akcji neuca

Neuca chce wypłacić 7,4 zł dywidendy na akcję, planuje jej dalszy wzrost w 2019

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Neuca planuje przeznaczyć na dywidendę z zysku za 2018 rok kwotę 33,5 mln zł, co oznacza 7,4 zł na akcję, podała spółka. Neuca podtrzymuje politykę dywidendy, która zakłada jej wzrost o 10-15% co roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych

Neuca ogłosiła ofertę zakupu do 127,53 tys. akcji po 275 zł sztuka

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - Neuca ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 127 534 akcji, stanowiących na dzień ogłoszenia oferty łącznie nie więcej niż 2,81% kapitału zakładowego, podała spółka. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 275 zł za jedną akcję

Neuca: Mamy przestrzeń do corocznego zwiększania dywidendy na akcję

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Neuca ma jeszcze przestrzeń do zwiększania corocznie dywidendy na akcję. Obniżenie prognozy zysku za 2017 rok netto do 100 mln zł wobec 115 mln zł wcześniej nie wpływa na politykę dywidendową, zakładającą wzrost dywidendy na akcję o 10-15

Neuca ogłosiła ofertę nabycia do 150 tys. akcji własnych po 235 zł za szt.

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Neuca ogłosiła ofertę nabycia do 150 tys. akcji własnych, uprawniających do 3,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po 235 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący - Dom Maklerski mBanku. "Na datę

Neuca rekomenduje 6,4 zł dywidendę na akcję; ok. 60 mln zł na buy-back w br.

zysku za 2017 rok w wysokości 6,4 zł na akcje, czyli o 11% więcej niż przed rokiem. W sumie na wypłatę dywidendy w bieżącym roku spółka może przeznaczyć 30,4 mln złotych. Dodatkowo, Neuca realizuje skup akcji własnych, na który tylko w tym roku może wydać ok. 60 mln zł" - czytamy w komunikacie

Neuca rekomenduje 5 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Zarząd Neuki zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za ub.r. w wysokości 5 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd spółki podjął decyzję w sprawie rekomendowania walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty

Neuca rekomenduje wypłatę 5,75 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Warszawa, 16.03.2017 (ISBnews) - Neuca zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 5,75 zł na jedną akcję, podała spółka. W ubr. akcjonariusze Neuki zdecydowali o przeznaczeniu 22,14 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę, co

Neuca kupiła 24% akcji Telemedycyna Polska, może zwiększyć udział do 51% do 2019

Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Neuca Med - spółka zależna od Neuca - nabyła 24% akcji Telemedycyna Polska i podpisała umowę inwestycyjną, na mocy której może zwiększyć udział w tej spółce do 51% do końca 2019 r., podała Neuca. "Dodatkowo

NWZ spółki Neuca zdecydowało o skupie do 103 tys. akcji za max. 46,35 mln zł

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze spółki Neuca upoważnili zarząd do skupu do 103 tys. akcji własnych w terminie do 31 grudnia 2016 za kwotę łączną nie wyższą niż 46,35 mln zł, wynika z uchwał walnego. "(?) Cena maksymalna za akcje

Neuca przeznaczy 46,35 mln zł na skup akcji własnych do końca 2016 r.

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Neuca przeznaczy kwotę do 46,35 mln zł na skup akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 5% kapitału. Skup akcji po cenie minimalnej 1 zł każda potrwa maksymalnie do 31 grudnia 2016 roku, poinformowała spółka. "

Neuca rekomenduje wypłatę 4,33 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

wysokości 4,33 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Z zysku za 2013 rok Neuca wypłaciła dywidendę w wysokości 17,28 mln zł, tj. 3,80 zł na akcję. W listopadzie prezes spółki Piotr Sucharski informował, że Neuca w tym roku wypłaci dywidendę

Neuca podtrzymuje politykę dywidendową 

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Neuca zakłada utrzymanie polityki dywidendowej w kolejnym roku, która zakłada wzrost dywidendy na akcję na poziomie 10-15% rocznie, poinformował wiceprezes Grzegorz Dzik. "Zakładamy utrzymanie polityki

Dywidenda na akcję Neuki będzie o ponad 15% wyższa r/r

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Dywidenda na akcję spółki Neuca będzie o ponad 15% wyższa niż w 2018 roku, poinformował prezes Piotr Sucharski. ?Dzięki rosnącym zyskom regularnie zapewniamy wzrost dywidendy na akcje. Jesteśmy jedną z nielicznych

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o skupie do 200 tys. akcji własnych

. "Zdecydowano o rozpoczęciu skupu do 200 tysięcy akcji własnych w celu umorzenia. WZA zgodziło się przeznaczyć na ten cel do 63 mln zł do końca 2020 r. Maksymalna cena akcji, które będą kupowane w ramach programu wynosi 315 zł. W tym roku Neuca skupiła już akcje za ponad 37 mln zł. Obecnie spółka

ZWZ Neuki zdecydowało o 8,65 zł dywidendy na akcję i buy-backu do 200 tys. akcji

. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 450 zł za jedną akcję, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki, podano także. Kapitał zakładowy (oraz kapitał opłacony) Neuca dzieli się na 4 471 512

Neuca zapowiada kontynuację polityki dywidendowej 

stopa dywidendy wzrośnie o kilkanaście procent w przyszłym roku. Chcemy zwiększać wartość dywidendy na akcję w każdym roku" - powiedział Dzik podczas konferencji prasowej. Z zysku za 2015 rok Neuca wypłaciła na dywidendę wysokości 22,14 mln zł, co dało 5,0 zł dywidendy na

Spółka Neuki nabyła 64,3% w Bioscience

Warszawa, 17.08.2015 (ISBnews) ? Neuca Med ? spółka zależna Neuki ? nabyła 64,3% akcji spółki Bioscience, zajmującej się badaniami klinicznymi, podała Neuca. "Powyższa transakcja pozwoli wzmocnić kompetencje grupy w zakresie badań klinicznych

Neuca nawiązała współpracę z Kamsoftem, któremu sprzedaje spółkę Mediporta

narzędzie, które może być uzupełnieniem portfolio dla określonej grupy klientów" - dodał Józefacki. Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2016 r. wyniósł 29,4%. Akcje spółki są

Akcjonariusze Neuki zdecydują 5 V o skupie do 200 tys. akcji własnych

również punkt dotyczący wypłaty dywidendy w wysokości 8,65 zł brutto na akcję. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Neuca (...) uchwala co następuje: Upoważnia się zarząd spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o 7,4 zł dywidendy na akcję

). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 22 maja 2019 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 4 474 503. Neuca wypłaciła dywidendę z zysku za 2017 rok w wysokości 6,4 zł na akcję (29,6 mln zł), a rok wcześniej 5,75 zł na akcję (29 mln zł

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o wypłacie 6,4 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Neuki zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 29,58 mln zł tj. 6,4 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z podjętych uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Neuca S.A. na podstawie

Neuca planuje zainwestować ok. 20 mln zł w przejęcia przychodni w tym roku

Warszawa, 16.03.2017 (ISBnews) - Neuca zamierza wydać ok. 20 mln zł na przejęcia przychodni w 2017 r., natomiast w uzasadnionych przypadkach być może przekroczy ten poziom, poinformował wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik. "Pozyskujemy cały

Neuca proponuje wyznaczyć dzień dywidendy na 10 maja

;Zarząd Neuca SA informuje o zasadach wypłaty dywidendy z zysku spółki za rok obrotowy 2016: 1. kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy - 26 295 693 zł. 2. wysokość dywidendy na jedną akcję - 5,75 zł 3. liczba akcji objętych

Intra ma zgodę UOKiK na przejęcie hurtowni Exigo z grupy Neuca

Neukę 100% akcji spółki ACP Pharma. Neuca musiała jednak sprzedać jedną z hurtowni, znajdującą się w Bydgoszczy. W maju br. Neuca podała, że oczekuje 40 mln zł rocznie korzyści związanych z nabyciem ACP Pharma w latach 2015-2016. Grupa Neuca jest

Neuca sprzedała hurtownię farmaceutyczną w Bydgoszczy spółce Intra

. W marcu br. UOKiK wydał warunkową zgodę na transakcję nabycia przez Neukę 100% akcji spółki ACP Pharma. Neuca musiała jednak sprzedać w ciągu 9 miesięcy od tej transakcji jedną z hurtowni, znajdującą się w Bydgoszczy. Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków

DM BOŚ obniżył wycenę Neuki do 296 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową spółki Neuca do 296 zł, podtrzymując zalecenie "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 22 października. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 257,45

Neuca planuje wypłatę dywidendy za 2015 r. zgodnie z przyjętą polityką

mln zł, tj. 4,33 zł na akcję, z zysku za 2014 r. W ubiegłym roku akcjonariusze Neuki zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 17,28 mln zł, tj. 3,8 zł na akcję, z zysku za 2013 r. Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o 5 zł dywidendy na akcję

akcjonariuszy Neuca S.A., na podstawie wniosku zarządu oraz uchwały rady nadzorczej spółki nr 3/03/2016, postanawia z kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 22 139 415 zł 00 gr. na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, w wysokości 5 zł 00 gr. brutto na każdą akcję" - czytamy w uchwale

DM BOŚ podniósł rekomendację Neuki do 'kupuj', wycena 296 zł

kurs wynosił 257,45 zł. W czwartek na zamknięciu cena akcji wynosiła 252,45 zł. "Wyniki finansowe spółki za III kw. 2017 roku były przeciętne, a zysk netto spadł 22% r/r. W okresie I-III kw. br. raportowany/powtarzalny zysk netto wyniósł 64 mln zł/69 mln zł, co implikuje

DM BZ WBK podniósł wycenę Neuki do 476 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK podnieśli cenę docelową akcji spółki Neuca do 476 zł z 458 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 12 kwietnia. Rekomendacja została wydana

DM BOŚ obniżył rekomendację Neuki do 'trzymaj', wycena 410,6 zł

Warszawa, 03.02.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli rekomendację spółki Neuca do "trzymaj" z "kupuj", jednocześnie utrzymując 12-miesięczną wycenę na poziomie 410,6 zł, wynika z raportu datowanego na 26 stycznia

CD Projekt zastąpi Asseco Poland w indeksie WIG20 po sesji 16 marca

miały miejsce następujące zmiany: - nowe spółki: Asseco Poland, Getback; - spółki opuszczające indeks: CD Projekt, Neuca. Natomiast w indeksie sWIG80 oraz sWIG80TR skład zmieni się w ten sposób

Neuca obniżyła prognozę zysku netto do 100 mln zł w 2017 r.

realizowaną przez Grupę strategię rozwoju, w tym dalszy rozwój biznesów pacjenckich, poziom i zakres realizowanych inwestycji oraz na politykę dywidendową, zakładającą wzrost wartości dywidendy na akcję o kilkanaście procent r/r, podano także. Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej

Spółka zależna Neuki kupiła 50,9% akcji Medica ProFamilia, może zwiększyć udział

24 września 2015r. Neuca Med Sp. z o. o. nabyła od następujących podmiotów i osób fizycznych akcje spółki: - od pani Ewy Małgorzaty Osterczuk - akcje spółki w ilości 243 000 sztuk, które stanowią 10,00% udziałów w kapitale zakładowym, na które przypada 243 000 głosów na WZA

Akcjonariusze Neuki zgodzili się przeznaczyć do 40,5 mln zł na buy-back

umorzeniu 34 794 akcji, które zakupiła wcześniej w ramach programu skupu akcji. Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2015 r. wyniósł 29%. (ISBnews)

Neuca liczy na poprawę zysku netto r/r w tym roku

Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Neuca ma nadzieję, że w tym roku uda się zanotować trzycyfrowy zysk netto (w ujęciu mln zł), ale nie chce prognozować dokładnego wyniku, poinformował prezes Piotr Sucharski. "Nasza spółka w ubiegłym roku osiągnęła

Neuca podtrzymuje prognozę 100 mln zł zysku netto w br. i politykę dywidendy

dywidendy na akcję rok do roku o kilkanaście procent" - powiedział ISBnews Dzik. Neuca podała, że zysk przychody segmentu produktów własnych wzrosły o 12% r/r do 88,8 mln zł, zaś zysk wyniósł 21,2 mln zł w I-III kw. br. i był wyższy o 10% w skali roku

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o wypłacie 4,33 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Neuca S.A.(...) zysk netto spółki wynoszący 27 627 309 zł 71 gr., wypracowany w roku obrotowym 2014, postanawia podzielić w ten sposób, że kwotę 19 830 382 zł 45 gr., przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki w wysokości 4 zł 33 gr. brutto na każdą akcję, kwotę 1 107 027 zł 00 gr

DM BOŚ podniósł wycenę Neuki do 338 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 07.08.2015 (ISBnews) ? Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podwyższyli cenę docelową akcji spółki Neuca do 338 zł z 322 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 30 lipca. Rekomendacja została wydana przy

DM PKO BP obniżył wycenę Neuki do 386 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 04.07.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli cenę docelową akcji spółki Neuca do 386 zł ze 398 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 27 czerwca. W dniu wydania rekomendacji kurs

Przegląd informacji ze spółek

Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) Małgorzata Rusewicz. Neuca planuje przeznaczyć na dywidendę z zysku za 2018 rok kwotę 33,5 mln zł, co oznacza 7,4 zł na akcję, podała spółka. Neuca podtrzymuje politykę dywidendy, która zakłada jej wzrost o 10-15% co roku, poinformował

Przegląd prasy

netto, 41,57 mln zł zysku EBIT w 2018 r. --Dywidenda na akcję Neuki będzie o ponad 15% wyższa r/r --Neuca miała 24,16 mln zł zysku netto, 41,24 mln zł EBITDA w IV kw. 2018 r. (ISBnews)

DM BOŚ podniósł rekomendację dla Neuki do 'kupuj', wycena 285,8 zł

Warszawa, 25.03.2015 (ISBnews) ? Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli rekomendację dla spółki Neuca do "kupuj" z "trzymaj", a cenę docelową utrzymali na poziomie 285,8 zł, wynika z raportu datowanego na 17 marca. Rekomendacja

DM BOŚ dodał Cyfrowy Polsat, Eutotel, Lena Lighting i Marvipol do 'top picks'

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Cyfrowy Polsat, Eurotel, Lena Lighting i Marvipol. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie

DM PKO BP obniżył rekomendację Neuki do 'trzymaj', podniósł wycenę do 400 zł

. Rekomendacja została wydana przy cenie akcji 385,9 zł, zaś w środę na zamknięciu sesji kurs akcji wynosił 391,1 zł. "Ze względu na brak akwizycji na horyzoncie (Neuca ostatecznie nie przejęła Intry), korygujemy nasze wcześniejsze założenia co do wzrostu przychodów, zakładając

Przegląd informacji ze spółek

o przeprowadzeniu skupu akcji własnych oraz ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 1,5 mln akcji spółki po cenie 9,2 zł za sztukę, podała spółka. Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 8,5 USD/b w styczniu 2020 r. wobec 7,5 USD/b miesiąc wcześniej

DM BOŚ obniżył rekomendację Neuki do 'trzymaj', wycena w górę do 285,8 zł

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli rekomendację dla spółki Neuca do "trzymaj" z "kupuj", a cenę docelową podnieśli do 285,8 zł z 269,0 zł, wynika z raportu datowanego na 17 lutego. Rekomendacja została wydana przy cenie

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Kruka zdecydują o skupie 271 tys. akcji po 350 zł lub wypłacie dywidendy 31 VIII, podała spółka. SimFabric rozpoczyna produkcję "The Artifact Hunter" - przygodowego symulatora z elementami FPS, którego debiut zaplanowano na II

DM BOŚ dodał Pekao, Ergis i Tower Investments do 'top picks'

Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje spółek: Pekao, Ergis i Tower Investments. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie

DM BOŚ dodał Inter Cars, Mercor, Idea Bank I Lena Lighting do 'top picks'

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje spółek: Inter Cars, Mercor, Idea Bank i Lena Lighting. Z listy najlepszych spółek usunięto

Akcjonariusze Neuki zdecydują 5XI o skupie do 103 tys. akcji za maks.46,4 mln zł

wyniesie 450,00 zł za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 ksh, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki" - czytamy dalej. Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Udział grupy kapitałowej w

Przegląd informacji ze spółek

zł na akcję, tj. w łącznej kwocie do 32,81 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 15 zł na akcję z zysku za 2019 rok, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Grupa Żywiec wypłaciła już zaliczkową dywidendę w tej

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'neutralnie' dla akcji Neuki, wycena 416,54 zł

przy cenie za akcję 387,05 zł. W środę około godziny 9:45 kurs wynosił 390,35 zł. "Neuca rozczarowała osiągniętymi wynikami w I kwartale 2017 r. Wprawdzie spółce udało się osiągnąć prawie 2 mld zł przychodu i utrzymać ponad 7% dynamikę sprzedaży r/r, to raportowany wynik

Nawet kilkusetprocentowe wzrosty. Te firmy rosną dzięki pandemii

spółek medycznych Jak na drożdżach rośnie też NEUCA, zajmująca się hurtową sprzedażą farmaceutyków do aptek i szpitali, telemedycyną i badaniami klinicznymi. Kurs Grupy wystrzelił pod koniec marca. W zaledwie kilka miesięcy urósł z 355 zł do ponad 500 zł. Wzrosła też wycena akcji firmy biotechnologicznej

DM BOŚ dodał Vistulę, Neukę, Asseco BS, Eurotel i JSW do 'top picks'

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje Vistuli, Neuki, Asseco BS, Eurotela i JSW. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie

DM BOŚ dodał Orlen, Inter Cars, Comp, Herkulesa, Rafako i Trakcję do 'top picks'

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał PKN Orlen, Inter Cars, Comp, Herkulesa, Rafako i Trakcję. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Farmacol

Przegląd prasy

ryzyko kredytów walutowych BOŚ Banku do 0,52 pkt proc. --Scope Fluidics chce pozyskać 16,2 mln zł z emisji akcji, podtrzymuje harmonogram --Klabater ma umowę z Meridiem Games na dystrybucję Big Pharmy w wersji na konsole

Przegląd informacji ze spółek

zakresie pierwszorzędowych i drugorzędowych farmakokinetycznych punktów końcowych badania klinicznego. Wynik ten jest pozytywny, podała spółka. Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali o emisji 1,5 mln warrantów subskrypcyjnych uprawniających do akcji serii G w ramach porozumienia z

DM BOŚ dodał TVN, Famur, Kopex, Robyg, Budimex i Unibep do 'top picks'

wśród akcji, które powinny zachowywać się lepiej od całego rynku w 2015 roku wymieniono PKN Orlen, Ciech, AB, Eurotel, Stomil Sanok, Mercator Medical, Neuca, Vistula, Medicalgorithmics, Decora, Lena Lighting, Robyg, Herkules, Budimex, Unibep, BPH i ASEE. Jako potencjalnie

GPW: Mamy potencjał, aby umocnić pozycję w gronie dojrzałych rynków

, GPW, Boryszew, Neuca. W poniedziałek, 24 września br., w siedzibie London Stock Exchange obędzie się ceremonia "Market Open" z okazji awansu Polski do grona rynków rozwiniętych w ramach klasyfikacji FTSE Russell. GPW prowadzi rynek

DM BOŚ dodał Asbis i Vindexus do 'top picks' na nadchodzący miesiąc

Warszawa, 20.01.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Asbis i Vindexus. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie GTC, Celon Pharma i Pelion

Przegląd prasy

--CCC: Dariusz Miłek deklaruje zamiar objęcia min. 4,79 mln akcji serii J --CCC rozpoczęło prace na potrzeby ew. podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji --Neuca rekomenduje 8,65 zł dywidendy na akcję za 2019 r. --Neuca

DM BOŚ dodał ASEE, Celon, Pharma, Emperia, Lotos, MDG i OEX do 'top picks'

Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali ASEE, Celon, Pharma, Emperia, Lotos, Medicalgorithmics (MDG) , OEX. Z listy najlepszych spółek

Przegląd prasy

wypłat dla kadry spółek Skarbu Państwa nie miało ekon. uzasadnienia --Neuca chce skupić do 150 tys. akcji własnych po 302 zł za walor --The Dust uzyskał 3 mln zł na finansowanie gry na motywach Cyklu Inkwizytorskiego --BBI

Przegląd informacji ze spółek

skupu akcji własnych zrealizuje pierwszą transzę o wartości ok. 560 mln zł w terminie nie później niż do końca marca 2020 r., wynika z informacji spółki. Neuca zakłada utrzymanie polityki dywidendowej w kolejnym roku, która zakłada wzrost dywidendy na akcję na poziomie 10-15

DM BOŚ dodał GTC i Pelion do 'top picks' na nadchodzący miesiąc

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Globe Trade Centre (GTC) i Pelion. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie PKN Orlen, CD

Przegląd prasy

100% mieszkań w Kamienicy Jeżyce w Poznaniu --Bloober Team: Premiera gry '>observer_' z udziałem Rutgera Hauera 15 sierpnia --Neuca obniżyła prognozę zysku netto do 100 mln zł w 2017 r. --Asseco BS ogłosiło przymusowy

Przegląd informacji ze spółek

zakończeniu procesu dezynfekcji ponownie został dopuszczony do funkcjonowania, a produkcja w tym zakładzie jest stopniowo wznawiana, podała Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex. Brand24 oczekuje, że środki z emisji akcji pozwolą w okresie do dwóch kwartałów powrócić na ścieżkę

DM BOŚ dodał 11 bit studios i LSI Software do 'top picks' na nadchodzący miesiąc

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali 11 bit studios i LSI Software. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Azoty, OEX i Asbis

Przegląd prasy

. --Polwax miał 2,48 mln zł straty netto, 2,89 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r. --CDA rekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. --Prezes PERN: Wznowienie dostaw ropy to musi być decyzja czterech rafinerii --MIR

DM BOŚ dodał Arctic Paper i Budimex do 'top picks' na nadchodzący miesiąc

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Arctic Paper i Budimex, a do listy tych, które mogą zachowywać się gorzej od rynku dopisali Comp

Przegląd informacji ze spółek

przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarła z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3 703 705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,7 zł za 1 akcję, o łącznej cenie emisyjnej 10 000 003,5 zł, podała spółka. Piotr Osiecki złożył dziś

DM BOŚ dodał 9 spółek do 'top picks'

Warszawa, 29.03.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał Trakcję, Famur, Vindexus, ABS, Asbis, CD Projekt, Echo Investment, Awbud i Ergis. Z listy najlepszych spółek

Przegląd informacji ze spółek

wysyłał SMS-y marketingowe bez posiadania zgód klientów i nałożył na operatora kary pieniężne w łącznej wysokości 9,1 mln zł, podał UKE. Neuca ogłosiła ofertę nabycia do 150 tys. akcji własnych, uprawniających do 3,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po 235 zł za

DM BOŚ dodał Budimex i Herculesa do 'top picks'

Warszawa, 25.01.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał Budimex i Herculesa. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Trakcję i Unibep

Przegląd informacji ze spółek

Volantis Bidco B.V. ogłosił wezwanie na 23,52 mln akcji Pfleiderer Group, stanowiących 36,35% w kapitale zakładowym spółki, po 25,17 zł za sztukę, podał wzywający. Polska Spółka Gazownictwa - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

DM BOŚ dodał Duon, Sanok, Ronson, 11 bit studios, Midas, Unibep do 'top picks'

Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał Duon, Sanok, Ronson, 11 bit studios, Midas oraz Unibep. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Comp, Vivid

DM BOŚ nie dokonał zmian 'top picks' w porównaniu z ubiegłym miesiącem

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Na listach spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się zarówno lepiej, jak i gorzej niż cały rynek, analitycy Domu Maklerskiego BOŚ nie dokonali zmian w porównaniu z ubiegłym miesiącem

GPW ogłosiła 40 uczestników Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego

dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych. GPW liczy, że dzięki temu wzrośnie zainteresowanie inwestorów akcjami spółek z programu, co w efekcie przełoży się na wzrost płynności na tych aktywach, podano również. Spółki, które przystąpiły do programu, musiały wysłać

Przegląd prasy

autorstwa premiera wg gazety ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 0,39% na zamknięciu we wtorek --Akcjonariusze Kruka zdecydują 31 VIII o skupie akcji lub wypłacie dywidendy --SimFabric rozpoczyna

Przegląd prasy

Czechach kolejne biuro w Europie Środkowo-Wschodniej --Neuca ogłosiła ofertę nabycia do 150 tys. akcji własnych po 235 zł za szt. --Grupa Żywiec rozpoczęła negocjacje ws. nabycia Browaru Namysłów --Ceny ropy spadły do

DM BOŚ dodał ABS do 'top picks', usunął Trakcję, Comp, Robyg i PGNiG

Warszawa, 24.07.2015 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał ABS. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Trakcję, Comp, Robyg i PGNiG

Przegląd informacji ze spółek

2019 roku w ramach umowy spółka Grupy Orlen dostarczy ok. 16 mln litrów ON. Neuca ogłosiła ofertę zakupu do 150 000 akcji własnych (do 3,2982% kapitału) po 302 zł za sztukę, podała spółka. The Dust podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą finansowania

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Gekoplastu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji wszystkich wyemitowanych dotychczas akcji spółki i wycofaniu ich z obrotu regulowanego prowadzonego przez GPW, wynika z podjętych na walnym uchwał. EuroRating potwierdził rating kredytowy GetBack na poziomie BB oraz

DM BOŚ dodał Medicalgorithmics, Eurotel, Trakcję i CD Projekt do 'top picks'

Warszawa, 25.05.2015 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał Medicalgorithmics, Eurotel, Trakcję i CD Projekt. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Herkules, Lena

DM BOŚ dodał Synthos, PKN Orlen i Mercator do 'top picks' na nadchodzący miesiąc

Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Synthos, PKN Orlen i Mercatora. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Ronsona i JW

DM BOŚ dodał PGNiG, Emperię, Elektrobudowę, Orange i Agorę do 'top picks'

Warszawa, 27.04.2015 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał PGNiG, Emperię, Elektrobudowę, Orange Polska i Agorę. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Kopex, CD

Przegląd informacji ze spółek

o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, dotyczącego dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji serii P oraz akcji serii Q, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za grudzień 2015 r. wyniosły 222,7 mln zł i były niższe o 1,8% w skali roku, podała

DM BOŚ dodał Netię, Neukę, Duon, BSC Drukarnia, Comp i Comarch do 'top picks'

Warszawa, 31.03.2015 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał Netię, Neukę, Duon, BSC Drukarnia, Comp i Comarch. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Eurotel, Enel

Przegląd prasy

--Prezes PKP S.A.: Inwestycje kolejowe pomogą skutecznie pobudzić gospodarkę UE --Sun & Snow Real Estate uruchamia sprzedaż apartamentów w Szklarskiej Porębie --Unibep rekomenduje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd CDA zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 5,08 mln zł z zysku za 2018 r., wynoszącego łącznie 5,39 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. Zarząd Agory podjął uchwałę w sprawie rekomendacji akcjonariuszom przeznaczenia

Polska stała się rynkiem rozwiniętym według FTSE Russell. Awans polskich spółek

, Energa, PKP Cargo, Bogdanka, GPW, Boryszew i Neuca. - Budzimy się w świecie 25 rozwiniętych rynków kapitałowych. W klubie, w którym nigdy nie byliśmy, więc nie wiemy, co to tak naprawdę oznacza dla rynku. Zaczynamy z pozycji 23. i jest to dobra pozycja do atakowania dalej. Jest potencjał polskiej

W co inwestować w pandemii? Cztery powody, dla których Polacy rzucili się na giełdę

giełdzie na takich samych zasadach jak akcje. ETF to fundusze zarządzane pasywnie, co oznacza, że nie starają się pobić indeksu, tylko wiernie go naśladują, przez to są tańsze niż tradycyjne fundusze inwestycyjne. Kolejki po rachunek maklerski Pandemia koronawirusa zwiększyła zainteresowanie Polaków giełdą

DM BOŚ dodał CD Projekt, Action i Echo do listy 'top picks'

Warszawa, 26.01.2015 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał CD Projekt, Action i Echo Investment. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Decorę i TVN

Przegląd prasy

Service: Ponad 15% firm planuje podwyżki wynagrodzeń w najbliższym kwartale --Neuca liczy na poprawę zysku netto r/r w tym roku --MF: Deficyt budżetu wyniósł 0,86 mld zł po lipcu wg wstępnych danych --Prezes Grupy Azoty

Przegląd informacji ze spółek

kwotę 7,8 mln zł. Wynik jednostkowy netto ZA Puławy za I półrocze 2019 roku ulegnie zmniejszeniu o kwotę 43 mln zł w wyniku dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanych akcji ZA Chorzów. Neuca odnotowała 28,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

DM BOŚ dodał Eurotel, Ciech, Comarch, Lena Lighting i Echo do 'top picks'

Warszawa, 24.10.2014 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał Eurotel, Ciech, Comarch, Lena Lighting i Echo Investment. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Forte