akcji anwil

Andrzej Kublik

Rząd przejął akcje rosyjskiego oligarchy w Grupie Azoty. Wsparcie planów Obajtka?

Rząd przejął akcje rosyjskiego oligarchy w Grupie Azoty. Wsparcie planów Obajtka?

Nieoczekiwanie minister rozwoju i technologii Waldemar Buda wprowadził przymusowy zarząd nad akcjami rosyjskiego oligarchy Wiaczesława Kantora w Grupie Azoty. A Orlen przymierza się właśnie do wyjęcia z Grupy Azoty giganta nawozowego z Puław.

Już po PGNiG. Fuzja z Orlenem przegłosowana

Po burzliwych obradach nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PGNiG podjęło uchwałę o połączeniu z Orlenem. Koncern gazowy ma zakończyć istnienie na przełomie października i listopada.

Inwestycje Orlenu - coraz droższe i z poślizgami

Żadna z ostatnich megainwestycji Orlenu nie powstała na czas, a ich koszty znaczenie przekroczyły pierwotne zapowiedzi.

Nadchodzi nawozowy wstrząs? Grupa Azoty w stratach, narasta konkurencja Orlenu

Nadchodzi nawozowy wstrząs? Grupa Azoty w stratach, narasta konkurencja Orlenu

mocno pod kreską. Kurs akcji tąpnął W efekcie spadł popyt na produkty Grupy Azoty. Spółka wskazała też na jeszcze jeden powód swoich problemów. "Zawirowania rynkowe spowodowały również zaburzenie wzorców zakupowych odbiorców końcowych, typowych dla pierwszego kwartału w latach ubiegłych"

Prezes Energi dorabia w PGNiG. Menedżerowie od Obajtka ponad konfliktem interesów?

Prezes Energi dorabia w PGNiG. Menedżerowie od Obajtka ponad konfliktem interesów?

kwietnia. W tym czasie kontrolę nad Energą miał jeszcze wicepremier Jacek Sasin. Jednak  dwa tygodnie później Ministerstwo Aktywów Państwowych sprzedało Orlenowi kontrolny pakiet akcji Energi i teraz Energa jest pod kontrolą Orlenu. A to również konkurent PGNiG na rynku gazu.  Anwil i Orlen mają

Rekordowe zarobki polskiego prezesa. Zarobił ponad 43 mln zł. Chemia lepsza od alchemii

Rekordowe zarobki polskiego prezesa. Zarobił ponad 43 mln zł. Chemia lepsza od alchemii

gaz. Na podobny krok decyduje się Anwil Wynik EBITDA tego segmentu grupy za zeszły rok wyniósł ponad 794 mln zł i był o 285 proc. wyższy niż rok wcześniej. PCC Rokita tłumaczy to rekordowymi cenami rynkowymi ługu sodowego. Część firm w Europie - na głównych rynkach zbytu spółki z Brzegu Dolnego

Z kancelarii reprezentującej Gazprom, z Ostrołęki, z Solidarnej Polski - sieć menedżerów Obajtka już oplata PGNiG

Z kancelarii reprezentującej Gazprom, z Ostrołęki, z Solidarnej Polski - sieć menedżerów Obajtka już oplata PGNiG

: "W ciągu kilku tygodni zgłosimy transakcję do polskiego urzędu antymonopolowego". Szczupak chce połknąć wieloryba Przejęcie kontroli nad PGNiG oznacza zakup ponad 50 proc. akcji gazowego koncernu. Obecnie tę kontrolę sprawuje skarb państwa, który ma prawie 72 proc. akcji PGNiG. 

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze GK Immobile zdecydują przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 6 mln zł, tj. 0,08 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. Jujubee zawarł z firmą Forever Entertainment dwie umowy na adaptację oraz dystrybucję gry "Realpolitiks" wraz z dodatkiem DLC pod nazwą "

Orlen planuje gigantyczne inwestycje. A zyski się kurczą

Orlen planuje gigantyczne inwestycje. A zyski się kurczą

zł.   Spadek zysku Orlen tłumaczy pogorszeniem warunków makroekonomicznych, czyli np. zmniejszeniem marży z produkcji paliw i produktów petrochemicznych.  Zaraz po ogłoszeniu wyników Orlenu kurs akcji koncernu spadł aż o ponad 5 proc., ale po południu skala spadku zmalała do ponad 3

Morawiecki: Przejęcia realizowane przez PKN Orlen powinny dać 20 mld zł EBITDA

wymaganego przez Komisję Europejską zbycia części aktywów Grupy Lotos i liczy na wymianę aktywów w innej części Europy. Umowę w tej sprawie będzie musiała zatwierdzić Komisja Europejska - prezes spodziewa się, że to potrwa około roku i wtedy będzie pierwsze przejęcie akcji Lotosu od Skarbu Państwa

Morawiecki: Przejęcia realizowane przez PKN Orlen dać 20 mld zł EBITDA

wymaganego przez Komisję Europejską zbycia części aktywów Grupy Lotos i liczy na wymianę aktywów w innej części Europy. Umowę w tej sprawie będzie musiała zatwierdzić Komisja Europejska - prezes spodziewa się, że to potrwa około roku i wtedy będzie pierwsze przejęcie akcji Lotosu od Skarbu Państwa

PKN Orlen miał 3 970 mln zł zysku netto, 5 693 mln zł EBITDA LIFO w II kw.

3 963 mln zł wobec 2 086 mln zł zysku rok wcześniej. EBIDA LIFO wyniosła 5 693 mln zł wobec 2 732 mln zł rok wcześniej. EBITDA LIFO: wzrost o 3 mld zł (r/r) gównie w efekcie ujęcia zysku na okazyjnym nabyciu akcji Energi w wysokości 3,7 mld zł przy ujemnym wpływie niższych

Przegląd prasy

wzrosło do 105% w 2018 r. --UKE: Liczba kart SIM w bazach operatorów spadła o 3% do 51,6 mln na koniec 2018 --PKN Orlen: Anwil ma umowę z Tecnimont na budowę instalacji granulacji --UKE: Wartość rynku telekomunikacyjnego

Przegląd informacji ze spółek

FGSZ - spółka zależna MOL - zawarła umowy nabycia Magyar Gáz Tranzit (MGT), tzn. interkonektora gazowego między Węgrami a Słowacją, za 38 mld HUF, podał MOL. Anwil - spółka w 100% zależna od PKN Orlen - podpisał z Tecnimont S.p.A. umowę na

Przegląd prasy

statystyki --41% amerykańskich firm produkujących w Chinach myśli o przeniesieniu zakładów do innych krajów lub już to zaczęła robić Parkiet --Większość ekspertów liczy na kontynuację wzrostu cen akcji w kolejnych miesiącach w

Przegląd prasy

II kw. --Ulma Construccion rekomenduje wypłatę 2,6 zł brutto dywidendy na akcję --MF zaoferuje bony łącznie za 9-21 mld zł na 4 przetargach w kwietniu --MF zaoferuje obligacje za 9-17 mld zł na dwóch przetargach

Przegląd prasy

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita -- Anwil pracuje nad zwiększeniem odporności receptury polichlorku winylu na działanie ognia; jeśli prace

Przegląd prasy

posiadanych akcji spółek z GPW Parkiet --Indeks WIG-banki, po trwającej kilka miesięcy konsolidacji, zaczął od końcówki kwietnia wyraźnie tracić; w pewnym momencie przecena sięgnęła ponad 9% --Echo Investment: Na polskim rynku

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze CD Projekt podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 100 926 000 zł tj. w kwocie 1,05 zł na jedną akcję, podała spółka. CI Games odnotowało 1,95 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 0,58 mln zł zysku rok

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 7,21 mln zł tj. 2 zł na jedną akcję, podała spółka. Merlin Group zawarł z Czerwoną Torebką, Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Sowiniec (właściciel I) oraz Szósta

Przegląd prasy

się decydującym momentem w kwestii opuszczenia strefy euro wg ekspertów Parkiet --Enter Air: W najbliższym horyzoncie czasowym nie przewidujemy wypłaty dywidendy Dziennik Gazeta Prawna --Anwil

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Famuru wyrazili zgodę na plan podziału Kopeksu i przeniesienie części majątku spółki na Famur oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 153 227,12 zł w drodze emisji 15 322 712 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej po 0,01 zł, wynika z uchwał podjętych na

Przegląd prasy

miała 57,95 mln zł zysku netto, 76,62 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 --Rząd przyjął uchwałę w sprawie WPFP na lata 2019-2022 --Fundusz Pollen Street Capital zdecydował o nienabywaniu akcji PCM w wezwaniu --Anwil ma umowę z

Przegląd informacji ze spółek

zł dywidendy brutto na jedną akcję, podała spółka. Spółki z grupy AR Packaging nabędą w ramach wezwania 3 662 227 akcji BSC Drukarnia Opakowań, podał pośredniczący w transakcji Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie. AC SA przydzieliło

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka w raporcie. PSC BidCo Limited zdecydowało o nienabywaniu akcji Prime Car Management (PCM) w wezwaniu ogłoszonym 20 lutego w związku z nieosiągnięciem minimalnej liczby zapisów, podał podmiot pośredniczący. Anwil - spółka zależna

Wzrósł kwartalny zysk Orlenu

gorsze z powodu sezonowego spadku detalicznej sprzedaży paliw. W pierwszym kwartale przyszłego roku Orlen chciałby też sprzedać swoje pakiety 85 proc. akcji firmy chemicznej Anwil i prawie 25 proc. udziałów operatora telefonii komórkowej Polkomtel - zapowiedział Jędrzejczyk

Orlen ma statut chroniący przed wrogim przejęciem

Polkomtela (operator sieci telefonii komórkowej Plus) oraz 85 proc. akcji zakładów chemicznych Anwil. Nie wiadomo, kiedy dojdzie do tych transakcji. - Materiały informacyjne dla potencjalnych nabywców Polkomtela i Anwilu dopiero są szykowane - powiedział wczoraj Krawiec. A zdaniem Budzanowskiego do ich

Przegląd informacji ze spółek

Cena emisyjna jednej akcji serii N Globe Trade Centre (GTC) została ustalona na 8,29 zł, podała spółka. XTPL odnotowało 3,34 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 0,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Wojciech Jasiński nowym prezesem Orlenu. Jacek Krawiec odwołany

konkursy na prezesa Orlenu w dwóch kolejnych kadencjach. W pierwszym okresie rządów Krawiec zapowiadał sprzedaż kontrolowanej przez Orlen spółki chemicznej Anwil, ale ten plan nie został zrealizowany, a później Anwil stał się jednym z filarów petrochemicznego segmentu PKN

Przegląd prasy

Biologics rekomendowany do dofinansowania z NCBR --Przeciętny wynik w Badaniu Świadomości Klimatycznej Spółek wyniósł 1,03/10 pkt --Anwil ma umowę z Prochemem dot. budowy infrastruktury za ok. 1,3 mld zł --PHN jest w trakcie

PGE - nowa rekomendacja słabo zachęca do zakupów

Akcje spółki nieco ponad dwie godziny przez zamknięciem wtorkowej sesji giełdowej kosztowały co prawda pół procenta więcej niż wczoraj na zamknięciu i sięgnęły ceny 18,20 zł, ale wzrost ten odbył się przy relatywnie niewielkich obrotach. Inwestorzy na pewno nie rzucili się do

Przegląd informacji ze spółek

Holding (BAH) uzyskała zgodę instytucji finansującej na przeznaczenie całości zysku netto osiągniętego w 2017 r. na wypłatę dywidendy dla BAH. Tym samym spełnił się kolejny warunek formalny, aby BAH mógł wypłacić swoim akcjonariuszom 80% zysku w formie dywidendy. Anwil stanowi

Wyniki finansowe PKN Orlen lepsze od oczekiwań analityków

także, że PKN Orlen SA wybrał trzy oferty do dalszych negocjacji w sprawie sprzedaży swej spółki chemicznej Anwil SA. Do kupienia jest 85 proc. akcji tej spółki.

Przegląd prasy

--Rząd odkłada kwestię przejęcia przez Grupę Azoty należących do Orlenu zakładów chemicznych Anwil wg gazety --MF wysłało list, w którym Polska zgłosiła swój akces do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) wg gazety Parkiet

Przegląd prasy

. --Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 30 mln akcji serii M bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego. --Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali w 2017 r. (po uwzględnieniu rezygnacji), podała spółka --Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w

Przegląd informacji ze spółek

Robyg uznał w przychodach ok. 990 lokali w IV kwartale 2017 roku, podała spółka. W całym 2017 r. uznano w przychodach powyżej 2 100 lokali. Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 30 mln akcji serii M bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego

Przegląd informacji ze spółek

możliwych do uzyskania punktów, a aż 66 ze 143 spółek (ponad 46%) nie osiągnęło nawet ułamkowych części punktu, podali autorzy badania. Anwil - spółka w 100% zależna od PKN Orlen - podpisał z Prochemem umowę na budowę infrastruktury OSBL (Outside Battery Limits - infrastruktura

Przegląd prasy

instytucji finansującej na przeznaczenie całości zysku netto osiągniętego w 2017 r. na wypłatę dywidendy dla BAH. Tym samym spełnił się kolejny warunek formalny, aby BAH mógł wypłacić swoim akcjonariuszom 80% zysku w formie dywidendy. --Anwil stanowi silne aktywo w portfelu Grupy

Przegląd informacji ze spółek

nadzorcza Anwilu z Grupy Orlen skróciła delegację Dariusza Ciesielskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu i jednocześnie delegowała do czasowego wykonywania czynności prezesa Agnieszkę Żyro, swojego dotychczasowego członka, podał Anwil. Netia przywróciła usługi

"S" zanurzona w Bałtyku czyli jak związkowcy zarabiają w spółkach

w Ustce prowadzonym przez związki zawodowe działające w fabryce Anwil - "S" i OPZZ. Kierowniczka domu wczasowego opisywała, że związkowcy byli tam uprzywilejowani, a goście prezesa płacili mniej za noclegi i dostawali najlepsze pokoje. Ewa Kostka twierdziła, że została

Przegląd prasy

pkt w II wg fin.danych --Wskaźnik PMI dla przemysłu Niemiec wzrósł do 51,1 pkt w lutym wg fin. danych --Warimpex sfinalizował sprzedaż dwóch biurowców w St. Petersburgu --WZ Getin Holding zdecyduje 27 III o skupie akcji

Prywatyzujmy, bo na rynku są pieniądze! Co idzie pod młotek?

, także niektóre spółki kontrolowane przez skarb państwa mogą myśleć o emisji nowych pakietów akcji. Przykładowo o podwyższeniu kapitału poprzez giełdę mogłyby myśleć puławskie Azoty, które mogłyby w ten sposób sfinansować planowany zakup spółki chemicznej Anwil. Spokojny jest

PKP pogrąża się w chaosie. Pasażerowie ofiarami politycznego rewanżu i prywaty

Qatar Airways. Kluczową dla stanu polskich kolei PKP PLK posadę objął Remigiusz Paszkiewicz, wcześniej prezes zarządu spółki Anwil SA należącej do grupy Orlen. Dyrektorem zarządzającym ds. strategii i organizacji centrali PKP został Andrzej Filip Wojciechowski, również finansista. W kwietniu 2015 r

Kto i gdzie chce wybudować elektrownię

giganta Anwil, który także należy do PKN Orlen. Nie wiadomo, co wyjdzie z tych planów, bo naftowy potentat sam zamierza zarabiać na sprzedaży prądu i chce budować elektrownię pod Włocławkiem. Będzie miała 460 MW. - Nie możemy nic komentować, wkrótce ujawnimy naszą strategię w dziedzinie energii

Orlen nie dogadał się z Puławami w sprawie Anwilu

Do końca czerwca Orlen dał Puławom wyłączność w negocjacjach o sprzedaży 85 proc. akcji Anwilu. Analitycy wyceniali tę spółkę na 1 do 1,5 mld zł. Jeszcze we wtorek wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz mówił, że Puławy poprawiły swoją ofertę - informował Reuters. Ale w środę