akcjonariusz sprzedający

Pepco wchodzi na giełdę. Cena za akcję wyniesie 40 zł

Pepco ogłosiło, ile będą kosztować akcje spółki. Cena 40 zł jest niższa od maksymalnej - widełki wynosiły od 38 zł do 46 zł za akcję.

Baltona wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej 175 mln zł

iv. objęcia zapisami w wezwaniu co najmniej 7 429 340 akcji, reprezentujących 66% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki" - czytamy dalej. Ponadto zgodnie z umową inwestycyjną sprzedający jest zobowiązany do

Akcjonariusze Marvipolu zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Marvipolu zdecydują na walnym zgromadzeniu spółki, zwołanym na 25 czerwca, o o przeznaczeniu zysku za 2018 rok w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. "

Danwood zawiesił IPO z powodu niezadowalającej ceny zgłaszanej przez inwestorów

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Danwood Holding zawiesił pierwotną ofertę publiczną akcji z powodu ceny zgłoszonej przez inwestorów instytucjonalnych w procesie budowania księgi popytu, która w opinii akcjonariusza sprzedającego nie odzwierciedla wartości i potencjału spółki

Oferta publiczna do 24 mln akcji Danwood rusza dziś, cena max. 15 zł

% kapitału zakładowego, należących do akcjonariusza sprzedającego - Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors. Akcjonariusz sprzedający może dodatkowo zaoferować do 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do

Akcjonariusze Marvipolu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Marvipol Development postanowili, że zysk netto w łącznej kwocie 9 209 tys. zł osiągnięty w roku obrotowym 2018 zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał

Canal+ rezygnuje z debiutu na warszawskiej giełdzie

Canal+ rezygnuje z debiutu na warszawskiej giełdzie

zamieszczonymi w Prospekcie w rozdz. 'Warunki Oferty', pkt 16.4 'Odwołanie Oferty', w dniu 10 listopada 2020 r. Akcjonariusze Sprzedający (...) podjęli decyzję o odwołaniu Oferty w całości. Decyzja jest następstwem zwiększonej zmienności na rynkach finansowych wpływającej negatywnie na przeprowadzenie Oferty

Akcjonariusze Grupy AB zdecydują 18 grudnia o niewypłacaniu dywidendy

, w kwocie 46 415 124,86 zł wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając

Akcjonariusze Marvipolu zdecydują 31 VIII o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Marvipol Development zdecydują podczas walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 31 sierpnia br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, utworzeniu funduszu dywidendowego, a także przyjęciu polityki dywidendowej spółki

Członkowie zarządu Creepy Jar chcą sprzedać 4,42% akcji w ABB

zawiadomienia przez akcjonariuszy sprzedających do spółki. Przewiduje się, że zostanie zakończona 7 lipca 2020 r., podano także. Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland

CDRL chce kontynuować negocjacje ws. warunków przejęcia spółki za granicą

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Oferta CDRL dotycząca zakupu większościowego pakietu akcji zagranicznej spółki posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci nie została przyjęta przez sprzedającego. Polska spółka zamierza jednak prowadzić dalsze rozmowy ws. warunków

Grupa AB miała 11,73 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2019/2020

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 11,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. w III kw. roku kalendarzowego 2019) wobec 11,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o maksymalnie 190 728,10 zł, do kwoty nie wyższej niż 1 563 755,3 zł poprzez emisję do 1 907 281 akcji serii U w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Członkowie zarządu Creepy Jar sprzedają w ABB 7,06% akcji po 950 zł za sztukę

sprzeda 16 000 akcji spółki stanowiących 2,35% udziału w ogólnej liczbie głosów i kapitale zakładowym spółki" - czytamy w komunikacie. Ze względu na uprawnienie akcjonariuszy sprzedających do zmiany warunków transakcji, a także biorąc pod uwagę duży popyt inwestorów na

Aeref zawarł przedwstępną umowę kupna 98,04% akcji Murapolu

[...] informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 uzyskał informację o zawarciu pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi będącymi aktualnymi akcjonariuszami Murapol S.A. (jako sprzedającymi), a Aeref V PL Investment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu ( - warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży 98,04% akcji spółki

Lisala ma sprzedać do 136,19 mln akcji Echo Investment w drodze oferty

Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Echo Investment oraz główny akcjonariusz - Lisala (akcjonariusz sprzedający) - zawarli umowę w sprawie oferty i plasowania akcji z Kempen & Co N.V., Pekao Investment Banking oraz Wood & Company Financial Services, Oddział w Polsce (globalni

ING BSK kupi 45% akcji NN Investment Partners TFI za około 177,2 mln zł

jego 100% spółkę zależną 45% akcji w NN TFI od sprzedającego; oraz 2) zawarcia umowy akcjonariuszy NN TFI pomiędzy bankiem (ewentualnie również spółką zależną banku) a sprzedającym oraz NN TFI, która określała będzie przede wszystkim zasady współpracy w odniesieniu do NN TFI

Akcjonariusze LiveChat chcą sprzedać 7,4% akcji spółki w ABB

księgi popytu na akcje spółki, którego celem jest sprzedaż przez akcjonariuszy sprzedających łącznie do 1 906 560 akcji spółki uprawniających do 7,4% głosów na walnym zgromadzeniu spółki" ? czytamy w komunikacie. Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie

Akcjonariusze Auto Partner rozpoczęli sprzedaż do 12,47 mln akcji w ramach ABB

sprzedających w dowolnym czasie. Akcjonariusz zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, terminu przeprowadzenia ABB oraz zmiany ilości oferowanych akcji, podano także. "Jednocześnie zgodnie z informacją uzyskaną od Aleksandra Góreckiego, jego intencją jest wykorzystanie

Grupa AB: Decyzja ws dywid. lub skupu po r.fin. i rozmowach z akcjonariuszami

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Grupa AB zdecyduje o rekomendacji w sprawie dywidendy lub skupu akcji po zamknięciu roku finansowego i rozmowach z akcjonariuszami, poinformował ISBnews prezes Andrzej Przybyło. "Mamy Bardzo solidne fundamenty

Mid Europa Partners kupi większościowy pakiet akcji J.S. Hamilton Poland

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze J.S. Hamilton Poland, tj. Hamilton Holding S.? r.l. oraz EVF I Investments S.? r.l. zawarli, jako sprzedający, warunkową umowę sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki na rzecz Lamferto Investments, podmiotu kontrolowanego

R22 przydzieliła wszystkie 5,2 mln akcji w ofercie publicznej

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - R22 przydzieliła wszystkie 5 201 596 akcji zwykłych, oferowanych w ramach oferty publicznej, w tym 1 701 596 akcji zwykłych na okaziciela oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających, podała spółka. Wcześniej cena

Soho Development ma warunkową umowę sprzedaży działki za 13,6 mln zł netto

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Mińska-Development, spółka zależna Soho Development, zawarła warunkową umowę sprzedaży nieruchomości przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie na rzecz Sava Mińska 25, tj. podmiotu powiązanego z członkami organów Soho oraz akcjonariuszem: Maciejem

Globalworth REI ma ogłosić wezwanie na Griffin Premium po 5,5 zł za akcję

akcji objętych wezwaniem wyniesie 5,5 zł za akcję i będzie identyczna dla wszystkich akcjonariuszy. "Spółka zawarła umowę inwestycyjną z Globalworth Asset Managers S.R.L. (jako kupującym), głównymi akcjonariuszami spółki: Griffin Netherlands II B.V i GT Netherlands III

Grupa AB może rozpocząć skup akcji w ciągu kilku tygodni

" - powiedział Ochędzan na konferencji prasowej w odpowiedzi na pytanie o skup akcji. Z jego wypowiedzi wynika, że skup akcji prowadzony będzie w trakcie sesji giełdowych. Wcześniej akcjonariusze AB zdecydowali o skupie akcji własnych w celu ich

Akcjonariusze JSW wyrazili zgodę na nabycie 95,01% akcji PBSz

Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyrazili zgodę na przejęcie przez spółkę 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Walne zgromadzenie [?] udziela

Cena emisyjna akcji R22 została ustalona na 17,5 zł

Warszawa, 15.12.2017 (ISBnews) - Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej R22 została ustalona na 17,5 zł za sztukę, podała spółka. "Zarząd spółki (w odniesieniu do ceny emisyjnej akcji nowej emisji) i akcjonariusze sprzedający (w odniesieniu do

R22 zadebiutuje na GPW w piątek

okaziciela oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających. Cena emisyjna akcji została ustalona na 17,5 zł za sztukę. Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service

Akcjonariusze Feerum zdecydują 6 lutego o emisji akcji na inwestycje

procesie budowy księgi popytu" - czytamy dalej. W odrębnym komunikacie spółka podała, że zawarła z mBankiem oraz akcjonariuszami: Damag, Danielem Janusz, Magdaleną Łabudzką-Janusz oraz Piotrem Wielesikiem (akcjonariuszami sprzedającymi) umowę oferowania akcji emitenta

Lisala sprzeda w ofercie 40,8 mln szt. akcji Echo po 4,6 zł za sztukę

. "Akcjonariusz sprzedający poinformował spółkę, że: (1) postanowił zbyć w ramach oferty 40 800 000 istniejących akcji spółki po cenie sprzedaży jednej takiej akcji wynoszącej 4,6 zł; (2) w związku z ofertą postanowił zbyć

Oferta publiczna InPostu rusza dziś, Integer.pl sprzeda max. 50% minus 1 akcję

maksymalna ma zostać opublikowana także jeszcze dzisiaj. "Na podstawie prospektu, w ramach oferty, akcjonariusz sprzedający oferuje do 4 623 200 akcji oferowanych stanowiących do 40% kapitału zakładowego spółki (oferta podstawowa). Ponadto akcjonariusz sprzedający może

Akcjonariusze Fachowcy.pl Ventures sprzedali 7,23% akcji w procesie ABB

za jedną akcję, podała spółka. W ramach ABB akcjonariusze chcieli sprzedać 14 mln akcji, stanowiących 9,93% w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu. "Intencją sprzedających jest ponowne zaangażowanie środków finansowych pozyskanych w

Dino Polska przydzieliło wszystkie akcje w ofercie publicznej

Warszawa, 14.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusz sprzedający Dino Polska przydzielił wszystkie tj. 48,04 mln akcji oferowanych w pierwotnej ofercie publicznej, podała spółka. Średnia stopa redukcji zapisów dokonanych przez inwestorów indywidualnych wyniosła 75

Akcjonariusze Grupy AB zdecydowali o skupie akcji na kwotę do 15 mln zł

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy AB zdecydowali o skupie do 3,23 mln akcji własnych w celu umorzenia na kwotę do 15 mln zł z zysku za rok obrotowy 2017/2018, wynika z uchwał walnego. "Walne zgromadzenie dokonuje podziału zysku

OPTeam i Innova mają przedwstępną umowę sprzedaży PeP do Nets A/S

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - OPTeam, Innova AF II S?rl i określone osoby trzecie, jako sprzedający, oraz Rementi Investments, jako kupujący, podpisali przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności

Draw Distance: 'Vampire: The Masquerade - Shadows of NY' na PC i konsole 10 IX

sklepach Steam, GOG oraz innych sprzedających gry w wersji na PC i Mac dostępna będzie edycja deluxe. Draw Distance, podobnie jak w przypadku "Coteries of New York", przygotowało dla graczy materiały z gry: artbook oraz soundtrack z muzyką użytą w projekcie, wskazano również

Akcjonariusze Grupy AB zdecydują 20 XII o skupie akcji własnych

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy AB zdecydują o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu 15 mln zł z zysku netto na skup akcji własnych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 20 grudnia. "Walne zgromadzenie

Akcjonariusze Fachowcy.pl Ventures chcą sprzedać 9,93% akcji przez ABB

Warszawa, 17.08.2017 (ISBnews) - Fulcrum FIZ oraz Mezzo Capital, akcjonariusze Fachowcy.pl Ventures, rozpoczęli przygotowania do procesu budowania przyśpieszonej książki popytu (procedura ABB), którego celem jest oferowanie i sprzedaż w ramach oferty prywatnej do 14 mln akcji

AMS z grupy Agora przejmuje Piano Group, właściciela Benefit Multimedia

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - AMS, spółka z grupy Agora, zawarła z trzema osobami fizycznymi (dwóch sprzedających oraz gwarant) umowę dotyczącą nabycia 30 udziałów, stanowiących 60%, spółki Piano Group, podała Agora. Zgodnie z umową AMS zapłaciła kwotę 6,5 mln zł, stanowiącą

Gaming Factory zadebiutuje na GPW w czwartek

. Cena emisyjna oferowanych akcji została ustalona na poziomie 15,5 zł za akcję, czyli na poziomie ceny maksymalnej. W wyniku oferty Gaming Factory pozyskało ponad 17 mln zł na rozwój, a jej akcjonariusze sprzedali część posiadanych akcji o wartości około 4,3 mln zł. Jednocześnie akcjonariusze

Śnieżka ma umowę przejęcia węgierskiej spółki Poli-Farbe

komunikacie. Przeniesienie własności 80% udziałów nastąpi w dniu zamknięcia I etapu Transakcji, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2019 r. W II etapie sprzedający ma ewentualnie prawo sprzedać (opcja put) a Śnieżka ma prawo nabyć (opcja call) pozostałe

CDRL złożyło ofertę nabycia zagranicznej sieci sklepów z art. dla dzieci

złożeniu akcjonariuszom zagranicznej spółki posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci oferty nabycia większościowego pakietu udziałów tej spółki. Nabywcą udziałów będzie bezpośrednio emitent lub wskazana przez emitenta spółka zależna. W przypadku przyjęcia oferty przez sprzedających strony

Best miał 20,49 mln zł zysku netto, 26,08 mln zł zysku EBIT w I kw. (aktual.)

Publikujemy ponownie dzisiejszą depeszę z właściwą wizytówką spółki (ostatni akapit). Pozostała treść depeszy - bez zmian. Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Best odnotował 20,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Przegląd informacji ze spółek

. Gra "The Great Perhaps" przeszła certyfikację na platformę PlayStation 4, podał Drageus Games. Planowana data wprowadzenia do sprzedaży gry na konsolę PlayStation 4 to 10 lipca 2020 roku. Akcjonariusze Wieltonu zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r

Przegląd informacji ze spółek

Novaturas odnotował 1,89 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,59 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje

Akcjonariusze AB zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za r.obr. 2015/2016

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze AB zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2015/2016, wynoszącego 50,9 mln zł, w całości na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "

Akcjonariusze JSW zdecydują 21 III o zgodzie na nabycie PBSz

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o wyrażeniu zgody na nabycie 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) oraz o zgodzie na ustanowienie zabezpieczeń planowanego finansowania dłużnego, wynika z projektów uchwał

Oferta publiczna Danwood obejmie do 60% akcji istniejących

akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących do 50% kapitału zakładowego spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego, Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.?r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors. Akcjonariusz sprzedający może dodatkowo zaoferować

Vectra sfinalizowała przejęcie Multimedia Polska

Multimedia Polska Jan Piotrowski dodał, że obie spółki w najbliższym czasie będą kontynuować swoją działalność operacyjną bez zmian, koncentrując się na wspólnym dostarczaniu nowej wartości abonentom. W ocenie sprzedających, transakcja jest logicznym, kolejnym etapem rozwoju

Gobarto zmienia strategię, chce sprzedać ZM Silesia na rzecz Cedrobu

(swoim akcjonariuszem strategicznym) na temat zbycia posiadanych akcji Zakładów Mięsnych Silesia, dodano. "Zmieniona strategia, zakładając umocnienie się emitenta na pozycji jednego z czołowych producentów mięsa czerwonego w Polsce, przewiduje skoncentrowanie działalności

Kurs PDA Grupy R22 wzrósł o 1,6% na debiucie na rynku głównym GPW

-ej za PDA płacono 18,29 zł, po wzroście o 4,51%. 21 grudnia br. R22 przydzieliła wszystkie 5 201 596 akcji zwykłych, oferowanych w ramach oferty publicznej, w tym 1 701 596 akcji zwykłych na okaziciela oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających. Cena emisyjna akcji

Globalworth Poland RE ma przedwstępną umowę dot. kupna budynków Skylight i Lumen

Rodamco Central Europe B.V., działające jako sprzedający, zawarły warunkową przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą sprzedaży ogółu praw i obowiązków sprzedających jako obecnych lub przyszłych wspólników Złote Tarasy Tower Warsaw III S.Á.R.L. spółka jawna (ZTT)" - czytamy w komunikacie

Przegląd informacji ze spółek

sprzedającego na rzecz PPL wszystkich posiadanych akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona, podała spółka. Ursus w restrukturyzacji odnotował 21,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 22,64 mln zł

Grupa AB miała 35,31 mln zł zysku netto w I poł. r. fin. 2018/2019

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 35,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2018/2019 (1 lipca - 31 grudnia 2018) wobec 38,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Zysk netto Grupy AB spadł r/r do 12,83 mln zł w I kw. r. fin. 2017/2018

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 12,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2017/2018 wobec (zakończonego 30 września 2017 r.) 14,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w

Przegląd informacji ze spółek

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości ok. 1 702 mln zł (czyli 0,91 zł na akcję) w I poł. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Vantage

BoomBit ma deklaracje objęcia wszystkich nowych akcji w IPO po cenie 19 zł/szt.

-miesięcznym lock-upem" - czytamy dalej. ATM Grupa podała w odrębnym komunikacie, że zdecydowała się nie oferować do sprzedaży akcji spółki BoomBit. W ramach oferty akcjonariusze sprzedający zamierzali sprzedać odpowiednio: Karolina Szablewska-Olejarz

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Accor-Pannonia Hotels Zrt, spółka zależna Orbisu (sprzedający) i dwie spółki zależne Starwood Capital Group (kupujący) sfinalizowały transakcję sprzedaży hotelu

Sare jest w trakcie pozyskania nowych inwestorów, jednocześnie szykuje akwizycje

inwestorzy pozytywnie oceniają spółkę i jej perspektywy. Przed ostatecznymi decyzjami akcjonariusz zapyta zarząd Sare o ocenę, czy dany potencjalny inwestor jest dobry dla spółki i gwarantuje jej rozwój, ale ostateczna decyzja o wyborze inwestora pozostaje po stronie sprzedającego pakiet akcji" - dodał

Erbud ma zobowiązującą umowę sprzedaży Budleksu

sierpnia 2016 r.; c_ uzyskania zgody rady nadzorczej sprzedającego na transakcję; d_ uzyskania zgody walnego zgromadzenia spółki na sprzedaż sprzedającemu akcji należących do akcjonariusza mniejszościowego oraz na sprzedaż akcji na rzecz kupującego

AMS z Grupy Agora sfinalizował przejęcie Piano Group

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - AMS - spółka z Grupy Agora - zawarła z trzema osobami fizycznymi (dwóch sprzedających oraz gwarant) porozumienie przyspieszające nabycie 32% udziałów w Piano Group, podała Agora. Całkowita cena za nabycie 92% udziałów Piano Group wyniosła 15,6

Best miał 20,49 mln zł zysku netto, 26,08 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Best odnotował 20,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 19,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 35,22

Play Communications zadebiutuje w czwartek na GPW

dotyczyła wyłącznie sprzedaży istniejących akcji przez akcjonariusza sprzedającego, tj. Play Holdings 1 S.a.r.l. Oferta obejmowała 121 572 621 istniejących akcji, w tym: 5 980 249 dla inwestorów indywidualnych, 157 367 dla uprawnionych pracowników, 115 435 005 dla inwestorów instytucjonalnych. Łączna

eobuwie.pl będzie przeznaczać 20% zysku na dywidenę za lata obrot. 2019-2021

Warszawa, 21.08.2017 (ISBnews) - CCC i eobuwie.pl podpisały aneks do wcześniej zawartej umowy, zgodnie z którym eobuwie.pl będzie przeznaczać m.in. 20% zysku netto za lata obrotowe 2019-2021 na dywidendę dla akcjonariuszy, podała spółka. Zgodnie z

AmRest kupuje sieć Sushi Shop za ok. 240 mln euro

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings SE podpisał z Grégorym Marciano, Naxicap Partners SA i pozostałymi sprzedającymi (łącznie sprzedający) umowę nieodwołalnego zobowiązania do nabycia przez AmRest 100% udziałów w Sushi Shop Group SAS (Sushi Shop), podał

The Dust zadebiutuje na NewConnect w poniedziałek

735 000 akcji serii B i 145.000 akcji serii C spółki, akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "THEDUST" i oznaczeniem "THD". We wrześniu ub.r. The Dust, wspólnie z akcjonariuszami sprzedającymi, dokonał przydziału akcji nowej

Best miał 20 mln zł zysku netto, 37,71 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Best odnotował 20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 13,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 37,71

PBKM przejął dwie spółki bankujące komórki macierzyste za 7-7,5 mln euro

, stanowiących 65% kapitału zakładowego Bebecord, stając się tym samym jedynym akcjonariuszem Bebecord, (ii) wszystkie akcje Bebe4D, stanowiące 100% kapitału zakładowego Bebe4D (przy czym do momentu zamknięcia transakcji Bebe4D nabędzie wydzieloną część przedsiębiorstwa sprzedających o nazwie Mam?s and Beb

Play sfinalizował transakcję przejęcia Grupy 3S

operator. Wszystkie warunki zawieszające w związku z transakcją zostały spełnione, a zatem transakcja została zamknięta. "Stronami sprzedającymi były Ambrosia CEE Holding S.? r.l. (część Polish Enterprise Fund VII, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise

Zysk netto Grupy AB wzrósł r/r do 55,06 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 55,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 50,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Etos odstąpił od przeprowadzenia publicznej sprzedaży akcji

S.? r.l. - spółkę funduszu Abris CEE Mid-Market Fund LP. Na początku maja ub.r. akcjonariusz sprzedający akcje Etos podjął decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej. Spółka Etos S.A. zarządza siecią sprzedaży salonów z odzieżą sprzedawaną pod markami Diverse

Dino Polska zadebiutuje na rynku głównym GPW w środę

publicznej na 34,5 zł za jedną akcję, natomiast cena dla inwestorów indywidualnych na 33,5 zł za jedną akcję. Ustalono także, że oferta obejmie maksymalną przewidywaną liczbę akcji - 48,04 mln akcji, czyli wszystkie akcje należące do akcjonariusza sprzedającego, Polish Sigma Group. Oznacza to, że wartość

Oferta publiczna akcji GetBack rusza dziś, spółka liczy na 400-500 mln zł brutto

akcji. Zakładany pierwszy dzień notowań akcji sprzedawanych i praw do akcji (PDA) nowej emisji na GPW to ok. 17 lipca. O ile wszystkie akcje nowej emisji zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a akcjonariusz sprzedający sprzeda wszystkie akcje sprzedawane, po

Zysk netto Grupy AB spadł r/r do 38,62 mln zł w I poł. r.fin. 2017/2018

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 38,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r. fin. 2017/2018 (1 lipca - 31 grudnia 2017) wobec 41,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Marvipol miał 69,89 mln zł zysku netto, 90,52 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

sprzedane w 2019 r. mieszkania i lokale, to najlepszy wynik w ponad 20-letniej historii rozwoju segmentu deweloperskiego naszej firmy" - napisał prezes Mariusz Książek w liście do akcjonariuszy. Zamknięte w 2019 r. transakcje sprzedaży czterech projektów magazynowych oraz

Cena akcji w ofercie publicznej Ten Square Games ustalona na 46 zł 

GPW sięgnie ok. 335 mln zł, podała spółka. "Po zakończeniu procesu budowy księgi popytu inwestorów uprawnionych do składania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych, w dniu 19 kwietnia 2018 roku, akcjonariusze sprzedający w porozumieniu z oferującym ustalili cenę

Games Operators potwierdza zamiar przeprowadzenia IPO i wejścia na GPW

; - czytamy w komunikacie. Akcje spółki zostaną zaoferowane inwestorom indywidualnym oraz inwestorom instytucjonalnym, przy czym intencją spółki i oferujących. tj obecnych akcjonariuszy sprzedających akcje jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym ok. 20% akcji istniejących

Oferta publ. do 121,57 mln akcji Play Communications rusza dziś, cena max. 44 zł

uprawnionych pracowników oraz oferty dla polskich inwestorów instytucjonalnych. Akcjonariusz sprzedający - Play Holdings 1 S.a.r.l. zamierza przydzielić łącznie ok. 5% ostatecznej liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym i uprawnionym pracownikom, podano w prospekcie. Przy

Exact Systems zawiesiło publiczną ofertę akcji, szuka innych źródeł kapitału

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Exact Systems i akcjonariusze sprzedający, podjął decyzję o zawieszeniu publicznej oferty akcji bez wskazania szczegółowych nowych terminów publicznej oferty, podała spółka. "Mamy ambitne plany rozwoju i dalej

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Tauron Polska Energia miał 5 313 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 525 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na

Danwood Holding z portfela Enterprise Investors złożył prospekt emisyjny w KNF

, że obecny etap rozwoju to dobry moment na upublicznienie spółki i wprowadzenie jej na GPW. Planujemy skierować ofertę zarówno do inwestorów w Polsce jak i za granicą. Ostateczna decyzja dotycząca przeprowadzenia oferty publicznej, jak i jej harmonogramu, zależeć będzie od akcjonariusza sprzedającego

Przegląd informacji ze spółek

PBG odnotowało 2,06 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. CI Games odnotowało

Marvipol miał 47,31 mln zł zysku netto, 45,05 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

27,3 mln zł. Segment magazynowy wypracował w 2018 r. ponad 20 mln zł, o 32% więcej niż rok wcześniej, o czym przesądził postęp realizowanych projektów, w tym m.in. finalizacja sprzedaży kompleksu magazynowego w Grodzisku Mazowieckim" - napisał prezes Mariusz Książek w liście do akcjonariuszy

KNF zatwierdziła prospekt Danwood w zw. z IPO, publikacja jutro

serii B stanowiących do 10% kapitału zakładowego spółki. Na podstawie prospektu akcjonariusz sprzedający zaoferuje więc łącznie do 24 mln istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących do 60% kapitału zakładowego spółki, podano w osobnym komunikacie spółki

PZ Cormay chce zaoferować akcjonariuszom Orhpée akcje serii L w II kw. 2017 r.

Warszawa, 09.09.2016 (ISBnews) - PZ Cormay chce w I kwartale przyszłego roku złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt związany z emisją akcji serii L dla akcjonariuszy Orhpée, zaś w II kw. 2017 r. - zaoferować te papiery udziałowcom swojej spółki zależnej

Arena.pl liczy na 0,5 mld zł przychodów w br., przejście na GPW za około rok

połowie. Gdyby wszyscy chcieli objąć te akcje, to 25% trafi do sprzedających, a 25% do kupujących" - powiedział ISBnews prezes LMB Capital, głównego akcjonariusza Arena.pl Edward Kozicki. "Dajemy możliwość objęcia za dwa lata akcji po tej samej cenie, za jaką my sami

Spółka zależna Marvipolu objęła pakiet 33% akcji Soho Development

. 7 grudnia 2016 r. spółka opóźniła dodatkowo przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do negocjacji z KH 1, po stronie ewentualnych sprzedających, innych akcjonariuszy spółki, w ten sposób iż przedmiotem rozmów stało się potencjalne zbycie pakietu do 33% akcji emitenta na rzecz

Idea Bank: Nie ma fundamentalnych przesłanek dla znacznych wahań kursu na GPW

uwagę, że ostatnim wahaniom kursu nie towarzyszyły znaczące obroty akcjami banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. spółka nie otrzymała informacji o sprzedających akcje, w związku z tym nie są to transakcje akcjonariuszy podlegające obowiązkom informacyjnym. Zarząd banku analizuje bieżące

Przegląd informacji ze spółek

Curve Digital, który częściowo sfinansował produkcję gry. Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydują podczas walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 24 czerwca, o przeznaczeniu 520,05 mln zł z zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy, co

Więzienie dla Amerykanów, którzy pomogli uciec byłemu szefowi Renault Carlosowi Ghosnowi

Carlos Ghosn przez dekady uchodził za jednego z najbardziej wpływowych menedżerów światowej branży motoryzacyjnej i biznesu Francji. Zyskał renomę, kiedy w 1999 r. Renault zostało największym akcjonariuszem borykającego się z problemami finansowymi Nissana, drugiego co do wielkości koncernu

Deutsche Bank chce sprzedać ok. 1,2 mln akcji BZ WBK w ramach ABB

; - czytamy w komunikacie. Cena, za jaką akcje mają zostać uplasowane, oraz ich ostateczna liczba zostaną uzgodnione przez sprzedającego i Deutsche Bank na zakończenie procesu budowy księgi popytu, podano także. Bank Zachodni WBK w połowie grudnia ub. roku

Gobarto: ZM Silesia podniesie kapitał o 20,75 mln zł

pieniężnym do dnia 9 kwietnia 2018 roku" - czytamy w komunikacie. 31 października 2017 r. Gobarto podpisało ze spółką Cedrob - swoim akcjonariuszem większościowym - warunkową umowę dotyczącą nabycia 100% akcji ZM Silesia, produkujących i sprzedających przetwory z mięsa

Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zam. za 20 mln zł

Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Redan i 21 Concordia 1 s.a.r.l. zawarli umowę jako akcjonariusze TXM w konsekwencji zaplanowanego dokapitalizowania przez nie TXM, podał Redan. Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zamienne na akcje za 20 mln zł

Dino potwierdza zamiar przeprowadzenia IPO, zaoferuje do 48,04 mln akcji

Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - Dino Polska potwierdza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej, która obejmie nie więcej niż 48,04 mln istniejących akcji zwykłych serii A, stanowiących 49% kapitału zakładowego spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego

PZU zawarło przedwstępną umowę zakupu ok. 25,25% Alior Banku za 1,635 mld zł

. PZU poinformowało w sobotę, że w wyniku zakończonych negocjacji doszło do zawarcia pomiędzy PZU SA a akcjonariuszami Alior Banku tj. spółką Alior Lux S.? r.l. & Co. S.C.A. (Sprzedający 1) oraz spółką Alior Polska sp. z o.o. (Sprzedający 2) przedwstępnej umowy sprzedaży akcji banku na rzecz PZU SA

PZU zawarło przedwstępną umowę zakupu ok. 25,25% Alior Bank za 1,635 mld zł

wyniku zakończonych negocjacji doszło do zawarcia pomiędzy PZU SA a akcjonariuszami Alior Banku tj. spółką Alior Lux S.? r.l. & Co. S.C.A. (Sprzedający 1) oraz spółką Alior Polska sp. z o.o. (Sprzedający 2) przedwstępnej umowy sprzedaży akcji banku na rzecz PZU SA, która zobowiązuje strony umowy do

Work Service rozważa różne opcje ws. Exact Systems, m.in. pozyskanie inwestora

. "Emitent będzie w przyszłości informował o realizacji takich planów strategicznych" - czytamy w komunikacie. Na początku czerwca Exact Systems i akcjonariusze sprzedający podęli decyzję o zawieszeniu publicznej oferty akcji bez wskazania szczegółowych nowych terminów

Zapisy na akcje AAT Holding rozpoczną się 10 IX, planowany debiut ok. 5 X

Warszawa, 09.09.2015 (ISBnes) - Zapisy na akcje AAT Holding oferowane w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczną się 10 września, zaś w transzy inwestorów instytucjonalnych - 22 września. W ramach oferty publicznej, akcjonariusze sprzedający mogą zaoferować łącznie do 3 997