akcji velto

Velto Cars zadebiutuje na rynku głównym GPW na początku 2016 r.

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - Velto Cars zamierza przejść na rynek główny GPW na początku przyszłego roku, a następnie - dokonać emisji, z której chce pozyskać ok. 50 mln zł i wypłacić dywidendę już za 2016 r. Ponadto spółka będzie skokowo zwiększać przychody i zyski oraz

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze LPP zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 59,93 mln zł, czyli 33 zł na akcję na dzień podjęcia uchwały lub 32,69 zł po ewentualnej realizacji warrantów przed dniem dywidendy, podała spółka. Archicom zawarł z mBankiem umowę

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Velto Cars zdecydowali o warunkowej emisji do 200 mln akcji --Sąd zawiesił postępowanie ws. zarządcy praw z udziału ARP w Hawe --Meditel opublikuje raporty roczne za 2015 r. do 30 kwietnia --Kernel wypłaci 0,25 USD na

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Rada nadzorcza Velto Cars powołała na prezesa Artura Drzymałę, który zastąpi Krzysztofa Szczupaka, powołanego z kolei do RN spółki, podano w odrębnych komunikatach. Akcjonariusze Velto Cars zdecydowali o warunkowej emisji do 200 mln akcji

Przegląd prasy

warszawskiej giełdzie --Paweł Paluchowski został prezesem Hawe --Velto Cars przydzieliło obligacje serii B o łacznej wartości 4,22 mln zł --GPW zawiesi obrót akcjami Lark.pl od 12 do 24 lutego w zw. ze scaleniem akcji

Przegląd prasy

stowarzyszeniem banków i należy do instytucji wydających karty z jej logo ISBnews --Akcjonariusze LPP zdecydowali o wypłacie 33 zł na akcję dywidendy --Archicom ma umowę z mBankiem na program emisji obligacji do 100 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

iAlbatros Group wezwał do sprzedaży do 1,38 mln akcji własnych po 28,9 zł sztuka, podano w komunikacie. Stalexport Autostrady odnotował 70,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec

Przegląd informacji ze spółek

prezesa zarządu oraz delegowała członka rady nadzorczej Andrzeja Witkowskiego do pełnienia funkcji wiceprezesa na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, podała spółka. Velto Cars w ramach subskrypcji akcji serii B przydzieliło 39 inwestorom 422 obligacje po cenie 10 tys. zł za jedną

Przegląd prasy

. wyniosła 10,65 mld euro i była najwyższa w historii --Innova Capital dementuje informacje o planach sprzedaży akcji Wirtualnej Polski Parkiet --Mimo stosunkowo niskich cen ropy i gazu PKN Orlen chce kontynuować poszukiwania

Przegląd prasy

) ISBnews --mBank mógł mieć 339-363 mln zł zysku netto w I kw. 2015 r. wg analityków --Velto Cars uplasowało obligacje o łącznej wartości 1 mln zł --Akcjonariusze Feerum zdecydowało o 0,21 zł dywidendy na akcję za 2014 r

Przegląd prasy

%, zgodnie z oczekiwaniami --Stalprodukt skupił 5,33% akcji własnych --Indeks WIG20 wzrósł o 1,79% na zamknięciu w środę --Spór zbiorowy w PGNiG zakończył się porozumieniem stron --KZGW odebrał IV etap

Przegląd informacji ze spółek

Stalprodukt nabył w ramach I transzy programu skupu akcji własnych 358 400 akcji imiennych uprzywilejowanych po stałej cenie wynoszącej 250 zł za każdą akcję. Akcje te mają 5,33% udziału w kapitale zakładowym i 10% udziału na WZA, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

legalności rozporządzenia MAC". Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zamierza nabyć pakiet akcji PKP Energetyka o wartości ok. 210 mln zł, podały PKP w komunikacie dotyczącym Białej Księgi prywatyzacji PKP Energetyka. Generalna Dyrekcja Dróg

Przegląd informacji ze spółek

Velto Cars uplasowało 103 obligacje serii A o łącznej wartości ponad 1 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Feerum przeznaczyli 2 mln zł z zysku za 2014 r., wynoszącego 6,95 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,21 zł na akcję, podała

Przegląd prasy

polskich firm używa ich na co dzień do prowadzenia biznesu. ISBnews iAlbatros Group wezwał do sprzedaży do 1,38 mln akcji własnych po 28,9 zł sztuka, podano w komunikacie. Stalexport Autostrady odnotował 70,41 mln zł