akcji rafako

PBG zamierza głosować na NWZ Rafako za emisją 42,5 mln akcji serii K

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - PBG planuje oddać głos z posiadanych (pośrednio i bezpośrednio) akcji na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Rafako za podjęciem zaproponowanych uchwał dotyczących emisji akcji, poinformowała spółka. "Spółka planuje

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako dot. oferty 42,5 mln akcji serii K

Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako sporządzony na potrzeby oferty publicznej 42,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru

Rafako ustaliło cenę emisyjną akcji serii K na 4 zł/szt.

Warszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Rafako podjęło uchwałę, zgodnie z którą cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii K (akcje oferowane) została ustalona w wysokości 4 zł za jedną sztukę, podała spółka. "1 jednostkowe prawo poboru uprawnia

Rafako złożyło w KNF nowy prospekt w związku z ofertą akcji serii K

emisyjnym (zatwierdzonym 31 października przez KNF) podjęło uchwałę o rezygnacji z dokonania oferty publicznej 42,5 mln akcji serii K, podało Rafako. Jednocześnie spółka złożyła w KNF nowy prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą. "Zarząd spółki w przedmiotowej

KNF zatwierdził prospekt emisyjny Rafako w związku z ofertą akcji serii K

Warszawa, 03.11.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako sporządzony na potrzeby oferty publicznej 42,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru

Akcjonariusze Rafako zdecydowali o emisji do 42,5 mln akcji serii K z pp.

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Rafako zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 42,5 mln akcji serii K z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. "

Rafako liczy na ok. 145-165 mln zł wpływów netto z oferty akcji serii K

Warszawa, 06.11.2017 (ISBnews) - Rafako liczy na pozyskanie wpływów netto z emisji akcji K w kwocie ok. 145-165 mln zł, podała spółka w prospekcie. Cenę emisyjną 42,5 mln akcji ustalono na 4 zł. Akcje oferowane są z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - dzień

Rafako: Ewentualna emisja objęłaby maksymalną przewidzianą liczbę akcji

Warszawa, 20.05.2015 (ISBnews) - W przypadku przeprowadzenia emisji akcji, Rafako zakłada wyemitowanie całej przewidzianej uchwałą walnego zgromadzenia liczby 15,33 mln akcji, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. Spółka nie zdecydowała do tej pory o wartości emisji

PBG zdecydowało o odpisie aktualizującym pakietu akcji Rafako na 98,97 mln zł

Warszawa, 19.08.2016 (ISBnews) - PBG w upadłości układowej zdecydowało o dokonaniu odpisu aktualizującego pakietu akcji Rafako w kwocie 98,97 mln zł na 30 czerwca, podała spółka. "W wyniku przeprowadzonego na potrzeby sprawozdania za I półrocze

TDJ sfinalizowało nabycie 82,19% akcji FPM od grupy Rafako

Warszawa, 23.02.2015 (ISBnews) - TDJ sfinalizowało nabycie 82,19% akcji FPM, należących dotychczas do grupy Rafako, podała spółka. "Przejęcie FPM S.A. to dla TDJ S.A. kolejny - po nabyciu spółek Famak S.A. i Fugo S.A. - krok w kierunku

Rafako przydzieliło wszystkie 15,33 mln akcji serii J w ramach nowej emisji

Warszawa, 21.07.2015 (ISBnews) ? Rafako przydzieliło wszystkie oferowane w ramach nowej emisji 15 331 998 akcji serii J, podała spółka. ?Należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 15 331 998 akcji serii J. W związku z powyższym (?) dokonano

KNF zatwierdziła prospekt Rafako w zw. z emisją akcji serii J

Warszawa, 03.07.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako, przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji serii J oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J oraz praw do akcji serii J

PBG i Multaros nie zamierzają skorzystać z prawa objęcia nowych akcji Rafako

Warszawa, 10.06.2015 (ISBnews) - PBG w upadłości układowej oraz Multaros Trading Company Limited - akcjonariusze Rafako - złożyli oświadczenie o braku zamiaru skorzystania z prawa objęcia akcji Rafako nowej emisji. Tym samym, nie więcej niż 15,33 mln akcji nowej emisji zostanie

Rafako planuje emisję do 15,33 mln akcji serii J bez prawa poboru

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Rafako podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nie więcej niż 15,33 mln akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka. Obecnie kapitał spółki

Oferta akcji serii J Rafako zacznie się 9 lipca, spółka chce pozyskać 100 mln zł

Warszawa, 06.07.2015 (ISBnews) ? Oferta publiczna akcji serii J Rafako rozpocznie się w czwartek, 9 lipca, od budowy księgi popytu. Wpływy z emisji spółka szacuje na ok. 100 mln zł, podało Rafako. "Chcemy dynamicznie rozwijać się i w pełni

Cena emisyjna akcji Rafako ustalona na 6,1 zł, wartość emisji - ok. 93,5 mln zł

Warszawa, 16.07.2015 (ISBnews) - Cena emisyjna akcji nowej emisji serii J spółki Rafako w ofercie publicznej została ustalona na 6,1 zł, podała spółka. Rafako zaoferuje wszystkie akcje serii J, czyli 15 331 998 sztuk, zatem łączna wartość oferty wyniesie ok. 93,52 mln zł

UOKiK zgodził się na przejęcie przez TDJ pakietu akcji FPM od Rafako

1.376.508 akcji FPM na rzecz TDJ, podało Rafako. "Zarząd Rafako (...) w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 54/2014, w którym to spółka informowała o podpisaniu w dniu 30 grudnia 2014 roku przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 1.376.508 akcji FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie

Rafako sprzedaje TDJ pakiet 82,19% akcji spółki FPM za 48 mln zł

Warszawa, 30.12.2014 (ISBnews) ? Rafako sprzedaje TDJ pakiet akcji spółki FPM, stanowiący 82,19% głosów, za 48 mln zł, podała spółka. ?W toku prowadzonych negocjacji strony podpisały (?) przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji, na podstawie

M. Zawisza powołany na prezesa Rafako, R. Domagalski-Łabędzki na wiceprezesa

poszukiwał strategicznego inwestora" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Rafako i zarządca PBG, kontrolującej Rafako, Piotr Zimmerman, cytowany w komunikacie. Zarządca już wcześniej informował o zamiarze sprzedania, będącego w posiadaniu PBG, pakietu akcji Rafako

Rząd ma kolejnego producenta e-busów. I wsparł prywatną spółkę Rafako

Rząd ma kolejnego producenta e-busów. I wsparł prywatną spółkę Rafako

Państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) sfinalizowała przejęcie biznesu autobusowego od spółki Rafako specjalizującej się w produkcji kotłów dla energetyki oraz w budowie infrastruktury dla branży gazowej.  ARP za 15 tys. zł kupi wszystkie udziały spółki Rafako EBUS, firmującej projekt

Rafako powołało K. Sawickiego na wiceprezesa, zmieni strategię

pozyskiwania kontraktów w oparciu o większe wykorzystanie instrumentów finansowych oferowanych przez podmioty z Grupy PFR, która poprzez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw objęła w 2017 roku pakiet akcji Rafako" - podano również. Zmiana strategii ma dotyczyć m.in

DM BOŚ obniżył wycenę Rafako do 4,7 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową akcji Rafako do 4,7 zł z 7,1, podtrzymując rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 9 listopada. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił

Rafako pozyskało umowy na ponad 790 mln zł od początku 2018 r.

. "W sytuacji prawie pełnego wykorzystania dostępnych limitów gwarancyjnych, taki rozwój portfela zamówień nie byłby możliwy bez pozyskania środków z rynku kapitałowego, za co jeszcze raz składamy podziękowania naszym akcjonariuszom. Jesteśmy przekonani, że inwestycja w akcje Rafako przyniesie

PBG i Rafako liczą na realizacje zbiorników LNG w kolejnych krajach

wybudować np. Estonia, dlatego grupa uważnie monitoruje rynki zagraniczne" - czytamy dalej. "Nowa strategia grupy przynosi oczekiwane efekty. PBG wyklucza sprzedaż akcji Rafako, skupiając się na budowaniu wartości tej spółki. Zresztą sprzedaż akcji wykluczają także

Gazociąg jamalski pod okiem nadzorcy z prywatnej firmy

W poniedziałek firma Rafako, która specjalizuje się w produkcji kotłów dla energetyki, poinformowała o zmianie zarządu swojej spółki E003B7, która na zlecenie koncernu energetycznego Tauron buduje nowy blok węglowy w elektrowni Jaworzno III. Głównym akcjonariuszem giełdowej Rafako jest grupa

Rafako spełniło warunek kontraktu w Indonezji, przygotowuje trzy kolejne oferty

. Niebagatelne znaczenie miało to, że w ramach ostatnio przeprowadzonej emisji akcji naszym drugim co do wielkości akcjonariuszem został podmiot właśnie z Grupy PFR. Dzięki zawartej umowie finansowania inwestycji, projekt ten jest dla Rafako całkowicie bezpieczny, jeśli chodzi o ryzyka finansowe. Z Indonezją

Jerzy Karney został powołany na stanowisko prezesa zarządu PBG

, najpilniejszego działania ze strony zarządu spółki wymaga uzgodnienie porozumienia z obligatariuszami oraz doprowadzenie do realizacji opóźnionych dezinwestycji. To jest kluczowe w perspektywie krótkoterminowej. To również powinno ochronić wartość aktywa strategicznego, jakim jest należący do spółki pakiet akcji

Rafako liczy na kontakty warte ponad 1,1 mld zł w br., zrewiduje strategię

Taurona Elektrowni Jaworzno. Według stanu na koniec czerwca, Rafako portfel kontraktów miał wartość łączną 792,3 mln zł. Zarząd podkreśla jednak, że "nie jest to koniec akcji ofertowej". "W związku z tak dynamicznym rozwojem portfela

DM BOŚ obniżył wycenę Rafako do 7,3 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

środę około 9.50 za akcję spółki płacono 5,86 zł, po spadku o 2,33% od ostatniego zamknięcia. "Spółka działa w trudnych warunkach rynkowych. Spółki Skarbu Państwa z sektora energetycznego wstrzymały przetargi, zmuszając Rafako do poszukiwania nowych możliwości. W naszej

Zysk netto Rafako spadł r/r do 2,2 mln zł w I kw. 2015 r.

mającym ujemny wpływ na wynik finansowe Grupy Rafako, niezwiązanym z działalnością operacyjną, była zapłata podatku dochodowego od zysku uzyskanego przez jednostkę dominującą ? Rafako S.A. w związku z transakcją zbycia akcji FPM S.A. w kwocie 2,2 mln zł. Po wyeliminowaniu tego czynnika, wynik netto Grupy

DM BOŚ obniżył wycenę Rafako do 9,3 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 19.08.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ Banku obniżyli cenę docelową akcji Rafako do 9,3 zł z 10,1 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 11 sierpnia. Rekomendacja została wydana przy

PBG miało 30,41 mln zł straty netto w 2017 r.; EBIT: -42,91 mln zł

oraz zerokuponowych obligacji w kwocie 19,2 mln zł. W wyniku zdarzeń jednorazowych, takich jak dokonanie odpisu aktualizującego wartość akcji Rafako w kwocie 65,2 mln zł, Spółka odnotowała stratę netto na poziomie 83,7 mln zł. Wartość ponad 33-procentowego pakietu akcji Rafako w prezentowanym

Rafako nie ma aktywów do zbycia, pozostawi także chińską spółkę

trudno zaistnieć, ze względu na dużą liczbę miejscowych podmiotów. Pod koniec lutego br. TDJ sfinalizowało nabycie 82,19% akcji FPM, należących dotychczas do grupy Rafako. FPM (dawniej Fabryka Palenisk Mechanicznych) jest dostawcą takich urządzeń, jak

Przegląd prasy

najtańsze od 2 miesięcy, złoty może jeszcze się umocnić --PBG chce sprzedać pakiet akcji Rafako, dający 33,32% głosów na walnym --Rząd przyjął nowelizację czasowo uchylającą stabilizującą regułę wydatkową --KE zatwierdziła

PBG miało 53,32 mln zł straty netto z dz. kont., 61,36 mln zł straty EBIT w 2018

układowych oraz wyemitowanych przez spółkę zerokuponowych obligacji w kwocie 18,2 mln zł oraz odpis aktualizujący wartość pakietu akcji spółki Rafako w kwocie 29,1 mln zł" - wyjaśnił Wiśniewski. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do

Rafako: Rozważamy ofertę publiczną wyłącznie na warunkach rynkowych

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Rafako zamierza przeprowadzić ewentualną nową emisję akcji na "czystych rynkowych zasadach", bez preferowania wybranych podmiotów, poinformowała agencję ISBnews prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. Dlatego prawo poboru dotychczasowych

Przegląd informacji ze spółek

600 000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje oferowane), podała spółka. BNP Paribas Bank Polska będzie rozwijał usługi walutowe w ramach szybkiej platformy walutowej FX Pl@net. Jednocześnie bank rezygnuje z marki

W Rafako się kotłuje. Zablokowany zakład i protestujący pracownicy

zastaw na 50 proc. plus jedną akcję Rafako posiadanych przez inną cypryjską spółkę - Multaros kontrolowaną przez spółkę-matkę PBG. Tego samego dnia Jerzy Wiśniewski, zarazem największy akcjonariusz PBG (upadła grupa budowlana kontroluje Rafako), własnym wekslem zabezpieczył

Przegląd informacji ze spółek

propozycję nominacji na prezesa Orange Hiszpania i odejdzie ze stanowiska prezesa Orange Polska z dniem 1 września 2020, podał operator. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła spółce Orbis na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym z dniem 26 czerwca br., podała Komisja

Przegląd informacji ze spółek

wypłaty to 1,28 zł na jedną akcję. Portfel zamówień grupy kapitałowej Rafako wynosił 2 559 mln zł na koniec 2019 roku, podała spółka. Sfinks Polska odnotował 18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019

Przegląd informacji ze spółek

Rumunii, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Holding dostrzega już ożywienie akcji kredytowej klientów, w największym stopniu - w Rumunii, dodał. Rafako intensywnie pracuje nad zawarciem z Grupą Tauron aneksu nr 8 do kontraktu na budowę bloku 910 MW w elektrowni Jaworzno III i

Przegląd informacji ze spółek

lipcu 2020 r. co oznacza wzrost o 8% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 4,7 mln zł (wzrost o 4% m/m). Rafako zawarło z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Rafako EBUS za cenę 15 tys. zł, a

Rafako: Kluczowym zadaniem pozyskiwanie zleceń przy zmniejszonej podaży na rynku

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Najważniejszym zadaniem Rafako na najbliższe miesiące jest budowa portfela zamówień, która odbywa się jednak w warunkach zmniejszonej podaży przetargów na rynek. Mimo tego spółka oczekuje, że wkrótce dojdzie do podpisania umów na łącznie ok. 600

Nieodwoływalny nominat Sasina? Dziwne problemy w gazociągu jamalskim

urzędnika resortu Sasina. Przeskok do Rafako, ale wciąż miejsce w radzie nadzorczej EuRoPol Gazu  W trzeciej dekadzie kwietnia okazało się, że Łukasz Hołubowski już nie pracuje w resorcie Jacka Sasina. Został wiceprezesem spółki E003B7, która należy do prywatnej firmy Rafako i zajmuje się budową

Rafako zdecyduje o dalszym finansowaniu po przyjęciu układu PBG

Warszawa, 30.03.2015 (ISBnews) - Rafako podejmie decyzje o ścieżkach przyszłego finansowania, w tym o ewentualnej emisji akcji, po głosowaniu nad układem w procesie upadłościowym spółki-matki PBG, wyznaczonym na koniec kwietnia, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 8 lipca --10:00: Konferencja Rafako nt. publicznej oferty akcji --11:00: Konferencja Hilti nt. trendów i planów rozwoju --16:00: Konferencja prasowa po zakończeniu dwudniowego posiedzenia

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzenia akcjonariuszy, które m.in. ma zdecydować o wyemitowaniu do 20 000 akcji serii F w ramach emisji prywatnej, podała spółka. Firma nie wyklucza również akwizycji, która pozwoliłaby na poszerzenie rynku obecnie oferowanych usług lub stanowiłaby wsparcie technologiczne nowych projektów

Rafako ofertuje w postępowaniach na projekty warte łącznie 2,5 mld zł

Warszawa, 08.07.2015 (ISBnews) - Rafako pracuje obecnie nad pozyskaniem projektów wartych łącznie 2,5 mld zł. Wybór wykonawców w tych postępowaniach powinien mieć miejsce jeszcze w tym roku, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. "

Przegląd prasy

Parkiet --W najbliższych tygodniach dolar ma odrobić choć część ostatnich strat wg ekspertów --Bijące rekordy cenowe złoto pociąga za sobą wzrost kursu srebra, a to z kolei notowania akcji KGHM Dziennik Gazeta Prawna

Robotnicy pod fabryką. Kocioł w Rafako

akcji raciborskiej spółki warty na giełdzie ponad ćwierć miliarda złotych został zastawiony na rzecz nieznanej cypryjskiej firmy Adaptorinvest, która za 5 mln euro ma znaleźć dla niej inwestora. Wieloletni prezes Rafako Wiesław Różacki został odwołany przez radę nadzorczą kierowaną przez Wiśniewskiego

Przegląd prasy

--Część spółek medycznych i biotechnologicznych już może mówić o udanym końcu lipca. Akcje firm są obecnie rozchwytywane przez inwestorów, którzy chcą się przygotować na potencjalne jeszcze większe zwyżki, spowodowane drugą falą pandemii Dziennik Gazeta Prawna

Przegląd informacji ze spółek

). Zarząd Mercor podjął uchwałę w sprawie zmiany propozycji z 3 lipca 2020 r., co do podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020 i obecnie rekomenduje przeznaczenie 3,91 mln zł na dywidendę (0,25 zł na akcję), podała spółka. Wcześniej zarząd zapowiedział, że będzie rekomendował pozostawienie zysku z

Przegląd informacji ze spółek

Work Service zakończył rozmowy z większością kluczowych akcjonariuszy, a właściciele posiadający łącznie 55,98% akcji uzgodnili warunki biznesowe ewentualnej sprzedaży akcji potencjalnemu nabywcy ? zagranicznemu inwestorowi branżowemu - po cenie 0,30 zł za akcję, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

Zwyczajne walne zgromadzenie PCC Rokita podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2017 r., w której postanowiło przeznaczyć 164,98 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, czyli 8,31 zł na jedną akcję, podała spółka. Wartość aktywów netto pod

Przegląd informacji ze spółek

kredytową na łączną kwotę 120 mln euro w formule ESG-linked loan, opartą na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, podała spółka. Prairie Mining Limited opublikowała memorandum informacyjne i rozpoczyna ofertę akcji

Zamet Industry wykona konstrukcję bloku w Elektrowni Jaworzno III za 35,9 mln zł

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Zamet Industry podpisał z E003B7 - spółką zależną Rafako - kontrakt na wykonanie konstrukcji stalowej bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Wartość zamówienia wynosi 35,9 mln zł netto, podał Zamet Industry. "

Przegląd informacji ze spółek

zł na akcję, podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ocenia, że wprowadzenie zmiany harmonogramu sesji giełdowej jest w obecnych warunkach bardzo trudne i niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne zarówno z organizacyjnego, jak i technicznego punktu

Rafako zastawili na Cyprze

, ale na razie nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Gdzie Racibórz, gdzie Cypr Wszystkie tropy w tej sprawie prowadzą na Cypr. Tam zarejestrowana jest spółka Multaros Trading. Do niej należy 50 proc. plus jedna akcji Rafako. Skąd akcje raciborskiej firmy

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Seco/Warwick podjął uchwałę w sprawie przedstawienia do rozpatrzenia walnemu zgromadzeniu spółki uchwały upoważniającej do skupu do 1 mln akcji własnych w celu ich umorzenia, podała spółka. Jeśli akcjonariusze zgodzą się na skup akcji własnych, to zarząd nie będzie

PBG przyjęło nowe propozycje układowe i skierowało je do sądu

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - PBG w upadłości układowej uzgodniło z przedstawicielami "niektórych wierzycieli" nowe propozycje układowe i złożyło je w sądzie, podała spółka. Nowe propozycje przewidują m.in. ustanowienie zastawu na akcjach Rafako

Kalendarium ISBnews

dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej ŚRODA, 8 lipca --10:00: Konferencja Rafako nt. publicznej oferty akcji --11:00: Konferencja Hilti nt. trendów i planów rozwoju --16:00: Konferencja

Przegląd informacji ze spółek

. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu ibis budget Toruń, która wynosiła 6,45 mln zł netto, wynosi łącznie 11 mln zł netto, co jest zgodne z pierwotnymi ustaleniami stron, podał Orbis. Konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa zawarło ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron

Przegląd prasy

. kont. w 2019 r. --Zarząd LiveChat Software proponuje 2,48 zł dywidendy na akcję razem z zaliczkami --Backlog Rafako wynosił 2,56 mld zł na koniec 2019 roku --Sfinks Polska miał 18 mln zł straty netto, 5,15 mln zł straty

KNF nałożyła na spółkę PBG karę w wysokości 800 tys. zł

upadłości układowej karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy złotych" ? czytamy w komunikacie. "W przedmiotowej sprawie Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę, której akcje są dopuszczone do obrotu na głównym rynku na

DM BOŚ dodał Budimex i Herculesa do 'top picks'

Warszawa, 25.01.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał Budimex i Herculesa. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Trakcję i Unibep

Przegląd informacji ze spółek

o przeprowadzeniu skupu akcji własnych oraz ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 1,5 mln akcji spółki po cenie 9,2 zł za sztukę, podała spółka. Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 8,5 USD/b w styczniu 2020 r. wobec 7,5 USD/b miesiąc wcześniej

Przegląd informacji ze spółek

giętkich o 25-30% r/r w III kw. 2017 r., podała spółka. Miraculum dokonało przydziału 11,51 mln akcji nowej emisji serii W. Łączna wartość emisji wyniosła 17,27 mln zł, podała spółka. Rafako nie zakłada znaczących zmian swojej strategii, ale zamierza

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Master Pharm ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszone 28 lipca 2020 r. przez Max Welt Holdings LP, Master Pharm, P. Klitę i R. Biskupa jest zgodne z interesem spółki, także w zakresie wycofania akcji z

Przegląd informacji ze spółek

zł w ub. r. wobec 85,8 mln zł rok wcześniej. Work Service podpisał warunkową umowę inwestycyjną z Gi Group, podała spółka. Gi Group planuje przejęcie kontrolnego pakietu akcji spółki i zgodnie z umową dofinansuje Work Service kwotą w wysokości 210,2 mln zł, podał Work

Przegląd prasy

przeznaczyć 164,98 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, czyli 8,31 zł na jedną akcję, podała spółka. --Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) według stanu wyceny na 29 marca 2018 r. wyniosła 16 659,6 mln zł, podała spółka

Trzy oferty złożono w przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C

Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Oferty w przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C złożyło trzech oferentów: China Power Engineering Consulting Group Co., konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems S.A.S. oraz konsorcjum Polimex-Mostostal i Rafako, poinformowała Energa

Przegląd prasy

--Prezes Orange Polska: Decyzja o wyborze dostawcy infrastruktury 5G - po aukcji, zależna od wielu czynników Parkiet --Trigon DM: Fundusze inwestycyjne kupiły akcje na GPW za ok. 100 mln zł w grudniu -- Prezes Orange Polska

Przegląd prasy

wypłaty --Cyfrowy Polsat rekomenduje wypłatę 0,93 zł dywidendy na akcję --Rafako miało 1,31 mln zł zysku netto, 1,34 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. --KGHM ma umowę emisyjną z instytucjami dot. programu obligacji do 4 mld

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 6,04% m/m do 690,75 pkt w maju

Przeźmierowie pozytywnie zareagowały na przejęcie spółki Agnes S.A., co wzmocniło pozytywne nastawienie inwestorów do spółek związanych z branżą budowlaną. Drugie miejsce w tym rankingu przypadło spółce Rafako za miesięczny wzrost na poziomie 87,90%. Akcje spółki, która zaliczyła

DM BOŚ dodał Orlen, Inter Cars, Comp, Herkulesa, Rafako i Trakcję do 'top picks'

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał PKN Orlen, Inter Cars, Comp, Herkulesa, Rafako i Trakcję. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Farmacol

Przegląd prasy

wódki - co ma dać budżetowi 0,5 mld zł --Glovo, które przejęło serwis PizzaPortal od AmRestu za ponad 30 mln euro, ma zostać liderem polskiego rynku najpóźniej na przełomie 2020/ 2021 --Prezes ING BSK: Dynamika akcji kredytowej w 2020 r

Przegląd informacji ze spółek

wiceprezes spółki E003B7 z Grupy Rafako, odpowiedzialnej za budowę bloku, Łukasz Hołubowski. Master Pharm podjął decyzję o zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych po cenie 2 - 4,5 zł za jedną akcję, podała spółka. Walne zdecyduje o

Przegląd informacji ze spółek

Novaturas odnotował 1,89 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,59 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje

Przegląd informacji ze spółek

Amika chce skupić nie więcej niż 250 tys. akcji własnych po cenie 120 zł za sztukę, poinformowała spółka. Akcje Creepy Jar zadebiutują na rynku NewConnect w poniedziałek, 6 sierpnia, podała spółka. Na 29 sierpnia planowana jest premiera gry "

Przegląd informacji ze spółek

Wikana odnotowała 0,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wartość portfela zamówień grupy Rafako wynosiła 3 160 mln

RN PBG zobowiązała zarząd do przekazania ostatecznych propoz.układowych do 24 IV

nadzorcza wyraziła akceptację dla przedstawionej przez zarząd aktualizacji propozycji układowych (?) w zakresie, w jakim dotyczy ona ustanowienia zastawów na wszystkich posiadanych przez PBG (pośrednio i bezpośrednio) akcjach Rafako na rzecz wszystkich wierzycieli, których wierzytelności objęte są układem

W Lotosie kolejny menedżer z ekipy Obajtka

prywatnej firmy Rafako, która zajmuje się budową elektrowni Jaworzno III dla koncernu energetycznego Tauron. Ten koncern także jest nadzorowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, którym kieruje wicepremier Jacek Sasin.  Ekipa Obajtka w Lotosie Daniel Obajtek zaraz po powołaniu na szefa Orlenu

Przegląd prasy

akcję za 2018 --Hubstyle miało 9,74 mln zł straty netto z dz. kont. w 2018 r. --BBI Development miało 17,79 mln zł straty netto, 5,06 mln zł straty EBIT w 2018 r. --Portfel zamówień Rafako wynosił 2,82 mld zł wg stanu na

Przegląd prasy

postępowanie egzekucyjne na należących do PBG akcjach Rafako --Stelmet dokonał odpisu na 30,7 mln zł, który obniży wynik r. obr. 2018/2019 --Marcus Preston delegowany do wykonywania obowiązków członka zarządu Work Service --CD

Przegląd informacji ze spółek

2020/2021 roku osiągnie break-even na poziomie operacyjnym. Spółka rozpoczęła dziś emisję akcji, z której chce pozyskać 4 mln zł, poinformował prezes Marcin Kaszuba Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) odnotowuje w tym roku rekordową sprzedaż w segmencie klienta

Strata netto PBG zwiększyła się r/r do 177,58 mln zł w 2015 r.

finansowe (pomniejszone o przychody finansowe) w wysokości 171,2 mln zł (których wartość wynika przede wszystkim z dokonania przez spółkę odpisu aktualizującego wartości inwestycji w akcje Rafako w kwocie 137,2 mln zł), strata netto w 2015 roku wyniosła 267,53 mln zł w porównaniu do straty na poziomie 54,46

Przegląd prasy

--MR przygotowało zalecenia m.in. dla siłowni, solariów i basenów --Wasko rekomenduje wypłatę 0,02 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. --PFR: 227,5 tys. firm otrzymało 43 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej

Przegląd prasy

wewnętrzne z wykorzystaniem robotyki. --Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Rafako oraz Rafako Ebus wystartowały w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na opracowanie i dostawę innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego

Przegląd informacji ze spółek

procesy wewnętrzne z wykorzystaniem robotyki. Nowe oprogramowanie klasy RPA (Robotics Process Automation) zostało stworzone w całości przez ING, podał bank. Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Rafako oraz Rafako Ebus wystartowały w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR

Przegląd prasy

wycofanie akcji z obrotu na GPW 26 czerwca --KE: Wkład źródeł morskich w produkcję energii może wynieść 35% do 2050 r. --Sąd otworzył postępowanie sanacyjne dla spółki zależnej OT Logistics --Branża lotnicza apeluje o szybkie

120 dni dla Opola. Czy nowe bloki elektrowni mają szansę powstać?

BP udzieli gwarancji? Rafako należy do zbankrutowanego konsorcjum budowlanego PBG, jest jego najcenniejszą częścią, jedyną, która ma w tej chwili jakąś wartość. Wysoki rangą bankowiec powiedział nam, że po numerze, jaki właściciel PBG Jerzy Wiśniewski wyciął, zastawiając akcje Rafako na rzecz

Chińczycy wchodzą w europejską energetykę. Będą budowali w Jaworznie

zapory na świecie... przejęła tam kontrolę nad miejscowym czempionem - EDP. Portugalski rząd sprzedał swój pakiet akcji za 2,7 mld euro, żeby podreperować nadwerężony kryzysem budżet. Kolejnym miejscem, gdzie chińskie firmy mogą mocno zaznaczyć swoją obecność, jest właśnie

Przegląd prasy

. Dziennik Gazeta Prawna --W ciągu kilku dni kierowcy pojadą nowym odcinkiem A2 na wschód od Warszawy (od węzła Lubelska do obwodnicy Mińska Maz.); cała sieć ma być gotowa do 2025 r. Puls Biznesu --Na akcjach firm z niektórych

Przegląd prasy

% więcej niż rok wcześniej ISBnews --Amika chce skupić do 250 tys. akcji własnych po 120 zł za sztukę --Creepy Jar zadebiutuje na NewConnect 6 sierpnia --PGE podniosła szacunek zysku netto za I poł

Przegląd informacji ze spółek

Rafako zostało zakwalifikowane do III fazy projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) "Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200MWe", którego celem jest opracowanie innowacyjnej, nowatorskiej

Przegląd informacji ze spółek

maksymalnie 500 tys. akcji w celu umorzenia, za kwotę nie wyższą niż 2 mln zł, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 16,3% r/r do 668,7 mln zł w sierpniu 2018 r

Przegląd prasy

obecnie ISBnews --OEX otrzymał oferty sprzedaży na łącznie 1,38 mln akcji, stopa alokacji 30,4% --CPK chce przystąpić do prac nad master planem lotniska w połowie 2020 r. --Indeks WIG20 spadł o 1,7