akcje pracownicze pzu ceny

Panama Papers: Orlen w podatkowym raju. Co się działo z akcjami pracowników

Przed prywatyzacją Orlenu z końca lat 90. XX wieku akcjami pracowniczymi koncernu handlowano przez wyspę Niue - wynika z dokumentów ?Panama papers?.

Przegląd informacji ze spółek

własnych, stanowiących do 28,38% kapitału zakładowego spółki, w celu umorzenia, po cenie nie niższej niż 65 zł i nie wyższej niż 150 zł za akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Akcje spółki Selvita (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały dzisiaj na rynku

Półmilionerzy z PZU. Jak pracownicy zrobili interes życia

papierami pracowniczymi PZU można było handlować od listopada 2001 r. Choć PZU nie było na giełdzie, to handel akcjami kwitł, np. w internecie. Gdzie dwóch się kłóci... To, że pracownicy PZU dostali akcje ogromnej wartości, to efekt ustawy o

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Play Communications zdecydował o wypłacie okresowej dywidendy brutto w wysokości 1,45 zł na akcję, podała spółka. Na wniosek Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU), Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do rejestru funduszy inwestycyjnych PPK inPZU Specjalistyczny

Przegląd informacji ze spółek

. Spółki Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na wszystkie akcje Impexmetalu znajdujące się w wolnym obrocie, w cenie 4,25 zł za sztukę, podała spółka. Celem jest osiągnięcie 100% akcji spółki i wycofanie jej z giełdy. Zarząd Bowim

Instytucje też zapłacą za akcje PZU po 312,50 zł

słabo spisali się agenci, akwizytorzy i pracownicy PZU, którzy nie otrzymali przed dekadą darmowych akcji pracowniczych. Była dla nich zarezerwowana pula blisko 1,414 mln akcji. Mogli kupować do 50 akcji na głowę, ale pod warunkiem, że nie pozbędą się ich przez trzy lata od debiutu PZU na warszawskiej

Przegląd informacji ze spółek

gazem CNG w ciągu półtora roku, poinformował ISBnews.TV wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny Marcin Szczudło. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) wystąpiło do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) o wpis do ewidencji pracowniczych planów kapitałowych (PPK

Cena maksymalna PZU 312,50 zł, większa pula akcji dla inwestorów indywidualnych

Cena maksymalna jest najważniejsza dla drobnych inwestorów, bo właśnie po tej cenie będą zapisywać się na akcje PZU. Jeśli chętny zamówi maksymalny pakiet 30 akcji, to musi wyłożyć 9375 zł, a na minimalny trzech akcji - 937,5 zł. Taką kwotę inwestor musi mieć na rachunku w

PIU: TU zebrały 32,1 mld zł składek, wypłaciły 20,7 mld zł odszkodowań w I poł.

). Zysk netto ubezpieczycieli życiowych po II kw. 2018 r. wyniósł 1,3 mld zł i był o 8% wyższy r/r, zaś ubezpieczyciele majątkowi zakończyli II kw. 2018 r. z zyskiem 2,5 mld zł, co oznacza spadek o 3,4% r/r (z czego połowę stanowi dywidenda z PZU Życie SA do PZU SA, ujęta już w zeszłorocznym zysku netto

Przegląd informacji ze spółek

. A&R Carton - będący częścią szwedzkiej grupy AR Packaging - oraz Colorpack - spółka zależna A&R Carton - ogłosiły wezwanie na sprzedaż 3 842 136 akcji BSC Drukarnia Opakowań, uprawniających do 39,18% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Cena oferowana w wezwaniu to 40,38 zł za akcję

Przegląd informacji ze spółek

w Jefferson County w stanie Teksas nad Zatoką Meksykańską, który ma zacząć działać w 2023 roku, podała spółka. PZU zakłada, że w najbezpieczniejszych funduszach w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) opłata za zarządzanie będzie wynosić poniżej połowy maksymalnej

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Alior Banku otrzymał zgłoszenie od 4 organizacji pracowniczych dotyczące rozpoczęcie sporu zbiorowego w zakresie podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, podał bank. AMS, spółka z grupy Agora

Instytucje chciały dziewięć razy więcej akcji PZU

, akwizytorzy i pracownicy PZU, którzy nie otrzymali przed dekadą darmowych akcji pracowniczych. Była dla nich zarezerwowana pula blisko 1,414 mln akcji. Mogli kupować do 50 akcji na głowę, ale pod warunkiem, że nie pozbędą się ich przez trzy lata od debiutu PZU na warszawskiej giełdzie. Ten warunek okazał się

Na koncie w PPK mamy średnio już 2020 zł. Czy z rządowego programu może być dożywotnia emerytura?

Na koncie w PPK mamy średnio już 2020 zł. Czy z rządowego programu może być dożywotnia emerytura?

działać.  W teorii może tak się zdarzyć w przypadku potężnego załamania na giełdzie – pamiętajmy jednak, że nawet spadek cen akcji o 50 proc. nie wywoła takich skutków, bo zgodnie z ustawą najbardziej „ryzykowny” z funduszy zdefiniowanej daty nie może inwestować w akcje więcej niż

Przegląd informacji ze spółek

mln zł. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w PZU wybrało już 590 firm z całej Polski, zatrudniających łącznie ponad 300 tys. osób, poinformował wiceprezes PZU Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PZU TFI) Marcin Żółtek. PKN Orlen otrzymał oferty od

Przegląd prasy

są zagrożone, na kilka dróg trzeba będzie poczekać znacznie dłużej -- Przepisy zamrażające ceny energii zostały znowelizowane już po raz drgi - mimo zastrzeżeń Biura Analiz Sejmowych Puls Biznesu --Jakub Karnowski, były

Przegląd prasy

, drożeje też dolar, ale silna konkurencja na rynku sprawia, że przewoźnicy nie decydują się na podniesienie cen biletów -- Trwają targi nad projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Pracodawcy i związki zawodowe mają wiele uwag

Poradnik: Jak kupić akcje PZU?

razu. Cena maksymalna Cena maksymalna jest kluczowa dla drobnych inwestorów, bo właśnie po tej cenie zapiszą się na akcje PZU. Jeśli chętny zamówi maksymalny pakiet 30 akcji, to musi wyłożyć 9375 zł, a na minimalny trzech akcji - 937,5 zł. Taką

Jak, gdzie, kiedy i po ile kupić akcje PZU? Poradnik

. Wśród inwestorów indywidualnych w szczególnej sytuacji są osoby związane z PZU, czyli agenci, akwizytorzy i pracownicy, którzy nie dostali darmowych akcji pracowniczych, gdy spółka była przed dekadą prywatyzowana. Ta grupa liczy 28 tys. 273 osoby. Przewidziano dla nich góra 1 mln 413 tys. 650 akcji

Od 3 do 30 akcji PZU na głowę drobnego inwestora

teoretycznie wykupić agenci, akwizytorzy i pracownicy PZU, którzy nie otrzymali darmowych akcji pracowniczych. Ta grupa liczy 28 273 osób. Każda może zapisać się na maksimum 50 akcji. Dodatkowo w tym samym okienku może zapisać się na pakiet do 30 akcji jak każdy inny. Pakietu pracowniczego nie można sprzedać

Finał największej oferty publicznej w Europie: Akcje PZU na warszawskiej giełdzie

Finał największej oferty publicznej w Europie: Akcje PZU na warszawskiej giełdzie

. Czytaj też: Co zrobić z akcjami PZU? Sprzedać czy czekać i liczyć na zysk Instytucjom przypadło w sumie 18,687 mln akcji. Popyt aż dziewięciokrotnie przewyższał tę pulę. Do ostatniej chwili nie było pewne, czy cena dla instytucji nie będzie wyższa niż 312,5 zł

Przegląd informacji ze spółek

zł, tj. o 22% mniej niż w roku poprzednim. Kino Polska TV - większościowy akcjonariusz Stopklatki - ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 250 476 akcji Stopklatki, stanowiących 2,24% jej kapitału, podały spółki. Cena za jedną akcję w wezwaniu została ustalona na

Instytucje chciały dziewięć razy więcej akcji PZU

się agenci, akwizytorzy i pracownicy PZU, którzy nie otrzymali przed dekadą darmowych akcji pracowniczych. Dla tych 28 273 osób zarezerwowano blisko 1,414 mln akcji. Mogli kupować do 50 akcji na głowę, ale pod warunkiem że nie pozbędą się ich przez trzy lata od debiutu PZU na giełdzie. Z tak wielkiej

Przegląd prasy

przedsiębiorcy joint venture w segmencie gastronomicznym, podała Agora. --Zarząd Kogeneracji uważa, że cena akcji w wezwaniu PGE ustalona na 81,8 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej spółki, podano w komunikacie. --Mostostal Warszawa podpisał umowę na

Przegląd informacji ze spółek

Helios (spółkę zależną Agory) wraz z dwiema osobami fizycznymi wspólnego przedsiębiorcy joint venture w segmencie gastronomicznym, podała Agora. Zarząd Kogeneracji uważa, że cena akcji w wezwaniu PGE ustalona na 81,8 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej spółki, podano w

Przegląd prasy

. --Akcjonariusze spółki Tarczyński - Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" i Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion (łącznie OFE) oświadczyli, że podwyższona cena

Przegląd informacji ze spółek

. Bokserskiej w Warszawie za 54,3 mln zł, podała firma JLL, która w transakcji reprezentowała sprzedającego. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odmówiła dokonania na rzecz Primetechu wpłaty 5 mln zł, stanowiących część ceny sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), podał

Pracownicy PGNiG zrobią interes życia na akcjach

Załoga PGNiG dołącza do setek tysięcy pracowników akcjonariuszy dawnych państwowych gigantów, dla których prywatyzacja okazała się interesem życia. Bo spadła na nich manna darmowych akcji. W zeszłym miesiącu szampany otwierali pracownicy PZU, którzy

Przegląd informacji ze spółek

spółka w raporcie. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Huckleberry Games, podała spółka. Polskie Radio podpisało umowę z PZU Towarzystwem Funduszy

Thor sprzedaje Play za miliardy. Szykuje największy debiut w historii GPW

inwestorów detalicznych i inwestorów instytucjonalnych w Polsce i za granicą. Swój kawałek tortu dostaną także uprawnieni pracownicy. Będą oni mogli zapisywać się na akcje po cenie o 15 proc. niższej i mają gwarancję objęcia akcji o wartości 25 tys. zł. Warunek – swoich akcji nie będą mogli sprzedać

Gorączka darmowych akcji wśród górników JSW

pracowniczego pakietu będzie wynosić od 5 do 30 tys. zł na głowę. Nie wszyscy pracownicy JSW mają jednak prawo do darmowych akcji. To dlatego, że z 22 tys. obecnych pracowników JSW tylko ok. 7 tys. ma uprawnienia do darmowych akcji prywatyzacyjnych. Reszta ich nie posiada, bo w 1993 r

Słaby debiut Tauronu na warszawskiej giełdzie

przyczynić się także podaż darmowych akcji pracowniczych. W rękach 26,5-tysięcznej załogi znalazło się ok. 12 proc. papierów. Część z nich zmieniła właściciela na rynku niepublicznym, zanim jeszcze koncern znalazł się na giełdzie. Ceny w takich transakcjach były bardzo zróżnicowane: od ok. 3-3,5 zł za akcję

Przegląd prasy

. --Wniosek o wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło został odrzucony --Cena maksymalna w ofercie publ. akcji Tower Investments ustalona na 65 zł/szt. --Govena Lighting złożyła wniosek o dotację na rozbudowę zaplecza R+D

Inwestorzy płacą za Bogdankę więcej niż czeski gigant

ministra skarbu - po 70,5 zł za sztukę. Największe pakiety akcji mają OFE Aviva BZ WBK (14,7 proc.), OFE PZU Złota Jesień (9,8 proc.), OFE ING (9,6 proc.). OFE Aviva nie spodobała się oferowana przez Czechów cena. - Nasza wycena wartości akcji Bogdanki

Przegląd prasy

listy zastawne o wartości 500 mln euro przy 1,5 mld euro popytu --Prezes Skarbca TFI: Rynek REIT-ów w Polsce będzie się rozwijać --Stelmet przydzielił w wszystkie akcje, redukcja w transzy indyw. ok. 86% --TFI PZU

Blokował zakopiankę, teraz ratuje delikatesy Alma. Pracownicy wciąż czekają na zaległe wypłaty

, jednak w grudniu sąd zadecydował, że będzie restrukturyzowana. Wygląda też na to, że znalazł się dla niej ratunek. Kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony do maksymalnie 11 mln zł. W tym celu Alma wyemituje do 5,5 mln akcji w cenie 1 zł, które do końca stycznia przejmie podhalański biznesmen Tomasz

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,4 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), Alior Bank : Ogłaszają nabór innowacyjnych projektów w ramach inicjatywy RBL_START #COVID-19. Program, skierowany do startupów, ma

Prywatyzujmy, bo na rynku są pieniądze! Co idzie pod młotek?

także dla załóg, bo związki zawodowe mają duże możliwości negocjowania pakietów socjalnych z inwestorem branżowym, a przy prywatyzacji przez giełdę nie mają z kim rozmawiać. Na sprzedaż choć jednej akcji przez skarb państwa wyczekują posiadacze darmowych akcji pracowniczych, bo dopiero od tej chwili

BZ WBK bierze Kredyt Bank. Złoty pręży muskuły

; - powiedział agencji Reuters dealer walutowy BRE Banku Jakub Wiraszka. Godz. 17:00 Do sprzedaży pakietów akcji PKO BP i PZU może dojść w pierwszej połowie 2012 roku, powiedział minister skarbu państwa Mikołaj Budzanowski. "

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

spółka. Cena emisyjna wynosi 130 zł za akcję. Źródło:ISBnews Comarch : Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 12,2 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł za akcję, podała spółka. Silvair Inc : Postanowił

Przegląd prasy

Kosmepolu przekroczą 400 mln sztuk rocznie Gazeta Wyborcza --W czwartek związki zawodowe zerwały rozmowy w sprawie gwarancji pracowniczych w TK Telekom --IERiGŻ: Na żywność wydamy w tym roku o 2-2,5% więcej pieniędzy niż w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

segmentu casual, a także pierwsze tytuły na konsolę Nintendo Switch. Źródło: ISBnews Polskie Radio : Podpisało umowę z PZU Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych (PZU TFI) na zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK), poinformowało ISBnews Polskie Radio. Źródło: ISBnews

Fundusze Elliott. Bez przebaczenia

Polsce było też skupowanie akcji pracowniczych firm, zanim trafiły one na giełdę. Kupował w ten sposób np. akcje koncernu paliwowego Grupy Lotos i PZU. Na początku 2006 roku fundusz sprzedał Eureko akcje polskiego ubezpieczyciela, bo po wyborach 2005 r. szanse na wejście PZU na giełdę, gdzie mógłby zbyć

Polisy na czas kryzysu

finansowych naszych partnerów. Dla każdego z nich wyznacza limit sumy, do której gotowa jest ubezpieczyć transakcje. Ile to kosztuje? Takie polisy nie mają z reguły stałej ceny. Firma ustala je z ubezpieczycielem indywidualnie. Wszystko zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, czyli

Pracownicy GPW chcieli akcji, ale nie dostali

pismo od Związku Zawodowego Pracowników Giełdy z propozycją pakietu pracowniczego przy prywatyzacji spółki. Nasza odpowiedź była negatywna, bo załodze nie należy się ustawowe do 15 proc. bezpłatnych akcji lub na innych preferencyjnych warunkach - powiedział "Gazecie" rzecznik resortu Maciej