akcje sfinksa

Sfinks Polska podjął uchwałę o emisji do 6 mln akcji serii P bez prawa poboru

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka. "Podstawowe informacje o emisji: 1

Sfinks Polska przedstawi nową strategię w I kw., przeprowadzi emisję akcji

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska zakończył przegląd opcji strategicznych i przygotuje strategię, którą przedstawi w I kw. br., podała spółka. Zarząd zdecydował też o przeprowadzeniu emisji do 6 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych

Sfinks Polska wydłużył termin subskrypcji akcji serii P do 15 października

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę, na mocy której dokonano wydłużenia terminów na zawarcie umów objęcia akcji serii P oraz na dokonywanie wpłat na pokrycie akcji serii P do 15 października 2019 r., przy czym za datę wpłaty uważa się dzień

Sfinks Polska podpisał z prezesem Cackiem umowę na objęcie akcji spółki

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska ma umowę z prezesem Sylwestrem Cackiem dotyczącą nabycia przez prezesa 2,5 mln sztuk akcji serii P na kwotę 2,5 mln zł, a Cacek - główny akcjonariusz - przyjął ofertę spółki na objęcie kolejnych 3 mln sztuk akcji, podała spółka. Do

Sfinks Polska ma umowę z S. Cackiem ws. objęcia 6 mln sztuk akcji serii P

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska zawarł z Sylwestrem Cackiem - akcjonariuszem i prezesem Sfinksa - umowę objęcia 6 000 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, podała spółka. Łączna cena emisyjna za akcje wynosi 6 mln

Sfinks Polska ponownie ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P emitowanych w ramach kapitału docelowego, podała spółka. Cena emisyjna została ustalona na kwotę 1 zł za jedną akcję serii P

Sfinks Polska wydłużył termin na zawarcie umów o objęciu akcji serii P do 25 II

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę, na mocy której wydłużeniu uległy termin na zawarcie umów o objęciu akcji serii P do 25 lutego 2019 r. oraz termin dokonywania wpłat na pokrycie akcji serii P do 28 marca 2019 r., podała spółka

Sfinks: Podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii P nie doszło do skutku

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska nie zawarł umów o objęcie akcji serii P, wobec czego emisja nie doszła do skutku, podała spółka. Spółka 10 października 2018 r. informowała, że zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału

Sfinks nie obejmie pakietu 40% akcji w Dominium

Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Sfinks Polska nie wyraziła zgody na zakup przez Sfinksa mniejszościowego pakietu akcji w Dominium. Przyczyną był brak przeniesienia na Sfinks prawa do sprawowania kontroli nad Dominium i przez to ograniczony wpływ na obszary

Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł

Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska określi cenę emisyjną akcji serii P w ramach oferty bez prawa poboru na 1 zł za sztukę, podała spółka. "Ustala się cenę emisyjną akcji serii P emitowanych na podstawie ww. uchwały zarządu

Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł za akcję, podała spółka. "Zarząd spółki działając na podstawie uchwały numer 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 30.06.2017 r

Sfinks ponowi subskrypcję akcji serii P, prezes deklaruje objęcie nawet całości

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - W związku z niedojściem do skutku emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Sfinks Polska, spółka rozpoczyna nową subskrypcję akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w celu realizacji zobowiązań wobec kredytodawcy oraz

Sfinks Polska wyemituje 2-6 mln akcje serii P bez prawa poboru

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 2-6 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, podała spółka. "Podwyższa się

Sfinks ma umowę kupna 40% akcji Dominium za 20 mln zł

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska zakończył negocjacje dotyczące nabycia akcji Dominium, do której należy sieć ponad 70 restauracji kuchni włoskiej działających pod marką "Gusto Dominium", poinformowała spółka. Sfinks za łączną kwotę 20 mln zł kupi 3 103

DI Investors wyznaczył cenę docelową akcji Sfinksa na 5,3 zł

Warszawa, 25.05.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Inwestycyjnego Investors wyznaczyli 12-miesięczną cenę docelową akcji Sfinksa na 5,3 zł, wynika z raportu datowanego na 25 maja. Rekomendacja została wydana przy cenie na akcję wysokości 3,6 zł

Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii serii N na 3,7 zł

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii serii N na 3,7 zł za sztukę i określił listę podmiotów, którym będą ona zaoferowane, podała spółka. "Cena emisyjna akcji serii N została ustalona w wysokości 3,7 zł

Sfinks Polska: Book building na akcje serii N potrwa do 23 listopada

Warszawa, 19.11.2015 (ISBnews) ? Budowa księgi popytu w ofercie do 3,5 mln akcji serii N spółki Sfinks Polska rozpocznie się dziś i potrwa do 23 listopada, podała spółka "Oferta do 3 500 000 akcji serii N zostanie skierowana do nie więcej niż 149

Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydowali o emisji do 3,5 mln akcji bez pp

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) ? Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydowali o emisji do 3,5 mln akcji serii N oferowanych w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał walnego. "Nadzwyczajne

Sfinks Polska pozyskał 12,95 mln zł z emisji akcji serii N

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Sfinks Polska wyemitował 3,5 mln akcji serii N po 3,7 zł w ramach emisji prywatnej i pozyskał 12,95 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój. Dodatkowo dzięki dokapitalizowaniu spółka zyska dodatnie kapitały własne i będzie mogła

DM Vestor podtrzymał wycenę dla Sfinksa na poziomie 5,3 zł za akcję

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor podtrzymali 12-miesięczną cenę docelową dla akcji Sfinksa na poziomie 5,3 zł, wynika z dzisiejszego raportu. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji spółki wynosił na otwarciu notowań

Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydują 18 XI o emisji 2,65 mln akcji bez pp

Warszawa, 26.10.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 18 listopada o emisji 2,65 mln akcji serii N oferowanych w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka

Sfinks Polska nie zwiększył kapitału, czym naruszył warunek umowy kred. z BOŚ

Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska nie zrealizował zobowiązania wynikającego z aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) z 8 października 2018 r. dotyczącego podwyższenia kapitału własnego Sfinksa w drodze emisji akcji o kwotę nie niższą niż 5,5

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje z inwestorem dot. zaangażowania kapitałowego

subskrybowanych przez Sfinks akcji ii) oraz/lub nabywania akcji spółki znajdujących się już w obrocie giełdowym, podano. "Kluczowym parametrem granicznym potencjalnej inwestycji będzie ograniczenie w każdym jej momencie, udziału inwestora w kapitale zakładowym/ogólnej liczby głosów

BOŚ oczekuje do 30 czerwca zgody WZ Sfinksa na zmianę terminu wykupu obligacji

Warszawa, 31.12.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oczekuje do 30 czerwca 2019 zgody akcjonariuszy Sfinksa na zmianę terminu wykupu obligacji oraz podjęcia przez zarząd działań mających na celu zapewnienie możliwości emisji obligacji co najmniej do dnia ostatecznej

Sfinks odstapił od negocjacji ws. nabycia Premium Food Restaurants

Warszawa, 20.05.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Sfinks Polska nie zarekomendowała spółce nabycia większościowego pakietu akcji Premium Food Restaurants (PFR) - właściciela marki 77 sushi, w związku z czym Sfinks odstąpił od negocjacji, podała spółka

Sfinks ma zgodę BOŚ na wydłużenie spłaty kredytu do 2028r.,musi podnieść kapitał

drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru, ale z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa do objęcia nowych akcji dla akcjonariuszy, których udział w kapitale wynosi co najmniej 1%, podano także. Pod koniec września Sfinks Polska otrzymał pozytywną decyzję BOŚ w sprawie zmiany warunków

Sfinks porozumiał się z BOŚ Bankiem i wydłużył spłatę kredytu

, podano również. "Spółka ma możliwość zrealizowania tego warunku, ponieważ w 2017 r. walne Sfinksa wyraziło zgodę na przeprowadzenie emisji akcji. Udzielone w ten sposób dla zarządu upoważnienie dotyczyło emisji z wyłączeniem prawa poboru, ale z zastrzeżeniem prawa

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Sfinks Polska

Warszawa, 27.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Sfinks Polska w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3 500 000 akcji serii N, podała Komisja

Sfinks Polska przyjął aktualizację strategii na lata 2019-2022

posiadania przez Sfinks opcji odkupu wszystkich udziałów/akcji po ustalonym okresie i na z góry ustalonych zasadach; - oferowanie wsparcia restauratorom nieposiadającym jednorodnej sieci, ale mającym perspektywę wieloletniej współpracy ze Sfinks na zasadach afiliacji do wybranych

Sfinks rozpoczął negocjacje ws. przejęcia większkościowego pakietu PFR

Warszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - Sfinks Polska rozpoczął negocjacje w sprawie nabycia większościowego pakietu akcji (co najmniej ok. 89,36%) Premium Food Restaurants (PFR), właściciela marki 77 sushi, podała spółka. "Z uwagi na liczbę lokali

Sfink Polska podpisał umowę inwestycyjną ze spółkami Cafe Contact oraz Inwento

również rozpoznawalność marek, w ocenie zarządu spółki informacja o nabyciu ww. marek gastronomicznych może mieć wpływ na cenę akcji Sfinks i stanowić informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy o ofercie, podano także. W innym dzisiejszym raporcie Sfinks Polska poinformował

Sfinks oczekuje wyjaśnień od właścicielek Da Grasso

transakcji, sprzedaży 100% udziałów spółki przez obie właścicielki, akceptację UOKiK czy zgody korporacyjne. Strony zaakceptowały możliwość rozliczenia części ceny transakcji poprzez zamianę na akcje Sfinks Polska S.A. według odrębnie uzgodnionego parytetu. Właścicielki Da Grasso także zobowiązały się do

Sfinks Polska chce przejąć pizzerie Da Grasso za 55 mln zł

Sfinks Polska Sylwester Cacek cytowany w komunikacie spółki. Na informację pozytywnie zareagowali inwestorzy. Kurs akcji Sfinksa wzrósł od rozpoczęcia notowań o 5 proc. Cacek dodał, że nie wyklucza możliwości rozwijania tej sieci także na rynkach

Sfinks Polska chce otworzyć co najmniej 20 nowych restauracji w tym roku

pytanie czy obejmie emisję. W I połowie stycznia Sfinks Polska informował, że w związku z niedojściem do skutku emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Sfinks Polska spółka rozpocznie nową subskrypcję akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w celu

Sfinks Polska planuje przejąć Da Grasso za 55 mln zł do 31 marca 2016 r.

. Strony zaakceptowały możliwość rozliczenia części ceny transakcji poprzez zamianę na akcje Sfinks Polska S.A. według odrębnie uzgodnionego parytetu. Właściciele Da Grasso także zobowiązali się do nieprowadzenia rozmów w sprawie sprzedaży udziałów z innymi podmiotami do 31 marca 2016 r

Opolska firma gastro-kurierska uruchomiła emisję akcji. W trzy dni pozyskano ponad 300 tys. zł

gastronomicznego jak AmRest, Sfinks, North Fish czy Telepizza oraz setkami niezależnych restauracji oraz sklepów. Firma powstała w Opolu i tu ma swoją centralę. Jak informuje jej biuro prasowe, w 2019 roku przychód sieci (partnerów franczyzowych Stava oraz samej spółki) ze sprzedaży usług kurierskich wyniósł 8,8

Sfinks planuje program motywacyjny z ceną emisyjną 3,7 zł

Warszawa, 05.06.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska chce uruchomić program motywacyjny, w ramach którego przez 3,5 roku może zostać objętych w sumie blisko 1,12 mln akcji, czyli 1% ogólnej liczby akcji rocznie, podała spółka. Cenę emisyjną, po której osoby uprawnione obejmowałyby

Sfinks Polska otworzy 18 nowych restauracji w 2015 r. (aktualizacja)

W niektórych miejscach w dzisiejszej depeszy podaliśmy niewłaściwą nazwę sieci "Chłopskie Jadło". Za pomyłkę przepraszamy. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy Warszawa, 17.02.2014 (ISBnews) - Sfinks Polska

Cacek przekonany, że Sfinks Polska wykona prognozę 332 mln zł przychodów w 2020r

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - Założony w strategii Sfinks Polska wzrost przychodów do 332 mln zł w 2020 r., przy braku nieprzewidzianych wydarzeń w kraju, na pewno zostanie zrealizowany, poinformował prezes i największy udziałowiec spółki Sylwester Cacek. Do połowy

Sfinks przejmuje pizzerie Da Grasso

pizzerii i restauracji Da Grasso liczącą 180 lokali. Jeśli po zbadaniu jej kondycji (tzw. due diligence) zdecyduje się na transakcję, to podpisze umowę kupna 100 proc. akcji Da Grasso do 31 stycznia 2010 r. Na początek Sfinks zapłaci 20 mln zł, a kolejne do 20 mln zł w latach 2010-14, w zależności od

Sfinks chce mieć 200 restauracji do 2020 r., w tym roku otworzy łącznie ok. 16

Warszawa, 19,11,2015 (ISBnews) - Sfinks planuje wzrost liczby restauracji do 200 w 2020 roku wobec 115 obecnie i chce sfinansować ten rozwój ze środków własnych. Spółka ma także potencjał rzędu 190 mln zł, aby w okresie obowiązywania strategii dokonać większego przejęcia, które

Szef sieci Sphinx: Mamy za sobą przełomowy rok, powstaną nowe restauracje

ich 16 - mówi Cacek. W tym roku powstały już lokale w Gorzowie i Gnieźnie. W kolejce czekają Katowice, Sopot, Wrocław, Olsztyn i Poznań. Przez ostatnie 12 miesięcy akcje Sfinksa na warszawskiej giełdzie podrożały o 74 proc.

Sfinks Polska otworzy 18 nowych restauracji w 2015 r.

emisji akcji, ponieważ nie leży to w moim - głównego akcjonariusza - interesie. Nie mówię jednak zdecydowanie nie, ponieważ może tak się wydarzyć w przypadku atrakcyjnej okazji akwizycyjnej" - podsumował Cacek. Sfinks Polska zarządza 107 restauracjami na terenie Polski, w

Przegląd informacji ze spółek

GetBack przydzielił w ramach oferty publicznej łącznie 40 mln akcji oferowanych, w tym 20 mln akcji nowej emisji i 20 mln akcji sprzedawanych, podała spółka. Rada nadzorcza Próchnika, działając na wniosek prezesa zarządu, odwołała ze składu zarządu

Cacek wskrzesza Sphinksa: 34,6 mln zł zysku i 18 nowych restauracji

. - Szczególnie pozytywnie oceniamy wprowadzenie pięciu sezonowych wkładek z nowościami do menu sieci Sphinx, które generowały nawet do 10 proc. obrotu restauracji. Dodatkowo sprzedaż wspierały takie działania jak oferta śniadań, menu dziecięce i oferta dla studentów - mówi Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska

Pandemia i frytki. Koronawirus ostro zmniejszył apetyt na fast foody. Pierwsze sieci są w opałach

zakładowego”. Ze strony zarządu jest propozycja, aby spółka istniała dalej. Kurs akcji Sfinksa jednak zanurkował i spadał w środę ok. 10 proc. Rok temu jedna akcja spółki warta była 87 groszy. Teraz jest to 37 groszy. Dlaczego restauracje i bary mają kłopoty? Zaczęło się od zakazu handlu w niedziele

Przegląd informacji ze spółek

stycznia 2022 r., podała instytucja. W związku z niedojściem do skutku emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Sfinks Polska, spółka rozpoczyna nową subskrypcję akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w celu realizacji zobowiązań wobec kredytodawcy

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Sfinks Polska określi cenę emisyjną akcji serii P w ramach oferty bez prawa poboru na 1 zł za sztukę, podała spółka. Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie emisji do 250 000 5-letnich obligacji serii AG2 w trybie oferty publicznej po cenie

Przegląd informacji ze spółek

Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) z 8 października 2018 r. dotyczącego podwyższenia kapitału własnego Sfinksa w drodze emisji akcji o kwotę nie niższą niż 5,5 mln zł w ustalonym terminie tj. do 31.12.2018 r., podała spółka. Oferta Budimeksu o wartości 249 685 023 zł netto została

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Vivid Games zawarł umowę ramową z QubicGames w zakresie portingu i dystrybucji gier na platformie Nintendo Switch, podała spółka. Sfinks Polska ma umowę z prezesem Sylwestrem Cackiem dotyczącą nabycia przez prezesa 2,5 mln sztuk akcji

Przegląd prasy

--Zarząd OT Logistics z prezesem K. Hernikiem został powołany na nową kadencję --Indeks WIG20 spadł o 3,36% na zamknięciu w czwartek --KMW Investment nabył w wezwaniu 841 224 akcje Mostostalu Zabrze --J.W. Construction ma

Przegląd informacji ze spółek

umów objęcia akcji serii P oraz na dokonywanie wpłat na pokrycie akcji serii P do 15 października 2019 r., przy czym za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek spółki, podał Sfinks. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 0,25 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

oznacza wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, podała spółka. Grupa Kęty wypłaci 14,41 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r., podała spółka. Polska stała się jednym z globalnych centrów rozwoju technologii druku 3D z 10-proc. udziałem w światowej

Przegląd informacji ze spółek

oznacza spadek o 67% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Rada nadzorcza Sfinks Polska nie wyraziła zgody na zakup przez Sfinksa mniejszościowego pakietu akcji w Dominium. Przyczyną był brak przeniesienia na Sfinks prawa do sprawowania kontroli nad Dominium i przez

Przegląd prasy

Development rozpoczął realizację programu skupu akcji własnych 2019 --Vivid Games ma umowę z QubicGames dot. portingu gier na Nintendo Switch --Sfinks Polska podpisał z prezesem Cackiem umowę na objęcie akcji spółki

Cacek: Rozwiązaniem wyzwań negocjacyjnych z PKP jest prywatyzacja kolei

pozyskanymi dzięki działaniom restrukturyzacyjnym, możliwa jest także emisja akcji i obligacji. W efekcie przychody spółki mają wzrosnąć do 314,3 mln zł w 2020 r. ze 164,3 mln zł prognozowanych na br., a zysk netto - odpowiednio do 30,2 mln zł z 13,8 mln zł. Sfinks Polska to firma

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzenie akcjonariuszy InPost postanowiło znieść dematerializację wszystkich 11,56 mln akcji poprzez przywrócenie akcjom formy dokumentu oraz wycofać akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Sfinks

Chłopskie Jadło stawia na lżejsze jedzenie. Na początek drób

giełdzie ostatni rok był bardzo trudny dla spółki. Mimo poprawy wyników finansowych akcje zostały przecenione z grubsza o dwie trzecie. W czwartek należały do outsiderów rynku z przeceną blisko 10-proc. Jak na razie prezes Cacek traci na kapitale zainwestowanym w Sfinksa, ale - jak mówi o sobie - "

Przegląd informacji ze spółek

Życie powołała Małgorzatę Kot w skład zarządu spółki, podał PZU. Gremi Media, korzystając z prawa pierwszeństwa wynikającego z umowy inwestycyjnej, podpisały umowę z akcjonariuszem e-Kiosk, w wyniku której nabyły 28,14% akcji e-Kiosk za 2,4 mln zł, podała spółka, która teraz

Sfinks Polska chce otworzyć ok. 70 restauracji i mieć 30,2 mln zł zysku do 2020r

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - Strategia Sfinks Polska do 2020 r. zakłada zwiększenie sieci lokali o ok. 70 w dużych miastach, a także w kolejnych w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, poinformowała spółka. Finansowane to będzie środkami własnymi pozyskanymi dzięki

Przegląd prasy

--Oferta spółki zal. Apatora warta 26,2 mln zł wybrana w przetargu PSG --Wikana ogłosiła ofertę zakupu maks. 1,26 mln akcji po 1,4 zł za sztukę --Przychody TXM spadły o 42% r/r do ok. 21 mln zł w grudniu --Sfinks Polska

Przegląd informacji ze spółek

duże zainteresowanie inwestorów, notowania akcji są równoważone, podała spółka. Aktualnie TKO (Teoretyczny Kurs Otwarcia) wynosi 7,7 zł za akcję, co oznaczałoby wzrost kursu o ponad 300% względem kursu odniesienia. W związku z zawieszeniem obrotu na głównym rynku GPW akcjami

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Ferro zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 23,79 mln zł tj. 1,12 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego powołała Sławomira Soszyńskiego na stanowisko wiceprezesa od 1 października 2019 r., podał

Przegląd prasy

--Marie Brizard spodziewa się 20-25 mln euro straty EBITDA w 2019 r. --Sfinks przeprowadzi emisję obligacji serii A2 zamiennych na akcje (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

Pekao Płace, podała Agencja. Możliwa jest ewentualna zmiana w strukturze akcjonariatu Merlin Group, polegająca docelowo na nabyciu przez inwestora strategicznego akcji spółki, podał Merlin, powołując się na informacje pozyskane od akcjonariusza spółki, prowadzącego negocjacje

Przegląd prasy

--Prezes Sfinks Polska: Na odzyskanie wcześniejszych poziomów sprzedaży branża może poczekać nawet półtora roku --Neinver: Liczba klientów w outletach Factory od czasu ponownego otwarcia oscyluje na poziomie 80% wobec podobnego okresu ub.r., wartość sprzedaży sięgnęła prawie 70

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszy, co oznacza wypłatę 0,07 zł dywidendy na akcję. Akcjonariusze Inpro zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenie o przeznaczeniu 6 mln zł z zysku netto spółki za rok 2019 na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję

Przegląd informacji ze spółek

strony z opcji zakupu lub sprzedaży Sfinks zapłaci za 100% udziałów w Fabryce Pizzy kwotę nie niższą niż 6 mln zł i nie wyższą niż 10 mln zł. OT Logistics otrzymało potwierdzenie, że złożona w przetargu publicznym w ramach procesu prywatyzacji oferta nabycia 30% akcji spółki

#Wspieramylokalnybiznes. Miejsca z Trójmiasta, którym można pomóc

; Sfinks  Sfinks to mekka fanów i fanek muzyki elektronicznej, jeden z najważniejszych i najlepszych klubów w Polsce z długą, 30-letnią tradycją. Wspomóc go można przez zakup klubowych gadżetów na portalu  zrzutka.pl W Starym Kadrze Filmowa kawiarnia w sercu Głównego Miasta ma swoich wiernych

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Kruka zdecydują o skupie 271 tys. akcji po 350 zł lub wypłacie dywidendy 31 VIII, podała spółka. SimFabric rozpoczyna produkcję "The Artifact Hunter" - przygodowego symulatora z elementami FPS, którego debiut zaplanowano na II

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 15,372 mld zł na koniec maja, podał Altus TFI. Miesiąc wcześniej wartość ta wynosiła 15,2 mld zł. Sfinks Polska uzgodnił w ramach negocjacji z Grupą

Przegląd prasy

imporcie spadł poniżej 67%, LNG wzrósł ponad 20% --UniCredit wyemitował obligacje o łącznej wartości 3 mld USD --Sfinks ponowi subskrypcję akcji serii P, prezes deklaruje objęcie nawet całości --Asseco Poland stworzy system do

Przegląd prasy

: +1,3% r/r, PPI: -2,8% r/r wg analityków --Dane o zatrudnieniu i płacach pozytywnie wspierają wzrost PKB wg analityków --Sfinks Polska otworzy 18 nowych restauracji w 2015 r. (aktualizacja) --Grupa Lotos została głównym

Przegląd prasy

partnerem strategicznym projektu Nowy Wełnowiec w Katowicach --Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o wypłacie 0,07 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję za 2019 r

Przegląd prasy

upadłości przedsiębiorcy ISBnews --Zarząd Sfinks Polska określił cenę emisyjną akcji serii P w ramach oferty bez prawa poboru na 1 zł za sztukę, podała spółka. --Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie emisji do 250 000 5-letnich

Kredyty dławią polskie sieci restauracji

wtedy restaurację Chłopskie Jadło, a kiedy interes się rozwinął, odsprzedał markę Sfinksowi i zaczął nowy biznes - Polskie Jadło. Pomimo że sieć zarobiła w pierwszym półroczu 217 tys. zł w piątek wieczorem jej kierownictwo złożyło wniosek upadłość układową. Skąd wzięły się

Przegląd informacji ze spółek

Work Service zakończył rozmowy z większością kluczowych akcjonariuszy, a właściciele posiadający łącznie 55,98% akcji uzgodnili warunki biznesowe ewentualnej sprzedaży akcji potencjalnemu nabywcy ? zagranicznemu inwestorowi branżowemu - po cenie 0,30 zł za akcję, podała spółka

By rozkręcić biznes, i to od razu pod znaną marką, nie musisz mieć milionów. Dowiedz się, jak to zrobić

czas szkoleń. To nieodłączny element drogi do stawania się franczyzobiorcą. I tu, uwaga, trzeba uzbroić się w cierpliwość. W przypadku niektórych sieci, jak np. McDonald’s, trwają one 15 miesięcy, ale już na przykład w Sfinks Polska od jednego do trzech miesięcy, a w Żabce Polska – kilka

Przegląd informacji ze spółek

restrukturyzacji złożył w sądzie rejonowym w Warszawie wniosek o odwołanie dotychczasowego zarządcy emitenta - Wojciecha Makucia - i powołanie w jego miejsce do pełnienia funkcji spółki pod firmą PMR Restrukturyzacje, podała spółka. Andrzej Olszewski, wzywający na akcje Farmacolu, podjął

Przegląd prasy

. kont. w 2019 r. --Zarząd LiveChat Software proponuje 2,48 zł dywidendy na akcję razem z zaliczkami --Backlog Rafako wynosił 2,56 mld zł na koniec 2019 roku --Sfinks Polska miał 18 mln zł straty netto, 5,15 mln zł straty

Przegląd prasy

autorstwa premiera wg gazety ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 0,39% na zamknięciu we wtorek --Akcjonariusze Kruka zdecydują 31 VIII o skupie akcji lub wypłacie dywidendy --SimFabric rozpoczyna

Przegląd prasy

zasoby złoża Mirocin na ok. 1 mld m3 --Obroty na rynku głównym GPW wyniosły rekordowe 131 mld zł w I poł. 2020 r. --Akcje Ovid Works zadebiutowały na NewConnect --BM Reflex: Zbliżamy się do wakacyjnego szczytu cenowego na

Przegląd prasy

kw. r.fin. 2020/2021 --Cena emisyjna akcji serii I Ryvu Therapeutics została ustalona na 60 zł/szt. --GTC oczekuje spadku wyceny nieruchomości o 62 mln euro w I poł. br. --Sfinks Polska: Emisja akcji serii P nie doszła

Przegląd informacji ze spółek

. W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) uruchomiono kolejne dwie ściany wydobywcze z węglem koksującym, podała spółka. CM International zdecydował o przedłużeniu zapisów na akcje serii D w ramach oferty publicznej do 30 stycznia 2020 r., poinformowała spółka

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzeniu Ulma Construccion Polska do poniżej 5% w spółce, podało Ulma. Sfinks Polska zawarł z Sylwestrem Cackiem - akcjonariuszem i prezesem Sfinksa - umowę objęcia 6 000 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, podała spółka. Łączna

Przegląd informacji ze spółek

Erez Boniel. Aplisens zakłada przeprowadzenie skupu akcji własnych o łącznej wartości do 11 mln zł w II półroczu 2019 roku, podała spółka. Aplisens przewiduje nakłady inwestycyjne na poziomie około 9 mln zł w skali całego 2019 roku, poinformował

Przegląd informacji ze spółek

zdecydowali o wypłacie 2,62 zł dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym do 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Bank Pekao udostępnił nową aplikację mobilną PeoPay, która m.in. wykorzystuje biometrię do

Przegląd informacji ze spółek

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej spółki Morizon została ustalona na 1,5 zł, podała spółka. Cena maksymalna wynosiła 2,05 zł. Spółka zależna Erbudu - GWI zawarła ze spółką Vattenfall Europe Wärme umowę na realizację elektrociepłowni za

Przegląd informacji ze spółek

Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP), co obciąży wynik netto za 2019 r. na ok. 8,9 mln zł, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Sygnity w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii Z

Przegląd prasy

spadł o 3,27% na zamknięciu w poniedziałek --Tomasz Chróstny został powołany na prezesa UOKiK --Akcjonariusze Work Service uzgodnili sprzedaż akcji potencjalnemu inwestorowi --CPI Property Group nabyła 6% akcji Globalworth

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa Kęty oczekuje dobrego III kw. 2016 r. i nie widzi zagrożenia dla realizacji budżetu na ten rok, poinformował członek zarządu Adam Piela. Immofinanz sfinalizował nabycie 25,69 mln akcji, stanowiących ok. 26%, CA Immobilien Anlagen AG od Terim Limited (Cypr) i czterech

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 4,26 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,9 zł na akcję, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego

Przegląd prasy

Subfundusz 1 ogłosił wezwanie na 1,33 mln akcji Mo-Bruk po 15,3 zł --Zysk netto Macrologic spadł r/r do 0,8 mln zł w III kw. 2016 r. --Zysk netto Sfinks Polska wyniósł 1,27 mln zł w III kw. r.obr. 2015/2016 --PKO BP sprzedaje

Przegląd informacji ze spółek

produktywności oraz analizy pomocnicze. Zakończenie procesu wyboru doradcy przewidywane jest w pierwszej połowie 2020 roku. TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs rozliczył transakcje nabycia akcji w wezwaniu na Vantage Development i posiada obecnie 100% kapitału spółki, podało

Przegląd prasy

Parkiet --BM Reflex: Cena benzyny wyniosła średnio 4,93 zł/ w ub.r. wobec 4,59 zł/ l w 2017 r. --W 2019 r. można się spodziewać nieznacznej poprawy koniunktury na krajowym rynku akcji wg ankietowanych analityków Dziennik

Przegląd informacji ze spółek

Wartościowych w Warszawie (GPW) wznowi obrót akcjami AmRest Holdings z nowym kodem ISIN od 9 października, podała Giełda. Sfinks Polska podpisał nowy aneks do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ), wydłużający termin uregulowania kredytu inwestycyjnego do 31 sierpnia 2028 r