akcje tauron cena oferta publiczna

mib, top, Reuters

Cena sprzedaży Tauronu ustalona na 0,57 zł za akcję

Cena sprzedaży Tauronu ustalona na 0,57 zł za akcję

Cena, po jakiej będą sprzedawane akcje w ofercie publicznej spółki Tauron Polska Energia SA, została ustalona na poziomie 0,57 zł za sztukę - poinformowały agencję Reuters dwa źródła zbliżone do transakcji.

Jacek Sasin znów namieszał na giełdzie. Kurs PGE wystrzelił jak z procy

Być może skarb państwa odkupi aktywa węglowe od największych spółek energetycznych. Po podaniu informacji, które niczego nie przesądzają, kurs akcji PGE wzrósł o 15 proc., a Enei nawet o 27 proc.

Przegląd informacji ze spółek

przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) do publicznej wiadomości wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na 2023 rok, w tym ceny zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 202,99 zł/kW/rok, Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna oraz Mercury Energia - spółki zależne Polenergii - zawarły umowy na

Przegląd informacji ze spółek

z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW, podała spółka. Przeniesieniu będzie towarzyszyła oferta publiczna akcji serii H, w ramach której spółka planuje wyemitować do 29 mln nowych akcji. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

dywidendę kwoty 3,69 ml zł z zysku netto za 2019 r., wynoszącego 10,5 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 2,16 zł na akcję, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Gaming Factory w związku z ofertą publiczną akcji serii B i E oraz

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 996,3 mln zł. Gaming Factory przydzieliło wszystkie akcje oferowane w pierwszej publicznej ofercie akcji (IPO), podała spółka. Przedmiotem emisji było 1 100 000 nowo emitowanych akcji serii E, a przedmiotem sprzedaży 275 000 istniejących akcji

Przegląd informacje ze spółek

Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad spółką Partner, podał Urząd. DataWalk rozpoczął dziś publikacją prospektu ofertę publiczną do 1,35 mln nowych akcji z zamiarem przejścia na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Wpływy netto z emisji wyniosą do

Przegląd informacji ze spółek

- rozpoczął proces budowania przyspieszonej książki popytu (ABB), którego celem jest oferowanie i sprzedaż w ramach oferty do 170 772 akcji spółki, stanowiących do ok. 7,37% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do łącznie 170 772 głosów na walnym zgromadzeniu, podał Scope Fluidics

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła aneks do prospektu emisyjnego GetBack, w którym cena maksymalna akcji w pierwotnej ofercie publicznej akcji została ustalona na 27 zł, podała spółka. Rada nadzorcza Getin Noble Banku powołała Dariusza

Przegląd prasy

mocy na 2023 r., podała spółka. --Po przekazaniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) do publicznej wiadomości wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na 2023 rok, w tym ceny zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 202,99 zł/kW/rok, Tauron szacuje przychody grupy z

Przegląd informacji ze spółek

akcji w ofercie publicznej z prawem poboru, dedykowanej finansowaniu projektu Polimery Police, podała spółka. (ISBnews)

Przegląd prasy

Outlet odwiedziło 100 tys. klientów w 1. tygodniu działalności --PKO BP: Wartość polskiego eksportu towarów sięgnie 47,04% PKB w 2020 r. --Tauron liczy, że rozporządzenie dot. cen w nowym brzmieniu będzie neutralne

Przegląd prasy

--Eurocash ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad spółką Partner --DataWalk rozpoczął ofertę publiczną akcji, chce pozyskać do 57,6 mln zł --Gwałtowne zmiany cen ropy naftowej utrzymują się --KNF żąda zawieszenia obrotu

Przegląd informacji ze spółek

. Szczuczyn - w. Ełk Południe, podała spółka. Akcjonariusze Emperia Holding zdecydowali o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji spółki oraz o ich wycofaniu z obrotu na GPW, podano w uchwałach walnego zgromadzenia. Oferta P.A. Nova, warta 30,5 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

miejsce Tomasza Króla na stanowisko członka zarządu, podała spółka. PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 1,96 zł za sztukę, podał

Przegląd informacji ze spółek

prac, podał Tauron. Konsorcjum szacuje, że oddanie bloku do eksploatacji nastąpi do 15 listopada 2020 r. PKN Orlen zakłada ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych i wartość zapasów do aktualnych cen realizacji o łącznej wartości ok. - 2,5 mld zł w

Przegląd prasy

netto --CI Games pozyskał ponad 9,7 mln zł z publicznej oferty akcji --Henryk Kania został czasowo p.o. prezesa zarządu ZM Henryk Kania --BNP Paribas BP ma umowę na finansowanie faktoringu na max. 500 mln euro

Przegląd prasy

--BBI Development miało 2,25 mln zł zysku netto, 1,61 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r. --Sąd ogłosił upadłość ZM Henryk Kania, zatwierdził sprzedaż ZCP na rzecz Cedrobu --Milton Essex wznowił ofertę publiczną akcji serii L

Przegląd informacji ze spółek

NanoGroup ustalił cenę maksymalną w ofercie publicznej na poziomie 5,5 zł za jedną akcję oferowaną, poinformowała spółka. Konsorcjum Rafako (lider, 90% udziału) i Gmax Group zawarło z National Trading & Transport Group Co Ltd. (NTT Group) warunkową

Przegląd informacji ze spółek

Tauron, poinformowała spółka. Moonlit dokonał przydziału akcji emitowanych w ramach pierwszej oferty publicznej. Inwestorzy złożyli zapisy na 1,15 mln akcji oferowanych po cenie emisyjnej 2 zł, podczas gdy w ramach oferty można było nabyć maksymalnie 1 mln akcji o wartości 2

Przegląd prasy

--GTC miało 75,42 mln euro zysku netto, 128 mln euro marży brutto z wynajmu w 2019 --Games Operators przydzielił 1,1 mln akcji w ramach oferty publicznej --GenXone zamierza wykonywać badania genetyczne w kierunku wykrywania koronawirusa

Przegląd informacji ze spółek

dywidendy ma wynieść 5 groszy na akcję. Red Dev Studio planuje premiery gier: "Doubles Hard", "Powetris" i "Space Shift" jeszcze w II kw., podała spółka. Oferta konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia

Przegląd informacji ze spółek

oraz zapewnieniu jej ciągłości, w tym wsparcia dla klientów, podał Urząd. Cena za akcję w ofercie publicznej Games Operators została ustalona na 22 zł, podała spółka. Kruk planuje rozpocząć 19 marca br. zapisy na pierwszą w tym roku emisję obligacji

Przegląd informacji ze spółek

w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną akcji, podała spółka. Spółka liczy na pozyskanie nie mniej niż 101 mln zł brutto na refinansowanie części zadłużenia. Tauron Polska Energia podpisał z wojewodą małopolskim list

KGHM chce kupić do 11,3 proc. akcji Tauronu

ankietowanych przez Reutera, którzy sądzili, że KGHM mógłby kupić w ofercie publicznej 10-15 proc., płacąc za nie 1-1,5 miliarda złotych. Tegoroczny budżet spółki zakłada, że wyda ona na inwestycje łącznie ponad 3 miliardy złotych. Tauron ma zadebiutować na GPW około 30 czerwca

Słaby giełdowy debiut Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin

chłodne przyjęcie spółki na warszawskiej giełdzie dowodzi, że rację miały duże instytucje finansowe, które nie chciały przepłacać w ofercie publicznej i złożyły zamówienia po cenie 26,20 zł - niższej o 21 proc. od maksymalnej ustalonej przez resort skarbu. - Zapisał się głównie

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszy, podała spółka. Jako wstęp do programu, spółka zaoferowała akcjonariuszom zniżkę na instalacje fotowoltaiczne Avia Solar. Zapisy na 499 999 nowych akcji Moonlit potrwają w dniach 11-25 sierpnia, podała spółka. Moonlit chce pozyskać z drugiej oferty publicznej 2,5 mln zł

Przegląd prasy

--PSE: Cena zamknięcia w aukcji mocy na 2024 r. wyniosła 259,87 zł/kW/rok --Inpro złożyło ponowny wniosek o pozwolenie na użytkowanie os. Azymut w Gdyni --Konsorcjum Polimexu wybuduje kompleks mieszkaniowy w Warszawie za 36,67 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

(KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny DataWalk sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii M, podała Komisja. Synektik w ramach drugiej fazy badań klinicznych kardioznacznika podano cząsteczkę badaną ostatniemu pacjentowi, co oznacza zakończenie podawania

Przegląd prasy

. Parkiet --Ceny gazu pozostaną na niskich poziomach w najbliższych miesiącach --Prezes BNP Paribas TFI: Docelowo chcę, by w naszej ofercie pozostały 3 fundusze parasolowe, w tym SFIO dedykowany PPK Dziennik Gazeta Prawna

Zapisy na akcje Tauronu od 9 do 18 czerwca

tys. inwestorów. Banki prowadzące ofertę Tauronu wyceniają go od 7,2 do 15,2 mld zł. Licząc po cenie 0,74 gr za akcję, wartość koncernu to 10,5 mld zł. Chętni na Tauron muszą pamiętać o tzw. scalaniu akcji spółki, które jest prowadzone równolegle z ofertą publiczną. Dziewięć

Przegląd informacji ze spółek

) odnotowało 75,42 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 92,02 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Games Operators w ramach publicznej oferty akcji przydzielił inwestorom 1,1 mln akcji, z czego 250 tys. to akcje nowej emisji, podała spółka. Zapisy

Przegląd prasy

obligacje serii AB1 o łącznej wartości 65 mln zł --T-Mobile Polska zakłada, że zmiany pozwolą firmie rosnąć przy spadającym rynku --EBC obniżył stopę depozytową o 10 pb, główną o 5 pb --Tauron zwróci pomoc publiczną dla kopalni

Przegląd prasy

przyrzeczoną sprzedaży 14 746 akcji spółki Pioneer Pekao Investment Management (PPIM), zapewniających 51% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PPIM za cenę 138 mln euro, podał Bank Pekao. --Pekao Bank Hipoteczny wyemitował 50 000 listów

Przegląd prasy

--PZU rozważa połączenie swoich banków, zachowując dwa oddzielne brandy: Alior zająłby się detalem, Pekao firmami i bankowością inwestycyjną wg gazety ISBnews --Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji GetBack ustalona na 27 zł

Przegląd prasy

skrajnych banków na 2021 r. --Games Operators: cena za akcję w ofercie publicznej ustalona na 22 zł --Indeks WIG20 spadł o 13,28% na zamknięciu w czwartek --KE wyłoniła ponad 100 projektów przełomowych, otrzymają łącznie 344

Przegląd informacji ze spółek

- Trigon Domem Maklerskim, ustaliło cenę ostateczną oferowanych w ramach oferty publicznej akcji serii H na 0,9 zł za akcję, podała spółka. Bank Millennium udostępnił produkcyjnie specjalny interfejs dostępowy otwartej bankowości oparty na standardzie PolishAPI. Dzięki niemu

Przegląd informacji ze spółek

) zatwierdziła prospekt emisyjny Silvair, Inc. w związku z ofertą publiczną do 2,4 mln akcji, podała Komisja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Miraculum sporządzony w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru 5 000 000 akcji serii T2 o

Przegląd prasy

inwestycji, mniejsze zapotrzebowanie na personel --Atal wprowadził do oferty 123 lokale w V etapie os. Nowe Miasto Różanka --BM Reflex: Spadki cen paliw na stacjach mogą wyhamować --Kruk nie wyklucza kolejnej emisji publicznej

Przegląd prasy

2019 r. --Polwax wznowił prace nad publiczną ofertą emisji 20,6 mln akcji serii E --RPP: Inflacja w tym roku powyżej założonych przez rząd 2,5% r/r, ale poniżej 3,5% --Przychody Vetrex wzrosły o ponad 14% r/r do 108 mln zł

Przegląd prasy

--Pierwsze w Polsce testy autonomicznego samochodu ruszą w przyszłym tygodniu na odcinku między Krakowem a Tarnowem na autostradzie A4 --Po deklaracji Polski i USA dot. technologii 5G kursy akcji telekomów na GPW spadały --W zakładach Toyoty w Laskowicach

Przegląd informacji ze spółek

% zysku w formie dywidendy w wyniku dokonanego przeglądu realizacji strategii, podała spółka. Milton Essex dokonał przydziału 2 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, wyemitowanych w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Przegląd prasy

--Małe i średnie transakcje zdominowały w 2015 r. rynek ofert publicznych; podobnie zapowiada się 2016 r. Cashless.pl --Raiffeisen Polbank i Citi Handlowy podniosły opłaty za karty ISBnews --NBP

Przegląd informacji ze spółek

chorwackim eksporterem drewna Exportdrvo, podała spółka. Umowa określa zakres procesów logistycznych, które OT Logistics będzie świadczyło na rzecz chorwackiego partnera. Braster ustalił cenę maksymalną jednej akcji w rozpoczynającej się ofercie publicznej do 3 mln akcji serii I na

Przegląd prasy

--Tauron uruchomił stację demineralizacji wody w Elektrowni Łagisza za 40 mln zł --MR: Nabór wniosków o wsparcie z Funduszu Inwestycji Lokalnych potrwa do 10 VIII --KPMG: Premie płacone w wezwaniach do sprzedaży akcji systematycznie spadają

Przegląd informacji ze spółek

Butyndze, o pojemności 52 tys. m3, podała spółka. Tauron Polska Energia wygrał największą liczbę przetargów ogłoszonych przez podmioty zobligowane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w 2017 r., podała spółka Selvita ustaliła cenę maksymalną

Przegląd informacji ze spółek

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej spółki Morizon została ustalona na 1,5 zł, podała spółka. Cena maksymalna wynosiła 2,05 zł. Spółka zależna Erbudu - GWI zawarła ze spółką Vattenfall Europe Wärme umowę na realizację elektrociepłowni za

Przegląd informacji ze spółek

prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk. Ronson Development nie zmienia polityki dywidendowej z powodu pandemii, poinformował prezes Boaz Haim. Sprzedaż mieszkań być może czasowo spowolni, ale w dłuższym terminie nie ma co liczyć na spadek cen

Przegląd informacji ze spółek

Police podjęła decyzję o przesunięciu na 9 grudnia (z 22 listopada) terminu zakończenia zapisów w prowadzonej ofercie publicznej akcji z prawem poboru, podała spółka. Planowane wpływy z emisji to ok. 1,122 mld zł brutto, które przeznaczone zostaną na realizację Projektu Polimery Police

Przegląd informacji ze spółek

Agora ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 1 191 635 własnych akcji, stanowiących łącznie nie więcej niż 2,5% kapitału zakładowego, poinformowała spółka. Oferowana cena zakupu jednej akcji wynosi 20 zł, poinformowała spółka. Wierzyciel Vistal Marine

Ministrowi Gradowi marzy się debiut Tauronu jak PZU

powtórzy sukces PZU. Pogorszyła się koniunktura na giełdach od oferty PZU. Trzeba będzie dużego wabika w postaci atrakcyjnej ceny i akcji marketingowej przy ofercie, bo Tauron nie jest tak znaną marką jak PZU - powiedział nam Alfred Adamiec, doradca inwestycyjny z firmy Efect

Przegląd prasy

spadła o 4% r/r do 51 w listopadzie --KNF zatwierdziła prospekt DataWalk w związku ofertą publiczną akcji --Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,2% m/m w listopadzie --PSE: Aukcja główna na rok 2023 została zakończona w 8

Przegląd prasy

prospekt emisyjny Ferrum dot. akcji serii F --Bloober Team ma umowy dofinansowania dwóch projektów gamingowych --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera z ofertą akcji serii L i M --MPiT: Parlament zakończył prace nad

Przegląd prasy

oferty publicznej. Inwestorzy złożyli zapisy na 1,15 mln akcji oferowanych po cenie emisyjnej 2 zł, podczas gdy w ramach oferty można było nabyć maksymalnie 1 mln akcji o wartości 2 mln zł, poinformowała spółka. Oznacza to, że inwestorzy zapisali się na 15% więcej akcji, niż było dostępne w ofercie

KGHM kupi akcje Tauronu za 400 mln zł

wtorek. Oznacza to, że cały Tauron wart jest 8 mld zł. To mało, zważywszy, że w zeszłym roku władze Tauronu mówiły, że koncern jest wyceniany nawet na 15-20 mld zł. MSP musiało jednak ustalić wartość akcji na tak niskim poziomie ze względu na niskie oferty instytucji finansowych

Przegląd prasy

--Tauron: Na budowie Szybu Grzegorz rozpoczęto drążenie szybu głębinowego --Morawiecki: Rząd zajmie się nowelę obniżającą stawkę PIT do 17% za tydzień --MPiT: Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych --Impexmetal

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny BoomBit w związku z planowaną ofertą publiczną i ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. BoomBit planuje publikację prospektu

Tauron - energetyczny gigant już na warszawskiej giełdzie

Czytaj nasz raport: Tauron na warszawskiej giełdzie - Wielu inwestorów uważa, że kupowanie akcji od ministra skarbu to pewny zysk. Dlatego to duże zaskoczenie, że notujemy cenę Tauronu poniżej ceny sprzedaży. Okazało się, że przy wycenie spółki nie

Przegląd prasy

--Sejm online działa równie źle jak zdalne nauczanie, a posłowie opozycji nie są wpuszczani na salę Były prezes LOT-u: Bez pomocy państw do końca maja może upaść połowa linii lotniczych. Skończy się epoka walki o pasażera nieustanną obniżką cen biletów i ciągłym dokładaniem

Przegląd informacji ze spółek

transakcje typu mezzanine financing w tym roku, poinformował CFO PEManagers i zarządzający MCI.CreditVentures Krzysztof Konopiński. Oferta publiczna do 2,2 mln akcji serii J spółki Unimot rozpocznie się 8 lutego od opublikowania przedziału cenowego/ ceny maksymalnej oraz

Przegląd prasy

wycofaniu akcji spółki z GPW --P.A.Nova wybrana do realizacji inwestycji IKEA pod Warszawą za 30,5 mln zł netto --Energa szacuje wpływ wyroków w 3 sprawach z farmami wiatrowymi na ok. 16 mln zł --Oferta Apatora na 20,9 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

instytucja. Oferta publiczna do 2 592 400 akcji nowej emisji serii B akcji Sales Intelligence rozpoczęła się dziś - zapisy potrwają do 26 października, podano w memorandum informacyjnym. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 1 zł, co oznacza, że wartość całej oferty wynosi do

Przegląd informacji ze spółek

. Maxcom ustalił ostateczną cenę akcji w pierwszej ofercie publicznej (IPO) na 55 zł, dzięki czemu wartość oferty wyniesie 47,5 mln zł, podała spółka. Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planowany jest około 30 czerwca br. Capital Park wyemitował

Przegląd informacji ze spółek

najbardziej skomplikowanych sprawach, w których klienci nie są zadowoleni z rozstrzygnięcia. Biomed-Lublin przygotuje nową strategię do marca 2018 r., podała spółka. Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji serii C Tower Investments została ustalona na

Przegląd informacji ze spółek

członka zarządu, podała spółka. 4Mobility rozpoczyna jutro publiczną ofertę akcji serii F od zapisów dla inwestorów indywidualnych, które potrwają do 28 września, podała spółka. Book building będzie prowadzony w dniach 26-29 września. Cena maksymalna wynosi 25 zł za akcję

Przegląd prasy

zastąpić przepisy ogólne --PCWO Energy rozpoczęła publiczną ofertę obligacji o wartości do 7 mln zł --Klabater zadebiutuje na NewConnect w październiku --Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 51,6 pkt w IX wg fin. danych

Przegląd informacji ze spółek

planowane jednostki w Opolu, Turowie, Rzeszowie i Bydgoszczy. W planach jest także kolejny blok gazowy. Oferty Elektrotimu, warte łącznie 26,37 mln zł brutto, zostały uznane za najkorzystniejsze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. "

Przegląd prasy

subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, a także o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. --AmRest Kft oraz AmRest K

Przegląd prasy

. --Medicalgorithmics rozpoczął ofertę publiczną do 721 303 akcji serii G --Pharmena prezentuje suplementy diety Menavitin w celu dalszej komercjalizacji --Bloober Team: Premiera gry |MEDIUM| jest planowana na IV kw. 2020 r. --BAH

Przegląd prasy

prospekt dot. oferty publicznej akcji --Bank Pocztowy chce być liderem bankowości detalicznej w Polsce regionalnej --Tauron podpisał z wojewodą małopolskim list intencyjny ws. elektromobilności --KNF zatwierdziła prospekt

Przegląd informacji ze spółek

publicznej. Ani nadchodzące wybory, ani zeszłotygodniowe orzeczenie TSUE ws. kredytów frankowych nie budzą emocji inwestorów aktywnych na GPW, co znajduje odzwierciedlenie w niskich obrotach i niskiej zmienności cen akcji. Rynek czeka na kolejną rundę rozmów handlowych między USA i

Przegląd prasy

Marvipolu IV etap Riviera Park z 289 mieszkaniami --URE: W aukcjach OZE 24 i 25 października nie wybrano ofert --Tchórzewski: Ceny energii dla gosp. dom. z I progu podatkowego nie wzrosną r/r --Bank Pekao ma zgodę KNF na

Przegląd informacji ze spółek

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) rozpocznie 26 września przyjmowanie ofert w ramach nabywania do 5 mln akcji własnych, stanowiących do 8,57% kapitału, w celu umorzenia po 16 zł za sztukę, podała spółka. Produkcja energii elektrycznej

Przegląd prasy

--Zaczyna brakować lekarzy nawet w dużych szpitalach, ponieważ nie mogą oni dyżurować w kilku placówkach publicznych Parkiet --Bogucki z e-petrol.pl: Stacje paliw na sprzedaży oleju napędowego osiągają dziś bardzo małe lub wręcz zerowe marże

Przegląd prasy

sytuacji na rynku budowlanych zarówno pod względem cen surowców, jak i potencjału wzrostu sprzedaży na kluczowych rynkach Dziennik Gazeta Prawna --Rząd ma przyjąć jutro Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego wg gazety --Prezes

Tauron ma przedwstępną umowę nabycia KWK Brzeszcze od SRK za 1 zł

Warszawa, 15.10.2015 (ISBnews) ? RSG, spółka zależna Tauron Polska Energia i Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) uzgodniły treść przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży części aktywów KWK Brzeszcze, za cenę 1 zł, podał Tauron. Strony uzgodniły, że umowa przyrzeczona zostanie

Słaby debiut Tauronu na warszawskiej giełdzie

spowolnienie gospodarek w Azji, strajkiem generalnym w Grecji oraz dramatycznym spadkiem optymizmu amerykańskich konsumentów. W efekcie nie było chętnych do płacenia za Tauron więcej niż w ofercie publicznej. Mimo że ostateczna cena sprzedaży na poziomie 5,13 zł za akcję była i tak o

Przegląd informacji ze spółek

wieczystego użytkowania działki nr ew. 23 zlokalizowanej przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie za 13,6 mln zł netto, podało Soho. CI Games zakończył ofertę publiczną i przydzielił 10,8 mln nowych akcji. Cena emisyjna została ustalona na 0,9 zł, co oznacza, że spółka pozyskała łącznie

Przegląd prasy

--Ponad 80% Polaków jest zadowolonych z efektów wykorzystania pieniędzy europejskich, jednak znajomość ich źródeł i programów jest nikła Parkiet --Fundusze w ramach publicznej oferty akcji Selvity złożyły zapisy na wszystkie oferowane im walory wg

Przegląd informacji ze spółek

bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. Obecnie bufor ten sięga 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Oferta konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (spółka

Przegląd informacji ze spółek

nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydowała o powołaniu Jacka Fotka na wiceprezesa spółki, podała GPW. Kruk pozyska 215 mln zł w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu na 1 000 000 nowych akcji serii G, przy cenie ustalonej na 215 zł za akcję. Środki z emisji

Przegląd prasy

podpisał Pakiet Przyjazne Prawo --Spółka Erbudu ma umowę na farmę wiatrową za 22,98 mln zł netto --W II etapie wezwania Acciona na Mostostal W-wa ostateczna cena to 4,5 zł/akcję --Ponad 100 tys. klientów korzysta z aplikacji

Przegląd informacji ze spółek

projektów magazynowych - pod Grodziskiem Mazowieckim i Łodzią, poinformował członek zarządu Mariusz Poławski. Akcje spółki Marvipol Development zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 10,88% wobec ceny odniesienia i wyniósł 8,15 zł

Przegląd prasy

nie przeszła przez parlament, a rządowi urzędnicy już szykują następną --CDA.pl -spółka, która w grudniu przeprowadziła ofertę publiczną i miała zadebiutować na NewConnect, wciąż nie zdołała zarejestrować emisji akcji --Dyskusja o siłowni jądrowej

Przegląd prasy

139,2 mld zł w 2018 r. --Compensa TU na Życie dodaje element ochronny do oferty PPK --GUS: 96,6% jednostek administracji publicznej udostępniało e-usługi w 2018 r. --Fadesa Polnord rozpoczęła sprzedaż 144 mieszkań w

Przegląd prasy

kontroli nad działalnością podstawową Raiffeisen Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas, podała KE. --Liczba akcji w ofercie publicznej Auga Group została zwiększona o kolejne do 20 mln istniejących akcji do łącznie 80 mln akcji (40 mln istniejących należących do Baltic Champs i 40

Przegląd prasy

ofertę akcji seri F z ceną maks. 25 zł/szt. --Tauron przekazał teren pod budowę Szybu Grzegorz w ZG Sobieski --UKE wznowił postępowanie w sprawie rezerwacji z pasma 1800 MHZ --Publiczna emisja obligacji Brewe Leasing o

Przegląd prasy

--BOŚ: Cięcie stóp, obniżka stopy rezerwy obowiązkowej dziś wysoce prawdopodobne --Milton Essex zawiesił ofertę publiczną akcji, bez podania nowych terminów --WIG20 najniżej od 2009 roku, inwestorzy panikują --CD Projekt

Prywatyzacja na koszt przyszłych podwyżek

prywatyzacji. Na nabywców akcji Tauronu z oferty publicznej czeka duże dyskonto. Kilka dni temu minister Grad ogłosił, że wycenia je wycenia maksymalnie na 70 groszy. Przy tej cenie za wszystkie akcje Tauronu trzeba by zapłacić 10 mld zł, niewiele więcej niż roczne przychody tej

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 459 364 zł poprzez emisję nie więcej niż 918 728 akcji serii L w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, wynika z uchwał podjętych przez

Przegląd prasy

ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 1 191 635 własnych akcji, stanowiących łącznie nie więcej niż 2,5% kapitału zakładowego, poinformowała spółka. Oferowana cena zakupu jednej akcji wynosi 20 zł, poinformowała spółka. --Wierzyciel Vistal Marine, spółki zależnej Vistal Gdynia

Maklerzy wabią chętnych na Tauron darmowymi rachunkami

i zapisze na niepodzielną przez 9 liczbę akcji, tego zapis będzie nieważny. Ministrowi Gradowi zależy, aby Tauron był kolejnym - po PZU - przykładem "akcjonariatu obywatelskiego" i w ofercie zapisało się maksymalnie dużo drobnych inwestorów. Dla nich

Przegląd informacji ze spółek

upoważnieniu zarządu do skupu akcji za maksymalnie 268,54 mln zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 31 lipca br. Esotiq & Henderson, z uwzględnieniem rekomendacji Vestor DM, ustalił cenę emisyjną akcji w ofercie publicznej na 38,5 zł, podała

Przegląd informacji ze spółek

netto za 2016 rok, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego. Grupa Morizon liczy na przeprowadzenie publicznej oferty akcji nowej emisji i przejście na główny parkiet warszawskiej giełdy jeszcze przed wakacjami, w zależności od decyzji Komisji Nadzoru

Przegląd informacji ze spółek

. Premiery tych gier zaplanowano odpowiednio na IV kw. 2020 r. i I kw. 2021 r. Milton Essex zawiesił ofertę publiczną akcji serii L, bez podania nowych terminów jej przeprowadzenia, poinformowała spółka. Dziś miała rozpocząć się budowa księgi popytu, zaś zapisy na akcje miały

Przegląd prasy

netto, 29,37 mln zł zysku EBIT w r.obr. 2018/19 --Cyfrowy Polsat i Asseco nie planują połączenia, ale wspólną ofertę usług --Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia 21,95% akcji Asseco Poland za 65 zł sztuka (ISBnews)

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przychodu, co oznacza niemal dwukrotny wzrost względem roku 2017 (3,8 mln zł wpływów). Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A 4fun Media : Nabyło na podstawie upoważnienia do nabywania akcji własnych 1 529 sztuk akcji spółki po średniej cenie nabycia 11,62

Przegląd informacji ze spółek

zamierza rozpocząć 18 lutego 2019 r. ofertę publiczną do 250 tys. obligacji serii J oraz do 150 tys. obligacji serii J2 w łącznej kwocie do 40 mln zł w ramach III Programu Emisji Obligacji do kwoty 400 mln zł, podała spółka. ING Bank Śląski oczekuje, że jego portfel kredytowy

Poradnik: Jak kupić akcje Tauronu?

-13 mld zł. Tauron może dać mniej zysku niż PZU na debiucie, do 10 proc. - powiedział nam analityk z Millennium Dom Maklerski Franciszek Wojtal. Jego zdaniem akcji dla instytucji jest na tyle dużo, że nie zechcą w ofercie płacić więcej, niż wynosi cena maksymalna. Jednak minister Grad, ogłaszając cenę