akcje rynku wschodniego

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

spółki postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji spółki, to jest: 1. 37 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2. 8 523 625 akcji zwykłych na

Orbis ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW 26 czerwca

Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła spółce Orbis na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym z dniem 26 czerwca br., podała Komisja. W kwietniu akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu

PCC Exol: Zarząd z Mirosławem Siwirskim na czele powołany na kolejną kadencję

r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 638,61 mln zł w 2019 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Ergisu zdecydują 19 XI o wycofaniu spółki z obrotu na GPW

dokumentu; 2) wycofać akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - czytamy w projektach uchwał. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

spółki Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie, [...] uwzględniając wniosek wszystkich akcjonariuszy spółki reprezentujących łącznie 100% kapitału zakładowego Ergis w przedmiocie żądania umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy wycofania akcji Ergis z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym

Orbis złożył wniosek do KNF w sprawie wycofania akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Orbis złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Dziś wcześniej akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu

Ergis złożył do KNF i GPW wnioski o wycofanie akcji z obrotu giełdowego

Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Ergis złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wnioski o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. "W związku z podjęciem przez nadzwyczajne

Mercator Medical chce skupić do 567 000 akcji własnych po cenie 50 zł/szt.

oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019

PCC Exol zdecydował o wcześniejszym wykupie obligacji serii A2 o wart. 25 mln zł

Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 638,61 mln zł w 2019 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Ergisu postanowiłi o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji spółki, to jest 37 789 941 akcji , oraz o wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z uchwał

Orbis: Wzywający 'z powodzeniem' wesprze rozwój spółki; cena jest godziwa

- godziwa. "W dokumencie wezwania wzywający wskazał, że zamierza nabyć akcje jako inwestycję długoterminową. Wzywający zamierza wspierać bieżący rozwój i wzrost spółki jako wiodącego na rynku właściciela i operatora hoteli w Polsce oraz w częściach Europy Wschodniej

Wikana zaprosiła do sprzedaży do 1,5 mln akcji po 1 zł sztuka

zł za sztukę. "Przedmiotem oferty zakupu są akcje wyemitowane przez spółkę, w tym: a) akcje notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczone kodem PLELPO000016

Unibep rozważy transzę skupu akcji własnych w 2019 r.

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Unibep rozważy realizację pierwszej transzy skupu akcji własnych w tym roku, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Sławomir Kiszycki. "Możemy skupić 2,5 mln akcji, będziemy analizowali ten moment, kiedy

W wezwaniu na BSC Drukarnia Opakowań zawarto transakcje na 3 662 227 akcji

coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Ten krok wpisuje się w nasze plany strategiczne. Dzięki niemu będziemy jeszcze silniejszym partnerem dla naszych kluczowych klientów i na rynku Europy Środkowo-Wschodniej" - powiedział prezes AR Packaging Harald Schulz, cytowany w komunikacie

GTC ustaliło cenę emisyjną akcji serii N na 8,29 zł 

zwykłych na okaziciela serii N, wyłączenia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii N przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany statutu spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N lub praw do akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę

GPW: Wrócimy na inwestycyjną mapę świata dzięki awansowi do rynków dojrzałych

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - GPW jest jednym z najatrakcyjniejszym ośrodków pozyskiwania kapitału przez emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej, a przekwalifikowanie Polski do rynków rozwiniętych przez FTSE Russell daje potencjał, by wrócić na inwestycyjną mapę świata, uważa

Vantage Development złożył do KNF wniosek o wycofanie z obrotu na GPW

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Vantage Development złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich swoich akcji z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka

Spółka zależna TAG Immobilien posiada 100% akcji Vantage Development

spółki, po 11,5 zł za akcję. Poprzez nabycie 100% akcji w Vantage, wzywający i pośrednio TAG, zamierza wkroczyć na rynek nieruchomości w Polsce. Przyszłą działalność zamierza prowadzić z naciskiem na sektor mieszkalny. Poza obecną wiodącą działalnością Vantage (budownictwo i

AccorInvest ma zgodę KE na przejęcie kontroli nad Orbisem

, stanowiących 100% głosów na walnym zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego spółki. Ponadto, jeżeli będzie to prawnie dopuszczalne, wzywający może postanowić o podjęciu czynności zmierzających do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym, podano wtedy

Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o wypłacie 0,05 zł dywidendy na akcję

. PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane

PCC Exol przydzielił obligacje serii C2 za 25 mln zł, średnia redukcja: 61%

. PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane

KNF zatwierdziła prospekt Pekao Banku Hipotecznego dot. listów zastawnych

Pekao - jednego z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, którego akcje są notowane na GPW od 1998 roku. (ISBnews)

PCC Exol rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 638,61 mln zł w 2019 r. (ISBnews)

Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o 0,09 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

. Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 172 649 601, podano także. PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i

TAG ogłosił wezwanie na 100% akcji Vantage Development po 11,5 zł za akcję

niemieckim rynku nieruchomości mieszkalnych. Nieruchomości posiadane przez TAG i jej podmioty zależne są położone w różnych regionach północnych i wschodnich Niemiec oraz Nadrenii Północnej-Westfalii. Na dzień 30 września 2019 r. TAG zarządzał łącznie około 84 000 lokalami mieszkalnymi. Akcje TAG są notowane

Gi Group ma kontrolny pakiet Work Service, ogłosi wezwanie na min. 66% akcji

akcji. Dzięki transakcji GI Group umocni swoją pozycję na rynku usług HR w Europie Środkowo-Wschodniej, a Work Service zyska nowego akcjonariusza, który umożliwi spółce pełną stabilizację finansową, rozwój działalności i usług, podano w komunikacie

Prezes GPW: Status Polski jako rynku rozwiniętego działa na inwestorów

przekwalifikowała Polskę z "emerging markets" do "developed markets". Polska to pierwszy kraj od niemal dekady, który awansował do rynków rozwiniętych, to również pierwszy przypadek zakwalifikowania do tego grona kraju z Europy Środkowo-Wschodniej. GPW prowadzi rynek

Allegro zbroi się na wojnę z Amazonem. Kupuje czeską platformę

ramach transakcji firmę logistyczną WE|DO. Większy wybór na Allegro Firma zyskuje tym samym szerszy dostęp do rynków w następujących krajach: Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja i oczywiście Polska.  - 135 tys. sprzedawców z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej korzystających z usług nowo

M. Melaniuk powołany na prezesa Polnordu; T. Łapiński członkiem zarządu

dyrektora finansowego węgierskiego dewelopera Cordia od grudnia 2017 roku. Cordia, część międzynarodowej grupy Futureal, jest liderem na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Tomasz Łapiński współodpowiada za rozwój spółki na nowych rynkach. Łapiński jest absolwentem Szkoły

Mercor zakończył przegląd opcji strategicznych

oraz o jednoczesnym zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych. Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń

Mercor rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję za r. obr. 2019/2020

. 2019/2020 wyniósł 14,92 mln zł wobec 13,55 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń

Skinwallet liczy na pozyskanie klientów z rynków rosyjskojęzycznych

; - dodał Szwaja. Skinwallet jest też coraz bliżej wejścia na rynek NewConnect. Spółka finalizuje prace nad dokumentem informacyjnym, który został już złożony na GPW w trybie roboczym, natomiast w trybie formalnym zostanie złożony po zakończeniu procesu dematerializacji akcji

PCC Exol przydzielił obligacje serii C1 o łącznej wartości 20 mln zł

. PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Skonsolidowane

Akcjonariusze Ferro zdecydowali o wypłacie 1,12 zł dywidendy na akcję 

największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2018 r. miało 405,6 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Dziś dla kursu złotego najważniejsze są dobre nastroje globalne

gospodarki i rozgrzane rynki akcji. W tym kontekście warto przypomnieć, że kondycja złotego jest niezmiennie bardziej zależna od nastrojów globalnych inwestorów niż od odczytów poszczególnych parametrów krajowej gospodarki. Łukasz Wardyn, dyrektor - Europa Wschodnia, CMC Markets

GK GPW będzie doradzać bałtycko-fińskiej giełdzie gazu GET Baltic

. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną

Finergis i Marek Górski ogłaszają wezwanie na 20,08 mln akcji Ergisu po 3 zł/szt

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - powiedział jeden z akcjonariuszy oraz przewodniczący rady nadzorczej Ergisu Marek Górski, cytowany w komunikacie. Finergis Investments Ltd. jest największym akcjonariuszem Ergisu, posiadającym 40,24% akcji spółki

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Exol dot. programu emisji 1 mln obligacji

producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PCC Exol sięgnęły 636 mln zł w 2018 r. (ISBnews)

Udział Redanu w TXM spadnie do 40,48% głosów po podwyższeniu kapitału

. Spowoduje to następującą zmianę udziału Redan w TXM: a) udział procentowy emitenta w liczbie akcji posiadanych przez emitenta spadnie z obecnego poziomu 58,7% kapitału zakładowego TXM do 30,91% kapitału zakładowego TXM (obecnie emitent posiada 1 141 346 000 akcji z całkowitej

AccorHotels podnosi cenę w wezwaniu na Orbis do 95 zł za jedną akcję

jedną akcję jest wyższa o 30,5% od kursu zamknięcia notowań akcji Orbis S.A. na rynku podstawowym GPW w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie wezwania oraz o 9,2% wyższa wobec pierwotnie zaproponowanej ceny" - czytamy w komunikacie. Wezwanie jest bezwarunkowe

eobuwie.pl: 10% ze sprzedaży kolekcji Eva Longoria na walkę z koronawirusem

niezbędne materiały higieniczne: maseczki, rękawiczki jednorazowe, mydła antybakteryjne, płyny do dezynfekcji, podkreślono w materiale. eobuwie.pl jest liderem rynku sprzedaży obuwia i akcesoriów online w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującym 80 tys. produktów do ponad 500 marek

Elemental Holding wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia NEF Battery Holding

zajmuje się zakupem i sprzedażą akcji spółek oraz zarządzaniem nimi. Kontroluje m.in. spółkę Orzeł Biały, która działa na rynku recyklingu zużytych akumulatorów i produkcji ołowiu rafinowanego. Grupa wnioskodawcy działa w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi

Maciej Piotrowski zrezygnował z funkcji wiceprezesa TGE

Bieżącego - RDB) oraz gazu (RTTg, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji

Paweł Ostrowski ma zgodę KNF na objęcie stanowiska prezesa TGE

. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst ? rynek przeznaczony dla emitentów

AmRest podwyższył wartość nominalną akcji oraz dokonał podziału ich liczby

0,1 euro każda. "Spółka obecnie finalizuje wymagane procedury przed KDPW oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz poinformuje rynek o ostatecznym dniu, kiedy akcje spółki będą notowane z uwzględnieniem powyższych zmian. Do momentu rejestracji w KDPW ilość

Właściciel Coffeedesk zwiększył przychody o 34% do 14,99 mln zł w I kwartale

początku roku znacznie przyspieszyliśmy dynamikę rozwoju eksportu. Nasz strategiczny kierunek to kraje Europy Północnej i region Europy Środkowo-Wschodniej. W Finlandii w pierwszym kwartale niemal potroiliśmy sprzedaż (wzrost o 192%), a w Danii zanotowaliśmy wzrost o 80%. Na rynek czeski zwiększyliśmy

ZWZ Mercator Medical zdecydowało o 0,5 zł dywidendy na akcję i buy-backu

mln zł za 2018 r. na kapitał zapasowy. Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w

Photon Energy ogłosiło zamiar wejścia na polski rynek

Energy wkracza na najszybciej rozwijający się i największy rynek energii słonecznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z zamiarem wdrożenia zintegrowanego modelu biznesowego obejmującego cały cykl życia elektrowni PV, jak również wykorzystania szans otwierających się przed segmentem, w którym działa

Infoscan ma listy intencyjne z inwestorami ws. finansowania w Azji i Polsce

przeznaczone głównie na finansowanie umowy dystrybucyjnej dotyczącej sprzedaży badań w krajach Azji Południowo-Wschodniej i rozwój projektów w Polsce. "Łącznie Inwestorzy wyrazili chęć objęcia co najmniej 120 tys. akcji spółki po cenie nie odbiegającej istotnie od ceny rynkowej

Mercor: Sfinansujemy inwestycje ze środków własnych, ew. kredytem lub leasingiem

nowych akcji oraz o jednoczesnym zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych. Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń

AccorInvest Group ogłosiła wezwanie na 100% akcji Orbisu po 115 zł/szt.

akcjonariuszy mniejszościowych, podano także. "Ponadto, jeżeli będzie to prawnie dopuszczalne, wzywający może postanowić o podjęciu czynności zmierzających do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z art. 91 Ustawy wycofanie akcji z obrotu wymaga zezwolenia

Sacellum chce zwołania NWZ Gekoplastu ws. zniesienia dematerializacji akcji

w celu podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Gekoplastu oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym, wraz z projektem tej uchwały, poinformował Gekoplast. 16 lutego 2018 r. Sacellum ogłosiło przymusowy wykup 40 598 akcji Gekoplastu po 15,31 zł

Mercor zakończył przegląd opcji strategicznych bez emisji akcji dla inwestora

, podsumowano. Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

Akcjonariusze Ferro zdecydowali o wypłacie 0,35 zł dywidendy na akcję 

. Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Gekoplastu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji spółki dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN PLGKPLS00019" - czytamy

XTPL chce podwyższyć kapitał w drodze emisji do 65 tys. akcji bez pp

wynosić 130 zł, a zebrane środki mają posłużyć na finansowanie prac związanych z komercjalizacją technologii na rynkach Azji Południowo-Wschodniej oraz dalszy rozwój chmury patentowej, podano także. "Zarząd XTPL informuje, że wobec otrzymania od grupy inwestorów

GPW współorganizowała pierwszy szczyt giełd regionu CEE w Pradze

giełd z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ale również dlatego, że umożliwia to Unii Europejskiej pozyskanie spójnego stanowiska, reprezentującego cały region" - czytamy w komunikacie. Rynki kapitałowe w Unii Europejskiej stoją w obliczu wielu wyzwań, do których należą

KNF zatwierdziła prospekt dla programu obligacji PCC Exol na maks. 200 mln zł

Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. (ISBnews)

Awersja do ryzyka skokowo rośnie, złoty może zacząć tracić na wartości

ruchów giełdowych z dnia na dzień. Tak jest też dzisiaj. Trudno o spokojne zachowania inwestorów przy tak mocnym przewartościowaniu akcji. To wszystko przekłada się na reakcje na aktywach uznanych za ryzykowne tak jak PLN. Tematem podstawowym dla rynków będą poszczególne

PCC Exol rekomenduje 0,09 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

zwyczajne walne zgromadzenie spółki. PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na

Prezes Mercator Medical kupił akcje spółki za ok. 300 tys. zł w maju i kwietniu

). Łącznie oznacza to zakup ponad 47,6 tys. akcji za 291 tys. zł, podała spółka. Po publikacji wstępnych, szacunkowych danych finansowych za pierwszy kwartał 2019 roku giełdowy kurs akcji spółki Mercator Medical, dostawcy rękawic jednorazowych na rynkach blisko 70 krajów świata

AccorInvest ma 98,6% akcji Orbisu, został nowym inwestorem strategicznym

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - AccorInvest stał się właścicielem 98,6% akcji Orbisu, co oznacza, że dobiegł końca proces sprzedaży akcji Orbisu z zamiarem nabycia 100% akcji spółki, podał Orbis. "Cieszymy się, że do naszej grupy dołącza Orbis

Twisto pozyskało 60 mln zł na rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Twisto pozyskało 60 mln zł finansowania w drugiej rundzie inwestycyjnej. Środki przeznaczy na rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce, podała spółka. "W drugiej rundzie inwestycyjnej, w której

Mercor chce pozyskać inwestora finansowego w zamian za nowe akcje

emisję akcji zwykłych na okaziciela obejmowanych w zamian za wkłady pieniężne w liczbie nie większej niż 19,99% istniejących i dopuszczonych do obrotu na GPW akcji spółki (nowe akcje), z zamiarem złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Kofoli

holdingowej grupy do Czech oraz notowanie akcji nowej spółki holdingowej na jednym lub więcej europejskich rynkach regulowanych papierów wartościowych. W grudniu ub.r. Kofola CS zadebiutowała na rynku głównym GPW. Grupa Kofola jest wiodącym producentem napojów bezalkoholowych na

Mercor chce przeznaczać na dywidendę 30% zysku wg strategii na lata 2020-2023

motywacyjnego dla kluczowej kadry spółki, który byłby oparty na opcjach na akcje. Celem tego systemu będzie powiązanie wieloletnich celów strategicznych z celami kadry menadżerskiej. Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz

Akcjonariusze Ferro zdecydują 24 VI o 1,12 zł dywidendy na akcję

jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2018 r. miało 405,6 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Ferro rekomenduje wypłatę 1,12 zł dywidendy na akcję

to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2018 r. miało 405,6 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Grzegorz Kujawski został nowym szefem Zespołu Analityków Trigon DM

. Trigon jest niezależną, polską grupą finansową łączącą w sobie kompetencje czołowej firmy bankowości inwestycyjnej oraz domu maklerskiego. Na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej działa od 1989 roku. Firmę tworzy ponad 120 wysokiej klasy profesjonalistów: maklerów, doradców inwestycyjnych, ekspertów ds

Mercator Medical: Chcielibyśmy wypłacić dywidendę za 2020 r.

akcję. Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka

Negatywne dane nt. niemieckiej gospodarki spodziewane, bez wpływu na giełdy

rynek się spodziewał i odczyt PKB nie będzie miał wpływu na dzisiejszą sesją w Europie i na GPW. Po piątkowej wymianie uderzeń pomiędzy USA a Chinami i w efekcie dużej wyprzedaży naamerykańskich rynkach akcji, wczoraj rynki się uspokoiły. Pomogła w tym nieobecność banków z

Polskie akcje, mimo swojej siły, mogą być pod presją słabszych nastrojów w Azji

, gdy europejskie akcje będą słabsze po kiepskiej sesji w Azji. Mocny spadek japońskiego indeksu Nikkei popsuje dobre nastroje przynajmniej na początku notowań w Warszawie. Generalnie, poza chińskimi indeksami, większość azjatyckich rynków akcji spadała przez całą dzisiejszą

Termo2Power zadebiutuje na NewConnect w czwartek

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii A spółki Termo2Power na czwartek 29 grudnia, podała giełda. Do obrotu na rynku

AmRest przewiduje debiut na giełdach w Hiszpanii na 21 listopada

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings przewiduje datę wprowadzenia akcji spółki do obrotu na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji na 21 listopada 2018 r., podała spółka. "Jesteśmy niezwykle podekscytowani naszym debiutem

Spółka JV Aresa i Griffin Real Estate nabyła 98,04% akcji Murapolu

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Spółka joint venture utworzona przez fundusz zarządzany przez Real Estate Group Ares Management Corporation (Ares) oraz Griffin Real Estate nabyła 98,04% akcji Murapolu za nieujawnioną kwotę, podały spółki. "

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Mercator Medical w zw. z emisją akcji serii G

producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Działa na rynku Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. Akcje spółki są notowane na GPW od stycznia 2014 r. (ISBnews)

Ciech planuje kolejne rejestracje środków ochrony roślin w Rumunii w 2020 r.

stabilnie rósł w tempie ok. 3% rocznie w najbliższych 3-5 latach. Prognozy mówią, że w Europie Zachodniej rynek będzie raczej stabilny, a główny obszar wzrostu to Europa Centralna i Wschodnia. Poza Europą spodziewany najsilniejszy wzrost wystąpi w Ameryce Łacińskiej oraz w niektórych krajach afrykańskich i

I. Olszewska prezesem TGE, a M. Wodnicki prezesem IRGiT na okres do 3 miesięcy

elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy - RTT, Rynek Dnia Następnego - RDN, Rynek Dnia Bieżącego - RDB) oraz gazu (RTTg, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek

Generali sfinalizowało przejęcie Union Investment TFI

-Wschodniej, jest wspierana z jednej strony przez silną ekonomię, z drugiej przez odpowiednie regulacje rynkowe. Ta niezwykle ważna akwizycja pozwoli wzmocnić naszą obecność na polskim rynku zarządzania aktywami i jest działaniem doskonale wpisującym się w założenia określone w strategii zarządzania aktywami

PZU dokonał odpisów na utratę wartości Alior Banku i Banku Pekao

Warszawa, 26.08.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zakończył analizy prowadzone w ramach procedur przeprowadzenia testu utraty wartości firmy z tytułu nabycia akcji Alior Banku oraz z tytułu nabycia akcji Banku Pekao i zdecydował o dokonaniu odpisów, których

PCC Exol wyemituje obligacje serii C2 o wartości nominalnej 25 mln zł

środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 638,61

Porażka, która jest sukcesem. Uber rezygnuje z części azjatyckiego rynku

silniejszym konkurentem, lecz wejdzie z nim we współpracę. Amerykańska firma sprzedała Grabowi swoje usługi i flotę, w zamian nabywając 27,5 proc. akcji singapurskiej spółki. Uber zniknie całkowicie z rynku w południowo-wschodniej Azji. Grab przejmie usługę Uber Eats, a do zarządu tej firmy wejdzie prezes

Dane z USA dot. PKB w skali rocznej mogą dziś mocno zaskoczyć rynki

informacje o inflacji w Niemczech (godzina 14:00). Rynek oczekuje miesięcznego odczytu CPI na poziomie -0,2%. O godzinie 14:30 oprócz wspomnianego już PKB w USA poznamy też tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Łukasz Wardyn, dyrektor - Europa Wschodnia, CMC Markets

Wyprzedaż na rynkach, WIG20 w opłakanym stanie

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Wojny handlowe pogrążyły wycenę WIG20, dla którego wsparciem są teraz minima z maja. Jest jednak szansa, że dzisiejszy poranek będzie dla polskich akcji spokojniejszy. W drugiej części azjatyckich sesji rynki nie pogłębiały spadków

MCI.EuroVentures i AMC Capital IV Albatros przejmą kontrolę nad ATM

Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - MCI.EuroVentures, fundusz z Grupy MCI zwiększy zaangażowanie i będzie - wraz z AMC Capital IV Albatros - współkontrolować 94,5% akcji spółki ATM, poinformował MCI. Sprzedającym 25% udziałów jest ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów

Prezes PKO BP: Dalsza konsolidacja polskiego rynku bankowego jest nieuchronna 

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Konsolidacja na polskim rynku bankowym jest procesem nieuchronnym, który będzie kontynuowany, uważa prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło. "Rynek polski jest mniej skoncentrowany niż inne. Mała skala

Dziś dla GPW najważniejsze będą doniesienia z zagranicy, a mniej dane z kraju

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - W USA na rynkach akcji zanotowano wczoraj kolejną słabą sesję. W Warszawie mogą więc wrócić obawy o powrót do średnioterminowych spadków, po serii korekcyjnych wzrostów z początku listopada. Na GPW trudno będzie o zdecydowane

Akcje Gekoplastu zostaną wykluczone z obrotu giełdowego 24 IV

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Akcje Gekoplastu zgodnie z uchwałą Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zostaną wykluczone z obrotu giełdowego na rynku głównym z dniem 24 kwietnia br., poinformowała spółka. "Zgodnie z treścią uchwały z dniem 24

Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji Frisco za 132,5 mln zł.

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji we Frisco od funduszy MCI za 132,5 mln zł, zwieszając swój udział do 100%, podała spółka. "Frisco.pl należy obecnie do liderów polskiego rynku e-grocery. Dzięki przejęciu

Bank Pekao przedstawi plany dot. nowych oddziałów zagranicznych w tym kwartale

od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Kurs PLN nadał bardzo zmienny, zależny od notowań indeksów w USA

dalszymi spadkami, pomimo iż w długim terminie wprowadzane pakiety wsparcia obywateli i przedsiębiorców książkowo powinny doprowadzić do skoku inflacji. Po dwóch dniach wzrostów na rynkach akcji w USA, które w istotnej mierze były wywołane przez zamykanie krótkich pozycji

Impas na linii USA-Chiny dziś nadal kluczowy dla notowań na GPW

%, chińskie akcje tąpnęły i tamtejszy główny indeks stracił 5,6%. Z kolei japoński Nikkei zakończył dzień poniżej poziomu 22 tysiące punktów. Słaba sesja w Azji nie pomoże dzisiaj notowaniom na GPW, ani innym europejskim rynkom. Ważniejsze jest jednak, że amerykańskie indeksy odrobiły wczoraj większość strat

Akcjonariusze Infoscanu zdecydują 6 IX o emisji do 390 tys. akcji w ciągu 3 lat

tys. akcji, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczy na realizację kontraktu w Azji Południowo-Wschodniej oraz wdrożenie nowego modelu sprzedaży na polskim rynku. "Upoważnia się zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż 39 000,00 zł

Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o emisji 27,78 mln akcji bez pp

celu będzie możliwe jedynie w drodze przeprowadzenia emisji akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, tj. z wyłączeniem przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru tych akcji. Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej

PCC Exol miało 28,3 mln zł zysku netto, 51,78 mln zł EBITDA w 2019 r.

raportu rocznego. PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku

Echo: Wing zawarł przyrzeczoną umowę zakupu większościowego pakietu

potężny krok w kierunku naszej ekspansji międzynarodowej. Polski rynek nieruchomości jest największy w Europie Środkowo-Wschodniej, co daje możliwości znacznego wzrostu i rozwoju. Zakup większościowego pakietu akcji Echo Investment, rentownej i renomowanej spółki giełdowej, wzmocni obie firmy oraz otworzy

Abris przejął pakiet akcji spółki ITP, działającej na rynku medycyny estetycznej

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Nept Holdings sarl, spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd., sfinalizowała przejęcie pakietu akcji ITP - polskiej firmy działającej na rynku medycyny estetycznej, podał Abris