akcje zch police

ZCh Police obejmą akcje Grupy Azoty Polyolefins za 334,97 mln zł

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) podjęła decyzję o objęciu 6 993 048 nowych akcji spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins w ramach emisji akcji imiennych serii F w cenie emisyjnej 47,9 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 334

Grupa Azoty obejmie akcje nowej emisji ZCh Police za 291,23 mln zł

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty złożyła w firmie inwestycyjnej dyspozycję objęcia 28 551 500 akcji spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) w ramach planowanej emisji, po cenie emisyjnej 10,2 zł za akcję, tj. za łączną kwotę 291 225 300 zł

Akcjonariusze ZCh Police zdecydują 24 I o objęciu akcji Grupy Azoty Polyolefins

. Wcześniej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) przydzieliły 49,18 mln akcji nowej emisji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda. Wpływy wyniosły 0,5 mld zł, które spółka ma przeznaczyć wpływy z emisji na realizację projektu Polimery Police. Grupa Azoty Police

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ZCh Police w zw. z emisją akcji serii C

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) w związku z planowaną ofertą publiczną 110 mln akcji serii C, podała spółka. "Komisja Nadzoru

ZCh Police zmieniły harmonogram oferty, zapisy na akcje odbędą się 12-22 XI

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął uchwałę w sprawie zmiany przewidywanego harmonogramu oferty publicznej 110 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł oraz ubiegania się o dopuszczenie i

ZCh Police zawarły ze Skarbem Państwa umowę dot. objęcia 5,5 mln akcji serii C

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" zawarły umowę inwestycyjną ze Skarbem Państwa, dotyczącą nabycia akcji w ofercie publicznej z prawem poboru, dedykowanej finansowaniu projektu Polimery Police, podała spółka

ZCh Police przedłużyła termin zapisów w emisji publicznej akcji do 9 XII 2019

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police podjęła decyzję o przesunięciu na 9 grudnia (z 22 listopada) terminu zakończenia zapisów w prowadzonej ofercie publicznej akcji z prawem poboru, podała spółka. Planowane wpływy z emisji to ok. 1,122 mld zł

ZCh Police rekomendują wypłatę 0,53 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r.

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" (ZCh Police) podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy w kwocie 39,75 mln zł z zysku za 2017 r., co oznacza dywidendę w wysokości 0,53 zł za akcję, podała

ZCh Police zaoferują do 60,82 mln nieobjętych akcji wybranym inwestorom

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police", w związku z zakończeniem okresu przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru lub zapisów dodatkowych na akcje spółki w ramach prowadzonej oferty publicznej postanowił o

ZCh Police obejmą nowe akcje PDH Polska za łącznie ok. 52 mln zł

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) obejmą akcje nowej emisji spółki PDH Polska o łącznej wartości do 52 mln zł, podała spółka. "Na mocy podjętej uchwały rada nadzorcza spółki postanowiła wyrazić

ZCh Police obejmą nowe akcje PDH Polska za łącznie 63 mln zł

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) obejmą akcje nowej emisji spółki PDH Polska o łącznej wartości 63 mln zł, podała spółka. "Na mocy podjętej w dniu 8 listopada 2016 roku uchwały zarządu, postanawia

Zapisy na akcje ZCh Police na realizację Polimerów Police odbędą się 12-19 XI

spółki jest uzyskanie wpływów z oferty w kwocie brutto 1 122 mln zł i 1 109 mln zł netto przy założeniu, że inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje. Grupa Azoty Police przewiduje, że kwota 934,5 mln zł zostanie przekazana spółce celowej Grupa Azoty Polyolefins w formie wpłat na podwyższony kapitał

Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o wypłacie 0,56 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 27.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police zdecydowali o przeznaczeniu 42 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,56 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "

ZCh Police wznawiają plany dot. oferty publicznej akcji z prawem poboru

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zdecydował o powrocie do planów w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić

Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o 0,53 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydowali o przeznaczeniu 39,75 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,53 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne

ZCh Police podjęły uchwałę w sprawie nabycia 3 mln akcji PDH Polska za 30 mln zł

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął uchwałę w sprawie nabycia 3 mln akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska za 30 mln zł, poinformowała spółka. "Na mocy podjętej uchwały postanawia

Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o wypłacie 0,42 zł dywidendy na akcje

Warszawa, 12.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 31,5 mln zł na dywidendę z zysku za 2016 r., wynoszącego 63,98 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,42 zł na jedną akcję, poinformowała

RN ZCh Police przyjęła wniosek zarządu ws. wypłaty 0,9 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu o przeznaczenie 67,5 mln zł z zysku netto za 2015 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co da wypłatę w wysokości 0,9 zł na jedną akcję

Grupa Azoty przedłużyła list intencyjny z Grupą Lotos ws. 'Polimerów Police'

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police", podały ZCh Police

Grupa Lotos ma wstępne porozumienie ws. finansowania 'Polimery Police'

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos wraz z Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupą Azoty Polyolefins podpisały wstępne porozumienie dotyczące warunków inwestycji w kapitał akcyjny oraz finansowania dłużnego projektu "Polimery Police

Grupa Azoty, Hyundai i KIND zmodyfowały porozumienie o finans. Polimerów Police

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty i jej spółka zależna Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) oraz ich spółka zależna Grupa Azoty Polyolefins podpisały z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND

ZCh Police mają dokumentację transakcyjną dot. finansowania Polimerów Police

000 000 USD, wskazano również. Pierwotni sponsorzy do dnia sporządzenia niniejszego raportu wnieśli do Polyolefins kwotę 523 760 114,55 zł w formie kapitału na pokrycie obejmowanych akcji Polyolefins, w tym ZCh Police wniosły kwotę 304 110 784,55 zł, a jednostka dominująca

Grupa Azoty trzeci raz przedłużyła list int. z Grupą Lotos ws. Polimerów Police

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos po raz kolejny podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police", wydłużający

Grupa Azoty ponownie przedłużyła list int. z Grupą Lotos ws. 'Polimerów Police'

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos po raz kolejny podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police", wydłużający

Dekonsolidacja AFRIG wpłynie negatywnie na wynik finansowy Grupy Azoty

Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Wpływ procesu dekonsolidacji spółki African Investment Group (AFRIG) na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty w I poł. 2018 r. to -36 mln zł, a wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) to

Przegląd informacji ze spółek

Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) zmienione porozumienie dotyczące warunków finansowania equity projektu inwestycyjnego Polimery Police, podały ZCh Police. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) przydzieliły 49,18 mln akcji nowej emisji serii C o wartości

Grupa Lotos ma zgodę RN na objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Lotos wyraziła zgodę na inwestycję w projekt Polimery Police i objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins, podała grupa. "W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 31 maja 2020 roku

DM BOŚ podniósł rekomendację dla ZCh Police do 'kupuj', wycenę do 24,7 zł

Warszawa, 30.07.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli rekomendację dla Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) do "kupuj" z "trzymaj", a cenę docelową - do 24,7 zł z 21,7 zł, wynika z raportu datowanego na 22 lipca

DM BOŚ podniósł rekomendację dla ZCh Police do 'kupuj', wycenę do 24 zł

Warszawa, 13.07.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli rekomendację dla Grupa Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) do "kupuj" za "sprzedaj" oraz cenę docelową akcji do 24 zł z 15,6 zł, wynika z raportu datowanego na 5 lipca

Grupa Azoty Police wyemituje akcje za ok.1 mld zł na realizację Polimerów Police

akcji, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w kwocie ok. 1 mld zł, podała spółka. "Zakładanym terminem przeprowadzania oferty jest IV kwartał 2019 roku. To kolejny milowy krok w historii projektu Polimery Police - jednego z największych przedsięwzięć

ZCh Police miały szacunkowo 14,6 mln zł straty netto w I poł. 2018 r.

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały szacunkowo 14,6 mln zł straty netto w I poł. 2018 r., podała spółka. Wynik netto z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych to 29,4 mln zł. Szacunkowa EBITDA za I

Grupa Azoty Polyolefins podwyższy kapitał o 131,9 mln zł

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Polyolefins - spółki zależnej Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) - zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego o 131,9 mln zł, podała Grupa

Kwestia objęcia akcji Grupy Azoty Polyolefins przez Lotos na 'kluczowym etapie'

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty i Grupa Lotos potwierdziły, że ich celem jest jak najszybsze zakończenie prowadzonych rozmów, dotyczących warunków finansowania kapitałowego projektu Polimery Police, poprzez objęcie akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins przez Grupę

ZCh Police: African Ivestment Group złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości

dniu 29 marca 2018 roku do Sądu Gospodarczego w Dakarze wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego" - czytamy w komunikacie. W połowie marca br. ZCh Police ujawniły z opóźnieniem, że w związku z procesem sporządzania i badania sprawozdań finansowych oraz brakiem

DM BZ WBK wznowił rekomendowanie ZCh Police od 'trzymaj' i wyceny 20,9 zł

. Rekomendacja została wydana przy cenie 20,8 zł za akcję. We wtorek ok. godziny 13:05 kurs wynosił 20,45 zł po spadku o 1,92% wobec ostatniego zamknięcia. "Dla ZCh Police wydajemy rekomendację 'trzymaj', ponieważ niedawne (i częściowo planowane) inwestycje spółki o wartości 300

ZCh Police zawarły aneks do ugody z DGG Eco w związku z niewypłacalnością AFRIG

. W połowie marca br. ZCh Police ujawniły z opóźnieniem, że w związku z procesem sporządzania i badania sprawozdań finansowych oraz brakiem finalizacji w założonym terminie warunkowego porozumienia (ugody) zawartego z DGG ECO w celu uzyskania zwrotu ceny zakupu pakietu akcji African Investment Group

Grupa Azoty: Dekonsolidacja AFRIG zmniejszy wynik za I półr. o 28,7 mln zł

dekonsolidacji AFRIG na jej skonsolidowany wynik finansowy w I poł. 2018 r. to -36 mln zł, a wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) to -55 mln zł. Grupa Azoty planuje publikację skonsolidowanego raportu za I poł. 2018 r. na 28

KNF nałożyła 1 mln zł kar na ZCh Police za naruszenia w raportach okresowych

. Komisja stwierdziła, że ZCh Police wielokrotnie naruszyły obowiązki informacyjne wynikające z art. 56 ustawy o ofercie. "Raporty okresowe powinny być sporządzone w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny, a także w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty (jednostka dominująca, a łącznie z ZCh Police jako pierwotni sponsorzy) oraz spółka zależna od pierwotnych sponsorów - Grupa Azoty Polyolefins zawarły ze spółką Grupa Lotos, Hyundai Engineering Co., Ltd oraz Korea Overseas Infrastructure

Grupa Azoty dokonała korekty wartości aktywów w AFRIG

emitenta" ? czytamy dalej. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) podała wcześniej, że dokonała korekty wartości aktywów, wycenionych w związku z nabyciem pakietu kontrolnego akcji w AFRIG: dla złoża Kebemer ? w kwocie 271,19 mln zł (według stanu na 31.12.2015 r

ZCh Police rekomendują przeznaczenie 42 mln zł na dywidendę za 2014 r.

handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do rady nadzorczej spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki." - głosi komunikat. ZCh Police odnotowały 63,54 mln zł skonsolidowanego

Wojciech Wardacki stanął na czele nowego zarządu ZCh Police

000 akcji zwykłych na okaziciela Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police, przejmując łącznie 66% kapitału zakładowego. W ten sposób Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police weszły do Grupy Azoty. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i

Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

kapitału zapasowego. Spółka podała w końcu maja, że sprawozdanie finansowe za 2015 r. ZCh Police zawierało błąd, polegający na zawyżeniu wartości udziałów w spółce zależnej African Investment Group (AFRIG). Po korekcie błędu w ujęciu jednostkowym zysk netto za 2015 r. wynosi 58,9

KNF nałożyła kary na OFE PZU i ZCh Police w zw. z nieprzekazaniem informacji

" - czytamy w komunikacie. Kara dla ZCh Police została nałożona w związku z nieprzekazaniem informacji o zawiadomieniem o zmianie stanu posiadania akcji spółki przez OFE PZU w związku z transakcją nabycia akcji spółki z 6 lutego 2013 r. "

Akcjonariusze ZCh Police zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r.

za 2015 r. ZCh Police zawierało błąd, polegający na zawyżeniu wartości udziałów w spółce zależnej African Investment Group (AFRIG). Po korekcie błędu w ujęciu jednostkowym zysk netto za 2015 r. wynosi 58,9 mln zł wobec raportowanych wcześniej 168,79 mln zł. W maju ub.r

ZCh Police zmieniły rekomendację ws. dywidendy wnosząc o jej niewypłacanie

akcjonariuszy, co miało dać wypłatę w wysokości 0,9 zł na jedną akcję. Kwotę 101,29 mln zł spółka zamierzała przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. Spółka podała też, że sprawozdanie finansowe za 2015 r. ZCh Police zawierało błąd, polegający na zawyżeniu wartości udziałów w

Przegląd prasy

oszczędnościowych w I na poziomie z XII --Eurocash nabędzie 55,59% akcji Frisco.pl od funduszy MCI za łącznie 128,6 mln zł --Grupa Azoty, Hyundai i KIND zmodyfowały porozumienie o finans. Polimerów Police --ZCh Police przydzieliły

ZCh Police chcą pod koniec 2015 r. uruchomić nową kopalnię fosforytów w Senegalu

; - powiedział Jałosiński podczas konferencji prasowej. Wiceprezes dodał, że już w tym roku udało się pozyskać ok. 200 tys. ton tego surowca, przy 800-tys. potrzebach Polic. Senegalska kopalnie pokrywa już w 25% zaopatrzenie w surowiec. "Capex ZCh Police

Przegląd prasy

zł zysku netto, 1,16 mln zł EBIT w I kw. 2020 r. --ZCh Police mają dokumentację transakcyjną dot. finansowania Polimerów Police --Wikana miała 5,5 mln zł zysku netto, 7,15 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r. --Games

Przegląd prasy

% na zamknięciu w piątek --Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o emisji akcji na Polimery Police --Unibep rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. --Śnieżka wypłaci dywidendę w wysokości 2,6 zł na

Przegląd prasy

--Prezes BOŚ Banku nie będzie kandydował do zarządu na kolejną kadencję --Wskaźnik PMI dla usług USA wzrósł do 36,9 pkt w V wg wst. danych --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA wzrósł do 39,8 pkt w V wg. wst. danych --ZCh Police

Przegląd informacji ze spółek

Banku Ochrony Środowiska Bogusław Białowąs złożył oświadczenie, iż nie będzie kandydował do zarządu BOŚ Banku w kolejnej trzyletniej kadencji, podał bank. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) podjęła decyzję o objęciu 6 993 048 nowych akcji spółki zależnej Grupa

Przegląd informacji ze spółek

(ZCh Police), Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos po raz kolejny podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police", wydłużający okres jego obowiązywania, podały spółki w osobnych komunikatach. Obecnie list obowiązuje do 13 grudnia 2019

Przegląd prasy

Wyborcza --Rząd nie będzie dopłacał już do darmowych leków dla osób 75+ od nowego roku ISBnews --KNF ustaliła parametr ST dla Pekao na 2,26 pkt proc. --Akcjonariusze ZCh Police zdecydują 24 I o

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police", podały ZCh Police. Elemental

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) miała 6,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 56,4 mln zł wyniku EBITDA w II kw. 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podpisał z

Przegląd prasy

--Unibep nabył w ramach skupu 1 mln akcji własnych --Akcjonariusze BNP Paribas BP zdecydują 27 VI o niewypłacaniu dywidendy --Akcjonariusze ZCh Police zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy --Akcjonariusze Ferro

Przegląd prasy

ZUZP obciąży wynik ZCh Police na ok. 8,9 mln zł w br. --Infoscan ma umowę z Giromed dot. badań z użyciem MED Recorder w Hiszpanii --Echo Partners ma wstępną umowę sprzedaży większościowego akcjonariusza Echo --Gumtree.pl

Przegląd informacji ze spółek

Chemiczne Police (ZCh Police) w ramach planowanej emisji, po cenie emisyjnej 10,2 zł za akcję, tj. za łączną kwotę 291 225 300 zł w ramach przysługujących praw poboru, podała spółka. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) decydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy

Azoty przejmą Pogoń? Prezes: To najlepszy z możliwych partnerów

. Nie chcę jednak, bym musiała kibicować Pogoni Azoty Szczecin czy Azoty Pogoni Szczecin - mówi Paulina Klimka z portalu ligowiec.net. Jałosiński, kierując ZCh Police, jest jednocześnie wiceprezesem całej Grupy Azoty, która od dobrych trzech lat mocno zaangażowała się w sport

Przegląd informacji ze spółek

Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 19,6 mln zł straty netto w III kw. 2018 r. przy przychodach w wysokości 552,1 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. EBITDA za III kw. br. wyniosła 5,9 mln zł. Konsorcjum Stali odnotowało 11,61 mln zł skonsolidowanego

Przegląd informacji ze spółek

podkreśliło, że Wing jest długoterminowym, regionalnym, strategicznym inwestorem i dostrzega potencjał spółki. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) będzie zobowiązana zwiększyć wartość rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych po zmianach w

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Lotos wraz z Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupą Azoty Polyolefins podpisały wstępne porozumienie dotyczące warunków inwestycji w kapitał akcyjny oraz finansowania dłużnego projektu "Polimery Police", podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

, realizowanych przez spółkę procesach oraz podjęcie stosownych uchwał w zakresie zmiany warunków emisji obligacji serii A, podał Braster. Akcjonariusze Grupy Azoty Polyolefins - spółki zależnej Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) - zdecydowali podczas

Przegląd informacji ze spółek

Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) zawiesiła Annę Tarocińską w czynnościach członka zarządu w związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, podała spółka. Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 6 966 próbek krwi

Przegląd informacji ze spółek

Impexmetalu i Alchemii od 13 listopada, podała Komisja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) w związku z planowaną ofertą publiczną 110 mln akcji serii C, podała spółka. Echo

Przegląd prasy

życia --Grupa Azoty analizuje wpływ błędu w ZCh Police na wyniki grupy --Deloitte docelowo zatrudni 300 osób w nowej siedzibie w SkyRes Warszawska --Trans Polonia jest zainteresowana rynkiem przewozów LNG z Terminala

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty w I poł. 2018 r. to -36 mln zł, a wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) to -55 mln zł, podały spółki. Wpływ procesu dekonsolidacji spółki African Investment Group (AFRIG) na skonsolidowany

Przegląd prasy

zeroemisyjnego paliwa ISBnews --ZCh Police miały wstępnie 6,8 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,25% na zamknięciu w piątek --ZE PAK ma porozumienie z ARR w Konine, sfinansuje

Przegląd prasy

--RN ZCh Police zawiesiła Annę Tarocińską w czynnościach członka zarządu --UKE rozpoczyna konsultacje ws. wykorzystania pasma 26 GHz --MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,9% m/m do 1 087,38 mld zł w maju 2020 r. --PBKM pozyskał

Przegląd prasy

projektu Nowa Papiernia w Łodzi za 20,5 mln zł --Sąd umorzył postępowanie układowe ZM Henryk Kania, zarządca wnioskuje o upadłość --Pekabex i Polnord podjęły rozmowy ws. podjęcia wielopłaszczyznowej współpracy --ZCh Police

Przegląd prasy

skupu aktywów na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się 12 września - wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez agencję Reuters --Chętnych do kupowania akcji Ursusa było tak wielu, że środowy handel jej walorami wystartował z ponadgodzinnym opóźnieniem, po czym

Przegląd informacji ze spółek

Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) powołała z dniem 3 lipca 2020 roku w skład zarządu VIII wspólnej kadencji Mariusza Kądziołkę, obecnego przewodniczącego rady nadzorczej i powierzyła mu funkcję wiceprezesa, podała spółka. Bloober Team NA, amerykańska spółka

Przegląd prasy

zł zysku EBIT w I kw. 2020 --Pozbud T&R miał 4,28 mln zł zysku netto, 10,24 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r. --Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. --Bloober Team sprzedał 15,58

Przegląd informacji ze spółek

Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 5,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 46,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Azoty odnotowała 68,01 mln zł skonsolidowanego

Przegląd prasy

--ZCh Police mają umowę zakupu gazu od spółki PGNiG za ok. 151,6 mln zł --Oferta konsorcjum Vistalu na 35,9 mln zł najkorzystn. na II etap obwod. Skawiny --Fundusz PEManagers przejął Mobiltek, właściciela Dotpay, za 116 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

., przy przychodach wysokości 2 206 mln zł i zysku operacyjnym wysokości 18 mln zł, podała spółka powołując się na wstępne dane. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) obejmą akcje nowej emisji spółki PDH Polska o łącznej wartości 63 mln zł, podała spółka

Przegląd prasy

. --ZA Puławy miały wstępnie 36,8 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. --ZCh Police miały wstępnie 8,9 mln zł straty netto w III kw. 2019 r. --Grupa Azoty miała wstępnie 61 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. --CCC miało

Przegląd prasy

. --ZCh Police zmieniły harmonogram oferty, zapisy na akcje odbędą się 12-22 XI --AmRest miał 16,8 mln euro zysku netto, 100,6 mln euro EBITDA w III kw. 2019 r. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

finansowania kapitałowego projektu Polimery Police, poprzez objęcie akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins przez Grupę Lotos, w kwocie do 500 mln zł, podał gdański koncern. Prowadzone negocjacje znajdują się na zaawansowanym etapie, poinformował prezes Grupy Azoty i ZCh Police Wojciech Wardacki

Przegląd prasy

--Gróbarczyk: Przeładunki w polskich portach ponownie przekroczą 100 mln ton Parkiet --Do piątku Grupa Lotos ma zdecydować, czy da 0,5 mld zł na inwestycję petrochemiczną, a do poniedziałku - inwestorzy, czy kupią akcje ZCh Police za 1,1 mld zł

Przegląd prasy

zdecydują 25 kwietnia o 0,96 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Asseco Poland zdecydują 25 IV o 3,01 zł dywidendy na akcję --ZCh Police: African Ivestment Group złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości --Zysk netto Asbis

Przegląd prasy

--Benefit Systems zakłada wypłaty co najmniej 50% skons. zysku netto na dywidendę --Grupa Azoty obejmie akcje nowej emisji ZCh Police za 291,23 mln zł --Inflacja konsumencka w Chinach wyniosła 4,5% r/r w listopadzie (ISBnews)

Przegląd prasy

zdecydowali o niewypłącaniu dywidendy za 2018 r. --Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Akcjonariusze Marvipolu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Play kupuje 3S od funduszu Enterprise Investors

Przegląd prasy

prospekt emisyjny ZCh Police w zw. z emisją akcji serii C --KNF nakazała przeniesienie instrumentów finans. środków z Vestor DM do DM PKO BP --Echo sprzedało 151 mieszkań, przekazało 249 w październiku 2019 r. --Lartiq TFI

Przegląd prasy

. --ZUS przekazał do OFE 2,04 mln zł --HSBC Navigator: 9 na 10 polskich firm spodziewa się wzrostu biznesu w ciągu roku --Zapisy na akcje ZCh Police na realizację Polimerów Police odbędą się 12-19 XI --Spółka Erbudu ma umowę

Przegląd prasy

prognozę wzrostu PKB Polski do 4,3% w br. do 3,8% w 2020 --ZCh Police przedłużyła termin zapisów w emisji publicznej akcji do 9 XII 2019 --LPP zdecydowało o emisji 5-letnich obligacji o wartości nominalnej 300 mln zł --SAP

Przegląd prasy

polskiej części gazociągu jamalskiego --Koleje Małopolskie ogłosiły przetarg na zaplecze dla siebie i PR za ok.70 mln zł --Wzrost PKB w USA wyniósł 2,1% kw/kw w III kw. 2019 r. wg fin. danych --ZCh Police zaoferują do 60,82

Przegląd prasy

--Polnord ma umowę z SGB Bankiem wydłużającą termin wykupu obligacji serii D --ZCh Police przesunęły przydział akcji w ofercie na 23 grudnia --Pekao powinien wyemitować obligacje na ok. 7 mld zł w 3 lata pod wymóg BFG --BFG

Przegląd informacji ze spółek

przedziale 1-2,5. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) prowadzi działania weryfikacyjne w związku z inwestycją w złoża fosforytów w Senegalu, która do tej pory nie przyniosła zakładanych efektów, poinformował prezes Wojciech Wardacki

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Przydział akcji oferowanych Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) przesunięto na 23 grudnia z pierwotnie planowanego terminu 18 grudnia, wynika z zaktualizowanego harmonogramu emisji. Wymóg Bankowego Funduszu

Przegląd prasy

skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty w I poł. 2018 r. to -36 mln zł, a wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) to -55 mln zł, podały spółki. --Wpływ procesu dekonsolidacji spółki African Investment Group (AFRIG) na

Przegląd prasy

, 75,86 mln zł EBIT w I kw. 2019 r. --ZCh Police rekomendują niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r. --PGE GiEK: Wzrost emisji CO2 w Elektrowni Bełchatów wynika z większej produkcji --Akcjonariusze Famuru zdecydują 17 VI o

Przegląd prasy

--Cena emisyjna w ofercie akcji serii F Selvity została ustalona na 10,30 zł --Mercor zwiększył wartość pozyskanych kontraktów o 18% r/r w I półr. 2014/2015 --ZCh Police chcą pod koniec 2015 r. uruchomić nową kopalnię fosforytów w Senegalu

Przegląd prasy

Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 19,6 mln zł straty netto w III kw. 2018 r. przy przychodach w wysokości 552,1 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. EBITDA za III kw. br. wyniosła 5,9 mln zł. --Konsorcjum Stali odnotowało 11,61 mln zł

Przegląd prasy

wykluczenie akcji z obrotu na GPW --Indeks WIG20 wzrósł o 1,44% na zamknięciu we wtorek --ZCh Police szacują skutki finans. czasowego wyłączenia instalacji na 50 mln zł --i2 Development skupi obligacje serii D o wartości