akcje redanu

KNF zatwierdziła prospekt Redanu dotyczący akcji serii S i T

Warszawa, 29.07.2015 (ISBnews) - Zarząd Redan otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzającą prospekt emisyjny dotyczący wprowadzenia do obrotu akcji serii S i T, podała spółka. "Efektem zatwierdzenia prospektu jest możliwość

Jest zgoda, Sylwester Cacek może kupić akcje Redanu po 2,5 zł za sztukę

akcjonariuszy. "Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki, podjęcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru akcji serii R jest pożądane i leży w interesie spółki, gdyż wzmocni pozycję Redan na rynku i pozwoli na zwiększenie dynamiki rozwoju. Wyłączenie prawa

Wiśniewscy, Ores i Redral ogłosili wezwanie na Redan po 2,07 zł za akcję

Warszawa, 10.05.2016 (ISBnews) - Radosław Wiśniewski, Piengjai Wiśniewska, Teresa Wiśniewska, Redral sp. z o.o. spółka komandytowa (podmiot nabywający), Ores sp. z o.o. ogłosili wezwanie na akcje spółki Redan po 2,07 zł sztuka w związku z planem uzyskania łącznie 100% ogólnej

Redan ma umowę sprzedaży 10,76% akcji TXM za blisko 15 mln zł

Warszawa, 07.04.2015 (ISBnews) - Redan zawarł 2 kwietnia transakcje sprzedaży 158.388 akcji (stanowiących 10,76% kapitału spółki) serii C TXM za łączną cenę w wysokości 14 999 343,60 zł, podała spółka. "Zawarcie tych transakcji sprzedaży stanowi

Udziały Redanu w Adesso wzrosły do 74,9% po nabyciu akcji za 103 mln zł

Warszawa, 19.12.2014 (ISBnews) - Redan nabył od Carrisonio Limited Partnership 991.504 akcji serii C spółki Adesso (czyli 67,36% kapitału) za łączną cenę w wysokości 103,12 mln zł, podała spółka. Tym samym Redan oraz podmioty od niego zależne 74,88% kapitału Adesso i tyleż

Spółki Redanu zwróciły subwencje PFR w ramach tarczy finansowej dla MSP

przedsiębiorstwa [...]. Według tej definicji, ze względu na posiadane przez Redan akcje TXM SA w restrukturyzacji, zarówno Redan, jak i Top Secret Sp. z o.o. powinny być traktowane jako duże przedsiębiorstwa. Wprowadzono również termin 14 dni roboczych na zwrot subwencji, w przypadku gdy wnioskodawca otrzymał ją

Biegły rewident zamierza odmówić wydania opinii do raportu grupy Redan za 2018 r

Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Redan i Radosław Wiśniewski mają list intencyjny dot. sprzedaży Top Secret

konieczne jest jego dofinansowanie. Ze względu na: wyniki marki Top Secret w 2019 r. oraz aktualną sytuację rynkową związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 nie jest realne pozyskanie finansowania ani poprzez zwiększenie zadłużenia finansowego, ani przez emisję akcji, jak również ani Redan, ani Top

Redan ustalił, że utracił kontrolę nad TXM z dniem 18 lipca 2019 r.

posiadanych akcji, podkreślił Redan. "Obecnie Redan posiada 58,7% akcji uprawniających do wykonywania 68,1% głosów na WZA TXM. Jednakże postanowienia statutu TXM istotnie ograniczają Redan możliwość bieżącego kierowania istotnymi działaniami TXM. Zgodnie z postanowieniem

Redan rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2017 r.

spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Redan miał 72,8 mln zł skons. straty netto ogółem 2018 r. wg podstawowych danych

2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Redan dokonał odpisu aktual. wartość udziałów w TXM w wys. 12,5 mln zł

handlowych od zagranicznych spółek z Rosji i Ukrainy na łączną kwotę 1,3 mln USD i rozwiązał aktywo na straty podatkowe na kwotę 3,7 mln zł, podała spółka. "Dotychczas w księgach Redan SA akcje TXM były wycenione na kwotę 12,5 mln zł. W związku ze spadkiem notowań na GPW akcji

Udział Redanu w TXM spadnie do 40,48% głosów po podwyższeniu kapitału

. Spowoduje to następującą zmianę udziału Redan w TXM: a) udział procentowy emitenta w liczbie akcji posiadanych przez emitenta spadnie z obecnego poziomu 58,7% kapitału zakładowego TXM do 30,91% kapitału zakładowego TXM (obecnie emitent posiada 1 141 346 000 akcji z całkowitej

GPW zawiesiła obrót akcjami 5 spółek od 2 maja

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: TXM, Redwood Holding w restrukturyzacji, Redan, Eko Export, Awbud na rynku głównym, podała giełda. Obrót akcjami spółek został zawieszony

Redan wyemituje obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

emisji: 1) 7 mln zł - zostanie przeznaczone na objęcie przez Redan SA nowowyemitowanych akcji TXM SA; 2) 5 mln zł - zostanie przeznaczone na częściową spłatę kredytu Redan SA wobec HSBC Bank Polska SA, wynikającego z umowy o kredyt importowy i linię

Główni akcjonariusze TXM wezmą udział w planowanej emisji akcji

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Redan oraz 21 Concordia - dwaj najwięksi akcjonariusze TXM - zadeklarowały udział w emisji akcji spółki, która ma być przeprowadzona celem przyspieszenia realizacji planu naprawczego, podał TXM. Redan deklaruje objęcie akcji o wartości 5-7 mln

Grupa Redan musi wydać wywłaszczoną działkę w Łodzi do 23 sierpnia

) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Redanu zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2017

(sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Redan: Kontrola celno-skarbowa stwierdziła nieprzestrzeganie ustawy o CIT w 2015

w spółce TXM SA zgodnie z umową sprzedaży z dnia 2 kwietnia 2015 roku. [...] Sprzedane akcje TXM Redan nabył w dniu 17 grudnia 2014 r. od spółki zależnej Carissonio Limited Partnership" - czytamy w komunikacie. Kontrola zakwestionowała cenę nabycia akcji TXM przez

Redan ma potwierdzenie objęcia obligacji o wart. nom. 13 mln zł przez inwestora

-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016

Redan: Sieć Top Secret powiększy się o ok. 20 nowych sklepów w 2019 r.

filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r

Redan wydłużył termin spłaty obligacji serii F i zmienił harmonogram spłat

notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Redan miał 52,58 mln zł straty netto z dz. kont. w 2019 r.

. został przyjęty przez wierzycieli układ, który sąd zatwierdził w ostatnich dniach. Zgodnie z warunkami układu udział Redan w TXM się zmniejszy z obecnych 58,7% akcji do 30,9% w wyniku konwersji części wierzytelności na nowe akcje, ale dzięki temu segment dyskontowy będzie miał szansę dalej działać i

Redan nadal zakłada zwiększenie sieci sprzedaży o kilkanaście placówek w br.

na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r

Redan: Przychody ze sprzedaży w Top Secret spadły o 11% r/r do ok. 22 mln zł w X

modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Strata netto Redanu zwiększyła się r/r do 20,32 mln zł w 2017 r.

której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Redan: Sieć Top Secret w Polsce powiększy się o ok. 20 placówek do końca 2019 r.

Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Sieć Top Secret, należąca do grupy Redan, zwiększy się w Polsce o około 20 nowych placówek do końca 2019 r. poinformował prezes Redanu Bogusz Kruszyński. "Liczba sklepów Top Secret w Polsce jest dla nas kluczowa

Redan: TXM ma około roku na poprawę wyników

głównych akcjonariuszy TXM - Redan i 21 Concordia. Ponadto, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego, wyemitowano i przydzielono 1 162 001 akcji serii B. Cena emisyjna nowych akcji i obligacji wyniosła 2 zł. Grupa TXM jest właścicielem

Przychody Grupy Redan wzrosły o ok. 1% r/r do ok. 39 mln zł w styczniu

notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Redan:Przychody ze sprzedaży w Top Secret wzrosły o 2% r/r do ok. 17 mln zł w IX

giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Redan miał 24,93 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019

TXM w tym okresie, gdyż wartość aktywa w postaci akcji TXM w Redan SA na dzień bilansowy wynosi 0, gdyż został utworzony 100% odpis aktualizujący ich wartość" - czytamy w raporcie. Spółka podała, że działalność zaniechana obejmuje działalność w segmencie dyskontowym

Redan dokonał odpisu aktual. wartość udziałów w TopSecret w wys. 10,3 mln zł

, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Przychody Grupy Redan wzrosły o ok. 4% r/r do ok. 37 mln zł w lutym

. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r

Redan miał 36,46 mln zł straty netto, 36,65 mln zł straty EBIT w I poł. 2019 r.

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Redan odnotował 36,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

Przychody Grupy Redan spadły o 2% r/r do ok. 121 mln zł w I kwartale

: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Przychody Grupy Redan spadły o 5% r/r do ok. 51 mln zł w maju

innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji

Redan rozpoczyna przegląd opcji strategicznych, rozważa m.in. zbycie TXM

której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Kosińscy oraz Opoka TFI zawiązali porozumienie przeciw wycofaniu Redana z GPW

. Celem porozumienia jest zgodne głosowanie na walnych zgromadzeniach Redan oraz uniemożliwienie zniesienia dematerializacji akcji. "Zawiadamiający, z uwagi na zawarcie porozumienia, [?], posiadają łącznie 2 048 356 akcji spółki, stanowiących 5,74% udziału w kapitale

Przychody Grupy Redan spadły o ok. 3% r/r do ok. 53 mln zł w listopadzie

Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Przychody Grupy Redan spadły o 3% r/r do ok. 50 mln zł w kwietniu

giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Redan odwrócił odpis aktualizujący na łączną kwotę 10,3 mln zł w 2017 r.

której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Zarząd Redanu: Cena w wezwaniu 2,07 zł na pograniczu dolnego przedziału wartości

Warszawa, 27.05.2016 (ISBnews) - Cena wezwania w wysokości 2,07 zł oferowana przez wzywających z dnia 10 maja br. jest na pograniczu dolnego przedziału, w którym zawiera się wartość godziwa akcji Redanu, poinformował zarząd spółki w stanowisku dot. wezwania

Przychody Grupy Redan spadły o 5% r/r do ok. 35 mln zł w lutym

filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r

Przychody Grupy Redan spadły o ok. 13% r/r do ok. 46 mln zł we wrześniu

dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r

Przychody Grupy Redan spadły o 2% r/r do ok. 39 mln zł w styczniu

na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Redan miał 46,43 mln zł straty netto w 2018 r.

sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Przychody Grupy Redan spadły nieznacznie r/r do ok. 50 mln zł w czerwcu

Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w czerwcu br. wyniosła ok. 50 mln i była nieznacznie niższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedzającego, podała spółka

WZ Redana zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy i o kapitale docelowym

2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Przychody Grupy Redan spadły o 3% r/r do 37 mln zł w lutym

której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Przychody Grupy Redan wzrosły o 4% r/r do 40 mln zł w styczniu

spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Przychody Grupy Redan spadły o 23% r/r do ok. 37 mln zł w sierpniu

-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016

TXM - spółka Redanu - złożyła w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - TXM - spółka zależna Redanu - złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego oferty i dopuszczenia akcji TXM do obrotu na rynku regulowanym, podał Redan. Redan

Przychody Grupy Redan spadły o 22% r/r do ok. 38 mln zł w lipcu

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w lipcu 2019 r. wyniosła ok. 38 mln zł i była niższa o 22% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Redan wyniosła ok. 278 mln

Redan miał 7,89 mln zł straty netto, 11,12 mln zł straty EBIT w I poł. 2018 r.

na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r

Wiśniewscy, Redral i Ores chcą NWZ Redan ws. wycofania spółki z GPW

Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Redan zdecydują w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na żądanie Radosława

Top Secret chce zwiększyć powierzchnię sklepów o 8% w 2018 r.

Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w

Przychody Grupy Redan spadły o 26% r/r do ok. 38 mln zł w maju

-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016

Przychody Grupy Redan spadły o ok. 1% r/r do ok. 48 mln zł w sierpniu

sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Przychody Grupy Redan spadły o 1% r/r do ok. 73 mln zł w grudniu

giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

TXM z grupy Redanu złożyło wniosek do KNF o zawieszenie oferty publicznej

Warszawa, 31.12.2015 (ISBnews) - Zarząd TXM - spółki zależnej Redanu - złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego TXM, podał Redan. "Wniosek ten motywowany jest

Przychody Grupy Redan spadły o ok. 15% r/r do ok. 40 mln zł w marcu

spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

TXM pozyska z emisji akcji i obligacji 31,9 mln zł

akcjonariuszy TXM - Redan i 21 Concordia. Ponadto, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego, wyemitowano i przydzielono 1 162 001 akcji serii B. Cena emisyjna nowych akcji i obligacji wyniosła 2 zł, podano w komunikacie. "Jesteśmy bardzo

Przychody Grupy Redan spadły o 2% r/r do ok. 49 mln zł w lipcu

Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Przychody Grupy Redan spadły o ok. 4% r/r do ok. 70 mln zł w grudniu 2018 r.

Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Walne TXM zdecydowało o emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje

konwersji obligacji wyniesie 2 zł za akcję. Główni akcjonariusze - Redan oraz 21 Concordia - zapowiedzieli wcześniej udział w emisji akcji oraz objęcie oferowanych obligacji za łączną kwotę min. 25 mln zł. Planowane dokapitalizowanie spółki ma na celu przyspieszenie realizacji

Przychody Grupy Redan spadły o 14% r/r do ok. 44 mln zł w czerwcu

- od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Redan: TXM złożyło wniosek do KNF o wznowienie postępowania ws. prospektu

Warszawa, 20.05.2016 (ISBnews) - Zarząd TXM - spółki zależnej Redanu - złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wznowienie postępowania mającego na celu zatwierdzenie prospektu emisyjnego przygotowanego w związku z ofertą publiczną nowych akcji i dopuszczeniem

Redan: Przychody ze sprzedaży w Top Secret spadły o 7% r/r do ok. 21 mln zł w XI

Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Sprzedaż towarów w sieci Top Secret w listopadzie 2019 r. wyniosła łącznie ok. 21 mln zł i była niższa o ok. 7% r/r, podał Redan. W okresie 11 miesięcy br. sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 209 mln zł i była ok. 2% niższa niż w analogicznym

Przychody Grupy Redan spadły o ok. 7% r/r do ok. 56 mln zł w październiku

Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w

Przychody Grupy Redan nie zmieniły się r/r i wyniosła ok. 54 mln zł w XI

giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Strata netto Redanu zwiększyła się r/r do 8,29 mln zł w II kw. 2017 r.

spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Redan dokonał umorzenia obligacji serii E1 i E2

, wszystkie obligacje zamienne serii E1 i E2 zostały bądź umorzone, bądź obligatariusze złożyli oświadczenia o ich zamianie na akcje serii S" ? czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych

Przychody Grupy Redan wzrosły o 9% r/r do ok. 53 mln zł we wrześniu

giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Przychody Grupy Redan wzrosły o 9% r/r do 74 mln zł w grudniu

wyniosły 560 mln zł w 2015 r. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny TXM

praw do akcji serii E, podała Komisja. "Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski mBanku" - czytamy w komunikacie. W maju br. zarząd TXM - spółki zależnej Redanu - złożył do KNF wniosek o wznowienie postępowania mającego na celu

DM BPS rekomenduje 'kupuj' Redan z wyceną 6,56 zł

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) ? Analitycy Domu Maklerskiego BPS rekomendują "kupuj" Redan z ceną docelową 6,56 zł, wynika z raportu datowanego na 18 lutego. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 2,22 zł. We wtorek na zamknięciu z akcję

Sprzedaż Redanu spadła o 2% r/r do ok. 277 mln zł w I półr. 2017 r.

się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r

Redral nabył 1,048 mln akcji Redana w ramach wezwania

Wiśniewska, Teresa Wiśniewska, Redral sp. z o.o. spółka komandytowa (podmiot nabywający), Ores sp. z o.o. ogłosili wezwanie na akcje spółki Redan po 2,07 zł sztuka w związku z planem uzyskania łącznie 100% ogólnej liczby głosów w spółce oraz podjęciem działań zmierzających do przywrócenia akcjom na

Top Secret chce otwierać co najmniej 20 sklepów rocznie

. Według niego, przy obecnym kursie akcji TXM sprzedaż spółki nie jest właściwe. "W przypadku Top Secret, nie planujemy wprowadzenia jej na giełdę" - dodał Kruszyński. Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w

Redan pozyskał środki na rozwój w segmencie modowym

wzrostu. Redan pozyskał ostatnio 35 mln zł z przeprowadzonej na początku listopada br. transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu 25% akcji Adesso na rzecz funduszu inwestycyjnego 21 Concordia. Kredyty zaciągnięte przez Adesso w Alior Banku w wysokości ok. 40 mln zł, są

Przychody Grupy Redan spadły o 2% r/r do ok. 60 mln zł w październiku

Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła ok. 60 mln zł w październiku, co oznacza spadek o 2% r/r. W I-X 2017 r. sprzedaż wyniosła ok. 488 mln zł i była niższa o 0,6% w skali

Zysk netto Redanu wyniósł 0,54 mln zł w 2016 r. wobec straty rok wcześniej

dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r

Redan liczny na lepszą sprzedaż w Top Secret w br., zwiększy import w TXM

innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji

Przychody Grupy Redan wzrosły o 7% r/r do ok. 47 mln zł w marcu

Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w

Strata netto Redanu zwiększyła się r/r do 5,92 mln zł w III kw. 2017 r.,

spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Redan: Po ponownym otwarciu, sprzedaż Top Secret będzie niższa o ok. 50% r/r

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Redan otworzył prawie wszystkie sklepy Top Secret w Polsce i szacuje, że w najbliższych miesiącach obroty w sklepach stacjonarnych zanotują sprzedaż na poziomie 40-50% z porównywalnego okresu 2019 r., poinformował prezes Bogusz Kruszyński

Nadzorca sądowy TXM złożył ostateczne propozycje układowe

sporządzone przez spółkę. Zmiany względem opublikowanych w raporcie 52/2019 propozycji układowych dotyczą: a. wyodrębnienia nowej grupy wierzycieli - podmiotów zależnych od spółki - którym zamiast konwersji 65% wierzytelności na akcje zostanie zaproponowane umorzenie

TXM zawarł z PKO BP i ING BSK umowę restrukturyzacyjną

. Banki zobowiązały się do objęcia układem wydzielonych części układowych swoich wierzytelności oraz głosować za jego przyjęciem pod głównym warunkiem braku występowania kwalifikowanego przypadku naruszenia. 100% tej wierzytelności zostanie skonwertowana na akcje spółki lub umorzone, wskazano także

Redan miał 9,62 mln zł straty netto, 15,65 mln zł straty EBIT w I kw. 2018 r.

spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Przychody TXM spadły o 2% r/r do ok. 29 mln zł w czerwcu

oferty produktowej i wzmocnieniem relacji z klientami. Czerwcowy wynik obarczony jest wpływem częściowego deficytu letniego asortymentu, jaki odczuwamy od drugiej połowy maja. Jednocześnie, dzięki wzmożonej komunikacji prowadzonych akcji promocyjnych, udało się nam utrzymać wyniki sprzedaży na stabilnym

Kurs PDA TXM wzrósł o 14,6% na debiucie na rynku głównym GPW (wyjaśnienie)

W dzisiejszej depeszy w tytule pojawiła się niewłaściwa nazwa spółki (Auto Partner zamiast TXM). Za pomyłkę przepraszamy. W samej depeszy nazwa była poprawna - poniżej powtarzamy całą depeszę. Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Prawa do akcji (PDA

Kurs PDA Auto Partner wzrósł o 14,6% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Prawa do akcji (PDA) spółki TXM zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 14,6% wobec ceny odniesienia i wyniósł 5,73 zł. TXM jest 487. spółką notowaną na głównym rynku oraz 17

Akcjonariusze TXM zdecydują 10 VII o emisji akcji bez prawa poboru

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze TXM zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w subskrypcji prywatnej, emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Redan miał 9,14 mln zł straty netto, 12,87 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.

się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r

Redan oczekuje zysku netto grupy w 2017 r., chce poprawić marżę

notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

TXM uzgodnił z bankami warunki finansowania na kolejne 12 miesięcy

one w pierwszej kolejności skierowane do akcjonariuszy TXM, którzy byli obecni na tym walnym zgromadzeniu. Główni akcjonariusze spółki, czyli Redan oraz 21 Concordia zapowiedziały udział w emisji akcji oraz objęcie oferowanych obligacji za łączną kwotę min. 25 mln zł. Planowane dokapitalizowanie

TXM kontynuuje realizację planu naprawczego i poszukuje nowego prezesa zarządu

Redan, jak i Concordia pozostajemy przy naszych planach związanych z rozwojem TXM i wierzymy w potencjał i dobre perspektywy rozwoju tej spółki" - powiedział p.o. prezesa. Kruszyński podkreślił, że te działania, do których zobowiązał się zarząd TXM, są kontynuowane