akcji kopex

Aleksandra Gruszczyńska

Kopex i Famur się łączą, akcje ostro w górę. Lekarstwo na przetrwanie kryzysu w górnictwie

Kopex i Famur się łączą, akcje ostro w górę. Lekarstwo na przetrwanie kryzysu w górnictwie

Dwie największe firmy produkujące maszyny górnicze zamierzają się połączyć. Famur kupi pakiet akcji od Krzysztofa Jędrzejewskiego, głównego udziałowca firmy Kopex. Akcje spółek mocno podrożały na GPW. Nie ujawniono jednak kwoty transakcji ani tego, jak będzie wyglądał akcjonariat po połączeniu.

Inwestorzy zawiadamiają KNF. Kto "sypał" akcjami Kopeksu?

Akcje spółki Kopex spadły o 20 proc. kilka godzin przed tym, jak firma poinformowała o teście na utratę wartości. Zdaniem Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) mogło dojść do ujawnienia i wykorzystania informacji poufnej.

GPW zawiesiła obrót akcjami Kopeksu 17-29 maja na wniosek spółki

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami Kopeksu - na wniosek spółki - w okresie od 17 maja do 29 maja 2018 r. (włącznie), podała giełda. "Po rozpatrzeniu wniosku spółki Kopex S.A. o

Grupa Kopex ma porozumienie z bankami finansującymi

pakietem akcji Kopeksu. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1,09 mld zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Famur zakłada podpisanie finalnej umowy sprzedaży PBSz na 20 maja

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Spełniony został ostatni warunek zawieszający warunkowej umowy sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), zawartej między Jastrzębską Spółką Węglową oraz spółkami zależnymi Famuru, tj. Primetech (dawniej: Kopex) i PBSZ 1, podał Famur

Akcjonariusze Kopeksu zdecydują 12 IV o podziale i połączeniu z Famurem

operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi, w szczególności: zakłady pracy (obecnie funkcjonujące w Zabrzu i Rybniku w ramach Kopex S.A. kombajny zabrzańskie, przenośniki Ryfama oddział w

Famur przejmie część maszynową Kopeksu za 204,05 mln zł

dniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopex, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83

TDJ przejął kontrolę nad Kopeksem po podpisaniu umowy restrukturyzacyjnej

kontrolę nad większościowym pakietem akcji Kopex S.A." - czytamy w komunikacie. Wcześniej Kopex podał, że razem z wybranymi spółkami zależnymi podpisał umowę restrukturyzacyjną z wierzycielami finansowymi oraz inwestorem firmy - TDJ Equity IV. Jej podpisanie było warunkiem

UOKiK zgodził się na przejęcie przez Grupę TDJ kontroli nad Kopeksem

warunków realizacji umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką zależną od TDJ, a Krzysztofem Jędrzejewskim - większościowym akcjonariuszem Kopex, przewidującej przejęcie kontroli nad większościowym pakietem akcji Kopex" ? czytamy w komunikacie. Pozostałe warunki umowy

Famur zawarł umowę doyczącą zakupu 65,83% akcji Kopeksu za 204,05 mln zł

. "Nabycie akcji Kopex zostało zrealizowane w transakcjach pakietowych na sesji giełdowej w dniu 26 czerwca 2017r., z terminem realizacji następnego dnia roboczego, tj. 27 czerwca 2017 r. oraz ze względu na małą wartość jednego z pakietów, w formie umowy cywilnoprawnej" - czytamy w komunikacie

Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o przeniesieniu części majątku na Famur

. Pod koniec czerwca 2017 r. Famur przejął 65,83% akcji Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja

Krzysztof Jędrzejewski sprzeda TDJ większościowy pakiet Kopeksu

Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Krzysztof Jędrzejewski - większościowy akcjonariusz Kopeksu - podpisał warunkową umowę przewidującą sprzedaż większościowego pakietu akcji spółki na rzecz spółki celowej TDJ, podał Kopex. "Zgodnie z informacjami

Famur ogłosił wezwanie na 26,77% akcji Primetech po 1,45 zł za szt.

akcji w kapitale zakładowym spółki. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie

Famur: Zakończył się proces integracji operacyjnej Kopeksu

udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi, w szczególności: zakłady pracy (obecnie funkcjonujące w Zabrzu i Rybniku w ramach Kopex S.A. kombajny zabrzańskie, przenośniki Ryfama Oddział w Zabrzu

Primetech utworzył odpis wys. 5 mln zł na należność zatrzymaną przez JSW

komunikacie. W sierpniu 2019 r. Primetech podał, że JSW odmówiła dokonania na rzecz spółki wpłaty 5 mln zł, stanowiących część ceny sprzedaży akcji PBSz. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem

TDJ nabył 395 akcji Kopeksu w ramach wezwania

się na sprzedaż 127 855 akcji spółki Kopex S.A., było 395 akcji spółki Kopex S.A." - czytamy w komunikacie. Rozliczenie transakcji w ramach wezwania zostanie przeprowadzone 23 marca 2017 r., podano także. W połowie lutego TDJ Equity IV

Kopex: Cena w wezwaniu TDJ odzwierciedla wartość godziwą

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Zarząd Kopexu uważa, że cena zaproponowana w wezwaniu TDJ odzwierciedla wartość godziwą spółki, podał Kopex. TDJ Equity IV oferuje w wezwaniu na akcje Kopeksu 3,64 zł za sztukę. W połowie

Kopex ma problem. Jeden z banków blokuje porozumienie. Będzie happy end?

Kopex ma problem. Jeden z banków blokuje porozumienie. Będzie happy end?

Problemy finansowe Kopexu rozpoczęły się wraz z pogłębianiem się dramatycznej sytuacji całego sektora górniczego. Niepokojące były już wyniki finansowe spółki za miniony rok. Kopex odnotował stratę netto sięgającą aż 0,5 mld zł

Kopex chce uzgodnić i podpisać umowę restrukturyzacyjną do końca listopada

umowy nabycia przez TDJ kontrolnego pakietu akcji Kopex. Zgodnie z tą umową, osiągnięcie porozumienia dotyczącego restrukturyzacji długu Kopeksu stanowi jeden z warunków koniecznych do przeprowadzenia procesu konsolidacji branży okołogórniczej. Dotychczas TDJ uzyskał już zgodę UOKiK na przejęcie

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o podziale Kopeksu i emisji akcji serii F

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru wyrazili zgodę na plan podziału Kopeksu i przeniesienie części majątku spółki na Famur oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 153 227,12 zł w drodze emisji 15 322 712 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o

Łączne odpisy Kopeksu ujęte w sprawozdaniu za ub. rok wyniosą ponad 1,4 mld zł

również w obrębie innych spółek zależnych Kopex S.A. "Opisane wyżej działania restrukturyzacyjne, łącznie z decyzją o dokonaniu dodatkowych odpisów, są prowadzone niezależnie od trwającego procesu sprzedaży akcji spółki przez głównego właściciela" podsumowano w

Primetech miało 0,99 mln zł zysku netto z działalności kont. w I kw. 2020 r.

obszarze obrotu węglem. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,79 mln zł wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego

TDJ: Liczymy na porozumienie wierzycieli Kopeksu

oświadczenia grupy. "Efektem zaangażowania Grupy TDJ w ten bezprecedensowy projekt było opracowanie propozycji restrukturyzacji zadłużenia Grupy Kopex, która została przedstawiona wierzycielom finansowym w czerwcu br. W wyniku kilku rund negocjacji, przy aktywnej współpracy

Kopex liczy na porozumienie z bankami finansującymi

umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką zależną od TDJ a Krzysztofem Jędrzejewskim, przewidującej przejęcie przed TDJ kontroli nad większościowym pakietem akcji Kopeksu. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo

Beata Zawiszowska została prezesem Kopeksu

kontrolnego akcji Kopeksu, podano także. "Członkowie rady nadzorczej Kopex złożyli podziękowanie dotychczasowemu zarządowi spółki za jego intensywną pracę w 2016 roku. Rada nadzorcza pozytywnie oceniła efekty jego zaangażowania, przede wszystkim podpisanie umowy

Famur wydłużył zapisy w wezwaniu na akcje Primetech do 12 września br.

Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Termin przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Primetech, ogłoszonym przez Famur 14 czerwca br., został wydłużony do 12 września z 5 sierpnia, podał Famur i Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie

DM mBanku wznowił rekomendowanie Famuru od zalecenia 'kupuj' i wyceny 6,95 zł

Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku wznowili wydawanie rekomendacji dla akcji Famuru od zalecenia ?kupuj", jednocześnie wyznaczając cenę docelową na poziomie 6,95 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 20 lipca

Akcjonariusze Famuru zdecydują 14 IV o podziale Kopeksu i emisji akcji serii F

Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru wyrażą zgodę na plan podziału Kopeksu poprzez przeniesienie części jego majątku na Famur oraz o związanej z tym emisji akcji serii F, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 14 kwietnia

W II terminie wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 1 125 485 akcji

. W czerwcu Famur ogłosił wezwanie na 5 335 474 akcji Primetech, tj. 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki i tyle samo ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych

Jan Poświata został powołany na prezesa Primetech

. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Jest notowana na głównym rynku GPW od 1998 r. Większościowy pakiet akcji spółki posiada Famur, należący do grupy kapitałowej TDJ. (ISBnews)

Górniczy Kopex zyskuje oddech. Pomocną dłoń wyciąga były konkurent

Kopex to jeden z kluczowych producentów sprzętu górniczego. Firma wykonuje też wiele usług dla branży górniczej. Jednak przez zapaść na rynku węgla i ratowanie państwowych kopalń, które m.in. wydłużają terminy płatności, Kopex sam popadł w finansowe tarapaty. Spółka zakończyła

Primetech zdecydował o wygaszeniu działalności obrotu węglem

. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur. (ISBnews)

Famur nie przewiduje podniesienia ceny w wezwaniu na Primetech

kapitale zakładowym spółki. Obecnie Famur posiada bezpośrednio 10 274 359 akcji stanowiących ok. 65,82% akcji w kapitale zakładowym spółki. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć próg 100% głosów w spółce. Grupa Primetech (dawniej Kopex

Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o wypłacie 0,4 zł dywidendy na akcję za 2014r.

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o przeznaczeniu 29,62 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,4 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Kopex S.A

Górniczy giganci Famur i Kopex mogą połączyć siły. Ratunek dla branży?

akcje spółki Famur. Jednak przeciwnikiem pomysłu był wówczas Krzysztof Jędrzejewski kontrolujący ponad 59 proc. akcji Kopexu. Dlatego dwa lata temu do połączenia przedsiębiorstw nie doszło. Zarówno Kopex, jak i Famur to spółki notowane na

Famur i Kopex liczą na pozyskanie kolejnych kontraktów w Argentynie

. Famur 5 maja 2017 r. złożył warunkową ofertę nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem. Famur jest

Spółki Famuru zawarły umowę na sprzedaż PBSz na rzecz JSW za 204 mln zł

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Spółki Primetech (dawniej: Kopex) i PBSZ 1 z grupy kapitałowej Famur podpisały z Jastrzębską Spółką Węglową umowę rozporządzającą sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), podał Famur. Wartość transakcji to 204 mln zł

Famur i Kopex popisały list intencyjny z argentyńskim YCRT

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Polskie firmy, w tym Famur i Kopex, podpisały list intencyjny o współpracy z argentyńską spółką Yacimiento Carbonifero Rio Turbio (YCRT), podał Famur. "Podpisano [...] list intencyjny, którego przedmiotem jest

Kopex dokona odpisów na poziomie jednostkowym na kwotę 145 mln zł

Warszawa, 21.07.2016 (ISBnews) - Kopex dokona odpisów aktualizujących wartość aktywów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w wysokości 145 mln zł (przed uwzględnieniem efektu podatkowego), podała spółka. Przewiduje konieczność utworzenia dalszych odpisów i rezerw w

BESI rozpoczął rekomendowanie Kopeksu od 'neutralnie' i wyceny 10,58 zł

kwietnia BESI Grupo Novo Banco rozpoczyna pokrywanie spółki Kopex, z rekomendacją neutralną i ceną docelową akcji 10,58 zł. Pomimo spadku o 22% w ciągu ostatnich 12 miesięcy analitycy nie dostrzegają czynników, które mogłyby spowodować wzrost ceny akcji w 2015" - czytamy w raporcie

Famur i Kopex: Jest szansa na połączenie już w sierpniu, efekty będą od razu

. Spółka celowa TDJ S.A. - dominującego akcjonariusza Famuru - zawarła dziś z Krzysztofem Jędrzejewskim umowę warunkową nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopex. Warunkami wejścia w życie umowy są: uzyskanie zgody UOKiK, pozytywne wyniki due diligence, które będzie przeprowadzone w okresie następnych trzech

Primetech: JSW wstrzymała wypłatę kwoty gwarancyjnej do umowy sprzedaży PBSz

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odmówiła dokonania na rzecz Primetechu wpłaty 5 mln zł, stanowiących część ceny sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), podał Primetech. "Zarząd Primetech

TDJ: Enterprise value w transakcji przejęcia Kopeksu to ok. 880 mln zł

. "Przejęcie kontroli nad Kopex S.A. przez TDJ to wielki dzień dla naszej firmy i ważne wydarzenie dla całej branży okołogórniczej. Osiągnęliśmy cel, do którego konsekwentnie dążyliśmy od wielu lat. Otworzyliśmy drogę do połączenia potencjału Famuru i Kopeksu, którego celem jest stworzenie silnej

TDJ przekroczył 50% udziału w akcjonariacie Kopeksu

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Spółka zależna TDJ - TDJ Equity IV nabyła 100% akcji spółki Partner i tym samym nabyła pośrednio akcje Kopeksu, wskutek czego TDJ przekroczyła 50% ogólnej liczby głosów na WZA spółki, poinformował Kopex. "Łącznie

W ramach wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 31 781 akcji

. Obecnie Famur posiada bezpośrednio 10 274 359 akcji stanowiących ok. 65,82% akcji w kapitale zakładowym spółki. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć próg 100% głosów w spółce. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych

TDJ Equity zakończyło ABB 97,29 mln akcji Famuru po cenie 5,5 zł/ sztuka

wcześniej o złożeniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego

TDJ zwiększa pulę plasowanych akcji Famuru do 20% ze względu na duży popyt w ABB

zdobywającego rynki zagraniczne. Famur informował wcześniej o złożeniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale

Konsorcjum Kopeksu dostarczy konstrukcje stalowe do Jaworzna III za 180 mln zł

Warszawa, 12.11.2015 (ISBnews) - Konsorcjum firm Kopex i Stal-Systems podpisało umowę na dostawę i montaż konstrukcji stalowej budynków kotłowni i maszynowni do budowanej Elektrowni Jaworzno III Elektrowni II o wartości prawie 180 mln zł, poinformował Kopex

Famur: PBSz będzie mogło pozostać w strukturach dawnego Kopeksu

Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - W przypadku niedojścia do skutku sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), PBSz pozostanie w strukturach Primetech (d. Kopex), poinformował prezes Famuru Mirosław Bendzera

Famur nie planuje wykupu akcji części usługowo-handlowej Kopeksu

Katowice, 09.05.2017 (ISBnews) - Famur nie planuje wykupu akcjonariuszy mniejszościowych części usługowo-handlowej Kopeksu po podziale spółki, poinformował prezes Mirosław Bendzera. "Na dziś nie plan wykupu pozostały akcji części uslugowo

Akcjonariusze JSW wyrazili zgodę na nabycie 95,01% akcji PBSz

Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyrazili zgodę na przejęcie przez spółkę 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Walne zgromadzenie [?] udziela

JSW ma warunkową umowę kupna PBSz od Grupy Primetech za 204 mln zł

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) - jako kupujący - oraz PBSz 1 i Primetech (dawniej Kopex) - jako sprzedający - zawarli warunkową umowę zobowiązującą sprzedaży 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów w Tarnowskich Górach (PBSz) za kwotę 204

DM BOŚ podniósł rekomendację Kopeksu do 'kupuj', wycenę do 5,5 zł

wydana przy cenie za akcję 3,84 zł. W środę na zamknięciu kurs wynosił 3,7 zł. DM BOŚ sporządził raport po ogłoszeniu przez Kopex porozumienia z bankami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, które zbliża spółkę do fuzji z Famurem. "Naszym

Akcjonariusze JSW zdecydują 21 III o zgodzie na nabycie PBSz

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o wyrażeniu zgody na nabycie 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) oraz o zgodzie na ustanowienie zabezpieczeń planowanego finansowania dłużnego, wynika z projektów uchwał

Akcjonariusze Kopeksu zdecydują 29 IX o przeniesieniu części majątku na Famur

zależnymi od TDJ (swojego większościowego akcjonariusza) dotyczącą zakupu 48,93 mln akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziału w kapitale zakładowym za łączną kwotę 204,05 mln zł tj 4,17 zł za jedną akcję. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na

Odpisy w jednostkowym sprawozdaniu Kopeksu za I półr. nie przekroczą 187 mln zł

. "W ramach prac nad programem restrukturyzacji dla Grupy Kopex zostały przeprowadzone dalsze szczegółowe analizy i testy na utratę wartości aktywów emitenta, zgodnie z MSR 36. W wyniku przeprowadzonych analiz i testów, zarząd emitenta podjął [...] decyzję w sprawie utworzenia dodatkowych odpisów

Famur zakończy optymalizację połączonej struktury do końca 2017 r.

-optymalizacyjne zakończymy do końca roku. Formalnie proces zamknie się w I kw, ze względu na działania prawne" - powiedział prezes. Dzisiaj rano zarząd Famuru poinformował o złożeniu w dniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ

Trigon DM obniżył rekomendację dla Kopexu do 'sprzedaj', wycenę do 10,3 zł

Warszawa, 06.03.2015 (ISBnews) ? Analitycy Domu Maklerskiego Trigon obniżyli rekomendację dla spółki Kopex do "sprzedaj" z "kupuj" i cenę docelową akcji do 10,3 zł z 13,6 zł, wynika z raportu datowanego na 26 lutego. W dniu wydania

DM BOŚ obniżył rekomendację dla Kopeksu do 'trzymaj', wycenę do 3,5 zł

Warszawa, 21.07.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli rekomendację dla akcji spółki Kopex do "trzymaj" z "kupuj", a cenę docelową akcji do 3,5 zł z 6,7 zł, wynika z raportu datowanego na 13 lipca. Rekomendacja

Zapisy w wezwaniu Famuru na sprzedaż akcji Primetechu ruszą w piątek

zamknięcia na dzień poprzedzający ogłoszenie wezwania. Famur wezwał do sprzedaży wszystkich akcji Primetechu (dawniej Kopex), niebędących w jego posiadaniu, tj. na 5 335 474 akcji, stanowiących 34,18% kapitału spółki, podano. "W ocenie zarządu Famuru

JSW złożyła wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji PBSz

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) złożyła warunkową wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), podała spółka. "JSW zakłada że złożenie oferty pozwoli na przystąpienie do negocjacji

Primetech: Cena w wezwaniu Famuru odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Primetech uważa cenę w wezwaniu Famuru za odpowiadającą wartości godziwej spółki, podała spółka. "Cena proponowana w wezwaniu wynosi 1,45 zł za jedną akcję spółki. Cena akcji proponowana w wezwaniu jest

Famur: Za 7-10 lat większość przychodów połączonej grupy z eksportu

. W 2016 r. przychody osiągnięte z kontraktów realizowanych za granicą stanowiły około 30% łącznych skonsolidowanych przychodów Famuru. Dzisiaj rano zarząd Famuru poinformował o złożeniu w dniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów

Krzysztof Jędrzejewski sprzedał 23% akcji Kopeksu na rzecz TDJ

Warszawa, 23.05.2016 (ISBnews) - Krzysztof Jędrzejewski - większościowy akcjonariusz Kopeksu - sprzedał 23% akcji spółki na rzecz TDJ, podał Kopex. Transakcje w ramach zbycia akcji zostały zrealizowane z ceną 3 zł za akcję. "Podpisanie niniejszej

JSW ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad PBSz

Primetech (dawniej Kopex) - jako sprzedający - zawarli warunkową umowę zobowiązującą sprzedaży 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów w Tarnowskich Górach (PBSz) za kwotę 204 mln zł. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący

JSW liczy na uzgodnienie ceny przejęcia PBSz w ciągu kilku tygodni

wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji PBSz, będącego częścią Grupy Kopex, przejętej w 2017 r. przez Famur. Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików), poziomych i tuneli, budownictwo

DM BOŚ obniżył rekomendację Kopeksu do 'trzymaj', wycenę do 8,50 zł

Warszawa, 11.08.2015 (ISBnews) ? Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli rekomendację dla spółki Kopex do "trzymaj" z "kupuj", a cenę docelową do 8,50 zł z 20,1 zł, wynika z raportu datowanego na 3 sierpnia. Rekomendacja została

Akcjonariusze Famuru zgodzili się na emisję akcji dla TDJ, TDJ rozpoczyna ABB

osiągnięcie pozycji polskiego czempiona, z sukcesem zdobywającego rynki zagraniczne. Famur informował wcześniej o złożeniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji

Primetech miał 4,05 mln zł straty netto z działalności kont. w III kw. 2019 r.

wdrażania technologii wiertniczych w robotach inżynieryjnych i geotechnicznych" - czytamy dalej. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur

Famur zakłada finalizację sprzedaży PBSz na przełomie czerwca i lipca

neutralny. Pozytywna strona to zmniejszenie długu. Od strony cash flow - środki z transakcji będą automatycznie relokowane do sygnatariuszy umowy restrukturyzacyjnej" - dodał prezes. 21 grudnia 2018 r. JSW - jako kupujący - oraz PBSz 1 i Primetech (dawniej Kopex) - jako

Cztery banki zgadzają się na porozumienie z Kopeksem, nie zgadza się Pekao

Krzysztofem Jędrzejewskim, przewidującej przejęcie przed TDJ kontroli nad większościowym pakietem akcji Kopeksu. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r

TDJ podniósł cenę w wezwaniu na akcje Kopeksu do 3,64 zł za szt.

Warszawa, 23.02.2017 (ISBnews) - TDJ Equity IV podniósł cenę w wezwaniu na akcje Kopeksu do 3,64 zł z 3,63 zł za sztukę, podał wzywający. "TDJ Equity IV S.A. niniejszym informuje, że dokonuje zmiany ceny, po której nabywane będą akcje w wezwaniu

Gigantyczna strata górniczego Kopexu. Będą zwolnienia i cięcia pensji?

członek zarządu i dyrektor ds. finansowych Krzysztof Zawadzki. Współkierowana przez niego firma zaliczyła w czwartym kwartale aż 503,7 mln zł czystej straty. Rok wcześniej w tym samym czasie Kopex miał 16,55 mln zł zysku. Producent zaliczył też silny spadek przychodów - 224,1

JSW uzgodniła z Kopeksem warunki zakupu 95,01% akcji PBSz

. Pod koniec stycznia br. JSW złożyła warunkową wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji PBSz, będącego częścią Grupy Kopex, przejętej w 2017 r. przez Famur. Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i

DM BOŚ podniósł wycenę Famuru do 5,5 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

za akcję 4,2 zł. W środę na zamknięciu kurs wynosił 4,12 zł. DM BOŚ sporządził raport po ogłoszeniu przez Kopex porozumienia z bankami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, które zbliża spółkę do fuzji z Famurem. Analitycy spodziewają się, że Famur w IV kw. ogłosi wezwanie

Primetech miał 120,6 mln zł zysku netto, 2,24 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur. (ISBnews)

Spółka zal. TDJ złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Kopeksem

wyrażenia zgody UOKiK na proces konsolidacji, warunkami przejęcia przez TDJ kontroli nad Kopeksem są: uzyskanie pozytywnych wyników prowadzonego przez TDJ procesu due diligence Grupy Kopex, a także wypracowanie porozumienia z jej obecnymi wierzycielami, którego celem jest stabilizacja źródeł finansowania

DM BOŚ dodał TVN, Famur, Kopex, Robyg, Budimex i Unibep do 'top picks'

Warszawa, 22.12.2014 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał TVN, Famur, Kopex, Robyg, Budimex i Unibep. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Echo, BPH, CD Projekt

Famur pozostaje umiarkowanie optymistyczny co do sprzedaży PBSz

. Pod koniec stycznia br. JSW złożyła warunkową wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji PBSz. Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików), poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie

Primetech miał 120,52 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2019 r.

. W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wyniosła 4,89 mln zł wobec 4,98 mln zł straty rok wcześniej. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki

JSW w pierwszej kolejności poszuka finansowania na polskim rynku

, tenor obligacji to minimum 7 lat, a optymalnie 12 lat. W końcu stycznia br. JSW złożyła warunkową wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz). PBSz jest częścią Grupy Kopex, przejętej w 2017 r. przez Famur. Grupa JSW to

Dariusz Pietyszuk delegowany do pełnienia funkcji prezesa Kopeksu

o dokonaniu zmian w zarządzie spółki w związku z przedłużaniem się patowej sytuacji dotyczącej dalszego finansowania i funkcjonowania Grupy. Sytuacja Grupy Kopex nie jest łatwa, ale reprezentujemy sobą ogromny potencjał i budzimy szczere zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Rada nadzorcza

Famur ogłosi wezwanie na sprzedaż 34,18% akcji Primetech po 1,45 zł sztuka

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Famur zamierza ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 5 335 474 akcji spółki zależnej Primetech, stanowiących 34,18% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 1,45 zł za walor, podał Famur. W związku z

Famur chce pozyskać 400 mln zł z emisji akcji na działania połączeniowe

. warunkowej oferty nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83% udziału w ogólnej liczbie

Famur nadal rozważa zarówno dezinwestycję PBSz, jak i pozostawienie w grupie

Warszawa, 28.11.2017 (ISBnews) - Famur nadal rozważa dla Kopex - Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) zarówno dezinwestycję, jak i dalszy rozwój w ramach grupy, poinformował ISBnews prezes Mirosław Bendzera. "Cały czas rozważamy dwa scenariusze

TDJ Equity IV ogłosił wezwanie na 127 855 akcji Kopeksu po 3,63 zł/ szt.

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - TDJ Equity IV ogłosiło wezwanie na 127 855 akcji Kopeksu po cenie 3,63 zł za sztukę, podał pośredniczący w wezwaniu Millennium Dom Maklerski. Zapisy na akcje będą przyjmowane 7-20 marca br. "W wyniku wezwania

Famur chce usamodzielnić segment usługowy, nie wyklucza dezinwestycji

kopalni w Przeciszowie, przygotowanego wcześniej przez Kopex. "Jako Famur nie planujemy realizacji tego projektu wykonawczo. Szukamy inwestora, który byłby w stanie dalej ten projekt poprowadzić pod kątem jego skomercjalizowania i zakończenia decyzją o budowie kopalni"

Haitong Bank obniżył wycenę Kopeksu do 4,04 zł, nadal zaleca 'neutralnie'

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Analitycy Haitong Banku obniżyli cenę docelową akcji Kopeksu do 4,04 zł z 10,58 zł i podtrzymali rekomendację "neutralnie" dla spółki, wynika z raportu datowanego na 16 grudnia. W czwartek około godziny 10:10

PiS atakuje Tuska za Pawlaka i Rosję. Gra dokumentami

polska strona poinformowała Rosjan o planach prywatyzacji Grupy Lotos. A rosyjscy urzędnicy przekazali, że zakupem akcji Lotosu jest zainteresowany m.in. koncern TNK-BP, należący do rosyjskich oligarchów i brytyjskiego koncernu BP. Dwa lata później ten koncern wykupił Rosnieft, przypomniał Fogiel. 

Famur miał 50,47 mln zł zysku netto z działalności kont. w III kw. 2019 r.

nad Primetech S.A. (dawniej: Kopex S.A.), Grupa Famur obejmuje konsolidacją wyniki grupy kapitałowej tej spółki. W związku z restrukturyzacją w Grupie Primetech (dawniej: Kopex), której jednym z podstawowych celów było dostosowanie jej struktury podmiotowej do realiów rynkowych oraz sprzedaż zbędnych

JSW ma term sheet z bankami, ARP ws. 460 mln zł plus ok. 81 mln USD finansowania

określono na okres 5 lat z możliwością jego przedłużenia maksymalnie o 2 lata, poinformowała także JSW. W grudniu JSW - jako kupujący - oraz PBSz 1 i Primetech (dawniej Kopex) - jako sprzedający - zawarli warunkową umowę zobowiązującą sprzedaży 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy

Ponad 3 mld zł straty JSW za 2015 r. Cała branża pogrążona w kłopotach

JSW jest spółką notowaną na giełdzie, w której skarb państwa ma 55 proc. akcji. Na koniec ubiegłego roku spółka zatrudniała 24 tys. osób. To kolejna firma z sektora górniczego, która ma problemy finansowe. Z opublikowanego po poniedziałkowej sesji giełdowej raportu wynika, że

DM BOŚ dodał Tell i CCC do listy 'top picks'

Warszawa, 18.02.2015 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał Tell i CCC. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Neukę i Famur. Według

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 7,76% m/m do 927,87 pkt w czerwcu

. Obniżkę kursu odnotował m.in. Bioton (-20,7% m/m), który w ostatnich trzech miesiącach wygrywał ranking GIP60. Spadki wartości w czerwcu dotknęły również inne spółki, które wcześniej przyniosły akcjonariuszom znaczny wzrost wartości akcji: CCC (-24,1% m/m), Famur (-18,0% m/m), Kopex (-17,7% m/m), Wielton

Przegląd informacji ze spółek

iAlbatros Group wezwał do sprzedaży do 1,38 mln akcji własnych po 28,9 zł sztuka, podano w komunikacie. Stalexport Autostrady odnotował 70,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec

Przegląd informacji ze spółek

badań za pośrednictwem klinik i gabinetów lekarskich. Polska Grupa Odlewnicza (PGO) zawarła ze spółką Kopex umowę dotyczącą przejęcia 100% udziałów Kopex Foundry za łączną cenę 7 mln zł, poinformowały PGO i Kopex. Cena za udziały płatna będzie w dwóch częściach: 1,4 mln zł w

Famur potrzebuje kilku miesięcy do pełnej integracji operacyjnej z Kopeksem

) Grupy Famur Olga Panek. Głównym celem Famuru jest zdobycie kluczowej pozycji rynkowej w wymiarze globalnym. ?Famur kupił akcje Kopeksu, jesteśmy w jednej grupie kapitałowej i teraz przeszliśmy do fazy integracji operacyjnej. Konsolidujemy działy sprzedaży, zakupów, finansów

Przegląd informacji ze spółek

o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, dotyczącego dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji serii P oraz akcji serii Q, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za grudzień 2015 r. wyniosły 222,7 mln zł i były niższe o 1,8% w skali roku, podała

DM BOŚ dodał PGNiG, Emperię, Elektrobudowę, Orange i Agorę do 'top picks'

Warszawa, 27.04.2015 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał PGNiG, Emperię, Elektrobudowę, Orange Polska i Agorę. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Kopex, CD