akcjonariusz merlin

Strata netto Merlin Group zwiększyła się r/r do 3,73 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Merlin Group odnotował 3,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Przegląd informacji ze spółek

. Krka odnotowała 172,62 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2019 r. wobec 120,84 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Merlin Commerce - spółka zależna Merlin Group - nawiązał strategiczną

Przegląd informacji ze spółek

Pekao Płace, podała Agencja. Możliwa jest ewentualna zmiana w strukturze akcjonariatu Merlin Group, polegająca docelowo na nabyciu przez inwestora strategicznego akcji spółki, podał Merlin, powołując się na informacje pozyskane od akcjonariusza spółki, prowadzącego negocjacje

AdMassive Group planuje przejęcie Topmall - operatora Merlin.pl

. - Ekspansję sprzedaży na kolejne obok Ukrainy rynki wschodnie - Kazachstan, Gruzję i Mołdawię oraz zachodnie - Niemcy i Wielką Brytanię. - Uruchomienie projektu Merlin Business Services. "Merlin Business Services to portfolio usług dla polskich

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 270,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 154,49 mln zł wobec 284,65 mln zł rok wcześniej. Merlin Group rozpoczął rozmowy z potencjalnym inwestorem strategicznym, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

Unified Factory w restrukturyzacji odnotowało 15,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-IV kw. 2018 r. wobec 6,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Synektik osiągnął 11,5 mln zł

Przegląd prasy

ISBnews --Unified Factory w restrukturyzacji odnotowało 15,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-IV kw. 2018 r. wobec 6,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Synektik osiągnął

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Pośredniczącym w wezwaniu jest mBank. Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) powołali Krzysztofa Jajugę w skład Rady Giełdy od 1 października 2019 r., podała GPW. PKN Orlen zakończył proces due diligence Grupy

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 7,21 mln zł tj. 2 zł na jedną akcję, podała spółka. Merlin Group zawarł z Czerwoną Torebką, Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Sowiniec (właściciel I) oraz Szósta

Przegląd prasy

projektom transportowym przyznano 1,9 mld zł dofinansowania z CEF --ARP ma umowę z Bankiem Pekao ws. obsługi płatności w ramach pożyczek --Beiersdorf rozbuduje zakład w Poznaniu za ok. 700 mln zł --Merlin Group liczy na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

badania Cybercom "Strategiczna rola technologii w branży medycznej". Źródło: ISBnews BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Comarch : Odnotował 42,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 wzrósł o 1,1% na zamknięciu w piątek --Erbud wybuduje budynek w Bydgoszczy dla Nordic Astrum za min. 50,25 mln zł --Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują 30 VI o 0,13 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze PHN

Przegląd prasy

: Na GPW chcemy przyspieszyć wzrost grupy --Pharmena złożyła do KNF prospekt emisyjny w zw. z przeniesieniem notowań na GPW --Merlin Group przeprowadzi emisję obligacji o wartości 24 mln zł --Akcjonariusze Grupy Azoty

Przegląd informacji ze spółek

) prospekt emisyjny w związku z emisją akcji serii E i przeniesieniem notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Zarząd Merlin Group podjął uchwałę w sprawie emisji 24 000 obligacji zwykłych imiennych serii F12 niezabezpieczonych o

Przegląd informacji ze spółek

Merlin Group zakończył rozmowy dotyczące nabycia spółki Gandalf bez zawarcia umowy, podała spółka Unified Factory ustaliło cenę maksymalną akcji serii F na 19 zł, podała spółka. Dekpol otrzymał prawomocne pozwolenie na

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 91,66 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcje Silvair, Inc. zadebiutowały na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Kurs akcji na otwarciu notowań wyniósł 18 zł, co oznacza wzrost o 5,88% względem ceny z

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydowali o zarządzeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia do 20 lipca 2018 r., podała spółka. Oferta konsorcjum Izostalu (lider konsorcjum) i Stalprofilu, o wartości 116,14 mln zł netto, została wybrana jako

Przegląd prasy

--MF zakończyło etap konsultacji projektu ustawy o REIT-ach ISBnews --Merlin Group ma umowę inwestycyjną dotyczącą przejęcia 100% spółki Magnus --Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o wypłacie 2 zł dywidendy na

Przegląd prasy

% --Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 31,9 pkt w kwietniu --Stalprodukt miał 142,49 mln zł zysku netto, 203,71 mln zł zysku EBIT w 2019 r. --Merlin Group rozpoczął rozmowy z potencjalnym inwestorem strategicznym --Elektrobudowa

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Źródło: ISBnews Cyfrowy Polsat : Zygmunt Solorz, występujący w imieniu większościowego akcjonariusza Cyfrowego Polsatu, zaproponował, aby przez najbliższe trzy lata została wypłacona akcjonariuszom spółki dywidenda w łącznej wysokości co najmniej około 1,8 mld zł, podał Cyfrowy

Przegląd informacji ze spółek

;Sowiniec" oraz Szósta - Czerwona Torebka zawarły umowę objęcia akcji zwykłych imiennych serii H w Merlin Group w zamian za wkład niepieniężny w postaci przeniesienia na Merlin Group 18 577 akcji spółki Magus w upadłości, stanowiących 100% kapitału i głosów o wartości 14,067 mln zł, podała Czerwona

Gdzie ten inwestor, czyli kłopoty Merlin.pl

. Problemy nie zaczęłyby się piętrzyć, gdyby Merlin dalej płacił dostawcom. - Ostatnie faktury zapłacił nam wiosną tego roku. Zadłużenie cały czas rośnie - mówi właściciel jednej z największych firm dystrybuujących książki w Polsce. Wielu wydawców i dystrybutorów zdecydowało się w związku z tym wstrzymać

Przegląd informacji ze spółek

sposób selektywny - z uwzględnieniem ryzyk branżowych i zwiększając udział w portfelu kontraktów miejskich, podało ZUE. ZUE odnotowało 62,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej

Przegląd informacji ze spółek

Gino Rossi jest gotowe zaakceptować zaproponowaną przez Monnari Trade cenę 12 mln zł za 100% akcji Simple Creative Products pod warunkiem zawarcia transakcji do 10 sierpnia, podała spółka. Merlin Group podpisał z Marcinem Chudy oraz ze spółką Profit M

Przegląd prasy

--Walne zgromadzenie Elektrowni Ostrołęka zgodziło się na umowę z gen. wykonawcą --Konica Minolta miała ok. 350 mln zł przychodów w Polsce w ub.r. --Akcjonariusze KGHM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r. --Volvo

Przegląd informacji ze spółek

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 864,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 59,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Pekabex odnotował 4,13 mln zł

Przegląd prasy

organizacje pożytku publicznego w 2016 r. --Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował już obywatelski projekt; brakuje w nim m.in. wskazania liczby niedziel, w których handel ma być ograniczony --Merlin Group będzie mieć 51% udziałów Merlin

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

drodze subskrypcji prywatnej i pozbawieniu w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał. Źródło: ISBnews Merlin Group : Zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji 2 000 obligacji imiennych serii F7 o wartości nominalnej 1 000 zł, poinformowała

Przegląd prasy

--Leroy Merlin złożył wniosek do UOKiK ws. nabycia części mienia Tesco Polska --Newzoo: 10% graczy w USA, UK, Francji, Niemczech chce kupić grę 'Cyberpunk 2077' --Unibep wybuduje kompleks sportowy w Mińsku na Białorusi za 10,9 mln euro netto

Przegląd prasy

przez grupę kapitałową Merlin Group wyniosły 19,5 mln zł w I połowie 2018 roku, podała spółka. Oznacza to wzrost o 4,4 mln zł (29%) w stosunku do I połowy 2017. --Budimex miał 128,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I

Przegląd informacji ze spółek

Przegląd informacji ze spółek i2 Development odnotowało 1,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Przegląd prasy

--Merlin Group zakończył rozmowy dotyczące nabycia spółki Gandalf bez zawarcia umowy, podała spółka --Unified Factory ustaliło cenę maksymalną akcji serii F na 19 zł, podała spółka. --Dekpol otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę IV etapu osiedla

Przegląd prasy

--Quercus TFI chce skupić do 2,98 mln akcji własnych po 9,5 zł sztuka --Indeks WIG20 wzrósł o 0,74% na zamknięciu w środę --Merlin Group negocjuje z Czerwoną Torebką nabycie spółki ze znakiem merlin.pl --Rada nadzorcza Ciechu

Przegląd prasy

objęcia akcji zwykłych imiennych serii H w Merlin Group w zamian za wkład niepieniężny w postaci przeniesienia na Merlin Group 18 577 akcji spółki Magus w upadłości, stanowiących 100% kapitału i głosów o wartości 14,067 mln zł, podała Czerwona Torebka. --MVP Logistics, jednostka

Przegląd informacji ze spółek

. m2 powierzchni w centrum dystrybucyjnym pod Strykowem. To największa nowa umowa na rynku magazynowym w tym roku, podała firma JLL, która reprezentowała Leroy Merlin w procesie poszukiwania lokalizacji i negocjacjach warunków umowy. Akcjonariusze Mo-Bruk wyrazili zgodę na

Twórca sieci Biedronka i Żabka może przejąć Merlin.pl

Merlin to jedna z najstarszych marek w polskim internecie i wciąż jeden z największych e-sklepów. Ale w ostatnich latach mocno skupiający się na znalezieniu inwestora lub kupca. I wciąż bezskutecznie. Gdy w 2010 r. Merlin był już po słowie z grupą EMF

Przegląd prasy

--Miraculum wykupiło pozostałą część obligacji serii BB na 1,1 mln zł --Akcjonariusze Bytomia zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Głosowanie nad układem w Biomed-Lublin wyznaczone na 10 czerwca --GTC nabyło dwa biurowce w

Przegląd informacji ze spółek

liczbie 1 100 szt. o łącznej wartości 1,1 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Bytomia zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2015 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Sędzia komisarz wyznaczył termin zgromadzenia

Przegląd informacji ze spółek

" od Grupy Żywiec, podała spółka. Zarząd Merlin Group podjął uchwałę w sprawie emisji 2 000 obligacji imiennych serii F7 o wartości nominalnej 1 000 zł, poinformowała spółka. Konsorcjum Stali miało 405,75 mln zł skonsolidowanych przychów w III

Przegląd prasy

zł --Anna Opala zastąpi Ł. Szczepańskiego na stanowisku prezesa Merlin Group --The Dust rozmawia z inwestorami o finansowaniu gry na podstawie książek Piekary --Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 1,5% r/r w marcu wg wst

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Qumaka ustalił cenę emisyjną akcji L na 2,29 zł, poinformowała spółka. Akcjonariusze Krka zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 88,64 mln euro z zysku za 2016 rok na dywidendę. Oznacza to wypłatę dywidendy na akcję w wysokości 2,75 euro brutto, podała Krka

Przegląd prasy

. -- Merlin - internetowy sprzedawca kupuje znaną markę e-commerce. Transakcję sfinansuje m.in. jeden z najbogatszych Polaków. Rzeczpospolita --Przy okazji prac nad konstytucją biznesu Ministerstwo Rozwoju planuje odkładaną latami dekomunizację ustaw

Przegląd informacji ze spółek

budynku mieszkaniowo-usługowego "Nordic Astrum" w Bydgoszczy o wartości 73,25 mln zł, w tym wartość dla Erbud ma wynieść nie mniej niż 50,25 mln zł poinformowała spółka. Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

zbudowanie pełnej oferty jakościowych kanałów tematycznych" - mówi prezes LifeTube Paweł Stano. Źródło: spółka Arts Alliance : Spółka, w której notowana na NewConnect Midven jest większościowym akcjonariuszem, wydaje grę mobilną w porozumieniu z marką dziecięcą DJMiki. Arts

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, polegająca docelowo na nabyciu przez inwestora strategicznego akcji spółki, podał Merlin, powołując się na informacje pozyskane od akcjonariusza spółki, prowadzącego negocjacje z inwestorem strategicznym. Źródło: ISBnews VC Movens Capital : Rozpoczynający działalność fundusz

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Morizon zdecydują 3 sierpnia o zmianie nazwy na MZN Property Group --Mespila Investments Ltd. ogłosiła wezwanie na 100% akcji Pagedu po 57,63 zł --Alior Bank planuje niepubliczną emisję obligacji do 250 mln zł w III kw. br

Przegląd informacji ze spółek

o 4 kolejne nowoczesne multipleksy: w Krośnie, Stalowej Woli, Tomaszowie Mazowieckim i Wołominie, oferujące widzom łącznie 16 sal i prawie 2 700 miejsc, podała Agora. Uruchomienie dwóch z nich przewidziane jest w roku bieżącym, a dwóch kolejnych - w 2017 r. Akcjonariusze

Empik połączy swoją spółkę internetową z Merlin.pl

na nią musi wyrazić UOKiK. Do 2012 roku akcje nowej spółki mają trafić na giełdę. Jeśli giełdowy debiut nie nastąpi, EMF zapłaci dotychczasowym akcjonariuszom Merlin.pl 115-130 mln zł i przejmie posiadane przez nich akcje. Michał Potyra, analityk UniCredit CAIB ocenia plan

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

20 najważniejszych dla koncernu na świecie, gdzie chce on uczestniczyć w rozwoju i budowie cyfrowej infrastruktury. Źródło: ISBnews Asseco Poland : Odnotowało 60,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec

Przegląd prasy

--BIK wynajął 14,8 tys. m2 powierzchni w I półroczu br. --Doniesienia z RPP i Fed nie zmieniły obrazu rynku walutowego --Rząd przyjął nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która przyspieszy wejście CEP --Leroy Merlin otwiera

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

formule partnerstwa z sektorem prywatnym w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, podał Samsung. Źródło: ISBnews Playway : Odnotował 16,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 15,55

EMPiK chce być jak Amazon i zamierza przejąć Merlin.pl

. - Merlin jest sklepem wielobranżowym. Sprzedajemy nie tylko książki, ale również zabawki, kosmetyki i masę innych rzeczy - podkreśla Zbigniew Sykulski, większościowy akcjonariusz Merlin.pl. Jednak to właśnie książki stanowią obecnie ok. 30 proc. sprzedaży tego sklepu. I jeśli UOKiK uzna, że należy zbadać

Przegląd prasy

. --Sfinks Polska - w związku ze ziszczeniem się wszystkich warunków zawieszających - sfinalizował przejęcie praw do sieci "Piwiarnia Warki" od Grupy Żywiec, podała spółka. --Zarząd Merlin Group podjął uchwałę w sprawie emisji 2 000 obligacji imiennych serii F7 o wartości

Empik powalczy o Merlina i wniesie odwołanie od decyzji UOKiK

właścicieli Merlina tylko do końca lutego, a do tego czasu nic się w sprawie fuzji nie wydarzy. - To kwestia przynajmniej kilku miesięcy - mówi o postępowaniu odwoławczym Szymański. - Rozmawiamy z akcjonariuszami Merlina, jak to rozwiązać, by mogli poczekać na rozstrzygnięcie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;napędzanych danymi". Źródło: ISBnews CD Projekt : Odnotował 109,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 200,27 mln zł zysku rok wcześniej. CD Projekt wydał na produkcję gier i nowych technologii blisko 100 mln zł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

komercyjny start oferty opartej na światłowodzie na początku II kwartału przyszłego roku, poinformował prezes Andreas Maierhofer. Źródło: ISBnews Cyfrowy Polsa t: Odnotował 226,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (wg MSSF15) w III

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

trzy modele smartfonów Nokia, poinformował odpowiedzialny za operacje HMD Global w Polsce Robert Siewierski. Źródło: ISBnews Hawe : Akcjonariusze spółki zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych, posiadający powyżej 9% akcji tej spółki i będący największym

Przegląd informacji ze spółek

Przydział akcji serii K spółki PZ Cormay i zamknięcie oferty nastąpi 26 sierpnia (wcześniej planowane było na 31 sierpnia), poinformowała spółka. Akcjonariusze Airway Medix zdecydują o upoważnieniu zarządu spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

., poinformował ISBnews prezes Błażej Szaflik.Źródło: ISBnews Orange Polska: Odnotowało 16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. według MSSF15 (46 mln zł zysku według MSSF18 wobec 71 mln zł zysku rok wcześniej według MSSF

Przegląd informacji ze spółek

pod marką Carrefour Express, przy czym Meng ma działać jako franczyzobiorca Carrefour, podał Kerdos. Zarząd Orbisu zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom spółki wypłaty dywidendy za rok 2014 w wysokości 1,50 zł na jedną akcję, czyli w łącznej kwocie 69,1 mln zł, podała

Przegląd prasy

kolejne multipleksy --Akcjonariusze Radpolu zdecydują 17 V o niewypłacaniu dywidendy --Govena Lighting z grupy EFE spłaciła 8,1 mln zł zadłużenia --Robyg ma ostateczną umowę nabycia działki w Warszawie za 16 mln zł

Przegląd prasy

od początku 2016 r. --Roszkowski: Terminal LNG daje perspektywę dywersyfikacji i elastyczności --Rank Progress sprzedaje Leroy Merlin grunt w Mielcu za 15,5 mln zł netto --Oferty konsorcjum Strabagu i Budimeksu wybrane

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Rank Progress zawarł umowę sprzedaży gruntu inwestycyjnego w Mielcu na rzecz Leroy Merlin Inwestycje. Wartość umowy to 15,5 mln zł netto za grunt o powierzchni 2,87 ha, podała spółka. Oferty konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Kool2Play : Zakłada wejście na NewConnect na przełomie 2019 i 2020 roku, poinformował prezes Marcin Marzęcki. Źródło: ISBnews Maxcom : Akcjonariusze Maxcomu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 5,4 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 2 zł na akcję, podała

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 134,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews Orange Polska : Kluczowe cele finansowe na lata 2017-2020 to stabilizacja przychodów ze sprzedaży w 2019

Przegląd prasy

po 6,01 za sztukę --Skarbiec zamierza ograniczyć koszty o 2-2,4 mln zł dzięki restrukturyzacji --Bioton ma umowę dystrybucji insuliny w Chinach z Harbin Gloria Pharmaceuticals --Leroy Merlin powiększy hub magazynowy pod

Przegląd informacji ze spółek

Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Distribev od spółki Grupy Żywiec - Distribev Holding, podała grupa. Akcjonariusze Asbisu zdecydują o skupie do 1 mln akcji własnych za maksymalną kwotę 0,5 mln USD, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zwołane na 30 września

Czerwona Torebka przejmuje Merlin.pl. UOKiK wydał zgodę

wiadomo, na ile opiewa wartość transakcji. Czerwona Torebka zamierza wyemitować 1,5 mln akcji po cenie 33,61 zł za sztukę. Zostaną one objęte przez akcjonariuszy Merlin.pl w zamian za 15 389 akcji Merlin.pl, wycenionych łącznie na kwotę 51,3 mln zł. Jakie są plany Czerwonej

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

notowanych już na tym rynku, poinformował ISBnews prezes Wolfs Fundusz Private Equity Leszek Forytta. Źródło: ISBnews PlayWay : Planuje 9 premier gier na PC, Android i Apple iOS do 31 sierpnia br., poinformowała spółka. Źródło: ISBnews Merlin Group : Chce

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

ponad 50% rocznego zysku, poinformował ISBnews wiceprezes Piotr Bielawski. Źródło: ISBnews Mediatel : Akcjonariusze zdecydują o emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowej emisji akcji bez prawa poboru skierowanej do ich posiadaczy, wynika z projektów uchwał

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

główny GPW z NewConnect" ? powiedział ISBnews Zając. Źródło: ISBnews Orange Polska : W I poł. 2015 r. spółka miała 297 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 365 mln zł zysku rok

Przegląd prasy

. --EMF liczy na podtrzymanie wzrostowego trendu w sprzedaży i EBITDA --Indeks WIG20 wzrósł o 0,05% na zamknięciu w piątek --Zysk netto Farmacolu wzrósł r/r do 19,15 mln zł w I kw. 2015 r. --Akcjonariusze Elemental Holding

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

szacowanej wartości 1 mld zł, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający ds. operacyjnych i kontrolingu PKP Jan Starzyk. Źródło: ISBnews Orange Polska : W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 407 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Źródło: ISBnews Mediacap : Akcjonariusze zdecydują 23 lutego o upoważnieniu zarządu do działań związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem do 12,09 mln akcji spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego do obrotu na GPW, wynika z projektów uchwał

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Poczta Polska : Obsługuje miesięcznie ponad 6 mln paczek i przesyłek z Allegro (rocznie ponad 70 mln sztuk), co stanowi 60% paczek i przesyłek trafiających do klientów platformy, podał operator. Źródło: ISBnews Merlin : Topmall podpisał z Merlin.pl umowę handlową, która zakłada