akcji impexmetal

Impexmetal zamierza wykupić akcje Alchemii w drodze przymusowego wykupu

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Impexmetal zamierza nabyć akcje Alchemii należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Alchemii w drodze przymusowego wykupu, podała spółka. Wskazany przez Impexmetal, Romana Krzysztofa Karkosika, Grażynę Wandę Karkosik, Boryszew oraz

Impexmetal: Wszystkie akcji Alchemii objęte squeeze-outem zostały nabyte

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Nastąpiło rozliczenie przymusowego wykupu 2 618 926 akcji Alchemii, ogłoszone przez Impexmetal - w ramach porozumienia akcjonariuszy, do którego należą także Roman i Grażyna Karkosikowie oraz Boryszew, podała spółka

Impexmetal: W II terminie wezwania złożono zapisy na 7,14 mln akcji

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - W drugim terminie zapisów w ramach wezwania na akcje Impexmetalu złożono zapisy na 7 142 741 akcji po 4,25 zł za sztukę, podała spółka. "W wyniku ogłoszonego, w dniu 17 maja 2019 roku przez Impexmetal S.A. wraz z

Impexmetal: W II etapie wezwania zawarto transakcje na 7,14 mln akcji

Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - W ramach drugiego etapu wezwania na akcje Impexmetalu zawarto transakcje, których przedmiotem było 7 142 741 akcji, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. "Spółka Impexmetal S.A., jako podmiot

Impexmetal ogłosił przymusowy wykup 2,62 mln akcji Alchemii po 4,8 zł za szt.

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Impexmetal - w ramach porozumienia akcjonariuszy, do którego należą także Roman i Grażyna Karkosikowie oraz Boryszew - ogłosił przymusowy wykup 2 618 926 akcji Alchemii po 4,8 zł za akcję, podała spółka. "Spółka

Impexmetal zakończył buy-back, skupił akcje stanowiące 3,61% kapitału

Warszawa, 16.11.2015 (ISBnews) - Impexmetal zakończył program skupu akcji własnych, w ramach którego nabył 7,21 mln akcji, stanowiących 3,61% udziału w kapitale i głosach na WZA, za łączną kwotę 24,44 mln zł, podała spółka. "Impexmetal S.A

Boryszew: Złożono dokumentację ws. wykupu pozostałych akcji Impexmetalu

Impexmetal oraz Boryszew akcji Impexmetalu, należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy w drodze przymusowego wykupu, podał Boryszew. "Zgodnie ze złożoną dokumentacją przedmiotem przymusowego wykupu akcji Impexmetal mają być wszystkie akcje Impexmetal, które nie

Boryszew został gwarantem umowy kredytowej Impexmetalu

przeznaczeniem na finansowanie zapłaty ceny nabywanych przez Impexmetal S.A. akcji Alchemia S.A. w ramach wezwania" - czytamy w komunikacie. Kredyt, o którym mowa powyżej, został udzielony z czteromiesięcznym terminem spłaty. W związku z zawarciem umowy

W wezwaniu na Alchemię złożono zapisy na 23,44 mln akcji

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - W wezwaniu na sprzedaż akcji Alchemii złożone zostały zapisy na łącznie 23 436 074 akcje po 4,8 zł za sztukę, podał Impexmetal (nabywający). "Transakcja nabycia akcji Alchemia S.A. przez Impexmetal S.A

Impexmetal zdecydował o przeglądzie opcji strategicznych

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Impexmetal zdecydował o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych i współpracy w przeglądzie opcji strategicznych Boryszewa, podała spółka. "Zarząd Impexmetal S.A. informuje, że w dniu 9 listopada

W wezwaniu na Alchemię zawarto transakcje na 23,44 mln akcji

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - W wezwaniu na sprzedaż akcji spółki Alchemia, ogłoszonym przez Romana Karkosika, Grażynę Karkosik, Boryszew, Impexmetal i oraz Eastside-BIS, zawarto transakcje, których przedmiotem było 23 436 074 akcji, podał Santander Bank Polska S.A

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydowali o skupie akcji własnych i braku dywidendy

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Impexmetal upoważniło zarządu do nabycia akcji własnych, stanowiących łącznie do 20% kapitału zakładowego, po cenie od 2 do 4 zł za sztukę, wynika z uchwał ZWZ. Jednocześnie zdecydowano o przeznaczeniu zysku netto za

Impexmetal ma umowę z Valeo na dostawę wyrobów za ok. 398 mln zł w l. 2017-19

80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Spółki z Grupy Boryszew mają przedwstępną umowę sprzedaży aktywów aluminiowych

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Boryszew, SPV Boryszew 3 oraz Impexmetal Holding zawarły warunkową przedwstępną umowę sprzedaży aktywów produkcyjnych zlokalizowanych w Koninie tj. sprzedaży 190 mln akcji, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki

Impexmetal ma list intencyjny ws. sprzedaży spółek segmentu handlowego 

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Impexmetal podpisał list intencyjny z potencjalnym inwestorem tj. podmiotem należącym do grupy kapitałowej jednego z chińskich liderów sektora maszynowego działających na globalnych rynkach. Umowa dotyczący sprzedaży posiadanych przez Impexmetal

Spółki z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na 100% akcji Impexmetalu

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Spółki Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na wszystkie akcje Impexmetalu znajdujące się w wolnym obrocie, w cenie 4,25 zł za sztukę, podała spółka. Celem jest osiągnięcie 100% akcji spółki i wycofanie jej z

Impexmetal dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę 23,5 mln zł

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Impexmetal podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji spółki stowarzyszonej Alchemia w kwocie wynoszącej ok. 23,5 mln zł, poinformowała spółka. Odpis zostanie ujęty w jednostkowym oraz skonsolidowanym

Impexmetal dostarczy Grupie Valeo wyroby za ok. 398 mln zł w l. 2017-2019

branży metali nieżelaznych. Spółka od połowy lat 70-tych przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje

Boryszew ogłosił przymusowy wykup 5,63% akcji Impexmetalu po 4,25 zł za szt.

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Boryszew, Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 ogłosiły przymusowy wykup 10 700 617 akcji Impexmetal, stanowiących 5,63% kapitału zakładowego, od mniejszościowych akcjonariuszy po 4,25 zł za akcję, wynika z ogłoszenia. "

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Impexmetalu i Alchemii

dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 13 listopada 2019 r. spółkom: - Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, - Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Pod koniec

Porozumienie akcjonariuszy wezwało do sprzedaży akcji Alchemii po 4,8 zł/ szt.

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis - jako porozumienie - ogłosili wezwanie do sprzedaży 29,245 mln akcji Alchemii, stanowiących 14,62% głosów, po cenie 4,80 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Bank

Impexmetal miał wstępnie 186 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r.

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Impexmetal miał 3 300 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 186 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec odpowiednio 3 353 mln zł i 63 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. "

Impexmetal miał wstępnie 141,6 mln zł zysku netto w 2018 r.

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Impexmetal miał 1 230,6 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży i 141,6 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec odpowiednio 1 140,4 mln zł i 73,9 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane

Impexmetal dostarczy Mahle Behr wyroby za ok. 322 mln netto w l. 2017-19

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Impexmetal uzgodnił kluczowe warunki współpracy handlowej z Mahle Behr GmbH & Co. KG w okresie 2017-19, podała spółka. Szacunkowa wartość dostaw wyrobów aluminiowych wyniesie ok. 322 mln zł netto. "Uzgodnione

Zysk netto Impexmetal z dz. kontyn. wzrósł r/r do 17,55 mln zł w I kw. 2015 r.

. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Impexmetal dostarczy aluminium na potrzeby Aluminium Konin za ok. 233 mln zł

koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Impexmetal ma umowę na dostawy wyrobów aluminiowych dla Valeo za szac.282 mln zł

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - Impexmetal zawarł z Valeo Systemes Thermiques umowę na dostawy wyrobów aluminiowych dla zakładów grupy Valeo na lata 2015-2016 o szacunkowej wartości ok. 282 mln złotych, podała spółka. "Spółka w dniu dzisiejszym

Ograniczenie dostaw energii zmniejszy produkcję w spółkach Impexmetalu

na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie

Boryszew rozliczył wezwanie na akcje Impexmetalu

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Nastąpiło rozliczenie wezwania na 46 776 642 akcji Impexmetalu w cenie 4,25 zł za sztukę, podał Boryszew. Spółki Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew, działając wspólnie jako wzywający poinformowały

W wezwaniu na akcje Hutmena złożono 3 zapisy na łącznie 420,9 tys. akcji

oraz spółkę SPV Impexmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działające wspólnie jako wzywający), wezwania na sprzedaż akcji spółki Hutmen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie złożone zostały 3 zapisy na łączną liczbę 420 903 akcje po 5,00 zł za 1 akcję (cena z wezwania)" - czytamy w komunikacie

Zysk netto Impexmetalu wzrósł r/r do 42,73 mln zł w I półr. 2015 r.

grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Alchemia: Wezwanie nie wpłynie na dotychczasową działalność, cena jest godziwa

, że w jego ocenie cena akcji proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki" - napisano także. 11 stycznia Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis - jako porozumienie - ogłosili wezwanie do sprzedaży 29,245 mln akcji Alchemii

Zysk netto z dz. kont. Impexmetalu wzrósł r/r do 60,37 mln zł w I półr. 2016 r.

stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Boryszew i Impexmetal ujmą ryzyka dot. zobowiązań Hutmenu w raportach za 2017 r.

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Boryszew i Impexmetal zamierzają ująć ryzyka związane z decyzją Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej Hutmen w podatku VAT za IV kwartał 2014 roku w kwocie 3,04 mln zł, w

Zysk netto Impexmetalu z dz. kontyn. wzrósł r/r do 25,93 mln zł w I kw. 2016 r.

na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie

Impexmetal ma umowę na dostawy dla Mahle Behr za szac. 341 mln zł w l. 2017-2019

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Impexmetal podpisał z Mahle Behr GmbH & Co. KG umowę na dostawę wyrobów aluminiowych w latach 2017-2019 za łącznie ok. 341 mln zł netto, podała spółka. "Szacunkowa wartość dostaw w ramach umowy w okresie 2017-2019

Impexmetal miał 34,08 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w I kw. 2019 r.

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 34,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 36,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

RN Impexmetalu zgodziła się na zwiększanie udziału w Alchemii do 51% w 3 lata

, postanowił zwiększyć posiadany pakiet akcji Alchemia S.A. w celu uzyskania pozycji dominującej w tej spółce zgodnie z powyżej przedstawioną strategią działania" - czytamy w komunikacie. Na dzień 25 sierpnia 2015 roku spółka Impexmetal posiada 20,75% akcji spółki Alchemia S.A

Zysk netto z dz. kontyn. Impexmetalu wzrósł r/r do 139,61 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 139,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 104,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Zysk netto Impexmetalu z dz. kontyn. wzrósł r/r do 104,40 mln zł w 2014 r.

grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

GPW zawiesiła obrót akcjami Alchemii w związku z przymusowym wykupem

zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki, zarząd giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy zawiesza obrót akcjami spółki, oznaczonymi kodem PLGRBRN00012 - od dnia 31 maja 2019 r." - czytamy w komunikacie. Wcześniej dziś Impexmetal

Impexmetal miał 163,12 mln zł zysku netto z działalności kont. 2018 r.

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 163,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 74,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Impexmetal zawarł umowy na dostawę walcarki zimnej za ok. 115 mln zł

Warszawa, 22.01.2018 (ISBnews) - Impexmetal podpisał z niemiecką Achenbach Buschhutten dwie powiązane ze sobą umowy na dostawę i montaż nowej walcarki zimnej w Zakładzie Aluminium Konin za ok. 115 mln zł, podała spółka. "Pierwsza z umów, zawarta

Prezes Boryszewa: Nie mamy aktualnie planów skupu akcji własnych

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Boryszew nie planuje w tym momencie skupu akcji własnych, poinformował prezes Piotr Lisiecki. "Na ten moment nie mamy planów skupu akcji własnych i wycofania spółki z giełdy" - powiedział Lisiecki na

Impexmetal spodziewa się wzrostu przychodów i zysku netto w tym roku

transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują 15VI o niewypłacaniu dywidendy, skupie akcji

akcjonariuszy oraz wyrównanie dysproporcji w jej wycenie" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały dot. skupu akcji. Impexmetal odnotował 139,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec

Strategia Impexmetalu przewiduje kwotę 1,085 mld zł na inwestycje w l. 2018-2026

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Impexmetal przyjął strategię rozwoju na lata 2018-2026, która zakłada zwiększenie wolumenu sprzedaży wyrobów walcowanych do 200 tys. ton rocznie, a przychodów ze sprzedaży do ok. 2,6 mld zł, podała spółka. Przewidywane nakłady inwestycyjne to

Impexmetal miało 54,27 mln zł zysku netto, 62,22 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 54,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 43,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

połowy lat 70-tych przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują 28 IV o niewypłacaniu dywidendy

metali nieżelaznych. Spółka od połowy lat 70-tych przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje

Kontrakt Impexmetalu na dostawy z koncernu Rusal został czasowo zawieszony

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Impexmetal zaakceptował decyzję koncernu Rusal ? dostawcy surowca dla Aluminium Konin ? o czasowym zawieszeniu realizacji kontraktu, podała spółka. "Po zakończeniu wewnętrznych analiz dotyczących dopuszczalnych

Karo wnioskuje do UOKiK o zgodę na przejęcie Walcowni Dziedzice z grupy Hutmena

nieżelaznych. Od połowy lat 70-tych Impexmetal przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), zaś od 24 czerwca 1997 r. jej akcje są notowane na GPW. Od 2005 r. Impexmetal wchodzi także w skład grupy kapitałowej Boryszew - jednej z największych grup przemysłowych w Polsce

Hutmen złożył w KNF wniosek o zniesienie dematerializacji jego akcji

października 2014 r. zniesienie dematerializacji akcji. W listopadzie ub. r. w wyniku wezwania ogłoszonego przez Boryszew oraz spółki zależne SPV Boryszew 3, Impex-Invest i Impexmetal do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Hutmen, złożone zostało 160 zapisów na 4.700.754 akcje po 4.90 zł za 1 akcję

Boryszew ogłosił wezwanie na pozostałe ponad 4 mln akcji Hutmenu po 5 zł za szt.

Warszawa, 02.10.2015 (ISBnews) ? Boryszew oraz jego spółki zależne - SPV Boryszew 3, Impex - Invest, Impexmetal oraz SPV Impexmetal - ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 4 033 208 akcji spółki Hutmen po cenie 5 zł za sztukę, podała spółka

Akcjonariusze Alchemii zawarli porozumienie, planują wezwanie na resztę akcji

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Impexmetal oraz spółka Eastside-Bis zawarli porozumienie akcjonariuszy, dotyczące m.in. określenia praw i obowiązków w zakresie posiadania akcji Alchemii, podała spółka. Strony porozumienia zobowiązały się do

Impexmetal miał 57,61 mln zł zysku netto z dz. kont., 58,5 mln zł EBIT w III kw.

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 57,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 43,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Zysk netto z dz. kontyn. Impexmetalu spadł r/r do 20,54 mln zł w III kw. 2015 r.

swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Boryszew złożył dokumenty związane z wykupem pozostałych 9,96% akcji Hutmena

Warszawa, 21.12.2016 (ISBnews) - Boryszew, Impexmetal, SPV Boryszew 3, Impex ? Invest i SPV Impexmetal złożyły - za pośrednictwem wskazanego podmiotu - do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokumentację związaną z zamiarem

W wezwaniu Boryszewa na akcje Hutmena złożono zapisy na 4,7 mln akcji

Warszawa, 17.11.2014 (ISBnews) - W wyniku wezwania ogłoszonego przez Boryszew oraz spółki zależne SPV Boryszew 3, Impex-Invest i Impexmetal do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Hutmen, złożone zostało 160 zapisów na 4.700.754 akcje po 4.90 zł za 1 akcję, podała spółka

Boryszew: Sprzedaż Impexmetalu może zostać sfinalizowana w III kw. 2020 r.

Impexmetal na rzecz szwedzkiej spółki Gränges AB, podpisana została pod koniec listopada 2019 roku. Cena za akcje spółki sprzedawane w ramach transakcji zostanie obliczona zgodnie z mechanizmem wskazanym w umowie, przy czym wyliczenie ceny sprzedaży akcji będzie polegało na

Boryszew dokonał odpisu na kwotę 158 mln zł, bez wpływu na działalność

. "Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 9 marca 2020 r. otrzymał od spółki zależnej Impexmetal informację o utworzeniu w sprawozdaniu finansowym tej spółki odpisu aktualizującego wartość akcji spółki zależnej Alchemia w wysokości 158 mln zł, pomniejszającego wartość tych akcji. Odpis zostanie w

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Hutmena z dniem 18 IV

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o zezwoleniu Hutmenowi na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 18 kwietnia, podała spółka. Na początku lutego Hutmen złożył

Impexmetal miał 36,15 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w I kw. 2018 r.

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 36,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 28,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Boryszew i Impexmetal zdecydowały o utworzeniu rezerwy wys. 65 mln zł

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Boryszew i Impexmetal postanowiły utworzyć rezerwę na zobowiązania podatkowe w związku z toczącymi się kontrolnymi postępowaniami w spółkach zależnych na kwotę 65 mln zł. Kwota zobowiązań warunkowych wynosi 38 mln zł, podały spółki w

Zysk netto Impexmetalu wzrósł r/r do 32,25 mln zł w III kw. 2014 r.

kapitałowej Impexmetal wchodzi około 70 firm, krajowych i zagranicznych, operujących przede wszystkim w sektorze metali nieżelaznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Impexmetal: Dalsze wzrosty sprzedaży nie będą tak wysokie jak dotychczas

produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Impexmetal miał 52,41 mln zł zysku netto, 78,53 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 52,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 53,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Boryszew uwzględni odpis Impexmetalu na 23,5 mln zł w raporcie za 2017 r.

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Impexmetal, spółka zależna Boryszewa, zdecydował o utworzeniu niepieniężnego odpisu aktualizującego wartość posiadanego przez siebie pakietu akcji spółki stowarzyszonej Alchemia w kwocie wynoszącej ok. 23,5 mln zł. Odpis w identycznej kwocie

Boryszew miał 87,98 mln zł straty netto, 414 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

sprzedaży akcji Impexmetal Aluminium Konin ze szwedzką spółką Gränges. Jej zamknięcie zaplanowane jest w drugiej połowie bieżącego roku. Podjęte kroki umożliwią Grupie Boryszew poprawę wskaźników finansowych oraz kontynuowanie rozwoju wszystkich segmentów spółki, zapewniono

Zysk netto z dz. kont. Impexmetalu wzrósł r/r do 28,63 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 28,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 25,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Impexmetal chce zwiększać udział produktów wysokomarżowych w miksie

Warszawa, 24.03.2017 (ISBnews) - Impexmetal chce zwiększać udział w miksie produktowym wyrobów wysokomarżowych, poinformował zarząd spółki. "W roku 2017 chcemy skupić naszą uwagę w jeszcze większym stopniu na rozwoju innowacyjności i nowych

Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

2015 rok w kwocie 3 786 tys. zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w uchwale. W ub.r. akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok. Grupa Boryszew to międzynarodowy

GPW wykluczyła z obrotu akcje Hutmena na wniosek spółki od 18 kwietnia

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczył na wniosek spółki z obrotu giełdowego akcje Hutmena z dniem 18 kwietnia 2017 r., podała Giełda. "W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w

Grupa Boryszew ma 100% Hutmena po przymusowym wykupie akcji

głosów na walnym" ? czytamy w komunikacie. Na początku grudnia Boryszew wraz z podmiotami zależnymi, tj. Impexmetalem, SPV Boryszew 3, SPV Impexmetal oraz Impex-Invest, ogłosił przymusowy wkup wszystkich akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy tj. 2 549 980 akcji

Miliarder Roman Karkosik z wyrokiem za manipulacje akcjami spółki Boryszew. Kim jest jeden z największych polskich inwestorów?

. Oprócz tego jest znaczącym akcjonariuszem w spółkach Hutmen, Impexmetal czy Skotan. Małżeństwu Karkosików prokuratura zarzuciła manipulację na akcjach Boryszewa. W kwietniu 2013 r. mieli dokonać między sobą wielu transakcji typu cross, które istotnie nie zmieniły stanu ich posiadania. Zdaniem śledczych

BGK udzieli Impexmetalowi kredytów na 130 mln zł, w tym 80 mln zł na inwestycje

Warszawa, 12.09.2016 (ISBnews) - Impexmetal podpisał umowy kredytowe z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), które przewidują udzielenie 80 mln zł finansowania inwestycyjnego na zwiększenie mocy produkcyjnych w zakładzie w Koninie oraz 50 mln zł finansowania obrotowego na

Hutmen złożył wniosek do KNF o zgodę na dematerializację akcji

Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Hutmen złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zgodę na dematerializację akcji, podała spółka. "Zarząd Hutmen informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10 lutego 2017 r., w celu wykonaniu uchwały

GPW zawiesiła obrót akcjami Hutmena w związku ze squeeze-outem

wraz z podmiotami zależnymi, tj. Impexmetalem, SPV Boryszew 3, SPV Impexmetal oraz Impex-Invest, ogłosił przymusowy wkup wszystkich akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy 2 549 980 akcji (9,96% kapitału) spółki Hutmen po cenie 5,31 zł za sztukę. Boryszew S.A. wraz

Boryszew i spółki zależne ogłosiły squeeze-out 9,96% akcji Hutmena po 5,31 zł

Warszawa, 12.01.2017 (ISBnews) - Boryszew wraz z podmiotami zależnymi, tj. Impexmetalem, SPV Boryszew 3, SPV Impexmetal oraz Impex-Invest, ogłosiły przymusowy wkup wszystkich akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy 2 549 980 akcji (9,96% kapitału) spółki Hutmen po

Akcjonariusze Boryszewa zdecydują 28 kwietnia o 0,10 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 02.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Boryszewa zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 28 kwietnia br. o wypłacie dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję, wynika z projektów uchwał ZWZ. "Zwyczajne walne zgromadzenie Boryszew S.A

Boryszew rekomenduje 10 gr na akcję dywidendy z zysku za 2014 r.

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Boryszew rekomenduje wypłatę z zysku za 2014 r. w wysokości 10 gr na akcję, podała spółka. "Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendowania zwyczajnemu walnemu

Impexmetal przeznaczy na inwestycje w Aluminium Konin 100 mln zł w ciągu 3 lat

transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie

Advent International może przejąć wybrane aktywa Boryszewa i Impexmetalu - prasa

opcji strategicznych, scenariusza przewidującego ewentualne zbycie aktywów w tych sektorach oraz o przystąpieniu do wstępnych rozmów w przedmiocie ustalenia warunków, zakresu oraz trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji. Z kolei Impexmetal poinformował, że otrzymał

Boryszew przygotowuje nowy program inwestycyjny dla Impexmetalu

. 2017 r w Impexmetalu wyniosły 26,7 mln zł, podała także spółka. "W spółce Impexmetal S.A. inwestycje związane były z zakończeniem realizacji I etapu programu o charakterze rozwojowym o łącznej wartości nakładów ok. 125 mln zł, zakładającego podniesienie mocy

Zysk netto z dz. kont. Impexmetalu wzrósł r/r do 72,15 mln zł w I poł. 2017 r.

Warszawa, 28.08.2017 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 72,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 61,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Przegląd informacji ze spółek

kolejnych kwartałach będą oscylować wokół poziomu 400 mln zł, zaś wskaźnik koszty do dochodów (C/I) na koniec br. poprawi się do 41% wobec 42% poprzednio. Boryszew, Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 ogłosiły przymusowy wykup 10 700 617 akcji Impexmetal, stanowiących 5,63% kapitału

Przegląd prasy

sięgnąć 3,5% r/r w grudniu br. i 4% na pocz. 2020 r. wg analityków --Impexmetal złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji --The Farm 51: Premiera wczesnego dostępu do 'Chernobylite' na PC ustalona na 16 X

Przegląd informacji ze spółek

. Rozpoczęcie II fazy klinicznej jest możliwe jeszcze w tym roku. Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Impexmetal oraz spółka Eastside-Bis zawarli porozumienie akcjonariuszy, dotyczące m.in. określenia praw i obowiązków w zakresie posiadania akcji Alchemii, podała spółka. Strony

Przegląd informacji ze spółek

(0,6%), licząc miesiąc do miesiąca, podały Analizy.pl oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Impexmetal złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie przez Komisję zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie

Zysk netto z dz. kont. Impexmetalu spadł r/r do 43,47 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 43,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 49,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Akcjonariusze Boryszewa zdecydują 15VI o niewypłacaniu dywidendy

mln zł wobec 155,95 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w 2015 r. wyniósł 3,79 mln zł wobec 25,55 mln zł zysku rok wcześniej. W ub.r. akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok

Przegląd informacji ze spółek

nabycia przez Impexmetal oraz Boryszew akcji Impexmetalu, należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy w drodze przymusowego wykupu, podał Boryszew. Bank Pekao jako pierwszy w Polsce wdrożył prosty, wygodny i krótki proces otwierania konta online dla mikroprzedsiębiorców

Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w prawie podziału zysku netto za 2014 rok. Zgodnie

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Boryszew zawarł z Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 porozumienie akcjonariuszy spółki Impexmetal, które dotyczy m.in. wspólnego działania w celu ogłoszenia wezwania na pozostałe akcje Impexmetal i docelowe wycofanie spółki z GPW, podano w komunikatach. Impexmetal zawarł

Przegląd prasy

. --Impexmetal miał 57,61 mln zł zysku netto z dz. kont., 58,5 mln zł EBIT w III kw. --PCC Rokita miała 53,15 mln zł zysku netto, 62,92 mln zł zysku EBIT w III kw. --Echo Investment wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy wys. 0,5 zł na akcję

Zysk netto z dz. kont. Impexmetalu spadł r/r do 74,03 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 74,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 130,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Przegląd prasy

--Związkowcy w PKN Orlen liczą na dodatkową nagrodę w 2019 roku --JSW zakłada wiążącą decyzję ws. aktywów Prairie w ciągu kilku miesięcy --JSW rozmawia z Prokuratorią Generalną nt. emisji akcji wartej 0,5-1 mld zł --Impexmetal