akcji kredytowej

Dariusz Brzostek

Morawiecki: Mamy plan pomocy dla kredytobiorców - wakacje kredytowe i koniec WIBOR-u. Akcje banków w dół

Morawiecki: Mamy plan pomocy dla kredytobiorców - wakacje kredytowe i koniec WIBOR-u. Akcje banków w dół

Pętla wokół kredytobiorców zaciska się coraz mocniej, a na scenie politycznej trwa prawdziwy festiwal obietnic. Najnowszą propozycję wsparcia około 2 milionów kredytobiorców przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Kursy akcji banków poleciały w dół.

Santander BP: II półrocze ma szansę być lepsze dla akcji kredytowej banku

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska ocenia, że II połowa bieżącego roku może być lepsza dla akcji kredytowej banku niż pierwsze półrocze, pod warunkiem utrzymania sie odbicia w gospodarce i przy jednoczesnym zakończeniu wsparcia z tarczy finansowej PFR

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 2% r/r w I poł. br., wskaźnik NPL: 5,6%

zmiany profilu ryzyka klientów z branż najbardziej dotkniętych przez COVID-19, podano także. Bank podał, że prezentowane w tej linii ekspozycje kredytowe spółek Santander Leasing, Santander Consumer Multirent i PSA Finance Polska z tytułu finansowania maszyn i pojazdów wyniosły

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 33,6% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 4,75%

osiągnął dużo wyższe tempo 42,1% r/r, odzwierciedlając dynamiczny wzrost we wszystkich kluczowych grupach działalności kredytowej (złotowe kredyty hipoteczne, kredyty konsumpcyjne oraz dla przedsiębiorstw), szczególnie w marcu 2020r. W zakresie walutowych kredytów hipotecznych Banku Millennium (bez

Akcja kredytowa BOŚ Banku wzrosła o 0,2% w I kw., wskaźnik NPL: 12,5%

mieszkaniowych w CHF w całym portfelu kredytowym Grupy BOŚ (netto) wyniósł 7,9%, podano także. Udział kredytów posiadających przesłanki utraty i wykazujących utratę wartości (NPL) wyniósł 12,5% na koniec marca wobec 12,2% na koniec 2019 roku. "W okresie

NBP: Prognozy makro pozwalają oczekiwać dalszego wzrostu akcji kredytowej 

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Prognozy makroekonomiczne dają podstawy do oczekiwania dalszego wzrostu akcji kredytowej, jednak formułowanie przewidywań pozostaje w dalszym ciągu obciążone niepewnością co do skali reakcji dostosowawczych banków w odpowiedzi na zmiany w

BGK wdrożył nowe gwarancje de minimis, co da 20 mld zł dodatk. akcji kredytowej

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wdrożył gwarancje de minimis z pakietu pomocowego dla MŚP, a dzięki tym zmianom możliwe będzie wygenerowanie 20 mld zł dodatkowej akcji kredytowej, podał bank. "Bank Gospodarstwa

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 6,9% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 5,2%

POCI (tj. portfela zakupionych lub utworzonych aktywów finansowych, które w momencie początkowego ujęcia objęte zostały utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe), wyniósł 5,2% na 31 marca 2020 r. w porównaniu z 5,2% trzy miesiące wcześniej i 4,8% rok wcześniej. Wskaźnik

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 6,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,1% w 2019 r.

ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości o około 0,2 pkt proc."- wyjaśniono. Koszt ryzyka kredytowego na koniec 2019 roku wyniósł 0,47%, co oznacza poprawę o 0,12 pkt proc. w stosunku do roku poprzedniego. "Poprawa wskaźników ryzyka, przy

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 4,8 r/r w 2019 r., wskaźnik NPL: 4,7%

relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto wycenianych w zamortyzowanym koszcie na poziomie 0,85% wobec 0,86% rok wcześniej. "Uwzględniając ekspozycje POCI, wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5,2% w porównaniu z 4,6% rok

Bank Handlowy podtrzymuje oczekiwania 1-cyfrowego wzrostu akcji kredytowej

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Bank Handlowy - po udanym I kwartale, w którym akcja kredytowa wzrosła o 5% - podtrzymuje, że w całym roku oczekuje jej jednocyfrowego wzrostu na poziomie ok. 5-6%. Bank po stronie detalicznej chce wzmocnić proces automatyzacji dostępu do

Moody's: Polskie banki mogą ograniczyć akcję kredytową w zw. z wyrokiem TSUE

rezerwy na te ekspozycje, a tym samym - negatywnie wpłynąć na ich zyskowność i rentowność. W tej sytuacji banki mogą znacząco ograniczyć akcję kredytową, a tym samym - w mniejszym stopniu finansować polską gospodarkę, ocenia Moody's Investors Service. Agencja wskazuje, że choć

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 22,3% r/r w IIII kw., wskaźnik NPL: 4,5%

mieszkaniowe, które wzrosły o 4,1% do kwoty 51 207,4 mln zł. Na drugiej pozycji pod względem wartości plasują się kredyty gotówkowe, które zwiększyły się o 13,6% do poziomu 20 338,3 mln zł przy wsparciu działań promocyjnych (w tym akcji powiązanych z innymi produktami lub specjalistycznych ofert w kanale

Skrzypek w Krynicy: Rozruszamy akcję kredytową banków

ten weksel na NBP" - napisał NBP. Kredyt dyskontowy będzie służył refinansowaniu nowo udzielonych kredytów. - Ten instrument spowoduje zwiększenie akcji kredytowej - uważa Jerzy Różyński, prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Ale wprowadzenie takiego kredytu będzie wymagało wprowadzenia

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 35% r/r, wskaźnik NPL: 4,3% w I półr.

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 67,85 mld zł w I poł. 2019 r., co oznacza wzrost o 35% w skali roku. Głównym czynnikiem napędzającym silny wzrost była konsolidacja portfela kredytowego nabytego Euro Banku. Bez

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 21,5% r/r w I półr., wskaźnik NPL: 4,3%

struktury agentów przejętych po Deutsche Bank Polska, podano także. "Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wyniosły 59 417,0 mln zł i były stabilne w stosunku do końca 2018 r. (+0,8%). Prezentowane w tej linii ekspozycje kredytowe spółek Santander

ING BSK nie zamierza zwalniać tempa wzrostu akcji kredytowej w br. 

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski nie planuje zmniejszenia tempa wzrostu akcji kredytowej w 2019 roku, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. Wzrost portfela kredytowego wyniósł 18% r/r (tj. 15,96 mld zł) w ubiegłym roku, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 8,6% r/r do 246,3 mld zł w I kw. 

kredytów klientów indywidualnych, którzy zdecydowali się na zawieszenie spłaty rat do 6 miesięcy w portfelu wyniósł 9%, a podmiotów gospodarczych - 5,6%. PKO BP wskazał także w prezentacji, że portfel kredytowy banku jest przygotowany na skutki COVID-19. Bank ogranicza ryzyko na

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 12,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,42% w I kw

% rok wcześniej. "Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął dużo wyższe tempo 17,8% r/r, odzwierciedlając dynamiczny wzrost we wszystkich kluczowych grupach akcji kredytowej (złotowe kredyty hipoteczne, kredyty konsumpcyjne oraz dla

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 26% r/r w 2018, wskaźnik NPL: 4,5%

kredytowych to połączony efekt dynamicznej akcji kredytowej Grupy oraz przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. z dniem 9 listopada 2018 r. wraz portfelem należności kredytowych o wartości 18,8 mld zł" - czytamy w raporcie. Zobowiązania wobec klientów zwiększyły

ZBP: Nowa ustawa o kredycie hipotecznym sprzyja wzrostowi akcji kredytowej

Polskich (ZBP) Jerzy Bańka. "Jesteśmy przekonani, że te nowe rozwiązania pozytywnie wpłyną na poziom akcji kredytowej. Klienci będą lepiej poinformowani, bardziej świadomi, a banki będą w mniejszym stopniu narażone w przyszłości na ewentualne zarzuty, tak jak to ma miejsce

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 230,4 mld zł, wskaźnik NPL: 4,9% w 2018 r.

ryzyka, przy wzroście finansowania udzielonego klientom brutto o ok. 7% r/r, jest efektem kontynuowania dotychczasowej, konserwatywnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym grupy kapitałowej oraz ścisłego monitoringu portfela należności. Poziom zobowiązań wobec klientów

"GP": Kredyt Bank drastycznie ograniczył akcję kredytową

Choć ograniczenie akcji kredytowej już miesiąc temu zapowiadał prezes Kredyt Banku, informacji gazety nie potwierdza belgijska spółka i sam Kredy Bank. Przedstawiciele zapewniają tylko, że gorsza sytuacja gospodarcza zmusza bank do szczególnego przyglądania się ryzyku

Akcja kredytowa Alior Banku wzrosła o 8% r/r do 56,7 mld zł na koniec I poł.

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Akcja kredytowa Alior Banku wzrosła o 8% (2,42 mld zł) w skali roku do 56,66 mld zł na koniec I poł. 2019 r. Bank wprowadził zmiany w polityce kredytowej klienta biznesowego, co pozwoli obniżyć koszt ryzyka w tym segmencie w kolejnych kwartałach

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 225,6 mld zł, wskaźnik NPL: 4,9% w III kw.

wyniósł 0,63%, co oznacza poprawę o 0,11 pkt proc. r/r. "Poprawa wskaźników ryzyka, przy wzroście finansowania udzielonego klientom brutto o ok. 5% r/r, jest efektem kontynuowania dotychczasowej, konserwatywnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym grupy kapitałowej

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 9,3% r/r w III kw., wskaźnik NPL: 5,5%

367,7 mln zł, podano także. Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wyniosły 52 037,5 mln zł i były wyższe o 8,4% w stosunku do końca 2017 r. głównie za sprawą akcji kredytowej adresowanej do MŚP i klientów korporacyjnych. Należności z tytułu leasingu

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 7% r/r, wskaźnik NPL: 4,61% w III kw.

% wobec 4,61% rok wcześniej. "Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych, osiągnął bardzo wysoka stopę 14,4% rok-do-roku, odzwierciedlając dynamiczny wzrost we wszystkich kluczowych grupach akcji kredytowej (złotowe hipoteczne, kredyty konsumpcyjne i dla

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 6,2% r/r, wskaźnik NPL: 4,74% w II kw

% wobec 4,54% rok wcześniej. "Wzrost kredytów bez portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych wykazał bardzo wysoka dynamikę 15,1% w skali roku, odzwierciedlając dynamiczny wzrost we wszystkich kluczowych grupach działalności kredytowej (kredyty hipoteczne w złotych

Nationale-Nederlanden przejmuje 100% akcji Domu Kredytowego Notus

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie podpisało z akcjonariuszami Domu Kredytowego Notus umowę, na podstawie której przejmie 100% akcji tej spółki (Notus Doradcy Finansowi). Transakcja zostanie sfinalizowana w II połowie 2016

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 5,8%, wskaźnik NPL spadł do 5% w I kw. 

obszarze kredytów korporacyjnych (o 3,1% r/r). Wzrost akcji kredytowej był sfinansowany przez wyższe wolumeny depozytów detalicznych rosnące o 6,7% r/r oraz depozytów korporacyjnych rosnące o 7,7% r/r, a także przez wyższe wolumeny certyfikatów depozytowych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu

MF: Podatek bankowy nie rodzi ryzyka spadku akcji kredytowej

Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Wbrew opinii Europejskiego Banku Centralnego (EBC), wprowadzenie podatku bankowego nie rodzi ryzyka spadku akcji kredytowej, podało Ministerstwo Finansów. Resort podkreślił w swoim stanowisku wobec opinii EBC o

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 7,4%, wskaźnik NPL spadł do 5,4% w 2017

kredytów korporacyjnych (o 5,5% r/r). Wzrost akcji kredytowej był sfinansowany przez wyższe wolumeny depozytów detalicznych rosnące o 7,5% r/r oraz depozytów korporacyjnych rosnące o 5,8% r/r, a także przez wyższe wolumeny Certyfikatów Depozytowych" - czytamy dalej. W 2017

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 2,1% r/r, wskaźnik NPL: 4,86% w I kw.

%. "Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły wartość 48 000 mln zł na koniec marca 2018 roku, co oznacza wzrost o 2,1% r/r, jednak bez uwzględnienia szybko zmniejszającego się portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych, podstawowy portfel kredytowy wzrósł o 12,8%. Wzrost byłby nawet

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,5% w 2017 r.

r/r do 5,5% z 5,9% rok wcześniej, podał bank. "W strukturze rodzajowej portfela kredytowego netto główną pozycję stanowią kredyty mieszkaniowe (51,6% portfela na koniec 2017 roku), a ich wolumen w ciągu roku utrzymał się na stabilnym poziomie. Wzrost portfela kredytów

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 0,8% r/r, wskaźnik NPL: 4,57% w 2017

debetowych i 341 tys. kart kredytowych. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku

Kryzys bankowy to ryzyko dla światowych gospodarek. Ekonomista MFW ostrzega

, ale też całej globalnej gospodarki. W jaki sposób? Banki w kryzysie? Gospodarka będzie rosnąć wolniej - Zaostrzenie akcji kredytowej stanowi zagrożenie dla prognozy globalnego wzrostu na poziomie 2,8 proc. - powiedział główny ekonomista MFW Pierre-Olivier Gourinchas w rozmowie z CNBC. Obecnie, zgodnie

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 6,2%, wskaźnik NPL spadł do 6% w III kw. 

;Wzrost został osiągnięty dzięki konkurencyjnej ofercie Pożyczki Ekspresowej, szybkiej i przejrzystej procedurze jej udzielania, przygotowaniu dla klientów indywidualnych ofert kredytowych z wykorzystaniem narzędzi CRM oraz aktywnym wykorzystaniu kanałów elektronicznych takich jak strona internetowa

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 221 mld zł, wskaźnik NPL spadł do 5,2% w II kw

. Bank podał, że wynik z tytułu odpisów i utraty wartości odzwierciedla konserwatywne podejście grupy kapitałowej banku w zakresie rozpoznawania i wyceny ryzyka kredytowego. W I półroczu 2018 roku wyniósł on 710 mln zł. "Poprawa wyniku (+77 mln zł r/r) nastąpiła głównie w

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 8,8% r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,8% w I półr.

o 6,1% w stosunku do końca 2017 r. głównie za sprawą akcji kredytowej adresowanej do MŚP i klientów korporacyjnych, podano także. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5,8% (5,8% na 31 grudnia 2017 r. i 5,9% na 30 czerwca 2017 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 4,4% r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,8% w 2017 r.

91,6% na koniec 2016 r. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5,8% (6,6 % na 31 grudnia 2016 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,63% (0,75% na 31 grudnia 2016 r.), podano w raporcie

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 0,7% r/r, wskaźnik NPL to 4,54% w I poł.

119% r/r). W samym II kw. sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 628 mln zł. Niehipoteczne kredyty detaliczne (pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, kredyty w rachunku itp.) wyraźnie wzrosły - o 7,5%, tj. o 416 mln zł r/r. Na koniec czerwca 2017 r. saldo niehipotecznych

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 203 mld zł, wskaźnik NPL spadł do 5,4% w I kw.

podmiotów gospodarczych, wyjaśnił bank. "Koszt ryzyka na koniec I kwartału 2018 roku wyniósł 0,69% co oznacza poprawę o ok. 0,07 pkt proc. do analogicznego okresu roku poprzedniego. Poprawa wskaźników ryzyka przy wzroście portfela kredytowego brutto o 5,4% r/r jest efektem

Akcja kredytowa BNP Paribas BP wzrosła o 3,6%, wskaźnik NPL: 6% w I półr.

3,6% w porównaniu do końca 2019 r." - podał bank w sprawozdaniu. Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom indywidualnym wyniosła 31 953 087 tys. zł (wzrost o 1 955 562 tys. zł, tj. o 6,5% w porównaniu do końca 2019 r.). Ich udział w portfelu kredytowym

Akcja kredytowa ING BSK wzrosła o 9% r/r w II kw., wskaźnik NPL: 3,2%

. Wolumen kredytów dla klientów indywidualnych wzrósł o 20% r/r do 52,65 mld zł, w tym kredyty hipoteczne wzrosły w tym czasie o 23% do 44,98 mld zł. "Na koniec czerwca 2020 roku należności kredytowe klientów detalicznych brutto wyniosły 52,7 mld zł. W ciągu I półrocza 2020

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 3,5% r/r do 240,7 mld zł w II kw.

. Uzupełnienie sieci oddziałów i bankomatów stanowi sieć agencji. Na koniec I półrocza br. PKO BP współpracował z 501 agencjami. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r

Akcja kredytowa PKO BP nie zmieniła się kw/kw, wskaźnik NPL spadł do 5,9%

kredytów mieszkaniowych, determinowanym efektem kursowym" - podał bank w raporcie. Bank podał, że w strukturze rodzajowej portfela należności kredytowych brutto główną pozycję stanowią kredyty mieszkaniowe z wolumenem wynoszącym 107,6 mld zł, (-0,7 mld zł w stosunku do końca

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 4,4% r/r w II kw., wskaźnik NPL: 5,4%

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez Bank Pekao na koniec II kwartału 2020 wyniosła 158,3 mld zł i była wyższa o 4,4% w skali roku, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 5,4% wobec 5,1% rok wcześniej.

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 8,3% r/r w I półr., wskaźnik NPL: 4,9%

zaburzeń w gospodarce spowodowanych pandemią wirusa COVID-19, korzystania przez firmy ze wsparcia z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju oraz zaostrzenia polityki kredytowej" - zaznaczono. Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 2% r/r, wskaźnik NPL to 4,5% w I kw.

kwartalne obroty faktoringu były najlepsze od 2015 r i osiągnęły 3 757 mln zł" - wskazał także bank. Bank Millennium podkreślił też, że jego Grupa utrzymuje jedną z najwyższych jakości aktywów wśród polskich banków. Udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 5,4% r/r w I półr, wskaźnik NPL: 4,9%

wyższej płynności spółek odraczających wydatki i korzystających ze wsparcia finansowego ze strony rządowych programów pomocowych w wyniku pandemii Covid-19. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku

Akcja kredytowa Alior Banku wzrosła o 2% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 13,67%

wpływem COVID-19 wśród TOP 100 największych ekspozycji kredytowych jest stosunkowo niski i wynosi 14%. W segmencie klienta biznesowego poziom sprzedaży był pod wpływem sytuacji związanej z COVID-19. Sprzedaż w I kw. wyniosła 898 mln zł wobec 1 463 mln zł rok wcześniej. Nowa

Akcja kredytowa BNP Paribas BP wzrosła o 3,5% r/r, wskaźnik NPL: 5,7% w I kw.

w raporcie kwartalnym. "Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom indywidualnym wyniosła 31 286 811 tys. zł (wzrost o 1 289 286 tys. zł, tj. o 4,3% w porównaniu do końca 2019 r.). Ich udział w portfelu kredytowym wycenianym według zamortyzowanego kosztu

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 7,8% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 5,2%

procesie z wykorzystaniem wideoweryfikacji. Wprowadziliśmy także zdalne podpisywanie dokumentów przez firmy w PekaoBiznes24. Udostępniliśmy przedsiębiorcom możliwość składania wniosków o wakacje kredytowe oraz subwencje finansowe z Tarczy Finansowej PFR za pomocą naszych systemów bankowości elektronicznej

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 5,2% kw/kw w I kw., wskaźnik NPL: 4,5%

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec I kwartału 2019 wyniosła 110 871,8 mln zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 5 524,3 mln zł, tj. 5,2%, podał mBank. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 4,5% i nie zmienił się

Kłopoty Credit Suisse. Jest obawa o powtórkę scenariusza z Lehman Brothers

, do około 10 mld dolarów obecnie. W tym samym czasie akcje banku spadły o 56 proc.  Tylko we wrześniu akcje Credit Suisse poleciały o 21 proc. W poniedziałek kosztowały 3,62 CHF za sztukę. Co więcej, pięcioletnie swapy ryzyka kredytowego (CDS) Credit Suisse, 

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 8,2% r/r na koniec 2019 r.

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom Banku Pekao według wartości nominalnej wyniosła 156 804,8 mln zł na koniec 2019 r. i była wyższa o 8,2% r/r, podał bank. "Kredyty i pożyczki według wartości nominaln

Akcja kredytowa BNP Paribas BP wzrosła o 0,7%, wskaźnik NPL: 5,9% w 2019 r.

Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom BNP Paribas Bank Polska wyniósł 73,92 mld zł na koniec 2019 r. i był wyższy o 0,7% niż rok wcześniej, podała instytucja. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (NPL) wzrósł w tym okre

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 6,8% r/r w I półr., wskaźnik NPL spadł do 5,7%

, podał bank. "W strukturze rodzajowej portfela kredytowego brutto główną pozycję stanowią kredyty i pożyczki mieszkaniowe, które na koniec czerwca 2017 roku ukształtowały się na poziomie 108 mld zł. Wzrost portfela kredytowego na koniec czerwca 2017 roku o 4,1 mld zł w

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 4,5% r/r, wskaźnik NPL spadł do 6% w III kw.

się o 4,9% r/r i osiągnął wartość 7,6 mld zł. Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wyniosły 46 968 mln zł i były wyższe w skali dziewięciu miesięcy o 3,5% głównie za sprawą akcji kredytowej adresowanej do MŚP i dużych klientów korporacyjnych

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 6% r/r, wskaźnik NPL spadł do 6,4% w I kw.

o 2,3% r/r do 46 450,6 mln zł" - czytamy w raporcie. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 6,4% (6,6% na 31 grudnia 2016 r. i 7% na 31 marca 2016 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,73

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 7,9% r/r, wskaźnik NPL spadł do 6,6% w 2016 r.

publicznego o 4,2% r/r do 45 375,7 mln zł" - czytamy w raporcie. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł na koniec ub.r. 6,6% (wobec 7,3% na 31 grudnia 2015 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,75

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 8% r/r w na koniec III kw. 2019 r.

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom Banku Pekao według wartości nominalnej wyniosła 154 516,4 mln zł na koniec września br. i była wyższa o 8% r/r, podał bank. "Kredyty klientów detalicznych na koniec

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 14,6% r/r, wskaźnik NPL wyniósł 4,7% w III kw.

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto w portfelu mBanku wyniosła 104,73 mld zł na koniec września 2019 r. i była wyższa o 4,3% w stosunku do końca czerwca br. i o 14,6% r/r, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł w III kw. br. 4,7

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 9,5% r/r w I-III kw, wskaźnik NPL spadł do 6,8%

od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 9% r/r do 46 080,9 mln zł" Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 6,8% (8,1% na 30 września 2015 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,8

Akcja kredytowa PKO BP przekroczyła 238 mld zł, wskaźnik NPL: 4,5% w II kw.

dla osób fizycznych i miała udział 27%, dodano. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 328,99 mld zł na koniec II kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

NBP pomoże bankom ożywić akcję kredytową

Koziński stwierdził, że na początku września NBP przedstawi propozycje mające wspomóc ożywienie akcji kredytowej. - Bankom komercyjnym chodzi raczej o zapewnienie długookresowej płynności i byłyby zainteresowane sprzedażą papierów wartościowych na

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 9% r/r w I poł. 2019 r. 

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom Banku Pekao według wartości nominalnej wyniosła 151 560,8 mln zł na koniec czerwca i była wyższa o 12 273,2 mln zł tj. 9% w skali roku, podał bank. "Wolumeny kredytó

BZ WBK chce utrzymać marżę z IV kw., liczy na 2-cyfrowy wzrost akcji kredytowej

Morawiecki. Akcja kredytowa banku w tym roku będzie rozwijać się w tempie dwucyfrowym. "Chcemy utrzymać poziom marży, choć presja będzie ogromna i będzie bardzo trudno utrzymać marżę na poziomie czwartego kwartału. Będziemy chcieli to kompensować przyrostami po stronie

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 8,4% r/r w I-III kw., wskaźnik NPL: 4,3% w III

. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 6,8% r/r, wskaźnik NPL wyniósł 5,2% w III kw.

Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto w portfelu mBanku wyniosła 91,31 mld zł na koniec września 2018 r. i była wyższa o 1,9% w stosunku do końca czerwca br. i o 6,8% r/r, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł w III kw. br. 5,2%

Fitch oczekuje przyspieszenia wzrostu akcji kredytowej w Polsce do 7-8%

Warszawa, 09.12.2017 (ISBnews) - Polski sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany, płynny i zyskowny, uważa Fitch Ratings. Agencja spodziewa się, że w najbliższych latach tempo wzrostu kredytów przyspieszy do 7-8%. "System bankowy jest dobrze ska

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 5,1% r/r, wskaźnik NPL spadł do 6% w III kw.

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Wartość kredytów brutto w portfelu mBanku wyniosła 85,48 mld zł na koniec września 2017 r. i była wyższa o 2,6% w stosunku do końca czerwca br. i o 5,1% r/r, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł w III kw. br. 5,2% wobec 5% k

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 2,6% r/r, wskaźnik NPL: 4,61% po III kw.

°, czyli rachunków podstawowego rodzaju otwartych od maja 2014 roku (od początku kampanii)" - napisano w raporcie. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako

Akcja kredytowa ING BSK wzrosła o 12% r/r, wzrost depozytów to 5% w I półr.

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Wartość kredytów w portfelu ING Banku Śląskiego wzrosła o 12% r/r do 83,7 mld zł w I poł. 2017 r., przy wzroście depozytów o 5% r/r do 96,8 mld zł, podała instytucja. ING podkreślił, że zwiększył udział w polskim rynku dzięki szybszemu niż w inny

Akcja kredytowa Pekao wzrosła o 4,1% r/r w I półr., wskaźnik NPL spadł do 5,9%

-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 1,9% r/r do 86,22 mld zł w I półr. 

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom mBanku zwiększyła się o 1,9% w skali roku oraz o 2% od początku br. i wyniosła 86,22 mld zł na koniec czerwca. Kredyty i pożyczki netto udzielone w II kwartale wzrosły o 2,1%, podał bank.

NBP: Należy oczekiwać przyspieszenia akcji kredytowej ze strony banków

kredytowego banków, z czego 41% to kredyty mieszkaniowe. "Tempo wzrostu kredytów konsumpcyjnych stopniowo rośnie i na koniec września 2014 r. wyniosło 4,5%. Odwrócenie spadkowej tendencji zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów konsumpcyjnych można łączyć ze

Akcja kredytowa B. Handlowego wzrosła o 1,9% kw/kw w I kw., wskaźnik NPL to 2,9%

. "Wyższy poziom rezerw w sektorze bankowości instytucjonalnej, był przede wszystkim efektem wzrostu poziomu ryzyka niewywiązywania się kredytobiorców ze spłaty zobowiązań kredytowych w obszarze SME, w portfelu klientów ocenianych indywidualnie. W segmencie bankowości detalicznej odnotowano

Akcja kredytowa Pekao wzrosła o 5,8% r/r w I kw., wskaźnik NPL spadł do 5,9%

. wyniosły 17 033,9 mln zł i były wyższe 4,3% r/r, podano także. Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Akcja kredytowa mBanku spadła o 0,1% kw/kw w I kw., wskaźnik NPL spadł do 5,2%

Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez mBank spadła o 0,1% kw/kw i wyniosła 81,7 mld zł na koniec I kw. br., podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) spadł do 5,2% w I kw. z 5,4% w poprzednim kwartale.

Akcja kredytowa ING BSK wzrosła o 12% r/r, wskaźnik NPL wyniósł 3% w I kw. br. 

gotówkowych klientom indywidualnym i 74% przedsiębiorcom. W bankowości korporacyjnej w kanale elektronicznym zostało złożonych 94% wniosków kredytowych" - podkreślił prezes. Bank podał, że wartość wskaźnika kredytów niepracujących (NPL) wyniosła 3% na koniec I kw. br. w

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 5,1% r/r, wskaźnik NPL spadł r/r do 6% w I kw.

2017 r.). Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Banco Santander S.A. ma 69,34% akcji BZ WBK. (ISBnews)

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 4,2% r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,4% w 2016 r.

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom Grupy mBanku netto na koniec 2016 roku wyniosła 81,76 mld zł, co oznacza wzrost o 4,2% r/r, podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5,4% wobec 5,7% na koniec 2015 r

ZBP: Jeszcze wyższe wymogi kapitałowe ograniczą akcję kredytową dla gospodarki

banki nie mają dziś dużych możliwości zwiększenia kapitałów poza zatrzymaniem wypracowanych zysków. Te ostatnie są wysokie, ale w dużym stopniu zależały w 2016 r. od czynników jednorazowych, takich jak dochód z akcji Visa Europe. Jednocześnie aktualny stan rozwoju GPW, nastroje inwestorów oraz sytuacja

Akcja kredytowa mBanku wzrosła 0,3% kw/kw w III kw, wskaźnik NBP wzrósł do 5,9%

Warszawa, 26.10.2016 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez mBank wzrosła o 0,3% kw/kw i wyniosła 81,01 mld zł na koniec III kw. br., podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wzrósł do 5,9% w III kw. z 5,8% w poprzednim kwar

Będzie łatwiej o kredyt hipoteczny? Jest apel do premiera Morawieckiego

wsparcia akcji kredytowych ucierpi cała gospodarka. W 2019 r. banki udzieliły ponad 225 tys. kredytów hipotecznych na kwotę ponad 62,5 mld zł. W tym okresie wydano ponad 268 tys. pozwoleń na budowę mieszkań, czyli o ponad 11 tys. więcej niż rok wcześniej. Pracodawcy RP szacują, że rynek deweloperski

Akcja kredytowa ING BSK wzrosła o 13% r/r, wskaźnik NPL spadł do 2,7% w III kw.

Warszawa, 02.11.2017 (ISBnews) - Wolumen kredytów ING Banku Śląskiego wzrósł o 13% w skali roku i 4% w ujęciu kwartalnym do 87,41 mld zł na koniec III kw. br. Wskaźnik NPL obniżył się do 2,7% w III kw. br. wobec 2,8% rok wcześniej, podał bank w prezentacji wynikowej.

Akcja kredytowa BGŻ BNP wzrosła o 4% r/r w I półr., wskaźnik NPL spadł do 7,2%

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom Banku BGŻ BNP Paribas wyniósł 58,86 mld zł na koniec czerwca br. i wzrósł o 4% r/r. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem (NPL) spadła o 0,4 pkt proc. r/r do 7,2%, podał b

Akcja kredytowa ING BSK wzrosła o 13% r/r, wskaźnik NPL spadł do 2,6% w I kw.

Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Wartość kredytów w portfelu ING Banku Śląskiego wzrosła o 13% r/r do 81,47 mld zł w I kw. 2017 r., przy wzroście w sektorze o 6%, podała instytucja. Udział portfela nieregularnego w całości portfela kredytów Grupy (NPL) spadł do 2,6% w I kw. br.

Repolonizacja banków tak, ale nie nacjonalizacja. Bo wtedy dopiero dostaniemy po kieszeni

tańszego kapitału od swoich właścicieli. Wynika to z tego, że w krajach, w których znajdowały się centrale banków, z reguły stopy procentowe były niższe niż w krajach Europy Środkowo--Wschodniej. Dzięki temu zagraniczne banki mogły w Polsce nie tylko same rozwijać akcję kredytową, ale też pożyczać

Spada udział zagranicy w polskim długu publicznym

podatku bankowego zachęca do większego zaangażowania banków w obligacje. Akcja kredytowa jest opodatkowana, papiery skarbowe nie – mówi „Wyborczej” Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Podstawę opodatkowania obniża się bowiem o wartość aktywów w postaci skarbowych

BRE Bank wyemituje listy zastawne dla klientów indywidualnych

jeszcze Pekao Bank Hipoteczny, Śląski Bank Hipoteczny, a ich stworzenie rozważają PKO BP i BZ WBK. Finansowanie akcji kredytowej listami zastawnymi nie jest w Polsce niczym nowym. Do tej pory środki z ich emisji szły jednak tylko na rynek nieruchomości komercyjnych, a więc biur

Kredyty mieszkaniowe, zamiast podrożeć, potaniały

sięgała zaś 39,5 mld zł, czyli minimalnie wzrosła w porównaniu z 2015 r. Polacy zadłużają się na coraz wyższe kwoty. Według BIK w listopadzie średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wynosiła już 239,26 tys. zł. To jest o 5,5 proc. więcej niż w roku ubiegłym Prognoza akcji kredytowej nie

Europejskie banki przed egzaminem

przejęte przez silniejsze. Na dłuższą metę działania EBC wzmocnią europejski system bankowy, ale naprawa bilansów banków będzie też oznaczać spowolnienie akcji kredytowej, która i tak od 2012 r. spada. Im ostrzej audytorzy będą oceniać, tym większe niedobory kapitału w bankach wykażą i tym samym zmuszą je

Kurs funta na trzydziestoletnim minimum. Wielka Brytania szykuje się do Brexitu

brytyjską gospodarkę, podał, że obniży stopę rezerw obowiązkowych dla banków, dzięki czemu uwolnione zostaną środki o wartości 150 miliardów funtów na udzielanie nowych kredytów. - Oznacza to, że trzy czwarte brytyjskich banków, odpowiadających za 90 procent wartości akcji

EBC napompował banki trzyletnimi pożyczkami

sumie w całym 2012 roku potrzeby pożyczkowe państw strefy euro sięgają astronomicznej kwoty 1,6 bln euro. Ale zyskać może nie tylko rynek obligacji. Pieniądze pożyczone bankom komercyjnym mogą także zostać spożytkowane na zwiększenie akcji kredytowej, aby europejskie firmy

Analitycy: Propozycje obciążające banki będą jeszcze bardziej ostre

. Musimy przyjąć, że uszczuplenie kapitałów banków znajdzie odzwierciedlenie w postaci chociażby zmniejszenia akcji kredytowej. Szczególnie gdy rozpatrujemy tę propozycję łącznie z ostatnimi zakusami polityków na obciążanie sektora finansowego dodatkowymi podatkami. Przed nami Senat i podpis nowego

Węgry znów majstrują przy franku

. Cięcie stóp na osłodę Banki są wstępnie zainteresowane. Tym bardziej że rząd chce im pomóc zwiększyć akcję kredytową, a przy okazji ma nadzieję pobudzić węgierską gospodarkę. Liczy na pomoc banku centralnego, który ma jeszcze mocniej obniżyć stopy procentowe. Obniżki już się