akcje trakcji

Trakcja PRKiI wyemituje obligacje zamienne na akcje o wart. 27,65 mln zł

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Trakcji PRKiI, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji przez radę nadzorczą, podpisał warunki emisji obligacji serii F i serii G zamiennych na akcje serii D o łącznej wartości nominalnej 27 647 487 zł, które uprzednio zostały zatwierdzone

Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o przeznaczeniu blisko 5,14 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, poinformowała spółka. "Zarząd spółki Trakcja PRKiI informuje

Trakcja Polska przydzieliła wszystkie akcje

Trakcja Polska przydzieliła wszystkie akcje, które były przedmiotem publicznej oferty - poinformowała spółka w komunikacie. Zapisy inwestorów indywidualnych zredukowano o 67,5 proc. Inwestorom indywidualnym przydzielono 1 mln akcji istniejących i 3 mln papierów nowej emisji. "W związku ze

Trakcja rekomenduje 0,1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Trakcja PRKiI rekomenduje przeznaczyć 5,1 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Trakcji PRKiI podjął uchwałę w sprawie podziału zysku za rok

Trakcja ustaliła liczbę akcji serii C w ofercie na 24,77 mln sztuk

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI ustaliła - po book-buildingu - liczbę akcji serii C na 24 771 519 sztuk (wobec planowanych nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji), podała spółka. "Zarząd spółki niniejszym

Trakcja rozpoczęła ofertę akcji serii B i C, budowanie księgi popytu do 7 X

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI zawarła z mBankiem umowę plasowania akcji nowej emisji i rozpoczęła ofertę 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych

Trakcja pracuje nad emisją obligacji zamiennych na akcje dla ARP na 20 mln zł

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Trakcja ocenia, że restrukturyzacja finansowa zakończyła się sukcesem i pozwoliła na pozyskanie łącznie ok. 1,2 mld zł finansowania w różnych instrumentach. Obecnie spółka pracuje jeszcze nad ewentualną emisją obligacji zamiennych na akcje

NWZ Trakcji zdecyduje 13 IX o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 września br., o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji

Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o przeznaczeniu 27,7 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, poinformowała spółka. "Zarząd spółki Trakcja PRKiI informuje, iż w

NWZ Trakcji zdecyduje 9 VIII o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 9 sierpnia br., o powzięciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych

Trakcja rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy 0,44 zł na jedną akcję

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Trakcji zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 22,62 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 28,7 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,44 zł na akcję, poinformowała spółka. "Zarząd Trakcji

Akcjonariusze Trakcji zdecydują 26 VI o 0,1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują 26 czerwca br. o przeznaczeniu 5,1 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie opublikowane przez spółkę

RN Trakcji za podniesieniem dywideendy do 0,5 zł na akcję za 2016 r.

Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Trakcji podjęła uchwałę, w której proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 0,5 zł na akcję z zysku za 2016 r., poinformowała spółka. Wcześniej zarząd rekomendował akcjonariuszom wypłatę 0,44 zł na jedną akcję dywidendy

Akcjonariusze Trakcji zdecydują 27 czerwca o 0,5 zł lub 0,44 zł dywidendy/akcję

Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 27 czerwca, o wypłacie dywidendy w wysokości 0,5 zł lub 0,44 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ. "Poniżej są dwie uchwały

Trakcja PRKiI rekomenduje wypłatę 0,34 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Trakcja PRKiI rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę kwoty 17,47 mln zł, tj. 0,34 zł na jedną akcję, z zysku za 2015 rok na wypłatę dywidendy, podała spółka. Pozostała kwota 17,68 mln zł ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy

Akcjonariusze Trakcji PRKiL zdecydowali o wypłacie 0,34 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji PRKiL zdecydowali o przeznaczeniu 17,48 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co daje wypłatę 0,34 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę (uchwała

Akcjonariusze Trakcji PRKII zdecydują 16 VI o wypłacie 0,34 zł dywidendy/akcję

Warszawa, 19.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji PRKII zdecydują 16 czerwca o przeznaczeniu 17,48 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,34 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. "

Nationale-Nederlanden OFE wnioskuje o 0,68 zł dywidendy na akcję w Trakcji

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Trakcja PRKiI otrzymała projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015 od akcjonariusza - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., który zakłada

Giełda zawiesi obrót akcjami Trakcji PRKII w dn. 1-12 XII wz. ze scaleniem

Warszawa, 25.11.2014 (ISBnews) - Zarząd giełdy zdecydował o zawieszeniu obrotu akcjami spółki Trakcja PRKII od 1 grudnia do 12 grudnia w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, podała giełda. W połowie października akcjonariusze Trakcji PRKiI

Udany debiut Trakcji Polskiej na warszawskiej giełdzie

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zadebiutowała we wtorek Trakcja Polska SA. Akcje i prawa do akcji spółki zyskały na otwarciu w pierwszym dniu notowań 12,5 proc. i kosztowały 4,5 zł. Trakcja Polska SA jest 6. debiutantem w tym roku na warszawskiej giełdzie. Spółka jest 355

Adam Stolarz i Robert Sobków zostali powołani do zarządu Trakcji

komunikacie spółka, ARP poinformowała, że objęła 3 589 080 akcji na okaziciela serii B oraz 12 528 567 akcji imiennych serii C Trakcji, stanowiących łącznie 18,64% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze

Trakcja PRKil chce refinansować zadłużenie i podwyższyć kapitał

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKil rozpoczęła działania zmierzające do refinansowania istniejącego zadłużenia bankowego oraz dokapitalizowania spółki poprzez emisję nowych akcji, podała spółka. "Zamiarem spółki w zakresie podjętych

ARP warunkowo potwierdza możliwość dokonania inwestycji w Trakcję PRKiI

subskrypcyjnych uzgodnionych pomiędzy ARP i spółką, o ile cena emisyjna akcji serii B oraz akcji serii C określona przez zarząd spółki nie będzie wyższa niż 1,7 zł" - czytamy w komunikacie. W osobnym komunikacie Trakcja PRKiI podała opóźnioną informację o rozpoczęcia 14 marca br

Haitong Bank podniósł wycenę Trakcji do 13,7 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 20.11.2015 (ISBnews) - Analitycy Haitong Bank podnieśli cenę docelową akcji Trakcji do 13,7 zł z 10,34 zł i podtrzymali rekomendację 'kupuj', wynika z raportu datowanego na 19 listopada. W piątek, ok. godz. 9:15 kurs akcji Trakcji wynosił

Trakcja chce stopniowo zwiększać portfel zamówień, rozwijać się w Niemczech

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI po zakończeniu restrukturyzacji finansowej chce kontynuować rozwój w dotychczasowych obszarach działalności z naciskiem na rynek kolejowy i stopniowo powiększać portfel zamówień, poinformował prezes Marcin Lewandowski. Spółka chce

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'kupuj' dla Trakcji, wycena 17,1 zł

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas rozpoczęli rekomendowani akcji Trakcji od zalecenia "kupuj", z ceną docelową 17,1 zł, wynika z raportu datowanego na 22 maja. Rekomendacja została wydana przy

Trakcja: Rozprzestrzenianie się SARS CoV-2 może mieć wpływ na wyniki w 2020 r.

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Gwałtowne rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2 w Polsce oraz na innych rynkach, na których Trakcja PRKiI oraz jej spółki zależne prowadzą działalność gospodarczą, może mieć wpływ na wyniki finansowe spółki i grupy w 2020 r., podała Trakcja

Haitong Bank podniósł wycenę Trakcji do 14,03 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Analitycy Haitong Banku podnieśli cenę docelową akcji Trakcji do 14,03 zł z 13,7 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 29 kwietnia. W środę po godz. 10-ej kurs akcji wynosił

DM BOŚ podniósł rekomendację Trakcji do 'kupuj', wycenę do 15 zł

Warszawa, 02.12.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli rekomendację dla Trakcji PRKiI do "kupuj" z "trzymaj" oraz cenę docelową akcji do 15 zł z 11 zł, wynika z raportu datowanego na 24 listopada. W dniu wydania

Przegląd informacji ze spółek

rok 2019, podał bank. Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydują w sprawie wyrażenia zgody na objecie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "Grupa Azoty Polyolefins", wynika z uchwał walnego zwołanego na dzień 24 stycznia

DM BDM podniósł wycenę Trakcji do 16,7 zł, nadal rekomenduje 'akumuluj'

Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli cenę docelową akcji Trakcji do 16,7 zł z 12,5 zł, utrzymując jednocześnie rekomendację "akumuluj", wynika z raportu datowanego na 19 maja. W dniu wydania rekomendacji

Haitong podwyższył wyceny dla dwóch spółek budowlanych, obniżył dla jednej

Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Analitycy Haitong Bank podtrzymali rekomendacje dla akcji Budimeksu, Trakcji i Elektrobudowy, podnieśli ceny docelowe Budimeksu i Trakcji, a obniżyli wycenę Elektrobudowy, wynika z raportu datowanego na 14 grudnia

DM Noble Securities obniżył wycenę Trakcji do 8,5 zł, nadal zaleca 'trzymaj'

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Noble Securities obniżyli cenę docelową akcji Trakcja PRKiI do 8,5 zł z 15,7 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 21 listopada. Rekomendacja

Przegląd informacji ze spółek

. Mercator Medical odnotował 145 mln zł skonsolidowanych przychodów i ok. 8,5 mln zł skonsolidowanej EBITDA w III kwartale 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Trakcja PRKiI zawarła z inwestorami umowy objęcia 10 279 909 akcji serii B oraz 24 771 519 akcji serii C

DM BOŚ podniósł wycenę Trakcji PRKiI do 15,4 zł, podtrzymał rekomendację 'kupuj'

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową Trakcji PRKiI do 15,4 zł z 15 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 16 maja. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił

Famur i LC Corp wejdą do indeksów mWIG40 i mWIG40TR po sesji 15 grudnia

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - W związku z kwartalną korektą portfeli indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), po sesji 15 grudnia 2017 r. do indeksów mWIG40 oraz mWIG40TR wejdą Famur i LC Corp, zastępując Trakcję i Apatora, podała Giełda

BESI obniżyło wycenę Trakcji do 8,03 zł, nadal rekomenduje 'neutralnie'

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - Analitycy BESI (Grupo Novo Banco) obniżyli cenę docelową akcji spółki Trakcja PRKiI do 8,03 zł z 9,28 zł i podtrzymali rekomendację "neutralnie", wynika z raportu datowanego na 16 grudnia. Rekomendacja

DM BPS podniósł rekomendację Trakcji do 'trzymaj', wycenę do 9,29 zł

Warszawa, 28.04.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BPS podnieśli rekomendację dla Trakcji do "trzymaj" ze "sprzedaj", a cenę docelową do 9,29 zł z 7,6 zł, wynika z raportu datowanego na 20 kwietnia. Rekomendacja została

DM BDM podniósł wycenę Trakcji do 8,4, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli cenę docelową akcji Trakcji PRKiI do 8,4 zł z 8,3 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 1 lutego. Rekomendacja została wydana przy

Maciej Radziwiłł obniżył zaangażowanie w BBI Development do 6,25% kapitału

. Pod koniec 2013 roku Maciej Radziwiłł nabył 40.607.446 akcji BBI Development, stanowiących przed scaleniem tych akcji 7,76 % kapitału zakładowego i głosów. Maciej Radziwiłł jest byłym prezesem giełdowej spółki budowlanej Trakcja. BBI Development to

Noble Securities zaczęło rekomendowanie Trakcji od 'kupuj' i wyceny 13,9 zł

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Noble Securities rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Trakcji PRKiI od zalecenia "kupuj" oraz 9-miesięcznej ceny docelowej w wysokości 13,9 zł, wynika z raportu datowanego na 15 grudnia

Przegląd prasy

wstępnie ok. 8,5 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r. --Trakcja: Inwestorzy objęli akcje serii B i C --Trakcja ma umowę na rewitalizację linii do Wisły za 349,21 mln zł netto --Henryk Sobierajski powołany na prezesa ZE PAK

DM BOŚ dodał Comarch, CD Projekt, Idea Bank i Tower Investments do 'top picks'

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Comarch, CD Projekt, Idea Bank i Tower Investments. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie

Przegląd prasy

państwa 2030' --Węglokoks i Huta Pokój mają porozumienie ws. dalszej działalności huty --Elżbieta Witek została nowym marszałkiem Sejmu --Akcjonariusze Trakcji zaniechali rozpatrzenia uchwały o emisji akcji

Noble obniżyło rekomendację Trakcji do 'trzymaj', wycena w górę do 15,7 zł

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Analitycy Noble Securities DM obniżyli rekomendację dla Trakcji do "trzymaj" z "akumuluj" i jednocześnie podnieśli cenę docelową akcji do 15,7 zł z 14,9 zł, wynika z raportu datowanego na 26 czerwca

GPW zaprezentowała portfel indeksu WIG-ESG

, Stalprodukt, PlayWay, Polimex, Getin Noble Bank, CI Games, Trakcja oraz Getin Holding. "Udziały spółek w indeksie WIG-ESG zostały ustalone na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie z uwzględnieniem Rankingu ESG (współczynnik ESG) oraz oceny stosowania zasad Kodeksu Dobrych

DM BOŚ dodał Medicalgorithmics, Eurotel, Trakcję i CD Projekt do 'top picks'

Warszawa, 25.05.2015 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał Medicalgorithmics, Eurotel, Trakcję i CD Projekt. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Herkules, Lena

DM BOŚ dodał 9 spółek do 'top picks'

Warszawa, 29.03.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał Trakcję, Famur, Vindexus, ABS, Asbis, CD Projekt, Echo Investment, Awbud i Ergis. Z listy najlepszych spółek

Przegląd informacji ze spółek

Wojciechowski wezwał do sprzedaży 30,24 mln akcji JW. Construction po 4,7 zł, podał pośredniczący DM BOŚ. Trakcja PRKiI, jako lider konsorcjum, zawarła umowę z PKP PLK na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: "Prace na liniach kolejowych nr 140, 148

Przegląd informacji ze spółek

Investment ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2018 roku, podała spółka. Inwestycje.pl oraz inwestorzy.tv mają połączyć się do końca 2019 roku w ramach nowej strategii, podała spółka. Hitachi Capital Polska ogłosił wezwanie do sprzedaży 11 908 840 akcji Prime

DM BOŚ dodał Orlen, Inter Cars, Comp, Herkulesa, Rafako i Trakcję do 'top picks'

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał PKN Orlen, Inter Cars, Comp, Herkulesa, Rafako i Trakcję. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Farmacol

DM BOŚ dodał Synthos, PKN Orlen i Mercator do 'top picks' na nadchodzący miesiąc

Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Synthos, PKN Orlen i Mercatora. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Ronsona i JW

Przegląd informacji ze spółek

pojedyncza inwestycja organiczna w historii węgierskiego koncernu. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Trakcja PRKil podjęło uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 10,28 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz między 13,01 mln a 25,01 mln akcji zwykłych

Przegląd informacji ze spółek

AB Kauno tiltai - litewska spółka zależna Trakcji - podpisała umowę z zarządem gminy miasta Kłajpedy na wykonanie robót budowlanych: "Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Baltijos, ul. Silutes (w tym wejście na ulicę Dubysos) i ul. Wileńskiej wraz z przygotowaniem projektu

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 23 czerwca, o podziale zysku netto za 2019 r., w kwocie 283,85 mln zł następująco: 104,18 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 5,45 zł na jedną akcję, a 179,67 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z

Przegląd informacji ze spółek

. Trakcja PRKil rozpoczęła działania zmierzające do refinansowania istniejącego zadłużenia bankowego oraz dokapitalizowania spółki poprzez emisję nowych akcji, podała spółka. Portfel zamówień Trakcji PRKiI wzrósł o ok. 45% r/r i wyniósł ok. 2,2 mld zł netto na dzień 31 grudnia

Przegląd prasy

dla gosp. domowych może sięgnąć 10% w 2020 r. --APS Energia wstrzymuje się z realizacją planowanego skupu akcji --APS Energia zakłada dalszy rozwój w en. atomowej, trakcji i ładowarkach do aut --APS Energia podtrzymuje

Przegląd informacji ze spółek

Ergis miał wstępnie 192,88 mln zł przychodów, 13,5 mln zł EBITDA, 5,18 mln zł zysku netto w III kwartale, podała spółka. Akcjonariusze Ergisu zdecydują o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji i wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku

Przegląd prasy

--Bujak z PKO BP: Niestandardowe działania NBP są jak najbardziej uzasadnione; dalsze obniżki stóp mogłyby już przynieść więcej szkód niż korzyści --Z floty czarterowej Enter Air, która składa się z 24 samolotów, obecnie lata ok. 3 --Prezes Trakcji

Przegląd prasy

Japonii i Rosji --Małgorzata Zielińska weszła do zarządu PKP S.A. --PHN ma pozwolenie na budowę osiedla Młoda Białołęka w Warszawie --NWZ Trakcji zdecyduje 9 VIII o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

Przegląd prasy

. --Ciech miał 39,68 mln zł zysku netto, 63,33 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,12% na zamknięciu w środę --Akcjonariusze ZA Puławy zdecydują 23 czerwca o 5,45 zł dywidendy na akcję --PZU będzie

Przegląd prasy

objęciu akcji Grupy Azoty Polyolefins --Indeks WIG20 wzrósł o 0,43% na zamknięciu w piątek --Cyfrowy Polsat i Reddev nabędą łącznie 18,178mln akcji Asseco, rozliczenie 30XII --BM Reflex: Podwyżki cen benzyn i diesla mogą być

Przegląd prasy

niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r. --Akcjonariusze Elektrobudowy chcą podwyższyć kapitał poprzez emisję akcji serii E --Trakcja PRKiL ma umowy ws. finansowania pomostowego --BAH ma warunkową zgodę na przedłużenie umowy

Przegląd prasy

usługę carsharingu w Siedlcach --Wiceprezes MOL: Warunki makro w III kwartale poprawiły się kw/kw --MOL wmurował kamień węgielny pod Projekt Poliole o wartości 1,2 mld euro --Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o emisji akcji

DM BOŚ dodał Sanok, Enel-Med, GTC, Famur i Unimot do 'top picks'

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Sanok, Enel-Med, GTC, Famur i Unimot. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: Vistulę

Przegląd prasy

nabyć za 20 mln zł udziały spółki budującej obiekt handlowy --PKO BP wprowadzi w br. kartę wielowalutową dla wszystkich dorosłych klientów --Cena akcji OncoArendi Therapeutics w IPO ustalona na 29 zł/szt. --Kruk przejmie 51

ACE: GIS ma 100% akcji w spółce

możliwość. W związku z tym wzywający miał nabyć wszystkie akcje, na które zostały złożone zapisy w trakcje trwania wezwania. Transakcje nabycia akcji miały zostać zawarte na GPW 21 grudnia 2015 r. Dwa tygodnie temu temu GIS zdecydowała o podniesieniu

Przegląd informacji ze spółek

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wykluczyć akcje New World Resources z obrotu giełdowego od 13 grudnia, podała spółka. Członkowie zarządu Klabater - Michał Gembicki i Robertem Wesołowskim - zawarli ze spółką umowy lock-up

DM BOŚ dodał ABS do 'top picks', usunął Trakcję, Comp, Robyg i PGNiG

Warszawa, 24.07.2015 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał ABS. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Trakcję, Comp, Robyg i PGNiG

Przegląd informacji ze spółek

pandemię koronawirusa i znaczącą niepewność w odniesieniu do rozwoju gospodarki i rynku kapitałowego, podała spółka. Akcjonariusze Pepeesu zdecydowali, że wysokość dywidendy z zysku za 2019 r. wyniesie 11,4 mln zł, co oznacza, że wartość dywidendy przypadającej na jedna akcję to

DM BOŚ dodał Asbis i Vindexus do 'top picks' na nadchodzący miesiąc

Warszawa, 20.01.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Asbis i Vindexus. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie GTC, Celon Pharma i Pelion

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kw. 2020 r. podała spółka. Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 23,7 mld zł w kwietniu 2020 r., tj. wzrosła o 69,4% r/r, podała giełda. STK

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 września br., o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa

DM BOŚ dodał ASEE, Celon, Pharma, Emperia, Lotos, MDG i OEX do 'top picks'

Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali ASEE, Celon, Pharma, Emperia, Lotos, Medicalgorithmics (MDG) , OEX. Z listy najlepszych spółek

DM BOŚ dodał Cyfrowy Polsat, Eutotel, Lena Lighting i Marvipol do 'top picks'

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Cyfrowy Polsat, Eurotel, Lena Lighting i Marvipol. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie

Sawala z DM W Investments: Początek roku na GPW będzie zyskowny

dla GPW w Warszawie, dlatego w nowej edycji programu zwiększy udział akcji małych i średnich spółek notowanych na GPW i zwróci się ku branży budowlanej - akcje Budimeksu, Rafako i Trakcji. "Tak duża stopa zwrotu z inwestycji była możliwa dzięki krótkim pozycjom na

Przegląd prasy

sprzedaży 34% akcji JW Construction po 4,7 zł/szt. --Indeks WIG20 spadł o 0,47% na zamknięciu w piątek --Krajowa Spółka Cukrowa wyprodukowała łącznie ponad 800 tys. ton cukru --Konsorcjum Trakcji ma umowę z PKP PLK na łącznie

Przegląd informacji ze spółek

przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarła z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3 703 705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,7 zł za 1 akcję, o łącznej cenie emisyjnej 10 000 003,5 zł, podała spółka. Piotr Osiecki złożył dziś

Przegląd prasy

dokapitalizowania spółki poprzez emisję nowych akcji, podała spółka. --Portfel zamówień Trakcji PRKiI wzrósł o ok. 45% r/r i wyniósł ok. 2,2 mld zł netto na dzień 31 grudnia 2018 r., podała spółka. --Trakcja PRKiI odnotowała 74 999 tys. zł straty netto oraz -84

DM BOŚ dodał GTC i Pelion do 'top picks' na nadchodzący miesiąc

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Globe Trade Centre (GTC) i Pelion. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie PKN Orlen, CD

DM BOŚ dodał Netię i PKN Orlen do 'top picks', usunął 4 spółki

Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Netię i PKN Orlen. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: Pelion, Mercator, Sanok i

Przegląd informacji ze spółek

to III kwartał 2021 r. Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 9 sierpnia br., o powzięciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych

Przegląd informacji ze spółek

wirusa SARS CoV-2 w Polsce oraz na innych rynkach, na których Trakcja PRKiI oraz jej spółki zależne prowadzą działalność gospodarczą, może mieć wpływ na wyniki finansowe spółki i grupy w 2020 r., podała Trakcja. Tauron Polska Energia przeprowadził dodatkowe analizy w ramach

mDM podniósł rekomendacje dla 5 spółek

Warszawa, 11.07.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku (mDM) podnieśli rekomendację dla akcji Budimeksu do "kupuj" z "akumuluj", BZ WBK do "kupuj" z "akumuluj", Banku Handlowego do "kupuj" z "trzymaj"

Przegląd informacji ze spółek

wartości firmy w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja w wysokości 138 182 tys. zł, podała spółka. Zarząd Rawlplug rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok kwoty 10,74 mln zł, tj. 0,33 zł na akcję, podała spółka

Przegląd prasy

--Sonka liczy na wzrost wyników finansowych dzięki portowaniu i własnym projektom --Finaliści MIT Enterprise Forum CEE zaprezentowali swoje rozwiązania w USA --Trakcja pracuje nad emisją obligacji zamiennych na akcje dla ARP na 20 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

E20 Warszawa - Poznań w obszarze LCS Łowicz, na odcinku Sochaczew - Żychlin. Planowany udział Trakcji wynosi 428,5 mln zł netto, podała spółka. CD Projekt wnioskuje o wypłatę 100,92 mln zł, czyli 1,05 zł na akcję, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, podała

DM BOŚ dodał 11 bit studios i LSI Software do 'top picks' na nadchodzący miesiąc

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali 11 bit studios i LSI Software. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Azoty, OEX i Asbis

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) ustalił cenę emisyjną akcji serii L, oferowanych w subskrypcji prywatnej na 58 zł za akcję, a liczbę oferowanych akcji na 918 728, podała spółka. Akcjonariusze Brastera zdecydują 8 stycznia o

GIS kupi akcje ACE w wezwaniu pomimo nieprzekroczenia progu 95% walorów

spółki, tj. mniej niż 20 168 990 akcji spółki" - czytamy w komunikacie. W związku z tym wzywający nabędzie wszystkie akcje, na które zostały złożone zapisy w trakcje trwania wezwania. Transakcje nabycia akcji zawarte zostaną na GPW 21 grudnia 2015 r., podano również

DM BOŚ dodał Arctic Paper i Budimex do 'top picks' na nadchodzący miesiąc

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Arctic Paper i Budimex, a do listy tych, które mogą zachowywać się gorzej od rynku dopisali Comp

Przegląd prasy

bezrobotnych wyniosła 230 tys. w USA --BM Reflex: Ceny paliw na stacjach mogą nadal wzrosnąć --GPM Vindexus rekomenduje wypłatę 0,3 zł dywidendy na akcję --GPW zawiesiła obrót akcjami 5 spółek od 2 maja

Przegląd informacji ze spółek

. APS Energia może przeprowadzić skup akcji w I połowie 2020 r., poinformował ISBnews prezes Piotr Szewczyk. APS Energia planuje inwestować w badania i rozwój, m.in. w obszarze trakcji. Pierwsza sprzedaż urządzenia napędowego dla tramwajów powinna nastąpić w I połowie 2020 r

Przegląd informacji ze spółek

ostatecznym i nie nie ma możliwości jego wydłużenia, poinformował ISBnews.tv prezes Wojciech Buczkowski. Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o przeznaczeniu 27,7 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, poinformowała spółka

Przegląd informacji ze spółek

będących akcjonariuszami spółki do pierwszeństwa w objęciu akcji serii E. Trakcja PRKiI podpisała dokumentację finansowania pomostowego w kwotach 31 mln zł kredytu obrotowego, 103,62 mln zł linii gwarancyjnych i 20 mln zł pożyczki, podała spółka

DM BOŚ dodał Budimex i Herculesa do 'top picks'

Warszawa, 25.01.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał Budimex i Herculesa. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Trakcję i Unibep

DM BOŚ dodał Duon, Sanok, Ronson, 11 bit studios, Midas, Unibep do 'top picks'

Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał Duon, Sanok, Ronson, 11 bit studios, Midas oraz Unibep. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Comp, Vivid