akcje uprzywilejowane ile głosów

Nissan uniezależnia się od Renault. Wielka zmiana w globalnym sojuszu

Renault zrezygnuje z przewagi kapitałowej w sojuszu z Nissanem. Teraz koncerny będą miały po 15 proc. swoich akcji, a w zamian Nissan wesprze plany rozwoju Renault w elektromobilności.

Hajdarowicz traci kontrolę nad "Rzeczpospolitą". Sprzedał kluczowy pakiet akcji

Hajdarowicz traci kontrolę nad "Rzeczpospolitą". Sprzedał kluczowy pakiet akcji

przestaje mieć pakiet kontrolny. Komunikat w tej sprawie jest suchy, ale nie pozostawia wątpliwości.   "Pluralis nabył pakiet 240.416 akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu spółki Gremi Media S.A., co pozwoliło na osiągnięcie przez Pluralis 57 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki

Główni akcjonariusze Atrem zainteresowani sprzedażą akcji w wezwaniu GK Immobile

imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A i nieskorzystania z zastrzeżonego na ich rzecz prawa wykupu" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z treścią statutu spółki Atrem zbycie akcji imiennych serii A wymaga zgody spółki udzielonej przez zarząd. Uchwałę w tym zakresie

Spółka Abrisu ogłosiła wezwanie na 2,336 mln akcji WDX po 14,88 zł za sztukę

prowadzonym przez GPW. Każda akcja zwykła uprawnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu spółki. Akcje uprzywilejowaneuprzywilejowane w zakresie prawa głosu w taki sposób, że każda akcja uprzywilejowana uprawnia do 2 głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie

Rolmex ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję

chwili ogłoszenia przymusowego wykupu posiadają łącznie 2 459 126 akcji zwykłych na okaziciela spółki oraz akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu spółki, stanowiących 78,7% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 6 032 626 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi ok. 90,07% ogółu głosów

Akcjonariusze Pelionu zdecydują 11 VII o zniesieniu dematerializacji akcji

Warszawie S.A. tj,: a) 150 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023); b) 350 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B (kod PLMEDCS00023); c) 1 250 000 akcji imiennych

NWZ PWC Odra zdecydowało o emisji do 19,78 mln akcji uprzywilejowanych

Warszawa, 23.12.2016 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie PWC Odra - spółki zależnej ZPC Otmuchów - podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego tej spółki poprzez emisję 19 775 261 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (jedna akcja uprawniać będzie do

GK Immobile wezwał do sprzedaży 66% akcji Atrem

wyniku którego spółka zamierza osiągnąć 66% w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Atrem, z uwzględnieniem utraty uprzywilejowania przez nabyte w wezwaniu akcje imienne, tj. nie mniej niż łącznie 6 091 852 akcji, uprawniających łącznie do 6 091 852 głosów na WZA, w tym 4 655 600 akcji imiennych

Główny akcjonariusz Huckleberry Games negocjuje sprzedaż pakietu kontrolnego

spółki - Patryk Borowski rozpoczął z polskim inwestorem finansowym, zarządzającym funduszami inwestycyjnymi dokonującymi inwestycji w startupy i podmioty z potencjałem technologicznym, negocjacje sprzedaży pakietu kontrolnego, tj. 260 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A oraz 260 000

Śnieżka może objąć akcje Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów

zarząd spółki oferty objęcia akcji serii E" - czytamy w komunikacie. Akcje imienne serii E RFFiL, o wartości nominalnej 1 zł są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, iż każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena emisyjna

Akcjonariusze Indykpolu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

wycofać akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym: a. 893 375 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych w Krajowym

Stalprodukt skupi kolejne 5,33% uprzywilejowanych akcji w II transzy programu

, stanowiących 10 % ogólnej liczby głosów" - czytamy w opublikowanym dziś zaproszeniu do składania ofert sprzedaży. W opublikowanym dziś zaproszeniu do składania ofert podano, że oferta dotyczy akcji uprzywilejowanych serii A, B i E, zdematerializowane, niebędące przedmiotem

GK Immobile: Atrem wzmocni nas w segmencie budownictwa specjalistycznego

sprzedaż do 6 091 852 akcji Atrem, zastrzegając sobie prawo do zakupu mniejszej ilości niż określono w dokumencie. Przedmiotem wezwania, oprócz akcji na okaziciela, są również uprzywilejowane co do prawa głosu akcje imienne, które po zmianie właściciela utracą swoje uprzywilejowanie. Grupa Kapitałowa

Pozbud T&R ma list intencyjny ws. sprzedaży akcji Ever Home za min. 4,3 mln zł

diligence Ever Home, w następstwie którego podjęte zostaną decyzje co do zawarcia ostatecznej transakcji sprzedaży akcji na kwotę nie niższą niż 4 300 000 zł. "Aktualnie w posiadaniu spółki jest pakiet akcji imiennych uprzywilejowanych serii C w liczbie 902 603 sztuk o

PCC SE ogłosiło przymusowy wykup 6,09 mln akcji PCC Intermodal po 2,66 zł/szt.

łącznie 71 480 392 akcji spółki, stanowiących 92,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 94,47% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Żądający posiada samodzielnie 59 430 101 akcji (w tym 32 539 332 akcji serii A jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda

Spółka Abrisu skupiła w wezwaniu 1,92 mln akcji WDX

, uprzywilejowanych, po cenie 14,88 zł za sztukę. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć 21,54% ogólnej liczby głosów na walnym WDX. Wcześniej WOHO Holdings Limited, zawarła z akcjonariuszami WDX umowy, w ramach których przewidziano ogłoszenie wezwania na akcje WDX w cenie 14,88 zł za jedną akcję. Zgodnie z

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca br. o nowej emisji akcji (aktual.)

300 000 akcji (zwykłych i imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku: 1 akcja = 2 głosy na WZ), uprawniających łącznie do 12 079 673 głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka poinformowała również, że w dniu 4 marca 2019 roku otrzymała od akcjonariusza Dominika Tomczyka

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca br. o nowej emisji akcji

. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 10 300 000 akcji (zwykłych i imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku: 1 akcja = 2 głosy na WZ), uprawniających łącznie do 12 079 673 głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka poinformowała również, że otrzymała od

Debiut akcji Selvity CRO na GPW nastąpi do 25 października 2019 r.

. Oferta akcji podziałowych obejmuje 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 4 050 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A. Akcje podziałowe zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom spółki dzielonej za pośrednictwem KDPW, z wyjątkiem dokumentowych akcji imiennych serii A, które

GK Immobile finalizuje przejęcie spółki Atrem

, które w wyniku nabycia utraciły uprzywilejowanie oraz 1 436 252 akcji zwykłych na okaziciela, co odpowiada 66% ogółu głosów na walnym zgromadzenia spółki 9 maja br. W związku z powyższym doszło do powstania stosunku dominacji pomiędzy spółką Grupa Kapitałowa Immobile jako spółką dominującą, a Atrem jako

Stalprodukt skupił 5,33% akcji własnych

11,94% ogółu głosów na WZA, podano również. W listopadzie Stalprodukt zaprosił akcjonariuszy do sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,B i E. Maksymalna liczba akcji, które mogą być nabyte w ramach programu wynosi 1 075 000, co włącznie z posiadanymi przez spółkę

Esotiq & Henderson sprzeda 2 akcje EMG w ramach przygotowania do podziału E&H

została przygotowana w związku z ofertą publiczną 2 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych przez spółkę zależną" - czytamy w komunikacie. Celem przeprowadzenia oferty publicznej jest uzyskanie przez EMG

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o podziale spółki i zmianie nazwy

wartości nominalnej 0,80 zł każda, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki przejmującej; 2) 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł każda

Stalprodukt chce skupić ponad 1 mln akcji uprzywilejowanych

liczbie 69 733 szt. stanowi 17,02% kapitału zakładowego i uprawnia do 31,94% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał Stalprodukt. "Przedmiotem skupu w ramach programu są wyłącznie w pełni pokryte akcje imienne uprzywilejowane spółki serii A, B i E

Sigvaris Holding ogłosił wezwanie na 100% akcji Pani Teresa - Medica

większościowej. Przedmiotem niniejszego wezwania jest 2 408 077 akcji o wartości nominalnej 25 groszy (?) w tym: 667 100 akcji imiennych serii A(1) uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A(1) przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki

Udziały Redanu w Adesso wzrosły do 74,9% po nabyciu akcji za 103 mln zł

głosów na walnym zgromadzeniu. "Akcje sprzedawane są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja sprzedawana uprawnia do wykonywania dwóch głosów na walnych zgromadzeniach Adesso. Każda akcja sprzedawana ma wartość nominalną 40,00 zł. akcje

ZPC Otmuchów obejmie do 17,37 mln akcji nowej emisji PWC Odra

Odra w drodze emisji 19 775 261 akcji nowej emisji zostanie podjęta przez nadzwyczajne walne zgromadzenie PWC Odra w dniu 22 grudnia. Podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki zostanie zrealizowane poprzez emisję akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (jedna akcja uprawniać będzie do dwóch

Śnieżka przyjęła ofertę objęcia nowej emisji akcji RFFiL za 2,5 mln zł

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Śnieżka przyjęła ofertę objęcia w drodze subskrypcji prywatnej całości akcji serii E (tj. 2,5 mln akcji) Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów (RFFiL), uprzywilejowanych co do prawa głosu, o wartości nominalnej 1 zł każda, po cenie emisyjnej równej

Biomed-Lublin odstąpił od przeprowadzenia oferty akcji serii R

, posiadający wg stanu na dzień 7 lipca 2020 roku 1 415 244 akcje w kapitale zakładowym spółki, stanowiące 2,3% kapitału zakładowego oraz uprawniające do 1,7% głosów na walnym zgromadzeniu spółki; oraz (iv) akcjonariusz emitenta, którego 789 000 akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do prawa głosu

Inwestorzy nie złożyli zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji Polcoloritu

91,29% ogólnej liczby głosów w spółce, co odpowiada 16 080 415 akcjom spółki, a wraz z podmiotami, z którymi łączy wzywającego domniemane porozumienie zamierza osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów w spółce, co odpowiada 17 923 186 akcjom spółki (w tym 3 233 211 akcjom imiennym uprzywilejowanym co do

Spółka Abrisu ogłosiła przymusowy wykup 190 689 akcji WXD po 14,88 zł/szt.

podmiot pośredniczący. W związku z ogłoszonym squeeze-out'em, GPW zawiesiła notowania akcji WDX. "Przedmiotem przymusowego wykupu jest 190 689 akcji spółki uprawniających do wykonywania 190 689 głosów stanowiących 2,06% kapitału zakładowego spółki

Esotiq & Henderson powoła spółkę zależną EMG

uprzywilejowanych co do głosu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emitent objął wszystkie akcje Spółki zależnej w cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji" - czytamy w komunikacie. "Zawiązanie spółki zależnej nastąpiło w celu realizacji podziału Esotiq

GK Immobile zwiększy w wezwaniu udział w Projprzem do 34,91% głosów

kapitale zakładowym, tj. 34,91% w liczbie głosów, podano również. Pod koniec września Projprzem uznał, że podniesiona do 15 zł cena za akcje uprzywilejowane (imienne) Projprzem nadal jest niższa od tzw. wartości godziwej. Wcześniej Grupa Kapitałowa

Zmiana warty w Google'u. Larry Page i Sergey Brin rezygnują z foteli prezesów

poza wyszukiwarką należą również spółki pracujące nad autonomicznymi samochodami, sieciami neuronowym oraz systemami zarządzania miastami.  Założyciele Google'a nadal będą kontrolować Alphabet poprzez uprzywilejowane akcje dające im więcej głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. To

Global Cosmed Group nabył 25% udziałów Global Cosmed Group w Hamburgu

zarządu emitenta, w dniu 18.12.2017 r" - czytamy w komunikacie. Udziały zostały nabyte w zamian za 3 478 568 nowo wyemitowanych akcji imiennych serii B w kapitale zakładowym Global Cosmed Group S.A., uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa

Projprzem: Cena w wezwaniu GK Immobile nadal odbiega od wartości godziwej akcji

Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - Podniesiona do 15 zł cena za akcje uprzywilejowane (imienne) Projprzem nadal jest niższa od tzw. wartości godziwej, ocenia zarząd spółki. "Cena w dalszym ciągu jest poniżej wartości księgowej na jedną akcję, nie

Akcjonariusze Selvity zdecydują 19 września o podziale spółki

A spółki przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł każda, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki przejmującej; 2) 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki przejmującej o

Immobile nabyło 145,41 tys. akcji Projprzemu w ramach wezwania

zgromadzeniu) z 41,96% kapitału (32,997% głosów). Pod koniec września Projprzem uznał, że podniesiona do 15 zł cena za akcje uprzywilejowane (imienne) spółki nadal jest niższa od tzw. wartości godziwej. Wcześniej grupa kapitałowa Immobile podwyższyła cenę

WOHO złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad WDX

. Na początku grudnia spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., WOHO Holdings Limited, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 336 521 akcji WDX oraz 60 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, po cenie 14,88 zł za sztukę. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć 21,54% ogólnej

Selvita wnioskuje do KNF o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Selvita CRO

komunikacie. W ramach procesu podziału spółka przejmująca wyemituje łącznie 15 971 229 akcji z czego 4 050 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 3 240 000 zł, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Selvita CRO

229 akcji z czego 4 050 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 3 240 000 zł, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki przejmującej oraz 11 921 229 akcji zwykłych

Projprzem: Cena w wezwaniu GK Immobile znacznie odbiega od wartości godziwej

;W ocenie zarządu, zaproponowana cena nie uwzględnia możliwości biznesowych i rozwojowych spółki oraz jest niższa od wartości księgowej na jedną akcję. Ponadto, wzywający nie oferuje żadnej premii ani za nabycie akcji uprzywilejowanych ani za przejęcie kontroli operacyjnej nad spółką"

ZCh Police mają dokumentację transakcyjną dot. finansowania Polimerów Police

łącznej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Polyolefins" - czytamy dalej. Strony ustaliły, że okres zastrzeżony, w którym Hyundai i KIND nie mogą zbywać akcji Polyolefins (z pewnymi wyjątkami), będzie obowiązywał do upływu 3 lat od daty zakończenia realizacji Projektu

Czy GPW może grozić wrogie przejęcie?

przejęciem. Skarb państwa ma akcje uprzywilejowane co do głosu, nikt poza nim nie będzie mógł wykonywać ponad 10 proc. głosów. To wystarczy? - Nigdy nie wiadomo, czy spółka jest tak naprawdę chroniona, czy też nie, bo skuteczność zabezpieczeń zostanie sprawdzona dopiero wówczas

Czy GPW może grozić wrogie przejęcie?

międzynarodowym środowisku rynku kapitałowego. Statut GPW został tak zmieniony, aby zabezpieczyć giełdę przed wrogim przejęciem. Skarb państwa ma akcje uprzywilejowane co do głosu, nikt poza nim nie będzie mógł wykonywać ponad 10 proc. głosów. To wystarczy? - Nigdy nie wiadomo, czy spółka jest tak naprawdę

DataWalk rozpoczął ofertę publiczną akcji, chce pozyskać do 57,6 mln zł

. Przy założeniu objęcia wszystkich nowoemitowanych akcji będą one stanowiły 26,84% podwyższonego kapitału. Obecnie największym akcjonariuszem i podmiotem sprawującym kontrolę nad spółką jest FGP Venture posiadający 1,175 mln akcji (w tym 725 tys. akcji uprzywilejowanych), stanowiących łącznie 31,93

Przegląd informacji ze spółek

drodze subskrypcji prywatnej całości akcji serii E (tj. 2,5 mln akcji) Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów (RFFiL), uprzywilejowanych co do prawa głosu, o wartości nominalnej 1 zł każda, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, poinformowała spółka. Sygnity miało 9,4 mln

Prezes Amiki sprzedał 5,1% akcji spółki 'polskiemu TFI'

Rutkowskiego. Cena sprzedaży została ustalona na 104 zł za akcję, powyżej średniego kursu za poprzednie 3 miesiące (99,9 zł) i 6 miesięcy (100,6 zł). Warunkiem dojścia transakcji do skutku było dokonanie konwersji 176.076 akcji imiennych na akcje na okaziciela (uprzywilejowane co do głosu 2:1) i ich asymilacja

Spółka Asseco Poland ma umowę warunkową nabycia 81,3% akcji Unizeto

(...) podpisana została warunkowa umowa sprzedaży 911.150 akcji, stanowiących 81,3% udział w kapitale zakładowym i taki sam udział w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Unizeto Technologies (...) o kapitale zakładowym w wysokości 5 600 000,00 zł. Umowa została zawarta pomiędzy Asseco Systems S.A. (...) jako

Zaczyna się nowa epoka w historii Google'a. Dlaczego Larry Page i Sergey Brin usunęli się w cień?

już od czterech lat, struktura okrzepła, inne spółki jak Deep Mind z grupy mają już swoje szefostwo i zadania. Jedna osoba na czele zarówno Google’a, jak i Alphabetu uprości strukturę zarządzania Założyciele Google'a nadal będą kontrolować Alphabet za pośrednictwem uprzywilejowanych akcji, które

Warszawska giełda warta 1,5-2 mld zł? Przecieki opinii analityków

. Resort tak zmienił statut giełdy, by uchronić GPW przed wrogim przejęciem. Zachowa w swoich rękach 35 proc. akcji. Będą to jednak akcje uprzywilejowane, które dadzą ponad 50 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Całkowita prywatyzacja giełdy, może przy udziale inwestora branżowego, jest

Redan ma umowę sprzedaży 10,76% akcji TXM za blisko 15 mln zł

Distribution Trade Group Limited zapłata ceny nastąpi do dnia 7 kwietnia 2015 roku" - czytamy dalej. Akcje sprzedawane są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda z nich uprawnia do wykonywania dwóch głosów na walnych zgromadzeniach TXM. Każda akcja

CCC złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia spółki eobuwie.pl

zamierza zapłacić niecałe 130 mln zł. CCC w ramach pierwszej transzy nabędzie 7 498 999 akcji imiennych zwykłych serii G oraz 1 akcje imienną uprzywilejowaną serii F, o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1 499 800 zł

Akcjonariusze Taurona zdecydują 9 XI o emisji akcji serii C wartych 400 mln zł

970,00 zł poprzez emisję 80 000 000 nowych akcji imiennych o wartości nominalnej 5,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 400 000 000 zł" - czytamy w projektach. Akcje serii C będą akcjami imiennymi niemymi (z wyłączonym prawem głosu) uprzywilejowanymi w zakresie

Planowane regulacje wpływające na transakcje fuzji i przejęć na polskim rynku

. Proponowane przepisy obejmują również tzw. nabycie następcze, tj. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji w wyniku np. umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną czy zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji

CCC ma unowę nabycia 100% akcji Eobuwie.pl

w ramach pierwszej transzy nabędzie 7 498 999 akcji imiennych zwykłych serii G oraz 1 akcje imienną uprzywilejowaną serii F, o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1 499 800 zł stanowiących łącznie 74,99% wartości nominalnej kapitału zakładowego

Nikt już nie przejmie PKN Orlen? Zamiany w statucie zatwierdzone

zgrupowań (z wyłączeniem Skarbu Państwa i Nafty Polskiej) w wysokości 10% ogólnej liczy głosów w spółce, co ma wzmocnić ochronę firmy przed wrogim przejęciem. W statucie utrzymano uprzywilejowaną pozycję Skarbu Państwa i Nafty Polskiej, których nadal nie będzie dotyczyło

Zjeść ciastko i mieć ciastko, czyli władza skarbu państwa nad spółkami

Wartościowych (GPW) zabezpieczono interesy skarbu państwa jeszcze przed wprowadzeniem spółki na giełdę. Wszystkie wyemitowane akcje zostały uprzywilejowane co do głosu w taki sposób, że jedna daje dwa głosy na walnym. Po sprzedaży przez skarb w ofercie publicznej straciły uprzywilejowanie, ale część "

Orlen kupi amerykańską FX Energy za ok. 442 mln zł łącznie z długiem

nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy FX Energy. Na podstawie umowy połączenia akcjonariusze FX Energy otrzymają 1,15 USD (czyli około 4,27 zł) w gotówce za każdą posiadaną akcję zwykłą. Akcje uprzywilejowane zostaną wykupione po cenie, po jakiej były obejmowane, czyli 25 USD

Rządowe OFE na 500+?

proc. udziału w akcjonariacie. W przypadku nacjonalizacji OFE nowy państwowy fundusz mógłby teoretycznie przejąć około połowy akcji Agory (wydawcy "Gazety Wyborczej"), ale część akcji spółki jest uprzywilejowanych co do liczby głosów z nich wykonywanych

Przegląd informacji ze spółek

sięgnęły 12,6 mln zł. Spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., WOHO Holdings Limited, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 336 521 akcji WDX oraz 60 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, po cenie 14,88 zł za sztukę, podał WDX. W wyniku wezwania wzywający

Węgry będą bronić MOL-a wbrew protestom Brukseli

, ile mają faktycznie akcji. To zatwierdza w prawie Węgier statut MOL, przyznający poszczególnym akcjonariuszom prawo głosu z maksimum 10 proc. akcji. Ograniczeń w głosowaniu nie będzie można znieść nawet po przekroczeniu progu 75 proc. w spółka, w której państwo ma uprzywilejowane akcje - jak w MOL

Orlen ma statut chroniący przed wrogim przejęciem

Mikołaj Budzanowski. Skarb państwa ma obecnie bezpośrednio 27,5 proc. akcji koncernu, a kolejne 5 proc. akcji należy do państwowych spółek. - Akcje skarbu państwa są uprzywilejowane, więc w sumie państwo ma 65 proc. głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Orlenu - powiedział Budzanowski. I podkreślał, że ten

Przegląd informacji ze spółek

grupy Kofola - zażądała przymusowego wykupu akcji spółki od mniejszościowych akcjonariuszy Kofola SA, reprezentujących 0,1985% kapitału zakładowego po cenie 57 zł za akcję, podano w komunikacie. Stalprodukt zaprosił akcjonariuszy do sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych

Przegląd informacji ze spółek

. Nadzwyczajne walne zgromadzenie PWC Odra - spółki zależnej ZPC Otmuchów - podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego tej spółki poprzez emisję 19 775 261 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (jedna akcja uprawniać będzie do dwóch głosów), podała spółka. Asseco

Polski rynek w stanie zagrożenia? Resort skarbu forsuje specprzepis

akcji spółek nie musiał informować o tym innych inwestorów ani ogłaszać obowiązkowych wezwań na akcje. Pośrednio znaczy tyle, że np. poprzez spółkę prawa handlowego, którą kontroluje skarb państwa. Ma do tego służyć specjalny zapis w ustawie, dzięki któremu skarb państwa będzie wyłączony ze wszystkich

Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy o przejęciach

jednak na stosowanie strategii obronnych, których Komisja Europejska pierwotnie chciała zakazać. Bruksela zwalczała przede wszystkim dwie taktyki obronne - uprzywilejowane akcje o powiększonej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (takie akcje VW mają np. władze

KNF wchodzi do gry o BZ WBK, a Santander... odsłania pierwsze karty

postępowanie wyjaśniające, opóźni proces uzyskiwania przez Hiszpanów zgody na przejęcie władzy nad BZ WBK. Bez zgody KNF nowy inwestor nie będzie mógł wykonywać prawa głosu z kupionych od AIB akcji. Tymczasem na giełdzie panuje szał zakupów akcji BZ WBK. Już na początku

Przegląd wiadomości ze spółek

organizacyjno-informatyczne mają pochłonąć 700 tys. zł, a rozwój dystrybucji, promocja i reklama około 2,8 mln zł. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 12,8 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł każda i dające w sumie 16,7 mln głosów, gdyż 3,9 mln akcji serii A jest uprzywilejowanych co do głosu - na

Pod naciskiem Unii Europejskiej rząd ogranicza "złotą akcję"

przepływu kapitału i swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Na mocy tej ustawy, rząd reprezentujący skarb państwa mógł blokować kluczowe decyzje w spółkach, które sam uznał za strategiczne. Nawet jeśli nie miał większości głosów, "złota akcja" w danej spółce

Gazprom bierze połowę gazociągów w Niemczech

starczyłyby dla Europy Zachodniej na ponad rok. Dodatkowo BASF dostał jedną uprzywilejowaną akcję syberyjskiej spółki, bez prawa głosu, ale z prawem do jednej dziesiątej zysków. Za dwa lata ze złóż Jużnorusskoje popłynie do 25 mld m sześc. gazu rocznie. BASF będzie miał prawo do

Więcej gazu z Rosji do 2037 roku, problem to opłaty tranzytowe

kieruje nominat rosyjskiego koncernu i jego głos przesądza decyzje rady nierozstrzygnięte zwykłą większością głosów. Te problemy można usunąć, wprowadzając np. zapis, że w sprawach taryfowych spółkę musi reprezentować prezes (nominowany przez PGNiG) lub pozbawiając szefa rady nadzorczej uprzywilejowanego

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

GIEŁDA, EMISJE, M&A Asseco Poland : W wezwaniu na akcje Infovide-Matrix złożono zapisy na akcje stanowiące co najmniej 70,01% kapitału i głosów w spółce, co oznacza spełnienie warunku dojścia wezwania do skutku, podało Asseco. Źródło: ISBnews MCI

Jak będzie wyglądał świat "po pekińsku"? Czas się bać

90. rozkręcili program kosmiczny, w 2003 r. mieli swojego kosmonautę, w 2008 r. - letnie igrzyska olimpijskie, a niedawno wysłali lądownik na Księżyc. Wszystko to są akcje wizerunkowe, ale dzięki nim uwierzyli - trochę przedwcześnie - że są mocarstwem, że odzyskali miejsce, które im się należy. To

Rzecznik firm: Postuluję, aby 2,5 mln przedsiębiorców objąć KRUS. Dlaczego rolnicy mają być uprzywilejowani?

takie zjawisko w jakimś zakresie występuje. Przeprowadziłem akcję "Brońmy podatku liniowego". Podpisało się pod nią 50 tys. osób. Ostatecznie w "Polskim ładzie" ograniczono podwyżkę liniowego z planowanych z 9 do 4,9 proc. Jestem jednak pewien, że i ta podwyżka spowoduje spadek