akcji bgż

Bank BGŻ BNP Paribas ustalił cenę emisyjną akcji serii J i K na 60,15 zł

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas ustalił cenę emisyjną akcji serii J i K na 60,15 zł za sztukę oraz ostateczną liczbę walorów tych serii na 13,3 mln, podała instytucja. "Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. [?] ustalił

BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaklasyfikowanie akcji serii L do Tier I

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas 49 880 600 akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, za łączną cenę emisyjną wynoszącą 3 250 000

Bank BGŻ BNP Paribas wyemitował 13,3 mln akcji o wartości ok. 800 mln zł

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Banku BGŻ BNP Paribas zakończył subskrypcję akcji nowej emisji - 2 500 000 akcji serii J oraz 10 800 000 akcji serii K o wartości nominalnej 1 złoty każda, oferowanych w ramach emisji prywatnej. Wartość oferty wyniosła 799,99 mln zł, podął bank

Walne BGŻ BNP Paribas zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy i emisji akcji

akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji" - czytamy także. Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł

BGŻ BNP Paribas chce zrealizować emisję akcji na przełomie II i III kw. 2018 r. 

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - BGŻ BNP Paribas planuje, że emisję akcji, której celem jest pozyskanie środków na pokrycie luki kapitałowej i wsparcie dalszego wzrostu bank zrealizuje na przełomie II i III kw. 2018 roku, poinformował p.o. prezesa Przemysław Gdański. Dodał, że

KNF: BGŻ BNP Paribas może kupić akcje Sygma Bank Polska

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) ? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie sprzeciwia się planom zakupu przez Bank BGŻ BNP Paribas akcji Sygma Bank Polska SA, podała Komisja. "KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec

Akcjonariusze BGŻ BNP Paribas zdecydują 18 V ws. emisji do 13,3 mln akcji

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydują w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji do 13,3 mln akcji. Celem Banku jest podwyższenie funduszy własnych (kapitału zakładowego i kapitału zapasowego) o kwotę ok. 800 mln

BGŻ BNP Paribas planuje emisję akcji w ciągu 6 mies., by spełnić wymogi KNF

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Zarząd BGŻ BNP Paribas podejmie dodatkowe działania mające na celu spełnienie nowych wymogów regulacyjnych i w związku z tym planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji, podał bank. Podwyższenie kapitału

BM BGŻ wycenia akcje spółki Hortico na 4,92 zł

Warszawa, 26.02.2015 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ wyceniają akcje spółki Hortico metodą DCF na 4,92 zł, wynika z raportu datowanego na 18 lutego. Raport został wydany przy kursie 3,42 zł za akcję. Około godziny 10:30 za akcje spółki płacono 2,80 zł. Analitycy BM

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'neutralnie' dla akcji Neuki, wycena 416,54 zł

Warszawa, 21.06.2017 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas rozpoczęli rekomendowani akcji Neuki od zalecenia "neutralnie", z ceną docelową 416,54 zł, wynika z raportu datowanego na 14 czerwca. Rekomendacja została wydana

BM BGŻ rekomenduje 'kupuj' dla akcji Pagedu, wycena 60,33 zł

Warszawa, 07.01.2015 (ISBnews) ? Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ rekomendują ?kupuj" Paged z ceną docelową 60,33 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 23 grudnia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 43 zł. Na zamknięciu w poniedziałek

BGŻ BNP Paribas otrzyma 6,9 mln euro gotówki i 2,5 tys. akcji z transakcji Visa

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Udział Banku BGŻ BNP Paribas, w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. wynosi 6,9 mln euro w gotówce (30,9 mln zł) i 2 521 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podał bank

Akcje BGŻ BNP Paribas mają wejść do obrotu na giełdzie 18 maja

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) - Zarząd GPW podjął uchwałę o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 28 099 554 akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas od 18 maja, pod warunkiem rejestracji tych akcji przez KDPW, podał bank

BGŻ BNP: 6,5 mln euro oraz 2,2 mln euro w akcjach z transakcji Visa Europe

Warszawa, 29.12.2015 (ISBnews) ? Bank BGŻ BNP Paribas otrzymał informację dotyczącą potencjalnego udziału banku w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc., która zakłada udział banku na poziomie 6,5 mln euro w gotówce i 2,2 mln euro w akcjach Visa Inc

Giełda zawiesiła obrót BGŻ wz. z zamiarem ogłoszenia przymusowego wykupu akcji

Warszawa, 23.12.2014 (ISBnews) ? Giełda zawiesiła notowania akcji Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) w związku zamiarem ogłoszenia przymusowego wykupu akcji instytucji przez BNP Paribas, podała giełda. Na początku grudnia BNP Paribas oraz Rabobank

Akcja kredytowa BGŻ BNP wzrosła o 4% r/r w I półr., wskaźnik NPL spadł do 7,2%

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom Banku BGŻ BNP Paribas wyniósł 58,86 mld zł na koniec czerwca br. i wzrósł o 4% r/r. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem (NPL) spadła o 0,4 pkt proc. r/r do 7,2%, podał

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny BGŻ

. lewarowania, czyli zaciągania kosztowanego kredytu bankowego. Zakup akcji BGŻ opłaci się, ale w perspetywie długoterminowej - Chcemy, aby w strukturze ofert BGŻ i Jastrzębskiej Spółki Węglowej pula 30 proc. akcji była przeznaczona dla indywidualnych

Nie wszyscy zadowoleni z debiutu BGŻ

Prywatni inwestorzy na akcjach BGŻ mogli zarobić 50zł

Resort skarbu ośmieszył się przy ofercie BGŻ

to niezły pasztet. Zamiast planowanych 37 proc. akcji BGŻ resort skarbu sprzedał jedynie 12 proc., cena sprzedaży została drastycznie obniżona o jedną trzecią wobec maksymalnej, do budżetu trafi ledwie 300 mln zł. Grad: BGŻ. Problem ceny, a nie zainteresowania

Banki największym przegranym drugiej tury wyborów

To był bardzo zły dzień dla akcjonariuszy polskich instytucji finansowych. Akcje PKO BP zakończyły poniedziałek 4,63 proc. pod kreską, Pekao straciło 1,56 proc., BZ WBK - 3,41 proc., mBank - 2,19 proc., a BGŻ BNP Paribas - 2,71 proc., przy czym kurs tego ostatniego banku przez

Ranking wpadek ministra Grada

Dla ministra finansów to zła wiadomość. Zamiast spodziewanych 1,44 mld zł do kasy państwa wpłynie nieco ponad 300 mln. Resort skarbu na swej stronie internetowej opublikował komunikat, w którym stwierdza, że podstawowy cel zostanie osiągnięty. BGŻ

Minister Grad zapowiada kolejne debiuty na giełdzie

Minister skarbu Aleksander Grad zapowiada, że najpóźniej w październiku 2008 roku na giełdzie będą notowane akcje Zakładów Azotowych w Tarnowie, BGŻ, Enei i Sklejki Pisz. "W październiku będziemy po debiucie zakładów w Tarnowie i BGŻ, Enei i Sklejki Pisz. Będziemy też bardzo zaawansowani z

Wybraliśmy polskie firmy przyszłości

W kapitule rankingu Polska Firma Przyszłości zasiadali: - Agnieszka Jackiewicz-Zatyka (przewodnicząca kapituły) - dyrektor zarządzający pionem zarządzania sieci sprzedaży MSP, Bank BGŻ BNP Paribas, - Aleksandra Sobczak - kierowniczka działu

BGŻ BNP Paribas TFI i Riviera TFI połączyły się

podwyższenia kapitału zakładowego BGŻ BNP Paribas TFI S.A. o kwotę 1 644 912,0 złotych do kwoty 10 692 912,0 złotych, w wyniku emisji 68 538 akcji imiennych zwykłych serii T towarzystwa, o wartości nominalnej 24,0 złotych każda, przeznaczonych dla banku, będącego jedynym akcjonariuszem" - podano w

Skarbie, kuj żelazo, póki gorące

. Grad może zaspokoić głód polskich akcji w kraju i za granicą. Państwowa kasa ma wielką szansę na zastrzyk gotówki, a minister - na wykonanie tegorocznego planu prywatyzacyjnego opiewającego na 15 mld zł. Wielkie prywatyzacje będą nadal prowadzone pod hasłem budowy

Skarb Państwa wyszedł całkowicie z akcjonariatu Banku BGŻ

Warszawa, 12.01.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) sprzedało posiadane akcje Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) w odpowiedzi na ogłoszenie przez BNP Paribas żądania sprzedaży wszystkich akcji instytucji przez akcjonariuszy mniejszościowych, podał resort. Cena

BGŻ: Dzień referencyjny w procesie połączenia z BNP Paribas wyznaczony na 7 maja

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Dniem referencyjnym w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) z BNP Paribas Bank Polska, według stanu na który określony zostanie stan własności akcji BNP Paribas Bank Polska podlegających zamianie w związku z połączeniem

Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska zgodzili się na połączenie z BGŻ

się o połączeniu BNPP Polska z Bankiem Gospodarki Żywnościowej spółka akcyjna (...), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska na BGŻ S.A. w zamian za akcje, które BGŻ S.A. wyda zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia" - czytamy w uchwale. W związku z

KNF zatwierdziła memorandum BGŻ w związku z połączeniem z BNP Paribas

Finansowego zatwierdziła memorandum informacyjne BGŻ sporządzone (?), w związku z ofertą publiczną 28.099.554 akcji zwykłych na okaziciela serii I BGŻ o wartości nominalnej 1 zł każda (akcje połączeniowe), prowadzoną przez BGŻ w związku z połączeniem BGŻ z BNP Paribas Bank Polska oraz w związku z ubieganiem

Bank BGŻ BNP Paribas sfinalizował przejęcie działalności podstawowej RBPL

Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Banku BGŻ BNP Paribas w związku z podziałem Raiffeisen Bank Polska (RBPL) - tym samym BGŻ BNP Paribas przejął podstawową działalność RBPL, podał bank "

GPW zawiesi obrót akcjami BNP Paribas Bank Polska od 27 kwietnia

Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zawiesi obrót akcjami spółki BNP Paribas Bank Polska od 27 kwietnia do wykluczenia z obrotu giełdowego, w związku ze zbliżającym się terminem jej połączenia z Bankiem BGŻ, podała giełda

KNF wyraziła zgodę na zmiany statutów BNP Paribas Bank Polska i BGŻ

BNP Paribas Polska, a także w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Na początku grudnia 2013 roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł. BGŻ jest

BGŻ i BNP Paribas Bank Polska mają zgodę EBC na połączenie

BNP Paribas Polska, a także w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Na początku grudnia 2013 roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł. BGŻ jest

BM BGŻ BNP Paribas obniżył wycenę Budimeksu do 185,99zł, nadal zaleca neutralnie

Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas obniżyli docelową cenę akcji Budimeksu do 185,99 zł wobec 193,53 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "neutralnie", wynika z raportu datowanego na 26 kwietnia

Akcjonariusze Banku BGŻ zgodzili się na połączenie z BNP Paribas

"W związku z połączeniem niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy BGŻ S.A. z kwoty 56.138.764 zł do kwoty 84.238.318 zł w drodze emisji 28.099.554 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 28.099.554 zł (akcje połączeniowe)"

Akcjonariusze BGŻ BNP Paribas zdecydują 30 III o połączeniu z Sygma Bankiem

grudnia ub. roku BGŻ BNP Paribas podpisał przyrzeczoną umowę nabycia 100% akcji Sygma Bank Polska od BNP Paribas Personal Finance (BNP Paribas PF) za 200 mln zł. BGŻ BNP Paribas nabył także 100% akcji Laser Services Polska (LSP) za kwotę 11 mln zł. Na podstawie umowy, bank nabył

BM BGŻ podniósł wycenę AmRestu do 168,19 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 27.05.2015 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ podnieśli cenę docelową akcji spółki AmRest do 168,19 zł ze 142,42 zł i utrzymali zalecenie "kupuj", wynika z raportu datowanego na 20 maja. Rekomendacja została wydana

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'neutralnie' dla Budimeksu, wycena 193,53 zł

Warszawa, 15.09.2015 (ISBnews) ? Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas wydali rekomendację "neutralnie" dla akcji Budimeksu, z ceną docelową 193,53 zł, wynika z raportu datowanego na 7 września. Rekomendacja została wydana przy cenie

BGŻ zawarł uzgodnienie z związkami na czas połączenia z BNP Paribas

. Ponadto, na podstawie uzgodnienia organizacje związkowe zobowiązały się do tymczasowego zawieszenia akcji protestacyjnych. W październiku 2014 r. zarządy banków BGŻ i BNP Paribas Bank Polska uzgodniły i podpisały plan połączenia obu podmiotów, w wyniku którego powstanie Bank BGŻ

Akcjonariusze BGŻ oraz BNP Paribas Polska zdecydują 25 lutego o połączeniu

połączeniu BGŻ S.A. z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (?) poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska na BGŻ S.A. w zamian za akcje, które BGŻ S.A. wyda zgodnie z postanowieniami planu połączenia" - czytamy w projekcie uchwały. W związku z połączeniem

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'neutralnie' LPP, wycena 7 676,39 zł

Warszawa, 10.08.2015 (ISBnews) ? Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas wydali rekomendację "neutralnie" dla akcji LPP, z ceną docelową 7 676,39 zł, wynika z raportu datowanego na 31 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie za

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'kupuj' CCC, wycena 227,45 zł

Warszawa, 10.08.2015 (ISBnews) ? Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas wydali rekomendację "kupuj" dla akcji CCC, z ceną docelową 227,45 zł, wynika z raportu datowanego na 31 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 193

BM BGŻ podniósł wycenę Grajewa do 38,33 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ podnieśli cenę docelową akcji spółki Pfleiderer Grajewo do 38,33 zł z 36,33 zł i utrzymali zalecenie "kupuj", wynika z raportu datowanego na 27 maja. Rekomendacja

BM BGŻ rekomenduje 'kupuj' BBI Development, wycena 1,64 zł

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) ? Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ wydali rekomendację "kupuj" dla akcji BBI Development, z ceną docelową 1,64 zł, wynika z raportu datowanego na 22 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję

BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zmiany statutu zw. z planowanym podziałem RBPL

Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - BGŻ BNP Paribas otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie zezwolenia na zmiany statutu banku w związku z planowanym podziałem Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Zezwolenia na zmiany statutu w związku z podziałem otrzymał od

BGŻ utworzył rezerwy na łącznie 56 mln zł, a BNP Paribas Polska na 49 mln zł

. Na początku grudnia 2013 roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł. BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat zajmującym miejsce wśród największych banków w Polsce. Specjalizuje

BNP Paribas i Rabobank mają porozumienie ws. squeeze outu Banku BGŻ

Warszawa, 04.12.2014 (ISBnews) - BNP Paribas oraz Rabobank International Holding B.V. zawarły porozumienie dotyczące nabywania akcji Banku BGŻ w drodze żądania od wszystkich pozostałych akcjonariuszy banku sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji, podał BGŻ

BGŻ BNP Paribas nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok

ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł. (ISBnews)

KNF wydłużyła terminy zobowiązania BNP Paribas do zwiekszenia płynności BNP BGŻ

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała zmianę terminu realizacji zobowiązania inwestorskiego BNP Paribas z Francji dotyczącego zwiększenia płynności akcji Banku BGŻ BNP Paribas na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Termin

BM Banku BGŻ rekomenduje 'kupuj' dla AmRest, wycena 142,42 zł

środę na otwarciu za akcję spółki płacono 124 zł, bez zmian wobec ostatniego zamknięcia. BM Banku BGŻ prognozuje, że zysk netto spółki wzrośnie w tym roku do 87,9 mln zł, a przychody do 3212,3 mln zł. (ISBnews)

BGŻ BNP Paribas: Spełnił się pierwszy warunek nabycia Sygma Bank Polska

Warszawa, 04.08.2015 (ISBnews) - Sygma Bank Polska został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS, co oznacza spełnienie pierwszego z warunków zawieszających koniecznych do zawarcia przyrzeczonej umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas (BGŻ BNPP) od

BM BGŻ podwyższyło wycenę ZM Kania do 3,75 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 27.03.2015 (ISBnews) - Biuro Maklerskie BGŻ podwyższyło cenę docelową akcji ZM Kania do 3,75 zł z 3,37 zł, jednocześnie podtrzymując rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 20 marca br. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję na poziomie

BM BGŻ rekomenduje 'kupuj' Alumetal, wycena 57,65 zł (aktual.)

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) ? Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ rekomendują "kupuj" Alumetal, wyznaczając cenę docelową na poziomie 57,65 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 23 lutego. Rekomendacja została wydana przy cenie 47,60

BM BGŻ obniżyło rekomendację Pagedu do 'neutralnie', wycenę podniosło do 64,16zł

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) ? Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ obniżyli rekomendację dla akcji Pagedu do "neutralnie" z "kupuj", a jednocześnie podnieśli cenę docelową do 64,16 zł z 60,33 zł, wynika z raportu datowanego na 27 maja

BM BGŻ podniósł wycenę Forte do 60,1 zł, nadal rekomenduje 'neutralnie'

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ podnieśli cenę docelową akcji Forte do 60,1 zł z 54,81 zł i utrzymali zalecenie "neutralnie", wynika z raportu datowanego na 27 maja. Rekomendacja została wydana przy

Grupa BNP Paribas i Bank BGŻ BNP Paribas mają umowę kupna części Raiffeisen BP

do BGŻ BNPP. W pierwszej kolejności BNPP nabędzie od RBI mniejszościowy pakiet akcji w kapitale zakładowym RBPL, którego wysokość jest obecnie szacowana na ok. 45%, podano w prezentacji. W dalszym kroku, BGŻ BNPP wyemituje ok. 49,6 mln akcji podziałowych na rzecz BNPP oraz

Bank BGŻ i BNP Paribas Bank Polska mają zgodę KNF na połączenie

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Na początku grudnia 2013 roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł. BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat

Efekty synergii połączonego BGŻ BNP Paribas Bank Polska sięgną 350 mln zł w 2017

% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł. (ISBnews)

KNF: Zielone światło dla przejęcia podst.dz. Raiffeisen BP przez BGŻ BNP Paribas

do Banku BGŻ BNP Paribas SA w zamian za akcje Banku BGŻ BNP Paribas SA emitowane akcjonariuszom Raiffeisen Bank Polska SA zgodnie z planem podziału z dnia 28 kwietnia 2018 r.; wskazania warunków, które w interesie dobra ogólnego oddział Raiffeisen Bank International AG musi spełniać przy prowadzeniu

BM BGŻ podniosło wycenę Amiki do 162,92 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

112,00 zł za akcję, zaś w środę na zamknięciu notowań kurs akcji wynosił 107,45 zł, po wzroście o 1,75% wobec poprzedniego zamknięcia. Analitycy DM BGŻ prognozują, że zysk netto Amiki wyniesie 75,1 mln zł w tym roku i wzrośnie do 88,4 mln zł w 2015 roku, przy przychodach

BGŻ BNP Paribas planuje pełną integrację z Sygma Bankiem do końca br.

Sygma oraz pełna integracja - czyli połączenie operacyjne oraz migracja systemów IT. Do końca tego roku to będzie jeden bank z ujednoliconą ofertą i wspólnym IT" - powiedział prezes Tomasz Bogus podczas konferencji prasowej. BGŻ BNP Paribas zakupił akcje Sygma Banku pod

BM BGŻ obniżyło wycenę Farmacolu do 60,50 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

50,15 zł za akcję, zaś w piątek, ok. godz. 14:20 kurs akcji wynosił 49,86 zł, po wzroście o 1,04% wobec ostatniego zamknięcia. Analitycy DM BGŻ prognozują, że zysk netto Farmacolu wyniesie 88,1 mln zł w tym roku i wzrośnie do 95,0 mln zł w 2015 roku, przy przychodach

BM BGŻ podniosło wycenę Neuki do 339,18 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

, 0 zł za akcję, zaś w piątek, ok. godz. 14:40 kurs akcji wynosił 229,15 zł, po spadku o 0,43% wobec ostatniego zamknięcia. Analitycy DM BGŻ prognozują, że zysk netto Neuki wyniesie 87,6 mln zł w tym roku i wzrośnie do 91,2 mln zł w 2015 roku, przy przychodach odpowiednio na

BM BGŻ obniżyło wycenę Pelionu do 70,54 zł, nadal rekomenduje 'neutralnie'

Warszawa, 12.12.2014 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ utrzymali rekomendację dla akcji Pelionu na poziomie "neutralnie" i jednocześnie obniżyli cenę docelową do 70,54 zł z 79,75 zł, wynika z raportu datowanego na 4 grudnia

BGŻ podtrzymuje wniosek o przyjęcie uchwały ws. połączenia z BNP Paribas Polska

zgromadzenie zatwierdzi także zmiany w statucie banku, wprowadzając zmianę nazwy z Bank Gospodarki Żywnościowej SA na Bank BGŻ BNP Paribas SA. Na początku grudnia 2013 roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'neutralnie' dla AmRestu, wycena 202,79 zł

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - Po realizacji poprzednich dwóch rekomendacji "kupuj", analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas wydali nowe zalecenie dla AmRestu na poziomie "neutralnie" i wyznaczyli cenę docelową akcji spółki na 202,79 zł, wynika

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'kupuj' Orbis, wycena 68,04 zł

Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas wydali rekomendację "kupuj" dla akcji Orbisu, z ceną docelową 68,04 zł, wynika z raportu datowanego na 31 marca. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 61

BNP Paribas Polska podtrzymuje wniosek o przyjęcie uchwały ws. połączenia z BGŻ

56.138.764 zł do kwoty 84.238.318 zł w drodze emisji 28.099.554 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 28.099.554 zł. Akcje te zostaną przyznane akcjonariuszom BNP Paribas Polska. Walne zgromadzenie BGŻ zatwierdzi także zmiany w statucie banku, wprowadzając zmianę nazwy z Bank

TFI BGŻ BNP Paribas chce mieć 700-800 mln zł aktywów w br.,docelowo 3-5% udziału

Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) BGŻ BNP Paribas chce zwiększyć aktywa do 700-800 mln zł na koniec br. wobec niespełna 300 mln zł obecnie i powalczyć o udział w rynku funduszy inwestycyjnych na poziomie 3-5%, poinformował prezes

DM BGŻ podniósł wycenę Ergisu do 6,38 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 25.03.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BGŻ podnieśli cenę docelową akcji spółki Ergis do 6,38 zł wobec 5,23 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "kupuj" dla akcji spółki, wynika z raportu datowanego na 16 marca. W

Poznaliśmy regionalnych finalistów rankingu Polska Firma Przyszłości

Od dwóch miesięcy prowadzimy akcję Polska Firma Przyszłości. Pokazujemy polski biznes, jego mocne i słabe punkty. Przedstawiamy ludzi - liderów mikro oraz małego i średniego biznesu. W specjalnym rankingu Polska Firma Przyszłości kapituła konkursu wyłoniła po kilka najlepszych

"Rz": Kolejny bank w Polsce zmieni właściciela. Kto przejmie BGŻ?

. wśród największych krajowych instytucji finansowych. BGŻ to 11. pod względem sumy bilansowej bank w Polsce. Wycena giełdowa spółki sięga 2,5 mld zł, jednak płynność akcji jest niewielka, gdyż właściciel, czyli Rabobank ma aż 98 proc. akcji. BGŻ to

Jacek Bartkiewicz rzucił posadę prezesa w banku BGŻ. Pójdzie do NBP?

Rabobank (dziś ma 98 proc. akcji). Bartkiewicz miał zapewne spory udział w sprowadzeniu Holendrów do BGŻ. BGŻ ma nowoczesny wizerunek i dwukrotnie większą niż dziesięć lat temu sieć placówek, ale wciąż jest mniej efektywny od konkurentów. W zeszłym roku musiał przeprowadzić

BM BGŻ wydało rekomendację 'kupuj' dla spółki Ergis, wycena 5,23 zł

Warszawa, 07.01.2015 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ ustalili cenę docelową akcji spółki Ergis na poziomie 5,23 zł i wydali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 22 grudnia. Rekomendacja została wydana przy

BM BGŻ wydało rekomendację 'neutralnie' dla Forte, wycena 54,81 zł

Warszawa, 07.01.2015 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ ustalili dwunastomiesięczną cenę docelową akcji spółki Forte na poziomie 54,81 zł i wydali rekomendację "neutralnie", wynika z raportu datowanego na 23 grudnia

BM BGŻ wydało rekomendację 'kupuj' dla Pfleiderer Grajewo, wycena 36,33 zł

Warszawa, 07.01.2015 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ ustalili dwunastomiesięczną cenę docelową akcji spółki Pfleiderer Grajewo na poziomie 36,33 zł i wydali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 23 grudnia

BGŻ BNP Paribas ma przedwstępną umowę nabycia Sygma Bank Polska za 200 mln zł

Warszawa, 29.07.2015 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas zawarł z Sygma Banque SA, z siedzibą w Paryżu przedwstępną umowę nabycia 100% akcji Sygma Bank Polska za cenę 200 mln zł oraz 100% akcji Laser Services Polska za cenę 11 mln zł, podał bank

DM BGŻ podniósł rekomendację ZM Henryk Kania do 'kupuj', wycenę do 3,37 zł

Warszawa, 15.12.2014 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BGŻ podnieśli rekomendację dla akcji ZM Henryk Kania do "kupuj" z "neutralnie" i podnieśli cenę docelową do 3,37 zł z 2,62, wynika z raportu datowanego na 8 grudnia. W

Bank BGŻ ma zgodę KNF na przejęcie TFI BNP Paribas Polska

Warszawa, 09.04.2015 (ISBnews) ? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na przejęcie przez Bank BGŻ akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, podała

Wielka fuzja BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Polbanku. Dla 3,5 mln ich klientów i reszty ciułaczy to raczej kiepska wiadomość

O tym, że przejęciem Raiffeisen Polbanku zainteresowany jest BGŻ BNP Paribas, mówiło się już co najmniej od roku. Raiffeisen był pod ścianą. Komisja Nadzoru Finansowego od lata naciskała austriackich właścicieli banku, by wprowadzili swoją spółkę córkę na warszawską giełdę lub znaleźli na nią kupca

BGŻ BNP Paribas kupił Sygma Bank za 200 mln zł i spółkę LSP za 11 mln zł

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas podpisał przyrzeczoną umowę nabycia 100% akcji Sygma Bank Polska od BNP Paribas Personal Finance (BNP Paribas PF) za 200 mln zł. BGŻ BNP Paribas nabył także 100% akcji Laser Services Polska (LSP) za kwotę 11 mln zł, podał

BGŻ BNP Paribas Bank chce zakończyć integrację operacyjną do końca 2016 r.

dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł. (ISBnews)

W łączonych bankach BGŻ i BNP Paribas pracę może stracić 1900 osób - prasa

Aleksandra Myczkowska. Wprowadzone zmiany mają związek z przejęciem przez francuski BNP Paribas polskiego BGŻ. Na początku grudnia 2013 roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę

BM BGŻ podniosło wycenę Tarczyńskiego do 14,53 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 15.12.2014 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ podnieśli cenę docelową dla akcji spółki Tarczyński 14,53 zł z 12,43 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 8 grudnia. W dniu wydania

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'neutralnie' dla Alumetalu, wycena 67,63 zł

Warszawa, 02.11.2016 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas wydali rekomendację "neutralnie" dla akcji Alumetalu, z ceną docelową 67,63 zł, wynika z raportu datowanego na 24 października. Rekomendacja została wydana przy

BGŻ BNP Paribas: Cele finansowe do 2018 r. mogą zostać oddalone w czasie 

1,2% a z wyłączeniem kosztów integracji sięgnął 3,6% na koniec ub. roku. BGŻ BNP Paribas zakłada, że wzrost akcji kredytowej będzie wyższy od rynkowej dynamiki w br. W segmencie consumer finance bank zakłada dwucyfrowy wzrost wobec szacowanego na 6-7% wzrostu tego segmentu w

BM BGŻ BNP Paribas obniżyło wycenę Forte do 56,72 zł, nadal zaleca 'neutralnie'

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas obniżyli cenę docelową akcji Forte do 56,72 zł z 60,1 zł, wynika z raportu datowanego na 14 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 59,5 zł. W

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'kupuj' dla CDRL, wycena 35,9 zł

Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas wydali rekomendację "kupuj" dla akcji CDRL, z ceną docelową 35,9 zł, wynika z raportu datowanego na 20 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 31

Zarząd BNP Paribas Bank Polska porozumiał się ze związkami zawodowymi

Polska S.A. (jedną z dwóch organizacji związkowych działających w banku). Na początku grudnia 2013 roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł. 25 lutego także akcjonariusze BNP Paribas Bank

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'kupuj' dla Trakcji, wycena 17,1 zł

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas rozpoczęli rekomendowani akcji Trakcji od zalecenia "kupuj", z ceną docelową 17,1 zł, wynika z raportu datowanego na 22 maja. Rekomendacja została wydana przy

BM BGŻ BNP Paribas zaczęło rekomendowanie Torpolu od 'kupuj' i wyceny 16,08 zł

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas rozpoczęli rekomendowanie akcji Torpolu od zalecenia "kupuj" i ceny docelowej 16,08 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 28 lipca. Rekomendacja została

Będzie nowy gigant bankowy w Polsce. Jest zgoda KNF!

krytycznie oceniła postępowanie dotychczasowego dominującego akcjonariusza BGŻ w zakresie przestrzegania standardów ładu korporacyjnego oraz przyjętych zobowiązań, zwłaszcza zaś założonego pierwotnie sposobu wycofania się z inwestycji w akcje banku" - czytamy w dzisiejszym komunikacie KNF. Nadzór jednak

Płać rachunki gotówką bez opłat. BGŻ kopiuje pomysł Aliora

. - Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji odwiedzą nasze placówki również ci, którzy dotychczas nie korzystali z usług bankowych - mówi Michał Ślusarek, dyrektor zarządzający ds. produktów detalicznych i komunikacji w Banku BGŻ. Ale nie wszędzie opłacimy rachunki bez prowizji. BGŻ

KNF: Udział 10 największych banków wzrósł do 73,5% aktywów sektora w 2018 r.

% na koniec 2017 r. do 73,5%; 73,4% i 78,8% na koniec 2018 r.), co wynikało z zakupu aktywów bankowych przez duże banki (BGŻ BNP Paribas przejął większość aktywów Raiffeisen Bank Polska, a Santander Bank Polska przejął znaczną część aktywów Deutsche Bank Polska)" - czytamy w raporcie "

Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło 0,3 mld zł w maju 

. Największych doświadczyły fundusze akcyjne, z których klienci wypłacili blisko 0,4 mld zł. "Tym razem odpływy mocniej uderzyły w fundusze akcji zagranicznych (-255 mln zł), wśród których znalazł się PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) (-79 mln zł). W segmencie

BGŻ BNP Paribas rozpoczyna połączenie z Sygma Bank Polska

Warszawa, 19.11.2015 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas postanowił o wszczęciu procedury, która ma doprowadzić do połączenia przez przejęcie Sygma Bank Polska, podała instytucja. "Podstawowym motywem połączenia Banku z Sygma Bank Polska jest

BM BGŻ BNP Paribas obniżyło wycenę LPP do 5 028,22 zł, nadal zaleca 'sprzedaj'

Warszawa, 27.04.2016 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas obniżyli cenę docelową akcji CCC do 5 028,22 zł z 6 124,27 zł, wynika z raportu datowanego na 19 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 6 223,90 zł