --Akcjonariusze Emperii zdecydowali o

Przegląd informacji ze spółek

zakładowym PeP zgodnie z umową wynosi 68,63 mln euro. Oferta Budimeksu warta 1 941,46 mln zł netto została oceniona najwyżej w przetargu Polskich Linii Kolejowych występujących wspólnie z Tramwaje Warszawskie na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa

Przegląd informacji ze spółek

. Atal uzna łącznie 313 lokali mieszkalnych i usługowych przekazanych w tym okresie nabywcom, podała spółka. Oferta Budimeksu warta 185,22 mln zł netto została oceniona najwyżej w przetargu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście na "Przystosowanie infrastruktury

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Atalu zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 181,96 mln zł z zysku za 2018 r. na wypłatę dywidendy i 0,37 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafi 4,7 zł dywidendy na akcję. Atal odnotował 200,71 mln

Przegląd prasy

2 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --Akcjonariusze APS Energia zdecydowali o 0,02 zł dywidendy na akcję --Zysk netto Wieltonu wzrósł r/r do 14,25 mln zł w I kw. 2017 r. --Akcjonariusze Getin Holding zdecydują 27 VI o

Przegląd prasy

ISBnews --Akcjonariusze Kopeksu zdecydują 12 IV o podziale i połączeniu z Famurem --Grupa Żywiec proponuje łącznie 26 zł dywidendy na akcję za 2017 r. --Zysk netto PGNiG spadł wstępnie r/r do 430 mln zł w IV kw. 2017 r

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Nowy termin walnego zgromadzenia to 21 lipca 2020 roku. Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" (ZA Puławy) zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 104,2 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 5,45

Przegląd informacji ze spółek

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 29,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 21,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. OT Logistics odnotowało 46,03

Przegląd prasy

% na zamknięciu w piątek --Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o emisji akcji na Polimery Police --Unibep rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. --Śnieżka wypłaci dywidendę w wysokości 2,6 zł na

Przegląd informacji ze spółek

funkcji prezesa zarządu Inter Cars, poinformowała spółka. Kierzek pozostanie członkiem zarządu spółki bieżącej kadencji. Akcjonariusze Budimeksu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 11 maja o przeznaczeniu 382,7 mln zł na dywidendę, co da 14,99 zł dywidendy na akcję

Przegląd prasy

ISBnews --PBG odnotowało 2,06 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --CI Games

Przegląd informacji ze spółek

stanowi 20,742% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE), podał bank. Oferta Budimeksu, warta 460,8 mln zł netto, została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na: "Kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S5 na

Przegląd prasy

. --Spółka Erbudu zrealizuje kompleks dla seniorów w Düren za 14,8 mln euro --Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie 6,3 zł dywidendy na akcję --Gaz-System ma decyzję lokalizacyjną dla budowy gazociągu Goleniów-LwówekRada nadzorcza Enei

Przegląd prasy

chce zwiększyć sieć stacji paliw Moya do 250 w ciągu 4 lat Puls Biznesu --Energa jest najbliższa zakupu PKP Energetyka wg gazety ISBnews --Akcjonariusze Altus TFI zdecydowali o przeznaczeniu 32,5