akcje uprzywilejowane

Porsche idzie na giełdę po fortunę dla Volkswagena

Porsche idzie na giełdę po fortunę dla Volkswagena

publicznej za cenę znajdującą się w przedziale od 76,5 do 82,5 euro za sztukę. Ostateczna cena zostanie ogłoszona tuż przed przeprowadzeniem oferty publicznej.   W ramach oferty koncern z Wolfsburga zamierza sprzedać do 113,9 mln sztuk uprzywilejowanych akcji Porsche, czyli wpływy z oferty

Błyskotliwy debiut giełdowy Porsche. Miliardy euro w tle

Błyskotliwy debiut giełdowy Porsche. Miliardy euro w tle

Wolfsburga zdecydowały, że będą sprzedawać akcje po 82,5 euro za sztukę - czyli po cenie najwyższej z pułapu wyznaczonego na początku września.  Tyle zapłacili za jedną czwartą uprzywilejowanych akcji producenta sportowych aut, a Volkswagen zainkasował od nich 9,4 mld euro.  W rękach dziedziców

Pelion złożył do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

postaci zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z Ustawy o ofercie, w miarę możliwości 31 sierpnia 2017 r. "Wniosek dotyczy wszystkich akcji spółki, tj. 150 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023), 350 000 akcji imiennych

Societe Generale pozbywa się banku i ryzyk w Rosji

Societe Generale pozbywa się banku i ryzyk w Rosji

Drugi dzień z rzędu aż o 40 proc. wzrósł na moskiewskiej giełdzie kurs akcji banku Rosbank. Stało się tak na wieść, że francuski bank Societe Generale zawarł umowę o sprzedaży swoich akcji Rosbanku konglomeratowi Interros, który jest kontrolowany przez oligarchę Władimira Potanina. 

Spółka Abrisu ogłosiła wezwanie na 2,336 mln akcji WDX po 14,88 zł za sztukę

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., WOHO Holdings Limited, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 336 521 akcji WDX oraz 60 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, po cenie 14,88 zł za sztukę, podał WDX. W wyniku

Główni akcjonariusze Atrem zainteresowani sprzedażą akcji w wezwaniu GK Immobile

Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze, założyciele spółki Atrem będą uczestniczyć w wezwaniu zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych uprzywilejowanych, ogłoszonym przez GK Immobile, podał Atrem. "Zarząd Atrem informuje, iż otrzymał

Hajdarowicz traci kontrolę nad "Rzeczpospolitą". Sprzedał kluczowy pakiet akcji

Hajdarowicz traci kontrolę nad "Rzeczpospolitą". Sprzedał kluczowy pakiet akcji

przestaje mieć pakiet kontrolny. Komunikat w tej sprawie jest suchy, ale nie pozostawia wątpliwości.   "Pluralis nabył pakiet 240.416 akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu spółki Gremi Media S.A., co pozwoliło na osiągnięcie przez Pluralis 57 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki

Nissan uniezależnia się od Renault. Wielka zmiana w globalnym sojuszu

Nissan uniezależnia się od Renault. Wielka zmiana w globalnym sojuszu

To decyzja, która wywróci do góry nogami krajobraz motoryzacji na świecie. W poniedziałek Renault i Nissan ogłosiły, że po miesiącach negocjacji porozumiały się w sprawie reorganizacji swojego sojuszu zawartego w marcu 1999 r.  Przez niemal ćwierć wieku Renault miało 43,4 proc. akcji Nissana

Energa: MAP w odpowiedzi na wezwanie Orlenu zbył posiadane akcje spółki

objętych zapisami, zbył wszystkie posiadane akcje Energi, podała spółka. "Przed zbyciem Skarb Państwa posiadał 68 398 317 akcji zwykłych na okaziciela oraz 144 928 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tj. razem 213 326 317 akcji stanowiących 51,52% udziału w

Raiffeisen Bank otrzyma 13,44 mln euro i 4,88 tys. akcji z transakcji Visa

Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. na Raiffeisen Bank Polska z tytułu jej rozliczenia obejmuje 13,44 mln euro w gotówce, 4,88 tys. uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C i udział w odroczonej

Akcjonariusze Pelionu zdecydują 11 VII o zniesieniu dematerializacji akcji

Warszawie S.A. tj,: a) 150 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023); b) 350 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B (kod PLMEDCS00023); c) 1 250 000 akcji imiennych

UniCredit wnioskuje do GPW o zawieszenie obrotu od 17 do 25 I w zw. z resplitem

i uprzywilejowanych spółki według następujących parytetów: 1) jedna nowa akcja zwykła (bez wartości nominalnej) za dziesięć istniejących akcji zwykłych (bez wartości nominalnej); oraz 2) jedna akcja uprzywilejowana (bez wartości nominalnej) za

Rolmex ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję

chwili ogłoszenia przymusowego wykupu posiadają łącznie 2 459 126 akcji zwykłych na okaziciela spółki oraz akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu spółki, stanowiących 78,7% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 6 032 626 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi ok. 90,07% ogółu głosów

Akcjonariusze Indykpolu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

wycofać akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym: a. 893 375 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych w Krajowym

Fundusz pośrednio zależny od Adiuvo obejmie emisję akcji pHase2 z USA

Warszawa, 03.03.2016 (ISBnews) - Joint Polish Investment Fund, na który Adiuvo wywiera znaczący wpływ poprzez spółkę zależną Adiuvo Management podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia uprzywilejowanych akcji serii A spółki pHase2 microtechnologies Inc. z siedzibą w

GK Immobile: Atrem wzmocni nas w segmencie budownictwa specjalistycznego

sprzedaż do 6 091 852 akcji Atrem, zastrzegając sobie prawo do zakupu mniejszej ilości niż określono w dokumencie. Przedmiotem wezwania, oprócz akcji na okaziciela, są również uprzywilejowane co do prawa głosu akcje imienne, które po zmianie właściciela utracą swoje uprzywilejowanie. Grupa Kapitałowa

Śnieżka może objąć akcje Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów

zarząd spółki oferty objęcia akcji serii E" - czytamy w komunikacie. Akcje imienne serii E RFFiL, o wartości nominalnej 1 zł są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, iż każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena emisyjna

Esotiq & Henderson sprzeda 2 akcje EMG w ramach przygotowania do podziału E&H

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Esotiq & Henderson złożył ofertę nabycia 2 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki zależnej EMG w związku z ofertą publiczną i planowaną dematerializacją akcji EMG, podała spółka. "Propozycja nabycia

Spółka Abrisu skupiła w wezwaniu 1,92 mln akcji WDX

odpowiedzi na wezwanie, zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 1 915 740 akcji spółki WDX, w tym 1 855 740 akcji zwykłych na okaziciela oraz 60 000 akcji uprzywilejowanych imiennych. Ilość nabytych akcji odpowiada 20,74% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 1 975 740

Debiut akcji Selvity CRO na GPW nastąpi do 25 października 2019 r.

. Oferta akcji podziałowych obejmuje 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 4 050 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A. Akcje podziałowe zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom spółki dzielonej za pośrednictwem KDPW, z wyjątkiem dokumentowych akcji imiennych serii A, które

Główny akcjonariusz Huckleberry Games negocjuje sprzedaż pakietu kontrolnego

spółki - Patryk Borowski rozpoczął z polskim inwestorem finansowym, zarządzającym funduszami inwestycyjnymi dokonującymi inwestycji w startupy i podmioty z potencjałem technologicznym, negocjacje sprzedaży pakietu kontrolnego, tj. 260 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A oraz 260 000

GK Immobile finalizuje przejęcie spółki Atrem

, które w wyniku nabycia utraciły uprzywilejowanie oraz 1 436 252 akcji zwykłych na okaziciela, co odpowiada 66% ogółu głosów na walnym zgromadzenia spółki 9 maja br. W związku z powyższym doszło do powstania stosunku dominacji pomiędzy spółką Grupa Kapitałowa Immobile jako spółką dominującą, a Atrem jako

GK Immobile wezwał do sprzedaży 66% akcji Atrem

wyniku którego spółka zamierza osiągnąć 66% w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Atrem, z uwzględnieniem utraty uprzywilejowania przez nabyte w wezwaniu akcje imienne, tj. nie mniej niż łącznie 6 091 852 akcji, uprawniających łącznie do 6 091 852 głosów na WZA, w tym 4 655 600 akcji imiennych

ING Bank Śląski otrzyma 33 mln euro i 12,03 tys. akcji z tytułu transakcji Visa

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. na ING Bank Śląski z tytułu jej rozliczenia obejmuje 33,1 mln euro w gotówce, 12 030 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C i udział w odroczonej płatności w

Pozbud T&R ma list intencyjny ws. sprzedaży akcji Ever Home za min. 4,3 mln zł

diligence Ever Home, w następstwie którego podjęte zostaną decyzje co do zawarcia ostatecznej transakcji sprzedaży akcji na kwotę nie niższą niż 4 300 000 zł. "Aktualnie w posiadaniu spółki jest pakiet akcji imiennych uprzywilejowanych serii C w liczbie 902 603 sztuk o

Grupa Azoty ma listy mandatowe z instytucjami finansowymi dot. Polimerów Police

"Polimery Police", podała Grupa Azoty. "Proces zabezpieczenia finansowania projektu 'Polimery Police' wszedł w finalny etap. W zakresie finansowania dłużnego uprzywilejowanego zarząd spółki podpisał z instytucjami finansowymi listy mandatowe (commitment letters

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca br. o nowej emisji akcji (aktual.)

300 000 akcji (zwykłych i imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku: 1 akcja = 2 głosy na WZ), uprawniających łącznie do 12 079 673 głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka poinformowała również, że w dniu 4 marca 2019 roku otrzymała od akcjonariusza Dominika Tomczyka

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca br. o nowej emisji akcji

. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 10 300 000 akcji (zwykłych i imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku: 1 akcja = 2 głosy na WZ), uprawniających łącznie do 12 079 673 głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka poinformowała również, że otrzymała od

Arena.pl ma zgodę akcjonariuszy na ew. zmianę rynku notowań

emisji zamierzamy zwiększyć kapitały grupy Arena" ? powiedział wiceprezes Sławomir Kubicki, cytowany w komunikacie. Spółka wyjaśniła, iż w uchwale zaznaczono, że akcje nie będą uprzywilejowane, a w gestii zarządu spółki jest ustalenie ich ostatecznej ceny emisyjnej. Środki

Stalprodukt skupił 5,33% akcji własnych

Warszawa, 16.12.2015 (ISBnews) - Stalprodukt nabył w ramach I transzy programu skupu akcji własnych 358 400 akcji imiennych uprzywilejowanych po stałej cenie wynoszącej 250 zł za każdą akcję. Akcje te mają 5,33% udziału w kapitale zakładowym i 10% udziału na WZA, podała spółka

USA wprowadzają embargo na rosyjską wódkę. Czy Polska to wykorzysta?

Prezydent USA Joe Biden pozbawił Rosję klauzuli najwyższego uprzywilejowania w handlu, co pozwala podnosić cła na rosyjskie towary. Biden zakazał też wwozu z Rosji wódki, diamentów i owoców morza. Zdaniem Białego Domu ten zakaz pozbawi Rosję 1 mld dol. rocznie dochodów z eksportu. O ile w

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o podziale spółki i zmianie nazwy

wartości nominalnej 0,80 zł każda, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki przejmującej; 2) 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł każda

Kolejny zagraniczny inwestor rozważa pozew przeciwko Polsce. Tym razem chodzi o rynek energetyki

sprzedano za tanio. I złożył do polskiego sądu wniosek przeciwko GECX o stwierdzenie bezskuteczności umowy nabycia praw korporacyjnych, czyli zażądał zwrotu wszystkich zakupionych akcji. Twierdził, że wycena tych akcji była zaniżona, choć wyceny w momencie wykupu miały obie strony transakcji. Do tych

Akcjonariusze Taurona nie podjęli uchwały o podwyższeniu kapitału

uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji niemych imiennych uprzywilejowanych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C oraz zmiany statutu spółki" ? czytamy w komunikacie. Nadzwyczajne

Niemieckie landy chcą odszkodowań od Volkswagena za spalinowy szwindel

motoryzacji. Na szwindlu stracili emeryci Po ujawnieniu skandalu gwałtownie spadł kurs akcji Volkswagena, w które inwestował także fundusz emerytalny Bawarii. Ten land, który ma 58 tys. uprzywilejowanych akcji Volkswagena, wycenił swoje straty na 700 tys

Oferta publ. akcji NanoGroup ruszy we wtorek, spółka chce pozyskać ok. 45 mln zł

. Akcje sprzedawane są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. Ulegną one zamianie na akcje zwykłe na okaziciela z chwilą rejestracji co najmniej jednej akcji spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, podkreślono w prospekcie. Na podstawie prospektu spółka

ZPC Otmuchów obejmie do 17,37 mln akcji nowej emisji PWC Odra

Odra w drodze emisji 19 775 261 akcji nowej emisji zostanie podjęta przez nadzwyczajne walne zgromadzenie PWC Odra w dniu 22 grudnia. Podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki zostanie zrealizowane poprzez emisję akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (jedna akcja uprawniać będzie do dwóch

PCC SE ogłosiło przymusowy wykup 6,09 mln akcji PCC Intermodal po 2,66 zł/szt.

łącznie 71 480 392 akcji spółki, stanowiących 92,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 94,47% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Żądający posiada samodzielnie 59 430 101 akcji (w tym 32 539 332 akcji serii A jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda

Śnieżka przyjęła ofertę objęcia nowej emisji akcji RFFiL za 2,5 mln zł

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Śnieżka przyjęła ofertę objęcia w drodze subskrypcji prywatnej całości akcji serii E (tj. 2,5 mln akcji) Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów (RFFiL), uprzywilejowanych co do prawa głosu, o wartości nominalnej 1 zł każda, po cenie emisyjnej równej

PKO Leasing sprzedał obligacje wart. 2,5 mld zł, udział EBI to 1,54 mld zł

Handlowemu oraz innym inwestorom z Europy, podał EBI. Grupa EBI obejmie obligacje o wartości 1,54 mld zł (355 mln euro) "Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) obejmie obligacje uprzywilejowane (senior) o wartości 900 mln zł (208 mln euro) oraz obligacje podporządkowane (mezzanine

Rządowe wakacje kredytowe w ogniu krytyki... Europejskiego Banku Centralnego

Signature, panika wokół amerykańskiej branży bankowej rozlała się na Europę. Inwestorzy ruszyli do nerwowej wyprzedaży akcji europejskich banków, zwłaszcza tych, które mają sporo papierów skarbowych. Po próbach dofinansowania i ratowania Credit Suisse musiał on zostać przejęty przez swojego szwajcarskiego

Bank Handlowy otrzyma 15,84 mln euro i 5,75 tys. akcji z tytułu transakcji Visa

Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. na Bank Handlowy z tytułu jej rozliczenia obejmuje 15,84 mln euro w gotówce, 5,75 tys. uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C i udział w odroczonej płatności w

Esotiq & Henderson powoła spółkę zależną EMG

uprzywilejowanych co do głosu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emitent objął wszystkie akcje Spółki zależnej w cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji" - czytamy w komunikacie. "Zawiązanie spółki zależnej nastąpiło w celu realizacji podziału Esotiq

mBank otrzyma 46,5 mln euro gotówki i 16,5 mln euro w akcjach z transakcji Visa

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - mBank, w wyniku rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc, otrzyma kwotę 46,5 mln euro w gotówce (206,6 mln zł) oraz 16 878 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C o wartości 16,5 mln euro (73,2 mln zł

Udziały Redanu w Adesso wzrosły do 74,9% po nabyciu akcji za 103 mln zł

głosów na walnym zgromadzeniu. "Akcje sprzedawane są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja sprzedawana uprawnia do wykonywania dwóch głosów na walnych zgromadzeniach Adesso. Każda akcja sprzedawana ma wartość nominalną 40,00 zł. akcje

Vabun zadebiutuje wkrótce na rynku NewConnect

Radosław Majdan, który posiada 1 600 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A. Drugim zaś firma, która pełniła rolę inwestora i anioła biznesu - notowana na rynku NewConnect spółka MBF Group. W jej posiadaniu jest łącznie 2 455 256 akcji zwykłych na okaziciela. (ISBnews)

Biomed-Lublin odstąpił od przeprowadzenia oferty akcji serii R

, posiadający wg stanu na dzień 7 lipca 2020 roku 1 415 244 akcje w kapitale zakładowym spółki, stanowiące 2,3% kapitału zakładowego oraz uprawniające do 1,7% głosów na walnym zgromadzeniu spółki; oraz (iv) akcjonariusz emitenta, którego 789 000 akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do prawa głosu

BZ WBK otrzyma 49,97 mln euro oraz 18 tys. akcji z transakcji Visa

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Udział Banku Zachodniego WBK w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. wynosi 49,97 mln euro w gotówce oraz 18 092 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podała instytucja. "

Global Cosmed Group nabył 25% udziałów Global Cosmed Group w Hamburgu

zarządu emitenta, w dniu 18.12.2017 r" - czytamy w komunikacie. Udziały zostały nabyte w zamian za 3 478 568 nowo wyemitowanych akcji imiennych serii B w kapitale zakładowym Global Cosmed Group S.A., uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa

Spółka Abrisu ogłosiła przymusowy wykup 190 689 akcji WXD po 14,88 zł/szt.

(UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad WDX oraz jej spółkami zależnymi: Heavy-Net i Wandalex-Feralco. Na początku grudnia 2017 r. WOHO Holdings Limited, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 336 521 akcji WDX oraz 60 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych

Akcjonariusze Ulma Construccion zdecydowali o wypłacie 5,4 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Ulma Construccion Polska zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 28,38 mln zł z zysku za 2016 roku i lata ubiegłe, co daje 5,4 zł brutto dywidendy na akcję, wynika z podjętych uchwał. "

Inwestorzy nie złożyli zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji Polcoloritu

91,29% ogólnej liczby głosów w spółce, co odpowiada 16 080 415 akcjom spółki, a wraz z podmiotami, z którymi łączy wzywającego domniemane porozumienie zamierza osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów w spółce, co odpowiada 17 923 186 akcjom spółki (w tym 3 233 211 akcjom imiennym uprzywilejowanym co do

BGŻ BNP Paribas otrzyma 6,9 mln euro gotówki i 2,5 tys. akcji z transakcji Visa

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Udział Banku BGŻ BNP Paribas, w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. wynosi 6,9 mln euro w gotówce (30,9 mln zł) i 2 521 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podał bank

Sigvaris Holding ogłosił wezwanie na 100% akcji Pani Teresa - Medica

większościowej. Przedmiotem niniejszego wezwania jest 2 408 077 akcji o wartości nominalnej 25 groszy (?) w tym: 667 100 akcji imiennych serii A(1) uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A(1) przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki

Policjanci grożą buntem. Chcą od rządu podwyżek

jednoznacznej odpowiedzi w sprawie Programu Rozwoju, NSZZ Policjantów uzna to za naruszenie zapisów Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. i w trybie pilnym podejmie decyzje uruchamiające akcję protestacyjną" - ostrzegają policyjne związki. Policjanci chcą rozmawiać o emeryturach i podwyżkach Jeden z

Projprzem: Cena w wezwaniu GK Immobile znacznie odbiega od wartości godziwej

;W ocenie zarządu, zaproponowana cena nie uwzględnia możliwości biznesowych i rozwojowych spółki oraz jest niższa od wartości księgowej na jedną akcję. Ponadto, wzywający nie oferuje żadnej premii ani za nabycie akcji uprzywilejowanych ani za przejęcie kontroli operacyjnej nad spółką"

WOHO złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad WDX

. Na początku grudnia spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., WOHO Holdings Limited, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 336 521 akcji WDX oraz 60 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, po cenie 14,88 zł za sztukę. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć 21,54% ogólnej

Film Rój rozpoczął ofertę na Crowdway, chce pozyskać 1,93 mln zł

rolach głównych zobaczymy Romę Gąsiorowską i Eryka Lubosa. Inwestorzy społecznościowi obejmą aż 50-proc. udział w spółce, co jeszcze nie miało miejsca na polskim rynku. Ich akcje będą uprzywilejowane: jako pierwsi uzyskają środki z podziału majątku spółki po zamknięciu dystrybucji filmu" - czytamy w

Akcjonariusze Selvity zdecydują 19 września o podziale spółki

A spółki przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł każda, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki przejmującej; 2) 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki przejmującej o

Walne zgromadzenie Taurona nt. emisji akcji zostanie wznowione 8 grudnia

serii C po cenie emisyjnej 5 zł za akcję. Będą to akcje nieme imienne uprzywilejowane, emisja będzie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru. Rząd zgodził się już także na wniesienie do Tauron Polska Energia do 1,01% akcji PKO BP w

Zmiana warty w Google'u. Larry Page i Sergey Brin rezygnują z foteli prezesów

poza wyszukiwarką należą również spółki pracujące nad autonomicznymi samochodami, sieciami neuronowym oraz systemami zarządzania miastami.  Założyciele Google'a nadal będą kontrolować Alphabet poprzez uprzywilejowane akcje dające im więcej głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. To

Walne zgromadzenie Taurona nt. emisji akcji zostanie wznowione 23 listopada

nieme imienne uprzywilejowane, emisja będzie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru. Rząd zgodził się już także na wniesienie do Tauron Polska Energia do 1,01% akcji PKO BP w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym

Inwestycja w film? "Król dopalaczy" kusi inwestorów

druga tego typu w Polsce kampania crowdfundingu inwestycyjnego. Emisja akcji „Króla dopalaczy" ruszyła na przełomie I i II kwartału 2021 i promowana jest na platformie Crowdway.pl. Jej cel to 2,95 mln zł. „Król dopalaczy" kusi inwestorów Elektryzująca fabuła inspirowana faktami

Selvita wnioskuje do KNF o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Selvita CRO

komunikacie. W ramach procesu podziału spółka przejmująca wyemituje łącznie 15 971 229 akcji z czego 4 050 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 3 240 000 zł, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję

Tauron liczy na decyzję akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału

uprzywilejowane, emisja będzie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru. Rząd zgodził się już także na wniesienie do Tauron Polska Energia do 1,01% akcji PKO BP w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki

NWZ Projprzemu zdecyduje 28 IX o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału

, 6) zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h., 7) uchwała zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału

Projprzem: Cena w wezwaniu GK Immobile nadal odbiega od wartości godziwej akcji

Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - Podniesiona do 15 zł cena za akcje uprzywilejowane (imienne) Projprzem nadal jest niższa od tzw. wartości godziwej, ocenia zarząd spółki. "Cena w dalszym ciągu jest poniżej wartości księgowej na jedną akcję, nie

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Selvita CRO

229 akcji z czego 4 050 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 3 240 000 zł, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki przejmującej oraz 11 921 229 akcji zwykłych

ZCh Police mają dokumentację transakcyjną dot. finansowania Polimerów Police

: (a) wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej wysokości 300 000 000 zł na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins i objęcie nowych akcji Polyolefins oraz (b) udostępnienie Polyolefins pożyczki podporządkowanej w kwocie 200 000 000 zł. Ponadto, Hyundai zobowiązał się do zainwestowania w

Przegląd informacji ze spółek

. Udział Banku BGŻ BNP Paribas, w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. wynosi 6,9 mln euro w gotówce (30,9 mln zł) i 2 521 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podał bank. Zarząd Voxel podjął uchwałę o wyemitowaniu do 10 tys

BPH otrzyma 17,8 mln euro gotówki i 6 469 akcji w rozliczeniu transakcji Visa

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Bank BPH, w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. otrzyma 17,8 mln euro w gotówce (79,2 mln zł) i 6 469 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podała instytucja. "Dodatkowo

Immobile nabyło 145,41 tys. akcji Projprzemu w ramach wezwania

zgromadzeniu) z 41,96% kapitału (32,997% głosów). Pod koniec września Projprzem uznał, że podniesiona do 15 zł cena za akcje uprzywilejowane (imienne) spółki nadal jest niższa od tzw. wartości godziwej. Wcześniej grupa kapitałowa Immobile podwyższyła cenę

GK Immobile zwiększy w wezwaniu udział w Projprzem do 34,91% głosów

kapitale zakładowym, tj. 34,91% w liczbie głosów, podano również. Pod koniec września Projprzem uznał, że podniesiona do 15 zł cena za akcje uprzywilejowane (imienne) Projprzem nadal jest niższa od tzw. wartości godziwej. Wcześniej Grupa Kapitałowa

Monnari Trade zarekomenduje 0,15-0,2 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

sprawozdania finansowego za 2015 r. oraz potwierdzeniu wyników zaprezentowanych w sprawozdaniu za IV kwartał 2015 r., zarząd będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w przedziale 15 do 20 gr na akcje zwykłe i uprzywilejowane" - czytamy w raporcie

Grzegorz Kossakowski zrezygnował z funkcji członka zarządu Agory

Kossakowski powiadomił spółkę o podjęciu decyzji o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Agory obecnej kadencji, podano również. Jednocześnie Agora-Holding, będąca akcjonariuszem posiadającym 100% uprzywilejowanych akcji serii A, złożyła wniosek o zwołanie w najbliższym

Tauron nie widzi ryzyka płynnościowego w związku z brakiem emisji akcji

kapitału zakładowego o 400 mln zł poprzez emisję 80 mln sztuk niemych imiennych uprzywilejowanych akcji serii C po cenie emisyjnej 5 zł za akcję. Emisja miała zostać przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Tauron Polska Energia S.A. jest

Enter Air obniży koszt finans. samolotów o kilka pkt proc. dzięki emisji akcji

Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Enter Air oczekuje obniżenia o kilka punktów procentowych kosztów finansowania samolotów dzięki większemu zaangażowania środków własnych, pochodzących częściowo z planowanej emisji do 2,3 mln akcji, wynika z wypowiedzi dyrektora generalnego i

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Dlaczego bankrutują?

milionów, majątek spółki to max 1,5. A do tego uprzywilejowane są zobowiązania wobec skarbu państwa i chyba również wobec pracowników". Klientka 3: "Właśnie dostałam maila z policji, że będę w najbliższym czasie wezwana na przesłuchanie do najbliższego komisariatu w sprawie nieoddania kasy z MZ

"Polska": Batalia o podatek liniowy

Janusz Kochanowski przyznaje, że ma wątpliwości co do podatku progresywnego, bowiem powoduje on, że Polacy są dzieleni na grupy bardziej i mniej uprzywilejowane. Akcja rzecznika praw obywatelskich postawi rząd w trudnej sytuacji - zauważa dziennik

Przegląd informacji ze spółek

drodze subskrypcji prywatnej całości akcji serii E (tj. 2,5 mln akcji) Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów (RFFiL), uprzywilejowanych co do prawa głosu, o wartości nominalnej 1 zł każda, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, poinformowała spółka. Sygnity miało 9,4 mln

Ważne słowo "resolution", czyli co groziło bankom Czarneckiego

kolejności. Podmioty uprzywilejowane mogą zostać obciążone dopiero wówczas, gdy straty instytucji będą tak duże, że środki właścicieli i pozostałych wierzycieli nie wystarczą na ich pokrycie. W takiej sytuacji środki powyżej 100 tys. euro mogą zostać zamienione na akcje tego podmiotu, który będzie

Morawiecki: Chcemy wdrożyć rozwiązania dot. Prostej Spółki Akcyjnej w tym roku

ograniczenia działania w formie Prostej Spółki Akcyjnej lub mechanizmów wymuszających przekształcenie w inną spółkę kapitałową. Zgodnie z koncepcją, akcje PSA nie powinny być przedmiotem obrotu na giełdzie. Według resortu, PSA łączyłaby zalety spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało

Nowela ustawy o obligacjach pozwoli na uzyskanie dodatk. kapitału regulacyjnego

: - wprowadzenia zasad emisji obligacji kapitałowych spełniających wymogi unijnego rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) oraz rozporządzenia delegowanego 2015/35. Obligacje kapitałowe wyposażone mają zostaćw mechanizm warunkowej zamiany na akcje lub umorzenia wartości nominalnej w przypadku

Bain & Co: Liczba transakcji PE spadła w I-IV, inwestorzy czekają z przejęciami

giełdowym i emitowanym przez nie instrumentom takim, jak akcje uprzywilejowane, czy warranty. Od początku roku w samych tylko Stanach Zjednoczonych fundusze zainwestowały 8,6 mld USD w papiery wartościowe spółek publicznych, które mają trudności z szybkim pozyskaniem finansowania od banków" - czytamy

Czy GPW może grozić wrogie przejęcie?

przejęciem. Skarb państwa ma akcje uprzywilejowane co do głosu, nikt poza nim nie będzie mógł wykonywać ponad 10 proc. głosów. To wystarczy? - Nigdy nie wiadomo, czy spółka jest tak naprawdę chroniona, czy też nie, bo skuteczność zabezpieczeń zostanie sprawdzona dopiero wówczas

Czy GPW może grozić wrogie przejęcie?

międzynarodowym środowisku rynku kapitałowego. Statut GPW został tak zmieniony, aby zabezpieczyć giełdę przed wrogim przejęciem. Skarb państwa ma akcje uprzywilejowane co do głosu, nikt poza nim nie będzie mógł wykonywać ponad 10 proc. głosów. To wystarczy? - Nigdy nie wiadomo, czy spółka jest tak naprawdę

Tauron kontynuuje rozmowy z obligatariuszami nt. długu zapadającego w 2016 r.

nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 9 listopada, o podwyższeniu kapitału zakładowego o 400 mln zł poprzez emisję 80 mln sztuk akcji serii C. Cenę emisyjną ustalono na 5 zł. Będą to akcje nieme imienne uprzywilejowane, emisja będzie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości

PKO BP oczekuje 'istotnych wpływów' z tytułu nabycia Visa Europe przez Visa Inc.

nabycia płatna jest w (a) gotówce w wysokości 11,5 mld euro oraz (b) uprzywilejowanych akcjach zamiennych na akcje zwykłe Visa Inc. o wartości do 5 mld euro" ? podano w informacji. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r

Orlen Upstream przedłużył ofertę na akcje FX Energy do 8 grudnia

powiększy bazę zasobową (2P) koncernu o 8,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe). Na podstawie umowy połączenia akcjonariusze FX Energy otrzymają 1,15 USD (czyli około 4,27 zł) w gotówce za każdą posiadaną akcję zwykłą. Akcje uprzywilejowane zostaną wykupione po cenie, po jakiej

Akcjonariusze Taurona zdecydują 9 XI o emisji akcji serii C wartych 400 mln zł

na 5 zł. Będą to akcje nieme imienne uprzywilejowane, emisja będzie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę 400 000 000 zł, tj. z kwoty 8 762 746 970,00 zł do kwoty 9 162 746

Spółka Asseco Poland ma umowę warunkową nabycia 81,3% akcji Unizeto

, którzy są właścicielami akcji uprzywilejowanych i mogą w terminie tygodniowym od otrzymania zawiadomienia złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabywając akcje objęte umową, podano również. Asseco zaznacza, że łączne koszty nabycia akcji zostaną podane w

PKN Orlen sfinalizował nabycie 100% akcji FX Energy za ok. 487,6 mln zł

zamienione na prawo do otrzymania 1,15 USD (czyli około 4,49 zł) w gotówce za każdą akcję. Akcje uprzywilejowane mają być wykupione po cenie emisyjnej, czyli po 25,00 USD (czyli około 97,53 zł) za akcję. FX Energy z siedzibą w Salt Lake City (USA) jest spółką zaangażowaną w

KE wydała zgodę na przejęcie Visa Europe przez Visa Inc.

perspektywie 16 kwartałów celów określonych w umowie. W informacji podano także, że cena nabycia płatna jest w gotówce w wysokości 11,5 mld euro oraz uprzywilejowanych akcjach zamiennych na akcje zwykłe Visa Inc. o wartości do 5 mld euro. Visa Europe to

Jack Ma, ikona technologicznej potęgi Chin, wrócił z tajemniczego "wygnania" z podkulonym ogonem. Pekin go złamał?

siedzibie Alibaby z kontrolą. Ogłosili wszczęcie śledztwa w sprawie "praktyk antymonopolowych" technologicznego giganta, które miały polegać m.in. na wymuszaniu umów na wyłączność czy zmowach cenowych. Akcje Alibaby natychmiast spadły o 8 proc., a jej władze zadeklarowały publicznie "wszelką

Erbud chce przeznaczać na dywidendę 30-50% rocznego zysku netto

kryteria podziału wypracowanego zysku. W spółce nie występują żadne uprzywilejowane co do dywidendy akcje, podano również. W maju ub. roku akcjonariusze Erbudu zdecydowali o przeznaczeniu 6,38 mln zł na dywidendę za 2014 rok, co dało wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję. Erbud

Mocny dolar i spadki na Wall Street ciążą złotemu

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Silny dolar i powrót mocnych spadków na globalnych rynkach akcji, w tym przede wszystkim na Wall Street, ciążą złotemu. Dolar jest droższy o 0,4 gr niż w piątek, szwajcarski frank o 0,3 gr, a euro o 0,1 gr. O godzinie 09:02 kurs EUR/PLN testował

PFR TFI: Strategia inwestycyjna oferujących PPK dopasowana do wieku uczestników

. "PFR TFI nie będzie mogło odmówić utworzenia programu dla danego przedsiębiorstwa. Wbrew różnym opiniom krytyków PPK trzeba podkreślić, że w projekcie ustawy o PPK PFR TFI nie ma pozycji uprzywilejowanej względem innych TFI, PTE lub zakładów ubezpieczeń. PFR TFI działa na zasadach rynkowych. To

akcje uprzywilejowane

Akcja uprzywilejowana (en. preferred stock) - akcja dająca dodatkowe przywileje (niekoniecznie wszystkie jednocześnie):
większa liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Wg starego kodeksu handlowego było to maksymalnie 5, obecnie liczba ta może wynosić 2 głosy za każdą posiadaną akcję,
uprzywilejowanie co do dywidendy. Dywidenda taka nie może przekraczać 150% wysokości dywidendy

więcej o akcje uprzywilejowane na pl.wikipedia.org