akcji pozyskała

Ryvu Therapeutics pozyskało ponad 143 mln zł z emisji akcji serii I

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Ryvu Therapeutics uplasowała wszystkie z 2 384 245 oferowanych akcji serii I po cenie emisyjnej wynoszącej 60 zł i pozyskała od inwestorów ponad 143 mln zł, podała spółka. W ramach przeprowadzonej oferty publicznej

Milton Essex przydzielił wszystkie akcje w ofercie publ., pozyskał 3,71 mln zł

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Milton Essex dokonał przydziału 2 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, wyemitowanych w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii L wynosi 3 712

Zapisy na 499 999 akcji Moonlit ruszają dzisiaj, spółka chce pozyskać 2,5 mln zł

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Zapisy na 499 999 nowych akcji Moonlit potrwają w dniach 11-25 sierpnia, podała spółka. Moonlit chce pozyskać z drugiej oferty publicznej 2,5 mln zł, które planuje przeznaczyć m.in. na dokończenie i produkcję symulatorów "Model Builder"

Polkon pozyskał 0,8 mln zł w II transzy emisji akcji, łącznie 2 mln zł

pozyskała 2 mln zł. "Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, z jak licznym zainteresowaniem inwestorów spotkała się nasza emisja akcji i kampania crowdinvestingu. Dzięki nim spełniliśmy zakładany cel i pozyskaliśmy łącznie 2 mln zł. Jest to dla nas bardzo ważne potwierdzenie tego

United Label pozyskał 3 mln zł w pierwszej transzy emisji akcji

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Grupa INC zakończyła pierwszą transzę emisji akcji United Label, skierowaną do dużych inwestorów, w której pozyskała 3 mln zł, podała spółka. Druga transza emisji akcji, o wartości 1,4 mln zł, rozpocznie się 1 lipca w formie publicznej kampanii

Spółka Marie Zélie rozpoczęła emisję akcji serii J, chce pozyskać 0,5 mln zł

Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Marie Zélie - gdańska spółka odzieżowa - rozpoczęła emisję 2 600 akcji serii J w ramach oferty publicznej, z której chce pozyskać 0,5 mln zł, podała spółka. "Zdecydowaliśmy o uruchomieniu bieżącej emisji w

Immofinanz pozyskał ok. 356 mln euro z emisji akcji i obligacji zamiennych

akcje o wartości 120 mln euro, podano także. Cena emisyjna akcji wynosiła 15,31 euro za sztukę. "Immofinanz AG zamierza przeznaczyć pozyskane środki netto na refinansowanie wierzytelności finansowych, wykorzystanie ewentualnych szans wzrostu

Gaming Factory przydzieliło wszystkie akcje w IPO i pozyskało ponad 17 mln zł

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Gaming Factory przydzieliło wszystkie akcje oferowane w pierwszej publicznej ofercie akcji (IPO), podała spółka. Przedmiotem emisji było 1 100 000 nowo emitowanych akcji serii E, a przedmiotem sprzedaży 275 000 istniejących akcji serii B. Cena

Polkon pozyskał 1,2 mln zł w I transzy emisji akcji i ropoczyna crowdfunding

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Polkon zakończył pierwszą transzę emisji akcji skierowaną do dużych inwestorów, w której pozyskał 1,2 mln zł, podała spółka. Druga transza emisji akcji, o wartości 2 mln zł, rozpoczyna się dziś w formie publicznej kampanii crowdinvestingowej na

United Label pozyskał 1,4 mln zł w II transzy emisji akcji, łącznie 4,4 mln zł

przeznaczyć na szybszy rozwój spółki, poprzez pozyskanie nowych gier do naszego portfolio wydawniczego oraz na finalizację prac nad obecnymi produkcjami. Naszym celem jest możliwie szybkie wprowadzenie akcji na NewConnect i osiągnięcie spodziewanych wolumenów sprzedaży z gier, które będą miały premiery w tym

mPay liczy, że poprzez obecną emisję akcji pozyska odpowiednich inwestorów

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - mPay chciałby jesienią tego roku zakończyć emisję akcji o wartości 2-6 mln zł i pozyskać inwestorów finansowych lub branżowych, poinformował ISBnews prezes Grupy Lew, inwestora strategicznego mPay, Andrzej Basiak

Incuvo rozpoczęło drugą transzę emisji akcji, chce pozyskać 0,7 mln zł

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Incuvo rozpoczyna dziś drugą transzę emisji akcji, z której chce pozyskać od inwestorów 0,7 mln zł, podała spółka. Zapisy i wpłaty będą przyjmowane bezpośrednio przez spółkę, a minimalny zapis na akcje może wynieść 2,5 tys. zł, a maksymalny 25

Grow Uperion pozyskał 0,5 mln zł w II transzy emisji akcji, łącznie 1 mln zł

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Grow Uperion zakończył kampanię crowdinvestingową przeprowadzoną na platformie CrowdConnect.pl pozyskując w ramach II transzy środki o wartości 0,5 mln zł, podała spółka. W ramach całej oferty publicznej spółka pozyskała 1 mln zł. W 2021 roku

Punch Punk Games rozpoczął emisję akcji, chce pozyskać 1,5 mln zł

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Punch Punk Games rozpoczął emisję akcji - chce pozyskać w dwóch transzach 1,5 mln zł, podała spółka. Pierwsza z nich kierowana jest do członków klubu149. Zapisy potrwają do 8 czerwca. Dzień później na platformie CrowdConnect.pl rozpocznie się

Mercor chce pozyskać inwestora finansowego w zamian za nowe akcje

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - W ramach przeglądu opcji strategicznych Mercor uznał pozyskanie inwestora finansowego poprzez emisję akcji w liczbie nie większej niż 19,99% istniejących i dopuszczonych do obrotu na GPW za najkorzystniejsze dla dalszego rozwoju, podała spółka

Art Games Studio pozyskał z emisji akcji serii E 900 tys. zł

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Art Games Studio pozyskał z emisji akcji serii E 900 tys. zł, a środki te zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych, zaplanowanych na lata 2020-2022, podała spółka. "Z satysfakcją informujemy o

Incuvo chce pozyskać 2,8 mln zł z emisji akcji i wejść na NewConnect w br.

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Spółka Incuvo z branży gier wideo, której specjalizacją jest produkcja i portowanie projektów na urządzenia VR, planuje przeprowadzić w przyszłym tygodniu emisję akcji w formie crowdinvestingu, z której chce pozyskać łącznie 2,8 mln zł i jeszcze

CCC uplasowało 13,7 mln akcji nowej emisji i pozyskało 506,9 mln zł

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - CCC uplasowało wszystkie oferowane tj. 13,7 mln akcji nowej emisji, podała spółka. Cena emisyjna akcji została ustalona na 37 zł, co oznacza, że spółka pozyskała z emisji 506,9 mln zł. Nowe środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie kapitału

United Label chce pozyskać 4 mln zł z emisji akcji i wejść na NewConnect

pozyskać z emisji akcji ok. 4 mln zł. "Zarząd spółki CI Games zawiadamia, że walne zgromadzenie akcjonariuszy zależnej spółki wydawniczej United Label zdecydowało o przeprowadzeniu emisji do 350 000 akcji serii B oraz rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie akcji do

Ryvu Therapeutics chce pozyskać ok. 150 mln zł z emisji akcji

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Ryvu Therapeutics zamierza pozyskać ok. 150 mln zł z emisji maksymalnie 2 384 245 akcji, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu. W ramach strategii kluczowych projektów badawczych na lata 2020-2022

Grupa INC chce pozyskać dla Detalion Games 1,4 mln zł z emisji akcji

działanie ma zapewnić dywersyfikację przychodów spółki, podano także. "Oferta akcji Detalion Games to kolejny projekt gamingowy, który realizujemy w ostatnich miesiącach. Podpisaliśmy również umowę ze spółką Play2Chill, którą wesprzemy w pozyskaniu finansowania. Studio

Grupa INC pozyskała dla GenXone 4,14 mln zł z emisji akcji

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Grupa INC zakończyła prywatną emisję akcji GenXone. Dom Maklerski INC pełnił funkcję oferującego w procesie prywatnej emisji akcji, w wyniku której GenXone pozyskała 4,14 mln zł, podał INC. GenXone jest spółką

MedApp chce pozyskać ok. 2,7 mln zł w ramach oferty publicznej akcji

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - MedApp rozpoczął ofertę publiczną 4 mln akcji serii G po cenie emisyjnej 0,67 zł, planuje pozyskać do 2,68 mln zł, podała spółka. Środki pozyskane z emisji pozwolą zwiększyć nakłady inwestycyjne na dalszy rozwój produktów (CarnaLife Holo i

Jujubee pozyska 300 tys. zł w wyniku objęcia akcji serii I

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Jujubee pozyska 300 tys. zł w wyniku objęcia 150 tys. akcji po 2 zł za sztukę, podała spółka. Akcje zostały objęte przez menedżerów. "Doszło do zawarcia umów objęcia 150 000 akcji serii I, o wartości nominalnej

The Dust pozyskał 1,8 mln zł brutto dzięki emisji 225 tys. akcji serii E

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - The Dust zawarł z trzema inwestorami umowy objęcia przez tych inwestorów łącznie 225 000 akcji serii E, podała spółka. Cena emisyjna za 1 akcję wynosiła 8 zł, co oznacza pozyskanie przez spółkę środków pieniężnych w wysokości 1,8 mln zł (kwota

CM International rozpoczął publiczną ofertę akcji, chce pozyskać ok. 4,25 mln zł

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - CM International rozpoczął zapisy na akcje serii D w ramach publicznej oferty, z której chce pozyskać ok. 4,25 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na poprawę infrastruktury produkcyjnej, rozbudowę działu IT oraz R&D

Browar Brodacz rozpoczął kolejną emisję akcji, chce pozyskać 2,64 mln zł

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Browar Brodacz chce pozyskać na rozwój sieci dystrybucji 2,64 mln zł z emisji crowdfundingowej na platformie akcjabroda.pl, poinformował ISBnews prezes Tomasz Brzostowski. Zapisy na akcje potrwają do 2 marca 2020 r

Data Walk pozyska 15 mln zł z emisji 327 tys. akcji serii N

dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Z emisji akcji serii N Data Walk pozyska 15 042 000 zł. "Cena emisyjna jednej akcji serii N jest równa 46 zł, w związku z czym w wyniku emisji akcji serii N spółka pozyska 15 042 000 zł. Zgodnie z zawartymi umowami objęcia akcji wkład

DataWalk pozyskał 15 mln zł w ramach emisji akcji serii N

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - DataWalk pozyskał 15,04 mln zł w ramach subskrypcji prywatnej akcji serii N, podała spółka. Subskrypcja prywatna obejmowała 327 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Akcje serii N zostały objęte po cenie

TXM pozyska z emisji akcji i obligacji 31,9 mln zł

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - TXM sfinalizował dokapitalizowanie spółki poprzez emisję akcji i obligacji o łącznej wartości 31,9 mln zł, podała spółka. Zarząd poinformował także o podpisaniu z bankami finansującymi umów zmieniających, które gwarantują spółce utrzymanie linii

Globalworth przydzieliło akcje w ofercie prywatnej, pozyskało 450 mln euro

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Globalworth Poland Real Estate (d. Griffin Premium RE) przydzieliło akcje nowej emisji, oferowanej w ofercie prywatnej i pozyskało 450 000 000,28 euro, podała spółka. "Wyniki oferty prywatnej są następujące: 95

NWZ Trakcji zdecyduje 13 IX o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

oraz akcji serii C, jest zapewnienie sprawnego, szybkiego i możliwie jak najmniej kosztownego pozyskania przez spółkę kapitału, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności akcji serii B oraz akcji serii C, dzięki możliwości skierowania ofert ich nabycia do szerszej grupy zarówno aktualnych, jak i

Scope Fluidics chce pozyskać 16,2 mln zł z emisji akcji, podtrzymuje harmonogram

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Scope Fluidics podtrzymuje gotowość do komercjalizacji systemu PCR|ONE w połowie 2020 r. Spółka zwołała na 10 grudnia zgromadzenie wspólników, które ma zdecydować o emisji do 231 540 akcji, skierowanej do największego akcjonariusza - Total FIZ

NWZ Trakcji zdecyduje 9 VIII o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

jako sposobu na przeprowadzenie emisji akcji serii B oraz akcji serii C, jest zapewnienie sprawnego, szybkiego i możliwie jak najmniej kosztownego pozyskania przez spółkę kapitału, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności akcji serii B oraz akcji serii C, dzięki możliwości skierowania ofert ich nabycia

XTPL pozyskał 10,14 mln zł z emisji akcji serii S, inwestorzy objęli całą pulę

Niemiec, do grona naszych akcjonariuszy dołączyli również nowi zachodni inwestorzy. W sumie podmioty zagraniczne objęły prawie połowę oferowanych akcji. Dzięki temu XTPL nie tylko pozyskało środki na wzmocnienie działań w obszarze rozwoju biznesu, ale również dokonało dalszego umiędzynarodowienia

CI Games pozyskał ponad 9,7 mln zł z publicznej oferty akcji

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - CI Games zakończył ofertę publiczną i przydzielił 10,8 mln nowych akcji. Cena emisyjna została ustalona na 0,9 zł, co oznacza, że spółka pozyskała łącznie ponad 9,7 mln zł, podała spółka. Środki przeznaczy na powiększenie wewnętrznego zespołu

Carbon Studio przydzielił wszystkie akcje nowej emisji i pozyskał 2,7 mln zł

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Carbon Studio przydzielił wszystkie akcje nowej emisji i pozyskał 2,7 mln zł, podała spółka. Redukcja w transzy małych inwestorów wyniosła 18,3%. Na przełomie III i IV kwartału spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect

Legimi pozyskało 1,98 mln zł z emisji akcji na przejęcie Readfy GmbH

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Legimi zakończyło publiczną ofertę akcji serii G, w ramach której pozyskało 1,98 mln zł, podała spółka. Kwota w pełni wystarczy na realizację kluczowego celu emisyjnego - przejęcie niemieckiej spółki Readfy GmbH. W

Huckleberry Games pozyskało 1,5 mln zł z emisji akcji serii F

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Huckleberry Games pozyskało 1,5 mln zł z emisji akcji serii F, podała spółka. Środki zostaną przeznaczone na realizację nowej strategii operacyjnej, kontynuowanie prac nad grą "Edengrad" oraz na realizację nowych projektów rozwojowych

Starward Industries pozyskało 2,7 mln zł w ramach emisji akcji serii G

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Starward Industries pozyskało 2,7 mln zł w ramach prywatnej emisji akcji serii G, podała spółka. W najbliższych tygodniach przedstawi szczegóły związane z planowanym wejściem na New Connect. Od prawie roku zespół

Cormay przeanalizuje warianty pozyskania finansowania, m.in. emisję akcji

Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - PZ Cormay przeanalizuje ewentualne warianty pozyskania finansowania w związku z koniecznością kontynuowania programu inwestycyjnego grupy, w tym prywatnej emisji akcji, podała spółka. Decyzje w tej sprawie powinny zostać podjęte w ciągu dwóch

Kool2Play pozyskał 2,5 mln zł z emisji akcji serii D

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Kool2Play przydzielił wszystkie akcje oferowane w pierwszej publicznej ofercie pozyskując 2,5 mln zł, podała spółka. Debiut na NewConnect firma planuje na przełomie III i IV kw. 2020 r. "Byliśmy pewni, że emisja

Boruta-Zachem rozpoczyna publiczną ofertę akcji; chce pozyskać 10,6 mln zł

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Boruta-Zachem opublikował memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji z zachowaniem prawa poboru, podała spółka. Celem jest pozyskanie z emisji ok. 10,6 mln zł na zasilenie kapitału obrotowego, a także jako

CI Games chce pozyskać ok. 11 mln zł z emisji akcji w I połowie czerwca

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - CI Games zdecydował o emisji nie więcej niż 12 mln akcji serii H po cenie emisyjnej nie niższej niż 0,9 zł i nie wyższej niż 1 zł, podała spółka. W ramach oferty CI Games chce pozyskać od inwestorów ok. 11 mln zł na zwiększenie swojej skali

Pharmena przydzieliła ok. 2,2 mln akcji serii E, pozyskała 13,1 mln zł

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Pharmena przydzieliła niemal 2,2 mln oferowanych akcji serii E z zachowaniem prawa poboru, pozyskując od inwestorów 13,1 mln zł, podała spółka. Pozyskanie środków pozwoli zrealizować założenia strategii spółki, której kluczowym celem jest

Jujubee wyemitowało 100 tys. akcji serii G bez pp, pozyska 0,5 mln zł

poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom, podała spółka. W osobnym komunikacie Jujubee podało, że akcje zostały objęte i spółka pozyska w wyniku emisji 500 tys. zł. "Wyłączenie prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy jest

Serinus Energy pozyskał 3 mln USD z emisji akcji i warrantów

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Serinus Energy przeprowadził emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych o łącznej wartości 3 mln USD, podała spółka. Pozyskane środki zostaną wykorzystane w celu dokonania spłaty 2,9 mln USD na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR

Selvita uplasowała wszystkie akcje serii C, pozyskała 90,6 mln zł

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Selvita dokonała przydziału wszystkich oferowanych przez spółkę 2 384 245 akcji zwykłych na okaziciela serii C, pozyskując 90,6 mln zł, podała spółka. Cena emisyjna akcji została ustalona na 38 zł. "Sukces emisji

Legimi chce pozyskać do 4 mln zł na rozwój, dziś ruszyły zapisy na akcje serii G

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - Legimi zamierza pozyskać do 4 mln zł w ramach publicznej emisji akcji. Głównym celem emisji jest rozwój działalności na rynku niemieckim, w tym finalizacja transakcji przejęcia spółki Readfy. Zapisy na akcje serii G ruszyły dzisiaj i potrwają do

Robyg pozyskał 78,93 mln zł z emisji akcji serii H

Warszawa, 21.06.2017 (ISBnews) - Grupa Robyg zakończyła prywatną emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H, z której pozyskała 78,93 mln zł. Przydzielono w sumie 26 309 199 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 3 zł za akcję, podała spółka. "W

DataWalk rozpoczął ofertę publiczną akcji, chce pozyskać do 57,6 mln zł

Warszawa, 27.12.2018 (ISBnews) - DataWalk rozpoczął dziś publikacją prospektu ofertę publiczną do 1,35 mln nowych akcji z zamiarem przejścia na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Wpływy netto z emisji wyniosą do 57,6 mln zł, podała spółka w prospekcie

Silvair przydzielił 1,18 mln akcji i pozyskał ponad 20 mln zł z IPO

Warszawa, 19.07.2018 (ISBnews) - Silvair Inc. przydzielił 1 184 910 nowych akcji w ramach oferty publicznej i pozyskał ponad 20 mln zł brutto na rozwój, podała spółka. ?W ramach oferty publicznej 34 910 akcji zostało przydzielone inwestorom

Zapisy na akcje CI Games ruszą 4 czerwca, spółka chce pozyskać ok. 10 mln zł 

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Zapisy na maksymalnie 12 mln akcji CI Games emitowanych w ramach kapitału docelowego potrwają od 4 do 10 czerwca. Cena maksymalna została ustalona na 1 zł. CI Games chce pozyskać od inwestorów około 10 mln zł na powiększenie wewnętrznego zespołu

Rusza oferta publiczna akcji Etno Cafe, spółka liczy na pozyskanie 5 mln zł

Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Etno Cafe rozpoczyna dzisiaj ofertę do 12 820 akcji nowej emisji serii D, z których planuje pozyskać 5 mln zł. poinformowała spółka. Oferta crowdfundingowa Etno Cafe prowadzona na platformie Crowdway.pl potrwa do 10 września

ML System przydzielił wszystkie akcje serii C, pozyskał 34,6 mln zł

Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - ML System przydzielił wszystkie akcje nowej emisji serii C, poinformowała spółka. Pozyskał z emisji 34,6 mln zł, które przeznaczy na realizację innowacyjnych projektów poszerzających ofertę produktową. Inwestorom

Boruta-Zachem chce pozyskać ok. 5 mln zł z emisji do 25 mln akcji serii D bez pp

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Boruta-Zachem chce pozyskać z emisji akcji serii D ok. 5 mln zł, które zamierza przeznaczyć m.in. na poprawę płynności oraz wkład własnyn inwestycji w centrum B+R spółki zależnej, poinformował ISBnews wiceprezes Marcin Pawlikowski

Browar Brodacz chce pozyskać 4 mln zł z emisji akcji na inwestycje

Karpacz, 28.05.2018 (ISBnews) - Browar Brodacz chce pozyskać 4 mln zł z emisji akcji na budowę własnego browaru, poinformował ISBnews prezes Brodacz SA Tomasz Brzostowski. "Z emisji akcji chcemy pozyskać 4 mln zł na wybudowanie własnego browaru

Biuro Inwestycji Kapitałowych przydzieliło wszystkie akcje, pozyskało 20,3mln zł

kapitału będzie się on dzielił na 4,13 mln akcji. "Jesteśmy bardzo zadowoleni z dużego zainteresowania inwestorów zakupem oferowanych przez nas akcji w ramach IPO. Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie. Pozyskane środki zamierzamy od razu wykorzystać na realizację

Spółka z grupy PlayWay pozyskała 8 mln zł w ramach emisji akcji

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Creativeforge Games (CFG) z grupy PlayWay pozyskała 8 mln zł z prywatnej emisji akcji serii K na produkcję kolejnej gry, poinformowała spółka. "Nowe akcje stanowią 25% w podwyższonym kapitale zakładowym CFG (po

Prime Minerals pozyskał 6 mln zł z ofery prywatnej akcji

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Prime Minerals dokonał przydziału 200 00 akcji i pozyskał 6 mln zł w prywatnej ofercie akcji serii G, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii G wynosiła 30 zł. Subskrypcja została przeprowadzona w dniach 18 kwietnia

XTPL pozyskało 9,25 mln zł z subskrypcji prywatnej akcji serii T

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - XTPL zakończyło subskrypcję prywatną akcji serii T, pozyskując 9 250 000 zł, podała spółka. "Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny

Auga chce pozyskać 20 mln euro z emisji akcji na przejęcia i rozwój

Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Auga group zdecydowała o rozpoczęciu procesu pozyskania dodatkowego kapitału poprzez ofertę publiczną akcji celem pozyskania 20 mln euro na finansowanie trwających przejęć i inwestowanie w dalszy rozwój biznesu. Intencją jest przeprowadzenie

Creepy Jar przydzielił wszystkie akcje nowej emisji, pozyskał 2,1 mln zł

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Creepy Jar dokonał przydziału 32 354 akcji nowej emisji serii C, poinformowała spółka. Z publicznej oferty spółka pozyskała 2,1 mln zł. Redukcja w transzy detalicznej wyniosła 38,5%. W transzy inwestorów instytucjonalnych sprzedano 30 973 akcji

Oferta publ. akcji NanoGroup ruszy we wtorek, spółka chce pozyskać ok. 45 mln zł

opublikowana cena maksymalna akcji w ofercie. Spółka planuje pozyskać z emisji akcji serii F ok. 45 mln zł. Całkowite szacunkowe koszty oferty wyniosą maksymalnie ok. 2 887 tys. zł. Akcje oferowane są inwestorom w dwóch transzach: w transzy inwestorów

7Levels przydzielił wszystkie akcje nowej emisji i pozyskał 1,5 mln zł

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - 7Levels dokonał przydziału 25 tys. akcji nowej emisji serii C i w efekcie z publicznej oferty spółka pozyskała 1,5 mln zł, podano w komunikacie. "Jesteśmy zadowoleni, że wszystkie akcje nowej emisji znalazły

Selvita planuje wtórną ofertę akcji na I kw. 2018 r., chce pozyskać 140 mln zł

Warszawa, 22.01.2018 (ISBnews) - Selvita potwierdziła zamiar przeprowadzenia wtórnej oferty publicznej akcji, w której planuje zaoferować do 2,2 mln akcji nowej emisji i oczekuje, że pozyska 140 mln zł netto, podała spółka. Środki z emisji posłużą do realizacji strategii

Hortico pozyskało 1,6 mln zł z emisji akcji serii C

Warszawa, 09.10.2015 (ISBnews) - Hortico przeprowadziło emisję akcji serii C, z której pozyskało 1,677 mln zł. W subskrypcji prywatnej objętych zostało 559 tys. akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 3 zł za sztukę, poinformowała spółka. "Inwestorzy

Robyg pozyska z emisji akcji łącznie ok. 80 mln zł na nowe inwestycje

, podała spółka. Robyg pozyska łącznie ok. 80 mln zł, które zostaną przeznaczone na nowe inwestycje w Krakowie lub we Wrocławiu. ?Nowo wyemitowane akcje nie będą uczestniczyć w podziale zysku za 2016 rok. Popyt znacząco przewyższył oferowaną liczbę akcji. Spółka pozyska łącznie

GLG Pharma pozyskała 2,93 mln zł z prywatnej emisji akcji serii F

Warszawa, 14.07.2017 (ISBnews) - GLG Pharma zakończyła prywatną emisję akcji serii F, z której pozyskała zakładaną kwotę 2,93 mln zł, poinformowała spółka. Środki posłużą realizacji projektu TNBC, a także przygotowaniu do rozpoczęcia kolejnych projektów onkologicznych

Grodno pozyskało 4,8 mln zł z oferty prywatnej akcji

Warszawa, 07.05.2015 (ISBnews) - Grodno pozyskało 4,8 mln zł na dalszy rozwój z prywatnej emisji 1,2 mln akcji, podała spółka. Cena jednej akcji wynosiła 4 zł. "W ofercie prywatnej Grodno sprzedało 1,2 mln akcji i pozyskało 4,8 mln zł, tj. 4 zł

Famur chce pozyskać 400 mln zł z emisji akcji na działania połączeniowe

Katowice, 09.05.2017 (ISBnews) - Famur chce pozyskać 400 mln zł z emisji akcji skierowanej do wybranych inwestorów celem przejęcia akcji Kopeksu, Fugo i działania związane z integracją, poinformowała dyrektor finansowa Olga Panek. Proces ten ma być przeprowadzony najpóźniej do

Echo Polska Properties z emisji nowych akcji pozyskało ok. 150 mln euro

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Echo Polska Properties (EPP) w czasie przyspieszonego book-buildingu (ABB) na giełdzie w Johannesburgu pozyskała 2,2 mld ZAR, czyli ok. 150 mln euro, podała spółka. EPP uplasowała 118 918 918 nowych akcji po cenie 18,50 randów za akcję

PBG pozyskało ponad 892 tys. zł z emisji akcji serii C, debiut na NC w II kw.

Warszawa, 05.03.2018 (ISBnews) - Prime Bit Games (PBG), wchodzące w skład notowanej na rynku NewConnect grupy Midven, zakończyło emisję akcji, pozyskując 892 249 zł na dalszy rozwój, podała spółka. Łącznie w ostatnio przeprowadzonych emisjach serii B i C pozyskano 1,7 mln zł

Parcel Technik chce pozyskać z emisji akcji z prawem poboru 5 mln zł w br.

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Parcel Technik - spółka należąca do Grupy Midven - planuje w tym roku przeprowadzić emisję akcji serii D z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, poinformowała spółka. Dzięki pozyskaniu do 5 mln zł i zastosowaniu dźwigni finansowej

Reino Capital pozyskał z emisji akcji 5,8 mln zł na projekty deweloperskie

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Emisja akcji serii G Reino Capital doszła do skutku poprzez objęcie 3 631 250 akcji po cenie emisyjnej 1,6 zł każda, podała spółka. "Wpływy z emisji, w łącznej kwocie brutto 5 810 000 zł zostaną przeznaczone na

Starward Industries uplasowała wszystkie akcje serii H, pozyskała 2,99 mln zł

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Starward Industries uplasowała wszystkie oferowane akcje serii H, pozyskując blisko 3 mln zł, podała spółka. Zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w II kwartale 2020 r. Developer oferował inwestorom 73 005 akcji

Prairie pozyskała z emisji akcji ok. 3,2 mln GBP na projekty Dębieńsko i Karski

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - Prairie Mining wyemitowała 11,5 mln akcji dla brytyjskich inwestorów instytucjonalnych po 0,28 GBP za sztukę. Pozyskane środki, czyli ok. 3,2 mln GBP brutto, zostaną przeznaczone na rozwój inwestycji Dębieńsko oraz Jan Karski, podała spółka

Unified Factory liczy na pozyskanie z emisji akcji do 10 mln zł na inwestycje

Warszawa, 04.01.2017 (ISBnews) - Unified Factory wyemituje do 1,33 mln akcji serii E, z których chce pozyskać do 10 mln zł na inwestycje w zastosowanie sztucznej inteligencji w platformie Customer Service Automation, m.in. Chatbot czy Intelligent Search Engine, które spółka

Grodno pozyskało 5,65 mln zł z oferty publicznej akcji

Warszawa, 16.12.2014 (ISBnews) - Grodno pozyskało w ofercie publicznej 5,65 mln zł ze sprzedaży 1.881.861 akcji, podała spółka. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na dalszy rozwój firmy, w tym rozwój sieci dystrybucji, rozszerzenie asortymentu, rozwój nowych kanałów

Admiral Boats pozyskał 3,44 mln zł z subskrypcji akcji serii J

każda. Łączna wartość nominalna emitowanych akcji serii J wyniosła 3 440 000 zł, podała spółka. "Cena emisyjna jednej akcji serii J wyniosła 0,25 zł. Łącznie spółka pozyskała z subskrypcji prywatnej akcji serii J kapitał w wysokości 3 440 000 zł. W subskrypcji prywatnej

Braster chce pozyskać z emisji akcji 60-70 mln zł na ekspansję zagraniczną i M&A

Warszawa, 07.03.2017 (ISBnews) - Braster chce w II kwartale br. przeprowadzić emisję do 3 mln nowych akcji bez prawa poboru, z której planuje pozyskać ok. 60-70 mln zł. Środki te umożliwią spółce m.in. wejście na 14 rynków zagranicznych w latach 2017-2018 oraz sfinalizowanie

Huckleberry Games pozyskało 2 mln zł z emisji akcji, chce wejść na NC w 2017 r.

Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Huckleberry Games zakończyła ofertę publiczną akcji, z której pozyskała blisko 2,05 mln zł, poinformowała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na produkcję nowych gier na komputery PC, konsole i urządzenia VR oraz na przygotowanie

IPO 3D pozyskała 3,94 mln zł z emisji obligacji na wykup akcji Zortax

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - IPO 3D zakończyła publiczną ofertę obligacji, podczas której sprzedała 788 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 3,94 mln zł, poinformowała spółka. Za środki zgromadzone podczas emisji IPO 3D zamierza skupić akcje Zortrax

Braster pozyskał 7,6 mln zł brutto z emisji akcji serii H

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Braster zakończył ofertę prywatną akcji, sprzedając 505 734 walorów, poinformowała spółka. Wartość emisji wyniosła 7,6 mln zł brutto, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinalizowanie prac związanych z komercjalizacją urządzenia Braster

BOŚ ustalił cenę emisyjną akcji serii U na 10 zł, pozyska z emisji 400 mln zł

będzie oznaczało, że Bank Ochrony Środowiska pozyska z rynku 400 mln zł" - czytamy w komunikacie. Ostateczna liczba akcji serii U objętych przez inwestorów na mocy zawartych umów objęcia akcji serii U zostanie podana do publicznej wiadomości przez spółkę odrębnie, po

Lokum Deweloper przydzielił 3 mln akcji serii C, pozyskał 36 mln zł

Warszawa, 03.12.2015 (ISBnews) - Lokum Deweloper przydzielił 3 mln akcji serii C oferowanych w drodze oferty publicznej, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w związku z czym emisja doszła do skutku, podała spółka. Deweloper pozyskał 36 mln zł. "

Hollywood chce przeprowadzić emisję akcji, aby pozyskać 15 mln zł na rozwój

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - Hollywood chce przeprowadzić emisję akcji, zapewniającą również optymalizację struktury finansowania, podała spółka. Przyspieszy to ekspansję rynkową, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Akcjonariusze zdecydują podczas zwołanego na 19 kwietnia

Sfinks Polska pozyskał 12,95 mln zł z emisji akcji serii N

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Sfinks Polska wyemitował 3,5 mln akcji serii N po 3,7 zł w ramach emisji prywatnej i pozyskał 12,95 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój. Dodatkowo dzięki dokapitalizowaniu spółka zyska dodatnie kapitały własne i będzie mogła

Inno-Gene pozyskało 4 mln zł z emisji akcji serii F

Warszawa, 20.10.2015 (ISBnews) - Inno-Gene zakończył ofertę publiczną akcji, sprzedając 498 559 walorów po cenie emisyjnej 8,10 zł. Spółka pozyskała od inwestorów 4 mln zł, podała spółka. "Wpływy z emisji pozwolą nam zrealizować dużą część

JSW bierze pod uwagę emisję akcji jako szansę na pozyskanie kapitału

Warszawa, 16.06.2015 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) bierze pod uwagę emisję akcji jako jeden z możliwych sposobów pozyskania kapitału, poinformowała spółka. "Emisja akcji to jeden ze standardowych instrumentów, z jakich może

Everest Investments pozyskała 0,9 mln zł w ramach subskrypcji akcji serii G

Warszawa, 17.07.2015 (ISBnews) ? Everest Investments zakończyła subskrypcję akcji serii G, w której pozyskała środki w wysokości 0,9 mln zł, podała spółka. "Zarząd (...) przekazuje do wiadomości, iż w dniu 16 lipca 2015 r. została zakończona

Vivid Games pozyskał 10 mln zł w ofercie akcji serii D, redukcja 59,1%

Warszawa, 03.07.2015 (ISBnews) - Vivid Games pozyskał 10 mln zł w ofercie akcji serii D. Redukcja w w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 59,1%, podała spółka. Spółka uplasowała wszystkie 2 mln papierów w maksymalnej cenie 5 zł za akcję. "

Oferta akcji serii J Rafako zacznie się 9 lipca, spółka chce pozyskać 100 mln zł

wykorzystać szanse, jakie stoją przed naszą grupą, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania dla sektora energetycznego i przemysłowego w aspekcie coraz ostrzejszych norm ochrony środowiska. Środki pozyskane z nowej emisji akcji wraz z limitami gwarancyjnymi oraz

Jujubee pozyskało 1,74 mln zł z emisji akcji, stopa redukcji wyniosła ok. 53%

tys. papierów serii D po 2,1 zł za sztukę. Walory przydzielono 126 inwestorom, którzy łącznie złożyli zapisy na ponad 1 327 tys. akcji. Pozyskane środki posłużą głównie na dokończenie flagowego produktu spółki - gry "Kursk", podkreślono

InBook chce pozyskać partnera branżowego w ciągu 3 lat i wyemitować akcje

Warszawa, 18.02.2015 (ISBnews) - Strategia InBook zakłada m.in. pozyskanie w perspektywie do 3 lat partnera branżowego lub połączenie z podobnym podmiotem oraz pozyskanie kapitału na rozwój w postaci emisji akcji, kierowanej do strategicznego partnera, podała spółka

Braster sprzedał wszystkie akcje w ofercie publicznej, pozyskał 39 mln zł brutto

inwestorów indywidualnych trafi ostatecznie 25,3%, a do instytucjonalnych - 74,7% walorów serii F. Braster planuje wprowadzić na główny rynek GPW 3 014 653 akcje serii A, B, C, D i E oraz 2,6 mln akcji z nowej emisji prawdopodobnie w czerwcu, podano w komunikacie. "Dzięki

Everest Investments pozyskał 2 mln zł z subskrypcji akcji serii F

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) ? Everest Investments zakończył subskrypcję prywatną i uplasował wszystkie oferowane 400 tys. akcji serii F. Spółka pozyskała środki w wysokości 2 mln zł, poinformował prezes Piotr Sieradzan. "Zrealizowaliśmy ważny