akcje tauron rekomendacje

Prezes Rafako dla Wyborcza.biz: "To bezprawie tylko mnie motywuje"

- Państwo che nas zamordować i ratować jednocześnie. Ja nie robię polityki, chcę uratować Rafako, takie dostałem zadanie. Gdy widzę skalę bezpawia wokół, to tylko rośnie we mnie motywacja - mówi serwisowi Wyborcza.biz Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako.

Tauron rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego

akcję wyniesie 0,10 zł" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z rekomendacją, dzień dywidendy miałby przypadać na 90. dzień od powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie, a termin wypłaty- na 14. dzień od dnia dywidendy. "Proponowany poziom

DM PKO BP podniósł rekomendację Taurona do 'trzymaj', wycenę do 2,79 zł

. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 2,68 zł. W środę około godziny 15:14 kurs wynosił 2,52 zł, po spadku o 2,33% wobec ostatniego zamknięcia. "Podnosimy rekomendację dla akcji Tauron ze 'sprzedaj' do 'trzymaj' z ceną docelową w perspektywie 12 miesięcy na poziomie

DM BOŚ podniósł wycenę Bogdanki do 90 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli wycenę Lubelskiego Węgla Bogdanka do 90 zł z 80 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 15 października. W dniu wydania rekomendacji

DM PKO BP spodziewa się spadku EBITDA w sektorze energetycznym

serii negatywnych informacji Polenergia przereagowała i ma obecnie potencjał do wzrostu. W przypadku Enei i Energi rekomendujemy 'trzymaj' (brak aktualnej strategii i polityki dywidendowej). Wydajemy rekomendację 'sprzedaj' dla akcji Taurona, ze względu na najwyższy poziom zadłużenia w sektorze co

Haitong Bank rekomenduje: "sprzedaj" dla polskich spółek energetycznych

Haitong Bank rekomenduje: "sprzedaj" dla polskich spółek energetycznych

kadencji Sejmu) sprawiają, że biura maklerskie obniżają rekomendację dla akcji polskich firm energetycznych. Najnowsza opinia płynie z Haitong Banku (dawnego biura maklerskiego BESI). Analitycy ocenili wszystkie cztery kontrolowane przez skarb państwa grupy energetyczne notowane

Haitong Bank obniżył rekomendację Taurona do 'sprzedaj', a wycenę do 2,18 zł

Warszawa, 10.02.2016 (ISBnews) - Analitycy Haitong Bank obniżyli rekomendację dla Taurona Polskiej Energii do "sprzedaj" z "neutralnie", a cenę docelową akcji - do 2,18 zł z 5 zł i obniżyli, wynika z raportu datowanego na 9 lutego

Tauron zacznie oszczędzać, żeby poprawić wyniki. Będą zwolnienia?

Tauron zacznie oszczędzać, żeby poprawić wyniki. Będą zwolnienia?

. Eksperci Haitong Banku zwrócili też uwagę na duże zadłużenie firmy, które może w przyszłości wymusić emisję akcji bądź cięcia kosztów. Tauron dostał od nich obniżoną rekomendację (z "neutralnie" do "sprzedaj") z ceną docelową na poziomie 2,18 zł za akcję (w środę po południu kurs akcji

Przegląd prasy

o wypłacie 1,06 zł dywidendy na akcję --Nielsen: Rynek piwa wzrósł r/r wartościowo o 0,8% i ilościowo o 1,4% w 2015 r. --Ailleron ma w backlogu już 59% planowanych na ten rok przychodów --GUS: Liczba wolnych miejsc

Przegląd informacji ze spółek

Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - zawarło porozumienie z konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa, wykonawcą bloku 910 MW w Jaworznie, oraz E003B7 sp. z o.o. (SPV) w sprawie naprawy uszkodzonych elementów kotła i harmonogramu dalszych

Nieodwoływalny nominat Sasina? Dziwne problemy w gazociągu jamalskim

Nieodwoływalny nominat Sasina? Dziwne problemy w gazociągu jamalskim

nowej elektrowni węglowej Jaworzno III dla koncernu energetycznego Tauron nadzorowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.  Jednocześnie jednak Hołubowski zachował fotel w radzie nadzorczej EuRoPol Gazu. To znaczy, że teraz jednym z przedstawicieli PGNiG w spółce z Gazpromem, do której należy

Przegląd prasy

obniżył rekomendację Grupy Azoty do 'trzymaj', wycenę do 65,5 zł --SRK ogłosiła przetarg na sprzedaż KWK Makoszowy w Zabrzu --Value FIZ Subfundusz 1 skupił w wezwaniu 0,05% akcji Wikany, zgodnie z intencją --Tauron nadal

Przegląd informacji ze spółek

- ul. Matejki - ul. Piłsudskiego do pl. Rodła" w Szczecinie za 141,8 mln zł netto (174,4 mln zł brutto), podała spółka. Zarząd Apatora obniżył rekomendację wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. do 1,1 zł brutto na akcję z 1,3 zł poprzednio, podała spółka

Przegląd prasy

powinni przestać preferować akcji spółek dywidendowych Puls Biznesu --Twarowska z BAH: Nasza spółka importerska prowadzi rozmowy z kolejnymi, potencjalnymi partnerami, których celem jest otwarcie salonów dilerskich m.in w Bydgoszczy, Toruniu oraz

Przegląd informacji ze spółek

dalszej kolejności spółka zamierza wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange, jednocześnie wycofując swoje akcje z obrotu na giełdzie Toronto Stock Exchange. Akcje Serinusa nadal pozostawałyby jednak w obrocie na Giełdzie Papierów

Przegląd prasy

programy poprawy jakości powietrza ISBnews --Benefit Systems ogłosił skup do 42,18 tys. akcji własnych po 650 zł sztuka --Zysk netto Bytomia spadł r/r do 4,33 mln zł w II kw. 2016 r. --Indeks WIG20

Przegląd prasy

ogłoszenia w marcu fuzji z Aliorem --Tauron: Umowa z PFR ws. Jaworzna będzie 'bardzo, bardzo szybko' --Tauron: EBITDA grupy w 2017 może być zbliżona do zeszłorocznej --BGŻ BNP Paribas chce zrealizować emisję akcji na przełomie

Przegląd prasy

--Tauron chce mieć 50-60% energii z własnego węgla, m.in. dzięki Brzeszczom --Tauron nie widzi ryzyka płynnościowego w związku z brakiem emisji akcji --Lewiatan: Obniżka cen przez PGNiG to uczciwy ruch wobec odbiorców --PKP

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd spółki Kruk podjął uchwałę w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku netto spółki za 2019 rok oraz rekomendacji walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenia części zysku netto za 2019 r. na skup akcji własnych za ok. 95 mln zł lub na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w

Przegląd prasy

przyjęła zmiany w znowelizowanej Rekomendacji S --JHM Dev., AR Packaging i 2 spółki z NC ze zgodą KNF na wycofanie akcji z obrotu --GK sprzedał obligacje za 7,91 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID --RE wprowadziła

Przegląd prasy

--DM BDM obniżył rekomendację PKN Orlen do 'redukuj', wycena 103 zł --Arteria rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na jedną akcję --DM BDM podniósł wycenę Grupy Kęty do 438,9 zł, obniżył rekomendację do 'trzymaj

MF: dochody budżetu państwa z dywidend będą mniejsze o 150-200 mln zł od planu

odkupienie akcji Banku Pekao od włoskiej grupy UniCredit . W efekcie PZU przeznaczy na dywidendę tylko 1,40 zł za akcję – najmniej od debiutu giełdowego. Budżetu państwa nie zasilą w ogóle zyski z banku PKO BP. To akurat wynik rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, która zaleca wszystkim polskim

Przegląd prasy

przygotowuje się do pozyskania partnera do kupna KWK Brzeszcze --Tauron rozmawia z bankami o rolowaniu lub refinansowaniu obligacji --Tauron przedstawi rekomendację dot. poziomu dywidendy w najbliższych tygodniach --MF sprzedało

Przegląd prasy

ofertę akcji seri F z ceną maks. 25 zł/szt. --Tauron przekazał teren pod budowę Szybu Grzegorz w ZG Sobieski --UKE wznowił postępowanie w sprawie rezerwacji z pasma 1800 MHZ --Publiczna emisja obligacji Brewe Leasing o

Przegląd informacji ze spółek

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Ipopema TFI) uznają cenę zaproponowaną w wezwaniu na akcje BSC Drukarni Opakowań za rażąco niską i nieodzwierciedlającą wartości godziwej akcji spółki. W związku z powyższym nie zamierzają uczestniczyć w wezwaniu po cenie równej 40,38 zł, podała spółka w nawiązaniu do

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Arctic Paper podjął decyzję w sprawie przedłożenia rekomendacji niewypłacenia dywidendy z zysku za 2018 rok, podała spółka. Arctic Paper odnotowało 60,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018 r. wobec 70,75 mln

Przegląd prasy

: Chociaż fundusz Waterland nie odpowiedział na wezwanie, to przekroczyliśmy próg 33% ogółu głosów w Kredyt Inkaso, co w przypadku podjęcia decyzji o dalszym zwiększaniu zaangażowania w spółkę daje nam możliwość nabywania akcji do poziomu 66% bez konieczności ogłaszania po raz kolejny wezwania

Przegląd informacji ze spółek

kopaliny towarzyszącej ze złoża "Bzie Dębina 1-Zachód", podała spółka. Koncesja została udzielona na okres do 31 grudnia 2051 r. Getin Noble Bank zawarł z Mercurius Dom Maklerski porozumienie w przedmiocie rozwiązania warunkowej umowy zlecenia zbycia akcji imiennych

Przegląd prasy

--Dekpol rekomenduje wypłatę 0,53 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 248 tys. w USA --Tauron: Zaawansowanie projektu Jaworzno przekroczyło 33% --Zatrudnienie w USA wg ADP

Przegląd prasy

mld zł przychodów w 2017r. --DM BZ WBK podniósł rekomendację dla GNB do 'kupuj', wycenę do 2,16 zł --Akcjonariusze Synthosu zdecydowali o wycofaniu akcji z GPW --DM BZ WBK obniżył rekomendację Budimeksu do 'sprzedaj

Przegląd informacji ze spółek

wskazujący rekomendacje, pozwalające na jeszcze lepsze uelastycznienie logistyki surowcowej dla gdańskiego koncernu, zapowiedzieli przedstawiciele spółki. Uruchomienie produkcji na złożach Utgard i Yme w Norwegii, odpowiednio w IV kwartale 2019 roku i w połowie 2020 roku, zwiększy

Przegląd informacji ze spółek

z rekomendacją zarządu przedstawioną na posiedzeniu rady nadzorczej spółki, podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 w wysokości 0,52 zł na jedną akcję, podała spółka. Asseco South Eastern Europe odnotowało

KGHM ma problemy z kopalnią w Chile i wielką stratę

przekazał z tego tytułu aż 1,8 mld zł do budżetu. Wtedy producent miedzi miał ogromne zyski, m.in. ze względu na sprzedaż akcji Polkomtela. Teraz maszynka do robienia pieniędzy się zacięła. - Wypłata dywidendy stoi pod ogromnym znakiem zapytania, ale KGHM nie stoi

Przegląd informacji ze spółek

. Tauron Polska Energia zakłada, że skonsolidowana EBITDA w 2018 r. może być zbliżona do odnotowanej w 2017 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski. BGŻ BNP Paribas planuje, że emisję akcji, której celem jest pozyskanie środków na pokrycie luki kapitałowej i

Haitong obniżył wycenę LW Bogdanka do 29,56 zł, nadal zaleca 'sprzedaj'

Warszawa, 02.11.2015 (ISBnews) - Analitycy Haitong Bank podtrzymali rekomendację "sprzedaj" dla LW Bogdanka i obniżyli cenę docelową akcji spółki z 31,94 zł do 29,56 zł, wynika z raportu datowanego na 30 października. W poniedziałek ok

Przegląd prasy

--BIK: Liczba wniosków o kredyt ratalny spadła o 38,5% r/r w minionym tygodniu --ES-System: GPW podjęła uchwałę o wycofaniu akcji spółki z obrotu 14 kwietnia --MFPR przekaże dodatkowe 550 mln zł na walkę z pandemią

Przegląd informacji ze spółek

indywidualnych. Tauron Polska Energia wypracował 12 mln zł skonsolidowanej straty netto i 3 599 mln zł zysku EBITDA w 2019 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Zarząd Atal zamierza rekomendować akcjonariuszom rezygnację z wypłaty dywidendy za 2019

Przegląd prasy

Tomasz Gawlik może w czwartek stracić stanowisko wg gazety Puls Biznesu --BPH TFI: Po dłuższym okresie słabości jest duża szansa na próbę zbudowania trendu wzrostowego na krajowym rynku akcji ISBnews

Przegląd prasy

--Projekt posłów PiS przewiduje uchylenie art. 72 mówiącego o tym, że inwestor, który jest pod progiem 33% głosów, nie może bez ogłaszania wezwania kupować więcej niż 10% akcji w ciągu 60 dni, a inwestor, który jest nad progiem 33%, nie może bez wezwania kupować więcej niż 5% papierów w ciągu 12 miesięcy

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję. Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla krakowskiej inwestycji Apartamenty Przybyszewskiego 64, podała spółka. Klienci mogą odebrać 92 lokale. Tauron Polska Energia

Przegląd prasy

London Stock Exchange, jednocześnie wycofując swoje akcje z obrotu na giełdzie Toronto Stock Exchange. Akcje Serinusa nadal pozostawałyby jednak w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. --Tauron Polska Energia chce być gotowy do wystawienia bloku gazowo

Przegląd prasy

Wolności Gospodarczej --KE przygotowuje projekt ułatwień kredytowych dla przedsiębiorstw --Tauron: Odpisy obniżą skonsolidowany wynik netto o 838 mln zł --Mercator Medical: Zamknięcie granic Malezji może czasowo zwiększyć

Przegląd informacji ze spółek

IMS zawiesił stosowaną przez spółkę politykę dywidendową w odniesieniu do roku 2019 (czyli do dywidendy wypłacanej w roku 2020) i odwołał rekomendację zarzadu dotyczącą wypłaty dywidendy z ubiegłorocznego zysku, podała spółka. XTPL odnotowało 23,8 mln

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Eastern Europe : Rada nadzorcza, zgodnie z rekomendacją zarządu przedstawioną na posiedzeniu rady nadzorczej spółki, podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 w wysokości 0,52 zł na jedną akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

warunkowej zakupu 100% akcji spółki Engie Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec, podała spółka. Tauron Sprzedaż, spółka zależna Tauron Polska Energia, złożyła oświadczenia o wypowiedzeniu długoterminowych umów na zakup praw majątkowych wynikających ze

Przegląd prasy

--W zeszłym roku rządowy Krajowy Fundusz Drogowy dopłacił prywatnym zarządcom dwóch odcinków płatnych autostrad ponad 1,1 mld zł ISBnews --Akcjonariusze Aplisens zdecydowali o 0,3 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --S&P

Przegląd prasy

prospekt dot. oferty publicznej akcji --Bank Pocztowy chce być liderem bankowości detalicznej w Polsce regionalnej --Tauron podpisał z wojewodą małopolskim list intencyjny ws. elektromobilności --KNF zatwierdziła prospekt

PGE - nowa rekomendacja słabo zachęca do zakupów

Akcje spółki nieco ponad dwie godziny przez zamknięciem wtorkowej sesji giełdowej kosztowały co prawda pół procenta więcej niż wczoraj na zamknięciu i sięgnęły ceny 18,20 zł, ale wzrost ten odbył się przy relatywnie niewielkich obrotach. Inwestorzy na pewno nie rzucili się do

Przegląd prasy

rekomendację Trakcji do 'trzymaj', wycena w górę do 15,7 zł --JSW porozumiała się ze związkami zaw. ws. nagrody i posiłków profilaktycznych --XTPL przedłużyła zapisy na akcje do 7 lipca --Trans Polonia liczy na rynek płynnej

Przegląd prasy

głosować w sprawie emisji akcji na sfinansowanie przejęcia spółki Presspublica Dziennik Gazeta Prawna --PiS ma szansę zrealizować swój program, jeśli rozłoży go na lata i będzie trzymała się wyznaczonej sumy kosztów 39 mld zł

Przegląd prasy

12,47 mln akcji w ramach ABB --Glapiński: Nowe wyliczenia KNF dot. ustaw frankowych podobne do poprzednich --Glapiński: Zysk netto NBP za 2016 r. wyniósł ponad 9 mld zł --Glapiński najpewniej nie będzie widział powodów do

Przegląd prasy

nadzorczej i akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r, poinformowała spółka. --Tauron Polska Energia podpisał z konsorcjum Budimeksu i Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe umowę o wartości ponad 58 mln zł brutto na dostosowanie Elektrowni Łaziskach do konkluzji

Przegląd prasy

--LPP chce przeznaczać blisko 200 mln zł rocznie na B+R --Sfinks Polska może przejąć sieć Piwiarnia Warki od Grupy Żywiec --Murapol HRE FIZAN zaangażował się kapitałowo w projekt Murapol Ordona --Środki z emisji akcji

Apator miał 16,88 mln zł zysku netto z dz. kont. w IV kw. 2018 r.

zdecydowanie wyższym backlogiem w porównaniu do zeszłorocznego, który pozwala z optymizmem myśleć o przyszłych wynikach. Będziemy dostarczać liczniki energii elektrycznej dla największych OSD w kraju, chociażby PGE Dystrybucja, innogy Stoen Operator i Tauron Dystrybucja, ale także dla klientów na rynku

Przegląd prasy

pośrednio 14,37% akcji Hawe --DM PKO BP obniżył rekomendację dla B. Millennium do 'trzymaj', wycenę do 6,7 zł --DM PKO BP obniżył rekomendację dla Banku Handlowego do 'trzymaj' wycenę do 98 zł --Szczyt eurogrupy osiągnął

Przegląd informacji ze spółek

Tauron Polska Energia zwiększył produkcję energii elektrycznej o 8,2% w skali roku do 16,6 TWh w 2015 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 10,9% do 1,59 TWh. Tauron Polska Energia odnotował 2 883,96 mln zł

Przegląd prasy

energii --eBay oraz fundusze inwestycyjne złożyły oferty na Allegro.pl, cena może sięgnąć 2-2,2 mld USD wg gazety Parkiet --W tym roku akcje spółek o średniej kapitalizacji nie mają konkurencji, dając inwestorom

Przegląd informacji ze spółek

Fachowcy.pl Ventures obniżył prognozę wyniku netto do -6,43 mln zł w 2016 r., podała spółka. Spółka celowa, którą mają założyć menedżerowie Compu, ma skupić od 1% do 9,99% akcji Comp, wynika z komunikatu. Spółka celowa będzie odpowiedzialna za

Przegląd prasy

ISBnews --Akcjonariusze Ronsona zdecydują 10 sierpnia o 0,08 zł dywidendy na akcję --Indeks WIG20 spadł o 2,12% na zamknięciu w poniedziałek --Beata Jarosz została prezesem CodersTrust Polska

Przegląd prasy

dywidendy na akcję --KGHM wydłużyła okres dostępności pożyczki z EBI o 12 miesięcy --Strata netto JSW spadła r/r do 59,79 mln zł w I kw. 2016 r. --PMPG Polskie Media chcą przedstawić prognozę finansową do końca I półr

Przegląd informacji ze spółek

upoważnieniu zarządu do skupu akcji za maksymalnie 268,54 mln zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 31 lipca br. Esotiq & Henderson, z uwzględnieniem rekomendacji Vestor DM, ustalił cenę emisyjną akcji w ofercie publicznej na 38,5 zł, podała

Przegląd prasy

--Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 52,1 pkt w VI wg wst. danych --Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 7,4% w maju wg analityków --Akcjonariusze Groclinu uchwalili wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję --Tauron otrzymał

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

29 maja - 5 czerwca. WEEKEND Z puli ponad 100 respiratorów zamówionych przez Caritas Polska w ramach akcji #WdzięczniMedykom, 48 zostało zakupionych ze środków przekazanych przez Generali Polska, podała spółka. Respiratory pozyskane przez Caritas

Przegląd prasy

w IV kw. br. --Orlen Lietuva uruchomił nowy zbiornik na terminalu w Butyndze --Tauron wygrał najwięcej przetargów ogłoszonych przez podmioty publiczne w 2017r. --Selvita ustaliła cenę max. akcji serii H na 61 zł/szt

Tauron zaczyna płacić cenę za wielkie inwestycje

Na giełdzie akcje drugiego co do wielkości producenta prądu w Polsce są o blisko 20 proc. tańsze niż przed rokiem i grubo poniżej ceny z oferty publicznej z 2010 r. We wtorek na giełdzie płacono 4,34 zł (wzrost o 1,2 proc.). Analitycy coraz częściej

Przegląd prasy

na wzrost sprzedaży w kraju --BM BGŻ podwyższyło wycenę ZM Kania do 3,75 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' --BM BGŻ obniżyło rekomendację Tarczyńskiego do 'neutralnie', wycena 15,64 zł --PGE, Tauron, Enea i Energa wśród

Przegląd prasy

. Construction rozpozna w przychodach grupy za II kw. br. 140 lokali --Tauron Dystrybucja ma 21,9 mln zł dofinansowania z POIiŚ na dwa projekty --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera w zw. z emisją akcji serii I --City

Przegląd informacji ze spółek

. Tauron Polska Energia podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę projektową i umowę subskrypcyjną, stanowiącą podstawę do przeprowadzenia emisji osiemnastoletnich obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro, podała spółka. Data emisji została ustalona na 16 grudnia br

Przegląd prasy

poniżej 4,00, posiedzenie Fed bez niespodzianek --Tauron powołał spółkę Tauron Magenta w obszarze innowacji --Senat przyjął nowelę o 'małych' SKOK-ach --Portfel kredytowy ING BSK wzrósł o 13% r/r; wskaźnik NPL 2,6% na koniec

Przegląd prasy

BSK: Szczyt inflacji to 2% w I kw., wzrost PKB sięgnie 3,5% w IV kw. 2017 r. --Tauron rozpoczął testy inteligentnych stacji energetycznych niskiego napięcia --G. Stulgis nie planuje dalszej sprzedaży akcji Alumetalu, nawet po lock-up'ie

Przegląd prasy

Dziennik Gazeta Prawna --Emilewicz: Po eurowyborach będziemy rozmawiać o pakiecie zachęt dla Polaków powracających z zagranicy --Prezes KGHM: Przy odpowiednich parametrach cenowych w 2019 r. możemy, jako zarząd, rozważać rekomendację dywidendy

Przegląd informacji ze spółek

zatwierdziła zaproponowaną przez zarząd politykę dywidendową, podał bank. Decyzja o tym, czy PZU, KGHM Polska Miedź i Grupa Azoty trafią pod nadzór Ministerstwa Rozwoju w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa zostanie podjęta na bazie rekomendacji, którą ma przygotować

Przegląd prasy

przyjmowanie ofert zbycia do 5 mln akcji własnych --PGE: Produkcja energii spadła r/r do 34,7 TWh w okresie styczeń-sierpień 2016 --Komputronik: Sąd arbitrażowy umorzył postępowanie o zapłatę 28,5 mln zł dla CCE --Indeks WIG20

Przegląd prasy

chce wprowadzić swoją markę odzieży Desire do galerii handlowych --KGHM zainwestuje ok. 240 mln zł w Hucie Miedzi Legnica w budowę pieca WTR --Apator wygrał przetarg na dostawę liczników dla grupy Tauron za 20,9 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

. ok. 46 mln zł w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2016/2017, podała spółka. Cognor Holding, w uzgodnieniu z globalnymi współkoordynatorami, zdecydował o wznowieniu oferty publicznej akcji oferowanych, podała spółka. Komisja Nadzoru

Firmy przeznaczają pieniądze i wsparcie rzeczowe na walkę z koronawirusem

Lotos, PGE, Tauron, PZU, PGNiG, Grupa Azoty, JSW, PERN, Żabka Polska, Drutex, zaś część spółek zdecydowała się na wsparcie rzeczowe, są to: KGHM, Mercator Medical, Colian, Adamed, Mlekovita, Maspex. Koszty, jakie poniesie Polska, na razie trudno oszacować. Ale wzrastają one

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji akcjonariuszom wypłaty dywidendy, zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową, tj. w wysokości 0,3 zł na jedną akcję z zysku za 2018 rok, podała spółka. IMC wypłaci w tym roku dywidendę

Przegląd prasy

wymagają doprecyzowania --mDM podniósł rekomendację Elektrobudowy do 'kupuj', wycenę do 170,5 zł --Dekpol ma umowę na budowę hali dla Prima-KL w Tczewie za 11,5 mln zł netto --Philips oświetli 3-dniowy Light.Move.Festival w

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Tauron Polska Energia miał 5 313 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 525 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na

Przegląd prasy

--Sprzęt AGD zaczyna drożeć, zwłaszcza lodówki; powody to zmiany kursów walutowych, ale również rosnąca popularność coraz droższych modeli --Wbrew wcześniejszym zapowiedziom to nie Tauron, ale Węglokoks jest dziś faworytem do przejęcia Brzeszcz wg gazety

Przegląd prasy

--Atende odnotowało 0,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Zarząd Maxcom podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji akcjonariuszom wypłaty dywidendy

Przegląd prasy

wypowiedział umowę aliansu z Wipro --Zysk netto Stalproduktu wzrósł r/r do 75,84 mln zł w IV kw. 2016 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,86% na zamknięciu we wtorek --Enea może sfinalizować zakup 100% akcji Engie Energia Polska

Przegląd prasy

kwietniu zrealizował pierwsze dostawy środków chwastobójczych do Kanady Parkiet --ABC Data podtrzymuje politykę dywidendy, ale zarząd jeszcze nie wydał rekomendacji Dziennik Gazeta Prawna --PLL LOT

Przegląd prasy

ISBnews --IIF i IIF Ventures BV rozpoczęły sprzedaż do 1,2 mln akcji Aillerona przez ABB --Polwax wybrał Orlen Projekt jako generalnego realizatora instalacji odolejania --AmRest ma wstępne porozumienie ws. masterfranczyzy

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Oznacza to spadek o 84,4% r/r oraz o 10% m/m. Analitycy BESI (Grupo Novo Banco) podwyższyli cenę docelową akcji spółki Alumetal do 67,5 zł z 47,5 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 14 kwietnia

Przegląd prasy

--Tauron zwiększył produkcję energii o 8,2% r/r do 16,6 TWh w 2015 r. --Strata netto Taurona wyniosła 2,88 mld zł w IV kw. wobec zysku rok wcześniej --Zysk netto AC SA wzrósł r/r do 28,62 mln zł w 2015 r. --PZU nabędzie

Przegląd prasy

rekomendację Pfleiderera do 'akumuluj', wycena 51,5 zł --DM Vestor podniósł wycenę Warimpexu do 7,3 zł na akcję --Tar Heel Capital rusza z funduszem typu start-up studio THC Pathfinder --Złoty może kontynuować dziś umocnienie z

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Zarząd Internet Media Services (IMS) zmienił rekomendację dotyczącą dywidendy za 2014 rok, proponując przeznaczenie na nią ok. 2,7 mln zł, co da wypłatę w wysokości 8 gr na akcję (wobec odpowiednio ok. 2,0 mln zł i 6 gr na akcję wcześniej), podała spółka

Przegląd prasy

21,52 mln zł w 2015 r. --Tauron: W kopalni Brzeszcze uruchomiono pierwszą ścianą w nowych strukturach --Rynek walutowy stabilny przed ogłoszeniem decyzji EBC --DM BOŚ podniósł rekomendację Alior Banku do 'trzymaj', wycenę

Przegląd prasy

nadzorcza PEManagers zaakceptowała rekomendację 49 mln zł na dywidendę --Zarząd OT Logistics rekomenduje 7 zł dywidendy na akcję za 2015 r. --Saldo obrotów bieżących wyniosło ok. +514 mln euro w lutym wg analityków --Skarb

Przegląd informacji ze spółek

kształcie leasingu zwrotnego marek Gracja i Wars, podała spółka. Strony ustaliły orientacyjny termin zakończenia negocjacji na 30 września 2015 roku. Analitycy Domu Maklerskiego mBanku podnieśli rekomendację dla akcji Orange Polska do "kupuj" z "trzymaj" i cenę

Przegląd informacji ze spółek

% skonsolidowanego zysku netto oraz 30,9% jednostkowego zysku netto, wypracowanego w 2017 r., podał bank. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 3,2 zł brutto. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 133 mln zł (ok. 32 mln euro) w podporządkowane obligacje

Przegląd prasy

28 grudnia o emisji do 150 mln akcji bez pp --Briju wyodrębni części spółki związane z produkcją oraz sprzedażą hurt. i detal. --PKO BP sfinalizował zakup Raiffeisen-Leasing Polska, bez dywidendy za 2015 r. --DM mBanku

Przegląd informacji ze spółek

zł na akcję, podała spółka w komunikacie. Tauron Polska Energia uwzględni w kosztach rezerwy i odpisy aktualizujące wartość aktywów w łącznej kwocie ok. 150 mln zł, co wpłynie na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy IV kwartał 2014 r., podała spółka

Przegląd prasy

% na zamknięciu w czwartek --Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 7,68 USD/bbl w lutym --Tauron ponownie wybrał ofertę Kopeksu i Famuru na budowę szybu Grzegorz --Obligacje PBG serii B, C, D, E, F, G, H, I

Przegląd prasy

% na zamknięciu w czwartek --Dar-Inwest złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Awbudu --Rynek wynajmu długoterminowego aut służbowych urósł o 14% r/r po III kw. 2015 r. --Tauron wybrał ofertę Apatora, wartą 38,5 mln zł

Przegląd prasy

2020 r. w aktualizacji strategii --Grupa Kęty prognozuje 227 mln zł zysku netto w br. wobec 275 mln zł szac. w 2016 --Indeks WIG20 spadł o 0,15% na zamknięciu we wtorek --Unimot ustalił cenę maksymalną akcji w ofercie

Przegląd prasy

zarejestrowanego wzrosła do 8,3% w grudniu --DM BDM obniżył wycenę Wasco do 2,05 zł, a rekomendację do 'akumuluj' --Tauron pozyskał 39,5 mln zł z UE na przebudowę sieci w woj. dolnośląskim --Gorenje pozyskało 40 mln euro z emisji