akcje stalprodukt notowania

Stalprodukt rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 3 817 mln zł skonsolidowanej sprzedaży. (ISBnews)

Stalprodukt: ZGH Bolesław wypłaci 2 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" (ZGH Bolesław) zdecydowało o przeznaczeniu 33,223 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, tj. o wypłacie w wysokości 2 zł na akcję, podał Stalprodukt

Stalprodukt ma zgodę urzędu antymonopolowego na przejęcie GO Steel Frydek Mistek

produkcyjnych do poziomu ok. 150 tys. ton/rok oraz dywersyfikację działalności. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Stalprodukt zamknął transakcję nabycia GO Steel Frydek Mistek

dywersyfikację działalności w zakresie gatunków konwencjonalnych zakład we Frydku Mistku oraz gatunków wysokich, tzw. HGO zakład w Bochni, podano wówczas. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r

Stalprodukt miał 40,99 mln zł zysku netto, 68,86 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Stalprodukt: ZGH Bolesław wypłaci 6 zł dywidendy na akcję

., podano także. Stalprodukt posiada aktualnie 94,92 w kapitale ZGH "Bolesław". Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 3 956,69

Stalprodukt miał 44 mln zł zysku netto, 40,55 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 254,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 956,69 mln zł w porównaniu z 3 501,09 mln zł rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane

Stalprodukt: ZGH Bolesław wypłaci 6 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

spółki serii A, B i C wyniesie 6 zł brutto. Wypłata dywidendy akcjonariuszom zostanie dokonana przez spółkę w dniu 27 lipca 2018 r." - czytamy w komunikacie. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r

GPW: Biomed-Lublin i Mercator Medical wejdą do indeksu mWIG40 po 19 VI

oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie

Stalprodukt proponuje wypłatę 3 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Stalprodukt podjął uchwałę dotyczącą propozycji podziału zysku za 2015 rok, w tym wypłaty dywidendy 3,00 zł brutto na jedna akcję, podała spółka. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 108,66 mln zł wobec

Stalprodukt ma umowę nabycia GO Steel Frydek Mistek za 40 mln euro

również. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Stalprodukt miał 35,7 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

kwartał 2019 roku zostanie podany do publicznej wiadomości 15 listopada br. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 3 956,69 mln zł w 2018 r

Stalprodukt: MŚ zatwierdziło dokumentację złoża rud cynku i ołowiu 'Laski 1'

rozpoczęciem budowy kopalni. Ostateczna decyzja odnośnie do rozpoczęcia inwestycji na złożu podjęta będzie po szczegółowej analizie opłacalności przedsięwzięcia. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019

netto za 2018 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę 5 zł na akcję. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,82 mld zł w 2019 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują 15 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok

przeznaczeniu 27,9 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę 5 zł na akcję. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,82 mld zł w 2019 r

Stalprodukt: ZGH Bolesław wypłaci 6 zł brutto dywidendy na akcję za 2016 r.

. Udział Stalproduktu w kapitale zakładowym ZGH Bolesław wynosi 94,58%. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Stalprodukt złożył wiążącą ofertę na zakup GO Steel Frydek Mistek z Czech

punktu widzenia procesów konsolidacyjnych zachodzących w branży producentów blach transformatorowych" - czytamy w komunikacie. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Stalprodukt miał wstępnie 78,48 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

, że powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny spółki za I półrocze 2020 roku zostanie opublikowany 28 sierpnia 2020 r. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane

Stalprodukt przewiduje spadek jedn. przychodów za marzec-kwiecień na 20% r/r

dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 3 817 mln zł skonsolidowanej sprzedaży. (ISBnews)

GPW: Alumetal i Stalprodukt zastąpią Hawe i PCM w mWIG40 po sesji 16 IX

, Stalprodukt W wyniku korekty udziały spółek Pekao, PKN Orlen oraz PKO BP w indeksach WIG30 oraz WIG30TR zostaną ograniczone do 10%. "Ranking indeksów został sporządzony po sesji 19 sierpnia br. W rankingu uwzględniono obroty akcjami za okres ostatnich

Zysk netto Stalproduktu wzrósł wstępnie r/r do 89,03 mln zł w I kw. 2017 r.

zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2017 r. podanymi w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 10.01.2017 r." - czytamy w komunikacie. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o 5 zł dywidendy na akcję

rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 125,05 mln zł wobec 100,05 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły

Stalprodukt miał 20,31 mln zł zysku netto, 21,69 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019

jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 92,81 mln zł wobec 125,05 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Stalprodukt miał 47,15 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Stalprodukt miał 96,12 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r.

. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 3 956,69 mln zł w 2018 r. (ISBnews)

Prezes Piotr Janeczek i członek zarządu Stalprofilu powołani na nową kadencję

oraz Łukasza Mentla absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018, podano także. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 3 956,69 mln zł w 2018 r

Stalprodukt miał 81,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r.

. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Zysk netto Stalproduktu wyniósł 99,85 mln zł, EBIT 107,81 mln zł w I kw. 2018 r.

jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 7,41 mln zł wobec 8,76 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Stalprodukt miał 254,45 mln zł zysku netto w 2017 r., EBIT wyniósł 359,6 mln zł

. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 100,05 mln zł wobec 95,73 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Zysk netto Stalproduktu wzrósł r/r do 180,18 mln zł w I poł. 2016 r.

wobec 48,46 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Stalprodukt: Przychody segmentu blach elektrotech. były istotnie wyższe w I półr

. Jednocześnie skonsolidowane przychody ze sprzedaży, skonsolidowany zysk operacyjny oraz skonsolidowany zysk netto nie wykazały odchyleń przekraczających +/- 25 % w stosunku do średniej z ostatnich 2 okresów. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki

Stalprodukt miał ok. 189,2 mln zł zysku netto w I półr. 2016 r.

poziomie +/- 25 % w stosunku do wartości bazowej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Stalprodukt miał wstępnie 22,8 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Zysk netto Stalproduktu wzrósł r/r do 325,78 mln zł w 2016 r.

3 131,69 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 95,73 mln zł wobec 108,66 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r

Zysk netto Stalproduktu wzrósł r/r do 65,69 mln zł w I kw. 2016 r.

19,45 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Zysk netto Stalproduktu spadł r/r do 64,06 mln zł w III kw. 2017 r.

-III kw. 2017 r. wyniósł 105,67 mln zł wobec 84,11 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Stalprodukt uważa, że cena zaoferowana w wezwaniu jest 'adekwatna'

, Stalnet i Piotr Janeczek ogłosili wezwanie na 0,08% akcji Stalproduktu po 330 zł za sztukę. Wzywający zamierzają osiągnąć łącznie 66% udziału w kapitale zakładowym spółki. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r

Czterech akcjonariuszy Stalproduktu ma porozumienie ws. wezwania na akcje

spółki reprezentujących 41,37% kapitału zakładowego spółki, dających prawo do 8 041 366 głosów na walnych zgromadzeniach, stanowiących 44,87% ogólnej liczby głosów. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r

Prezes i członek zarządu Stalproduktu powołani na nową kadencję (aktual.)

dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 3 956,69 mln zł w 2018 r. (ISBnews)

Zysk netto Stalprodukt wzrósł r/r do 51,78 mln zł w IV kw. 2015 r.

zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Stalprodukt miał 142,49 mln zł zysku netto, 203,71 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

2019 r. wyniósł 92,81 mln zł wobec 125,05 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 3 817 mln zł skonsolidowanej sprzedaży. (ISBnews)

Stalprodukt miał 270,29 mln zł zysku netto, 299,85 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

producentów unijnych" - dodał Jeneczek. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 125,05 mln zł wobec 100,05 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję

. W ubiegłym roku akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 16,74 mln zł z zysku za 2016 r. co oznaczało wypłatę w wysokości 3 zł na akcję. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r

Stalprodukt miał 74,6 mln zł zysku netto w III kw. 2016 r.

. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują 19 VI o wypłacie 5 zł na akcję dywidendy

dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 3 956,69 mln zł w 2018 r. (ISBnews)

Stalprodukt rekomenduje wypłatę 3 zł brutto dywidendy na akcję za 2016 r.

wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2016 r. wyniósł 95,73 mln zł wobec 108,66 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Stalprodukt: ZGH Bolesław zakończy pracę Kopalni Olkusz-Pomorzany 31 grudnia br.

dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 3 817 mln zł skonsolidowanej sprzedaży. (ISBnews)

Zysk netto Stalproduktu spadł r/r do 138,94 mln zł w I poł. 2017 r.

producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują 26 VI o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję

ustalenia prawa do dywidendy ma być 13 lipca br. a terminem wypłaty dywidendy 31 lipca br., podano także. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Stalprodukt miał wstępnie 31,25 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,82 mld zł w 2019 r. (ISBnews)

Stalprodukt: Zysk netto i zysk EBIT były istotnie niższe w I kw.

maja 2019 r. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Stalprodukt miał 169,98 mln zł zysku netto, 193,08 mln zł EBIT w I poł. 2018 r.

98,32 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Haitong Bank rozpoczął rekomendowanie Stalproduktu od zalecenia 'kupuj'

odnotowana w I kw. 2016 również dobrze rokuje na resztę roku. W I kw. 2016 Stalprodukt zrealizował 37% zysku EBIT prognozowanego przez Haitong na 2016E. Zdaniem analityków, wyniki spółki powinien wspierać słaby złoty, ponieważ sprzedaż cynku i ołowiu jest powiązana z notowaniami na LME" - czytamy w

Stalprodukt miał 89,3 mln zł zysku netto, 132,44 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019

. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 3 956,69 mln zł w 2018 r. (ISBnews)

Stalprodukt miał 32,93 mln zł zysku netto, 50,46 mln zł zysku EBIT w III kw.

. wyniósł 97,73 mln zł wobec 130,17 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 3 956,69 mln zł w 2018 r. (ISBnews)

Stalprodukt skupi kolejne 5,33% uprzywilejowanych akcji w II transzy programu

. Akcje własne nabyte przez spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego spółki. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję

ustalenia prawa do dywidendy jest 14 lipca 2017 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 31 lipca 2017 r, podano także. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Stalprodukt: Segment blach elektrotechn. miał 233,3 mln zł sprzedaży w III kw.

2018 r." - podsumowano. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Haitong Bank rozpoczął rekomendowanie Stalproduktu od 'kupuj' i wyceny 687 zł

nieuzasadnione, biorąc pod uwagę dobrze zdywersyfikowany model biznesowy spółki, który jest w stanie wykorzystywać różne scenariusze rynkowe, szczególnie na rynku cynku, podsumowano. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r

Spółka Stalproduktu otrzymała 38,9 mln zł dofinansowania z NCBiR

rozpoczęciu inwestycji pn. "Nowa hala wanien", wartej ok. 240 mln zł. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o wypłacie 3 zł na akcję dywidendy

września 2016 r." ? czytamy w komunikacie. W ub.r. akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 13,3 mln zł z zysku za 2014 rok na dywidendę, co oznaczało wypłatę 2 zł na akcję. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów

Zysk netto Stalproduktu wzrósł r/r do 75,84 mln zł w IV kw. 2016 r.

to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują 20 VI o wypłacie 3 zł na akcję dywidendy

ub.r. akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 13,3 mln zł z zysku za 2014 rok na dywidendę, co oznaczało wypłatę 2 zł na akcję. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r

Zysk netto Stalproduktu spadł r/r do 50,31 mln zł w IV kw. 2017 r.

zysk netto w 2017 r. wyniósł 100,05 mln zł wobec 95,73 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Zysk netto Stalproduktu wzrósł r/r do 82,8 mln zł w I kw. 2017 r.

. wyniósł 8,76 mln zł wobec 30,84 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Stalprodukt: ZGH Bolesław mogą zostać obciążone odszkodowaniem na max. 64 mln zł

. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

DM BZ WBK podniósł wycenę Stalproduktu do 720 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

przy cenie 554,4 zł za akcję. W czwartek około godziny 11:03 kurs wynosił 565 zł po wzroście o 0,31% wobec ostatniego zamknięcia. "Sądzimy, że oczekiwania rynkowe co do wyników spółki Stalprodukt za IV kw. 2016 r. były zawyżone i stały się dla inwestorów niejako

Zysk netto Stalproduktu wzrósł r/r do 219,07 mln zł w 2015 r.

toroidalnych w strukturze asortymentowej sprzedaży Grupy: z 15,9% w roku 2014 wzrósł do 21,2% w roku ubiegłym. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 1,34 pkt m/m do 1144,88 pkt w X

wypracowały akcje Ropczyc (+17,6% m/m). Drugi pod względem stopy zwrotu był Stalprodukt (+14,7% m/m), a trzeci Gobarto (+12,8% m/m), podano także. GIP60 to indeks opracowany przez firmę DSR, serwis analityczny Produkcja.Expert, poświęcony problematyce polskiej produkcji oraz Wydział

Stalprodukt miał 60,92 mln zł zysku netto, 73,51 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

walnym zgromadzeniu, po cenie 22 zł za sztukę, poinformowała spółka. Magdalena Tomaszewska została prezesem Polskiej Grupy Farmaceutycznej (PGF), która jest częścią Pelionu, podała spółka. Stalprodukt złożył wiążącą ofertę na zakup 100% akcji czeskiej

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 9,3% m/m do 854,29 pkt w maju

aż 42 spółki straciły w tym czasie na wartości rynkowej, a 13 spółkom maj przyniósł redukcję wartości o ponad 10%" - powiedział analityk i współtwórca GIP Maciej Zaręba, cytowany w komunikacie. "Największy spadek wartości dotknął spółki: Stalprodukt (-29,28% m/m

Przegląd prasy

Parkiet --W najbliższych tygodniach dolar ma odrobić choć część ostatnich strat wg ekspertów --Bijące rekordy cenowe złoto pociąga za sobą wzrost kursu srebra, a to z kolei notowania akcji KGHM Dziennik Gazeta Prawna

Stalprodukt: ZGH Bolesław utrzyma pracę kopalni Olkusz-Pomorzany do 2020 r.

. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

cenie 20 zł za akcję, podał pośredniczący Pekao Investment Banking . Stalprodukt miał 47,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. w porównaniu do kwoty 68,22 mln zł, stanowiącej średnią wyników z IV kw. 2017 r. i 2016 r., podała spółka

Przegląd prasy

biurowce w 2019r. --Inflacja może przyspieszyć do 3% r/r na koniec 2019 roku wg analityków --Stalprodukt rekomenduje 5 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --Polnord sprzeda ok. 570 mieszkań, rozpozna w przychodach ok. 700 w 2019

Przegląd prasy

--Łączny zysk netto 9 banków notowanych na GPW wzrośnie w tym roku o 12% do 14,8 mld zł --PGNiG chce w tym roku zwiększyć sprzedaż gazu m.in. na Ukrainie Dziennik Gazeta Prawna --MS domaga się zmian w prezydenckim projekcie

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Kapitałowa Immobile ogłosiła wezwanie na sprzedaż akcji spółki Projprzem, reprezentujących do 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 8,5 zł. W przypadku przejęcia kontroli GKI Immobile zamierza przeprowadzić w

Przegląd prasy

: Przemodelowanie łańcuchów dostaw do Niemiec szansą dla polskich eksporterów --PKN Orlen sfinalizował przejęcie 80% akcji spółki Energa --NBP planuje m.in. operacje strukturalne outright buy 13 i 27 maja --Famur ma porozumie ws

Przegląd prasy

Żabki: W tym roku możemy się spodziewać otwarcia kilkuset nowych sklepów Parkiet --Największe okazje w przypadku obligacji deweloperów notowanych na rynku wtórnym już minęły --Szef BM PKO BP: Część w inwestorów2 giełdowych

Przegląd informacji ze spółek

dalsze przedłużenie okresu zawieszenia notowań akcji spółki o jeden dzień sesyjny, poinformowała spółka. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka ocenia, że po spadku przychodów r/r w I kwartale ma powody do ?dużego optymizmu" w obecnym kwartale, poinformował prezes Piotr Mikrut

Przegląd prasy

. 2019 --ZE PAK miał 13,28 mln zł zysku netto, 27,61 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. --Forum 82 FIZ kupi akcji Simple CP od Gino Rossi --Simple miało 0,69 mln zł zysku netto, 0,95 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Atalu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 maja o przeznaczeniu 23,68 mln zł na dywidendę za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 0,61 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. Stalprodukt odnotował 219,07 mln zł skonsolidowanego

Przegląd informacji ze spółek

Rafako sprzedaje TDJ pakiet akcji spółki FPM, stanowiący 82,19% głosów, za 48 mln zł, podała spółka. Grupa Lotos podpisała umowę sprzedaży paliw w 2015 r. na rzecz BP Europa SE wartą ok. 913 mln zł netto oraz z Shell Polska, a jej wartość wyniosła ok

Przegląd prasy

firm notują potężne wzrosty. Inwestorzy nie kryją zadowolenia, ale nie brak też obaw, że bańka może zacząć pękać --Cena jednej akcji Dino Polska na poniedziałkowej sesji ustanowiła kolejne maksimum i przekroczyła 100 zł. Kurs od ceny zakupu w IPO wzrósł już trzykrotnie

Przegląd informacji ze spółek

umowy na mniejsze zamówienia, poinformował agencję ISBnews prezes Dariusz Mańko. Stalprodukt proponuje przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 13,31 mln zł, czyli 2 zł brutto na akcję, podała spółka. Private Equity Managers (PEManagers

Przegląd prasy

fundusze inwestycyjne zarządzane znad Wisły, małe i średnie spółki notowane w Warszawie dały zarobić najwięcej --Prezes Taurona: Nie odżegnujemy się od ewentualnego inwestowania po 2020 r. w nowoczesne aktywa konwencjonalne czy odnawialne Dziennik

Przegląd informacji ze spółek

Stalprodukt nabył w ramach I transzy programu skupu akcji własnych 358 400 akcji imiennych uprzywilejowanych po stałej cenie wynoszącej 250 zł za każdą akcję. Akcje te mają 5,33% udziału w kapitale zakładowym i 10% udziału na WZA, podała spółka

Przegląd prasy

liczna wciąż rośnie Parkiet -- Za kilka tygodni w notowaniach na Novej Giełdzie pojawi się bitcoin, mówi jej współzałożyciel Damian Patrowicz -- Działania władz krajowych były dalece niewystarczające dla zapewnienia

Przegląd prasy

celuje w kolejne duże zamówienia z USA na systemy aluminiowe --Wskaźnik cen nieruchomości FHFA wzrósł o 0,7% m/m w lutym --Stalprodukt proponuje 2 zł brutto dywidendy na akcję --ZPL:Wartość aktywów sfinansowanych leasingiem

Przegląd prasy

. --Bank Handlowy chce wypłacić dywidendę z zysku za 2017 rok i nie widzi obecnie zagrożeń dla tego planu, poinformowali przedstawiciele zarządu. --Akcje spółek CD Projekt, Dino Polska i Play Communications wejdą w skład indeksu MSCI Poland po zamknięciu notowań 30 listopada br

Przegląd informacji ze spółek

. Stalprodukt odnotował 64,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 70,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Biomed ? Lublin zawarł z pięcioma inwestorami umowy objęcia 1 850 000 akcji na

Przegląd prasy

czwartek --Fundusz Mieszkań na Wynajem powiększył ofertę o 122 lokale w Piasecznie --Colian rozpocznie w środę I etap programu nabywania akcji własnych --Krzysztof Biniek odwołany ze stanowiska prezesa PKP Informatyka w zw. z

Przegląd informacji ze spółek

franczyzowe, podała spółka. Sieć będzie liczyć ok. 2,4 tys. sklepów, w tym ok. 900 nowych, otwartych na przestrzeni najbliższych 5 lat. Unified Factory złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z ubieganiem się o przeniesienie notowań akcji z NewConnect

Przegląd informacji ze spółek

platformy LiveBank w Emirates NBD w Dubaju - jednym z największych banków na Bliskim Wschodzie, podał Ailleron. Stalprodukt podjął uchwałę dotyczącą propozycji podziału zysku za 2015 rok, w tym wypłaty dywidendy 3,00 zł brutto na jedna akcję, podała spółka

Przegląd prasy

letarg. -- Chiński rynek ofert pierwotnych (IPO) jest rozgrzany do czerwoności jak nigdy. Akcje z 62 nowych ofert, które w tym roku zaliczyły już pierwszy miesiąc notowań średnio w tym czasie zyskały 420 proc. Wyjaśnienie jest proste: średnia wartość oferty pierwotnej spadła do

Przegląd informacji ze spółek

emisyjny w związku z emisją do 1,6 mln akcji zwykłych serii E, która poprzedzi przeniesienie na rynek główny GPW, podała spółka. Oferta publiczna i przeniesienie notowań planowane są na II kw. br. Polwax podpisał przedwstępną umowę przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa