akcje sp

Larq miał 12,55 mln zł straty netto z działalności kont. w I kw. 2020 r.

akcji, które również wprost wpływają na wynik wyceny spółki Synergic Sp. z o.o. Analogiczne powody wskazane powyżej były przyczyną spadku wyceny o 38,7% udziałów aktywa w postaci spółki Youlead Sp. z o.o. Ponadto na wyniki Spółki wpływ miał również spadek wartości akcji Nextbike Polska S.A. - spadek o

Octava FIZAN złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia spółek należących do BPH TFI

Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem dwóch przedsiębiorców zależnych - Octa K1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Octa K3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wszystkich udziałów i akcji (oraz wynikających z nich praw i obowiązków wspólników), a w związku z tym zamiar

Giełdowi oszuści łatwo mogą zrobić z prężnej firmy wydmuszkę. Tak ogołocili spółkę z pieniędzy, nieruchomości i kontraktów

Giełdowi oszuści łatwo mogą zrobić z prężnej firmy wydmuszkę. Tak ogołocili spółkę z pieniędzy, nieruchomości i kontraktów

. z o.o., Grupa Producencka "Carrot" sp. z o.o., Mrówka Warszawa sp. z o.o. Drobni inwestorzy giełdowi powinni z historii spółek Minox i Presto wyciągnąć pewne wnioski. Zgoda organów kontrolnych na obrót akcji na giełdzie, szczególnie na parkiecie New Connect, gdzie notowane są małe spółki o

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 20 III o emisji akcji serii K

skierowanej do nie więcej niż 149 wybranych inwestorów. Oferty objęcia akcji serii K zostaną skierowane do CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach lub CCC.eu sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach lub CCC Shoes & Bags sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach" - wskazano także. Cena emisyjna

Porty Lotnicze ogłosiły wezwanie na 100% akcji PHZ Baltona

pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego. Akcje nabywane będą po 6,95 zł za akcję, za wyjątkiem akcji sprzedawanych przez Kempley sp. z o.o. po 2,29 zł za akcję. "Wezwanie zostaje ogłoszone na wszystkie akcje spółki, tj. na 11 256 577 akcji wyemitowanych

Fabryka cukierków, zakład budowlany, stado ogierów. PiS-owska racja stanu mówi, że państwo ma rządzić takimi firmami

Fabryka cukierków, zakład budowlany, stado ogierów. PiS-owska racja stanu mówi, że państwo ma rządzić takimi firmami

Aktywów Państwowych. W wielu spółkach SP ma 100 proc. akcji lub udziałów. Na przykład w Zakładzie Budowlano-Drogowym w Ustrzykach Dolnych, w spółce z o.o Stado Ogierów w Łącku, w kilku innych stadninach koni, w ośrodkach hodowli i nasiennictwa, w Przedsiębiorstwie Rolnym Długie, w Polskim Holdingu

Bądźmy #RazemwKryzysie i pomagajmy gorzowskim firmom

Bądźmy #RazemwKryzysie i pomagajmy gorzowskim firmom

, Pizzeria Europejska, KSK Pretor, Restauracja JAWA Sp. z o.o., Tania Księgarnia, City Invest Agnieszka Rackiewicz, sklep myśliwski DarzBor.com.pl, restauracja Dobre Koryto, Studio Kulinarne Let’s cook Monika Reinhardt Cukiernia Marina, PerMamnia, Con-Tra Sp. z o.o. Akcja #RazemwKryzysie ruszyła

EuroRating utrzymał rating CC Idea Banku z perspektywą negatywną

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - EuroRating utrzymał rating kredytowy Idea Banku na poziomie CC z perspektywą negatywną, podał bank. "Agencja ratingowa EuroRating Sp. z o.o. utrzymała rating kredytowy nadany emitentowi na niezmienionym poziomie

Inwestorzy.TV mają umowę przejęcia 97,75% akcji spółki Inwestycje.pl

łącznie 105 440 000 akcji (stanowiących 97,75% kapitału zakładowego i 97,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu), prezesem spółki Przemysławem Spyrą oraz Prometeia Capital Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu a spółką Inwestorzy.TV S.A. z siedzibą w Łodzi dotyczące sprzedaży przez akcjonariuszy

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali m.in. o emisji akcji serii K

do aktualnej wartości rynkowej akcji spółki i umożliwi spółce restrukturyzację jej zadłużenia w drodze emisji nowych akcji w zamian za wkład pieniężny w postaci potrącenia części wierzytelności CCC S.A. lub CCC.eu sp. z o.o. lub CCC SHOES & BAGS sp. z o.o. wobec spółki lub wpłaty gotówkowej"

GPW zawiesiła obrót akcjami Krezusa 

wskazała, że 4 sierpnia 2018 r. Krezus opublikował dwa raporty, w których poinformował o transakcjach sprzedaży w okresie od 24 kwietnia do 13 czerwca br. znacznego pakietu akcji spółki przez Taleja Sp. z o.o. Komisja ustaliła także, że poza Taleja Sp. z o.o. jeszcze inni inwestorzy (osoba pełniąca

EPP złożyło do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie 4 spółek holdingowych

, sprawa jest w toku. "Zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia przez Echo Polska Properties N.V. (EPP) wyłącznej kontroli nad spółkami Grijs sp. z o.o., Goud sp. z o.o., Paars sp. z o.o. oraz Groen sp. z o.o. (spółki przejmowane) poprzez nabycie wszystkich udziałów w ich

TIM zakończył przegląd opcji strategicznych dla podmiotów zależnych

: ? 29 czerwca 2018 roku zwyczajne zgromadzenie wspólników Sun Electro Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki Sun Electro Sp. z o.o. po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Aktualnie trwa procedura likwidacji Sun Electro Sp. z o.o. w likwidacji. ?W dniach 18-26

PPL złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia Baltony

% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje nabywane będą po 6,95 zł za akcję, za wyjątkiem akcji sprzedawanych przez Kempley sp. z o.o. po 2,29 zł za akcję. 8 października 2019 r. PPL, Kempley sp. z o.o. (sprzedający), Flemingo International Limited BVI oraz PHZ

MAP obejmie nadzór właścicielski nad 210 spółkami z udziałem Skarbu Państwa

wykonywać prawa z akcji lub udziałów w większości spółek Skarbu Państwa. Obecnie minister aktywów państwowych, na mocy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra aktywów państwowych (Dz. U. poz. 2256), kieruje działami administracji

Grupa Cyfrowy Polsat ma wyłączność negocjacyjną dot. zakupu Grupy Interia

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (GIKO). Nabycie tych spółek będzie skutkowało nabyciem wyłącznej kontroli nad spółkami z Grupy Interia, tj. GIGO, GIKO, Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Mobiem Polska sp. z o.o. oraz Mobiem

Play wypłaci dywidendę okresową brutto wys. 1,65 zł na akcję

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Play Communications zdecydował o wypłacie okresowej dywidendy brutto w wysokości 1,65 zł na akcję, podała spółka. "Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Dyrektorów z dnia 14 kwietnia 2020, spółka wypłaci swoim

Telewizja Polsat złożyła ofertę nabycia spółek należących do Grupy Interia

spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (GIKO). Nabycie tych spółek będzie skutkowało nabyciem wyłącznej kontroli nad spółkami z Grupy Interia, tj. GIGO, GIKO, Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Mobiem Polska sp. z o.o. oraz Mobiem Polska spółka z ograniczoną

Wezwanie Marinera Invest na akcje Komputronika nie doszło do skutku

Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach w dniu 13 kwietnia 2017 roku wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji emitenta nie doszło do skutku w związku z brakiem ziszczenia się warunku zawieszającego" - czytamy w komunikacie. Wzywający, działający w porozumieniu ze

Akcjonariusze MedApp zdecydują o emisji akcji 8 czerwca

, podpisując umowę z kancelarią prawną Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. (SSW). Kancelaria będzie odpowiadać za przygotowanie prospektu emisyjnego oraz obsługę prawną całego procesu. Jak wówczas informowano, termin planowanej zmiany notowań, połączonej z emisją akcji, to IV kwartał 2020 r

KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Krezusa

, podała Komisja. KNF wskazała, że 4 sierpnia 2018 r. Krezus opublikował dwa raporty, w których poinformował o transakcjach sprzedaży w okresie od 24 kwietnia do 13 czerwca br. znacznego pakietu akcji spółki przez Taleja Sp. z o.o. "W ramach

Rawlplug zmienił rekomendację na niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

spółki z Koelner Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach oraz połączenia spółki z Koelner - Inwestycje Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w wysokości 3 111 486,22 zł, - zwiększenie kapitału zapasowego spółki w kwocie 21 290 456,72 zł" - czytamy w komunikacie

Zapisy w wezwaniu Marinera na akcje Komputronika przesunięte na 8 VI 7 VII

Warszawa, 08.05.2017 (ISBnews) - Zapisy w wezwaniu Marinera Invest na 46,03% akcji Komputronika zostały przesunięte na 8 czerwca - 7 lipca br., podała spółka. Planowana data realizacji transakcji na GPW to 12 lipca br., a data rozliczenia - 14 lipca

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny 1,35 mln akcji serii E Komputronika

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Komputronika sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW 1 355 600 akcji serii E spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda

Komputronik: Cena w wezwaniu Marinera odpowiada wartości godziwej

(...), zarząd stwierdza, że w jego ocenie cena nabycia, za którą wzywający zobowiązuje się nabyć akcje w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki" - czytamy w komunikacie. Marinera Invest w połowie kwietnia ogłosiło wezwanie do sprzedaży do 4 507 987 akcji Komputronika

PZU Zdrowie złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad spółką Tomma

. "Zgłaszany zamiar koncentracji polega na nabyciu przez PZU Zdrowie S.A. z siedzibą w Warszawie 100% akcji w spółce pod firmą Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. oraz pośrednio 100% udziałów w spółkach Bonus-Diagnosta sp. z o.o. i Asklepios Diagnostyka sp. z o.o., tj. na dokonaniu koncentracji w formie

Gino Rossi: OTCF odstąpił od negocjacji ws. zakupu Simple Creative Products

spółki OTCF Sp. z o.o. od negocjacji transakcji zakupu 100% akcji Simple Creative Products SA" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie zarząd informuje, że kontynuowane są negocjacje z Monnari Trade, które złożyło ofertę wiążącą wraz z projektem umowy zobowiązującej do

Odpis PGG obniży skons. wynik Enei za 2019 o ok. 53 mln zł, bez wpływu na EBITDA

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Enea dostrzega prawdopodobną konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w związku z dokonaniem przez PGG odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych, podała spółka. Szacowany

MedApp rozpoczął prace związane z przejściem na GPW z NC, planowanym na IV kw.

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - MedApp rozpoczął prace związane z przeniesieniem notowań na rynek główny GPW, podpisując umowę z kancelarią prawną Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. (SSW). Kancelaria będzie odpowiadać za przygotowanie prospektu emisyjnego oraz obsługę

W wezwaniu na Impexmetal zawarto transakcje na 46,78 mln akcji

czerwca 2019 roku (rozliczenie transakcji jest planowane do dnia 21 czerwca 2019 roku)" - czytamy w komunikacie. Po nabyciu akcji, Boryszew S.A. będzie posiadała łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki Impexmetal i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 172 156 642 akcje

MCI Management podniosło cenę w wezwaniu na MCI Capital do 10,2 zł za szt.

połowie czerwca MCI Management Sp. z o.o. ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż ok. 19 mln akcji spółki MCI Capital (ok. 35,93% kapitału) w związku z planowanym osiągnięciem przez podmiot dominujący wobec wzywającego, tj. Tomasza Czechowicza oraz wzywającego 100% ogólnej liczby głosów na walnym

W wezwaniu na Alchemię złożono zapisy na 23,44 mln akcji

. (działającą jako nabywający) zostanie zawarta w dniu 7 marca 2019 roku (rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 12 marca 2019 roku). Po nabyciu akcji, Impexmetal S.A. będzie posiadała łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę Eastside-Bis Sp. z o.o. 98 881 074 akcje Alchemia S.A., co stanowi 49,44

Inwestor finansowy obejmie 500 tys. akcji Arts Alliance

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Arts Alliance podpisał umowę inwestycyjną z inwestorem finansowym, działającym również w branży gier internetowych, określającą warunki udzielenia spółce finansowania w drodze objęcia 500 000 akcji serii D, podała spółka

Reprograf i Grafikus-Systemy Graficzne złożyły wniosek do UOKiK ws. połączenia

Warszawie na spółkę (przejmującą) Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie za nowe akcje spółki Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie, które spółka przejmująca wyda dotychczasowym wspólnikom spółki Grafikus-Systemy Graficzne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ? Jackowi Kuśmierczykowi Markowi Garbolińskiemu

Fedha, Polska Nutit i Trade Bridge Czechy wezwą do sprzedaży akcji Vantage

wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji po 11,5 zł za sztukę, podało Vantage Development. "Akcjonariusze emitenta, tj. Fedha sp. z o.o., Polska Nutit A.S. oraz Trade Bridge Czechy A.S., posiadający łącznie 100% akcji w kapitale zakładowym emitenta zawarli z TAG

Everest Investments nabyło 100% Fabryki Zysków

Warszawa, 14.09.2015 (ISBnews) - Everest Investments nabyło 100% akcji spółki Fabryka Zysków Sp. z o.o. SKA oraz 100% udziałów jej komplementariusza - Fabryki Zysków Sp. z o.o., podał Everest. Podmioty będą działać pod nazwą Everest Dom Inwestycyjny

Członkowie zarządu Klabatera zawarli umowy lock-up na akcjach spółki

zbywać posiadanych przez nich akcji emitenta objętych umowami lock-up. Zawarcie umów lock-up potwierdza intencję zaangażowania kapitałowego w spółkę przez członków zarządu spółki, podano także. Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka jest

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o wypłacie 0,53 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 304,62 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,53 zł na akcję (z wyłączeniem akcji własnych), podała spółka. Liczba akcji objętych dywidendą: 574 758 596

Większościowi akcjonariusze Komputronika chcą wycofać spółkę z obrotu na GPW

. "Realizacja przedmiotowego procesu miała nastąpić w wyniku przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji emitenta przez spółkę Marinera Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach (wzywający) na podstawie pisemnego porozumienia [?], które miało zostać zawarte przez wzywającego

MCI Management nabył w wezwaniu 4,033 mln akcji MCI Capital

Management Sp. z o.o. ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż ok. 19 mln akcji spółki MCI Capital (ok. 35,93% kapitału) w związku z planowanym osiągnięciem przez podmiot dominujący wobec wzywającego, tj. Tomasza Czechowicza oraz wzywającego 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki

Premium Funds pod logo Mousetrap Games prowadzi pierwszy giełdowy crowdfunding

kolejnych emisji akcji w ramach kampanii crowdfundingowych, poinformował ISBtech prezes Premium Fund, CEO Mousetrap Games Sp. z o.o. Edward Mężyk. "Przejęcie Mousetrap Games Sp. z o.o. jest już sfinalizowane, jeśli chodzi o istniejące udziały w Premium Fund SA. Pozostaje

Marinera podniosła cenę w wezwaniu na akcje Komputronika do 7,18 zł z 6,5 zł

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Marinera Invest podjęła decyzję o podwyższeniu ceny, po której będzie nabywała akcje Komputronika objęte wezwaniem, ogłoszonym 13 kwietnia br., do 7,18 zł za walor z 6,5 zł, podał Komputronik w komunikacie. Kilka dni

MCI Management ogłosiło wezwanie na ok. 19 mln akcji MCI Capital po 9,8 zł/szt.

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - MCI Management Sp. z o.o. ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż ok. 19 mln akcji spółki MCI Capital (ok. 35,93% kapitału) w związku z planowanym osiągnięciem przez podmiot dominujący wobec wzywającego, tj. Tomasza Czechowicza oraz

Zmarł Łukasz Blichewicz, prezes grupy Assay. Należące do niej spółki były pod lupą prokuratury

ostatnich miesiącach informowaliśmy, że prokuratura wszczęła śledztwo ws. doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilkuset osób w łącznej kwocie co najmniej 144 mln zł. Chodzi o działalność spółek Assay Management sp. z o.o. i  Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A

KNF: Obrót akcjami Krezusa zostanie wznowiony w poniedziałek

obrotem akcjami spółki Krezus SA, Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2018 r. wydała postanowienia o wszczęciu postępowań administracyjnych w przedmiocie: 1) nałożenia na Taleja Sp. z o.o. kary pieniężnej na podstawie art. 97 ust. 1a albo 1b ustawy o ofercie publicznej

4fun Media nabyła w ramach skupu 17 165 akcji własnych, czyli 0,4% kapitału

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - 4fun Media nabyła na podstawie upoważnienia do nabywania akcji własnych 1 529 sztuk akcji spółki po średniej cenie nabycia 11,62 zł, co nastąpiło na sesjach giełdowych w dniach 11,12,13,14 i 15 lutego 2019 r., podała spółka. Łącznie w ramach

Merlin Group kupi spółkę handlującą książkami i zabawkami za 17,4 mln zł

Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - Merlin Group podpisał z Marcinem Chudy oraz ze spółką Profit M sp. z o.o. umowę przedwstępną nabycia 100% udziałów spółki powstałej po przekształceniu Profit M sp. z o.o. sp.j. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, poinformowała spółka

Skyline Insolvency Solutions nie kupi akcji Simple CP od Gino Rossi

. "Zarząd Gino Rossi informuje o otrzymaniu oświadczenia spółki Skyline Insolvency Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o odstąpieniu od transakcji sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Simple Creative Products z siedzibą w Warszawie z powodu niezwolnienia przez bank Powszechna

MZN Property: Cena w wezwaniu Ringier Axel Springer Media jest godziwa

dotyczące nabycia przez wzywającego znacznego pakietu akcji w spółce oraz planowanej integracji działalności grupy spółki i działalności spółki Gratka sp. z o.o., w której 100% udziałów zostało nabytych przez wzywającego" - czytamy także. Zarząd zwrócił uwagę, że ogłoszenie

Arena.pl ma zgodę akcjonariuszy na ew. zmianę rynku notowań

. Platforma Arena.pl to rozbudowany serwis sprzedażowy, którego głównymi udziałowcami są trzy rodzime fundusze inwestycyjne. Dominującym akcjonariuszem jest LMB Fundusz Zamknięty Aktywów Niepublicznych, ponad 14% udziałów w spółce należy do E-commerce Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w akcje

W wezwaniu D. Kulczyk i Mansa na Polenergię zawarto transakcje na 655 286 akcji

. "Spółka Mansa Investments sp. z o.o. jako podmiot nabywający nabędzie w dniu rozliczenia transakcji, tj. 25 października 2018 r., prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie" - czytamy w komunikacie. 17 października Polenergia

FKD sprzedała 100% udziałów w spółce zależnej Dąbrówka za 2,8 mln zł

, poinformowała FKD. "Udziały te stanowią 100% w kapitale zakładowym Dąbrówka Sp. z o.o. Cena sprzedaży płatna jest w dwóch równych ratach w wysokości 1 400 000 zł każda. Płatność ceny zabezpieczona jest cesją z kontraktów realizowanych przez Dąbrówka Sp. z o.o" - czytamy w

Prezes Komputronika: Chcemy wycofać się z GPW m.in. przez trend boczny notowań

Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) - Większościowi akcjonariusze Komputronika zdecydowali się ogłosić wezwanie do sprzedaży pozostałych akcji spółki i wycofać ją z obrotu na GPW m.in. ze względu na to, że notowania jej akcji od lat znajdują się w trendzie bocznym, poinformował

4fun Media rozpoczął skup akcji własnych, nabył 573 walorów

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - 4fun Media przystąpił do skupu akcji własnych i nabył już 573 walorów, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego, podała firma. "W związku z powyższym, zarząd spółki informuje o nabyciu łącznie 573 sztuk akcji

Akcjonariusze Komputronika zdecydowali o 0,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Komputronika zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 4,79 mln zł z zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2015 roku na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka

Impexmetal: W II terminie wezwania złożono zapisy na 7,14 mln akcji

następującymi podmiotami: spółką Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółką SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wezwania na sprzedaż akcji spółki Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie w II terminie złożone zostały zapisy na łączną liczbę 7 142 741 akcji po 4,25 złote za 1 akcję"

Creston złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia SMT Software Services oraz Nilaya

pośrednictwem kontroli nad jej spółkami zależnymi: (i) SMT Software GmbH z siedzibą we Fryburgu Bryzgowskijskim, Niemcy; (ii) SMT Software Ltd z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, a także kontroli nad Nilaya sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez nabycie wszystkich akcji SMT Software Services S.A. oraz

Akcjonariusz Pagedu rozważa wezwanie na wszystkie akcje i wycofanie spółki z GPW

Investments Sp. z o.o. Delta S.K.A. oraz Polski Instytut Inwestycyjny Sp. z o.o. została zawiązana Mespila BIS, która objęła 6 573 334 akcje Pagedu, stanowiące 42,41% w ogólnej liczbie głosów i akcji. Paged poinformował ponadto, że 6 lipca otrzymał od akcjonariusza większościowego

Nauczyciele ze Szczecina wspomogli gastronomię. Uzbierali ponad pięć tys. zł

wybrany lokal będzie otwarty miesiąc dłużej, a może wytrzyma do zniesienia obostrzeń i uda nam się go uratować – mówiła Joanna Połeć-Trusiuk, dyrektorka SP 63 w Szczecinie, a także jedna z inicjatorek akcji. – Chcemy pokazać ludziom, że warto wspierać lokalne biznesy, bo wszyscy jesteśmy od

Ursus zawarł umowę objęcia akcji zwykłych serii S z czterema podmiotami

zgromadzenia opisanych na wstępie raportu Pol-Mot Auto S.A. zwiększy posiadany pakiet akcji emitenta o 1 520 000 akcji oraz będzie miał o 1 520 000 więcej głosów na walnym zgromadzeniu emitenta" - czytamy dalej. "Przed opisanym wyżej objęciem Invest-Mot sp. z o.o. posiadał

OTCF złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia Simple Creative Products

. "OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce planuje przejąć kontrolę nad Simple Creative Products S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z jej spółkami zależnymi - Simple Creative Products sp. z o.o. oraz Simple Creative Products sp. z o.o. sp.k. Przejmowane spółki należą do grupy kapitałowej, na czele której stoi

Skarbiec Holding chce być dominujacym akcjonariuszem Trigon TFI

nabyciu od akcjonariusza spółki, tj. Murapol jego pakietu akcji spółki, uprawniających do wykonywania 32,99% głosów na walnym zgromadzeniu przez spółkę Aoram Sp. z o.o. oraz o tym, że udziałowcami spółki Aoram jest grupa inwestorów, którzy są jednocześnie akcjonariuszami w ramach grupy Trigon"

Premium Fund pod logo Mousetrap Games prowadzi pierwszy giełdowy crowdfunding

crowdfundingowej emisji akcji na produkcję gier mobilnych. Ponadto nie wyklucza w przyszłości kolejnych emisji akcji w ramach kampanii crowdfundingowych, poinformował ISBtech prezes Premium Fund, CEO Mousetrap Games Sp. z o.o. Edward Mężyk. "Przejęcie Mousetrap Games Sp. z o.o. jest

Enea: Jednorazowe operacje zwiększą skons. wynik netto za 2019 o 43,7 mln zł

toku prac zidentyfikowano konieczność ujęcia odpisu aktualizującego wartość udziałów w Enea Ciepło sp. z o.o. w kwocie 28,8 mln zł. [...] W dniu 31 marca 2020 r. podjęta została decyzja o konieczności ujęcia w księgach emitenta odpisu wartości akcji Polskiej Grupy Górniczej

Przegląd informacji ze spółek

duże zainteresowanie inwestorów, notowania akcji są równoważone, podała spółka. Aktualnie TKO (Teoretyczny Kurs Otwarcia) wynosi 7,7 zł za akcję, co oznaczałoby wzrost kursu o ponad 300% względem kursu odniesienia. W związku z zawieszeniem obrotu na głównym rynku GPW akcjami

Sebastian Barandziak zrezygnował z funkcji członka zarządu Dekpolu

zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa spółki, obejmującą działalność deweloperską, na rzecz Dekpol Deweloper Sp. z o.o., w której to spółce Barandziak pełni funkcję członka zarządu. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa

DM WDM: Zrealizowano transakcję odwrotnego przejęcia spółki WDM Capital

. "W dniu 12 stycznia 2015 r. spółka zależna emitenta WDM Inwestycje Sp. z o.o. zawarła ze spółką zależną od pana Piotra Sieradzana ? SIG Limited z siedzibą w Sliema, Malta (spółka prawa maltańskiego) umowę sprzedaży 1.100.000 akcji serii A i B o wartości nominalnej 1,00 zł każda spółki Arkadia S.A

Akcjonariusze Coliana ogłosili wezwanie na 41,86 mln akcji po 3,76 zł/szt.

zapisywania się na sprzedaż łącznie 41 858 454 akcji Coliana po cenie 3,76 zł za sztukę. "W wyniku wezwania, podmioty nabywające akcje [Colian Holding S.A., AllumaInvest Sp. z o.o., Colian Sp. z o.o.] zamierzają łącznie nabyć 41 858 454 akcji, co stanowi 21,71% wszystkich akcji

4fun Media prognozuje min. 15 mln zł przychodów z e-commerce w 2019 r.

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Mustache Sp. z o.o., spółka zależna 4fun Media, nabyła aktywa przedsiębiorstwa Mustache Warsaw za ok. 0,49 mln zł, podała spółka. Jednocześnie poinformowała, że dzięki poczynionym inwestycjom kapitałowym, jak i rozwojowi marek produktowych

Odpisy zw. m.in. z PGG obniżą wynik netto Grupy Energa za 2019 r. o 451 mln zł

wartości udziałów w Enerdze Kogeneracja, podała Energa. Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy. Pogorszą one wynik operacyjny Grupy Energa i Energa S.A. bez wpływu na wynik EBITDA. "Zarząd Energa SA [...] powziął informację od spółki zależnej Energa Kogeneracja Sp. z

Spółka zależna 4fun Media ma term sheet ws. inwestycji w mustache.pl

naEKRANIE.pl sp. z o.o. Strategia emitenta przyjęta na lata 2018-2019 zakłada realizację inwestycji kapitałowych w sektorach w e-commerce i digital w drodze obejmowania udziałów lub akcji tj. share deal lub poprzez nabywanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. tzw. asset deal" - wyjaśniono także

Work Service sprzedał 100% udziałów w niemieckiej spółce Exact Systems GmbH

jest częścią transakcji sprzedaży wszystkich akcji emitenta w Exact Systems na rzecz Remango Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki celowej, w której pan Paweł Gos, pan Lesław Walaszczyk oraz fundusz współzarządzany przez CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. posiadają udziały" - czytamy w

GetBack wygrał przetarg na zakup wierzytelności o wartości nom. ok. 0,5 mld zł

aktywów i nie odbiega od porównywalnych cen dla transakcji tego typu" - czytamy w komunikacie. W czerwcu 2016 r. 100% akcji GetBack zostało nabyte przez konsorcjum funduszy private equity z Abris Capital Partners na czele, który jest wiodącym akcjonariuszem DNLD Sp. z o.o

Getin Holding ma list intencyjny ws. sprzedaży Idea Banku we Lwowie i spółki NFS

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Getin Holding podpisał z funduszem typu private equity list intencyjny, w którym fundusz wyraził zamiar dokonania potencjalnego zakupu udziałów w spółkach zależnych - do 100% akcji Idea Banku z siedzibą we Lwowie oraz do 100% udziałów New

Redral nabył 1,048 mln akcji Redana w ramach wezwania

WBK. "Podmiot nabywający (Redral sp. z o.o. spółka komandytowa) nabył wszystkie akcje, które były przedmiotem zapisów na sprzedaż akcji, złożonych w ramach wezwania" ? czytamy w komunikacie. Na początku maja Radosław Wiśniewski, Piengjai

Impexmetal zamierza wykupić akcje Alchemii w drodze przymusowego wykupu

wszystkie akcje Alchemia, które nie znajdują się w posiadaniu stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie [...], tj. emitenta, Romana Krzysztofa Karkosika, Grażynę Wandę Karkosik, Boryszew S.A. oraz Eastside-Bis Sp. z o.o.; tj. łącznie 2 618 926 akcji Alchemia, stanowiących, po

Baltis złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Porta KMI Poland i Invest Komfort

nastąpić poprzez nabycie przez Baltis Investment sp. z o.o. udziałów w kapitale zakładowym Porta KMI Poland sp. z o.o. oraz akcji w kapitale zakładowym Invest Komfort S.A., co stanowi formę koncentracji określoną w art. 13 ust. 2 punkt 2 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Porozumienie Nova Group ogłosiło wezwanie na 4,4% akcji 4fun Media po 6 zł

Warszawa, 05.09.2017 (ISBnews) - Nova Group (Cyprus) Limited, Mayas Basic Concept Limited, Rafał Baran, Aneta Parafiniuk, Michał Parafiniuk, Dariusz Stokowski, działając w porozumieniu, wezwali do sprzedaży 182,9 tys. akcji 4fun Media, stanowiących 4,44% kapitału, po 6 zł

ZWZ 4fun Media zdecydowało o wypłacie 0,6 zł na akcję dywidendy i skupie akcji

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze 4fun Media zdecydowali o wypłacie kwoty 2,44 mln zł, czyli 0,6 zł na akcję, na dywidendę oraz skupie do 60 tys. akcji za kwotę do 1,38 mln zł, podała spółka w odrębnych komunikatach. "Zgodnie z

Zapisy w wezwaniu Marinera na sprzedaż 46,03% akcji Komputronika ruszają dziś

Komputronik S.A. ogłoszone zostało 13 kwietnia br. przez Marinera Invest sp. z o.o. Akcjonariusze większościowi zamierzają zwiększyć ilość posiadanych akcji do co najmniej 90% wszystkich akcji, które dają łącznie co najmniej 90% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. W przypadku osiągnięcia progu

PKO Parasolowy FIO obejmie do 4,37 mln akcji serii M Qumaka

podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w ramach transakcji opisanej w drugim liście intencyjnym w przedmiocie podjęcia działań zmierzających do objęcia większościowego pakietu akcji Qumak przez wspólników Euvic, w wyniku której spółka nabędzie 100% udziałów Euvic Sp. z o.o., natomiast wspólnicy Euvic obejmą

PS Holdco nabył 2,52 mln akcji Cognora w wezwaniu

w dniu 26 kwietnia 2016 r., informuje niniejszym, że PS Holdco Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju w ramach w/w wezwania nabyła 2 522 951 akcji spółki Cognor Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju" - czytamy w komunikacie. PS Holdco Sp. z o.o. ogłosił w kwietniu br. wezwanie

Spółka zależna Marvipolu objęła pakiet 33% akcji Soho Development

., zarząd Soho Development S.A. informuje że spółka KH 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która prowadzi negocjacje z Aulos 1 sp. z o.o. i innymi akcjonariuszami emitenta w sprawie nabycia do 33% akcji emitenta, w dniu 8 marca 2017 r. stała się spółką zależną giełdowego dewelopera spółki Marvipol S.A"

KNF nałożyła karę w wys. 400 tys. na J. Ptaszka w zw. z obrotem akcjami Krezusa

emitenta za I kw. 2018 r., 2. transakcji kupna 136 800 akcji emitenta o łącznej wartości 479 786,92 zł zawartej 26 marca 2018 r. na rachunek spółki Karo-Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o., w czasie trwania okresu zamkniętego w związku z publikacją skonsolidowanego raportu

Ringier Axel Springer Media ogłosi wezwanie na akcje MZN Property po 1,97 zł/szt

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - MZN Property, w wyniku prowadzonych przez strony negocjacji, zawarł umowę inwestycyjną z Ringier Axel Springer Media (RASM), podała spółka. Na podstawie umowy RASM zobowiązał się do ogłoszenia wezwania do nabycia 100% akcji MZN Property po cenie

Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali o wycofaniu spółki z GPW

[...] postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkie akcje spółki, to jest 48 561 706 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,62 zł każda [...] w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy w

ZA Puławy mają umowę na dostawy mocznika za ok. 300 mln zł netto

spółkami Kronospan Mielec Sp. z o.o., Kronospan KO Sp. z o.o., Diakol Strazske S.R.O. z siedzibą na Słowacji oraz Dukol Ostrava S.R.O. z siedzibą w Czechach umowę sprzedaży Pulrea mocznika z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2023 r." - czytamy w komunikacie

PKO BP Finat złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia KBC TFI

Bank Polski podał, że podpisał umowę nabycia od KBC Asset Management 100% akcji w KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych poprzez spółkę zależną PKO BP - PKO BP Finat Sp. z o. o. Jak wówczas informowano, umowa ma charakter warunkowy i jej finalizacja po uzyskaniu odpowiednich zgód od regulatorów

Komputronik rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję za r. fin. 2014/2015

Warszawa, 25.06.2015 (ISBnews) - Komputronik rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 4,79 mln zł z zysku za rok obrotowy 2014/2015 (zakończony 31 marca 2015 r.), wynoszącego 13,36 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. "

Dekpol ma list intencyjny ze spółką Karuzela Kołobrzeg ws. budowy centrum handl.

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Dekpol podpisał list intencyjny z Karuzela Kołobrzeg Sp. z o.o w związku z wyborem spółki na generalnego wykonawcę inwestycji obejmującej budowę centrum handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kołobrzegu, podała spółka

Aeref zawarł przedwstępną umowę kupna 98,04% akcji Murapolu

spółki posiadającym poprzez spółki zależne, tj. Murapol Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej oraz Petrofox sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku, Białej - 90% ogólnej liczby akcji i głosów w kapitale zakładowym spółki, podano także. Murapol jest ogólnopolskim deweloperem

Komputronik zawarł umowę ugody z Clean & Carbon Energy i innymi podmiotami

prawnych, podała spółka. Ugoda została zawarta pomiędzy następującymi podmiotami: Activa S.A. z siedzibą w Poznaniu, Contanisimo Ltd z siedzibą w Nikozji, Komputronik Signum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu (KT), zwanych łącznie ?grupa

NWZ Vantage upoważniło zarząd do nabycia do 3,75 mln akcji po 4,8 zł/szt.

zgromadzenie spółki, upoważnia zarząd spółki do nabycia od jednego z akcjonariuszy, Fedha sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, do 3 749 000 akcji celem ich umorzenia po cenie 4,8 zł za jedną akcje, tj. za łączną cenę 17 995 200,00 zł na pozostałych warunkach określonych przez zarząd spółki. Według uznania

Komputronik może wypłacić znacząco wyższą dywidendę za 2014 r.

; - powiedział dyrektor finansowy Komputronik Krzysztof Nowak na konferencji prasowej. "Myślimy o tym, jeżeli ostatni kwartał obrotowy pójdzie zgodnie z planem, to zarząd będzie skłaniał się do rekomendowania dywidendy w wysokości 50 gr na akcję" - powiedział prezes Wojciech

Klabater zadebiutuje na NewConnect 15 października

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji spółki Klabater na NewConnect na 15 października, podała spółka. Do obrotu ma trafić 1 000 0000 akcji serii A, 4 620 000 akcji serii B oraz 1 250 000 akcji serii C

Akcjonariusze Komputronika zdecydują 30 IX o wypłacie 0,5 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 02.09.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Komputronika zdecydują o przeznaczeniu kwoty 4,78 mln zł, czyli 0,5 zł na akcję, na dywidendę za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2015 roku, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 30 września

Tele-Polska Holding nabył pośrednio 14,37% akcji Hawe

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Tele-Polska Holding nabył od Presto 100% udziałów w cypryjskiej spółce Trinitybay Investments Limited (TB), co oznacza pośrednie nabycie 14,37% akcji Hawe, podała spółka. "Przedmiotem podpisanej umowy jest zakup