akcje rekomendowane

Neuca rekomenduje 8,65 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Neuki rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2019 r. w wysokości 8,65 zł na akcję, czyli o 17% więcej niż przed rokiem, podała spółka. "Zarząd Grupy rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok w

Grupa Kęty rekomenduje wypłatę 30,73 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Zarząd Grupy Kęty zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 205 mln zł z zysku netto za 2019 r. i 89,83 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę, tj. co oznacza wypłatę w wysokości 30,73 zł na akcję, podała spółka

Cyfrowy Polsat rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat rekomenduje przeznaczenie na dywidendę łącznie 639,546 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu

Synektik rekomenduje wypłatę 0,36 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Synektik rekomenduje przeznaczenie kwoty 3,07 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,36 zł na akcję, podała spółka. Zarząd rekomenduje podział zysku netto za okres od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku w

PGNiG rekomenduje wypłatę 0,09 dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 520,05 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,09 zł na akcję, podała spółka

CDA rekomenduje 0,7 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - CDA rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2019 w wysokości 0,7 zł na jedną akcję, przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 2,1 mln zł, podała spółka. "Zarząd CDA [...] podjął uchwałę w

Talanx rekomenduje 1,5 euro dywidendy na akcję za 2019 rok

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Talanx rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,5 euro na akcję, co będzie stanowiło ok. 41% zysku netto za 2019 r., podała spółka. Stopa dywidendy, w oparciu o średnią cenę akcji z 2019 r. wyniosłaby 4

Cyfrowy Polsat rekomenduje wypłatę 0,93 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat rekomenduje przeznaczenie na dywidendę łącznie 594,777 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,93 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu

PHN rekomenduje 0,41 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 19,19 mln zł, tj. 0,41 zł na akcję za 2018 rok, podała spółka. "Polski Holding Nieruchomości podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z

Dom Development rekomenduje 9,5 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

pierwotną rekomendację z dnia 6 marca 2020 roku i wnioskuje, aby część zysku netto spółki za rok 2019 w kwocie 239 575 009 zł przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, co oznacza dywidendę w kwocie 9,5 zł na każdą akcję. Łączna kwota rekomendowanej wypłaty stanowi 94% skonsolidowanego

Archicom rekomenduje 1,15 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Archicomu zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty 29,6 mln zł dywidendy z zysku za 2018 r. i części kapitału rezerwowego co daje 1,15 zł dywidendy na akcję, podała spółka. "Łączna kwota

Mercor rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję za r. obr. 2019/2020

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Zarząd Mercor podjął uchwałę w sprawie zmiany propozycji z 3 lipca 2020 r., co do podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020 i obecnie rekomenduje przeznaczenie 3,91 mln zł na dywidendę (0,25 zł na akcję), podała spółka. Wcześniej zarząd

LC Corp rekomenduje wypłatę 0,27 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - LC Corp rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 120 840 743,97 zł, tj. w kwocie 0,27 zł na jedną akcję, podała spółka. Według komunikatu, kwota obejmuje całość zysku

Ferro rekomenduje wypłatę 1,12 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Ferro rekomenduje wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 23,791 mln zł, tj. 1,12 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 27 maja 2019 r

Apator rekomenduje 1,3 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Apatora rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 w wysokości 1,3 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. "Na poczet dywidendy z zysku za 2018 rok wypłacona została w dniu 21 grudnia 2018

AC SA rekomenduje 1,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Zarząd AC SA rekomenduje przeznaczenie części zysku za 2019 r., na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 1,25 zł dywidendy na jedną akcję, podała spółka. "Zarząd spółki, zgodnie z przyjętą polityką dywidendy

GPM Vindexus rekomenduje wypłatę 0,3 zł dywidendy na akcję 

. Polityka dywidendowa GPM Vindexus na lata 2017-2020 zakłada regularne rekomendowanie dywidendy i coroczne jej zwiększanie o minimum 5 gr na akcję. Giełda Praw Majątkowych (GPM) Vindexus odnotowała 17,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Dom Development rekomenduje wypłatę 9,05 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Dom Development rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 9,05 zł na akcję z zysku za 2018 r. oraz części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku z lat ubiegłych, podała spółka. "Łączna kwota

FO Dębica rekomenduje 4,08 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica rekomenduje przeznaczenie na dywidendę kwoty 56,32 mln zł tj. 4,08 zł na jedną akcję, zaś kwoty 56,42 mln zł na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych, podała spółka

Aplisens rekomenduje 0,31 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Aplisens rekomenduje przeznaczenie części wypracowanego zysku netto za 2018 rok w kwocie 3,9 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 0,31 zł na jedną akcję, podała spółka. "Zarząd Aplisens

CCC rekomenduje wypłatę 0,48 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Zarząd CCC zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia części kapitału zapasowego w wysokości 19 760 640 zł na dywidendę co da wypłatę wysokości 0,48 zł dywidendy na akcję, podała spółka. "

Alumetal rekomenduje 4,08 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

każdą akcję, podała spółka. Kwotę 54 500 zł pochodzącą z zysku netto spółki za 2018 rok Alumetal chce przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spółki, podano także. "Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na dzień

Stalexport Autostrady rekomenduje wypłatę 0,37 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Zarząd Stalexport Autostrady będzie rekomendował radzie nadzorczej i akcjonariuszom wypłacanie dywidendy w kwocie 0,37 zł za akcję z kapitału zapasowego, poinformowała spółka. "W przedmiotowych wnioskach zarząd

Grupa WP rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Wirtualnej Polski Holding zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia maksymalnej kwoty 29 060 850 zł z zysku za 2018 r. i lat ubiegłych na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka

Apator obniżył poziom rekomendowanej dywidendy za 2019 r. do 1,1 zł na akcję

zaliczka w wysokości 0,45 zł brutto na akcję. Zarząd rekomenduje wypłatę pozostałej części dywidendy w kwocie 0,65 zł brutto na akcję 31 sierpnia 2020 r., podano także. "Jednocześnie zarząd podkreśla, że chce kontynuować politykę redystrybucji, a sytuacja spółki i Grupy

CEZ rekomenduje 34 CZK dywidendy brutto na akcję za 2019 r.

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Zarząd CEZ rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 18,3 mld CZK z zysku za 2019 r., co da wypłatę wysokości 34 CZK brutto na akcję, podała spółka. "18,3 mld CZK odpowiada 97% skonsolidowanego zysku netto

PlayWay rekomenduje 9,46 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 i lata ubiegłe

finansowej spółki, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 9,46 zł na jedną akcję, co daje w sumie 62 436 000 zł i na co składa się z kwota 60 852 000 zł z zysku wypracowanego za 2019 r. oraz kwota 1 584 000 zł z zysków

Unibep rekomenduje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Unibepu podjął decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 6,9 mln zł z zysku netto za rok 2019 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,22 zł na każdą akcję, podała spółka. "Zarząd

PKN Orlen zmienił propozycję ws. dywidendy za 2019, rekomenduje 1 zł na akcję

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Zarząd PKN Orlen zmienił propozycję w sprawie podziału zysku spółki za 2019 r. i rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 427 709 061 zł, czyli 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd [...] informuje, że mając na

Budimex rekomenduje wypłatę 4,56 zł brutto dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

. Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25 530 098 akcji. Zarząd proponuje ustalić dzień dywidendy na 1 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2020 r. Budimex odnotował 226,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Wawel rekomenduje 30 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Wawelu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 44,99 mln zł z zysku netto za 2019 r., co oznacza wypłatę w wysokości 30 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Wawel S.A. przyjął uchwałę, na podstawie której

PHN rekomenduje wypłatę 0,54 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy wysokości 27,58 mln zł tj. 0,54 zł na akcję z zysku za 2019 r., podała spółka. "Zarząd spółki

Pepees rekomenduje 0,06 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Pepees rekomenduje akcjonariuszom 5,7 mln zł na wypłatę dywidendy z zysku za 2019 r. tj. 0,06 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees informuje, że podjął decyzję o

Rawlplug rekomenduje wypłatę 0,33 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Rawlplug rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok kwoty 10,74 mln zł, tj. 0,33 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd spółki postanowił przedłożyć zwyczajnemu

Asseco Poland rekomenduje 3,01 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Zarzad i rada nadzorcza Asseco Poland zdecydowały o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 3,01 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r., podała spółka. "Zgodnie z rekomendacją zarządu przedstawioną na posiedzeniu

Grupa Lotos rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Grupy Lotos rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 184,87 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Grupy Lotos S.A. informuje, że

Izostal rekomenduje wypłatę 0,11 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Izostalu zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 3,6 mln zł z zysku netto na dywidendę, tj. wypłaty 0,11 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Izostal S.A. proponuje przeznaczenie na

Ulma Construccion rekomenduje wypłatę 2,6 zł brutto dywidendy na akcję 

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Ulma Construccion Polska rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 13 664 643,2 zł z zysku za 2019 r., tj. 2,6 zł dywidendy brutto na jedną akcję, podała spółka. "Zarząd spółki zaproponował

Ten Square Games rekomenduje wypłatę 3,78 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Ten Square Games rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 27,4 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,78 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Ten Square Games

X-Trade Brokers rekomenduje wypłatę 0,24 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Domu Maklerskiego X-Trade Brokers (XTB) zarekomenduje przeznaczenie 28,17 mln zł z jednostkowego zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,24 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd X

Arctic Paper będzie rekomendować wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Arctic Paper zdecydował, że będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku netto za 2019 rok w wysokości 0,2 zł na akcję, podała spółka. "Ostateczną rekomendację dotyczącą

Asseco SEE rekomenduje 0,74 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2019 w wysokości 0,74 zł na jedną akcję, podała spółka. "Łączna kwota przeznaczona na dywidendę (z zysku netto

APS Energia rekomenduje wypłatę 0,05 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Zarząd APS Energia rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 1,41 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,05 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd składa wniosek do

Ultimate Games rekomenduje wypłatę 0,4 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Ultimate Games rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 2,09 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,4 zł na akcję, podała spółka. "W ocenie zarządu sytuacja

Movie Games rekomenduje 0,32 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Movie Games, po dokonaniu analizy obecnej sytuacji finansowej spółki, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów, rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 823 399 zł z zysku za 2019 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,32 zł na akcję

Sescom rekomenduje wypłatę 0,68 zł dywidendy na akcję za r. obr. 2018/2019

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Sescom rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 0,68 zł na akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018/2019, podała spółka. "Działając zgodnie z polityką dywidendy w spółce Sescom, zarząd emitenta

Medicalgorithmics rekomenduje wypłatę 1,42 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Medicalgorithmics zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 5,12 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,42 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Medicalgorithmics [...] podjął

Trakcja rekomenduje 0,1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Trakcja PRKiI rekomenduje przeznaczyć 5,1 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Trakcji PRKiI podjął uchwałę w sprawie podziału zysku za rok

Vindexus rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy z zysku netto za 2017 r. w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd [...] podjął uchwałę dotyczącą

Immofinanz rekomenduje 0,07 euro dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Zarzad Immofinanz AG zdecydował o wypłacie dywidendy w wysokości 0,07 euro na akcję, podała spółka. "Zarząd Immofinanz przyjął dziś uchwałę o rekomendowaniu wypłaty dywidendy w wysokości 0,07 euro na akcję za rok

ZM Ropczyce rekomendują wypłatę 1,1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe ?Ropczyce" rekomendują dokonanie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 1,10 zł na jedną akcję, podała spółka. ?Rada nadzorcza spółki powzięła uchwałę, w której pozytywnie

DM BOŚ zawiesił rekomendowanie akcji Action

Warszawa, 27.02.2017 (ISBnews) - Dom Maklerski BOŚ zawiesił rekomendowanie akcji Action - ostatnio wydał zalecenie "sprzedaj" z wyceną 4,7 zł, wynika z raportu ad hoc brokera. "Prognoza wyników za IV kw. 2016 - oczekiwane szczególnie

Aplisens rekomenduje 0,28 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Aplisens podjął uchwałę o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 3,53 mln zł na wypłatę dywidendy z zysku za rok 2017 r., tj., 0,28 zł na akcję, poinformowała spółka. "Zarząd Aplisens podjął

Atende rekomenduje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Atende zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia łącznie 8 mln zł z zysku netto za 2017 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, co da wypłatę 0,22 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd

LiveChat Software rekomenduje łącznie 1,77 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Zarząd LiveChat Software zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 45,57 mln zł z jednostkowego zysku netto wynoszącego 48,07 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,77 zł na akcję, podała spółka

Budimex rekomenduje 17,61 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

komunikacie. Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25 530 098 akcji. Zarząd proponuje ustalić dzień dywidendy na 28 maja 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy - na 7 czerwca 2018 roku, podano również

Ciech rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 5,7 zł na akcję

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Ciechu zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na wypłatę dywidendy 300,39 mln zł z zysku netto spółki za 2017 rok powiększonego o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego, tj. łącznie 5,7 zł na akcję

Policjanci grożą protestami. Chcą wyższych podwyżek, niż proponuje rząd

Granicznej i Policji. Wprowadzony ma zostać też dodatek dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę na tzw. zielonej granicy. Dodatek może otrzymać ponad 7 tys. funkcjonariuszy. Dla policji to za mało Przedstawione propozycje to według NSZZ Policjantów za mało. "Prezydium rekomendowało

MOL rekomenduje 127,5 HUF dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Rada dyrektorów MOL rekomenduje przeznaczenie na dywidendę za 2017 r. ok. 94 mld HUF, co da wypłatę w wysokości 127,5 HUF na akcję, podała spółka. Akcjonariusze o wypłacie i wysokości dywidendy zdecydują 12 kwietnia br., podano także

R22 rekomenduje 0,3 zł dywidendy na akcję z zysku za rok obr. 2018/2019

). "W minionym roku osiągnęliśmy rekordowe wyniki, które pozwalają nam dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Już wcześniej, na przełomie czerwca i lipca przeprowadziliśmy skup akcji własnych. Teraz, zgodnie z zapowiedziami rekomendujemy wypłatę pierwszej w historii R22

Torpol rekomenduje wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję za z zysku za 2018 r.

Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Torpol zdecydował o rekomendowaniu przeznaczenia 5,74 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Torpol informuje, iż w dniu 8 maja 2019 roku

Mercor rekomenduje 0,51 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 15.06.2016 (ISBnews) - Zarząd Mercor zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 7,99 mln zł z zysku za rok obrotowy 2015/2016 na dywidendę, co dałoby 0,51 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Mercor SA podaje do

Pepees rekomenduje wypłatę 0,06 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Pepeesu zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 5,7 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,06 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Przedsiębiorstwa

ATM Grupa rekomenduje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję za 2018 rok

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Zarząd ATM Grupa rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,22 zł na akcję, podała spółka "Ponadto zarząd ATM Grupa zaproponuje 1 czerwca 2019 roku jako dzień dywidendy oraz 7 czerwca 2019 roku jako dzień wypłaty

ZA Puławy rekomendują wypłatę 1,76 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 1,76 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r., podała spółka. "Zgodnie z uchwałą zarząd wnioskuje o

Wielton rekomenduje 0,16 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Wieltona zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 9,66 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,16 zł na akcję, w dwóch transzach, podała spółka.. Kwotę 2,04 mln

Ten Square Games rekomenduje wypłatę 3,78 zł dywidendy na akcję za 2018 rok

Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Ten Square Games rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 3,78 zł na akcję, w łącznej wysokości 27,3 mln zł, z zysku uzyskanego w 2018 r., podała spółka. Kwotę 9,71 mln zł zarząd zaproponował przekazać na kapitał zapasowy spółki

LW Bogdanka rekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia 25,51 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję, podała spółka. "

PGE rekomenduje 0,92 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 1,72 mld zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co oznaczać będzie wypłatę w wysokości 0,92 zł na akcję, podała spółka

Zarząd Amiki rekomenduje cenę skupu akcji w widełkach 100-135 zł za akcję

oprócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia" - czytamy w komunikacie. Ponadto zarząd spółki rekomenduje wprowadzenie (drobnej) korekty odnośnie propozycji terminu rozpoczęcia oraz zakończenia programu skupu akcji własnych

Stalprofil rekomenduje wypłatę 0,23 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Stalprofil rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na jedną akcję z zysku za 2018 rok, podała spółka. Oznacza to przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwoty 4 025 000 zł. "Propozycja

Agora rekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Agory podjął uchwałę w sprawie rekomendacji walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy w wysokości 0,75 zł na jedną akcję, podała spółka. Wniosek uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej. "Analizując wyniki

IMS rekomenduje wypłatę 0,19 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Zarząd IMS rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,19 zł na akcję z zysku za 2018 r., podała spółka. "Zarząd IMS S.A. informuje, że biorąc pod uwagę bardzo dobre szacunkowe wyniki grupy IMS za

LPP rekomenduje wypłatę 60 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - Zarząd LPP zdecydował o rekomendowaniu radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 110 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 60 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd LPP SA

Auto Partner rekomenduje wypłatę 0,02 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Auto Partner rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie 2 602 500 zł, tj. 0,02 zł na jedną akcję, podała spółka. "Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 57 405 385,29

PlayWay rekomenduje wypłatę 2,49 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Zarząd PlayWay rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego za 2018 r. w wysokości 2,49 zł na jedną akcję, co w sumie daje kwotę 16 434 000 zł, podała spółka. "Jednocześnie

Grupa Lotos rekomenduje wypłatę 3 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Lotos rekomenduje przeznaczenie na dywidendę kwoty w wysokości 554 620 086 zł, co da wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część zysku netto spółki za rok 2018 w wysokości 779 260 905,36 zł ma zostać

Skarbiec rekomenduje wypłatę 2,62 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - Skarbiec Holding podjął uchwałę rekomendującą przeznaczenie 17,87 mln zł z zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., wynoszącego 17,91 mln zł, na dywidendę, co da 2,62 zł na jedną akcję, podała spółka

Wielton rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok

Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Zarząd Wieltonu zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 15,1 mln zł z zysku netto za 2018 rok w kwocie 79,6 mln zł na dywidendę, tj. 0,25 zł na akcję, podała spółka. Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w kwocie

Lokum Deweloper rekomenduje wypłatę 2 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Lokum Deweloper zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 36 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. wypłatę 2 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd zawnioskował, aby część zysku

Grupa Kęty rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 22,5 zł na akcję

Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Kęty będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 22,5 zł na akcję z zysku za 2018 r. i z części kapitału zapasowego, podała spółka. "Zarząd podjął uchwałę, w której rekomenduje

Budimex rekomenduje wypłatę 6,3 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Budimeksu zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty 6,3 zł brutto dywidendy na akcję, podała spółka. "Na dywidendę proponuje się przeznaczyć kwotę stanowiącą około 50% zysku netto za okres od

Newag rekomenduje wypłatę 0,75 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Newagu zdecydował o rekomendowaniu przeznaczenia 33,75 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,75 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd spółki podjął uchwałę o zarekomendowaniu

Ergis rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję za 2018 rok

Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Ergis rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,1 zł na akcję, w łącznej wysokości 3,78 mln zł z zysku uzyskanego w 2018 r., podała spółka. Dzień dywidendy ustalono na 23 września 2019 r., a termin wypłaty dywidendy

Enter Air rekomenduje 0,7 zł na akcję dywidendy za 2018 r.

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Enter Air rekomenduje podział zysku netto za 2018 r. w kwocie 19 665 000 zł w następujący sposób: kwotę 12 280 625 zł, tj. 0,7 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy; pozostałą kwotę, tj. 7 384 375 zł przeznaczyć na kapitał

Tower Investments rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Tower Investments rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł na jedną akcję z zysku za 2018 rok, podała spółka. "Zgodnie z przywołaną uchwałą zarząd zawnioskował, aby część zysku netto wypracowana przez spółkę

Unibep rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Unibepu podjął decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2018, w kwocie 6,81 mln zł, tj. 0,2 zł na każdą akcję, podała spółka. "Zarząd wnioskuje, aby część zysku netto

ZUE rekomenduje 0,33 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Zarząd ZUE rekomenduje walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie 7,6 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2015 na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,33 zł na jedną akcję, podała spółka. Pozostałe 7,75 mln zł z zysku netto

PKO BP: Rekomendowana dywidenda z zysku za 2018 r. wyniesie 1,33 zł na akcję

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Zarząd PKO Banku Polskiego rekomenduje, by z zysku wypracowanego w 2018 roku wypłacić 1,66 mld zł dywidendy, czyli 1,33 zł brutto na akcję, podała instytucja. "Propozycja jest spójna z polityką dywidendową banku

JSW będzie rekomendować wypłatę 1,71 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za 2018 rok na poziomie poniżej 30% skonsolidowanego zysku netto w wysokości 1,71 zł na akcję, podała spółka. "Po dokonaniu

Asseco Poland rekomenduje wypłatę 3,07 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Asseco Poland zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy w wysokości 3,07 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2019 r., zgodnie z

Śnieżka rekomenduje wypłatę 2,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka, mając na uwadze szacunkowe wyniki finansowe, rekomenduje walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy z zysku za 2018 rok w kwocie 2,5 zł na jedną akcję, podała spółka. "

Atal rekomenduje 4,7 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Atalu zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 181,96 mln zł z zysku za 2018 r. na wypłatę dywidendy i 0,37 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafi 4,7 zł dywidendy na akcję

ZM Ropczyce rekomendują wypłatę 1,3 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Zakładów Magnezytowych Ropczyce (ZM Ropczyce) rekomenduje dokonanie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 1,3 zł na jedną akcję, podała spółka. Rada nadzorcza spółki powzięła uchwałę, w której

Mennica Polska rekomenduje 0,7 zł dywidendy na akcję za 2018 rok

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Mennicy Polskiej podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia 35,8 mln zł z zysku netto wypracowanego w roku 2018, wynoszącego łącznie 66,52 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,7 zł na akcję

Amica rekomenduje wypłatę 4 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Amiki podjął uchwałę w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy w wysokości 4 zł na jedną akcję z zysku za 2018 rok, podała spółka. Oznacza to przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwoty 30 101 092 zł

APS Energia rekomenduje wypłatę 9 groszy dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Zarząd APS Energia rekomenduje, aby z zysku netto spółki za 2018 w kwocie 6 833 041,12 zł na dywidendę przeznaczyć 2 536 694,46 zł, czyli 9 groszy na akcję, podała spółka. "Zarząd składa wniosek do zwyczajnego