akcji famur

Kopex i Famur się łączą, akcje ostro w górę. Lekarstwo na przetrwanie kryzysu w górnictwie

Dwie największe firmy produkujące maszyny górnicze zamierzają się połączyć. Famur kupi pakiet akcji od Krzysztofa Jędrzejewskiego, głównego udziałowca firmy Kopex. Akcje spółek mocno podrożały na GPW. Nie ujawniono jednak kwoty transakcji ani tego, jak będzie wyglądał akcjonariat po połączeniu.

Famur ogłosił wezwanie na 26,77% akcji Primetech po 1,45 zł za szt.

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Famur ogłosił wezwanie na 4 178 208 akcji Primetech, stanowiących 26,77% w liczbie głosów i kapitale zakładowym, po 1,45 zł za akcję, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. "W wyniku wezwania

Famur rekomenduje wypłatę 0,36 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Famuru zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie 206 914 756,32 zł z zysku roku 2018 oraz zysku lat ubiegłych, co daje 0,36 zł na jedną akcję, podała spółka. "Kwota ta odpowiada w

Famur wydłużył zapisy w wezwaniu na akcje Primetech do 12 września br.

Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Termin przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Primetech, ogłoszonym przez Famur 14 czerwca br., został wydłużony do 12 września z 5 sierpnia, podał Famur i Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie

Famur ogłosi wezwanie na sprzedaż 34,18% akcji Primetech po 1,45 zł sztuka

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Famur zamierza ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 5 335 474 akcji spółki zależnej Primetech, stanowiących 34,18% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 1,45 zł za walor, podał Famur. W związku z

Famur nie planuje wykupu akcji części usługowo-handlowej Kopeksu

Katowice, 09.05.2017 (ISBnews) - Famur nie planuje wykupu akcjonariuszy mniejszościowych części usługowo-handlowej Kopeksu po podziale spółki, poinformował prezes Mirosław Bendzera. "Na dziś nie plan wykupu pozostały akcji części uslugowo

Famur zawarł umowę doyczącą zakupu 65,83% akcji Kopeksu za 204,05 mln zł

Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Famur zawarł umowę z jednostkami zależnymi od TDJ dotyczącą zakupu 48,93 mln akcji zwykłych na okaziciela Kopeksu, stanowiących 65,83% udziału w kapitale zakładowym za łączną kwotę 204,05 mln zł tj 4,17 zł za jedną akcję, poinformowała spółka

Famur kupił 76,7% akcji Famak za 69,1 mln zł

Warszawa, 28.11.2014 (ISBnews) - Famur podpisał z TDJ oraz Fugo umowy nabycia pakietu 76,69% akcji Famak za 69,1 mln zł, podała spółka. Tym samym Famur rozpoczął budowę spółki zależnej zajmującej się systemami przeładunkowymi dla górnictwa odkrywkowego

Famur chce pozyskać 400 mln zł z emisji akcji na działania połączeniowe

Katowice, 09.05.2017 (ISBnews) - Famur chce pozyskać 400 mln zł z emisji akcji skierowanej do wybranych inwestorów celem przejęcia akcji Kopeksu, Fugo i działania związane z integracją, poinformowała dyrektor finansowa Olga Panek. Proces ten ma być przeprowadzony najpóźniej do

Famur zakłada podpisanie finalnej umowy sprzedaży PBSz na 20 maja

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Spełniony został ostatni warunek zawieszający warunkowej umowy sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), zawartej między Jastrzębską Spółką Węglową oraz spółkami zależnymi Famuru, tj. Primetech (dawniej: Kopex) i PBSZ 1, podał Famur

Famur nie przewiduje podniesienia ceny w wezwaniu na Primetech

rynku i nie przewidujemy podniesienia ceny" -powiedział Bendzera podczas konferencji prasowej. W lipcu Famur przedłużył termin przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Primetech, do 12 września z 5 sierpnia. Zgodnie z

W II terminie wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 1 125 485 akcji

. "W ramach wezwania zawarto w dniu 17 września 2019 r. transakcje, których przedmiotem było 1 125 485 akcji spółki Primetech S.A." - czytamy w komunikacie. Famur nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie w II

Zapisy w wezwaniu Famuru na sprzedaż akcji Primetechu ruszą w piątek

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Zapisy na sprzedaż akcji Primetechu w wezwaniu ogłoszonym przez Famur ruszą w piątek, 5 lipca 2019 r., podał Famur. Przyjmowanie zapisów zakończy się 5 sierpnia. Wzywający oferuje 1,45 zł za akcję, co stanowi 28,1-proc. premię względem ceny

Famur miał wstępnie ok. 253 mln zł zysku netto w 2019 r.

, stanowiącej część ceny sprzedaży akcji która została zatrzymana przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru

W ramach wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 31 781 akcji

Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Primetech, ogłoszonym 14 czerwca 2019 r. przez Famur, 25 lipca br. zawarto transakcje, których przedmiotem było 31 781 akcji Primetechu, podało Santander Biuro Maklerskie, jako podmiot

Kopex złożył do GPW wniosek o zawieszenie obrotu akcjami do 29 maja br.

obrotu akcjami emitenta związane jest z koniecznością przeprowadzenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych operacji zamiany akcji Kopex S.A. na akcje Famur S.A. i wycofaniem części akcji spółki dzielonej z obrotu, w związku z podziałem spółki Kopex S.A. - na szczegółowych zasadach opisanych w

Famur: Przejęcie kontroli na Famakiem przez TDJ wspomoże pozostałe segmenty

będzie miało charakter kapitałowy i organizacyjny. Grupa Famak zostanie wsparta doświadczeniem i zasobami TDJ, a wsparcie finansowe przyjmie formę dokapitalizowania poprzez emisję nowych akcji Famur Famak S.A., które obejmie TDJ, przejmując kontrolę nad spółką oraz jej podmiotami zależnymi. Wartość

TDJ zwiększa pulę plasowanych akcji Famuru do 20% ze względu na duży popyt w ABB

w ramach realizacji transakcji ABB, podał Famur. Famur wraz z TDJ Equity oraz mBank, a także Mercurius Dom Maklerski Dom Maklerski PKO BP zawarli aneks do umowy plasowania akcji, zakładający zwiększenie liczby akcji spółki, które TDJ zamierza zaoferować w Polsce do nie

KNF zatwierdziła memorandum informacyjne Famuru wz. z ofertą akcji serii F

informacyjne: Famur SA z siedzibą w Katowicach sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F" - czytamy w komunikacie. Oferującym jest Mercurius Dom Maklerski. Famur

Akcjonariusze Kopeksu zdecydują 29 IX o przeniesieniu części majątku na Famur

zależnymi od TDJ (swojego większościowego akcjonariusza) dotyczącą zakupu 48,93 mln akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziału w kapitale zakładowym za łączną kwotę 204,05 mln zł tj 4,17 zł za jedną akcję. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na

Famur chce usamodzielnić segment usługowy, nie wyklucza dezinwestycji

; - powiedział Bendzera. Pod koniec czerwca br. Famur przejął 65,83% akcji Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem. Famur jest

Famur zakłada finalizację sprzedaży PBSz na przełomie czerwca i lipca

sprzedający - zawarli warunkową umowę zobowiązującą sprzedaży 95,01% akcji PBSz za kwotę 204 mln zł. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru

Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o przeniesieniu części majątku na Famur

" ? czytamy w uchwale. W ramach podziału przeniesiona na Famur zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Kopeksu obejmująca w szczególności: aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także

DM mBanku wznowił rekomendowanie Famuru od zalecenia 'kupuj' i wyceny 6,95 zł

Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku wznowili wydawanie rekomendacji dla akcji Famuru od zalecenia ?kupuj", jednocześnie wyznaczając cenę docelową na poziomie 6,95 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 20 lipca

Spółki Famuru zawarły umowę na sprzedaż PBSz na rzecz JSW za 204 mln zł

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Spółki Primetech (dawniej: Kopex) i PBSZ 1 z grupy kapitałowej Famur podpisały z Jastrzębską Spółką Węglową umowę rozporządzającą sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), podał Famur. Wartość transakcji to 204 mln zł

Famur: Zakończył się proces integracji operacyjnej Kopeksu

udziały i akcje spółek zagranicznych i krajowych, opisane szczegółowo w Planie Podziału Kopex S.A., na Famur S.A., co stanowi podział przez wydzielenie" ? czytamy w komunikacie Famuru W połowie kwietnia akcjonariusze Famuru wyrazili zgodę na plan podziału Kopeksu i

GPW zawiesiła obrót akcjami Kopeksu 17-29 maja na wniosek spółki

akcjami emitenta związane jest z koniecznością przeprowadzenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych operacji zamiany akcji Kopex S.A. na akcje Famur S.A. i wycofaniem części akcji spółki dzielonej z obrotu, w związku z podziałem spółki Kopex S.A. - na szczegółowych zasadach opisanych w planie

TDJ Equity zakończyło ABB 97,29 mln akcji Famuru po cenie 5,5 zł/ sztuka

umowy plasowania akcji, która określa warunki przeprowadzenia procedury ABB. Wcześniej spółka poinformowała, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni Famur odbył spotkania i telekonferencje z ponad 80 inwestorami instytucjonalnymi m.in. z Warszawy, Londynu, Tallina, Wiednia

Famur przejmie część maszynową Kopeksu za 204,05 mln zł

dniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopex, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83

Famur i Kopex popisały list intencyjny z argentyńskim YCRT

lepszego finansowania dla realizowanych wspólnie projektów" - czytamy w komunikacie. List intencyjny został podpisany podczas wizyty rządowej delegacji z Argentyny na Śląsku. Famur 5 maja 2017 r. złożył warunkową ofertę nabycia 65,83% akcji Kopeksu

Famur miał 50,47 mln zł zysku netto z działalności kont. w III kw. 2019 r.

Grupy Famur była sprzedaż akcji PBSz, podkreśliła także spółka. "W związku ze sprzedażą akcji PBSz S.A., Grupa Famur rozpoznała wynik na utracie kontroli ('Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych') w kwocie 141 mln zł. Należy

Primetech utworzył odpis wys. 5 mln zł na należność zatrzymaną przez JSW

większościowego pakietu akcji spółki jest Famur. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

. Famur odnotował ok. 253 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka. TDJ Equity I przyjął propozycję objęcia pakietu kontrolnego akcji spółki zależnej Famuru - Famur Famak - w ramach nowej emisji, podał Famur

Zamet przewiduje, że sfinalizuje sprzedaż Fugo Famakowi w I poł. kwietnia

Industry S.A. specjalizuje się w produkcji wielkogabarytowych maszyn i urządzeń dla sektora offshore i przemysłu hutniczego. Spółka została wydzielona we wrześniu 2011 r. ze struktur grupy Famur i jest częścią Grupy TDJ. Akcje Zamet Industry zadebiutowały na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2011 r

Akcjonariusze Famuru zgodzili się na emisję akcji dla TDJ, TDJ rozpoczyna ABB

serii zostaną przeprowadzone w drodze subskrypcji skierowanej do TDJ Equity I Sp. z o.o. Famur poinformował też, że TDJ Equity rozpoczęło proces budowania przyśpieszonej książki popytu (ABB) na 15% akcji istniejących Famuru, by pozyskać środki na objęcie akcji serii D i E

Famur: Decyzje dot. dywidendy po finalizacji sprzedaży PBSz

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Famur czeka z podjęciem decyzji dotyczącej dywidendy do finalizacji transakcji zbycia Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), poinformował prezes Mirosław Bendzera. "W tym roku jeszcze czekamy, jak przebiegnie

Famur pozostaje umiarkowanie optymistyczny co do sprzedaży PBSz

Warszawa, 05.03.2018 (ISBnews) - Famur kontynuuje rozmowy w sprawie sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), jednak wciąż bierze pod uwagę pozostawienie tego aktywa w grupie, poinformował prezes Mirosław Bendzera

Akcjonariusze Famuru zdecydują 29 VI o wypłacie 0,44 zł dywidendy na akcję

także. "TDJ złożył wniosek o wypłatę dywidendy przez Famur w wysokości 0,44 zł na każdą akcję tej spółki. W ocenie akcjonariusza. planowana wypłata dywidendy uwzględnia stabilną sytuację finansową Famur oraz osiągane wyniki i nie wpłynie na ograniczenie możliwości

Primetech: Cena w wezwaniu Famuru odpowiada wartości godziwej

wezwaniem, Famur zamierza nabyć w wyniku wezwania 5 335 474 akcji zwykłych na okaziciela w formie zdematerializowanej, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym. Akcje odpowiadają w zaokrągleniu 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki i 34,18% ogólnej liczby akcji w

Famur przedłużył list intencyjny z udziałowcami Elgór+Zamet dot. fuzji do 31 XII

. Wartość transakcji nie przekroczy 14 mln zł i będzie zapłacona częściowo w środkach pieniężnych i w akcjach. Elgór + Zamet jest uznanym niezależnym producentem maszyn górniczych stanowiących uzupełnienie obecnie posiadanego portfela produktów Famur, w szczególności w obszarze

Famur nadal rozważa zarówno dezinwestycję PBSz, jak i pozostawienie w grupie

. Pod koniec czerwca br. Famur przejął 65,83% akcji Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie

Famur: Projektem kopalni w Przeciszowie interesują się inwestorzy branżowi

jest jeszcze moment, kiedy możemy zrobić kolejny krok" - podsumował. Pod koniec czerwca br. Famur przejął 65,83% akcji Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią

Famur podtrzymuje I poł. 2018 r. jako termin fuzji prawnej z Kopeksem

czerwca br. Famur przejął 65,83% akcji Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o podziale Kopeksu i emisji akcji serii F

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru wyrazili zgodę na plan podziału Kopeksu i przeniesienie części majątku spółki na Famur oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 153 227,12 zł w drodze emisji 15 322 712 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o

TDJ Equity I sprzedał 10% akcji Famuru w ramach ABB po 4,8 zł za akcję

Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie pełnił rolę współprowadzącego księgę popytu, podano także. Famur podał wczoraj, że TDJ Equity I zamierza sprzedać do ok. 57,48 mln akcji Famuru (czyli do 10% kapitału) w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

Primetech miało 0,99 mln zł zysku netto z działalności kont. w I kw. 2020 r.

pakietu akcji spółki jest Famur. (ISBnews)

Famur: Za 7-10 lat większość przychodów połączonej grupy z eksportu

zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83% udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi 204,05 zł. W ocenie zarządu Famuru

Obligacje Famuru serii A zadebiutują na Catalyst w czwartek

obrotu na Catalyst 108 000 obligacji na okaziciela serii A spółki Famur S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w uchwale. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane

Famur: Formalno-prawne połączenie z Kopeksem najpóźniej w I poł. 2018 r.

obecnie nie ma planów wycofywania Kopeksu z giełdy. Pod koniec czerwca br. Famur przejął 65,83% akcji Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem

Konsorcjum z Famurem ma umowę na prace przy blokach 5,6 El.Opole za 139,8 mln zł

Warszawa, 28.11.2014 (ISBnews) - Konsorcjum firm Famak (lider konsorcjum) i Famur (partner konsorcjum) podpisało umowę z Alstom Power sp. z o.o. na realizacje systemu nawęglania i odżużlania "pod klucz" dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole o wartości 139,75 mln zł

Akcjonariusze Kopeksu zdecydują 12 IV o podziale i połączeniu z Famurem

oraz wszystkie udziały i akcje spółek zagranicznych i krajowych, opisane szczegółowo w planie podziału, na istniejącą spółkę, tj. na Famur, co stanowi podział przez wydzielenie" - czytamy w projekcie uchwały. W związku z podziałem przez wydzielenie części majątku spółki dzielonej do spółki

Famur Famak ma kontrakt z EMO za 32 mln zł

Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Famur Famak zawarł z EMO kontrakt o wartości ponad 32 mln zł, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemu przeładunkowo-transportowego materiałów sypkich o wydajności 6 tys. t/h, poinformowała spółka. EMO to

Famur potrzebuje kilku miesięcy do pełnej integracji operacyjnej z Kopeksem

) Grupy Famur Olga Panek. Głównym celem Famuru jest zdobycie kluczowej pozycji rynkowej w wymiarze globalnym. ?Famur kupił akcje Kopeksu, jesteśmy w jednej grupie kapitałowej i teraz przeszliśmy do fazy integracji operacyjnej. Konsolidujemy działy sprzedaży, zakupów, finansów

Famur zakończył testy konieczne dla realizacji kontraktu w Rosji

, notując tym samym wzrost o 75% w stosunku do roku 2014" - powiedział również Bendzera. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Akcje

Grupa Famur kupiła Fugo od Zamet Industry za 14 mln zł

struktur grupy Famur i jest częścią Grupy TDJ. Akcje Zamet Industry zadebiutowały na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2011 r. (ISBnews)

Famur po korekcie deklaracji VAT zwróci 48,9 mln zł wraz z odsetkami

Warszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Famur razem ze spółką zależną zdecydował o złożeniu korekty deklaracji podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług za październik 2013 r., co będzie skutkowało koniecznością zwrotu podatku VAT w kwocie 48,9 mln zł wraz z odsetkami

Przegląd prasy

r. --Famur: TDJ Equity I obejmie pakiet kontrolny akcji Famur Famak --Sasin: Skarb Państwa powinien sprzedać akcje Energi korzystniej niż po 7 zł/szt. --Paweł Kapica zrezygnował z członkostwa w zarządzie MCI Capital

Akcjonariusze Famuru zdecydują 14 IV o podziale Kopeksu i emisji akcji serii F

Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru wyrażą zgodę na plan podziału Kopeksu poprzez przeniesienie części jego majątku na Famur oraz o związanej z tym emisji akcji serii F, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 14 kwietnia

Akcjonariusze Famuru zdecydują 17 VI o wypłacie 0,36 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru zdecydują o wypłacie 0,36 zł dywidendy na akcję z zysku roku 2018 oraz zysku lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 czerwca. "Przeznacza się zysk netto

Famur ma list intencyjny ws. połączenia ze spółką Elgór + Zamet

Warszawa, 02.11.2015 (ISBnews) - Famur podpisał list intencyjny z udziałowcami Elgór + Zamet, którego przedmiotem jest udzielenie Famurowi wyłączności negocjacyjnej na przeprowadzenie transakcji połączenia z Elgór + Zamet oraz uzgodnienie ramowych parametrów planowanej

Famur i LC Corp wejdą do indeksów mWIG40 i mWIG40TR po sesji 15 grudnia

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - W związku z kwartalną korektą portfeli indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), po sesji 15 grudnia 2017 r. do indeksów mWIG40 oraz mWIG40TR wejdą Famur i LC Corp, zastępując Trakcję i Apatora, podała Giełda

Górniczy giganci Famur i Kopex mogą połączyć siły. Ratunek dla branży?

Wiadomość o tym, że Famur che przejąć swojego dotychczasowego konkurenta ,pojawiła się w marcu tego roku . Wówczas TDJ (jest głównym akcjonariuszem Famuru) zawarło z Krzysztofem Jędrzejewskim (głównym akcjonariuszem Kopexu) warunkową umowę nabycia pakietu kontrolnego akcji

Jan Poświata został powołany na prezesa Primetech

. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Jest notowana na głównym rynku GPW od 1998 r. Większościowy pakiet akcji spółki posiada Famur, należący do grupy kapitałowej TDJ. (ISBnews)

Primetech zdecydował o wygaszeniu działalności obrotu węglem

. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur. (ISBnews)

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o wypłacie 0,53 zł dywidendy na akcję

łącznej kwoty 304,62 mln zł, co oznaczałoby wypłatę w wysokości 0,53 zł na akcję (z wyłączeniem akcji własnych). Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy

Famur skupi się na konsolidacji Famaku, nie wyklucza dalszych akwizycji

produktowego szereg nowych rozwiązań, jakie dał nam Famak" - powiedział Bendzera w rozmowie z ISBnews. W listopadzie 2014 r. Famur podpisał z TDJ oraz Fugo umowy nabycia pakietu 76,69% akcji Famak za 69,1 mln zł. Tym samym - jak wówczas podkreślano - Famur rozpoczął budowę

Famur zakończy optymalizację połączonej struktury do końca 2017 r.

S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83% udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi 204,05 zł. W ocenie zarządu Famuru, optymalnym

TDJ Equity I chce sprzedać do 10% akcji Famuru w ramach ABB

Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - TDJ Equity I, akcjonariusz Famuru, zamierza sprzedać do ok. 57,48 mln akcji Famuru (czyli do 10% kapitału) w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), podał Famur. "Akcjonariusz poinformował, że w związku

Primetech miał 120,6 mln zł zysku netto, 2,24 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur. (ISBnews)

Famur rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

2019 r. wyniósł 161 mln zł wobec 153 mln zł zysku rok wcześniej. W czerwcu 2019 r. akcjonariusze Famuru zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 304,62 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 0,53 zł na akcję (z wyłączeniem akcji własnych). Famur jest

BESI obniżyło wycenę Famuru do 3,61 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Grupo Novo Banco utrzymuje rekomendację kupuj dla spółki Famur, ale z nową niższą ceną docelową akcji 3,61 zł (wcześniej 6,6 zł). Pomimo trudnej sytuacji na rynku węgla w 2015 roku analitycy uważają, że akcje spółki Famur są niedowartościowane i zgodnie z podaną przez BESI ceną docelową oferują 22 proc

Famur i Kopex liczą na pozyskanie kolejnych kontraktów w Argentynie

. Famur 5 maja 2017 r. złożył warunkową ofertę nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem. Famur jest

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o wypłacie 0,44 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu kwoty 252,9 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,44 zł na akcję, podała spółka. "Liczba akcji objęta dywidendą: 574 763 212

DM BOŚ dodał Sanok, Enel-Med, GTC, Famur i Unimot do 'top picks'

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Sanok, Enel-Med, GTC, Famur i Unimot. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: Vistulę

Primetech: JSW wstrzymała wypłatę kwoty gwarancyjnej do umowy sprzedaży PBSz

większościowego pakietu akcji spółki jest Famur. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

kadencji zarządu, podała spółka. Zarząd IMS planuje skupić 730 tys. akcji po 3,7 zł za sztukę w ramach IX transzy programu skupu akcji własnych, podała spółka. Famur rozpoznał w segmencie powierzchniowym (surface) dodatkowe ryzyka w wysokości ok. 18 mln

Od maszyn górniczych po linie dla przemysłu elektromobilności

giełdowe. W swoim portfelu ma akcje spółki Famur, wytwarzającej maszyny dla górnictwa.  Inwestując w firmę teamtechnik Production Technology, fundusz TDJ stawia na rozwój elektromobilności i rozwój produkcji samochodów elektrycznych oraz części i komponentów do takich pojazdów. I pod tym względem

BESI obniżyło rekomendację dla Famuru do 'neutralnie', wycenę do 1,87 zł

dla spółki Famur na lata 15/16 obniżyli zatem odpowiednio o 60% i 58%" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. W środę ok. godz. 10:15 za akcję Famuru na GPW płacono 1,65 zł, bez zmian wobec ostatniego zamknięcia. Zespół analityków

Przegląd prasy

kadencji został zakończony bez rozstrzygnięcia --IMS planuje skupić 730 tys. akcji po 3,7 zł za sztukę --Famur pracuje nad ograniczeniem rozpoznanych ryzyk w segmencie surface --GDDKiA ogłosi wkrótce przetargi na drogę S3 na

Famur i Kopex: Jest szansa na połączenie już w sierpniu, efekty będą od razu

przeprowadzenie transakcji w sierpniu, a pierwsze efekty współpracy powinny być widoczne już w momencie formalnego przejęcia przez Famur kontroli nad Kopeksem. "To najważniejszy moment w dotychczasowej historii spółek Famur i Kopex. Przed nami okres, który może przynieść wiele

UOKiK zgodził się na przejęcie przez Grupę TDJ kontroli nad Kopeksem

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na transakcję przejęcia kontroli przez Grupę TDJ nad Grupą Kopex, podał Famur. "Otrzymanie powyższej zgody jest spełnieniem jednego z kluczowych

Przegląd prasy

instalacji przetwarzania gazu w Rumunii --Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r. --Famur zakłada możliwość wypłaty dywidendy po 2018 r. --Famur nie planuje wykupu akcji części usługowo-handlowej

DM BOŚ podniósł rekomendację Kopeksu do 'kupuj', wycenę do 5,5 zł

zdaniem, rośnie prawdopodobieństwo wezwania na akcje Kopeksu i zakładamy, że Famur ogłosi takie wezwanie na 100% akcji Kopeksu w IV kwartale po cenie 5,5 zł na akcję. [?] W takiej sytuacji podwyższamy rekomendację fundamentalną spółki do 'kupuj' (poprzednio 'trzymaj')" ? czytamy w raporcie

Kopex: Cena w wezwaniu TDJ odzwierciedla wartość godziwą

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Zarząd Kopexu uważa, że cena zaproponowana w wezwaniu TDJ odzwierciedla wartość godziwą spółki, podał Kopex. TDJ Equity IV oferuje w wezwaniu na akcje Kopeksu 3,64 zł za sztukę. W połowie

Spółka zal. TDJ złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Kopeksem

celowa TDJ zawarła 17 marca z Krzysztofem Jędrzejewskim umowę warunkową nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopeksu. Docelowo TDJ chce zbudować podmiot oparty o potencjał Famuru i Kopeksu. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji

Famur Famak chce kupić Fugo Zamet od Zamet Industry za 12-15 mln zł

grupy Famur i jest częścią Grupy TDJ. Akcje Zamet Industry zadebiutowały na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2011 r. TDJ to polska, prywatna, firma inwestycyjna, prowadząca od ponad 30 lat działalność w wielu sektorach gospodarki. Jest większościowym akcjonariuszem spółek

Famur Famak chce kupić Fugo Zamet od Zamet Industry za 12-15 mln zł

grupy Famur i jest częścią Grupy TDJ. Akcje Zamet Industry zadebiutowały na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2011 r. TDJ to polska, prywatna, firma inwestycyjna, prowadząca od ponad 30 lat działalność w wielu sektorach gospodarki. Jest większościowym akcjonariuszem spółek

Przegląd prasy

akcję 14 maja --Erbud ma umowę ze spółką Vantage Dev. na budynek mieszkalny za 67,2 mln zł netto --Deficyt w handlu zagranicznym USA spadł do 49,4 mld USD w lutym --PZPFiK: Wartość rynku farb dekoracyjnych wzrosła o 5,6% r

JSW złożyła wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji PBSz

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) złożyła warunkową wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), podała spółka. "JSW zakłada że złożenie oferty pozwoli na przystąpienie do negocjacji

Przegląd informacji ze spółek

crowdfundingu inwestycyjnego na kwotę do 1,93 mln zł wspierającą powstanie filmu fabularnego pt. ?Rój" na platformie Crowdway.pl, podano w komunikacie. Famur ogłosił wezwanie na 4 178 208 akcji Primetech, stanowiących 26,77% w liczbie głosów i kapitale zakładowym, po 1,45 zł za

Krzysztof Jędrzejewski sprzedał 23% akcji Kopeksu na rzecz TDJ

części pakietu akcji Krzysztofa Jędrzejewskiego może zostać dokonana dopiero pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Z wnioskiem o wyrażenie takiej zgody wystąpiła 21 kwietnia br. spółka zależna TDJ, akcjonariusza dominującego w spółce Famur

JSW liczy na uzgodnienie ceny przejęcia PBSz w ciągu kilku tygodni

wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji PBSz, będącego częścią Grupy Kopex, przejętej w 2017 r. przez Famur. Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików), poziomych i tuneli, budownictwo

Przegląd informacji ze spółek

głosowania nad układem, podało Action, powołując się na odpis protokołu z posiedzenia rady 25 września 2018 r. Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął decyzję o nabyciu 58,7 mln akcji Netia od spółki Karswell za cenę sprzedaży w kwocie 338,75 mln zł (tj. 5,77 zł za jedną akcję), podała

DM BOŚ dodał GTC i Pelion do 'top picks' na nadchodzący miesiąc

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Globe Trade Centre (GTC) i Pelion. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie PKN Orlen, CD

Primetech miał 4,05 mln zł straty netto z działalności kont. w III kw. 2019 r.

wdrażania technologii wiertniczych w robotach inżynieryjnych i geotechnicznych" - czytamy dalej. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur

TDJ nabył 395 akcji Kopeksu w ramach wezwania

Warszawa, 22.03.2017 (ISBnews) - TDJ nabył 395 akcji Kopeksu w ramach wezwania, poinformował pośredniczący w wezwaniu Millennium Dom Maklerski. "Przedmiotem transakcji giełdowej zawartej w dniu 22 marca 2017 r. w ramach wezwania do zapisywania

Przegląd informacji ze spółek

. Ferrum zakończyło program skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, poinformowała spółka. W ramach programu skupiono 93 185 akcje po średniej cenie 10,25 zł za sztukę, podano także. Famur planuje pozyskać 100 mln zł z dezinwestycji nieprodukcyjnych

TDJ podniósł cenę w wezwaniu na akcje Kopeksu do 3,64 zł za szt.

Warszawa, 23.02.2017 (ISBnews) - TDJ Equity IV podniósł cenę w wezwaniu na akcje Kopeksu do 3,64 zł z 3,63 zł za sztukę, podał wzywający. "TDJ Equity IV S.A. niniejszym informuje, że dokonuje zmiany ceny, po której nabywane będą akcje w wezwaniu