akcji kapitał

Inwestowanie w czasie epidemii. Jak ochronić swój kapitał? Kupować akcje, waluty, obligacje czy złoto?

Inwestowanie w czasie epidemii. Jak ochronić swój kapitał? Kupować akcje, waluty, obligacje czy złoto?

; Podstawowa zasada inwestowania mówiąca, żeby w pierwszej kolejności chronić kapitał, jest lekiem na takie czasy. To, czy stosujemy ją w praktyce, weryfikowane jest właśnie w takich momentach jak obecny. Tracą wszyscy, więc dzisiaj stawiamy pytanie, gdzie stracić można najmniej, a nie gdzie najlepiej zarobić

Środki z emisji akcji Stelmetu pozostamą w kapitale obrotowym

Warszawa, 19.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Stelmetu podjął decyzję o pozostawieniu środków pozyskanych z ubiegłorocznej emisji akcji w ramach oferty publicznej w kapitale obrotowym, poinformowała spółka. Środki te efektywnie obniżyły zadłużenie, a takie ich przeznaczenie zapewnia

XTPL chce podwyższyć kapitał w drodze emisji do 65 tys. akcji bez pp

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Zarząd XTPL zamierza podjąć uchwalę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję od 55 000 do 65 000 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda bez prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, poinformowała spółka. Cena emisyjna jednej akcji ma

Selvita: Emisja nowych akcji zakłada utrzymanie udziału akcjonariuszy w kapitale

Warszawa, 23.08.2017 (ISBnews) - Najwięksi inwestorzy instytucjonalni Selvity zgłosili oczekiwanie co najmniej utrzymania udziału w kapitale spółki po przeprowadzeniu emisji do 2,2 mln akcji. W odpowiedzi na ich głosy, spółka zdecydowała o zaoferowaniu takiego mechanizmu

Miraculum podwyższy kapitał poprzez emisję 2 mln akcji serii B

Warszawa, 18.11.2016 (ISBnews) - Zarząd Miraculum podjął uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego, o kwotę 6 mln zł, tj. z kwoty 34,54 mln zł do kwoty 40, 54 mln zł w drodze emisji 2 mln nowych akcji serii B, o wartości nominalnej 3 zł

Polwax podwyższy kapitał zakładowy o max. 30 mln zł w drodze emisji akcji

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - Polwax przyjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki maksymalnie o kwotę 30 mln zł w drodze emisji akcji, podała spółka. Planowana liczba akcji serii E będzie nie większa niż 4 500 000 sztuk. Emisja przeprowadzona zostanie z

Udział NFOŚiGW w kapitale BOŚ wzrośnie do 58,05% po objęciu akcji nowej emisji

Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Dzięki objęciu 21 mln akcji w emisji Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w kapitale banku wzrośnie do 58,05% z 52,41%. To bardzo istotne w kontekście wspólnych planów

Prezes BAH sprzedał 25% akcji BAH, po transakcji ma 46,01% udziału w kapitale

MK Holding), tj. przez Książek Holding transakcji pakietowych w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na podstawie których Książek Holding zbył 10 387 963 akcje w kapitale zakładowym spółki, stanowiących 25,00% (słownie: dwadzieścia pięć procent

GNB podwyższy kapitał o 189,99 mln zł w ramach emisji akcji serii C

Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Zarząd Getin Noble Banku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej 69 597 068 akcji serii C o wartości nominalnej 2,73 zł każda akcja, podał bank. Na 23 lutego zwołano

CD Projekt zakończył skup akcji własnych; skupił 0,54% kapitału zakładowego

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - CD Projekt zakończył skup akcji własnych na podstawie uchwały zarządu z 29 lipca, w ramach którego skupił 516 700 akcji, stanowiących ok. 0,54% kapitału zakładowego, podała spółka. "W wyniku przeprowadzonej

Walne Benefit Systems zdecydowało o braku dywidendy i kapitale na skup akcji

rezerwowego, przeznaczonego na pokrycie łącznej ceny nabycia przez spółkę akcji własnych w wysokości 42,5 mln zł. "Środki na kapitał rezerwowy [...] zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału

Plan rozbiorów Lotosu. Marne udziały dla państwa po fuzji z Orlenem

Plan rozbiorów Lotosu. Marne udziały dla państwa po fuzji z Orlenem

. Obecnie skarb państwa ma 27,5 proc. akcji Orlenu i kontrolny pakiet 53,2 proc. akcji Lotosu. Po fuzji w nowym kapitale Orlenu państwo będzie miało 35,7 proc. akcji.  Innymi słowy, skarb państwa za odstąpienie kontroli nad Lotosem i jego nowoczesną rafinerią o strategicznym położeniu nad morzem - a

Biomed-Lublin podwyższy kapitał o do 8 mln akcji serii J, K, L i Ł

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o nie więcej niż 800 tys. zł poprzez emisję nie więcej niż 2 mln akcji zwykłych na

Wierzyciel Ferrum proponuje konwersję wierzytelności na kapitał po 4,5 zł/akcja

wierzytelności na kapitał spółki w wyniku objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym za cenę emisyjną w wysokości 4,5 zł za jedną akcję. "Zgodnie z otrzymaną propozycją, powołując się na skalę koniecznej redukcji długu finansowego spółki, koniecznego odroczenia terminów

ARP wniesie 101,5 mln zł na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale PGZ

udzielenia wsparcia niebędącego pomocą publiczną poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 101,5 mln zł na pokrycie akcji nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym PGZ, podała ARP. "Umowa inwestycyjna przewiduje, że środki uzyskane przez PGZ zostaną w całości

Mabion chce podnieść kapitał o max. 5 mln akcji, rozważa wejście na drugą giełdę

Warszawa, 19.01.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Mabionu zdecydują podczas walnego zgromadzenia o upoważnieniu zarządu spółki do podwyższenia kapitału spółki o maks. 5 mln akcji - po cenie min. 80 zł za sztukę, wynika z projektów uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Arena.pl może podnieść kapitał o max. 8,12 mln zł przez emisję akcji bez p.p.

Warszawa, 24.02.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Arena.pl upoważnili zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o łączną kwotę nie wyższą niż 8,123 mln zł poprzez emisję nowych akcji w okresie trzech lat z wyłączeniem prawa poboru, wynika z uchwał

TSG wyemituje 26,07 tys. akcji bez prawa poboru w ramach kapitału docelowego

. "Zarząd Ten Square Games podjął uchwałę w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego o następującej treści: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę 2 606,6 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane

Akcjonariusze Mabionu zdecydują 30 IX o kapitale docelowym do 1 mln akcji

- priorytetem jest bowiem zakończenie badań i rejestracja MabionCD20 na terenie UE. Mogę zadeklarować, że w każdej ewentualnej emisji akcji będziemy chcieli objąć przynajmniej 20% - czyli tyle, ile obecnie posiadamy udziału w kapitale zakładowym spółki. Cena za akcje uwzględniona w uchwale odzwierciedla obecną

Colian skupił 5 mln akcji własnych, stanowiących 2,59% kapitału

wyniosła 4,1 zł, przypomniano w komunikacie. "Po nabyciu przez spółkę akcji własnych, spółka posiada łącznie 54 388 211 akcji własnych, co stanowi 28,21% wszystkich akcji w kapitale zakładowym spółki i uprawnia do wykonywania 28,20% ogólnej liczby głosów na walnym

CCC rozpoczęło prace na potrzeby ew. podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji

zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii I i serii J, wynika z projektów ustaw. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,2 zł oraz nie wyższą niż 1 370 000 zł do kwoty nie niższej niż 4 116.800,2 zł oraz

Zapisami na akcje Orbisu objęto 39,55 mln walorów, stanowiących ok. 86% kapitału

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Liczba akcji Orbisu objętych 24 lutego br. zapisami w wezwaniu ogłoszonym przez AccorInvest Group wyniosła 39 554 606 sztuk, stanowiących ok. 86% kapitału zakładowego spółki, podano w komunikacie. "Wzywający

Bank Doliny Krzemowej w poważnych tarapatach. Blady strach pada na inne banki

Dolina Krzemowa traci wiarę w swój bank - SVB Financial po tym, jak ten ogłosił ratunkową emisję akcji. Chociaż CEO banku Gregory Becker poprosił klientów, żeby zachowali spokój, rynek reaguje niepokojem. Kapitalizacja Silicon Valley Bank spadła o 80 miliardów dolarów. W czasie

Agora rekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Agory podjął uchwałę w sprawie rekomendacji akcjonariuszom przeznaczenia kwoty 23 290 415,5 zł na dywidend, co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego spółki utworzonego z

Elektrobudowa zmierza do emisji akcji serii F do 66% podwyższonego kapitału

drodze emisji akcji w przedziale od 32% do 66% udziału w podwyższonym o przedmiotową emisję kapitale zakładowym, skierowanej do inwestorów branżowych lub finansowych (w tym dotychczasowych akcjonariuszy), podała spółka w raporcie bieżącym. W osobnym komunikacie Elektrobudowa

Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych. Reakcja rynków? Banki tracą to, co zyskały

Banki nie mają prawa do ubiegania się od frankowiczów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej - wynika z czwartkowego orzeczenia TSUE.  W poniedziałek rano indeks WIG tracił na wartości 0,34 proc., WIG20 0,57 proc., a WIG-banki 0,76 proc., ale po ogłoszeniu

Sfinks: Podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii P nie doszło do skutku

. Jednocześnie na bazie aneksu uzgodniono, że Sfinks do końca roku ma podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie niższą niż 5,5 mln zł. Pod koniec listopada ub.r. Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł za akcję. Pod względem wielkości

Arteria: Investcamp nabył akcje dające 3,7% kapitału i głosów

Warszawa, 01.08.2017 (ISBnews) - Investcamp, spółka powiązana z menedżerami Arterii, nabyła łącznie 159 508 akcji Arterii, co daje 3,7% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, podała Arteria. Z komunikatu wynika, że Investcamp przeprowadził dwie

Open Finance zrezygnował z podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Open Finance po dokonaniu ponownej analizy kwestii podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w tym mając na uwadze obecny poziom notowań akcji, podjął decyzję o odstąpieniu od procedury podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji, podał

Altus TFI skupiło akcje własne stanowiące 4,48% kapitału

Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Altus TFI zakończyło ofertę skupu akcji własnych nabywając 2 641 683 walory o łącznej wartości nominalnej 264 168 zł, stanowiące 4,48% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniające do 3,98% głosów na walnym zgromadzeniu, poinformowała spółka

BOŚ ma zgodę KNF na zaliczenie akcji serii V do kapitału Tier1

Warszawa, 17.08.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zezwalającą na zaklasyfikowanie jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I instrumentów kapitałowych w postaci wyemitowanych 30 074 426 sztuk akcji serii V o

4fun Media nabyła w ramach skupu 17 165 akcji własnych, czyli 0,4% kapitału

prowadzonego programu skupu akcji własnych, rozpoczętego 5 października 2018 r., spółka nabyła łącznie 17 165 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,4% kapitału zakładowego spółki i dających 0,4% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. "Zgodnie z uchwałą nr 16 z dnia 5

Exact Systems zawiesiło publiczną ofertę akcji, szuka innych źródeł kapitału

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Exact Systems i akcjonariusze sprzedający, podjął decyzję o zawieszeniu publicznej oferty akcji bez wskazania szczegółowych nowych terminów publicznej oferty, podała spółka. "Mamy ambitne plany rozwoju i dalej

BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaliczenie akcji serii J, K do kapitału Tier I

800 000 akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, po cenie emisyjnej w wysokości 60,15 zł jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I" - czytamy w komunikacie. Zaliczenie akcji jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I pozwoli

PKN Orlen: W ofercie na akcje Unipetrol złożono odpowiedzi na 31,05% kapitału

rozliczenia nabycia tych akcji udział PKN Orlen w kapitale zakładowym jak i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Unipetrol przekroczy 90%. Zapisy w ofercie trwały od 28 grudnia 2017 roku do 30 stycznia 2018 roku" ? czytamy w komunikacie. Powyższa informacja

Impexmetal zakończył buy-back, skupił akcje stanowiące 3,61% kapitału

Warszawa, 16.11.2015 (ISBnews) - Impexmetal zakończył program skupu akcji własnych, w ramach którego nabył 7,21 mln akcji, stanowiących 3,61% udziału w kapitale i głosach na WZA, za łączną kwotę 24,44 mln zł, podała spółka. "Impexmetal S.A

Biomed-Lublin zdecydował o podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii P

podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,1 zł i nie większą niż 480 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja. W uchwale ustalono cenę emisyjną nowych akcji serii P na 1,07 zł jedną

Murapol nabył 1,63 mln akcji Polnordu, zwiększając udział do 9,87% kapitału

Warszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Murapol zawarł umowy z Trigon XVI FIZ, Trigon XXI FIZ oraz Trigon Infinity Akcji FIZ, na podstawie których nabył łącznie 1 630 000 akcji Polnordu, stanowiących 4,99% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego, za łącznie 18,09 mln zł, podał

PZU nabyło 7,24 mln akcji Aliora, stanowiących ok. 9,96% kapitału

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zakupił w ramach drugiej transzy 7,24 mln akcji Alior Banku, stanowiących ok. 9,96% kapitału zakładowego po spełnieniu warunków zawieszających, podało PZU. "Zarząd Powszechnego

Getin Noble Bank wzmocnił kapitały bez emisji akcji, spełnia wymogi KNF

Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) osiągnął rekomendowany przez Komisję Nadzoru Finansowego poziom wskaźników kapitałowych bez konieczności przeprowadzenia emisji akcji. Jednostkowy oraz skonsolidowany wskaźnik CAR Getin Noble Banku wynosił 15,6%, a CET1

BOŚ Bank zakończył buy-back, skupił akcje stanowiące 0,02% kapitału

Warszawa, 08.07.2015 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zakończył program odkupu akcji własnych, w ramach którego nabył łącznie 4 680 walorów, stanowiących 0,0205% kapitału, podała instytucja. Program był realizowany na podstawie uchwały

CCC zdecydowało o emisji 2 mln akcji serii H w ramach kapitału docelowego

. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 39 164 000 akcji. "Zarząd emitenta [?] podwyższył kapitał zakładowy spółki z dotychczasowej kwoty 3 916 400 zł do kwoty 4 116 400 zł, to jest o kwotę 200 tys.zł, w drodze emisji 2 mln sztuk akcji serii H o wartości nominalnej

Akcjonariusze Emperii upoważnili zarząd do emisji akcji w ramach kapitału docel.

każdej akcji to 1 zł. "Cena emisyjna emitowanych akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia cena akcji spółki w transakcjach na rynku regulowanym GPW ważona wolumenem obrotu w okresie ostatnich trzech miesięcy" - czytamy w uchwale. Zarząd

WZA Miraculum zdecyduje o obniżeniu kapitału i emisji 13,5 mln nowych akcji

Warszawa, 22.11.2016 (ISBnews) - Miraculum obniży kapitał zakładowy do kwoty 20 268 334,5 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 3,0 zł do 1,50 zł w związku ze stratami poniesionymi przez spółkę w okresach poprzednich, wynika z uchwał na WZA. Po obniżeniu kapitału

Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o podniesieniu kapitału max. o 4,5 mln akcji

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o upoważnieniu zarządu spółki do podwyższenia kapitału spółki o maks. 4,5 mln akcji - po cenie nie niższej niż 84 zł, wynika z uchwał walnego. Akcje mogą zostać zaoferowane w ramach oferty publicznej i mogą być

Akcjonariusze MCI upoważnili zarząd do emisji akcji w ramach kapitału docelowego

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - MCI Management może w kilku transzach podwyższyć kapitał zakładowy o maksymalnie 6,27 mln akcji (czyli o maksymalnie 10% w stosunku do obecnej liczby akcji) w ramach kapitału docelowego. Udzielone właśnie przez akcjonariuszy upoważnienie w tej

ZWZ Taurona nie zgodziło się na 0,1 zł na akcję dywidendy z kapitału zapasowego

Warszawa, 08.06.2016 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Taurona Polska Energia nie podjęło uchwały w sprawie przeznaczenia 175,25 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę, co dałoby wypłatę 0,1 zł na akcję, podała spółka. ZWZ podjęło uchwałę

Akcjonariusze Próchnika zdecydowali o obniżeniu kapitału i emisji 12,5 mln akcji

Warszawa, 23.09.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Próchnika zdecydowali o obniżeniu kapitału zakładowego (poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji spółki do 1 zł z 1,8 zł) z jednoczesnym jego podwyższeniem w drodze emisji łącznie 12,5 mln nowych akcji serii L oraz M

PZU nabędzie kolejne 3,83 mln akcji Aliora, stanowiących ok. 5,26% kapitału

Warszawa, 09.03.2016 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nabędzie, w ramach trzeciej transzy, kolejne 3,83 mln akcji Alior Banku, stanowiących ok. 5,26% kapitału zakładowego po spełnieniu warunków zawieszających, podało PZU. "Spełniły

PCM rekomenduje 5,5 zł dywidendy na akcję z zysku i kapitału zapasowego

Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Prime Car Management (PCM) zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia łącznie 65,5 mln zł z zysku za 2015 r. i kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy w wysokości 5,5 zł na akcję, podała spółka

Tauron rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego

Warszawa, 10.03.2016 (ISBnews) - Zarząd Taurona Polska Energia zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty 175,25 mln zł z kapitału zapasowego w formie dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd

PZU nabędzie kolejne 7,24 mln akcji Aliora, stanowiących ok. 9,96% kapitału

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nabędzie, w ramach drugiej transzy, kolejne 7,24 mln akcji Alior Banku, stanowiących ok. 9,96% kapitału zakładowego po spełnieniu warunków zawieszających, podało PZU. "Spełniły

JSW bierze pod uwagę emisję akcji jako szansę na pozyskanie kapitału

Warszawa, 16.06.2015 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) bierze pod uwagę emisję akcji jako jeden z możliwych sposobów pozyskania kapitału, poinformowała spółka. "Emisja akcji to jeden ze standardowych instrumentów, z jakich może

Liczba akcji w wezwaniu na walory PKM Duda przekroczyła 33,01% kapitału

Warszawa, 25.06.2015 (ISBnews) - Liczba akcji objętych zapisami w wezwaniu Cedrobu na walory Polskiego Koncernu Mięsnego Duda przekroczyła 9,18 mln sztuk (tj. 33,01% kapitału), czyli liczbę, jaką zamierzał nabyć Cedrob, podała spółka. Akcje objęte zapisami złożonymi po 24

Oferta publiczna akcji stanowiących ok. 20% kapitału Selvity ruszy 1 grudnia

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Oferta publiczna do 2.651.891 nowych akcji serii F spółki Selvita, stanowiących ok. 20,22% udziału w kapitale zakładowym po podwyższeniu, rozpocznie się 1 grudnia od budowy księgi popytu i zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. Cena

Alior Bank kupi Ruch za 1 zł. A potem kontrolę nad Ruchem weźmie Orlen

"PKN ORLEN obejmie 65 proc. akcji RUCH i będzie większościowym inwestorem, odpowiedzialnym za rozwój spółki" - ogłosił we wtorek rano naftowy koncern. Orlen nie ujawnił, ile zapłaci za nowe akcje Ruchu. "Wchodzimy w kolejny etap pozyskania aktywów spółki RUCH, które wpisują się w

Akcja "Uratujmy nasze emerytury": Kapitał początkowy - pytania i odpowiedzi

Problem z naliczeniem składek? Pisz: wyborcza.biz@agora.pl Wciąż 4 mln Polaków nie ma naliczonych składek emerytalnych sprzed reformy z 1999 r. (czyli tzw. kapitału początkowego). Aby mieć kapitał, trzeba wystąpić z

Orlen już kontroluje Ruch. Za jaką cenę - nie wiadomo

nad spółką Ruch zarządzającą siecią kiosków i saloników prasowych. To efekt decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy Ruchu, które we wtorek uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji.  "Jesteśmy poważnym inwestorem, otwieramy kolejny rozdział w historii

PKN Orlen ogłasza wezwanie na Unipetrol po 380 CZK za akcję, chce 100% kapitału

Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - PKN Orlen rozpoczął procedurę ogłoszenia dobrowolnego warunkowego wezwania na akcje czeskiej spółki zależnej Unipetrol po 380 CZK za akcję, podał koncern. Docelowo PKN Orlen zamierza kupić wszystkie akcje Unipetrolu i wycofać spółkę z praskiej

Giełdowa szarża Tesli. Podwyżka kapitałów o 2,7 mld dol.

W środę firma Tesla ogłosiła, że zamknęła transakcję sprzedaży nowych akcji za 860 mln dol. i obligacji zamiennych na akcje o wartości 1,84 mld dol. Łącznie producent elektrycznych aut zebrał 2,7 mld dol. w tej największej podwyżce kapitałów w swojej historii. Tesla po głębokich stratach Ofertę

Akcjonariusze ING BSK upoważnili zarząd do emisji akcji w ramach kapitału docel.

;Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 26 000 000 zł w terminie do 21 kwietnia 2020 r. (kapitał docelowy)" ? czytamy w uchwale. Celem wprowadzanej zmiany jest upoważnienie zarządu banku do podwyższenia kapitału zakładowego, co

Analitycy: Propozycje obciążające banki będą jeszcze bardziej ostre

. Musimy przyjąć, że uszczuplenie kapitałów banków znajdzie odzwierciedlenie w postaci chociażby zmniejszenia akcji kredytowej. Szczególnie gdy rozpatrujemy tę propozycję łącznie z ostatnimi zakusami polityków na obciążanie sektora finansowego dodatkowymi podatkami. Przed nami Senat i podpis nowego

Samcik radzi, jak inwestować: Czy są fundusze, które zawsze zarobią?

wystarczają fundusze pieniężne i obligacyjne, ale nie są jeszcze gotowi na powierzenie pieniędzy funduszom akcji, wymyślono fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz fundusze ochrony kapitału. Czym różnią się od funduszy akcji? Fundusz ochrony kapitału, jak sama nazwa wskazuje, powinien

Kędzierzyn chciałby, by Tarnów kupił jego akcje

firmy z problemami, zakłady produkujące nawozy w Gdańsku. -Zarząd ZAK podjął uchwałę dotyczącą podniesienia kapitału spółki o 150 milionów złotych. Nowe akcje miałyby objąć Azoty Tarnów - powiedział prezes ZAK Krzysztof Jałosiński, cytowany przez Parkiet. Ile akcji trafiłoby

Strach inwestorów. Rekordowa liczba funduszy zabezpiecza się przed wyprzedażą akcji

. Rekordowa liczba inwestorów instytucjonalnych ulokowała pieniądze w instrumenty zabezpieczające przed wyprzedażą na rynkach akcji. Udział gotówki w portfelach funduszy wzrósł z 4,5 proc. w maju do 4,9 proc. w czerwcu. Odsetek dużych graczy dokupujących akcje spadł z 47 proc. do 38 proc

Europejskie banki przed egzaminem

. Ma on pokazać, czy mają odpowiedni kapitał w stosunku do udzielanych kredytów, czy prawidłowo oceniają ryzyko, jakie mają rezerwy na niespłacane w terminie kredyty i jak kredyty są zabezpieczane, czy fundusze finansujące ich działalność są wystarczająco stabilne. Przegląd

PKO BP szykuje pieniądze na przejęcia?

Analitycy pytani przez agencję Reuters podkreślają, że większe niż oczekiwano środki ma sfinansować przejęcie dużego banku. Spodziewają się jednak negatywnej reakcji rynku na tą decyzję. W piątek jedna akcja PKO BP kosztowała 26,7 zł. Od początku roku

Bankowe cuda - jak poprawić finanse, wypłacając dywidendę

;. I podpiera się przykładami: "Kilka dużych banków przeprowadziło ostatnio podobne operacje. Santander wypłacił 4,8 mld euro dywidendy, a jednocześnie podniósł kapitał akcyjny o 7,2 mld euro. HSBC wypłaciło 7,7 mld dol. dywidendy i wyemitowało akcje za 19,2 mld dol. Bez" marchewki "w

Skarb państwa drenuje PKO BP, żeby ratować budżet

wypłatę dywidendy oraz emisję akcji, kapitał banku zwiększy się o 2,1 mld zł. Nowa emisja będzie adresowana do dotychczasowych udziałowców PKO BP. Każdemu inwestorowi, który na koniec dnia poboru będzie miał w swoim portfelu "stare" akcje banku, będą przysługiwały tzw

Złoto w kryzysie ma wzięcie

przystani". Bojąc się długotrwałej recesji, sprzedają akcje i część kapitału lokują w szlachetny metal. Popyt podsycają plotki, że robią to nie tylko fundusze i prywatni inwestorzy, ale również banki centralne, które odbudowują swoje zapasy złota. Na rynku walutowym panuje duże rozchwianie, co może

Bankowcy: Nie mamy już ani czasu, ani pieniędzy

- denerwuje się wiceprezes Millennium. Bankowcy ostrzegają, że teraz to już nie płynność (czyli bieżący dostęp do odpowiedniej ilości gotówki), tylko zbyt małe kapitały własne są najpoważniejszą przeszkodą w udzielaniu kredytów. - Przepisy bankowe

Strajkują, bo nie chcą na giełdę

rzeczywistość i otworzy przed kopalniami nowe szanse, zapomniały, że górnictwo to specyficzna branża. Gdzie ceni się ciężką i niebezpieczną pracę, ale nie lubi zmian i kocha stabilizację. Zwykli górnicy, zamiast darmowych akcji i zapewnień, że za chwilę staną się współwłaścicielami

Członkowie zarządu Creepy Jar sprzedają w ABB 7,06% akcji po 950 zł za sztukę

ramach transakcji (akcje sprzedawane) została ustalona na 950 zł, 2. łączna liczba akcji sprzedawanych została ustalona na 48 000, co stanowi 7,06% udziału w ogólnej liczbie głosów i kapitale zakładowym spółki, przy czym: - Krzysztof Kwiatek sprzeda

Najstarszy bank świata wraca na giełdę. Monte dei Paschi ma szansę przetrwać na rynku

Monte dei Paschi musiał się zwrócić do Rzymu o pomoc w grudniu 2016 r., gdy nie udało się pozyskać nabywców na emisję akcji o wartości 5 mld euro. Taka suma pozwoliłaby dalej funkcjonować bankowi. Złe zarządzanie, skandal związany z instrumentami pochodnymi i ryzykowne pożyczki sprawiały, że Monte

Famur ogłosił wezwanie na 26,77% akcji Primetech po 1,45 zł za szt.

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Famur ogłosił wezwanie na 4 178 208 akcji Primetech, stanowiących 26,77% w liczbie głosów i kapitale zakładowym, po 1,45 zł za akcję, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. "W wyniku wezwania

Członkowie zarządu Creepy Jar chcą sprzedać 4,42% akcji w ABB

Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - Prezes Creepy Jar Krzysztof Kwiatek oraz członkowie zarządu Krzysztof Sałek i Tomasz Soból zamierzają sprzedać łącznie 30 000 akcji spółki, stanowiących 4,42% udziału w ogólnej liczbie głosów i kapitale zakładowym, w procedurze przyspieszonej

Nie przerywajcie prywatyzacji PŻB - pisze "załoga PŻB S.A.". Tym listem zaskoczony jest nawet prezes

. Kto chce kupić PŻB? MSP chce sprzedać 9,5 mln akcji PŻB. Procentowo stanowi to 91,64 proc. wszystkich walorów spółki. Reszta należy się pracownikom armatora. Wartość nominalna akcji wynosi 3,90 zł za sztukę. Ale, gdy w połowie listopada resort ogłaszał obecny proces

Larq miał 12,55 mln zł straty netto z działalności kont. w I kw. 2020 r.

kapitale), Intelisoft sp. z o.o. (udział Larq 51% w kapitale), Media Power sp. z o.o. (udział Larq 100% w kapitale), AWL VIII sp. z o.o. (udział Larq 100% w kapitale), ? należące do Larq akcje spółek

Już nie ma Lotosu. A kurs akcji Orlenu spada po sfinalizowaniu fuzji

gdańskiego konkurenta przez firmę kierowaną przez Daniela Obajtka. W ramach tej transakcji Orlen przejął majątek Lotosu, a w zamian wyda akcjonariuszom gdańskiego koncernu swoje akcje z nowej emisji.  W rezultacie tych zmian rejestrowych kapitał zakładowy Orlenu wzrósł z blisko 534,6 mln zł do ok. 783

PGE i Enea chcą nowych kapitałów. Sasin dołoży miliardy

zamierza przeprowadzić rekapitalizację, czyli najpierw obniżyć kapitał zakładowy spółki o 3 mld 178,6 mln zł, a następnie zasilić kapitał zakładowy dokładnie taką samą kwotą uzyskaną ze sprzedaży nowych akcji. Plan ten ma być zatwierdzony na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PGE, które

Thomas Kurzmann został odwołany z zarządu GTC

otrzymania przez spółkę zawiadomienia przekazanego przez LSREF III GTC Investments, dotyczącego pośredniego zbycia akcji w kapitale zakładowymi spółki wskutek zbycia przez LSREF III GTC Investments wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki GTC Dutch Holdings, posiadającej 61,49% akcji w kapitale

Główni akcjonariusze Ten Square Games sprzedali 13,31% akcji w ABB po 230 zł/szt

. "Zgodnie z zawiadomieniem, w wyniku procesu ABB: 1. cena sprzedaży jednej akcji sprzedawanej została ustalona na 230 zł, 2. łączna liczba akcji sprzedawanych została ustalona na 963 574, co stanowi 13,31% akcji w kapitale zakładowym spółki oraz

Zmarł Łukasz Blichewicz, prezes grupy Assay. Należące do niej spółki były pod lupą prokuratury

. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia. Łukasz Blichewicz był częstym gościem mediów i chętnie udzielał wywiadów. Nie są znane przyczyny zgonu. Assay oddaje kapitał plus odsetki. W czym jest problem? Informacja o śmierci Blichewicza przeszłaby może bez echa, ale w

SkyCash na liście ostrzeżeń publicznych KNF. Urząd zgłasza firmę do prokuratury

ponownie, że wpis na listę ostrzeżeń dotyczy wyłącznie historycznych emisji i nie ma najmniejszego związku z działalnością operacyjną SkyCash Poland S.A. Kapitały Spółki znacznie przewyższają kapitały wymagane przez prawo, a Spółka rozwija się najszybciej od czasów sprzed pandemii i generuje dodatnie

Akcjonariusze LPP zdecydują 18 IX o buy-backu za max. 2,1 mld zł

ma wynosić 2,1 mld zł. "Zwyczajne walne zgromadzenie LPP postanawia utworzyć kapitał rezerwowy spółki w kwocie: 2 100 000 000 zł w celu sfinansowania skupu akcji własnych spółki zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez walne zgromadzenie. Kapitał rezerwowy pochodzić

ZWZ Neuki zdecydowało o 8,65 zł dywidendy na akcję i buy-backu do 200 tys. akcji

wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, w wysokości 8,65 zł brutto na każdą akcję, b) w części wynoszącej 51 534 218,48 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, c) w pozostałej części wynoszącej 149 137 168,46 zł na kapitał zapasowy spółki"

Udział Redanu w TXM spadnie do 40,48% głosów po podwyższeniu kapitału

liczby 1 944 500 000 akcji emitenta, zaś po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału będzie posiadał 1 152 540 862 z 3 729 254 240 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym TXM); b) tym samym zmieni się liczba głosów, do których wykonywania uprawniony będzie emitent z akcji TXM

Akcjonariusze Indykpolu zdecydują 28 V o skupie akcji za 31 mln zł

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Indykpolu zdecydują o podziale zysku netto za 2018 r. tak, że na kapitał rezerwowy na nabywanie akcji w celu ich umorzenia przeznaczona zostanie kwota 31 mln zł, a na kapitał zapasowy 43,54 mln zł, co oznacza niewypłacanie

Fedha, Polska Nutit i Trade Bridge Czechy wezwą do sprzedaży akcji Vantage

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Spółki Fedha, Polska Nutit oraz Trade Bridge Czechy posiadający łącznie 100% akcji w kapitale zakładowym Vantage zawarli z TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH umowę inwestycyjną dotyczącą sprzedaży 100% akcji spółki w drodze

OPTeam i Innova mają przedwstępną umowę sprzedaży PeP do Nets A/S

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - OPTeam, Innova AF II S?rl i określone osoby trzecie, jako sprzedający, oraz Rementi Investments, jako kupujący, podpisali przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności

IMC zastąpi Polnord w indeksie sWIG80 po sesji 17 kwietnia

. listy uczestników indeksów sWIG80 i sWIG80TR zostaną uzupełnione o pakiet 8 572 000 akcji spółki IMC, podano także. W ub. tygodniu Cordia International zwiększyła udział w kapitale Polnordu - w wyniku rozliczenia wezwania do sprzedaży akcji spółki ogłoszonego przez Cordia 14

Lehman Brothers 2.0. Upada amerykański bank SVB

Bank Doliny Krzemowej upadł po tym, jak deponenci - głównie pracownicy technologiczni i firmy wspierane przez kapitał podwyższonego ryzyka - pospiesznie wycofali swoje pieniądze w tym tygodniu. Zaraz potem pojawiły się obawy o sytuację banku i panika inwestorów doprowadziła do jego upadku. To

Brazylia wprowadziła podatek od kapitału zagranicznego

Władze chcą w ten sposób spowolnić aprecjację brazylijskiej waluty, która zyskała w tym roku w stosunku do dolara aż 36 proc. W ostatnich dniach rząd wielokrotnie podkreślał, że nie ma zamiaru wprowadzać żadnych ograniczeń przepływu kapitału. Takie oświadczenie wydał nawet sam

"RZ": SKOK przenosi swoją sieć bankomatów do eCardu

Grupa SKOK zdecydowała się przenieść sieć bankomatów Global Cash liczącą obecnie ok.120 urządzeń, do giełdowego eCardu. SKOK prowadzi również własną sieć bankomatów - SKOK24 - liczącą obecnie 350 urządzeń. ECard odkupiony został przez inwestora rok tem

Akcjonariusze Herkulesa zgodzili się na umorzenie 2 mln akcji własnych

. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej tj. o kwotę 4 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji

Wikana nabyła ok. 237 tys. akcji własnych w celu umorzenia

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Wikana w okresie przyjmowania ofert sprzedaży akcji własnych (od 20 września 2019 r. do 3 października 2019 r.) otrzymała jedną ofertę na 237 006 sztuk akcji serii H, stanowiących ok. 1,184% udziału w kapitale zakładowym, podała spółka. Akcje

NBP: Banki będą zwiększać udział instr. z Tier II, hybrydowych w fund. własnych

terminami zapadalności obligacji i pożyczek podporządkowanych w kapitale Tier II oraz straty odnotowane przez część banków" - wymieniono w materiale. Kapitał podstawowy Tier I (CET1), zbudowany w przeważającej części z zatrzymanych zysków i ze środków z emisji akcji, stanowił