akcji nwai

Szef EBC ostrzega: Banki obejdą podatek

Szef EBC ostrzega: Banki obejdą podatek

akcji kredytowej oraz ogólną sytuację gospodarczą. Ostrzega, że banki będą się przed nim bronić. Prezes EBC Mario Dragi uważa, że proponowana struktura podatku może zachęcić instytucje finansowe m.in. do transferowania aktywów za granicę

Uniserv-Piecbud przydzielił inwestorom obligacje o wartości 10 mln zł

ale też nasze oczekiwania. Sukces przydzielonej właśnie emisji obligacji utwierdza nas w przekonaniu, że rozwijamy się w dobrym kierunku, a naszym kolejnym krokiem będzie planowana w tym roku emisja akcji i debiut na rynku głównym GPW. Chcemy przyśpieszyć tempo naszego rozwoju i wykorzystać dobrą

Przegląd prasy

: Fundusz Trójmorza powinien wspierać transgraniczną infrastrukturę cyfrową --Soho będzie przyjmowało oferty sprzedaży akcji własnych od 17 do 24 września --MPiT: Inflacja konsumencka spowolni do 1,9% r/r we wrześniu --Pekao

Przegląd prasy

na inwestycje 12,8 mln zł --GPW wykluczyła akcje Infovide-Matrix z obrotu z dniem 12 kwietnia --Rada nadzorcza NTT System rekomenduje min. 0,22 zł na akcję dywidendy --Wynik na instrumentach finans. Banku Handlowego za I

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzenie akcjonariuszy (NWZ), które podejmie uchwały w sprawie emisji akcji o wartości do 14,7 mln zł. Emisja akcji ma posłużyć sfinansowaniu przejęć spółek w strategicznych obszarach działalności - produkcji maszyny skrytkowej nowej generacji tzw. skrytkomatu i dostarczaniu kanałów płatności dla

Krajobraz po podatku bankowym. Jak bardzo się zmieni?

czy BOŚ, które na podatek oddadzą równowartość całego rocznego zysku. Podatek bankowy to nie wszystko, są też inne obciążenia nakładane na banki. Analitycy firmy inwestycyjnej NWAI policzyli, że na fundusz wspierania kredytobiorców hipotecznych, składki na gwarancje