akcji petrolinvest

Petrolinvest wypuści akcje dla rady nadzorczej

Poszukująca ropy naftowej w Kazachstanie spółka Petrolinvest zdecydowała się na 10. już emisję nowych akcji od czasu oferty publicznej niespełna dwa lata temu.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo może objąć akcje w Petrolinvest

- Strony uzgodniły zasady, na jakich PGNiG przysługiwać będzie opcja nabycia akcji Petrolinvest lub aktywów Petrolinvest, w tym w szczególności przysługujące PGNiG prawo przystąpienia do negocjacji dotyczących nabycia w każdym czasie - głosi komunikat

Petrolinvest: Dzień scalenia akcji został ustalony na 25 października

Warszawa, 10.10.2016 (ISBnews) - Petrolinvest uzgodnił z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych harmonogram scalenia akcji według którego do resplitu w stosunku 16:1 dojdzie 25 października, podała spółka. "

Petrolinvest odwoła się od decyzji KNF o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

Warszawa, 20.07.2016 (ISBnews) - Petrolinvest zamierza złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie przez Komisje Nadzoru Finansowego (KNF) sprawy wycofania akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podał Petrolinvest. "

KNF chce zawieszenia obrotu na GPW akcjami Mediatel, Petrolinvest i Hawe

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowaa do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek Mediatel, Petrolinvest i Hawe, podała Komisja. Powodem wniosku jest "

Po decyzji KNF akcje Petrolinvestu potaniały o połowę. Spółka się odwoła

Po decyzji KNF akcje Petrolinvestu potaniały o połowę. Spółka się odwoła

Wczoraj pisaliśmy o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Petrolinvest karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł za "nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych. Do tego akcje spółki zostaną bezterminowo wykluczone z obrotu na warszawskiej

Powrót cesarza spekulacji. Na giełdzie znowu handel akcjami Petrolinvestu

Zarząd warszawskiej giełdy wznowił od środy obrót akcjami Petrolinvest. Uzależnione to było m.in. od scalenia dotychczasowych akcji spółki. Petrolinvest ogłosił, że spełnił ten warunek, wymieniając dotychczasowe akcje o wartości nominalnej 10 zł na nowe o wartości nominalnej

800 tys. zł kary dla Petrolinvestu i bezterminowe wykluczenie z giełdy

800 tys. zł kary dla Petrolinvestu i bezterminowe wykluczenie z giełdy

Wykluczenie z obrotu akcji Petrolinvestu ma nastąpić w ciągu trzydziestu dni. Członkowie KNF zagłosowali za sankcjami wobec spółki jednogłośnie. Petrolinvest jest na cenzurowanym Komisji od dłuższego czasu. W styczniu za rozpowszechnianie nierzetelnych

Ryszard Krauze sprzedał część akcji Petrolinvestu

; - cytuje Krauzego komunikat. - Prokom nadal będzie aktywnie wspierał spółkę w zakresie pozyskiwania finansowania dla spółki oraz restrukturyzacji jej zadłużenia. Środki pozyskane przez Prokom ze sprzedaży akcji Spółki będą przeznaczone także na potrzeby samej spółki, co powinno

KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu Petrolinvest od czwartku

Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Petrolinvest od czwartku 29 czerwca, z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki

Nova Giełda nie ma zgody na wprowadzenie instrumentów Petrolinvest do obrotu

" ? czytamy w komunikacie. Spółka podejmuje natomiast działania mające na celu przywrócenie obrotu akcjami na głównym rynku GPW, bądź na rynku New Connect, przypomniano. Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka

WSA oddalił skargę Petrolinvestu na decyzję KNF wykluczającą akcje z obrotu

, poinformowała Komisja. "Komisja postanowieniem z dnia 27 czerwca 2017 r. postanowiła wstrzymać wykonanie decyzji z dnia 26 maja 2017 r. w zakresie sankcji bezterminowego wykluczenia akcji Petrolinvest z obrotu na rynku regulowanym. W związku z powyższym, pomimo oddalenia skargi

Petrolinvest analizuje możliwość zaskarżenia decyzji KNF o wykluczeniu z obrotu

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Petrolinvest nie zgadza się z utrzymaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kary pieniężnej oraz bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i analizuje możliwości zaskarżenia

Petrolinvest uregulował zobowiązania wobec ZUS

podkreślał wówczas, że podejmuje natomiast działania mające na celu przywrócenie obrotu akcjami na głównym rynku GPW, bądź na rynku New Connect. Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2007 r

Petrolinvest zaskarżył decyzję KNF o bezterminowym wykluczeniu z obrotu na GPW

Warszawa, 16.06.2017 (ISBnews) - Petrolinvest wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymującą w mocy decyzję z 2016 r. o wykluczeniu bezterminowo akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych

Petrolinvest ma zgodę na przedłużenie poszukiwań w Kazachstanie o 3 lata

roku, natomiast 20-letni okres wydobywczy do dnia 18 marca 2036 roku" - czytamy w komunikacie. Petrolinvest posiada 88,10% akcji Occidental Resources, Inc. (która to spółka posiada 100% udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup), podano także

KNF utrzymała karę pieniężną i bezterm. wykluczenie z obrotu akcji Petrolinvestu

Warszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymała w mocy decyzję w sprawie nałożenia 800 tys. zł kary pieniężnej na Petrolinvest oraz bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała Komisja

GPW zdecyduje we wtorek czy wznowić notowania akcji Petrolinvestu

;Informacja o wznowieniu obrotu akcjami spółki Petrolinvest S.A., albo o dalszym zawieszeniu tego obrotu, zostanie podana do wiadomości uczestników obrotu w drodze komunikatu opublikowanego na stronie internetowej giełdy w dniu 25 października 2016 r." - czytamy w uchwale zarządu GPW

KNF wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvestu z obrotu na GPW

Warszawa, 19.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvest SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym ww

Petrolinvest zakończy działania w celu usunięcia z listy alertów 24 września

Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) - Petrolinvest zmienił termin zakończenia działań zmierzających do usunięcia z listy alertów na 24 września br., podała spółka. "Zarząd spółki (...) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie

Akcjonariusze Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań na NewConnect

(KNF) utrzymała w mocy decyzję w sprawie nałożenia 800 tys. zł kary pieniężnej na Petrolinvest oraz bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na GPW. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym ma nastąpić z dniem 29 czerwca 2017 r. W połowie czerwca br

Petrolinvest zakończy działania w celu usunięcia z listy alertów 30 czerwca

planowanego terminu zakończenia harmonogramu działań jakie spółka zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji spółki do segmentu lista alertów - z dnia 31 marca 2015 roku na dzień 30 czerwca 2015 roku" - głosi komunikat. Petrolinvest koncentruje się na handlu

Sąd odrzucił wniosek ZUS o upadłość Petrolinvestu z powodu braku środków

Petrolinvest od czwartku, 29 czerwca br. na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego. KNF skierowała do GPW żądanie w tej sprawie z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów i bezpieczeństwa obrotu, jak podał

KNF chce wykluczenia z obrotu akcji Petrolinvestu od 29 czerwca

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), 28 czerwca 2017 r. powinien być ostatnim dniem obrotu akcjami Petrolinvest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podał regulator. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku

KNF chce zawieszenia obrotów na GPW sześciu spółek za niezłożenie raportów

Warszawa, 05.06.2015 (ISBnews) ? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Petrolinvest, Alterco, Cash Flow, Mewa, MSX Resources oraz PBO Anioła w upadłości likwidacyjnej z powodu

Strata netto Petrolinvestu zwiększyła się r/r do 289,72 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 11.04.2016 (ISBnews) - Petrolinvest odnotował 289,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 240,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Koszty działalności

GPW zawiesiła obrót akcjami Mediatela, Petrolinvestu i Hawe

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o zawieszeniu obrotu akcjami spółek Mediatel, Petrolinvest i Hawe, podała Giełda. "W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru

KNF utrzymała w mocy karę 150 tys. zł dla Bertranda Le Guerna

Petrolinvest, poinformowała Komisja. "Manipulacja akcjami Petrolinvest SA polegała na rozpowszechnieniu nierzetelnych informacji dotyczących prowadzonych przez spółkę zależną spółki Petrolinvest SA prac poszukiwawczych, które wprowadzały w błąd, w związku z udzieleniem w dniu 31

180 tys. zł kary dla menedżera giełdowego Petrolinvestu

bieżącego znalazła się informacja dotycząca ciśnienia panującego w odwiercie oraz o prowadzonej analizie możliwości przebadania nawierconej niższej części złoża gazowo-kondensatowego - pisze KNF. Zdaniem Komisji Petrolinvest w tym dniu nie miał danych pozwalających potwierdzić

KNF utrzymała w mocy kary dla Bertranda Le Guerna i Marka Pietruszewskiego

rozpowszechnianiem w raporcie bieżącym nr 81/2011 spółki Petrolinvest S.A. przekazanym w dniu 23 sierpnia 2011 r. nierzetelnych informacji, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie akcji spółki" ? czytamy w komunikacie. KNF ustaliła, że Petrolinvest przekazał w raporcie bieżącym

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowali przedstawiciele spółki. Petrolinvest wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymującą w mocy decyzję z 2016 r. o wykluczeniu bezterminowo akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w

KNF zwróciła się o zawieszenie obrotu akcjami 4 spółek w zw. z brakiem raportów

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek Mewa, MSX Resources, PBO Anioła oraz Petrolinvest, z powodu nieprzekazania jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za

Ryszard Krauze ukarany przez KNF. 400 tys. zł za brak informacji

Komisja Nadzoru Finansowego. Pod koniec grudnia 2011 roku w raporcie bieżącym spółki ukazało się oświadczenie Ryszarda Krauzego, w którym poinformował on o zamiarze zwiększania udziału w Petrolinvest do poziomu co najmniej 25 proc. w kapitale zakładowym

Petrolinvest sprzeda polskim rafineriom ropę z Rosji?

w okolicach Saratowa. Petrolinvest rozważa zakup 50 proc. akcji tej spółce i w poniedziałek podpisał w tej sprawie przedwstępną umowę z firmą Jukola z Moskwy. Właścicielami Jukola są dwaj przedsiębiorcy z Białorusi - Artur Zubarkin i Walerij Szumski. Ten ostatni to znany na Białorusi importer aut

Petrolinvest nie będzie już szukał ropy w Rosji

rosyjskim spółkom polska firma pożyczyła 37,3 mln dol. Pieniądze na te inwestycje pochodziły z emisji akcji i z pożyczek. Teraz Petrolinvest postanowił umorzyć pożyczki przyznane rosyjskim spółkom, a ich udziały sprzedać trzem prywatnym rosyjskim inwestorom za... 2340 dol

Kazachstan wstrząsnął ropą, uranem i bitcoinem

Kazachstanu.  W ostatnią niedzielę doszło do zamieszek w zachodnich regionach Kazachstanu, gdy po zniesieniu od początku roku urzędowych cen na autogaz (gaz propan-butan, LPG) na stacjach ceny tego paliwa podwoiły się do 120 tenge (ok. 1,1 zł) za litr. W błyskawicznym tempie akcja protestu rozszerzyła

PGNiG kupi akcje Petrolinvestu Krauzego? Akcje idą w górę

Taką informację podał wczoraj kontrolowany przez Ryszarda Krauzego Petrolinvest, ogłaszając o podpisaniu z PGNiG umowy o współpracy. PGNiG nie wydał komunikatu. Petrolinvest ujawnił też, że we wrześniu spółka PNiG Kraków z grupy PGNiG złożyła w kazachskim sądzie wniosek o

Petrolinvest ma kredyt z EBOiR i dłuższą koncesję w Kazachstanie

akcję spółki Ryszarda Krauzego zapłaci 27,5 zł. To pięć razy niższa cena, niż przewidywało wstępne porozumienie, jakie z europejskim bankiem Petrolinvest podpisał dwa lata temu. Ale od tego czasu kurs akcji Petrolinvestu spadł i wczoraj na zamknięciu giełdy wynosił 18,95 zł

Akcjonariusze Petrolinvestu zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 16:1

akcji nastąpi w ten sposób, że 16 akcji spółki o wartości nominalnej 10 zł każda zostanie wymienionych na 1 akcję o wartości nominalnej 160 zł, wynika również z uchwał ZWZ. Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka jest notowana na

150 tys. zł kary dla prezesa Petrolinvestu. Za manipulację akcjami

"Ukaranie Bertranda Le Guerna nastąpiło w związku ze stwierdzeniem, iż rozpowszechnił on nierzetelne informacje dotyczące prowadzonych przez spółkę zależną Petrolinvest prac poszukiwawczych, które wprowadzały w błąd w zakresie akcji spółki" - czytamy w komunikacie KNF

Spółka Krauzego ma partnera z USA do łupków

amerykańska firma Hallwood Energy, która jest jednym z pionierów gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych i posiada własne technologie wydobywania tego surowca. Powstanie spółka Silurian Hallwood, w której amerykańska firma obejmie 50 proc. akcji, 25 proc. dostanie Petrolinvest, 5 proc. otrzyma Wiesław

GPW: JSW zastąpi Eneę w indeksie WIG20 po sesji 17 marca br.

Warszawa, 03.03.2017 (ISBnews) - W wyniku rewizji rocznej, która zostanie przeprowadzona po sesji 17 marca br., akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zastąpią akcje Enei w indeksie WIG20, a akcje Kruka zastąpią akcje LW Bogdanka w indeksie WIG30, podała Giełda Papierów

PGNiG wesprze w Kazachstanie Petrolinvest Ryszarda Krauzego

koordynacji współpracy i zarządzania operacyjnego pracami geologicznymi). Petrolinvest zobowiązał się też powołać do swojej rady nadzorczej osobę wskazaną przez PGNiG - chociaż gazowy koncern nie kupuje na razie akcji spółki Krauzego. Dostanie jednak bezterminową opcję na taką inwestycję lub zakup udziałów w

Kolejne kary dla zarządu Petrolinvestu za błędy w raporcie

Petrolinvest do dzisiaj nie natrafił na bogate złoża ropy i gazu, które zapewniłyby akcjonariuszom zyski. A inwestorom obiecywał to już pięć lat temu. W połowie października 2011 roku spółka wydała bowiem komunikat, w którym informowała o "zwiększonym prawdopodobieństwa

Petrolinvest ogłasza program naprawczy. Drugi raz na liście alertów

Na listę trafiają firmy, których akcje dłuższy czas utrzymują się poniżej 50 gr za sztukę. W ten sposób giełda chce zrobić porządki ze spółkami, których notowania miesiącami utrzymują się na groszowym poziomie. A akcje "wydobywczego" Petrolinvestu kosztują dziś 21 gr

Wyrok: Nie oszukali spółek Ryszarda Krauzego

Kilka dni temu przed sądem w Warszawie zakończył się proces Ryszarda Ż. i Pawła S., szefów warszawskiej spółki King & King. Biznesmeni odpowiadali za przywłaszczenie ponad 30 mln zł od należącej do Ryszarda Krauzego firmy Petrolinvest. Wiceprezesowi tej spółki zarzucono

Od zera do milionera i z powrotem, czyli burzliwa kariera Ryszarda Krauzego

spółkę Bioton (produkcja insuliny) i Petrolinvest (poszukiwanie i eksploatacja ropy naftowej i gazu). Kontrolował również dewelopera Polnord. - Nie ukrywam, że jedną z przesłanek do sprzedaży Prokom Software była chęć ochrony tej firmy przed poważnymi kłopotami związanymi z polityką - mówił niedawno w

Prokom i Troqueera mają warunkowe umowy sprzedaży akcji Biotonu na rzecz Bimedy

Warszawa, 24.07.2015 (ISBnews) - Prokom Investments zawarł z Bimeda Holding Limited warunkową umowę sprzedaży całego posiadanego przez tę spółkę pakietu akcji Biotonu. Zamiar sprzedaży na rzecz Bimedy swoich 3,385 mln akcji ogłosił także inny akcjonariusz - Troqueera

Ryszard Krauze wycofał się z Prokom Investments

dotychczasowy zarząd spółki" - powiedział Krauze, cytowany w komunikacie Prokomu. Według tego komunikatu Ryszard Krauze nie jest już akcjonariuszem Prokomu oraz żadnej innej spółki - za wyłączeniem Petrolinvest - w którą Prokom jest zaangażowany kapitałowo. Spółka nie ujawniła

EBOiR zatwierdził pożyczkę dla Petrolinvestu

sprawie finansowania Petrolinvest i EBOiR podpisały już 1,5 roku temu, ale dotąd bank badał polską spółkę.EBOiR nie ujawnił, jakie są warunki zamiany pożyczki na akcje Petrolinvestu. W 2008 r. zakładano, że EBOiR będzie obejmować akcje Petrolinvestu po 130 zł za sztukę, podczas

Spółka Krauzego będzie współpracować z francuskim Totalem

informacje o złożach ropy zostaną oficjalne potwierdzone i rozpoczną się prace wydobywcze, Petrolinvest zwróci francuskiej firmie 50 proc. kosztów. Nowe porozumienie zmienia także nieco warunki współpracy spółki Krauzego z PGNiG, który zostanie wyłączony z prac na terenach objętych

Przegląd prasy

wzrósł o 0,37% na zamknięciu w piątek --TFI PZU proponuje wypłatę przez Ciech 2,89 zł na akcję dywidendy --Oferty Wasko na łącznie 132 mln zł wybrane do budowy sieci szerokopasmowej FTTH --GPW zawiesiła obrót akcjami

Przegląd informacji ze spółek

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Petrolinvest, Alterco, Cash Flow, Mewa, MSX Resources oraz PBO Anioła w upadłości likwidacyjnej z powodu nieprzekazania raportów rocznych lub kwartalnych, podała KNF. Średnie dzienne

KNF nałożyła 400 tys. zł kary na R. Krauzego za naruszenie obowiązków informac.

Petrolinvest w wymaganym prawem terminie o zmianie zamiaru dalszego zwiększania wraz z Prokom Investments oraz Osiedlem Wilanowskim Sp. z o.o. udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Petrolinvest w okresie 12 miesięcy od 28 grudnia 2011 r., podała Komisja. Decyzja jest ostateczna

Petrolinvest dzieli się kazachskim złożem z francuskim Totalem

W środę rano aż o 22 proc. podskoczył kurs akcji Petrolinvestu, kiedy spółka ogłosiła umowę z francuskim Totalem, jednym z największych koncernów paliwowych świata. Total przejmie od Petrolinvestu 50 proc. udziałów w spółce OTG, która ma koncesję na poszukiwanie ropy naftowej w

Przegląd informacji ze spółek

, zwołanego na 25 kwietnia br,. dotyczące podniesienia planowanej wypłaty dywidendy do 10 zł na akcje wobec proponowanych przez zarząd Elektrobudowy 6 zł na akcję, podała spółka. Akcjonariusze Emperia Holding upoważnili zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach

Przegląd prasy

rekomenduje 'kupuj' dla Trakcji, wycena 17,1 zł --Olympic zlikwidowało białoruską spółkę zależną --CIRB wstrzymało się z roszczeniem od iAlbatros, kupiło 3,84 mln akcji po 0,26 zł --Petrolinvest analizuje możliwość zaskarżenia

Kulczyk z ropą idzie na warszawską giełdę

Jan Kulczyk, jeden z najbogatszych Polaków, uzależniał debiut spółki połączony z nową emisją akcji od koniunktury na giełdzie. Pierwotnie miało do niego dojść w pierwszej połowie roku. Skala debiutu była szacowana na około miliard złotych. Kulczyk ma już jedną firmę na GPW

Getin Noble trafi do grona giełdowych outsiderów. Lista alertów i wykluczenie z indeksu

mln zł wobec 70 mln zł zysku przed rokiem. Wodospad na wykresie Z takim garbem trudno oczekiwać, by giełdowi gracze kupowali akcje. W ciągu ostatnich 12 miesięcy notowania polskiej spółki straciły na wartości 46 proc., w dwa lata - już ponad 80

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze W Investments zdecydują 26 czerwca br. o przeznaczeniu 8,33 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,38 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydują na walnym

Przegląd informacji ze spółek

, warta 18,1 mln zł, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Taurona Dystrybucji - spółki zależnej Taurona Polskiej Energii - na dostawy liczników energii elektrycznej, podał Apator. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami Petrolinvest od

W Polsce trwa gorączka gazu łupkowego, a Rosja boi się łupków

Zielonej Górze zabezpieczył akcje DPV. - Ale wykonanie tej decyzji wstrzymano - powiedział "Gazecie" mecenas Paweł Paradowski z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, który jest pełnomocnikiem Emfeszu. Mniej skomplikowany sposób, by zarobić na gorączce gazu łupkowego

Przegląd informacji ze spółek

- członek zarządu PKP Cargo ds. finansowych, podało PKP Cargo, które jest właścicielem Grupy AWT. Petrolinvest zamierza złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie przez Komisje Nadzoru Finansowego (KNF) sprawy wycofania akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Przegląd informacji ze spółek

Catalytic Crac, FCC), do której doszło w maju tego roku, podała grupa. Petrolinvest uzgodnił z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych harmonogram scalenia akcji według którego do resplitu w stosunku 16:1 dojdzie 25 października, podała spółka

Przegląd prasy

spółki Comp --Polityka dywidendowa Vindexusa zakłada coroczny wzrost wypłat o min. 5 gr/ akcję --Petrolinvest wezwał Conwell do zamknięcia transakcji sprzedaży Emba Jug Nieft --Erbud zbuduje 'Grójecką 216' dla spółki z Grupo

Prokom znajdzie pieniądze dla Petrolinvestu

przekazanej przez taką firmę. Pół roku temu Petrolinvest ogłosił, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestuje 50-100 mln dol. w akcje spółki i dodatkowo pożyczy pieniądze na poszukiwanie złóż. Nie wiadomo jednak, kiedy te ustalenia zostaną zrealizowane

Przegląd prasy

NewConnect na przełomie lipca i sierpnia br. --GPW zawiesiła obrót akcjami Petrolinvest od czwartku --EBC: Wzrost podaży pieniądza M3 w strefie euro wyniósł 5% r/r w maju --Włochy wyeksportowały do Polski produkty jubilerskie za

Przegląd prasy

, Małopolska i Wschodnia) ISBnews --KNF wyklucza bezterminowo B3System z obrotu na GPW --KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu Petrolinvest od czwartku --Akcjonariusze Ipopemy zdecydowali o

Znamy listę 36 spółek i 40 serii obligacji zakwalifikowanych do krótkiej sprzedaży

Operacja krótkiej sprzedaży polega na pożyczaniu z biura maklerskiego np. akcji w celu ich sprzedaży na giełdzie. Jeśli później kurs spadnie, akcje są taniej odkupywane i zwracane na rachunek. Różnica jest zarobkiem inwestora. Takie operacje mogą być szczególnie pomocne w

Przegląd informacji ze spółek

wiceprezesów w ramach IX kadencji zarządu, podała spółka. Murapol nabył 5 752 380 akcji spółki Variant S.A., stanowiących 100% kapitału zakładowego, za 37,74 mln zł, podał Murapol. Petrolinvest odnotował 289,72 mln zł skonsolidowanej straty netto

Inwestorzy zagrali "pod prąd". WIG20 zyskał od rana 2 proc.

Holdings Limited, która z kolei obejmie udziały w podwyższonym kapitale Petrolinvest (Reuters). Tym razem inwestorzy nie kupują tych doniesień. Akcje spółki zyskują 1 proc. i kosztują 2,95 zł za sztukę. 10.40 Co na rynkach zagranicznych? Większość

WIG20 w dół, ale na GPW duże zainteresowanie akcjami małych spółek

. Praktycznie od początku sesji podaż kontrolowała sytuację. Przewaga sprzedających na europejskich rynkach akcji nasiliła się po nieudanym otwarciu notowań na Wall Street. "Nowojorskie indeksy nie zareagowały na nieco lepsze od oczekiwań ekonomistów dane o produkcji przemysłowej

Przegląd prasy

. wobec zysku rok wcześniej --Rada nadzorcza Ronsona przyjęła rekomendację łącznie 0,19 zł dywidendy na akcję --Portfel zamówień APS Energia miał wartość ponad 42 mln zł na koniec marca --Strata netto APS Energia zmniejszyła

Przegląd informacji ze spółek

Ferrum zdecydują o emisji od 12,27 mln do 24,54 mln akcji serii F z prawem poboru, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 31 maja. Grupa kapitałowa Ferrum miała wstępnie ok. 73,25 mln zł przychodów i ok. 1,46 mln zł zysku netto w I kwartale, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

. zapowiada aktualna wartość portfela zamówień spółki na 2015 r. Boruta-Zachem podpisał umowę z Mercurius Dom Maklerski, który będzie odpowiedzialny za przeniesienie notowań akcji spółki z NewConnect na rynek główny GPW, podała spółka. Kreditech Holding

Przegląd informacji ze spółek

, czyli 75,3 mln zł, podała spółka. Mariusz Ciepły, Jakub Sitarz oraz Maciej Jarzębowski, akcjonariusze LiveChat Software zdecydowali o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu (procedura ABB), której celem jest sprzedaż do 1 033 523 akcji spółki, uprawniających

Przegląd informacji ze spółek

Biomedycznych (CIRB) wstrzymuje się z dochodzeniem swych praw z roszczenia o wartości 4,8 mln zł do 2 stycznia 2018 r. Jednocześnie, CIRB zakupiło 3,84 mln akcji iAlbatros Group po cenie 0,26 zł za sztukę. Petrolinvest nie zgadza się z utrzymaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego

Przegląd prasy

Group planuje przejęcie Topmall - operatora Merlin.pl --Petrolinvest dokonał scalenia akcji, GPW wznawia obrót akcjami od dziś --Zysk netto ZM Ropczyce wzrósł r/r do 4,48 mln zł w III kw. 2016 r. --Zysk netto Grupy Żywiec

Przegląd informacji ze spółek

bieżącym roku 90 marketów, a w samym III kwartale - 41, podała firma. Zarząd Aplisens podjął uchwałę w sprawie realizacji skupu akcji własnych po 14,8 zł za jedną akcję, poinformowała spółka. Petrolinvest odnotował 1,69 mln zł skonsolidowanego zysku

Kulczyk Oil Ventures zadebiutowało na minusie

. Od trzech lat notowany jest już Petrolinvest kontrolowany przez Ryszarda Krauzego, jeszcze jednego z najbogatszych Polaków. Wczoraj kurs akcji Petrolinvestu spadł o 6,5 proc. i na zamknięciu giełdy kosztowały one 13 zł za sztukę.

Przegląd informacji ze spółek

pod budowę infrastruktury naziemnej kopalni, podała spółka. Petrolinvest uregulował zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zaskarżył postanowienie sądu upadłościowego oddalające wniosek ZUS o ogłoszenie upadłości spółki, podała firma

Przegląd prasy

--Petrolinvest: Dzień scalenia akcji został ustalony na 25 października --Polska ratyfikowała porozumienie paryskie ws. zmian klimatu --Sąd zarejestrował zmianę nazwy PKM Duda na Gobarto --Asseco ma aneks do umowy z ZUS o wartości

Przegląd informacji ze spółek

zarząd wniosek w sprawie rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2016 w łącznej wysokości 0,19 zł na jedną akcję, podała spółka. Oznacza to, że po wypłacie w marcu br. dywidendy zaliczkowej akcjonariusze otrzymają po 0,1 zł na walor. Grupa APS Energia miała w portfelu

Przegląd informacji ze spółek

alternatywnych i związanego z nią budynku administracji z infrastrukturą. Całkowita wartość kontraktu wynosi 12,65 mln zł netto, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvest SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na

Przegląd prasy

% Gazeta Wyborcza --Rosnieft ma wykupić od francuskiego koncernu Total udziały w niemieckiej rafinerii Schwedt, przy granicy z Polską pod Szczecinem ISBnews --GPW wznowiła obrót akcjami Point Group po ich scaleniu

Przegląd prasy

firm MMŚP pracuje ponad 9 godzin dziennie --Dziś notowania na GPW w takt wskaźnika ZEW i wyników spółek --Provident: Niemal 90% Polaków za edukowaniem dzieci w dziedzinie finansów --Petrolinvest uregulował zobowiązania

Przegląd informacji ze spółek

Altus TFI rozpocznie 6 lipca przyjmowanie ofert w ramach nabywania do 3,608 mln akcji własnych, stanowiących do 6,19% kapitału, w celu umorzenia po 16 zł za sztukę, podała spółka. MNI złożyło do Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy

Rada Petrolinvestu czeka na przedstawiciela EBOiR

w EBOiR. Te nominacje oznaczają wzmocnienie nadzoru nad Petrolinvestem przez jego głównego akcjonariusza. Tymczasem dwa miesiące temu Petrolinvest zapowiadał, że w radzie spółki zasiądzie przedstawiciel EBOiR. Taki warunek uzgodniono w umowie kredytowej, na podstawie

Przegląd prasy

I kw. --S&P podtrzymał ratingi Polski, perspektywa nadal stabilna --Senat przyjął nowelizację Prawo farmaceutyczne tzw. apteka dla aptekarza --Akcjonariusze ING BSK upoważnili zarząd do emisji akcji w ramach kapitału

Przegląd prasy

-procentowy pakiet akcji sieci marketów Dino, wybrał banki-doradców, przymierza się do wprowadzenia jej na GPW Gazeta Wyborcza --Prokuratura wszczęła postępowanie przygotowawcze i sprawdza możliwość popełnienia przestępstwa przez banki przy udzielaniu

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczeniu na dywidendę 1,38 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 9,63 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,13 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ. Akcjonariusze Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o

Przegląd prasy

budowlane w USA wzrosły o 2,2% w kwietniu --Sygnity rozpoczyna program skupu akcji własnych o max. wartości 6,24 mln zł --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 54 pkt w maju wg finalnych danych --Budimex ma umowę na budynek

Fundusz inwestycyjny Ryszarda Krauzego na skraju przepaści

mecenasa Romana Giertycha argumentowała w sądzie, że firma nie podlega prawu upadłościowemu, bo choć jest spółką akcyjną, to nie prowadzi samodzielnie działalności gospodarczej, ale jedynie jest właścicielem nieruchomości i akcji firm - mówi osoba znająca kulisy sprawy. Czy tak było istotnie? Kancelaria

Przegląd informacji ze spółek

nabycie akcji własnych po cenie od 20 d 30 zł za sztukę, wynika z uchwał walnego. W dwa tygodnie od premiery "Best Sniper: Shooting Hunter 3D", w najnowszy tytuł studia T-Bull zagrało już prawie milion graczy, z czego niecałą połowę stanowią osoby w wieku od 24 do 35

Przegląd prasy

Puls Biznesu --Dzięki funduszom ze sprzedaży akcji spółek skarbu państwa Bank BGK zwiększy kapitały własne do 15 mld zł Gazeta Wyborcza --Ceny żywca w skupie są obecnie o 20% niższe niż rok temu, tanieje też mięso i

Przegląd informacji ze spółek

. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymała w mocy decyzję w sprawie nałożenia 800 tys. zł kary pieniężnej na Petrolinvest oraz bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała Komisja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

Przegląd informacji ze spółek

mln akcji Alior Banku, stanowiących ok. 5,26% kapitału zakładowego po spełnieniu warunków zawieszających, podało PZU. Robyg wprowadził do sprzedaży IV etap Osiedla Kameralnego w warszawskiej dzielnicy Bemowo, podała spółka. Zakończenie budowy zaplanowane jest na III kw. 2017

Przegląd informacji ze spółek

upoważnieniu zarządu spółki do nabycia do 2,16 mln akcji własnych za maksymalnie 32,4 mln zł w ramach środków z kapitału rezerwowego, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Petrolinvest zmienił termin zakończenia działań zmierzających do usunięcia z listy alertów na 24